logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: ŚLUSARSKA KATARZYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/18
AUTORZY: Katarzyna Ślusarska.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Reguła i wyjątek. Wybrane aspekty obrządku pogrzebowego wspólnoty katakumbowej
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: A rule and an exception. Some aspects of burial ritual of the catacomb culture
ŹRÓDŁO: W: Na pograniczu światów : studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin / red. tomu Józef Bednarczyk, Janusz Czebreszuk, Przemysław Makarowicz, Marzena Szmyt
ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008
OPIS FIZYCZNY: S. 529-543
ISBN: 978-83-7177-510-9
UWAGI: Bibliogr. 51 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/18
AUTORZY: Katarzyna Ślusarska.
TYTUŁ: Systemy wierzeniowo-obrzędowe północnego Nadczarnomorza w III i w początku II tysiąclecia p.n.e.
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Beliefs and ceremonial systems of the north Black Sea region in the third and the first half of the second millennium BC
ŹRÓDŁO: Folia Praehistorica Posnaniensia. - 2009, T. 15, s. [417]-424
p-ISSN: 0239-8524

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
3/18
AUTORZY: Arkadiusz Koperkiewicz, Piotr Lewandowski, Justyna Nowacka, Janusz Różycki, Katarzyna Ślusarska.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wstępne wyniki badań ratowniczych na trasie obwodnicy Słupska. Osadnictwo cyklu łużycko-pomorskiego na stanowiskach Redzikowo 12, 13, 14
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Vorläufige Ergebnisse von Rettungsgrabungen an der Ringstrasse von Słupsk. Das Siedlungswesen des lausitzisch-pommerschen Zyklus an den Fundorten Redzikowo 12, 13,14
ŹRÓDŁO: W: Nowe materiały kultury łużyckiej i pomorskiej z Pomorza / pod red. Mirosława Fudzińskiego, Henryka Panera i Sylwestra Czopka
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 181-186
ISBN: 978-83-85824-47-3
UWAGI: Bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
4/18
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Dyskusja / oprac. Katarzyna Ślusarska
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Diskussion.
ŹRÓDŁO: W: Między kulturą łużycką a kulturą pomorską : przemiany kulturowe we wczesnej epoce żelaza / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2010
OPIS FIZYCZNY: S. 203-213
ISBN: 978-83-85824-49-7
UWAGI: Materiały z sympozjum naukowego, Gdańsk, 15-16 października, 2009 r.
Typ publikacji: POP
Język publikacji: POL, GER
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Early Iron Age
 • Lusatian culture
 • Pomeranian culture

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/18
  AUTORZY: Katarzyna Ślusarska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Stan badań nad kulturą pomorską
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Der Forschungsstad bezüglich der Pommerschen Kultur
  ŹRÓDŁO: W: Między kulturą pomorską a kulturą oksywską : przemiany kulturowe w okresie lateńskim / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2011
  OPIS FIZYCZNY: S. [121]-124
  ISBN: 978-83-85824-53-4
  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  UWAGI: Materiały z sympozjum naukowego, Gdańsk, 14-15 października 2010 r.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/18
  AUTORZY: Katarzyna Ślusarska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Typ Hordeevka - studium przypadku. Uwagi o systemie ponadregionalnych więzi kulturowych obszarów dorzeczy Bohu - Bugu w świetle danych archeologicznych i ich interpretacji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Hordeevka - implications of archeological research on extra-regional relations (cultures of the Boh - Bug rivers basin)
  ŹRÓDŁO: W: Między Bałtykiem a Morzem Czarnym : szlaki międzymorza IV-I tys. przed Chr. / pod red. Marcina Ignaczaka, Aleksandra Kośko, Marzeny Szmyt
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2011
  SERIA: Archaeologia Bimaris. Dyskusje, t. 4
  OPIS FIZYCZNY: S. [367]-371
  ISBN: 978-83-7177-799-8
  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/18
  AUTORZY: Katarzyna Ślusarska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Uwagi o uniwersalnym znaczeniu kurhanu w tradycji grzebalnej społeczności wspólnoty katakumbowej wczesnego okresu epoki brązu Nadczarnomorza
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Some observations on the universal significance of the barrow in the burial tradition of the catacomb society of Early Bronze Age on the Pontic steppe
  ŹRÓDŁO: W: Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e. / pod red. Hanny Kowalewskiej-Marszałek i Piotra Włodarczaka
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków ; Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Oddział : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2011
  OPIS FIZYCZNY: S. [131]-138
  ISBN: 978-83-923556-8-7
  UWAGI: Bibliogr. 39 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Bronze Age
 • barrow
 • catacomb culture
 • funeral rites

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/18
  AUTORZY: Adam Ostasz, Anna Strobin, Katarzyna Ślusarska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wielokulturowe stanowisko w Widzinie, pow. Słupsk, nr w miejscowości 8, AZP: 10-28/153
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Die multikulturelle Fundstelle Nr. 8 in Widzino, Kreis Słupsk, AZP: 10-28/153
  ŹRÓDŁO: W: XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 1, Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2011
  OPIS FIZYCZNY: S. [211]-246
  ISBN: 978-83-85824-54-1
  UWAGI: Bibliogr. 50 poz.
  UWAGI: Materiały z sesji naukowej, zorganizowanej w Gdańsku w dniach 18-20 listopada 2009 r.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Pomerania
 • settlement
 • Roman period
 • Wielbark culture

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/18
  AUTORZY: Katarzyna Ślusarska.
  TYTUŁ: "Darowane" czy "przynależne". Kilka uwag w kwestii interpretacji inwentarzy grobowych na przykładzie grobów wspólnoty katakumbowej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Gifts or possessions. Several comments on the issue of the interpretation of grave inventories in the example of Catacomb society graves
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Archeologiczne = Gdańsk Archaeological Studies. - 2012, nr 2, s. 55-64
  p-ISSN: 1897-4120

  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/18
  AUTORZY: Katarzyna Ślusarska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ikonografia społeczności wczesnej epoki brązu Północnego Nadczarnomorza
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The iconography of the Early Bronze Age societies of the Northern Pontic zone
  ŹRÓDŁO: W: Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae / red. Wojciech Blajer
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Wydawnictwo Profil-Archeo : Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. [391]-394
  ISBN: 978-83-931345-4-0 (Profil-Archeo)
  ISBN: 978-83-934218-2-4 (Instytut Archeologii UJ)
  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Bronze Age
 • iconography
 • catacomb culture
 • Pit-grave culture
 • anthropomorfic stelae
 • Northern Pontic zone

  Adres url:
  11/18
  AUTORZY: Katarzyna Ślusarska.
  TYTUŁ: Wyniki badań archeologicznych kurhanu nr 2 na stanowisku Stepanivka-Margleva Gruda, obw. Luhansk, Ukraina
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Results of archaeological research of kurgan 2 on site Stepanivka-Margleva Gruda, Luhansk distr., Ukraine
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Archeologiczne = Gdańsk Archaeological Studies. - 2014, nr 4, s. 9-32
  p-ISSN: 1897-4120

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • epoka brązu
 • kurhan
 • kultura zrębowa
 • Wyżyna Doniecka

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Bronze Age
 • kurgan
 • Timber-grave culture
 • Doneck Ridge

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/18
  AUTORZY: Tomasz Galewski, Katarzyna Ślusarska.
  TYTUŁ: Archeologia kulturoznawcza a badania nad zjawiskiem skarbów przedmiotów metalowych w epoce brązu i początkach epoki żelaza
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Archaeology as cultural sciences and research into the phenomenon of the hoarding of metal objects in the bronze age and the early iron age
  ŹRÓDŁO: Pomorania Antiqua. - 2015, T. 24, s. 9-27
  p-ISSN: 0556-0691

  UWAGI: Bibliogr. 49 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  13/18
  AUTORZY: Katarzyna Ślusarska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Osadnictwo kultury pomorskiej na stanowisku Gdańsk Łostowice, st. 20
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Das Siedlungswesen der Pommerschen Kultur an der Fundstelle Gdańsk Łostowice, Fundstelle 20
  ŹRÓDŁO: W: Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na Pomorzu : z najnowszych badań i odkryć / pod red. Mirosława Fudzińskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 41-52
  ISBN: 978-83-85824-63-3
  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na Pomorzu. Z najnowszych badań i odkryć
  Miejsce konferencji: Gdańsk
  Kraj: PL
  Od dnia: 2010.10.07
  Do dnia: 2010.10.07
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/18
  AUTORZY: Katarzyna Ślusarska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku wielokulturowym Gdynia Wielki Kack 10, gm. loco, woj. pomorskie. Osadnictwo kultury pomorskiej - tezy referatu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ergebnisse von Rettungsgrabungen an der Mehrkulturenfundstelle Gdynia Wielki Kack 10, Gemeinde loco, Pommersche Woiwodschaft. Siedlungswesen der Pommerschen Kultur - Referatsthesen
  ŹRÓDŁO: W: Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na Pomorzu : z najnowszych badań i odkryć / pod red. Mirosława Fudzińskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 53-56
  ISBN: 978-83-85824-63-3
  Tytuł-nazwa konferencji: Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na Pomorzu. Z najnowszych badań i odkryć
  Miejsce konferencji: Gdańsk
  Kraj: PL
  Od dnia: 2010.10.07
  Do dnia: 2010.10.07
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  15/18
  AUTORZY: Katarzyna Ślusarska, Łukasz Połczyński.
  TYTUŁ: Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku wielokulturowym Gdynia Wielki Kack 10, gm. loco woj. pomorskie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The results of rescue excavations at the multicultural site Gdynia Wielki Kack 10, Gdynia Commune Pomeranian Voivodeship
  ŹRÓDŁO: Pomorania Antiqua. - 2015, T. 24, s. 239-252
  p-ISSN: 0556-0691

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  16/18
  AUTORZY: Katarzyna Ślusarska.
  TYTUŁ: Osadnictwo z przełomu brązu i żelaza na trasie wschodniego odcinka obwodnicy Słupska, Redzikowo, stanowiska 12-14
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Occupation from the turn of the Bronze and Iron Ages on the route of the eastern part of Słupsk ring road, Redzikowo, sites 12-14
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Archeologiczne = Gdańsk Archaeological Studies. - 2016, nr 6, s. 49-134
  p-ISSN: 1897-4120

  UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Pomorze Wschodnie
 • epoka brązu
 • wczesna epoka żelaza
 • kultura pomorska
 • osadnictwo

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Eastern Pomerania
 • Bronze Age
 • Early Iron Age
 • Pomeranian culture
 • occupation

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  17/18
  AUTORZY: Katarzyna Ślusarska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Faces from the past: face urns of the Pomeranian culture and an idea of humans in the early Iron Age
  ŹRÓDŁO: W: Bodies of Clay : on prehistoric humanised pottery : proceedings of the session at the 19th EAA Annual Meeting at Pilsen, 5th September 2013 / ed. by Heiner Schwarzberg and Valeska Becker
  ADRES WYDAWNICZY: Oxford ; Philadelphia : Oxbow Books, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 213-230
  ISBN: 978-1-78570-696-7
  ISBN: 978-1-78570-697-4 (epub)
  UWAGI: Bibliogr. 36 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: 19th EAA Annual Meeting
  Miejsce konferencji: Pilsen
  Kraj: CZ
  Od dnia: 2013.09.04
  Do dnia: 2013.09.08
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • face urns
 • Early Iron Age
 • anthropomorphic vessel

  18/18
  AUTORZY: Mirosław Fudziński, Katarzyna Ślusarska.
  TYTUŁ: Ośrodek starożytnego brązownictwa pomorskiego we wczesnej epoce żelaza w Juszkowie, gmina Pruszcz Gdański
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 255 s., il.
  ISBN: 978-83-85824-82-4
  UWAGI: Bibliogr. s. 121-127
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Bronze metallurgy
 • Early Iron Age
 • settlement
 • bronze casting

  Adres url:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego