logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: BORSUK MARCIN
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/15
AUTORZY: Stanisław Borsuk, Edward Kujawski, Marcin Borsuk.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Naturalny osad denny (NOD) jako potencjalne źródło ekologicznej energii odnawialnej
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Natural bottom sediment (NBS) as a potential source of renewable energy environmental
ŹRÓDŁO: W: Inżynieria i ochrona środowiska : monografia / pod red. Mariana Granopsa
ADRES WYDAWNICZY: Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2012
OPIS FIZYCZNY: S. 43-51
ISBN: 978-83-61314-47-9
UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • naturalny osad denny
 • energia odnawialna
 • biomasa
 • odnawialne źródła energii
 • energetyka odnawialna
 • zbiornik wodny

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • natural bottom sediment
 • renewable energy
 • biomass
 • renewable energy sources
 • renewable energy
 • water tank

  2/15
  AUTORZY: Marcin Borsuk.
  TYTUŁ: Adequate loss-absorbing capacity in the resolution process
  ŹRÓDŁO: Bezpieczny Bank. - 2015, nr 3 (60), s. 54-77
  p-ISSN: 1429-2939

  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • capital buffers
 • capital management
 • TLAC
 • MREL
 • bank resolution and recovery
 • capital requirements
 • banking regulations
 • G-SIBs
 • Financial Safety Net
 • costs of financing banks

  Adres url:
  3/15
  AUTORZY: Marcin Borsuk.
  TYTUŁ: Wpływ Bazylei III na pozycję kapitałową polskich banków
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The impact of Basel III framework on capital position of Polish banks
  ŹRÓDŁO: Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. - 2015, T. 8, s. 114-128
  p-ISSN: 2299-6338

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • banki
 • adekwatność kapitałowa
 • Bazylea III
 • standardy kapitałowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • banks
 • capital adequacy
 • Basel III
 • capital standards

  Adres url:
  4/15
  AUTORZY: Marcin Borsuk, Andrzej Dżuryk.
  TYTUŁ: Konglomeraty finansowe na radarach Komisji Europejskiej
  ŹRÓDŁO: Obserwatorfinansowy.pl, [dokument elektroniczny]. - Utworzone 16 listopada 2016
  TRYB DOSTĘPU: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/konglomeraty-finansowe-na-radarach-komisji-europejskiej/ [15.03.2017]
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  5/15
  AUTORZY: Leszek Pawłowicz, Marcin Borsuk.
  TYTUŁ: Nie ma pewności kto zapłaci za resolution
  ŹRÓDŁO: Obserwatorfinansowy.pl, [dokument elektroniczny]. - Utworzone 10 października 2016
  TRYB DOSTĘPU: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/nie-ma-pewnosci-kto-zaplaci-za-resolution/ [15.02.2016]
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • resolution
 • resolution funding
 • capital buffers
 • BRRD
 • TLAC

  Adres url:
  6/15
  AUTORZY: Marcin Borsuk, Andrzej Dżuryk.
  TYTUŁ: Position of the European financial congress on the supplementary supervision of financial conglomerates
  ŹRÓDŁO: Bezpieczny Bank. - 2016, nr 4 (65), s. 116-144
  p-ISSN: 1429-2939

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • financial conglomerates
 • financial conglomerate risk management
 • group risk management
 • financial conglomerates supervision
 • FICOD
 • financial stability

  Adres url:
  7/15
  AUTORZY: Leszek Pawłowicz, Marcin Borsuk.
  TYTUŁ: Temporary funding in the resolution process
  ŹRÓDŁO: Bezpieczny Bank. - 2016, nr 4 (65), s. 60-74
  p-ISSN: 1429-2939

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • resolution
 • resolution funding
 • capital buffers
 • G-SIBs
 • TLAC
 • MREL
 • burden sharing

  Adres url:
  8/15
  AUTORZY: Marcin Borsuk, Kamil Klupa.
  TYTUŁ: Testy warunków skrajnych jako metoda pomiaru ryzyka banków
  ŹRÓDŁO: Bezpieczny Bank. - 2016, nr 3 (64), s. 29-46
  p-ISSN: 1429-2939

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • testy warunków skrajnych
 • stabilność finansowa
 • Bazylea III
 • normy ostrożnościowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • stress tests
 • financial stability
 • Basel III
 • prudential standards

  Adres url:
  9/15
  AUTORZY: Marcin Borsuk.
  TYTUŁ: Wpływ czynników makroekonomicznych na poziom marży odsetkowej banków
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The impact of macroeconomic factors on the level of bank net interest margin
  ŹRÓDŁO: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - 2016, z. 151, s. 91-106
  p-ISSN: 1234-8872

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • marża odsetkowa
 • ryzyko stopy procentowej
 • dynamiczny model panelowy
 • czynniki makroekonomiczne
 • banki

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • net interest margin
 • interest rate risk
 • dynamic panel model
 • macroeconomic factors
 • banks

  Adres url:
  10/15
  AUTORZY: Marcin Borsuk, Kamil Klupa.
  TYTUŁ: Europejski system gwarantowania depozytów (EDIS) jako trzeci filar unii bankowej i jego wpływ na państwa spoza strefy euro - perspektywa Polski
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: European deposit insurance scheme as the third pillar of the banking union and its impact on non-euro countries - Polish perspective
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2017, R. 15, nr 1, s. 17-39
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 37 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • unia bankowa
 • gwarantowanie depozytów
 • Europejski System Gwarantowania Depozytów
 • EDIS

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • banking union
 • deposit guarantees
 • European deposit Insurance Scheme
 • EDIS

  Adres url:
  11/15
  AUTORZY: Marcin Borsuk.
  TYTUŁ: Implikowany koszt kapitału własnego w polskim sektorze bankowym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Implied cost of equity in the Polish banking sector
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2017, R. 15, nr 1, s. 5-16
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • koszt kapitału
 • model rynku kapitałowego (CAPM)
 • sektor bankowy

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • cost of capital
 • capital asset pricing model (CAPM)
 • banking sector

  12/15
  AUTORZY: Marcin Borsuk, Kamil Klupa.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Integracja w prawa obligatariuszy banku w ramach postępowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (resolution)
  ŹRÓDŁO: W: Regulacje finansowe : fintech - nowe instrumenty finansowe - resolution / red. nauk. Wojciech Rogowski
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 144-166
  ISBN: 978-83-255-9528-9
  ISBN: 978-83-255-9529-6 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. XIX-XXX
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/15
  AUTORZY: Marcin Borsuk.
  TYTUŁ: Wpływ czynników makroekonomicznych na poziom kosztów ryzyka kredytowego banków
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Macroeconomic factors and their impact upon the cost of credit risk in banks
  ŹRÓDŁO: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - 2017, z. 153, s. 49-62
  p-ISSN: 1234-8872

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • straty kredytowe
 • koszty ryzyka
 • model panelowy
 • czynniki makroekonomiczne
 • banki

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • credit losses
 • cost of risk
 • panel model
 • macroeconomic factors
 • banks

  Adres url:
  14/15
  AUTORZY: Marcin Borsuk, Adam Barembruch, Kamil Klupa.
  TYTUŁ: Dyscyplina rynkowa w polskim sektorze bankowym w kontekście testowania warunków skrajnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Market discipline in the Polish banking sector in the context of stress testing
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2018, nr 531, s. 35-47
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 33 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Adres url:
  DOI:
  15/15
  AUTORZY: Marcin Borsuk, Adam Barembruch.
  TYTUŁ: Kształtowanie struktury kapitałowej banków - stylizowane fakty z polskiego sektora bankowego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Developing the capital structure of banks - stylized facts from the Polish banking sector
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2018, R. 16, nr 4/1, s. 49-63
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego