logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: ADAMSKA KRYSTYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/34
AUTORZY: Krystyna Adamska.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kiedy czytamy w myślach, a kiedy zadajemy pytania? Rozważania o otwartości komunikacyjnej
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: When we read in mind and when we ask questions? Deliberation on communication openness
ŹRÓDŁO: W: Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań : perspektywa psychologiczna / pod red. nauk. Mieczysława Plopy, Magdaleny Błażek
ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" : Uniwersytet Gdański, 2008
OPIS FIZYCZNY: S. [153]-158
ISBN: 978-83-7326-521-9
ISBN: 978-83-7308-893-1
UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/34
AUTORZY: Krystyna Adamska, Małgorzata Mączka, Aleksandra Ludynia.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Potencjał twórczy w organizacji - narzędzie diagnostyczne (Kwestionariusz PTwO)
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Creative potential in organization - diagnostic instrument (Questionnaire PTwO)
ŹRÓDŁO: W: Psychologia twórczości : nowe horyzonty = Psychology of creativity : new approaches / red. nauk. Stanisław Popek [et al.]
ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. [449]-457
ISBN: 978-83-227-3064-5
UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
3/34
AUTORZY: Anna Korzon-Burakowska, Krystyna Adamska, Anna Skuratowicz-Kubica, Maria Jaworska, Ewa Świerblewska, Katarzyna Kunicka.
TYTUŁ: Wpływ edukacji na parametry wyrównania cukrzycy i jakość życia chorych na cukrzycę typu 2 leczonych insuliną
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Effect of education level on diabetes control and quality of life in insulin-treated type 2 diabetic patients
ŹRÓDŁO: Diabetologia Praktyczna. - 2010, T. 11, nr 2, s. 46-53
p-ISSN: 1640-8497

UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • cukrzyca typu 2
 • kontrola cukrzycy
 • edukacja
 • jakość życia

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • type 2 diabetes
 • diabetes control
 • education
 • quality of life

  Adres url:
  4/34
  AUTORZY: Krystyna Adamska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Dialog w organizacji - psychologiczne konsekwencje posiadania i podlegania władzy
  ŹRÓDŁO: W: Dialog : idea i doświadczenie / pod red. Sabiny Kruszyńskiej, Krystyny Bembennek i Iwony Krupeckiej
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
  OPIS FIZYCZNY: S. [218]-228
  ISBN: 978-83-7326-770-1
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/34
  AUTORZY: Małgorzata Grabus, Krystyna Adamska.
  TYTUŁ: Kapitał społeczny organizacji.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Social capital in organizations.
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2011, R. 14, nr 1, s. 61-71.
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kapitał społeczny
 • kooperacja
 • przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie
 • społeczna odpowiedzialność biznesu

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • social capital
 • cooperation
 • socially responsible enterprise
 • corporate social responsibility

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/34
  AUTORZY: Krystyna Adamska.
  TYTUŁ: Kontrakt psychologiczny w organizacji - Kwestionariusz Kontraktu Psychologicznego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The psychological contract in organization : the questionnaire of psychological contract
  ŹRÓDŁO: Psychologia Społeczna. - 2011, T. 6, nr 3, s. 267-283
  p-ISSN: 1896-1800

  UWAGI: Bibliogr. 71 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kontrakt psychologiczny
 • kontrakt relacyjny
 • kontrakt zbalansowany
 • kontrakt transakcyjny
 • schemat poznawczy
 • zmiana

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • psychological contract
 • relational contract
 • balanced contract
 • transactional contract
 • employment relations
 • forms of sociality

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/34
  AUTORZY: Krystyna Adamska.
  TYTUŁ: Naiwny realizm wrogiem ciekawości
  ŹRÓDŁO: Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 40-50
  p-ISSN: 1731-836X

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/34
  AUTORZY: Krystyna Adamska.
  TYTUŁ: Rozmowa jako forma edukacji
  ŹRÓDŁO: Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 25-30
  p-ISSN: 1731-836X

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/34
  AUTORZY: Krystyna Adamska, Małgorzata Grabus.
  TYTUŁ: Dostępność informacji zwrotnej jako warunek uczenia się organizacji
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2012, R. 15, nr 4, s. 110-119
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/34
  AUTORZY: Krystyna Adamska.
  TYTUŁ: Iluzja transparentności - przyczyny i skutki
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The illusion of transparency - the causes and consequences
  ŹRÓDŁO: Studia Psychologiczne, [dokument elektroniczny]. - 2012, T. 50, z. 4, s. 13-25
  TRYB DOSTĘPU: http://ps.czasopisma.pan.pl/images/data/ps/wydania/No_4_2012/Studia%20psychologiczne%20nr%204%20s%2013-25.pdf [dostęp 13.10.2016]
  p-ISSN: 0081-685X
  e-ISSN: 2300-8520

  UWAGI: Bibliogr. 34 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • iluzja transparentności
 • komunikacja
 • naiwny realizm
 • efekt kotwiczenia
 • uprzywilejowana wiedza

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • illusion of transparency
 • communication
 • naďve realism
 • privileged knowledge
 • anchoring

  Adres url:
  DOI:
  11/34
  AUTORZY: Małgorzata Grabus, Krystyna Adamska.
  TYTUŁ: Niepisana umowa, 1
  ŹRÓDŁO: Personel i Zarządzanie. - 2011, nr 12, s. 50-53
  p-ISSN: 1641-0793

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/34
  AUTORZY: Małgorzata Grabus, Krystyna Adamska.
  TYTUŁ: Niepisana umowa 2
  ŹRÓDŁO: Personel i Zarządzanie. - 2012, nr 1, s. 54-57
  p-ISSN: 1641-0793

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/34
  AUTORZY: Krystyna Adamska, Małgorzata Grabus.
  TYTUŁ: Organizacyjne i osobowe korelaty kontraktu psychologicznego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Organisational and personal correlates of psychological contract
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - 2012, nr 3-4 (86-87), s. 101-112
  p-ISSN: 1641-0874

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kontrakt psychologiczny
 • procedury personalne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • orientacja wspólnotowa i orientacja wymiany

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • psychological contract
 • personnel procedure
 • human resource management
 • exchange and communal relationships

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/34
  AUTORZY: Krystyna Adamska, Hanna Brycz.
  TYTUŁ: Rationality of individualistic and communal orientations : the role of high- and low-contextual communication
  ŹRÓDŁO: Polish Journal of Social Science. - 2012, Vol. 7, no. 1, s. [79]-98
  p-ISSN: 1896-7817

  UWAGI: Bibliogr. 64 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  15/34
  AUTORZY: Krystyna Adamska, Małgorzata Grabus.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: The perception of relations within organizations : gender-based differences
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Percepcja relacji w organizacji : różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami
  ŹRÓDŁO: W: Empirical aspects of the psychology of management = Empiryczne oblicza psychologii zarządzania / ed. by Mariusz Lipowski, Zdzisław Nieckarz
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia : Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. 14-57
  ISBN: 978-83-61505-05-1
  UWAGI: Bibliogr. 36 poz.
  UWAGI: Tekst równol. ang., pol.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG, POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  16/34
  AUTORZY: Krystyna Adamska, Sylwiusz Retowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Verbalization of the psychological contract : a diagnostic tool
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Werbalizacja kontraktu psychologicznego : narzędzie diagnostyczne
  ŹRÓDŁO: W: Empirical aspects of the psychology of management = Empiryczne oblicza psychologii zarządzania / ed. by Mariusz Lipowski, Zdzisław Nieckarz
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia : Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. 58-97
  ISBN: 978-83-61505-05-1
  UWAGI: Bibliogr. 35 poz.
  UWAGI: Tekst równol. ang., pol.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG, POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • verbalization of psychological contract
 • confirmatory factor analysis
 • factorial validity

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  17/34
  AUTORZY: Krystyna Adamska.
  TYTUŁ: Język jako narzędzie poznania i komunikacji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The language as a tool of cognition and communication
  ŹRÓDŁO: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. - 2013, 17, s. 21-37
  p-ISSN: 1427-969X

  UWAGI: Bibliogr. 55 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • language
 • cognition
 • linguistic categories
 • stereotypes

  Adres url:
  18/34
  AUTORZY: Krystyna Adamska.
  TYTUŁ: Rola komunikacji w procesie planowanych zmian organizacyjnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The role of communication in the planned organizational changes
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - 2013, nr 2 (91), s. [27]-36
  p-ISSN: 1641-0874

  UWAGI: Bibliogr. 36 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zmiana organizacyjna
 • komunikacja
 • relacje
 • informacja
 • niepewność
 • zaufanie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • organizational change
 • communication
 • relations
 • information
 • uncertainty
 • trust

  19/34
  AUTORZY: Krystyna Adamska.
  TYTUŁ: Świat organizacji racjonalnej
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Smak Słowa, 2013
  OPIS FIZYCZNY: 248 s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-62122-47-9
  UWAGI: Bibliogr. s. 217-236. Indeksy
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  20/34
  AUTORZY: Krystyna Adamska, Natasza Kosakowska-Berezecka.
  TYTUŁ: The role of self-awareness in enhancing cooperative behaviour among students
  ŹRÓDŁO: Citizenship Teaching and Learning. - 2013, Vol. 8, no. 1, s. 233-248
  p-ISSN: 1751-1917

  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • cooperative citizenship
 • enlightened individualism
 • perspective taking
 • self-awareness
 • social dilemmas
 • social integration

  DOI:
  21/34
  AUTORZY: Krystyna Adamska.
  TYTUŁ: Trudne życie z dysonansem
  ŹRÓDŁO: Psychologia w Szkole. - 2013, nr 3, s. 33-39
  p-ISSN: 1731-836X

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  22/34
  AUTORZY: Małgorzata Grabus, Krystyna Adamska.
  TYTUŁ: Zachowania patronizujące - blokowanie sprawiedliwości w organizacji, cz. 1
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Patronizing behaviours - blocking the justice in organizations, pt. 1
  ŹRÓDŁO: Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo = Space, Economy, Society. - 2013, nr 4/2, s. 25-35
  p-ISSN: 2299-1263

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • sprawiedliwość
 • sprawiedliwość w organizacji
 • bezstronność
 • myślenie stereotypowe
 • zachowania patronizujące

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • justice
 • organizational justice
 • organizational fairness
 • stereotyping
 • stereotypical thinking
 • patronizing behaviour

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  23/34
  AUTORZY: Krystyna Adamska, Roman Konarski.
  TYTUŁ: Polska adaptacja Skali stylu konwersacyjnej niebezpośredniości Thomasa Holtgravesa
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Thomas Holtgraves' Conversational Indirectness Style Scale : cultural adaptation
  ŹRÓDŁO: Psychologia Społeczna. - 2014, T. 9, nr 3, s. 348-361
  p-ISSN: 1896-1800

  UWAGI: Bibliogr. 70 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • konwersacja
 • niebezpośredniość
 • orientacja wspólnotowa
 • kultura

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • conversation
 • indirectness
 • relational types
 • politeness

  Adres url:
  DOI:
  24/34
  AUTORZY: Krystyna Adamska.
  TYTUŁ: Wymowne milczenie w szkole
  ŹRÓDŁO: Psychologia w Szkole. - 2014, nr 2, s. 50-57
  p-ISSN: 1731-836X

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  25/34
  AUTORZY: Krystyna Adamska.
  TYTUŁ: Milczenie w organizacji. Rola uważności społecznej i czynników kontekstowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Silence in the organization: the role of social mindfulness and contextual factors
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - 2015, nr 1 (102), s. 115-130
  p-ISSN: 1641-0874

  UWAGI: Bibliogr. 53 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • milczenie w organizacji
 • zabieranie głosu
 • uważność społeczna
 • samocenzura
 • autonomia

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • silence in organization
 • voice
 • social mindfulness
 • self-censorship
 • autonomy

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  26/34
  AUTORZY: Krystyna Adamska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Psychologiczne funkcje moralności
  ŹRÓDŁO: W: W poszukiwaniu moralnego charakteru / red. Natasza Szutta i Artur Szutta
  ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Wydawnictwo Academicon, 2015
  SERIA: Studia z Teorii Etyki, t. 1
  OPIS FIZYCZNY: S. 147-170
  ISBN: 978-83-62475-08-7
  UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zachowanie moralne
 • ocena moralna
 • motyw społeczny
 • motyw poznawczy
 • utrzymanie znaczenia
 • typy relacji

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • moral behaviour
 • moral judgment
 • social motive
 • cognitive motive
 • rationalization
 • meaning maintenance
 • relationship's types

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  27/34
  AUTORZY: Krystyna Adamska, Paweł Jurek, Joanna Różycka-Tran.
  TYTUŁ: The mediational role of relational psychological contract in belief in a zero-sum game and work input attitude dependency
  ŹRÓDŁO: Polish Psychological Bulletin. - 2015, Vol. 46, no. 4, s. 579-586
  p-ISSN: 0079-2993
  e-ISSN: 1641-7844

  UWAGI: Bibiogr. 68 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • psychological contract
 • work input
 • zero-sum game belief

  Adres url:
  DOI:
  28/34
  AUTORZY: Natasza Kosakowska-Berezecka, Tomasz Besta, Krystyna Adamska, Michał Jaśkiewicz, Paweł Jurek, Joseph A. Vandello.
  TYTUŁ: If my masculinity is threatened i won't support gender equality? The role of agentic self-stereotyping in restoration of manhood and perception of gender relations
  ŹRÓDŁO: Psychology of Men & Masculinity. - 2016, Vol. 17, no. 3, s. 274-284
  p-ISSN: 1524-9220
  e-ISSN: 1939-151X

  UWAGI: Bibliogr. 67 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.957
  Punktacja MNiSW: 35.000
  5-letni Impact Factor ISI: 2.387
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • masculinity
 • self-stereotyping
 • gender relations
 • threat
 • system justification

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:
  29/34
  AUTORZY: Krystyna Adamska.
  TYTUŁ: Milczenie i przełamywanie milczenia w organizacji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Silence and breaking the silence in an organization
  ŹRÓDŁO: Roczniki Psychologiczne. - 2016, T. 19, nr 1, s. 75-88 [wersja pol.], s. 89-101 [wersja ang.]
  p-ISSN: 1507-7888

  UWAGI: Bibliogr. 63 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • milczenie
 • głos
 • organizacja
 • przełamywanie milczenia

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • silence
 • voice
 • organization
 • breaking the silence

  Adres url:
  DOI:
  30/34
  AUTORZY: Krystyna Adamska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Silence and voice in organization : who is the beneficiary?
  ŹRÓDŁO: W: Giving voice to silence / ed. by Robert D. Hermanson and Clare Mumford
  ADRES WYDAWNICZY: Oxford : Inter-Disciplinary Press, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 3-12
  ISBN: 978-1-84888-400-7
  UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • silence
 • voice
 • organization
 • change
 • status-quo
 • power relations
 • psychological contract

  31/34
  AUTORZY: Krystyna Adamska, Paweł Jurek.
  TYTUŁ: Adaptation of the four forms of employee silence scale in a Polish sample
  ŹRÓDŁO: Current Issues in Personality Psychology. - 2017, Vol. 5, no. 4, s. 303-312
  p-ISSN: 2353-4192
  e-ISSN: 2353-561X

  UWAGI: Bibliogr. 50 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • silence in an organization
 • procedural justice
 • relational contract
 • quality of relations
 • emotional attitude

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:
  32/34
  AUTORZY: Krystyna Adamska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Self-censorship in organizations
  ŹRÓDŁO: W: Self-censorship in contexts of conflict : theory and research / Daniel Bar-Tal, Rafi Nets-Zehngut, Keren Sharvit (eds.)
  ADRES WYDAWNICZY: Cham : Springer, 2017
  SERIA: Peace Psychology Book Series, 2197-5779
  OPIS FIZYCZNY: S. 41-60
  ISBN: 978-3-319-63377-0
  ISBN: 978-3-319-63378-7
  UWAGI: Bibliogr. 73 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • self-censorship
 • organisation
 • voice

  Adres url:
  DOI:
  33/34
  AUTORZY: Paweł Jurek, Krystyna Adamska.
  TYTUŁ: Skala emocjonalnego nastawienia wobec organizacji (SENO) - konstrukcja i właściwości psychometryczne narzędzia
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The Positive and Negative Organizational Attitudes Scale (PNOAS): development and psychometric properties
  ŹRÓDŁO: Psychologia Społeczna. - 2017, T. 12, nr 4, s. 444-458
  p-ISSN: 1896-1800

  UWAGI: Bibliogr. 51 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • pozytywne i negatywne emocjonalne nastawienie wobec organizacji
 • zaangażowanie w pracę
 • milczenie pracowników w organizacji

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • positive and negative emotional attitude toward the organization
 • work engagement
 • organizational silence

  DOI:
  34/34
  AUTORZY: Krystyna Adamska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Różnice międzykulturowe i komunikacja interpersonalna
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Cultural differences and interpersonal communication
  ŹRÓDŁO: W: Logopedia międzykulturowa / red. nauk. Ewa Czaplewska
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018
  SERIA: Logopedia XXI Wieku
  OPIS FIZYCZNY: S. 40-61
  ISBN: 978-83-7744-146-6
  UWAGI: Bibliogr. 73 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ekspresja emocji
 • język
 • komunikacja interpersonalna
 • różnice międzykulturowe
 • styl konwersacyjny

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • emotional expresssion
 • language
 • interpersonal communication
 • cultural differences
 • conversational style

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego