logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: BAŁANDYNOWICZ-PANFIL KATARZYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 44Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/44
AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
TYTUŁ: The economic consequences of ageing society in Poland
ŹRÓDŁO: IJETE International Journal of Emerging and Transition Economies. - 2008, Vol. 1, no. 1, s. 1-14
p-ISSN: 1308-2701

UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: ZAC
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • demographic change
 • ageing society
 • economics of the elderly
 • public finances
 • retirement policies
 • labour force
 • employment

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ: Age management jako odpowiedź na zmiany struktury wiekowej zasobów pracy
  ŹRÓDŁO: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2009, T. 231, s. 125-137
  p-ISSN: 0208-6018

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • procesy starzenia się zasobów pracy
 • niedobory rynku pracy
 • zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Aktywizacja zawodowa osób starszych jako wyzwanie dla polityki państwa
  ŹRÓDŁO: W: Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych / pod red. Zenona Wiśniewskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2009
  OPIS FIZYCZNY: S. 13-[52]
  ISBN: 978-83-7285-486-5
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Polski rynek pracy a gospodarowanie potencjałem pracowników w społeczeństwie starzejącym się
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Polish labour market and management of employees potential in an ageing society
  ŹRÓDŁO: W: Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej / red. nauk. Adam P. Balcerzak
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009
  OPIS FIZYCZNY: S. [38]-47
  ISBN: 978-83-7611-271-8
  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • proces starzenia się społeczeństw
 • aktywność zawodowa osób starszych
 • polityka personalna

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Źródła dyskryminacji osób starszych na rynku pracy
  ŹRÓDŁO: W: Równi na rynku pracy? : analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim / pr. zbior. pod red. Joanny Frycy
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa, [2009]
  OPIS FIZYCZNY: S. 37-42
  ISBN: 978-83-61712-06-6
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  6/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ: Globalne procesy migracyjne jako odpowiedź na konsekwencje starzenia się społeczeństw
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Global migration processes as a response to the consequences of ageing of societies
  ŹRÓDŁO: Ekonomia (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) ; nr 149. - 2010, 12, s. [11]-20
  p-ISSN: 2080-5977

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Problemy globalizacji
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • starzenie się społeczeństw
 • depopulacja zasobów pracy
 • procesy migracyjne
 • rynek pracy

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ: Społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The socio-economic consequences of an ageing of societies
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 2010, nr 29, s. [108]-118
  p-ISSN: 1230-6444

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Problemy współczesnej gospodarki światowej : rozwój rynku międzynarodowego, organizacja i zarządzanie procesami gospodarczymi, funkcjonowanie rynków finansowych
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ: Starzenie się społeczeństw jako determinanta kształtowania współczesnych procesów migracyjnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The ageing of a society as a determinant of the contemporary population migration processes
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 2010, nr 28, t. 2, s. [675]-684
  p-ISSN: 1230-6444

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Wyzwania gospodarki globalnej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Znaczenie aktywności zawodowej dla jakości życia osób starszych.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The importance of professional activity for the quality of life of older people.
  ŹRÓDŁO: W: Jakość życia seniorów w XXI wieku : ku aktywności / pod red. Doroty Kałuży, Piotra Szukalskiego.
  ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Wydawnictwo Biblioteka, 2010.
  OPIS FIZYCZNY: S 112-[121].
  ISBN: 978-83-62378-09-8
  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • jakość życia
 • aktywność zawodowa
 • pomyślne starzenie się

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • quality of life
 • professional activity
 • successful ageing

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ: Procesy demograficzne a tendencje na lokalnych rynkach pracy na przykładzie województwa pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The demographic processes and local labour markets trends on the example of the Pomeranian and the Warmia and Mazury voivodeships
  ŹRÓDŁO: Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu. - 2011, z. 12, s. [39]-55
  p-ISSN: 1895-8117

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ: Procesy demograficzne w województwie pomorskim i ich konsekwencje dla regionalnego rynku pracy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The demographic processes in the Pomeranian voivodeship and their implications for a regional labour market
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 2011, nr 30, s. [123]-135
  p-ISSN: 1230-6444

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Problemy współczesnej gospodarki światowej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: The age management strategy - is it possible in Poland?
  ŹRÓDŁO: W: Best agers activities in the Baltic Sea region / ed. by Marcin Forkiewicz
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Faculty of Management and Economics. Gdańsk University of Technology, 2011
  OPIS FIZYCZNY: S. 130-146
  ISBN: 978-83-62197-64-4
  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ: The role of older people as consumers : the comparative analysis of Old and New Member States of European Union
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Rola osób starszych jako konsumentów : studium porównawcze starych i nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
  ŹRÓDŁO: Comparative Economic Research. - 2012, Vol. 15, no. 1, s. [83]-101
  p-ISSN: 1508-2008

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  14/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Active ageing at home jako koncepcja wspierająca aktywność osób starszych
  NAZWA KONFERENCJI: Starość w przestrzeni publicznej i prywatnej
  MIEJSCE: Wrocław, 5-6 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego ; Zakład Medycznych Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  15/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Deklaracja Barcelońska jako przykład inicjatywy na rzecz lepszej jakości życia osób starszych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The Barcelona Declaration as an example of the initiative for a better quality of life of older people
  ŹRÓDŁO: W: Indywidualne aspekty starzenia się : między możliwościami a ograniczeniami / pod red. Andrzeja Stogowskiego i Sylwii Dzięgielewskiej-Gęsiak
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. [53]-61
  ISBN: 978-83-87653-18-7
  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  16/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Deklaracja Barcelońska jako przykład inicjatywy na rzecz lepszej jakości życia osób starszych
  NAZWA KONFERENCJI: Indywidualne aspekty starzenia się. Między możliwościami a ograniczeniami
  MIEJSCE: Poznań, 15 marca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Towarzystwo Gerontologiczne. Oddział w Poznaniu
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  17/44
  TYTUŁ [CZASOPISMA, SERII]: International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej / editor-in-chief Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
  ISSN: 2300-6102
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
  OPIS FIZYCZNY: 24 cm
  Typ publikacji: PEC
  Język publikacji: POL
  18/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Opinia ekspercka z zakresu kapitału ludzkiego w zakresie realizacji projektu "Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL, edycje XIII-XVI - ankietowanie telefoniczne (CATI)" dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : PBS Spółka z o.o., 2013
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  19/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ: Relacje starzejący się konsumenci - starsi pracownicy na przykładzie rynku dóbr konsumpcyjnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Relations ageing consumers - older workers on the example of goods and services markets
  ŹRÓDŁO: Ekonomia. - 2013, 2 (23), s. [124]-136
  p-ISSN: 2080-5977

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • starzenie sie społeczeństw
 • zachowania konsupcyjne
 • starsi konsumenci
 • starsi pracownicy

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ageing of societies
 • consumer behaviour
 • older consumers
 • older workers

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  20/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Starsi konsumenci jako grupa docelowa w komunikacji rynkowej
  NAZWA KONFERENCJI: XII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Gerontologia wobec nowych wyzwań
  MIEJSCE: Poznań, 5-6 grudnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  21/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ: Starsi konsumenci na rynku dóbr i usług turystycznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Older consumers in the tourism goods and services market
  ŹRÓDŁO: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2013, [T.] 291, s. [153]-164
  p-ISSN: 0208-6018

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Adres url:
  22/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ: Starsi konsumenci siłą napędową rozwoju przedsiębiorstw, sektorów, gospodarek?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The older consumers as a driving force of companies, sectors, economies?
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. - 2013, T. 25, s. 107-121
  p-ISSN: 1899-9867

  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Demografia i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  23/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil, Ewa Patra.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Elastyczne formy zatrudnienia jako instrument stymulowania aktywności zawodowej osób starszych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Flexible forms of employment as an instrument stimulating professional activity among older workers
  ŹRÓDŁO: W: Postępujący proces starzenia się społeczeństwa : przyczyny, skutki, wyzwania, : monografia / red. nauk. Anita Richert-Kaźmierska, Marzena Grzesiak
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [119]-131
  ISBN: 978-83-62157-05-7
  UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rynek pracy
 • starzenie się społeczeństw
 • elastyczne formy zatrudnienia
 • elastyczność rynku pracy
 • aktywność zawodowa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • labour market
 • ageing of societies
 • flexible forms of employment
 • labour market flexibility
 • professional activity

  24/44
  TYTUŁ [CZASOPISMA, SERII]: International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej / editor-in-chief Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
  ISSN: 2300-6102
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
  OPIS FIZYCZNY: 24 cm
  Typ publikacji: PEC
  Język publikacji: POL
  25/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wiek jako determinanta zachowań konsumpcyjnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Age as a determinant of customer behaviour
  ŹRÓDŁO: W: Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa / pod red. Piotra Szukalskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 171-180
  ISBN: 978-83-7969-439-6
  ISBN: 978-83-7969-669-7 (online)
  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • starsi konsumenci
 • komunikacja marketingowa
 • stereotypy ze względu na wiek
 • zachowania konsumpcyjne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • older customers
 • marketing communication
 • age related stereotypes
 • customers behaviour

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  26/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wyzwania społeczno-gospodarcze związane ze starzejącym się społeczeństwem [głos w dyskusji]
  ŹRÓDŁO: W: Przemiany ludnościowe w Polsce : przyszłość demograficzna : konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej / pod red. Zbigniewa Strzeleckiego, Eugeniusza Kolwaczyka
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Rządowa Rada Ludnościowa, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 150-151
  ISBN: 978-83-7027-579-2
  ISBN: 978-83-7027-580-8 (CD)
  UWAGI: Materiały z konferencji, 1 października 2014 r., Warszawa
  Typ publikacji: PWY
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ageing societies
 • silver economy
 • ageing in place
 • older consumer behaviour

  Adres url:
  27/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Interdyscyplinarne dylematy granic starszego wieku
  NAZWA KONFERENCJI: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Gospodarka i społeczeństwo
  MIEJSCE: Łódź, Polska, 24-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Łódzki
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • elderly
 • ageing of societies
 • old age definition

  28/44
  TYTUŁ [CZASOPISMA, SERII]: International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej / editor-in-chief Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
  ISSN: 2300-6102
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 24 cm
  Typ publikacji: PEC
  Język publikacji: POL, ENG
  29/44
  AUTORZY: Małgorzata Łosiewicz, Anna Ryłko-Kurpiewska, Katarzyna Bałandynowicz-Panfil, Beata Czechowska-Derkacz, Katarzyna Walotek-Ściańska.
  TYTUŁ: Identity and image in media communication
  ADRES WYDAWNICZY: Kinvara Co. Galway ; Gdynia : TrueSign : Wydawnictwo Novae Res, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 156 s.
  ISBN: 978-83-8083-431-6 (pol)
  ISBN: 978-0-9927953-3-7 (irl)
  UWAGI: Bibliogr. przy rodziałach
  Typ publikacji: ZM
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 25.000
  30/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ: Interdyscyplinarne dylematy granic starszego wieku - wstęp do rozważań nad wiekiem granicznym starszych konsumentów
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The interdisciplinary dilemmas of chronological criterion of old age - preliminary studies on older consumers
  ŹRÓDŁO: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2016, Vol. 3, 321, s. 21-33
  p-ISSN: 0208-6018
  e-ISSN: 2353-7663

  UWAGI: Bibliogr. 62 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • próg starości
 • starzenie się społeczeństw
 • starszy konsument

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • old age criterion
 • ageing of societies
 • older consumer

  Adres url:
  DOI:
  31/44
  TYTUŁ [CZASOPISMA, SERII]: International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej nr 35/1 , [dokument elektroniczny] / red. nauk. Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
  ISSN: 2300-6102
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL, ENG
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  32/44
  TYTUŁ [CZASOPISMA, SERII]: International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej nr 35/2 , [dokument elektroniczny] / red. nauk. Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
  ISSN: 2300-6102
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL, ENG
  33/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Konsekwencje starzenia ludności - "srebrna gospodarka" i jej ograniczenia
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa pt. Rozwój demograficzny województwa pomorskiego do 2035 roku - uwarunkowania i skutki
  MIEJSCE: Gdańsk, 24 maja 2016
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Gdańska Szkoła Wyższa ; Polskie Towarzystwo Demograficzne Oddział w Gdańsku ; Urząd Statystyczny w Gdańsku
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ageing of societies
 • silver economy
 • pomeranian voivodship

  34/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Konsekwencje starzenia się ludności - srebrna gospodarka i jej ograniczenia
  ŹRÓDŁO: W: Rozwój demograficzny województwa pomorskiego do 2035 roku - uwarunkowania i skutki : praca zbiorowa / red. nauk. Izydor Sobczak
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 131-144
  ISBN: 978-83-89762-82-5
  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • procesy demograficzne
 • socjodemografia
 • srebrna gospodarka
 • polityka regionalna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • demographic processes
 • sociodemography
 • silver economy
 • regional policy

  35/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Społeczno-ekonomiczne aspekty opieki nad starszymi pacjentami
  NAZWA KONFERENCJI: Sesja Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego: Medyczne i społeczne aspekty opieki nad pacjentami z chorobami otępiennymi
  MIEJSCE: Sopot, 8 października 2016
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ageing of societies
 • older patient

  36/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ: Starsi konsumenci jako grupa docelowa w komunikacji rynkowej przedsiębiorstw
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The older consumers as a target group in market communication of companies
  ŹRÓDŁO: Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu. - 2016, z. 22, s. 31-46
  p-ISSN: 1895-8117

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • older consumer
 • communication
 • market strategies

  37/44
  TYTUŁ [CZASOPISMA, SERII]: International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej nr 36 , [dokument elektroniczny] / red. nauk. Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
  ISSN: 2300-6102
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL, ENG
  38/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Miejsce seniorów w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa pomorskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The role of seniors in the socio-economic development of the Pomeranian Voivodship
  ŹRÓDŁO: W: Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej = Demographic situation of the Pomerania Voivodship as a challenge for social and economic policy, t. 14 / red. nauk. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Rządowa Rada Ludnościowa, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 98-116
  ISBN: 978-83-7027-659-1
  ISBN: 978-83-7027-660-7 (CD)
  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  39/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Miejsce seniorów w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa pomorskiego
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja regionalna Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej
  MIEJSCE: Gdańsk, 19 czerwca 2017
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Rządowa Rada Ludnościowa, Wojewoda Pomorski, Urząd Statystyczny w Gdański
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ageing of society
 • demographic change
 • socio-economic development
 • silver economy

  40/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: The local dimension of the silver economy - economic and social policies towards challenges of an ageing of societies process
  NAZWA KONFERENCJI: International Conference Ageing under lowest-low fertility and high emigration. The demography, the politics and the socio-economic challenges
  MIEJSCE: Warsaw, Poland, 5-7 June 2017
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Warszawski
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • silver economy
 • social policies
 • aging of societies
 • public policy
 • demographic processes

  41/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: The role of the elderly in building the Europe of the future
  NAZWA KONFERENCJI: Jean Monnet International Conference A social Europe for youth: education to employment
  MIEJSCE: Oradea, Romania, 18-20 May 2017
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: University of Oradea
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • demography
 • well-being
 • social inclusion
 • silver economy
 • old and new Member States
 • European Union

  42/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: The role of the elderly in building the Europe of the future
  ŹRÓDŁO: W: Education, social values and European integration / ed. by Gabriela Goudenhooft, Ioan Horga
  ADRES WYDAWNICZY: Debrecen : Debrecen University Press, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 348-360
  ISBN: 978-963-473-977-7
  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • demography
 • well-being
 • social inclusion
 • silver economy
 • old and new Member States
 • European Union

  43/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ: Wiek a wizerunek naukowców w mediach - stereotypy zdominowane przez kult młodości
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The age and an image of scientists in media - stereotypes dominated by the cult of youth
  ŹRÓDŁO: Horyzonty Wychowania. - 2017, Vol. 16, no. 39, s. 29-45
  p-ISSN: 1643-9171
  e-ISSN: 2391-9485

  UWAGI: Bibliogr. 34 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • media
 • nauka
 • wizerunek naukowca
 • osoby starsze
 • kult młodości

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • media
 • science
 • image of scientists
 • elderly
 • cult of youth

  Adres url:
  DOI:
  44/44
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wizerunek starszych konsumentów - wstępne wyniki badań empirycznych studentów kierunków ekonomicznych
  NAZWA KONFERENCJI: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego połączony z 4. Kongresem Kobieta i mężczyzna 65+
  MIEJSCE: Warszawa, 17-18 listopada 2017
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • silver economy
 • aging of societies
 • older consumers
 • demographic processes
 • higher education

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego