logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: BORÓWKA KATARZYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 42Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/42
AUTORZY: Katarzyna Borówka.
TYTUŁ: Ewolucja ¶rodków nadzoru o charakterze personalnym na przykładzie rozwi±zania rady gminy i odwołania wójta
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Evolution of the means of supervision of a personal nature on the example of the dissolution of a municipal council and the recall of a mayor
¬RÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2015, T. 34, s. 103-114
p-ISSN: 1734-5669

UWAGI: Bibliogr. w przypisach
UWAGI: Tyt. tomu: 25 lat samorz±du terytorialnego w wolnej Polsce
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
2/42
AUTORZY: Katarzyna Borówka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Prawotwórcza rola s±du administracyjnego w zakresie stwierdzenia nieważno¶ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie
¬RÓDŁO: W: Prawotwórstwo s±dów administracyjnych / red. nauk. Jan Paweł Tarno, Tomasz B±kowski
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015
SERIA: Monografie Lex, 1897-4392
OPIS FIZYCZNY: S. 32-44
ISBN: 978-83-264-8209-0
UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
3/42
AUTORZY: Katarzyna Borówka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Komentarz do art. 16-19
¬RÓDŁO: W: Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego : komentarz / pod red. Pawła Cejrowskiego i Michała Miłosza
OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Pelplin : Wydawnictwo "Bernardinum", 2016
OPIS FIZYCZNY: S. 168-171
ISBN: 978-83-7823-905-5
UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 173-178
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
4/42
AUTORZY: Katarzyna Borówka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Komentarz do art. 2b
¬RÓDŁO: W: Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego : komentarz / pod red. Pawła Cejrowskiego i Michała Miłosza
OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Pelplin : Wydawnictwo "Bernardinum", 2016
OPIS FIZYCZNY: S. 61-66
ISBN: 978-83-7823-905-5
UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 173-178
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
5/42
AUTORZY: Katarzyna Borówka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Komentarz do art. 8a
¬RÓDŁO: W: Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego : komentarz / pod red. Pawła Cejrowskiego i Michała Miłosza
OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Pelplin : Wydawnictwo "Bernardinum", 2016
OPIS FIZYCZNY: S. 138-142
ISBN: 978-83-7823-905-5
UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 173-178
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
6/42
AUTORZY: Katarzyna Borówka, Paweł Cejrowski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Komentarz do art. 9
¬RÓDŁO: W: Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego : komentarz / pod red. Pawła Cejrowskiego i Michała Miłosza
OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Pelplin : Wydawnictwo "Bernardinum", 2016
OPIS FIZYCZNY: S. 142-148
ISBN: 978-83-7823-905-5
UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 173-178
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
7/42
AUTORZY: Tomasz B±kowski, Adam Bochentyn, Mariusz Bogusz, Eugeniusz Bojanowski, Katarzyna Borówka, Marcin Brzeski, Radosław Giętkowski, Paulina Glejt, Michał Miłosz, Mikołaj Pułło, Jakub H. Szlachetko, Dominika Tykwińska-Rutkowska, Karol Ważny, Krzysztof Żukowski.
TYTUŁ: Leksykon prawa administracyjnego materialnego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Tomasza B±kowskiego, Krzysztofa Żukowskiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016
OPIS FIZYCZNY: 329 s., 21 cm
ISBN: 978-83-255-8011-79
ISBN: 978-83-255-8012-4 (e-book)
UWAGI: Bibliogr. przy hasłach
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
8/42
AUTORZY: Katarzyna Borówka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Obszar specjalny
¬RÓDŁO: W: Leksykon prawa administracyjnego materialnego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Tomasza B±kowskiego, Krzysztofa Żukowskiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016
OPIS FIZYCZNY: S. 127-130
ISBN: 978-83-255-8011-7
ISBN: 978-83-255-8012-4 (e-book)
UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
9/42
AUTORZY: Katarzyna Borówka, Jakub H. Szlachetko.
TYTUŁ: Prawne uwarunkowania organizacji i funkcjonowania klastrów ekonomii społecznej
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Organisation and operation of social economy clusters - the legal aspect
¬RÓDŁO: Trzeci Sektor. - 2016, nr 39/40, s. 59-67
p-ISSN: 1733-2265

UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
10/42
AUTORZY: Katarzyna Borówka, Jakub Szlachetko.
TYTUŁ: Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zwi±zku metropolitalnego. Analiza dogmatycznoprawna
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Framework of stipulated directions and conditions of spatial planning devised by the metropolitan union. Legal-dogmatic analysis
¬RÓDŁO: Metropolitan : przegl±d naukowy, [dokument elektroniczny]. - 2016, nr 6 (2), s. 26-35
p-ISSN: 2353-7558

UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • metropolia
 • obszar metropolitalny
 • planowanie przestrzenne
 • akty planowania przestrzennego

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • metropolis
 • metropolitan area
 • spatial planning
 • acts of spatial planning

  11/42
  AUTORZY: Katarzyna Borówka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Rzeczy publiczne/maj±tek publiczny
  ¬RÓDŁO: W: Leksykon prawa administracyjnego materialnego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Tomasza B±kowskiego, Krzysztofa Żukowskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 212-215
  ISBN: 978-83-255-8011-7
  ISBN: 978-83-255-8012-4 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  12/42
  AUTORZY: Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Borówka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Tworzenie partnerstw i sieci współpracy - analiza normatywna
  ¬RÓDŁO: W: Animacja społeczna - praca nad zmian± / pod red. nauk. Agnieszki Chomiuk
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 63-69
  ISBN: 978-83-65496-00-3
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 174-178
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:
  13/42
  AUTORZY: Katarzyna Borówka.
  TYTUŁ: Wybrane problemy nadzoru nad działalno¶ci± jednostek pomocniczych gminy
  ¬RÓDŁO: Metropolitan : przegl±d naukowy, [dokument elektroniczny]. - 2016, nr 5 (1), s. 50-57
  TRYB DOSTĘPU: http://metropolitan.im.edu.pl/wp-content/uploads/2017/01/Metropolitan.-Przegl%C4%85d-Naukowy-2016-nr-5.pdf [dostęp 17.02.2017]
  p-ISSN: 2353-7558

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  14/42
  AUTORZY: Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Borówka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zwiazek metropolitalny
  ¬RÓDŁO: W: Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorz±du terytorialnego na obszarach metropolitalnych / red. nauk.: Jakub H. Szlachetko, Rafał Gajewski
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 91-130
  ISBN: 978-83-62198-20-7
  ISBN: 978-83-7326-478-0 (pdf)
  UWAGI: Bibliogr. 57 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:
  15/42
  AUTORZY: Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Borówka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Komentarz do art. 14
  ¬RÓDŁO: W: Ustawa o rewitalizacji : komentarz, t. 1 / red. nauk. Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Borówka
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Metropolitalny, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 182-184
  ISBN: 978-83-62198-21-4
  ISBN: 978-83-62198-22-1 (wersja elektroniczna)
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 256-280
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  16/42
  AUTORZY: Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Borówka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Komentarz do art. 16-19
  ¬RÓDŁO: W: Ustawa o rewitalizacji : komentarz, t. 1 / red. nauk. Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Borówka
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Metropolitalny, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 204-233
  ISBN: 978-83-62198-21-4
  ISBN: 978-83-62198-22-1 (wersja elektroniczna)
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 256-280
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  17/42
  AUTORZY: Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Borówka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Komentarz do art. 21
  ¬RÓDŁO: W: Ustawa o rewitalizacji : komentarz, t. 1 / red. nauk. Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Borówka
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Metropolitalny, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 237-239
  ISBN: 978-83-62198-21-4
  ISBN: 978-83-62198-22-1 (wersja elektroniczna)
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 256-280
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  18/42
  AUTORZY: Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Borówka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Komentarz do art. 23
  ¬RÓDŁO: W: Ustawa o rewitalizacji : komentarz, t. 1 / red. nauk. Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Borówka
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Metropolitalny, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 245-246
  ISBN: 978-83-62198-21-4
  ISBN: 978-83-62198-22-1 (wersja elektroniczna)
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 256-280
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  19/42
  AUTORZY: Katarzyna Borówka, Paweł Orłowski, Jakub H. Szlachetko.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Komentarz do art. 3
  ¬RÓDŁO: W: Ustawa o rewitalizacji : komentarz, t. 1 / red. nauk. Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Borówka
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Metropolitalny, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 44-62
  ISBN: 978-83-62198-21-4
  ISBN: 978-83-62198-22-1 (wersja elektroniczna)
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 256-280
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  20/42
  AUTORZY: Katarzyna Borówka.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Opinia prawna w sprawie legitymacji skargowej podmiotów spoza systemu administracji publicznej do wszczęcia s±dowej kontroli aktów polityki rewitalizacyjnej
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Metropolitalny z siedzib± w Gdańsku, 2017
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  21/42
  AUTORZY: Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Borówka.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Opinia prawna w sprawie prawnych możliwo¶ci finansowania kosztów sporz±dzania aktów polityki rewitalizacyjnej przez podmioty spoza systemu administracji publicznej
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Metropolitalny z siedzib± w Gdańsku, 2017
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  22/42
  AUTORZY: Katarzyna Borówka, Jakub Szlachetko.
  TYTUŁ: The regulations on metropolitan areas in Poland
  ¬RÓDŁO: Economic and Social Development, [dokument elektroniczny]. - 2017, s. 20-27
  TRYB DOSTĘPU: https://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdMadrid_2017_Online.pdf [dostęp 09.01.2017]
  p-ISSN: 1849-7535

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: 23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development
  Miejsce konferencji: Madrid
  Kraj: ES
  Od dnia: 2017.09.15
  Do dnia: 2017.09.16
  Typ publikacji: ZRZ
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • decentralisation of public power
 • metropolitan area
 • metropolitan union
 • public tasks of metropolitan nature
 • subsidiarity principle

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  Adres url:
  23/42
  TYTUŁ: Ustawa o rewitalizacji : komentarz, t. 1 / red. nauk. Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Borówka
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Metropolitalny, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 284 s., 21 cm
  ISBN: 978-83-62198-21-4
  ISBN: 978-83-62198-22-1 (wersja elektroniczna)
  UWAGI: Bibliogr. s. 256-280
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  24/42
  AUTORZY: Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Borówka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wstęp
  ¬RÓDŁO: W: Ustawa o rewitalizacji : komentarz, t. 1 / red. nauk. Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Borówka
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Metropolitalny, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 11-12
  ISBN: 978-83-62198-21-4
  ISBN: 978-83-62198-22-1 (wersja elektroniczna)
  Typ publikacji: PWS
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  25/42
  AUTORZY: Katarzyna Borówka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Charakter prawny zarz±dzenia zastępczego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  ¬RÓDŁO: W: ¬ródła prawa w samorz±dzie terytorialnym / red. nauk. Bogdan Dolnicki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
  SERIA: Monografie, 1897-4392
  OPIS FIZYCZNY: S. 107-117
  ISBN: 978-83-8107-714-9
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 841-872
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  26/42
  AUTORZY: Katarzyna Szlachetko, Jakub H. Szlachetko.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Komentarz do art. 25
  ¬RÓDŁO: W: Ustawa o rewitalizacji: komentarz, t. 2 / red. nauk. Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na dzień 1 lipca 2018 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Metropolitalny, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 14-19
  ISBN: 978-83-62198-23-8
  ISBN: 978-83-62198-24-5 (wersja elektroniczna)
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 220-245
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  27/42
  AUTORZY: Katarzyna Szlachetko, Jakub H. Szlachetko.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Komentarz do art. 26
  ¬RÓDŁO: W: Ustawa o rewitalizacji: komentarz, t. 2 / red. nauk. Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na dzień 1 lipca 2018 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Metropolitalny, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 19-23
  ISBN: 978-83-62198-23-8
  ISBN: 978-83-62198-24-5 (wersja elektroniczna)
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 220-245
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  28/42
  AUTORZY: Katarzyna Szlachetko, Jakub H. Szlachetko.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Komentarz do art. 30
  ¬RÓDŁO: W: Ustawa o rewitalizacji: komentarz, t. 2 / red. nauk. Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na dzień 1 lipca 2018 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Metropolitalny, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 62-66
  ISBN: 978-83-62198-23-8
  ISBN: 978-83-62198-24-5 (wersja elektroniczna)
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 220-245
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  29/42
  AUTORZY: Katarzyna Szlachetko, Jakub H. Szlachetko.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Komentarz do art. 31
  ¬RÓDŁO: W: Ustawa o rewitalizacji: komentarz, t. 2 / red. nauk. Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na dzień 1 lipca 2018 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Metropolitalny, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 66-68
  ISBN: 978-83-62198-23-8
  ISBN: 978-83-62198-24-5 (wersja elektroniczna)
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 220-245
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  30/42
  AUTORZY: Katarzyna Szlachetko, Jakub H. Szlachetko.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Komentarz do art. 32
  ¬RÓDŁO: W: Ustawa o rewitalizacji: komentarz, t. 2 / red. nauk. Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na dzień 1 lipca 2018 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Metropolitalny, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 69-71
  ISBN: 978-83-62198-23-8
  ISBN: 978-83-62198-24-5 (wersja elektroniczna)
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 220-245
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  31/42
  AUTORZY: Katarzyna Szlachetko, Jakub H. Szlachetko.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Komentarz do art. 33
  ¬RÓDŁO: W: Ustawa o rewitalizacji: komentarz, t. 2 / red. nauk. Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na dzień 1 lipca 2018 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Metropolitalny, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 71-73
  ISBN: 978-83-62198-23-8
  ISBN: 978-83-62198-24-5 (wersja elektroniczna)
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 220-245
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  32/42
  AUTORZY: Katarzyna Szlachetko, Jakub H. Szlachetko.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Komentarz do art. 34
  ¬RÓDŁO: W: Ustawa o rewitalizacji: komentarz, t. 2 / red. nauk. Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na dzień 1 lipca 2018 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Metropolitalny, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 73-77
  ISBN: 978-83-62198-23-8
  ISBN: 978-83-62198-24-5 (wersja elektroniczna)
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 220-245
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  33/42
  AUTORZY: Katarzyna Szlachetko, Jakub H. Szlachetko.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Komentarz do art. 36
  ¬RÓDŁO: W: Ustawa o rewitalizacji: komentarz, t. 2 / red. nauk. Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na dzień 1 lipca 2018 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Metropolitalny, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 89-92
  ISBN: 978-83-62198-23-8
  ISBN: 978-83-62198-24-5 (wersja elektroniczna)
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 220-245
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  34/42
  AUTORZY: Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Komentarz do art. 41
  ¬RÓDŁO: W: Ustawa o rewitalizacji: komentarz, t. 2 / red. nauk. Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na dzień 1 lipca 2018 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Metropolitalny, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 135-189
  ISBN: 978-83-62198-23-8
  ISBN: 978-83-62198-24-5 (wersja elektroniczna)
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 220-245
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  35/42
  AUTORZY: Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Komentarz do art. 53
  ¬RÓDŁO: W: Ustawa o rewitalizacji: komentarz, t. 2 / red. nauk. Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na dzień 1 lipca 2018 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Metropolitalny, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 218-219
  ISBN: 978-83-62198-23-8
  ISBN: 978-83-62198-24-5 (wersja elektroniczna)
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 220-245
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  36/42
  AUTORZY: Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Komentarz do art. 54
  ¬RÓDŁO: W: Ustawa o rewitalizacji: komentarz, t. 2 / red. nauk. Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na dzień 1 lipca 2018 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Metropolitalny, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 219
  ISBN: 978-83-62198-23-8
  ISBN: 978-83-62198-24-5 (wersja elektroniczna)
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 220-245
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  37/42
  AUTORZY: Katarzyna Szlachetko.
  TYTUŁ [CZASOPISMA, SERII]: Metropolitan: przegl±d naukowy / red. nacz. Katarzyna Szlachetko
  ISSN: 2353-7558
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Metropolitalny, 2018
  Typ publikacji: PEC
  Język publikacji: POL
  38/42
  AUTORZY: Katarzyna Borówka, Karol Ważny.
  TYTUŁ: Prawne problemy rozpraszania i koncentracji zabudowy: II Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Gdańsk 12 maja 2017 r.
  ¬RÓDŁO: Samorz±d Terytorialny. - 2018, R. 28, nr 5, s. 86-87
  p-ISSN: 0867-4973

  Typ publikacji: POS
  Język publikacji: POL
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  39/42
  AUTORZY: Jakub Szlachetko, Katarzyna Borówka.
  TYTUŁ: Społeczne przesłanki zobowi±zania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczenia odwykowemu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The social conditions of the compulsory detox treatment
  ¬RÓDŁO: Studia nad Rodzin±. - 2018, R. 22, nr 1, s. 67-84
  p-ISSN: 1429-2416

  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  40/42
  TYTUŁ: Ustawa o rewitalizacji: komentarz, t. 2 / red. nauk. Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na dzień 1 lipca 2018 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Metropolitalny, 2018
  OPIS FIZYCZNY: 249 s.
  ISBN: 978-83-62198-23-8
  ISBN: 978-83-62198-24-5 (wersja elektroniczna)
  UWAGI: Bibliogr. s. 220-245
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:
  41/42
  AUTORZY: Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wstęp
  ¬RÓDŁO: W: Ustawa o rewitalizacji: komentarz, t. 2 / red. nauk. Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na dzień 1 lipca 2018 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Metropolitalny, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 11-12
  ISBN: 978-83-62198-23-8
  ISBN: 978-83-62198-24-5 (wersja elektroniczna)
  Typ publikacji: PWS
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  42/42
  AUTORZY: Katarzyna Borówka.
  TYTUŁ: Zarz±dzenie zastępcze wojewody
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na 11 czerwca 2018 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
  OPIS FIZYCZNY: 460 s., 22 cm
  SERIA: Monografie, 1897-4392
  ISBN: 978-83-8124-710-8
  UWAGI: Bibliogr. s. 419-460
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
    Wy¶wietl ponownie stosuj±c format:
 • Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego