logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: BˇK MONIKA
Liczba odnalezionych rekordów: 91Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/91
TYTUŁ: Koszty i opłaty w transporcie / pod red. Moniki B±k
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
OPIS FIZYCZNY: 308, [1] s., il., 24 cm
ISBN: 978-83-7326-629-2
UWAGI: Bibliogr. s. [291]-303
Typ publikacji: PEK
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
2/91
AUTORZY: Monika B±k, Barbara Pawłowska.
TYTUŁ: Poprawa efektywno¶ci energetycznej transportu warunkiem zrównoważonej mobilno¶ci
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The improvement of the transport energy efficiency as the condition of the sustainable mobility
¬RÓDŁO: Przegl±d Komunikacyjny. - 2009, nr 9-10, s. 11-17
p-ISSN: 0033-2232

UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
3/91
AUTORZY: Monika B±k.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Uwarunkowania transformacji gospodarczej w krajach Europy ¦rodkowej i Wschodniej
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Determinants of Economic Transformation in East Central European Countries
¬RÓDŁO: W: 20 lat transformacji : osi±gnięcia, problemy, perspektywy / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko, Jacek Tomkiewicz
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Akademia Leona KoĽmińskiego, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. [13]-47
ISBN: 978-83-61408-05-5
UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
4/91
AUTORZY: Monika B±k.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Widespread application of satellite navigation as one of the conditions of achieving a sustainable transport system in Europe
¬RÓDŁO: W: Innovative perspective of transport and logistics / ed. by Jan Burnewicz
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 157-[168]
ISBN: 978-83-7326-676-6
UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: ENG
Adres url:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
5/91
AUTORZY: Monika B±k, Przemysław Borkowski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Współczesne badania transportowe na ¶wiecie i metody ich rozpowszechniania. Implikacje dla Polski
¬RÓDŁO: W: Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka : praca zbiorowa / pod red. Marii Michałowskiej
ADRES WYDAWNICZY: Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009
SERIA: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
OPIS FIZYCZNY: S. [17]-36
ISBN: 978-83-7246-451-4
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
6/91
AUTORZY: Monika B±k, Barbara Pawłowska, Przemysław Borkowski.
TYTUŁ: Warunki wykorzystania żeglugi jako elementu łańcucha logistycznego w obsłudze wymiany handlowej między Polsk± a Hiszpani±
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Conditions of performing maritime navigations as an element of logistics chain in trade between Poland and Spain
¬RÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego (Zeszyty Naukowe. Ekonomika Transportu L±dowego) ; nr 39. - 2010, cz. 9, s. [183]-201
p-ISSN: 0208-4821

UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Adres url:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
7/91
AUTORZY: Monika B±k.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Determinants of economic transformation in East Central European countries
¬RÓDŁO: W: 20 years of transformation : achievements, problems and perspectives / Grzegorz W. Kolodko, Jacek Tomkiewicz
ADRES WYDAWNICZY: New York : Nova Science Publishers, 2011
SERIA: European Political, Economic, and Security Issues
OPIS FIZYCZNY: S. 7-32
ISBN: 978-1-61761-603-7
Typ publikacji: ZMR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
8/91
AUTORZY: Monika B±k, Przemysław Borkowski, Barbara Pawłowska.
TYTUŁ: Integracja międzygałęziowa transportu
¬RÓDŁO: Infrastruktura. - 2011, nr 10 (45), s. 52-54
p-ISSN: 1896-6233

UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
9/91
AUTORZY: Monika B±k, Przemysław Borkowski, Barbara Pawłowska.
TYTUŁ: Integracja transportu pasażerskiego kolejowego z transportem miejskim - wykorzystanie teoretycznych rozwi±zań w praktyce
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Practical implemantation of solutions integrating passenger rail mode and city public transport
¬RÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. - 2011, nr 41, s. [147]-166
p-ISSN: 0208-4821

UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
UWAGI: Tyt. nru: Funkcjonowanie i rozwój transportu
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
10/91
AUTORZY: Monika B±k, Jarosław Kaczmarczyk.
TYTUŁ: Poł±czone usługi transportowe jako przykład klastra transportowo-turystycznego w obszarze Zalewu Wi¶lanego
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Connected transport service as an example of the tourism & transport cluster in the Vistula Lagoon area
¬RÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. - 2011, nr 41, s. [135]-146
p-ISSN: 0208-4821

UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
UWAGI: Tyt. nru: Funkcjonowanie i rozwój transportu
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
11/91
AUTORZY: Barbara Pawłowska, Monika B±k, Przemysław Borkowski.
TYTUŁ: Zintegrowany bilet jako instrument integracji różnych rodzajów transportu miejskiego
¬RÓDŁO: Przegl±d Komunikacyjny. - 2011, nr 5-6, s. 46-51
p-ISSN: 0033-2232

UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
12/91
AUTORZY: Monika B±k, Barbara Pawłowska, Przemysław Borkowski.
TYTUŁ: Cases studies in improving interconnectivity between passenger transport modes - the context of the EU Transport policy objectives
¬RÓDŁO: Procedia : Social and Behavioral Sciences, [dokument elektroniczny]. - 2012, Vol. 48, s. 2738-2747
TRYB DOSTĘPU: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.1243 [dostęp 19.08.2014]
p-ISSN: 1877-0428

UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
UWAGI: Transport Research Arena 2012
Typ publikacji: ZAC
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 9.000
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • transport interconnection
 • comodality
 • transport policy
 • sustainable development

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:
  13/91
  AUTORZY: Monika B±k, Agnieszka Ważna.
  TYTUŁ: Informacja i zintegrowany bilet jako rozwi±zania wspieraj±ce integrację transportu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: User information and integreted ticketing as transport integration support
  ¬RÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. - 2012, nr 45, s. [137]-147
  p-ISSN: 0208-4821

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Integracja transportu pasażerskiego w Unii Europejskiej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  14/91
  AUTORZY: Barbara Pawłowska, Monika B±k, Przemysław Borkowski.
  TYTUŁ: Poprawa integracji gałęzi transportu oraz elementów sieci transportowych działaniem na rzecz realizacji celów europejskiej polityki transportowej
  ¬RÓDŁO: Logistyka (dodatek na CD Logistyka-nauka) , [dokument elektroniczny]. - 2012, nr 2, s. 217-226CD nr 1
  p-ISSN: 1231-5478

  UWAGI: Bibliogr. 34 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Adres url:
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  15/91
  AUTORZY: Przemysław Borkowski, Monika B±k, Barbara Pawłowska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Solutions for better interconnectivity of short and long distance passenger transport
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Rozwi±zania usprawniaj±ce integrację krótko i długodystansowego transportu pasażerskiego
  ¬RÓDŁO: W: Contemporary transportation systems : selected theoretical and practical problems : the transportation as the factor of the socio-economic development of the regions / ed. by Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec, Grzegorz Sierpiński
  ADRES WYDAWNICZY: Gliwice : Wydawnictwo Politechniki ¦l±skiej, 2012
  SERIA: Monografia - Politechnika ¦l±ska, 386
  OPIS FIZYCZNY: S. [11]-22
  ISBN: 978-83-7335-944-4
  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • interconnectivity
 • passenger transport improvement
 • integrated transport systems

  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  16/91
  AUTORZY: Monika B±k, Przemysław Borkowski, Barbara Pawłowska.
  TYTUŁ: Types of solutions improving passenger transport interconnectivity
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Typy rozwi±zań poprawiaj±ce integrację transportu pasażerskiego
  ¬RÓDŁO: Problemy Transportu = Transport Problems. - 2012, Vol. 7, iss. 1, s. [27]-36
  p-ISSN: 1896-0596

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • interconnectivity
 • passenger transport integration

  Adres url:
  17/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ: Wymagania systemowe w zakresie zintegrowanych przewozów pasażerskich
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: System needs for integrated passenger transport
  ¬RÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. - 2012, nr 45, s. [93]-113
  p-ISSN: 0208-4821

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Integracja transportu pasażerskiego w Unii Europejskiej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  18/91
  AUTORZY: Aleksandra KoĽlak, Barbara Pawłowska, Przemysław Borkowski, Monika B±k, Jan Burnewicz, Elżbieta Adamowicz.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: A review of EU policy approach to improve international competitiveness in Europe, Deliverable 4.1 : I-C-EU - Impact of Transport Infrastructure on International Competitiveness of Europe. Raport
  ADRES WYDAWNICZY: Brussels/Belgium : European Commission Directorate - General Research & Innovation, 31 August 2013
  UWAGI: Projekt realizowany w ramach 7 RTD UE (FP7-TRANSPORT (TPT)-2012-RTD-1)
  Typ publikacji: ZXE
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  19/91
  AUTORZY: C. Bielefeldt, Monika B±k, Przemysław Borkowski, M. Carreno, S. Matthews, K. Stewart, G. Caramanico, J. Cooper, R. Enei, O. Biosca, T. Shibayama, C. de Stasio, O. Schnell.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: COMPASS - final results and conclusions
  ADRES WYDAWNICZY: Edinburgh : TRI, Edinburgh Napier University, November 2013
  UWAGI: Deliverable 2.1 of COMPASS. Co-funded by FP7
  Typ publikacji: ZXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ICT solutions in transport

  20/91
  AUTORZY: Monika B±k, Przemysław Borkowski.
  TYTUŁ WYSTˇPIENIA: Conclusions from case study Future interurban road transport in warminsko-mazurskie region
  NAZWA KONFERENCJI: COMPASS meeting
  MIEJSCE: Rome, Italy, 18-20 September 2013
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • road passenger transport

  21/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ WYSTˇPIENIA: EU transport policy from the perspective of White Paper
  NAZWA KONFERENCJI: 1st Joint Forum Meeting TRANSFORUM
  MIEJSCE: Gdańsk, Poland, 24-25 June 2013
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • European Union
 • transport polic

  22/91
  AUTORZY: Monika B±k, Przemysław Borkowski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: First results from user survey for use by case studies
  ADRES WYDAWNICZY: Edinburgh : TRI, Edinburgh Napier University, August 2013
  UWAGI: Co-funded by FP7. Milestone MS11 of COMPASS
  Typ publikacji: ZXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • user surveys
 • inter-urban passenger transport

  23/91
  AUTORZY: Monika B±k, Przemysław Borkowski.
  TYTUŁ WYSTˇPIENIA: Future interurban public transport in warminsko-mazurskie voivodship
  NAZWA KONFERENCJI: COMPASS Final Conference ICT for co-modality : the way forward
  MIEJSCE: Rome, Italy, 13 November 2013
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ICT solutions
 • road inbter-urban passenger transport

  24/91
  AUTORZY: Monika B±k, Przemysław Borkowski, Barbara Pawłowska.
  TYTUŁ WYSTˇPIENIA: ICT solutions for improving long distance passenger mobility - specific conditions and implementation barriers in rural areas
  NAZWA KONFERENCJI: 13th World Conference on Transport Research, WCTR
  MIEJSCE: Rio de Janeiro, Brazil, 15-18 July 2013
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  25/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ: Infrastruktura transportu w rankingach konkurencyjno¶ci : kraje Europy ¦rodkowej i Wschodniej na tle wiod±cych gospodarek
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Transport infrastructure in the competitiveness rankings : countries of Central and Eastern Europe on the background of leading economies
  ¬RÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. - 2013, nr 49, s. [107]-121
  p-ISSN: 0208-4821

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Infrastruktura transportu a konkurencyjno¶ć gospodarcza
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Adres url:
  26/91
  AUTORZY: Barbara Pawłowska, Monika B±k.
  TYTUŁ WYSTˇPIENIA: Integration of passenger long-distance transport as a way for achieving greater efficiency nd reduced environmental impact
  NAZWA KONFERENCJI: 13th World Conference on Transport Research, WCTR
  MIEJSCE: Rio de Janeiro, Brazil, 15-18 July 2013
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  27/91
  AUTORZY: Jan Burnewicz, Monika B±k.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Inter-urban road freight
  ¬RÓDŁO: W: Regulating transport in Europe / ed. by Matthias Finger, Torben Holvad
  ADRES WYDAWNICZY: Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing Limited, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 115-139
  ISBN: 978-1-7810-0482-1
  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • road freight transport
 • regulations

  28/91
  AUTORZY: Przemysław Borkowski, Monika B±k, Barbara Pawłowska.
  TYTUŁ WYSTˇPIENIA: Rozwi±zania teleinformatyczne w transporcie publicznym na obszarach wiejskich - studium przypadku
  NAZWA KONFERENCJI: X Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Transportowe Teoria i Praktyka
  MIEJSCE: Katowice, 9-10 wrze¶nia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Politechnika ¦l±ska
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  29/91
  AUTORZY: Barbara Pawłowska, Monika B±k, Przemysław Borkowski.
  TYTUŁ WYSTˇPIENIA: Scenariusze rozwoju długodystansowego transportu pasażerskiego w Unii Europejskiej w perspektywie do 2030 r.
  NAZWA KONFERENCJI: X Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Transportowe Teoria i Praktyka
  MIEJSCE: Katowice, 9-10 wrze¶nia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Politechnika ¦l±ska
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  30/91
  AUTORZY: Przemysław Borkowski, Monika B±k, Barbara Pawłowska.
  TYTUŁ: Scenariusze rozwoju powi±zań miedzygałęziowych w transporcie pasażerskim Unii Europejskiej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Scenarios of passenger transport interconnectivity development in the European Union
  ¬RÓDŁO: Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 2013, 143, s. [21]-36
  p-ISSN: 2083-8611

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. nru: Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Adres url:
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  31/91
  AUTORZY: Monika B±k, Przemysław Borkowski.
  TYTUŁ WYSTˇPIENIA: Transferability of best practice examples of technical solutions to improved co-modality and intermodality in long-distance passenger transport
  NAZWA KONFERENCJI: 13th World Conference on Transport Research, WCTR
  MIEJSCE: Rio de Janeiro, Brazil, 15-18 July 2013
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  32/91
  AUTORZY: Monika B±k, Przemysław Borkowski, C. de Stasio, C. Di Bartolo, M. Brambilla, S. Maffii.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Transferability of solutions, Working Paper of COMPASS
  ADRES WYDAWNICZY: Edinburgh : TRI, Edinburgh Napier University, September 2013
  UWAGI: Co-funded by FP7
  Typ publikacji: ZXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • transferability
 • ICT solutions in transport

  33/91
  AUTORZY: Monika B±k, Jarosław Kaczmarczyk.
  TYTUŁ: Turystyczne wykorzystanie kolei w±skotorowej w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Narrow gauge railways as a touristic product
  ¬RÓDŁO: Przegl±d Komunikacyjny. - 2013, nr 1, s. 16-20
  p-ISSN: 0033-2232

  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  34/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ WYSTˇPIENIA: User response to suggested ICT solutions - framework
  NAZWA KONFERENCJI: COMPASS meeting
  MIEJSCE: Sopot, Poland, 18-20 March 2013
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • information and communication technologies
 • innovative transport

  35/91
  AUTORZY: Monika B±k, Przemysław Borkowski.
  TYTUŁ: Uwarunkowania i możliwo¶ci rozpowszechniania technologii teleinformatycznych (ICT) w transporcie pasażerskim
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Conditions and opportunities for dissemination of ICT technology in passenger transport
  ¬RÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. - 2013, nr 49, s. [123]-147
  p-ISSN: 0208-4821

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Infrastruktura transportu a konkurencyjno¶ć gospodarcza
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Adres url:
  36/91
  AUTORZY: Przemysław Borkowski, Monika B±k, Barbara Pawłowska, Jan Burnewicz.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Uwarunkowania rozwoju multimodalnych planerów podroży i transportowych usług informacyjnych w Polsce
  ADRES WYDAWNICZY: : Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, grudzień 2013
  UWAGI: Raport
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  37/91
  TYTUŁ [CZASOPISMA, SERII]: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka nr 49 / pod red. Moniki B±k
  ISSN: 0208-4821
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
  OPIS FIZYCZNY: 147 s., 24 cm
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  38/91
  AUTORZY: Przemysław Borkowski, Elżbieta Adamowicz, Barbara Pawłowska, Aleksandra KoĽlak, Jan Burnewicz, Monika B±k.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Deliverable 4.3: Recommendation on EU Policy Assessment Methodology to Capture Wider Economic Impacts of Transport Infrastructure Investment : I-C-EU - Impact of Transport Infrastructure on International Competitiveness of Europe. Report
  ADRES WYDAWNICZY: Brussels, Belgium : European Commission Directorate - General Research & Innovation, 31 July 2014
  UWAGI: Projekt realizowany w ramach 7 RTD UE (FP7-TRANSPORT (TPT)-2012-RTD-1)
  Typ publikacji: ZXE
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  39/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ: Opłaty użytkowników samochodów osobowych za korzystanie z infrastruktury drogowej w Unii Europejskiej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Road infrastructure charging for passenger cars in the European Union
  ¬RÓDŁO: Logistyka. - 2014, nr 6, s. 9-14
  p-ISSN: 1231-5478

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • road infrastructure
 • charging policy
 • tools
 • private transport users

  40/91
  AUTORZY: Monika B±k, Agnieszka Ważna.
  TYTUŁ: Oszczędno¶ć czasu w transporcie pasażerskim w teorii i praktyce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Travel time savings in passenger transport : theory and practice
  ¬RÓDŁO: Logistyka (dodatek na CD Logistyka-nauka) , [dokument elektroniczny]. - 2014, nr 2, s. 14-22
  p-ISSN: 1231-5478

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  41/91
  AUTORZY: Monika B±k, Agnieszka Ważna.
  TYTUŁ WYSTˇPIENIA: Oszczędno¶ć czasu w transporcie pasażerskim w teorii i praktyce
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2014 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 26-27 maja 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  42/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ WYSTˇPIENIA: Poprawa efektywno¶ci paliwowej pojazdów oraz redukcja emisji zanieczyszczeń w transporcie drogowym ładunków
  NAZWA KONFERENCJI: XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, TransComp 2014
  MIEJSCE: Zakopane, Polska, 1-4 grudnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego ; Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • fuel efficiency
 • reduction of emissions
 • road freight transport
 • energy consuming
 • greenhouse gas emissions

  43/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ: Poprawa efektywno¶ci paliwowej pojazdów oraz redukcja emisji zanieczyszczeń w transporcie drogowym ładunków
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The improvement of fuel efficiency of vehicles and reduction of emissions in road freight transport
  ¬RÓDŁO: Logistyka (dodatek na CD Logistyka-nauka) , [dokument elektroniczny]. - 2014, nr 6, s. 1567-1576CD nr 3
  p-ISSN: 1231-5478

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  44/91
  AUTORZY: Przemysław Borkowski, Monika B±k, Barbara Pawłowska.
  TYTUŁ: Rozwi±zania teleinformatyczne w transporcie publicznym na obszarach wiejskich : studium przypadku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Case study in application of ICT solutions in rural areas public transport
  ¬RÓDŁO: Logistyka (dodatek na CD Logistyka-nauka) , [dokument elektroniczny]. - 2014, nr 4, s. 2705-2718CD nr 3
  p-ISSN: 1231-5478

  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ITS
 • rural areas
 • transport

  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  45/91
  AUTORZY: Barbara Pawłowska, Monika B±k, Przemysław Borkowski.
  TYTUŁ: Scenariusze rozwoju długodystansowego transportu pasażerskiego w Unii Europejskiej w perspektywie do 2030 r.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Scenarios for future development in long-distance passenger transport in the European Union till 2030
  ¬RÓDŁO: Logistyka (dodatek na CD Logistyka-nauka) , [dokument elektroniczny]. - 2014, nr 4, s. 3127-3143CD nr 3
  p-ISSN: 1231-5478

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • passenger transport
 • transport scenarios
 • transport needs

  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  46/91
  AUTORZY: Monika B±k, Przemysław Borkowski, Claudia de Stasioc.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Transferability of ICT solutions for improving co-modality in passenger transport
  ¬RÓDŁO: W: Transport Research Arena (TRA) 2014 proceedings, [dokument elektroniczny]
  OPIS FIZYCZNY: S. 1-10
  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  UWAGI: Transport Research Arena (TRA) 5th Conference Transport solutions from research to deployment, Paris, France, 14-17.04.2014
  UWAGI: http://trid.trb.org/view.aspx?id=1313822 [dostęp 13.10.2014]
  Typ publikacji: ZXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ICT solutions
 • passenger mobility
 • transferability
 • co-modality

  Adres url:
  47/91
  AUTORZY: Monika B±k, Przemysław Borkowski, Claudia de Stasioc.
  TYTUŁ WYSTˇPIENIA: Transferability of ICT solutions for improving co-modality in passenger transport
  NAZWA KONFERENCJI: Transport Research Arena 2014 5th Conference Transport solutions: from research to deployment - innovate mobility, mobilise innovation
  MIEJSCE: Paris, France, 14-17 April 2014
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  48/91
  AUTORZY: Monika B±k, Przemysław Borkowski.
  TYTUŁ: Applicability of ICT solutions in passenger transport - case studies from different European backgrounds
  ¬RÓDŁO: Transport. - 2015, Vol. 30, iss. 3, s. 372-381
  p-ISSN: 1648-4142
  e-ISSN: 1648-3480

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.594
  Punktacja MNiSW: 20.000
  5-letni Impact Factor ISI: 0.625
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ICT solutions
 • passenger mobility
 • case studies in ICT applicability
 • transport surveys
 • acceptability of ICTs

  DOI:
  49/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ WYSTˇPIENIA: Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego w ¶wietle teorii ekonomicznych i praktyki ostatnich dekad na przykładzie wybranych krajów europejskich
  NAZWA KONFERENCJI: Międzynarodowa Konferencja Naukowa EKONOMIA UMIARU - realna perspektywa?
  MIEJSCE: Kraków, 9 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Politologii w Białymstoku ; Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • czynniki rozwoju gospodarczego
 • Europa ¦rodkowa i Wschodnia

  50/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ: Finansowanie badań i innowacji w transporcie Unii Europejskiej - wydatki budżetów państw i przedsiębiorstw
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The financing of research and innovation in transport in the European Union - expenditures of public budgets and enterprises
  ¬RÓDŁO: Logistyka (dodatek na CD Logistyka-nauka) , [dokument elektroniczny]. - 2015, nr 3, s. 5513-5521CD nr 2, cz. 1
  p-ISSN: 1231-5478

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  51/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ WYSTˇPIENIA: Finansowanie badań i innowacji w transporcie Unii Europejskiej - wydatki budżetów państw i przedsiębiorstw
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2015 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 25-27 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • finansowanie innowacji transportowych
 • polityka transportowa UE

  52/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ WYSTˇPIENIA: International cooperation in the EU transport research - experiences and barriers
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2015 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 25-27 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • współpraca międzynarodowa
 • badania i rozwój w transporcie

  53/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Metody kształcenia i ocena programów na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
  ¬RÓDŁO: W: Współpraca instytucji nauki i biznesu w Polsce i USA : raport / pod red. Joanny Kuczewskiej, Renaty Orłowskiej, Krystyny Żoł±dkiewicz
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Stowarzyszenie Absolwentów MBA UG, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 6-15
  ISBN: 978-83-941177-0-2
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza 5 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kształcenie uniwersyteckie
 • jako¶ć kształcenia
 • współpraca nauki i biznesu

  54/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Miary międzynarodowej konkurencyjno¶ci gospodarek
  ¬RÓDŁO: W: Infrastruktura transportu a konkurencyjno¶c regionów w Unii Europejskiej / pod. red. Barbary Pawłowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 34-58
  ISBN: 978-83-7865-358-5
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 197-212
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  55/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ: Potencjał innowacyjny transportu w Unii Europejskiej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The innovation potential of transport sector in the European Union
  ¬RÓDŁO: Logistyka (dodatek na CD Logistyka-nauka) , [dokument elektroniczny]. - 2015, nr 3, s. 5502-5512CD nr 2, cz. 1
  p-ISSN: 1231-5478

  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  56/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ WYSTˇPIENIA: Potencjał innowacyjny transportu w Unii Europejskiej
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2015 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 25-27 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • innowacje transportowe
 • polityka transportowa UE

  57/91
  AUTORZY: Angelina Todorova, Kristiana Chakarova, Petko Dimirov, Konstantina Laparidou, Bard Alander, Monika B±k.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Thematic Research Summary : Transport R&D - cooperation with international partner countries : communicating transport research and innovation
  ADRES WYDAWNICZY: European Union : Transport Research and Innovation Portal (TRIP), cop. 2014
  UWAGI: Bibliogr. s. 30-31
  Typ publikacji: ZXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • transport research
 • barriers and challenges for transport cooperation

  Adres url:
  58/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ WYSTˇPIENIA: Transport jako czynnik międzynarodowej konkurencyjno¶ci gospodarek - perspektywa wybranych krajów członkowskich UE
  NAZWA KONFERENCJI: Międzynarodowa Konferencja Oblicza konkurencyjno¶ci nowych krajów członkowskich w warunkach globalizacji i integracji
  MIEJSCE: Wilno, Litwa, 22-23 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet W Białymstoku ; Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • międzynarodowa konkurencyjno¶ć
 • znaczenie gospodarcze transportu

  59/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Transport jako czynnik międzynarodowej konkurencyjno¶ci gospodarek - perspektywa wybranych krajów członkowskich UE
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Transport as a factor of international competitiveness of economies - perspective of the selected EU member states
  ¬RÓDŁO: W: Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjno¶ci nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Alina Grynia
  ADRES WYDAWNICZY: Wilno : Wydział Ekonomiczno-Informatyczny ; Uniwersytet w Białymstoku, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 351-365
  ISBN: 978-609-95472-6-8
  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • international competitiveness
 • transport infrastructure
 • rankings of competitiveness

  60/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ: Wyzwania jednolitego europejskiego obszaru transportowego w transporcie drogowym ładunków
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Challenges of single European transport area in road freight transport
  ¬RÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. - 2015, nr 54, s. [7]-34
  p-ISSN: 0208-4821

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Wybrane problemy rozwoju systemów transportowych w drugiej dekadzie XXI wieku
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Adres url:
  61/91
  TYTUŁ [CZASOPISMA, SERII]: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka nr 54 / pod red. Moniki B±k
  ISSN: 0208-4821
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 24 cm
  UWAGI: Tyt. nru: Wybrane problemy rozwoju systemów transportowych w drugiej dekadzie XXI wieku
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  62/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ WYSTˇPIENIA: Znaczenie ładu instytucjonalnego dla rozwoju kapitału ludzkiego i sukcesu procesów transformacji państw posocjalistycznych. Studium porównawcze dla wybranych krajów europejskich
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja naukowa Gospodarka Polski 1990-2015. Kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju
  MIEJSCE: Kraków, 9-10 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; Uniwersytet Rzeszowski
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ład instytucjonalny
 • rozwój gospodarczy
 • Europa ¦rodkowa i Wschodnia

  63/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ: Zróżnicowanie systemów opłat za przejazd samochodów ciężarowych po sieci drogowej w Unii Europejskiej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Diversity of road tolls for trucks systems in the European Union
  ¬RÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki. - 2015, nr 30, s. 9-24
  p-ISSN: 1644-275X

  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • opłaty drogowe
 • eurowinieta
 • interoperacyjno¶ć poboru opłat

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • tolls
 • Eurovignette
 • interoperability toll

  Adres url:
  64/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ WYSTˇPIENIA: Aspekty społeczne rozwoju transportu w wybranych krajach europejskich
  NAZWA KONFERENCJI: Międzynarodowa Konferencja Oblicza konkurencyjno¶ci nowych krajów członkowskich UE w warunkach globalizacji i integracji
  MIEJSCE: Wilno, Litwa, 12-14 maja 2016
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet w Białymstoku. Filia w Wilnie
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: POL
  65/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Aspekty społeczne rozwoju transportu w wybranych krajach europejskich
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Social aspects of transport development in selected European countries
  ¬RÓDŁO: W: Czynniki ograniczaj±ce oraz poprawiaj±ce konkurencyjno¶ć nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Alina Grynia
  ADRES WYDAWNICZY: Wilno : Wydział Ekonomiczno - Informatyczny w Wilnie : Uniwersytet w Białymstoku, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 157-173
  ISBN: 978-609-95472-7-5
  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • transport costs and benefits
 • Central and Eastern European countries

  Adres url:
  66/91
  AUTORZY: Monika B±k, Jan Burnewicz.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Challenges for multimodal passenger transport
  ¬RÓDŁO: W: Multimodal transport security : frameworks and policy applications in freight and passenger transport / ed. by Joseph S. Szyliowicz, Luca Zamparini, Genserik L. L. Reniers and Dawna L. Rhoades
  ADRES WYDAWNICZY: Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, 2016
  SERIA: Comparative Perspectives on Transportation Security
  OPIS FIZYCZNY: S. 177-195
  ISBN: 978-1-78347-481-3
  ISBN: 978-1-78347-482-0 (e-ISBN)
  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • multimodal transport
 • passenger intermodality
 • intermodal cooperation
 • transport integration

  DOI:
  67/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego w ¶wietle teorii ekonomicznych i praktyki ostatnich dekad na przykładzie wybranych krajów europejskich
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Determinants of social and economic development from the perspective of economic theories and last decades practice on the example of selected European countries
  ¬RÓDŁO: W: Ekonomia umiaru : realna perspektywa? : nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko / red. nauk. Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 135-153
  ISBN: 978-83-01-18665-4
  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • factors of economic development
 • Central and Eastern European countries

  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  68/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ WYSTˇPIENIA: Ekonomiczne ujęcie społecznej roli transportu
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2016 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 23-25 maja 2016
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • institutional economics
 • economic transformation
 • Central and Eastern European countries

  69/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ: Ekonomiczne ujęcie społecznej roli transportu
  ¬RÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. - 2016, nr 59, s. 33-44
  p-ISSN: 0208-4821

  UWAGI: Bibliogr.
  UWAGI: Tyt. nru: Wyzwania rozwoju transportu - polityka, przedsiębiorstwo, technika
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  70/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: International cooperation in the EU transport research : experiences and barriers
  ¬RÓDŁO: W: Transport development challenges in the twenty-first century : proceedings of the 2015 TranSopot Conference / ed. Monika B±k
  ADRES WYDAWNICZY: [Cham] : Springer International Publishing, cop. 2016
  SERIA: Springer Proceedings in Business and Economics, 2198-7246
  OPIS FIZYCZNY: S. 3-15
  ISBN: 978-3-319-26846-0
  ISBN: 978-3-319-26848-4 (eBook)
  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: TranSopot 2015 Conference "Transport Development Challenges in the Twenty-First Century"
  Miejsce konferencji: Sopot
  Kraj: PL
  Od dnia: 2015.05.25
  Do dnia: 2015.05.27
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • international cooperation
 • transport research
 • stakeholders

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  Adres url:
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  DOI:
  71/91
  AUTORZY: Monika B±k, Michał Suchanek.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Introduction
  ¬RÓDŁO: W: Transport development challenges in the twenty-first century : proceedings of the 2015 TranSopot Conference / ed. Monika B±k
  ADRES WYDAWNICZY: [Cham] : Springer International Publishing, cop. 2016
  SERIA: Springer Proceedings in Business and Economics, 2198-7246
  OPIS FIZYCZNY: S. 1-2
  ISBN: 978-3-319-26846-0
  ISBN: 978-3-319-26848-4 (eBook)
  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: TranSopot 2015 Conference "Transport Development Challenges in the Twenty-First Century"
  Miejsce konferencji: Sopot
  Kraj: PL
  Od dnia: 2015.05.25
  Do dnia: 2015.05.27
  Typ publikacji: ZWS
  Język publikacji: ENG
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  DOI:
  72/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ: Nierówno¶ci społeczne a wzrost gospodarczy w teorii i praktyce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Social inequalities versus economic growth in theory and practice
  ¬RÓDŁO: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - 2016, nr 4 (41), s. 59-63
  p-ISSN: 1896-656X

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • social inequalities
 • economic growth

  Adres url:
  73/91
  TYTUŁ: Transport development challenges in the twenty-first century : proceedings of the 2015 TranSopot Conference / ed. Monika B±k
  ADRES WYDAWNICZY: [Cham] : Springer International Publishing, cop. 2016
  OPIS FIZYCZNY: VI, 239 s., il.
  SERIA: Springer Proceedings in Business and Economics, 2198-7246
  ISBN: 978-3-319-26846-0
  ISBN: 978-3-319-26848-4 (eBook)
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  Tytuł-nazwa konferencji: TranSopot 2015 Conference : Transport Development Challenges in the Twenty-First Century
  Miejsce konferencji: Sopot
  Kraj: PL
  Od dnia: 2015.05.25
  Do dnia: 2015.05.27
  Typ publikacji: ZEK
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:
  74/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ WYSTˇPIENIA: Wydatki na badania i rozwój w transporcie europejskim w ¶wietle polityki innowacyjno¶ci UE
  NAZWA KONFERENCJI: XIII Międzynarodowa Konferencja Euro-Trans 2016 Transport, wzrost i rozwój
  MIEJSCE: Szczecin, Polska, 19-20 wrze¶nia 2016
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: POL
  75/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ: Wydatki na badania i rozwój w transporcie europejskim w ¶wietle polityki innowacyjno¶ci UE
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Expenditure on research and development in the European transport in the light of innovation policy of the EU
  ¬RÓDŁO: Problemy Transportu i Logistyki. - 2016, nr 34, s. 73-88
  p-ISSN: 1644-275X
  e-ISSN: 2353-3005

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • innowacje w transporcie
 • polityka innowacji UE
 • wydatki publiczne i prywatne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • innovations in transport
 • innovation policy in the EU
 • public and private expenditures

  Adres url:
  DOI:
  76/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ: Znaczenie ładu instytucjonalnego dla rozwoju kapitału ludzkiego i sukcesu procesów transformacji państw posocjalistycznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The significance of institutional arrangements for the development of human capital and success of transformation processes in post-socialist countries
  ¬RÓDŁO: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 46, s. 28-45
  p-ISSN: 1898-5084

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • transformacja gospodarcza
 • zmiany instytucjonalne
 • czynniki transformacji
 • efekty transformacji

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • economic transformation
 • institutional changes
 • determinants of transformation
 • effects of transformation

  Adres url:
  DOI:
  77/91
  AUTORZY: Monika B±k, Agnieszka Ważna.
  TYTUŁ: Badania warto¶ci czasu transportu jako narzędzie oceny inwestycji infrastrukturalnych w transporcie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Research on the value of time as a tool for evaluation of transport infrastructure investments
  ¬RÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. - 2017, nr 64, s. 157-171
  p-ISSN: 0208-4821

  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ekonomika transportu : kierunki współczesnych badań
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • warto¶ć czasu transportu
 • warto¶ć oszczędno¶ci czasu
 • niezawodno¶ć czasu w transporcie
 • preferencje wyrażone
 • preferencje ujawnione

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • value of travel time
 • value of travel time savings
 • reliability of travel time
 • stated preferences
 • revealed preferences

  Adres url:
  78/91
  AUTORZY: Monika B±k, Przemysław Borkowski, Tomasz Czuba, Aleksandra KoĽlak, Anna Zamojska.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Impact of the revision of EU international road transport regulations on transport operators in Poland
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, wrzesień 2017
  UWAGI: Raport końcowy projektu realizowanego w ramach Umowy nr DCW-U-76/17
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • institutional economics
 • economic transformation
 • Central and Eastern European countries

  79/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ WYSTˇPIENIA: Integracja transportu w ujęciu wielokryterialnym na przykładzie wybranych krajów UE
  NAZWA KONFERENCJI: Międzynarodowa Konferencja Oblicza konkurencyjno¶ci nowych krajów członkowskich UE w warunkach globalizacji i integracji 2017
  MIEJSCE: Wilno, Litwa, 26-27 maja 2017
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu Białostockiego
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: POL
  80/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Integracja transportu w ujęciu wielokryterialnym na przykładzie wybranych krajów UE
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: A multi-criteria approach for transport integration - example of selected European countries
  ¬RÓDŁO: W: Nowe kraje członkowskie UE wobec procesów globalizacji : Ľródła konkurencyjno¶ci / red. nauk. Alina Grynia
  ADRES WYDAWNICZY: Wilno : Wydział Ekonomiczno-Informatyczny : Uniwersytet w Białymstoku, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 199-215
  ISBN: 978-609-95472-8-2
  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • transport integration
 • transport infrastructure
 • TEN-T network
 • CEE countries

  Adres url:
  81/91
  TYTUŁ [CZASOPISMA, SERII]: Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics vol. 72 / ed. by Monika B±k
  ISSN: 2544-3224
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Gdańsk University Press, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 24 cm
  UWAGI: Tyt. nru: Transport research towards future development trends
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  82/91
  AUTORZY: Monika B±k, Maria Makolska-Tenold.
  TYTUŁ: Sustainable mobility as a part of an overall strategy towards green urban economy
  ¬RÓDŁO: Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics. - 2017, Vol. 72, s. 45-63
  p-ISSN: 2544-3224
  e-ISSN: 2544-3232

  UWAGI: Bibliogr. 63 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Transport research towards future development trends
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • green urban economy
 • green cities
 • sustainable transport
 • sustainable mobility

  Adres url:
  DOI:
  83/91
  AUTORZY: Paulina Bohdanowicz-Godfrey, Piotr Zientara, Monika B±k.
  TYTUŁ WYSTˇPIENIA: Towards an accessible hotel: a case study of Scandic
  NAZWA KONFERENCJI: 4th World Research Summit for Tourism and Hospitality Innovation, Partnerships and Sharing
  MIEJSCE: Orlando, USA, 8-11 December 2017
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: UCF Rosen College of Hospitality Management
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • institutional economics
 • economic transformation
 • Central and Eastern European countries

  84/91
  AUTORZY: Monika B±k, Przemysław Borkowski, Tomasz Czuba, Aleksandra KoĽlak, Anna Zamojska.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Wpływ rewizji przepisów UE w zakresie międzynarodowego transportu drogowego na przedsiębiorstwa transportowe w Polsce
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, wrzesień 2017
  UWAGI: Raport końcowy projektu realizowanego w ramach Umowy nr DCW-U-76/17
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • institutional economics
 • economic transformation
 • Central and Eastern European countries

  85/91
  AUTORZY: Monika B±k, Maria M±kólska-Tenold.
  TYTUŁ: Green urban economy - normative modelling approach for planning and implementation
  ¬RÓDŁO: SHS Web of Conferences. - 2018, Vol. 57, art. no. 01004, s. 1-10
  p-ISSN: 2416-5182

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:
  86/91
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ: Inicjatywa "16+1" z perspektywy krajów Europy ¦rodkowej i Wschodniej
  ¬RÓDŁO: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - 2018, nr 2 (47), s. 28-43
  p-ISSN: 1896-656X

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  87/91
  AUTORZY: Monika B±k, Przemysław Borkowski.
  TYTUŁ: Inteligentne technologie informacyjne w celu poprawy skuteczno¶ci wdrażania regulacji w europejskim transporcie drogowym - przykład wykorzystania tachografów nowej generacji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Intelligent IT technologies used to improve the efficiency of regulations in European road transport - case of new generation tachographs
  ¬RÓDŁO: Studia i Prace Kolegium Zarz±dzania i Finansów. - 2018, z. 166, s. 9-26
  p-ISSN: 1234-8872

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ekonomiczna analiza prawa
 • transport drogowy ładunków
 • ICT
 • inteligentny tachograf

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • economic analysis of law
 • road cargo transport
 • ICT
 • intelligent tachograph

  88/91
  AUTORZY: Maria M±kólska-Tenold, Monika B±k.
  TYTUŁ: Practical approach to the sustainable development in cities
  ¬RÓDŁO: Transport Economics and Logistics. - 2018, nr 79, s. 23-37
  p-ISSN: 2545-1642

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Transport in smart cities
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  DOI:
  89/91
  AUTORZY: Przemysław Borkowski, Monika B±k.
  TYTUŁ: Short and long-term consequences of further regulation of the European Union road haulage market
  ¬RÓDŁO: Journal of Management and Financial Sciences. - 2018, Vol. 11, iss. 33, s. 9-24
  p-ISSN: 1899-8968

  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  90/91
  TYTUŁ [CZASOPISMA, SERII]: Transport Economics and Logistics vol 79 / ed. by Monika B±k
  ISSN: 2657-6104
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Gdańsk University Press, 2018
  OPIS FIZYCZNY: 24 cm
  UWAGI: Tyt. nru: Transport in smart cities
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  91/91
  AUTORZY: Paulina Bohdanowicz-Godfrey, Piotr Zientara, Monika B±k.
  TYTUŁ: Towards an accessible hotel: a case study of Scandic
  ¬RÓDŁO: Current Issues in Tourism. - 2019, Vol. 22, iss. 10, s. 1133-1137
  p-ISSN: 1368-3500
  e-ISSN: 1747-7603

  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 3.462
  Punktacja MNiSW: 30.000
  5-letni Impact Factor ISI: 3.516
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • accessible hotel
 • CSR
 • Scandic
 • case study
 • elderly and disabled guests

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Scopus

  DOI:
    Wy¶wietl ponownie stosuj±c format:
 • Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego