logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: BOROWSKA-PIETRZAK AGATA
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/26
AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak.
TYTUŁ: Motywacyjna funkcja systemów okresowych ocen pracowników na przykładzie wybranych banków
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The influence of periodic employee performance evaluation system on motivation in banks with foreign capital share
ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 4, s. 5-17
p-ISSN: 1732-1565

UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
UWAGI: Tyt. tomu: Rynek kapitałowy i pieniężny : wybrane aspekty
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/26
AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Znaczenie zarządzania kapitałem ludzkim w nowej gospodarce
ŹRÓDŁO: W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym : monografia / pod red. Olgi Dębickiej, Anety Oniszczuk-Jastrząbek, Tomasza Gutowskiego, Jacka Winiarskiego
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008
OPIS FIZYCZNY: S. 69-78
ISBN: 978-83-7531-062-7
UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
3/26
AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak.
TYTUŁ: Znaczenie zintegrowanego modelu zarządzania zasobami ludzkimi
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Significance of integrated human resource management model
ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2008, R. 11, nr 3, s. 77-84
p-ISSN: 1506-7513

UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
4/26
AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kultura kraju pochodzenia kapitału jako determinanta systemu okresowych ocen pracowników w bankach z udziałem kapitału zagranicznego
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The culture of the country of the dominant capital share as a determination of a periodic employee performance evaluation system in banks with foreign capital share
ŹRÓDŁO: W: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim / pod red. Marty Juchnowicz
ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. [416]-427
ISBN: 978-83-7526-681-8
UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
5/26
AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak.
TYTUŁ: Ocena i kierunki doskonalenia systemu okresowych ocen pracowników w wybranych bankach
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The assessment and the ways of improvement of a periodic employee erformance evaluation systems in banks
ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2009, 2/3, s. [941]-953
p-ISSN: 1732-1565

UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
UWAGI: Tyt. tomu: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
6/26
AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kształtowanie podmiotowego charakteru systemu okresowych ocen pracowników na przykładzie organizacji usługowych
ŹRÓDŁO: W: Człowiek-praca-organizacja : wymiary socjologiczne, psychologiczne i zarządcze / red. Felicjan Bylok, Aleksandra Czarnecka, Anna Słocińska
ADRES WYDAWNICZY: Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2010
SERIA: Monografie - Politechnika Częstochowska, 0860-5017, nr 184
OPIS FIZYCZNY: S. 217-233
ISBN: 978-83-7193-463-6
UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • cele oceniania
 • procedura informacyjna dotycząca SOOP
 • czasokres oceniania
 • kryteria oceny
 • metoda oceny
 • skala ocen
 • arkusz ocen
 • formuła oceny
 • samoocena
 • rozmowa oceniająca
 • procedura odwoławcza
 • wykorzystanie wyników systemu okresowych ocen pracowników (SOOP)
 • uwarunkowania SOOP

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/26
  AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak.
  TYTUŁ: Rola menadżera w procesie oceny pracowników
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The role of manager in the process of employees appraisal
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2010, nr 115, s. [90]-99
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • system oceny
 • rozmowa oceniająca
 • kadra menedżerska
 • kryteria oceny
 • zachowania menedżerskie

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/26
  AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Szkoła humanistyczna
  ŹRÓDŁO: W: Koncepcje zarządzania : podręcznik akademicki / red. nauk. Małgorzata Czerska, Agnieszka A. Szpitter
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
  OPIS FIZYCZNY: S. [49]-58
  ISBN: 978-83-255-1530-0
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. [367]-377
  Typ publikacji: POE
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/26
  AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Szkoła neoklasyczna i jej kierunki
  ŹRÓDŁO: W: Koncepcje zarządzania : podręcznik akademicki / red. nauk. Małgorzata Czerska, Agnieszka A. Szpitter
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
  OPIS FIZYCZNY: S. [75]-86
  ISBN: 978-83-255-1530-0
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. [367]-377
  Typ publikacji: POE
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/26
  AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Determinanty efektywnego motywowania pozamaterialnego.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Determinants of efficiency intangible motivation system.
  ŹRÓDŁO: W: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / pod red. Bogusławy Urbaniak.
  ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011.
  OPIS FIZYCZNY: S. [161]-175.
  ISBN: 978-83-7525-546-1
  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • efektywność
 • system motywowania
 • bodźce
 • narzędzia zorientowane na pracę
 • narzędzia zorientowane na pracownika
 • system oceny
 • kadra menedżerska

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • efficiency
 • intangible motivation system
 • incentives
 • tools oriented on work
 • tools oriented on employee
 • appraisal system
 • managers

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/26
  AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak.
  TYTUŁ: Kluczowe elementy funkcji personalnej jako instrumenty motywowania niematerialnego w kontekście sukcesu organizacji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Key elements of personal function as a non-material motivation tools in organization's success context.
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2011, 4/1, s. [157]-167
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/26
  AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak, Halina Czubasiewicz.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wdrażanie systemu ocen okresowych dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi UG
  ŹRÓDŁO: W: Współczesne oblicza kapitału ludzkiego i intelektualnego / red. Felicjan Bylok, Anna Słocińska
  ADRES WYDAWNICZY: Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2011
  SERIA: Monografie - Politechnika Częstochowska, 0860-5017, nr 205
  OPIS FIZYCZNY: S. 261-270
  ISBN: 978-83-7193-497-1
  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • system oceny pracowniczej
 • pilotaż
 • procedura oceny
 • kryteria oceny
 • organizacja oparta na wiedzy
 • mocne i słabe strony systemu oceny pracowniczej

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/26
  AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak.
  TYTUŁ: Elastyczność systemu okresowego ocen pracowników za pomocą badania opinii pracowniczej - wyniki empiryczne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Flexibility of periodic system of employees' evaluation with the use of employee opinion poll - empirical results
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2012, nr 248, s. [201]-211
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, t. 1. Problemy zarządczo-ekonomiczne
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • system oceny pracowniczej
 • elastczne podejmowanie decyzji personalnych
 • badanie opinii pracowniczej
 • kadra kierownicza
 • kryteria oceny

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • employee evaluation system
 • flexible personnel decision-making
 • employee opinion poll
 • managers
 • evaluation criteria

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/26
  AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak, Tomasz Kawka.
  TYTUŁ: Innowacyjność w realizacji funkcji personalnej w organizacjach nowej gospodarki
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Innovativeness in a HR realization stage in the new economy organizations
  ŹRÓDŁO: Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly. - 2012, nr 2, s. 92-103
  p-ISSN: 1643-5494

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • nowa gospodarka
 • organizacja oparta na wiedzy
 • innowacyjność narzędzi ZZL
 • system wynagrodzeń
 • system oceny pracowniczej

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • human resources management
 • new economy
 • knowledge based organization
 • innovating tools of HRM
 • compensation system
 • appraisal system

  Adres url:
  15/26
  AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Perspektywa pracownicza poczucia motywacji niematerialnej ukierunkowanej na pracownika : raport z badań
  ŹRÓDŁO: W: Człowiek w organizacji : teoria i praktyka / red. nauk. Piotr Wachowiak
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. [211]-225
  ISBN: 978-83-7378-711-7
  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  16/26
  AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ocena funkcji personalnej organizacji województwa pomorskiego w zakresie wybranych, niematerialnych instrumentów kształtowania satysfakcji pracowników
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Evaluation of the HR function in selected organization in Pomeranian Region, in the scope of immaterial instruments shaping employee satisfaction
  ŹRÓDŁO: W: Zarządzanie ludźmi : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Hanny Karaszewskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 127-[141]
  ISBN: 978-83-231-3085-7
  UWAGI: Bibliogr. 30 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • satysfakcja pracownicza
 • niematerialne narzędzie motywowania
 • badanie opinii pracowniczej
 • zarządzanie kapitałem ludzkim

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • job satisfaction
 • intangible tools of motivation
 • employee opinion survey
 • human capital management

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  17/26
  AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Struktura i znaczenie niematerialnych czynników zadowolenia z pracy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The structure and significance of intangible factors of job satisfaction
  ŹRÓDŁO: W: Uwarunkowania sukcesu organizacji / red. nauk. Halina Czubasiewicz, Zdzisław Mokwa, Piotr Walentynowicz
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, [2013]
  OPIS FIZYCZNY: S. 12-25
  ISBN: 978-83-7531-261-4
  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • satysfakcja
 • motywacja
 • zaangażowanie
 • badanie opinii pracowniczej

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • satisfaction
 • motivation
 • commitment
 • employee opinion survey

  18/26
  AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Badania ankietowe jako technika pozyskiwania danych w problematyce zarządzania zasobami ludzkimi
  ŹRÓDŁO: W: Nowe kierunki w zarządzaniu współczesnymi organizacjami : monografia / red. nauk. Łukasz Skiba, Aleksandra Czarnecka
  ADRES WYDAWNICZY: Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 42-58
  ISBN: 978-83-63500-82-5
  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • badania nomotetyczne
 • ankieta
 • kwestionariusz
 • funkcja personalna
 • rodzaje i format pytań
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

  19/26
  AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak.
  TYTUŁ: Dezagregacja czynników w modelu poczucia satysfakcji zawodowej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Disaggregation of factors in a model of the sense of job satisfaction
  ŹRÓDŁO: Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - 2014, 1 (18), s. [9]-22
  p-ISSN: 2080-6000

  UWAGI: Bibliogr. 40 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • satysfakcja zawodowa
 • zadowolenie z pracy
 • model satysfakcji
 • funkcja personalna
 • pomiar satysfakcji
 • atrybuty satysfakcji

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • job satisfaction
 • work contentment
 • satisfaction model
 • personnel function measurement of satisfaction
 • attributes of satisfaction

  DOI:
  20/26
  AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak.
  TYTUŁ: Pomiar poczucia satysfakcji zawodowej. Wyniki badań pilotażowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Measurement sense of job satisfaction. The results of the pilot study
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2014, nr 350, s. 46-62
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 30 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-psychologiczne
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • satysfakcja
 • pomiar kapitału ludzkiego
 • atrybuty satysfakcji
 • ankietowanie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • satisfaction
 • measurement of human capital
 • attributes satisfaction
 • surveys

  Adres url:
  DOI:
  21/26
  AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak.
  TYTUŁ: Uwarunkowania systemu motywowania pozamaterialnego pracowników wiedzy na przykładzie kancelarii prawniczej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Determinants of non-material motivation system of knowledge workers for a law firm example
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2016, R. 14, nr 2/1, s. 91-103
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • motywowanie
 • bodźce pozapłacowe
 • zaangażowanie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • motivating
 • non-material incentives
 • commitment

  Adres url:
  22/26
  AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak.
  TYTUŁ: Źródła satysfakcji zawodowej w środowisku pracowników wiedzy na przykładzie prawników
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Sources of professional satisfaction in environment of knowledge workers on the example of lawyers
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2016, nr 430, s. 38-48
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Sukces w zarządzaniu kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-psychologiczne
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • satysfakcja
 • zadowolenie z pracy
 • motywacja
 • pracownik wiedzy
 • prawnik
 • zarządzanie kapitałem ludzkim

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • satisfaction
 • job satisfaction
 • motivation
 • knowledge worker
 • lawyer
 • human capital management

  Adres url:
  DOI:
  23/26
  AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Koncepcja programu mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych (MGR) jako narzędzia zarządzania różnorodnością w kontekście kształtowania zaangażowania i satysfakcji pracowniczej grupy społecznej kobiet i matek
  ŹRÓDŁO: W: Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / pod. red. Katarzyny Wojtaszczyk
  ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Wydawnictwo SIZ, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 77-90
  ISBN: 978-83-65766-09-0
  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • diversity management
 • human resources management
 • work life balance
 • Work satisfaction
 • engagement

  24/26
  AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak, Dawid Krupej.
  TYTUŁ: Analiza uwarunkowań satysfakcji zawodowej pracowników artystycznych na przykładzie artysty chóru
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Analysis of job satisfaction's conditions in a group of professional art workers on the example of a choir artist
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2018, R. 16, nr 3/2, s. 31-49
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  25/26
  AUTORZY: Halina Czubasiewicz, Agata Borowska-Pietrzak.
  TYTUŁ: The measurement of job satisfaction attributes in a group of knowledge workers based on the example of the University of Gdańsk teachers
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2018, R. 16, nr 1/2, s. 45-56
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  26/26
  AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak, Tomasz Kawka.
  TYTUŁ: Wpływ związków zawodowych jako podmiotu funkcji personalnej na poczucie satysfakcji zawodowej pracowników
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The impact of trade unions as the subject of the personnel function on the sense of job satisfaction in an organization
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2018, nr 511, s. 34-49
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041

  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • satysfakcja zawodowa
 • związki zawodowe
 • kapitał ludzki
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • pracownicy wykonawczy
 • kadra kierownicza

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • satysfakcja zawodowa
 • związki zawodowe
 • kapitał ludzki
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • pracownicy wykonawczy
 • kadra kierownicza

  Adres url:
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego