logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: BALWICKA-SZCZYRBA MAŁGORZATA
Liczba odnalezionych rekordów: 68Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/68
AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
TYTUŁ: Koszty utrzymania balkonu. Glosa do uchwały SN z dnia 7 marca 2008 r., III CZP 10/08
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2009, nr 4, s. 85-92
p-ISSN: 1734-5677

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/68
AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
TYTUŁ: Przerwa biegu przedawnienia. Glosa do uchwały SN z dnia 19 października 2007 r., III CZP 58/07
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2009, nr 2, s. 41-46
p-ISSN: 1734-5677

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
3/68
AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
TYTUŁ: Służebność przesyłu
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2009, T. 21, s. [47]-55
p-ISSN: 1734-5669

UWAGI: Tyt. tomu: Studia z prawa prywatnego
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
4/68
AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wady oświadczenia woli przy zawarciu małżeństwa oraz zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika na tle problematyki migracji zarobkowej
ŹRÓDŁO: W: Prawnorodzinne i społeczne konsekwencje migracji zarobkowej : wybrane zagadnienia / red. S. L. Stadniczeńko, M. Gołowkin-Hudała, A. Wilk
ADRES WYDAWNICZY: Opole : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej : Centrum Dokumentacji Europejskiej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 89-98
ISBN: 978-83-916650-3-9
UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
5/68
AUTORZY: Łukasz Balwicki, Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
TYTUŁ: Local government smoke-free policy in Poland after introducing Antitobacco Act in 1995
ŹRÓDŁO: European Journal of Public Health. - 2010, Vol. 20, suppl. 1, s. 199-200
p-ISSN: 1101-1262

UWAGI: 3rd European Public Health Conference Integrated Public Health Amsterdam, 10-13 November 2010
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: ENG
Adres url:
DOI:
6/68
AUTORZY: Małgorzata Balwicka.
TYTUŁ: Możliwość nabycia służebności gruntowej w drodze zasiedzenia na rzecz przedsiębiorstwa. Glosa do uchwały SN z dnia 7 października 2008 r., III CZP 89/08
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2010, nr 2, s. 111-117
p-ISSN: 1734-5677

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
7/68
AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Łukasz Balwicki.
TYTUŁ: Praktyka korzystania przez rady gminy z kompetencji do wprowadzania stref wolnych od dymu tytoniowego
ŹRÓDŁO: Samorząd Terytorialny. - 2010, R. 20, nr 9, s. 59-65
p-ISSN: 0867-4973

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
8/68
AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
TYTUŁ: Problem przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy przesyłowego o ustanowienie służebności przesyłu
ŹRÓDŁO: Państwo i Prawo. - 2010, R. 65, z. 4, s. 84-93
p-ISSN: 0031-0980

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
9/68
AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
TYTUŁ: Umowa sprzedaży ciepła zawarta z przedsiębiorcą energetycznym.
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The contract on heat sale concluded with energy enterprise.
ŹRÓDŁO: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - 2010, R. 63, nr 7 (745), s. 8-15.
p-ISSN: 0137-5490

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
10/68
AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
TYTUŁ: Zasady dochodzenia roszczeń z tytułu nielegalnego pobierania energii elektrycznej w znowelizowanym prawie energetycznym
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2010, T. 24, s. [185]-195
p-ISSN: 1734-5669

UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia nauki prawa w 40-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
11/68
AUTORZY: Ewa Adamska-Pietrzak, Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Łukasz Balwicki, Magdalena Gajewska, Agata Janaszczyk, Monika Lichodziejewska-Niemierko, Łukasz Malinowski, Barbara Owczarek, Piotr Popowski, Krzysztof Sobczak, Paweł Sut, Lubomira Wengler.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Implikacje etyczno-prawne w obszarze nauk o zdrowiu
ŹRÓDŁO: W: Nauki o zdrowiu : architektonika dziedziny, t. 3, Zagadnienia społeczne, etyczne i prawne / pod red. Agaty Janaszczyk [et al.]
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, 2011
OPIS FIZYCZNY: S. 71-[138]
ISBN: 978-83-926154-2-2
UWAGI: Bibliogr.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
12/68
AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
TYTUŁ: Możliwość obciążenia opłatami za nielegalne pobieranie energii elektrycznej. Glosa do uchwały SN z dnia 10 grudnia 2009 r., III CZP 107/09
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2011, nr 1, s. 75-81
p-ISSN: 1734-5677

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
13/68
AUTORZY: Ewa Adamska-Pietrzak, Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Przemysław Banasik, Anita Lutkiewicz-Rucińska, Łukasz Malinowski, Piotr Popowski, Paweł Sut, Lubomira Wengler.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Nauki o zdrowiu - aspekty prawne
ŹRÓDŁO: W: Nauki o zdrowiu : architektonika dziedziny, t. 3, Zagadnienia społeczne, etyczne i prawne / pod red. Agaty Janaszczyk [et al.]
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, 2011
OPIS FIZYCZNY: S. 139-[206]
ISBN: 978-83-926154-2-2
UWAGI: Bibliogr.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
14/68
AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Przedawnienie (istota)
ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa cywilnego - część ogólna : 100 podstawowych haseł / pod red. Ewy Bagińskiej
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011
OPIS FIZYCZNY: S. 203-207
ISBN: 978-83-255-2552-1
ISBN: 978-83-255-2553-8 (e-book)
UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
15/68
AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Przerwanie biegu przedawnienia
ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa cywilnego - część ogólna : 100 podstawowych haseł / pod red. Ewy Bagińskiej
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011
OPIS FIZYCZNY: S. 223-226
ISBN: 978-83-255-2552-1
ISBN: 978-83-255-2553-8 (e-book)
UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
16/68
AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
TYTUŁ: W sprawie zasad ustalania opłaty sądowej od wniosku o ustanowienie służebności przesyłu oraz od wniosku o stwierdzenie nabycia służebności przesyłu w drodze zasiedzenia
ŹRÓDŁO: Przegląd Sądowy. - 2011, nr 1, s. 47-51
p-ISSN: 0867-7255

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
17/68
AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
TYTUŁ: Wycinka lub podkrzesywanie drzew kolidujących z urządzeniami przesyłowymi w stanie wyższej konieczności z art. 424 k.c.
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Feeling or pruning of trees interfering with the transmission equipment in case emergency (Article 424 of the Civil Code
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2011, T. 26, s. [271]-281
p-ISSN: 1734-5669

UWAGI: Tyt. tomu: Księga pamiątkowa profesora Sławomira Dalki
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
18/68
AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zasady biegu 5-dniowego terminu z Art. 8 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Rules for running the 5-day period, which is stated in art. 8 § 3 KRO
ŹRÓDŁO: W: Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa : próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej : praca zbiorowa / pod red. Anny Tunia
ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011
OPIS FIZYCZNY: S. [85]-93
ISBN: 978-83-7702-282-5
UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
19/68
AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zawieszenie biegu przedawnienia
ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa cywilnego - część ogólna : 100 podstawowych haseł / pod red. Ewy Bagińskiej
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011
OPIS FIZYCZNY: S. 311-314
ISBN: 978-83-255-2552-1
ISBN: 978-83-255-2553-8 (e-book)
UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
20/68
AUTORZY: Ewa Adamska-Pietrzak, Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Józef Binnebesel, Tomasz Buss, Justyna Janiszewska, Monika Nowalińska, Iga Pawłowska, Leszek Pawłowski, Piotr Pietrzak, Piotr Popowski, Wiesława Stożkowska, Lubomira Wengler, Tadeusz Wołowski, Magdalena Wrotkowska, Rafał Zimmermann.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Diagnostyczno-terapeutyczne oddziaływania
ŹRÓDŁO: W: Nauki o zdrowiu : architektonika dziedziny : medyczne konotacje, t. 4 / pod red. Lubomiry Wengler [et al.]
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, 2012
OPIS FIZYCZNY: S. 9-[61]
ISBN: 978-83-933651-2-8
UWAGI: Bibliogr.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
21/68
AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Przemysław Banasik, Agata Janaszczyk, Aleksandra Modlińska, Piotr Mróz, Barbara Owczarek, Iga Pawłowska, Piotr Pietrzak, Piotr Popowski, Wiesława Stożkowska, Lubomira Wengler.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Medyczne konotacje
ŹRÓDŁO: W: Nauki o zdrowiu : architektonika dziedziny : medyczne konotacje, t. 4 / pod red. Lubomiry Wengler [et al.]
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, 2012
OPIS FIZYCZNY: S. 63-104
ISBN: 978-83-933651-2-8
UWAGI: Bibliogr.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
22/68
AUTORZY: Ł. Balwicki, W. Tomczak, Małgorzata Balwicka-Szczyrba, K. Przewoźniak.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ozona Snuffy - non tobacco way to encourage minors to use smokeless tobacco
ŹRÓDŁO: W: 15th World Conference on Tobacco or Health : Towards a tobacco-free world: planning globally, acting locally, 20-24 March 2012, Suntec Singapore : abstracts
OPIS FIZYCZNY: S. 680
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: ENG
23/68
AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Łukasz Balwicki.
TYTUŁ: Ustawowy zakaz palenia wyrobów tytoniowych
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Smoking ban in statutory law
ŹRÓDŁO: Kwartalnik Prawa Publicznego. - 2012, R. 12, nr 1, s. [157]-174
p-ISSN: 1642-9591

UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
24/68
AUTORZY: Lubomira Wengler, Piotr Popowski, Ewa Adamska-Pietrzak, Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Łukasz Balwicki, Izabela Adrych-Brzezińska, Katarzyna Trzeciak-Bilska.
TYTUŁ: Wybrane aspekty polskiego prawa antytytoniowego jako narzędzia ograniczającego epidemię palenia tytoniu
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Selected aspects of the Polish tobacco control law as a tool for reduction tobacco epidemic
ŹRÓDŁO: Annales Academiae Medicae Gedanensis. - 2012, T. 42, s. [81]-94
p-ISSN: 0303-4135

UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
25/68
AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Łukasz Balwicki.
TYTUŁ: Zakaz reklamowania i promocji wyrobów tytoniowych oraz wyrobów i symboli wiązanych z tytoniem
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ban on advertising and promotion of tobacco products and the products and symbols associated with tobacco
ŹRÓDŁO: Przegląd Legislacyjny. - 2012, R. 19, nr 4, s. [47]-60
p-ISSN: 1426-6989

UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
26/68
AUTORZY: Andrzej Stankiewicz, Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
TYTUŁ: Nielegalne pobieranie paliw lub energii : aspekty prawne i zasady postępowania
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Poznań : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 2013
OPIS FIZYCZNY: 62 s., 24 cm
ISBN: 978-83-925667-3-1
UWAGI: Bibliogr. s. 61, wykaz orzecznictwa s. 62
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
27/68
AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Stosowanie art. 5 ust. 3 Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu z dnia 21.05.2003 r.
ŹRÓDŁO: W: Analiza działań przemysłu tytoniowego przeciwstawiających się skutecznej kontroli rynku i konsumpcji wyrobów tytoniowych w Polsce w latach 2006-2012, [dokument elektroniczny / Wioleta Tomczak, Łukasz Balwicki, Mateusz Boike, Małgorzata Balwicka-Szczyrba ]
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, 2013
OPIS FIZYCZNY: S. 57
ISBN: 978-83-64287-00-8
UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Adres url:
28/68
AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
TYTUŁ: Ustanowienie służebności przesyłu z zastrzeżeniem terminu lub warunku
ŹRÓDŁO: Rejent. - 2013, R. 23, nr 2, s. 9-22
p-ISSN: 1230-669X

UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
29/68
AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Łukasz Balwicki.
TYTUŁ: Zakaz sponsorowania przez podmioty branży tytoniowej
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ban on sponsorship by the tabacco industry entities
ŹRÓDŁO: Kwartalnik Prawa Publicznego. - 2013, R. 13, nr 1, s. [65]-78
p-ISSN: 1642-9591

UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
30/68
AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
TYTUŁ: Cywilne prawo - rzeczowe prawo - zasiedzenie - służebność przesyłu - posiadanie służebności. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 23 października 2013 r., IV CSK 30/13
ŹRÓDŁO: Orzecznictwo Sądów Polskich. - 2014, R. 58, z. 9, s. 1219-1229
p-ISSN: 0867-1850

UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
31/68
AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Grzegorz Karaszewski, Anna Sylwestrzak.
TYTUŁ: Sąsiedztwo nieruchomości : komentarz
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer, 2014
OPIS FIZYCZNY: 393, [1] s., 21 cm
SERIA: Komentarze Problemowe Lex
ISBN: 978-83-264-3254-5
UWAGI: Bibliogr. s. 383-394
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
32/68
AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
TYTUŁ: Ustanowienie służebności drogi koniecznej następuje na rzecz całej nieruchomości niemającej odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2013 r. (IV CSK 527/12)
ŹRÓDŁO: Przegląd Sądowy. - 2014, nr 11/12, s. 195-200
p-ISSN: 0867-7255

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • establish easement by necessity

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  33/68
  AUTORZY: Łukasz Balwicki, Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
  TYTUŁ: Worldwide news and comment, Poland: 'truth' style counter tobacco industry campaign
  ŹRÓDŁO: Tobacco Control. - 2014, Vol. 23, iss. 4, s. 282-283
  p-ISSN: 0964-4563

  Typ publikacji: POK
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  34/68
  AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Wojciech Lisiewicz.
  TYTUŁ: Inanspruchnahme privaten und öffentlichen Eigentums durch Leitungsnetze - Rechtslage in Polen vor dem Hintergrund deutscher Regelungen (Teil 1)
  ŹRÓDŁO: InfrastrukturRecht. - 2015, Jg. 12, Nr. 6, s. 127-130
  p-ISSN: 1612-7803

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: GER
  35/68
  AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Wojciech Lisiewicz.
  TYTUŁ: Inanspruchnahme privaten und öffentlichen Eigentums durch Leitungsnetze - Rechtslage in Polen vor dem Hintergrund deutscher Regelungen (Teil 2)
  ŹRÓDŁO: InfrastrukturRecht. - 2015, Jg. 12, Nr. 7, s. 154-157
  p-ISSN: 1612-7803

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: GER
  36/68
  AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
  TYTUŁ: Kilka uwag polemicznych na temat problematyki intertemporalnej służebności przesyłu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Some polemical remarks to the article "The intertemporal problems around utility easement"
  ŹRÓDŁO: Kwartalnik Prawa Prywatnego. - 2015, R. 24, z. 4, s. 975-985
  p-ISSN: 1230-7173

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • transmission easement
 • intertemporal problem of transmission easement

  37/68
  AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
  TYTUŁ: Korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych - właścicieli urządzeń przesyłowych
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na 1 października 2014 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 446 s., 21 cm
  SERIA: Monografie Lex, 1897-4392
  ISBN: 978-83-264-3433-4
  UWAGI: Bibliogr. s. 425-446
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • transmission device

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  38/68
  AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
  TYTUŁ: P. Lewandowski, Służebność przesyłu w prawie polskim, Warszawa 2014
  ŹRÓDŁO: Państwo i Prawo. - 2015, R. 70, z. 6, s. 111-115
  p-ISSN: 0031-0980

  Typ publikacji: PRE
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  39/68
  AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
  TYTUŁ: Postanowienia dotyczące zarządu nieruchomością wspólna w umowach z deweloperami
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Provisions concerning the management of joint property in contracts with developers
  ŹRÓDŁO: Rejent. - 2015, R. 25, nr 10, s. 73-82
  p-ISSN: 1230-669X

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zarząd nieruchomością wspólną
 • klauzule niedozwolone

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • management of common property
 • prohibited clauses

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  40/68
  AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
  TYTUŁ: Rzeczowe prawo - zasiedzenie - posiadanie służebności przesyłu - posiadanie Skarbu Państwa i przejście tego posiadania na przedsiębiorstwo państwowe. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 20 września 2013 r. II CSK 10/13
  ŹRÓDŁO: Orzecznictwo Sądów Polskich. - 2015, R. 59, z. 2, s. 244-248
  p-ISSN: 0867-1850

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  41/68
  AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Służebność osobista drogi koniecznej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Personal right-of-way easement
  ŹRÓDŁO: W: Prawo cywilne - stanowienie, wykładnia i stosowanie : księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza / pod red. Mirosława Nazara
  ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 39-49
  ISBN: 978-83-7784-717-6
  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: Ogólnopolska konferencja naukowa "Prawo cywilne - stanowienie, wykładnia i stosowanie"
  Miejsce konferencji: Lublin
  Kraj: PL
  Od dnia: 2014.11.20
  Do dnia: 2014.11.21
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • służebność drogi koniecznej
 • służebność osobistej drogi koniecznej

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • right-of-way easement
 • personal right-of-way easement

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  42/68
  AUTORZY: Anna Stępień-Sporek, Anna Sylwestrzak, Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Some remarks on cohabitation in Poland
  ŹRÓDŁO: W: The international survey of family law : 2015 edition / gen. ed. Bill Atkin
  ADRES WYDAWNICZY: Bristol : Family Law : Jordan Publishing, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 247-258
  ISBN: 978-1-78473-066-6
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  43/68
  AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
  TYTUŁ: W sprawie zasad przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody na mieniu w oparciu o art. 4421 § 1 k.c.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: On rules for statute of limitation for claims related to repair of a property loss pursuant to Article 4421 § 1 of the Civil Code
  ŹRÓDŁO: Wiadomości Ubezpieczeniowe. - 2015, R. 68, nr 3, s. 85-95
  p-ISSN: 0137-7264

  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Adres url:
  44/68
  AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
  TYTUŁ: Krótka refleksja nad konstrukcją zryczałtowanego odszkodowania
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: A brief reflection on the institution of flat-rate compensation
  ŹRÓDŁO: Studia Iuridica. - 2016, T. 64, s. 137-140
  p-ISSN: 0137-4346

  UWAGI: Bibliogr. 1 poz.
  Typ publikacji: PWY
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zryczałtowane odszkodowanie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • flat-rate compensation

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  45/68
  AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Nielegalne pobieranie energii a wskazanie licznika na niekorzyść odbiorcy
  ŹRÓDŁO: W: Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii / red. Anna Walaszek-Pyzioł
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016
  SERIA: Monografie Prawnicze
  OPIS FIZYCZNY: S. 319-324
  ISBN: 978-83-255-8197-8
  ISBN: 978-83-255-8198-5 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  46/68
  AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Postanowienia wyłączające bądź ograniczające kontraktową odpowiedzialność odszkodowawczą przedsiębiorcy energetycznego w umowach z konsumentami
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Provisions excluding or limiting contractual liability for damages in contracts between energetic companies and consumer
  ŹRÓDŁO: W: Współczesne wyzwania prawa energetycznego / red. Michał Domagała, Małgorzata Ganczar, Artur Kuś
  ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 145-155
  ISBN: 978-83-8061-325-6
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 247-256
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  47/68
  AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Servitus preadio utilis esse debet - zastosowanie rzymskiej myśli prawniczej na gruncie kodeku cywilnego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Servitus preadio utilis esse debet - the use of the Roman legal rule in the Civil Code
  ŹRÓDŁO: W: Ius pluribus modis dicitur - prawo rzymskie wciąż żywe / pod red. Beaty J. Kowalczyk, Bartosza Szolc-Nartowskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Polskie Wydawnictwo Prawnicze, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 13-21
  ISBN: 978-83-65287-33-5
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • easement appurtenant
 • Roman jurisprudence
 • Polisch Civil Code

  48/68
  AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
  TYTUŁ: Sytuacja prawna współwłaścicieli lokali w częściach ułamkowych po nowelizacji ustawy o własności lokali
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Legal situation of the co-owners of premises in fractional parts after the amendment of the act on the ownership of premises
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2016, T. 36, s. 47-55
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Problemy prawa prywatnego i publicznego w pierwszych dekadach XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Ciszewskiemu
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  49/68
  AUTORZY: Anna Sylwestrzak, Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Anna Stępień-Sporek.
  TYTUŁ: Środki stabilizacji sytuacji mieszkaniowej konkubentów
  ŹRÓDŁO: Rejent. - 2016, R. 26, nr 2, s. 137-155
  p-ISSN: 1230-669X

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • konkubinat
 • konkubinat a prawo do mieszkania

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • cohabitation
 • cohabitation and a right to flat

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  50/68
  AUTORZY: Łukasz Balwicki, Michał Stokłosa, Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Wioleta Tomczak.
  TYTUŁ: Tobacco industry interference with tobacco control policies in Poland: legal aspects and industry practices
  ŹRÓDŁO: Tobacco Control. - 2016, Vol. 25, iss. 5, s. 1-6
  p-ISSN: 0964-4563
  e-ISSN: 1468-3318

  UWAGI: Bibliogr. 80 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.321
  Punktacja MNiSW: 45.000
  5-letni Impact Factor ISI: 5.741
  Adres url:
  DOI:
  51/68
  AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
  TYTUŁ: W sprawie kodeksowej regulacji kapitałowych odsetek maksymalnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: On the regulation of maximum amount of interest in the Civil Code
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2016, T. 35, s. 65-73
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Sprawiedliwość
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  52/68
  TYTUŁ: Zarząd majątkiem wspólnym : komentarz / red. nauk. Małgorzata Balwicka-Szczyrba
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na 1 października 2015 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 415, [1] s., 22 cm
  SERIA: Komentarze Problemowe
  ISBN: 978-83-264-9349-2
  UWAGI: Bibliogr. s. 405-416
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  53/68
  AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zarząd nieruchomościami wspólnymi w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych
  ŹRÓDŁO: W: Zarząd majątkiem wspólnym : komentarz / red. nauk. Małgorzata Balwicka-Szczyrba
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na 1 października 2015 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
  SERIA: Komentarze Problemowe
  OPIS FIZYCZNY: S. 253-261
  ISBN: 978-83-264-9349-2
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 405-416
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  54/68
  AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zarząd nieruchomością wspólną w ustawie o własności lokali
  ŹRÓDŁO: W: Zarząd majątkiem wspólnym : komentarz / red. nauk. Małgorzata Balwicka-Szczyrba
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na 1 października 2015 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
  SERIA: Komentarze Problemowe
  OPIS FIZYCZNY: S. 143-252
  ISBN: 978-83-264-9349-2
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 405-416
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  55/68
  AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
  TYTUŁ: Cywilne prawo - rzeczowe prawo - ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 20 kwietnia 2016 r. (V CSK 523/15)
  ŹRÓDŁO: Orzecznictwo Sądów Polskich. - 2017, R. 61, z. 3, s. 84-98
  p-ISSN: 0867-1850

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  56/68
  AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
  TYTUŁ: O obciążaniu służebnościami nieruchomości objętej przedsięwzięciem deweloperskim
  ŹRÓDŁO: Rejent. - 2017, R. 27, nr 6, s. 11-21
  p-ISSN: 1230-669X

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • deweloper
 • nieruchomość
 • służebność gruntowa
 • służebność przesyłu

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • developer
 • real estate
 • easement appurtenant
 • transmission easment

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  57/68
  AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Łukasz Balwicki.
  TYTUŁ: Status prawny papierosów elektronicznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Legal status of electronic cigarettes
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2017, T. 38, s. 109-119
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Dwadzieścia lat Gdańskich Studiów Prawniczych
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  58/68
  AUTORZY: Anna Sylwestrzak, Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
  TYTUŁ: Succession by the grandparents in Polish civil law
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Dziedziczenie przez dziadków spadkodawcy w polskim prawie cywilnym
  ŹRÓDŁO: Polish Law Review. - 2017, Vol. 3, nr 2, s. 30-39
  p-ISSN: 2543-9855
  e-ISSN: 2450-9841

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • dziedziczenie
 • dziedziczenie przez dziadków spadkodawcy
 • polskie prawo spadkowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • inheritance
 • inheritance by the deceased's grandparents
 • polish inheritance law

  Adres url:
  DOI:
  59/68
  AUTORZY: Łukasz Balwicki, Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
  TYTUŁ: Analiza uchwałodawstwa rad gmin wprowadzającego strefy wolne od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskich wyrobów tytoniowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Analysis of the resolution of communal councils introducing zones free from tobacco smoke, electronic cigarettes vapor and substances released by means of an innovative tobacco product use
  ŹRÓDŁO: Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały = Studies in Law. Research Papers. - 2018, nr 2 (23), s. 37-48
  p-ISSN: 1689-8052

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • strefy wolne od dymu tytoniowego
 • papierosy elektroniczne
 • lokalna legislacja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • smoke-free zones
 • electronic cigarettes
 • local legislation

  Adres url:
  60/68
  AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Anna Sylwestrzak.
  TYTUŁ: Instytucja ubezwłasnowolnienia w perspektywie unormowań Konstytucji RP oraz konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Institution of incapacitation in the perspective of the norms of the Constitution of the Republic of Poland and the UN convention on the rights of persons with disabilities
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2018, T. 40, s. 151-167
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego w Polsce 1997-2017
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  61/68
  AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
  TYTUŁ: O nabywaniu własności nieruchomości rolnych w drodze zasiedzenia
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: On acquiring the ownership of an agricultural property by acquisitive prescription
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2018, T. 39, s. 219-230
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Współczesne Problemy Prawa Prywatnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  62/68
  AUTORZY: Łukasz Balwicki, Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
  TYTUŁ: Poland: government stands against PMI smoke-free foundation
  ŹRÓDŁO: Tobacco Control. - 2018, Vol. 27, iss. 3, s. 248-249
  p-ISSN: 0964-4563
  e-ISSN: 1468-3318

  Typ publikacji: ZOK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • tobacco
 • smoking

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
  63/68
  AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Anna Sylwestrzak, Marcin Glicz.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Poland: Supporting elderly persons in Polish Family and Succession Law
  ŹRÓDŁO: W: International Survey of Family Law : 2018 Edition / ed. by Margaret Brinig
  ADRES WYDAWNICZY: Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 425-440
  ISBN: 978-1-78068-663-9
  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  64/68
  AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Anna Sylwestrzak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Prawa rzeczowe ograniczone [komentarz do art. 244-251]
  ŹRÓDŁO: W: Kodeks cywilny : komentarz, t. 2, Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na 1 października 2017 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
  SERIA: Komentarze Praktyczne
  OPIS FIZYCZNY: S. 534-598
  ISBN: 978-83-8124-221-9
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 855-1051
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  65/68
  AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Sytuacja osób starszych w prawie rodzinnym i opiekuńczym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The legal situation of elderly persons in family and guardianship law
  ŹRÓDŁO: W: Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych / red. nauk. Jakub M. Łukasiewicz, Mariusz Załucki
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 209-223
  ISBN: 978-83-8019-830-2
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 425-466
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • legal situation of elderly persons
 • protecting elderly persons

  66/68
  AUTORZY: Małgorzata Balwicka-Szczyrba.
  TYTUŁ: Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 13 lipca 2017 r., I CSK 737/16; art. 292, art. 3051 k.c., art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 12.03.1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz.U. z 1974 r. poz. 64 ze zm.) : glosa
  ŹRÓDŁO: Orzecznictwo Sądów Polskich. - 2018, R. 62, z. 9, s. 37-48
  p-ISSN: 0867-1850

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rzeczowe prawo
 • ograniczone prawo rzeczowe
 • służebność przesyłu
 • zasiedzenie służebności przesyłu
 • stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
 • przedsiębiorca przesyłowy
 • urządzenia przesyłowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • right in rem
 • limited right in rem
 • transmission easement
 • acquiring transmission easement by usucaption
 • declaration of invalidity an administrative decision
 • transmission undertaking
 • transmission facilities

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  67/68
  AUTORZY: Łukasz Balwicki, Danielle Smith, Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Michał Gawron, Andrzej Sobczak, Maciej L. Goniewicz.
  TYTUŁ: Youth access to electronic cigarettes in an unrestricted market: a cross-sectional study from Poland
  ŹRÓDŁO: International Journal of Environmental Research and Public Health. - 2018, Vol. 15, iss. 7, art. no. 1465, s. 1-7
  p-ISSN: 1661-7827
  e-ISSN: 1660-4601

  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.145
  Punktacja MNiSW: 30.000
  5-letni Impact Factor ISI: 2.608
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • e-cigarette access
 • e-cigarette use
 • youth
 • health behavior
 • electronic cigarette

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
  68/68
  AUTORZY: Aleksandra Jastrzębowska, Łukasz Balwicki, Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Marzena Zarzeczna-Baran.
  TYTUŁ: Ocena gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Assessment of the municipal mental health program
  ŹRÓDŁO: Psychiatria Polska. - 2018, online first, s. 1-13
  p-ISSN: 0033-2674
  e-ISSN: 2391-5854

  UWAGI: Bibliogr. 29 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.196
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 0.905
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • program zdrowotny
 • ewaluacja programu
 • zdrowie psychiczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • health program
 • program evaluation
 • mental health

  Adres url:
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego