logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: BRACKI ARTUR
Liczba odnalezionych rekordów: 61Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/61
AUTORZY: Artur Bracki.
TYTUŁ: Język a społeczeństwo : stan i kierunki badań socjolingwistycznych na Ukrainie
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The language and the society : state and directions of the sociolinguistic research at the Ukraine
¬RÓDŁO: Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. - 2008, T. 18, s. [61]-72
p-ISSN: 0068-4570

UWAGI: Bibliogr. 41 poz.
UWAGI: Tyt. tomu: Język, społeczeństwo, warto¶ci
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
2/61
AUTORZY: Artur Bracki.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Międzykulturowo¶ć, czyli różnokulturowo¶ć surżyka w ukraińskim i rosyjskim opisie naukowym zjawiska
¬RÓDŁO: W: Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, t. 3 / red. nauk. Alicja Pstyga
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008
OPIS FIZYCZNY: S. [269]-275
ISBN: 978-83-7326-564-6
UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
UWAGI: Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Gdańsk, 2007
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
3/61
AUTORZY: Artur Brackì.
TYTUŁ: "Bìgmordi" ta "Mordo ti moâ" - pro vikoristannâ lajlivoï leksiki u sučasnomu pol's'komu ta ukraïns'komu polìtičnomu diskursì
¬RÓDŁO: Kiïvs'kì Polonìstičnì Studìï. - 2009, T. 15, s. 453-459
UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: ZAC
Język publikacji: UKR
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • dyskurs polityczny
 • wulgaryzacja
 • neologizm
 • synonim
 • wyraz obraĽliwy
 • homonim

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • political discourse
 • vulgarization
 • new lexemes
 • synonym
 • abusive word
 • homonym

  4/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ: Czynniki kształtuj±ce postawy językowe w sferze ukraińskiej polityki i biznesu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Factors which form linguistic positions in the field of the Ukrainian policy and business
  ¬RÓDŁO: Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. - 2009, T. 19, s. [145]-153
  p-ISSN: 0068-4570

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Język, biznes, media
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  5/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ: Evropejs'kij kontekst ukraïns'kogo movnogo pitannâ
  ¬RÓDŁO: Kritika. - 2009, R. 13, č. 11-12 (145-146), s. 20a-20c, 20-21
  p-ISSN: 1563-6461

  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: UKR
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • European context
 • Ukrainian language
 • comparative linguistics
 • sociolinguistics

  6/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ewolucja zakresu znaczeniowego wyrazu surżyk a jego funkcjonowanie we współczesnym języku ukraińskim
  ¬RÓDŁO: W: Z zagadnień leksykalno-semantycznych : materiały trzeciej konferencji językoznawczej po¶więconej pamięci profesora Bogusława Krei / pod red. Beaty Milewskiej i Sylwii Rzedzickiej
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
  SERIA: Wokół Słów i Znaczeń, 3
  OPIS FIZYCZNY: S. [231]-240
  ISBN: 978-83-7326-599-8
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  7/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ: Językowy obraz ¶wiata w tekstach słowiańskich pie¶ni ludowych na materiale kaszubskim i ukraińskim
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
  OPIS FIZYCZNY: 286 s., 21 cm
  ISBN: 978-83-7326-591-2
  UWAGI: Bibliogr. s. 258-[279]. Indeksy
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  8/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Motywacja użycia surżyka we współczesnej literaturze ukraińskiej a jego przekładalno¶ć
  ¬RÓDŁO: W: 50 lat polskiej translatoryki : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie w dniach 23-25 listopada 2007 r. / red. tomu Krzysztof Hejwowski, Anna Szczęsny, Urszula Topczewska
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2009
  OPIS FIZYCZNY: S. [175]-184
  ISBN: 978-83-929439-0-7
  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  9/61
  AUTORZY: Artur Brackì.
  TYTUŁ: Movnì aspekti ìnternet-komentarìv prezidents'kih peregonìv 2010 roku v Pol'ŝì
  ¬RÓDŁO: Kiïvs'kì Polonìstičnì Studìï. - 2009, T. 16, s. 556-566
  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: UKR
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • dyskurs polityczny
 • wybory
 • neologizm
 • synonim
 • leksykalizacja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • political discourse
 • election
 • neologism
 • synonym
 • lexicalisation

  10/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ: Recepcja językowego obrazu rzeczywisto¶ci postradzieckiej w polskich tłumaczeniach ukraińskiej prozy postmodernistycznej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Reception of linguistic picture of postsovietical reality in Polish translations of Ukrainian postmodernism prose
  ¬RÓDŁO: Acta Polono-Ruthenica. - 2009, 14, s. [353]-365
  p-ISSN: 1427-549X

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  11/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ: Russkij âzyk kak inostrannyj, izučaemyj pol'skimi studentami-slavistami
  ¬RÓDŁO: Rusistika : Âzyk, kommunikaciâ, literatura, kul'tura. - 2008 [wyd. 2009], s. 93-100
  p-ISSN: 1313-9800

  UWAGI: Sbornik statej, posvâŝennyj 35-letiû sozdaniâ rusistiki v Šumenskom universitete
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: RUS
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • język rosyjski
 • slawistyka
 • glottodydaktyka

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Russian language
 • Slavic
 • language education

  12/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ: Surżyk - historia i teraĽniejszo¶ć
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
  OPIS FIZYCZNY: 273 s., il., 21 cm
  ISBN: 978-83-7326-678-0
  UWAGI: Bibliogr. s. [252]-273
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  13/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Metamorfoza mitów ¶wiata antycznego w ¶wietle badań Sergiusza Węgrzynowskiego nad folklorem ukraińskim
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The metamorphosis of myths of ancient world in the light of Sergiusz Węgrzynowski's research on the Ukrainian folklore
  ¬RÓDŁO: W: Chrze¶cijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, T. 2, Historia, język, kultura / pod red. Zofii Abramowicz i Jarosława Ławskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Białystok : Wydawnictwo Trans Humana, 2010
  OPIS FIZYCZNY: S. [141]-151
  ISBN: 978-83-61209-37-9
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  14/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ: Movna polìtika ta movna situacìâ v Ukraìnì. Analìz ì rekomendacìï. Kiïv 2008
  ¬RÓDŁO: Slawistyka. - 2010, nr 11, s. 231-234
  p-ISSN: 1733-5817

  Typ publikacji: PRE
  Język publikacji: POL
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  15/61
  AUTORZY: Artur Brackì.
  TYTUŁ: Nacìonaľna filologìâ ì slavìstika - spìvìsnuvannâ či supernictvo?
  ¬RÓDŁO: Naukovì Zapiski Nacìonal'nogo unìversitetu Ostroz'ka Akademìâ. Serìâ Filologìčna. - 2010, Vip. 13, s. 65-72.
  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: UKR
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Polonian studies
 • Slavonic studies
 • Ukrainian studies
 • linguistics

  16/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ: Postawa językowa jako typ manifestacji ¶wiatopogl±du i przynależno¶ci społeczno-kulturowej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Linguistic position both the type of manifestation of word view and public and cultural belonging
  ¬RÓDŁO: Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. - 2010, T. 20, s. [307]-315
  p-ISSN: 0068-4570

  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Język, tekst, kultura
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  17/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Surżyk jako quasi-tezaurus podstaw bytu na styku dwóch kultur
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Suržik kak kvazi-tezaurus osnovy byta na styke dvuh kul'tur
  ¬RÓDŁO: W: Przekład - język - kultura, [t.] 2 / pod red. Romana Lewickiego
  ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
  OPIS FIZYCZNY: S. [57]-66
  ISBN: 978-83-227-3203-8
  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • multiculturalism
 • language interference
 • in the lexicon of everyday communication

  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  18/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ: ¦miech przez łzy, czyli o języku współczesnego ukraińskiego show-biznesu
  ¬RÓDŁO: Slawistyka. - 2010, nr 11, s. [83]-90
  p-ISSN: 1733-5817

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  19/61
  AUTORZY: Artur Brackì.
  TYTUŁ: "Trenos" Meletìâ Smotric'kogo : suspìl'nij ì psihologičnij aspekti interpretacìï
  ¬RÓDŁO: Naukovì Zapiski Nacìonal'nogo unìversitetu Ostroz'ka Akademìâ. Serìâ Filologìčna. - 2011, Vip. 20, s. 338-345
  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: UKR
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • "Trenos"
 • Meletij Smotrytsky
 • linguistic
 • sociological and cultural analysis

  20/61
  AUTORZY: Artur Brackì.
  TYTUŁ: Leksičnij sklad movi ta jogo kodifìkacìâ v umovah mìžmovnoï ìnterferencìï.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The lexical structure of language and its codification in the language interference.
  ¬RÓDŁO: Fìlologìčnì Studìï : naukovij vìsnik krivorìz'kogo deržavnogo pedagogìčnogo unìversitetu. - 2011, Vip. 6, č. 2, s. 24-30.
  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: UKR
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • interference of language
 • dictionary
 • vocabulary
 • language norms
 • language practice

  21/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ: Misja folkloru jako no¶nika zbiorowej pamięci narodu w kulturach słowiańskich - przyczynek do badań nad procesem krystalizowania się słowiańskich kultur narodowych.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Misijata na folklorot kako sprovodnik na kolektivnata memorija na narodot vo slovenskite kulturi - prilog kon istražuvanjata na procesot na kristaliziranje na slovenskite nacionalni kulturi.
  ¬RÓDŁO: Folia Philologica Macedono-Polonica. - 2011, T. 8, s. [371]-385.
  p-ISSN: 1897-5607

  UWAGI: Bibliogr. 56 poz.
  UWAGI: Pięćdziesi±t lat polonistyki w Macedonii 1959-2009 : materiały ósmej polsko-macedońskiej konferencji naukowej (Skopje, 23-24.10.2009, WFBK) w ramach jubileuszu "Pięćdziesi±t lat polonistyki w Macedonii" (22-25.10.2009).
  Typ publikacji: ZRZ
  Język publikacji: POL
  22/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Polityka językowa Imperium Rosyjskiego i ZSRR na ziemiach ukraińskich jako przykład manipulowania histori± poprzez jej interpretację.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Linguistic policy of the Russian Empire and the USSR on within Ukrainian territory : history manipulated in its interpretations.
  ¬RÓDŁO: W: Wokół problemów z interpretacj± i histori± / red. Ewa Nawrocka [et al.].
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Ateneum - Szkoły Wyższej, 2011.
  SERIA: Interpretacje, 1
  OPIS FIZYCZNY: S. 179-192.
  ISBN: 978-83-61079-12-5
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • historia Ukrainy
 • stosunki rosyjsko-ukraińskie
 • manipulowanie histori±

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • history of Ukraine
 • bilateral Russian-Ukrainian relations
 • manipulation by history

  23/61
  AUTORZY: Artur Brackì.
  TYTUŁ: Publìcistika na storìnkah "Pol's'ko-Ukraïns'kogo Bûletenâ" : socìokul'turna fuzìâ
  ¬RÓDŁO: Kiïvs'kì Polonìstičnì Studìï. - 2011, T. 18, s. 73-76
  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: UKR
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • socjolingwistyczny i socjokulturowy kontekst publicystyki
 • publicystyka społeczno-polityczna międzywojnia
 • fuzja socjokulturowa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • sociocultural and sociolinguistic context of jurnalism
 • interwar sociopolitical journalism
 • sociocultural fusion

  24/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Słowotwórstwo w służbie debaty politycznej we współczesnych mediach ukraińskich
  ¬RÓDŁO: W: Słowotwórstwo a media : materiały czwartej konferencji językoznawczej po¶więconej pamięci profesora Bogusława Krei / pod red. Ewy Badydy, Jolanty Maćkiewicz i Ewy Rogowskiej-Cybulskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
  SERIA: Wokół Słów i Znaczeń, 4
  OPIS FIZYCZNY: S. [335]-343
  ISBN: 978-83-7326-785-5
  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  25/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ: Trenos Melecjusza Smotryckiego we współczesnej psycho- i socjolingwistycznej interpretacji
  ¬RÓDŁO: Studia Linguistica. - 2011, Vip. 5, s. 410-416
  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Trenos
 • Melecjusz Smotrycki
 • psycho- i sociolingwistyka

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Trenos
 • Meletius Smotrycki
 • psycho- and sociolinguistics

  26/61
  AUTORZY: Artur Brackì.
  TYTUŁ: Ûrij Ševel'ov i Êži Gedrojc': spìvpracâ v pariz'kìj "kul'turì".
  ¬RÓDŁO: Ukraïns'ke Movoznavstvo. - 2011, Vip. 41/1, s. 22-25.
  p-ISSN: 0320-3077

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: UKR
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Yuri Shevelev
 • Jerzy Giedroyc
 • Paris "Kultura"
 • socio-political journalism

  27/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wybrane problemy redakcji i przekładu Trenosu Melecjusza Smotryckiego.
  ¬RÓDŁO: W: Sledite na slovoto : ûbileen sbornik v čest na prof. dfn. Diana Ivanova.
  ADRES WYDAWNICZY: Plovdiv : Izdatelstvo Kontekst, 2011.
  OPIS FIZYCZNY: S. [91]-103.
  ISBN: 978-954-8238-34-2
  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: POL
  28/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ: Wyj±tkowo¶ć sytuacji językowej na Ukrainie - słowiańskie studium porównawcze.
  ¬RÓDŁO: Komparativnì Doslìdžennâ Slov'âns'kih Mov ì Lìteratur. - 2011, Vip. 16, s. 20-31.
  p-ISSN: 2075-437X

  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • interference language
 • Slavic
 • language situation in Ukraine

  29/61
  AUTORZY: Artur Brackì.
  TYTUŁ: (Ne)perspektivnìst' kodifìkacìï movlennâ (na prikladì suržiku).
  ¬RÓDŁO: Naukovì Zapiski Nacìonal'nogo unìversitetu Ostroz'ka Akademìâ. Serìâ Filologìčna. - 2012, Vip. 26, s. 37-40.
  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: UKR
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • language codification
 • mixed languages
 • speech
 • surzhyk

  30/61
  AUTORZY: Artur Brackì.
  TYTUŁ: Dìalog Ûrìâ Ševel'ova ì Êži Gedrojcâ na špal'tah pariz'koï "Kul'turi".
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: George Shevelov's and Jerzy Giedroyc's dialogue in Parisian "Kultura".
  ¬RÓDŁO: Naukovì Zapiski NaUKMA. - 2012, T. 137, s. 125-128.
  p-ISSN: 1996-5931

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: UKR
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Yuri Shevelev
 • Jerzy Giedroyc
 • Paris "Kultura"
 • socio-political journalism
 • intercultural dialogue

  31/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ: Dowcip polityczny na Ukrainie jako fuzja dwóch przestrzeni językowo-kulturowych - zarys problemu.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Political joke in Ukraine as a fusion two linguistic-cultural space - a sketch of the problem.
  ¬RÓDŁO: Acta Polono-Ruthenica. - 2012, 17, s. [205]-215.
  p-ISSN: 1427-549X

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  32/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Folklor ukraiński w pracach Antoniego Marcinkowskiego - typy, gatunki, tematy
  ¬RÓDŁO: W: "Szkoła ukraińska" w romantyzmie polskim : szkice polsko-ukraińskie / pod red. Stanisława Makowskiego oraz Urszuli Makowskiej i Małgorzaty Nesteruk
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. [519]-536
  ISBN: 978-83-62100-78-1
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  33/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Interpretacja, historia i reprezentacja w zabużańskich polskojęzycznych tekstach przełomu XVI i XVII w.
  ¬RÓDŁO: W: Historia, interpretacja, reprezentacja / red. nauk. Monika Żmudzka-Brodnicka, Mariusz Brodnicki, Jadwiga Serkowska-M±ka
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. 171-179
  ISBN: 978-83-935131-3-0
  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  34/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ: Język i polityka / Łarysa Masenko ; tł. i red. nauk. Artur Bracki
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2012
  OPIS FIZYCZNY: 170, [3] s., il. kolor., 21 cm
  ISBN: 978-83-935131-1-6
  UWAGI: Bibliogr. s. 157-164. Indeks
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  35/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Język ukraiński w twórczo¶ci Tomasza Padury
  ¬RÓDŁO: W: "Szkoła ukraińska" w romantyzmie polskim : szkice polsko-ukraińskie / pod red. Stanisława Makowskiego oraz Urszuli Makowskiej i Małgorzaty Nesteruk
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. [331]-347
  ISBN: 978-83-62100-78-1
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  36/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ: Językowy obraz fauny w bajkach ukraińskich (na podstawie zbioru Wołodymyra Hnatiuka).
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Linguistic picture of fauna in the Ukrainian tales (based on the Volodymyr Hnatiuk's collection).
  ¬RÓDŁO: Lìteratura, Fol'klor, Problemi Poetiki. - 2012, Vip. 36, s. 33-41.
  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • etnolingwistyka
 • folklorystyka
 • ukraińskie bajki ludowe
 • spu¶cizna naukowa Wołodymyra Hnatiuka

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ethnolinguistics
 • Folklore
 • Ukrainian folk tales
 • scientific heritage of Volodymyr Hnatiuk

  37/61
  AUTORZY: Artur Brackì.
  TYTUŁ: Literaturizovanij suržik âk al'ternativne džerelo ukraïns'kih movnih novoutvoren'.
  ¬RÓDŁO: Studìï z Ukraïnìstiki. - 2012, Vip. 12, s. 220-228.
  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: UKR
  38/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ: Międzykulturowo¶ć u Słowian jako typ przestrzeni polilingwalnej.
  ¬RÓDŁO: Studia Linguistica. - 2012, Vip. 6, č. 1, s. 338-344.
  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • komunikacja międzykulturowa
 • Słowianie
 • kontakty językowe
 • interferencja językowa
 • polilingwinizm
 • dyglosja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • interculture communication
 • Slaves
 • linguistic contacts
 • linguistic interference
 • polylingualism
 • diglossia

  Adres url:
  39/61
  AUTORZY: Artur Brackì.
  TYTUŁ: Mova âk naukova ì tvorča ìnspìracìâ - ukraïns'kij vimìr.
  ¬RÓDŁO: Ukraïns'ke Movoznavstvo. - 2012, Vip. 42/1, s. 51-54.
  p-ISSN: 0320-3077

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: UKR
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Ukrainian language and culture in Polish literature
 • prose
 • poetry
 • ethnography

  40/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Postmodernistyczna wizja bohatera komunistycznego w utworach Łesia Poderwiańskiego (aspekt językowo-kulturowy)
  ¬RÓDŁO: W: Komunistyczni bohaterowie, t. 2, Przemiana, bunt, odrzucenie / pod red. Magdaleny Bogusławskiej i Zuzanny Grębeckiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa ; Kraków : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego : Wydawnictwo Libron, cop. 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. 329-343
  ISBN: 978-83-62196-76-0
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bohater komunistyczny
 • postmodernizm ukraiński
 • język autorski
 • język wypowiedzi literackiej
 • surżyk

  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  41/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Pragmatyka językowa a typ interferencji w obrębie języków blisko spokrewnionych - sposoby realizacji skrótów my¶lowych w wypowiedziach osób bilingwalnych.
  ¬RÓDŁO: W: Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, t. 4 / red. nauk. Alicja Pstyga.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012.
  OPIS FIZYCZNY: S. [95]-103.
  ISBN: 978-83-7326-878-4
  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  UWAGI: Materiały z konf., 21-22 paĽdziernika 2010 r., Gdańsk.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  42/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Tłumacz jako sługa, po¶rednik i twórca - w realizacji wariantu narodowego pierwowzoru literackiego.
  ¬RÓDŁO: W: Tłumacz : sługa, po¶rednik, twórca? / red. tomu Małgorzata Guławska-Gawkowska, Krzysztof Hejwowski, Anna Szczęsny.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.
  OPIS FIZYCZNY: S. 481-492.
  ISBN: 978-83-929439-2-1
  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  UWAGI: Materiały z 3. Konferencji z cyklu Imago Mundi.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  43/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ: Transformacja przestrzeni Europy Centralnej - aspekty socjolingwistyczne.
  ¬RÓDŁO: Kiïvs'kì Polonìstičnì Studìï. - 2012, T. 19, s. 498-503.
  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • leksyka polska i ukraińska
 • neologizmy
 • neosemantyzmy
 • socjolingwistyka

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Polish and Ukrainian lexicon
 • neologisms
 • neosemantisms
 • sociolinguistics

  44/61
  AUTORZY: Artur Brackì.
  TYTUŁ: Ukraïns'ke movne pitannâ či pitannâ ukraïns'koï movi - socìo-psihokul'turnij aspekt.
  ¬RÓDŁO: Ukraïnoznavčij al'manah. - 2012, Vip. 8, s. [86]-89.
  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: UKR
  45/61
  TYTUŁ: Kiïvs'kì Polonìstičnì Studìï, t. 22 / [vìdp. red. Marìâ Bracka, Artur Brackì, Al'ona Artûh]
  ADRES WYDAWNICZY: Kiïv : Vidavnictvo "Kafedra", 2013
  OPIS FIZYCZNY: 495 s., 30 cm
  ISBN: 978-966-2705-45-4
  Typ publikacji: ZEK
  Język publikacji: UKR
  Punktacja MNiSW: 5.000
  46/61
  AUTORZY: A. Brac'kij.
  TYTUŁ: Pro zabezprčennâ prav nacìonal'noï movi v umovah posilenoï ìnterferencìï
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Support of the national languages' rights of under intense cross-language interference
  ¬RÓDŁO: Movoznavstvo. - 2013, no. 5 (272), s. 56-60
  p-ISSN: 0027-2833
  e-ISSN: 2524-0595

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: UKR
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • language policy
 • national languages
 • Slavic languages

  Adres url:
  47/61
  AUTORZY: Artur Brackì.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Sučasna movna polìtika : pol's'kij dosvìd u slov'âns'komu vimìrì
  ¬RÓDŁO: W: Kiïvs'kì Polonìstičnì Studìï, T. 22 / [vìdp. red. Marìâ Bracka, Artur Brackì, Al'ona Artûh]
  ADRES WYDAWNICZY: Kiïv : Vidavnictvo "Kafedra", 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 436-439
  ISBN: 978-966-2705-45-4
  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: UKR
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • polityka językowa
 • kodyfikacja języków
 • język polski
 • języki słowiańskie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • language policy
 • codification languages
 • Polish
 • Slavic languages

  48/61
  AUTORZY: Artur Brackì.
  TYTUŁ: Ukraïns'ka mova u tvorčostì Tomaša Paduri
  ¬RÓDŁO: Movnì ì konceptual'nì kartini svìtu. - 2013, Vyp. 43, č. 1, s. 185-192
  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: UKR
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Ukrainian language
 • Padura
 • phonetic
 • Latin
 • Cyrillic

  Adres url:
  49/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Chiac - angielski i francuski tygiel językowy na tle wybranych przykładów interferencji językowej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Chiac - English and French language crucible on the background of some examples of interference language
  ¬RÓDŁO: W: Ukraińska humanistyka i słowiańskie paralele / red. nauk. tomu Mariya Bracka, Artur Bracki, Monika Żmudzka-Brodnicka, Mariusz Brodnicki
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2014
  SERIA: Problemy Współczesnej Humanistyki, t. 1
  OPIS FIZYCZNY: S. 113-126
  ISBN: 978-83-64706-10-3 (seria)
  ISBN: 978-83-64706-11-0 (t. 1)
  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • język angielski
 • język francuski
 • języki słowiańskie
 • interferencja językowa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • English language
 • French language
 • Slavic languages
 • linguistic interference

  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  50/61
  TYTUŁ: Ukraińska humanistyka i słowiańskie paralele / red. nauk. tomu Mariya Bracka, Artur Bracki, Monika Żmudzka-Brodnicka, Mariusz Brodnicki
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2014
  OPIS FIZYCZNY: 291 s., 21 cm
  SERIA: Problemy Współczesnej Humanistyki, t. 1
  ISBN: 978-83-64706-10-3 (seria)
  ISBN: 978-83-64706-11-0 (t. 1)
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  UWAGI: Język publikacji: POL, ENG, UKR
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  51/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ: "Rewolucja godno¶ci" a sytuacja językowa na Ukrainie - krajobraz po bitwie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The revolution of dignity and language problems in Ukraine. An after-battle view
  ¬RÓDŁO: Bibliotekarz Podlaski. - 2015, R. 16, nr 1, s. 56-66
  p-ISSN: 1640-7806

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Ukrainian
 • English
 • sociolects
 • everyday language

  Adres url:
  52/61
  TYTUŁ: Kiïvs'kì Polonìstičnì Studìï, t. 26 / [nauk. red. Rostislav Radiševs'kij ; redkol.: Astaf'êv O. G., Brackì A. Z., Bulahovs'ka Û. L., Gricik L. V., Êršov V. O., Žulins'kij M. G., Zarva V. A., Zimomrâ M. Ì., Kovalìv Û. Ì., Kozak S., Nahlìk Ê. K., Pilipčuk R. Â., Radiševs'kij R. P., Semeniûk G. F.]
  ADRES WYDAWNICZY: Kiïv : Institut fìlologìï Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu ìmenì Tarasa Ševčenka, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 528 s.
  ISBN: 978-617-7015-25-2
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  Typ publikacji: ZEK
  Język publikacji: UKR, POL
  Adres url:
  53/61
  AUTORZY: Artur Bracki (tł.).
  TYTUŁ: Rol' i značenie Komissii nacional'noj edukacii s perspektivy 240-letiâ ee osnovaniâ : kollektivnaA~31 monografiâ / pod red. Mariuša Brodnickogo, Âceka Taraškeviča, Mareka Žejmo ; [perevod s pol'skogo Artura Brackogo]
  ADRES WYDAWNICZY: Kiev : Talkom, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 159, [1] s., il., 21 cm
  ISBN: 978-617-7133-79-6
  Typ publikacji:
  Język publikacji: RUS, UKR
  54/61
  AUTORZY: Meletìj Smotric'kij.
  TYTUŁ: Trenos, abo Plač Êdinoï Svâtoi Pomìsnoï Apostol'skoï Shìdnoï Cerkvi z poâsnennâm dogmatìv vìri, počatkovo z grec'koï na slov'âns'ku, a teper zì slov'âns'koï na pol's'ku perekladenij Teofìlom Ortologom, tìêï ž Svâtoï Shìdnoï Cerkvi sinom, u Vìl'nì roku Božogo 1610 / Meletij Smotric'kij ; [red.: A. Brackì, O. Ciranok, L. Zvons'ka, N. Ol'ševska, Kostântin Lozìns'kij]
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: ΘΡΗΝΟΣ to jest Lament jedynej ¶w. Powszechnej Apostolskiej Wschodniej Cerkwi, z obja¶nieniem Dogmatów Wiary Pierwej z Greckiego na Słowiański, a teraz z Słowiańskiego na Polski przełożony przez Theophila Ortbologa, tejże ¶więtej Wschodniej Cerkwi Syna w Wilnie Roku Pańskiego 1610
  ADRES WYDAWNICZY: Kiïv : Talkom, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 557, [3] s., il., 25 cm
  ISBN: 978-617-7133-87-1
  Typ publikacji: ZEK
  Język publikacji: UKR, POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  55/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wpływ języka angielskiego na współczesny slang studencki w Polsce
  ¬RÓDŁO: W: Kiïvs'kì Polonìstičnì Studìï, t. 26 / [nauk. red. Rostislav Radiševs'kij ; redkol.: Astaf'êv O. G., Brackì A. Z., Bulahovs'ka Û. L., Gricik L. V., Êršov V. O., Žulins'kij M. G., Zarva V. A., Zimomrâ M. Ì., Kovalìv Û. Ì., Kozak S., Nahlìk Ê. K., Pilipčuk R. Â., Radiševs'kij R. P., Semeniûk G. F.]
  ADRES WYDAWNICZY: Kiïv : Kiïvs'kij nacìonal'nij unìversitet ìmenì Tarasa Ševčenka (Institut fìlologìï), 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 210-217
  ISBN: 978-617-7015-25-2
  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • język angielski
 • język polski
 • slang
 • zapożyczenia leksykalne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • English language
 • Polish language
 • slang
 • lexical borrowing

  Adres url:
  56/61
  TYTUŁ: Kiïvs'kì Polonìstičnì Studìï, t. 27 / [vìdn. red. Rostislav Radiševs'kij ; redkol.: Astaf'êv O. G., Borkovs'ka Gražina, Bracka M. V., Brackì Artur, Vol'dan Aloïs, Gricik L. V., Êršov V. O., Žulins'kij M. G., Zarva V. A., Kaz'merčik Zbìgnêv, Kaspers'kij Edvard., Kovalìv Û. Ì., Lavs'kij Âroslav, Megela Ì. P., Nahlìk Ê. K., Radiševs'kij R. P., Semenûk G. F., Suhomlinov O. M, Falovs'kij Adam]
  ADRES WYDAWNICZY: Kiïv : Kiïvs'kij nacìonal'nij unìversitet ìmenì Tarasa Ševčenka (Institut fìlologìï), 2016
  OPIS FIZYCZNY: 544 s.
  Typ publikacji: ZEK
  Język publikacji: UKR, POL
  57/61
  TYTUŁ: Kiïvs'kì Polonìstičnì Studìï, t. 28 / [vìdn. red. Rostislav Radiševs'kij ; redkol.: Astaf'êv O. G., Borkovs'ka Gražina, Bracka M. V., Brackì Artur, Vol'dan Aloïs, Gricik L. V., Êršov V. O., Žulins'kij M. G., Zarva V. A., Kaz'merčik Zbìgnêv, Kaspers'kij Edvard, Kovalìv Û. Ì., Lavs'kij Âroslav, Megela Ì. P., Nahlìk Ê. K., Radiševs'kij R. P., Semenûk G. F., Suhomlinov O. M., Falovs'kij Adam]
  ADRES WYDAWNICZY: Kiïv : Kiïvs'kij nacìonal'nij unìversitet ìmenì Tarasa Ševčenka (Institut fìlologìï), 2016
  OPIS FIZYCZNY: 496 s.
  Typ publikacji: ZEK
  Język publikacji: UKR, POL
  58/61
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Cielesno¶ć jako element obrazowania człowieka w "Ekscytarzu" Józefa Wereszczyńskiego
  ¬RÓDŁO: W: (Nie)literackie przygody ciała / red. nauk. tomu Monika Żmudzka, Mariya Bracka
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Kijów : Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2018
  SERIA: Problemy Współczesnej Humanistyki, 4
  OPIS FIZYCZNY: S. 9-21
  ISBN: 978-83-64706-46-2
  ISBN: 978-83-64706-10-3
  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  59/61
  TYTUŁ: Depresja: wybrane aspekty żywieniowe, psychologiczne i humanistyczne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Depression: selected nutritional, psychological and humanistic aspects : red. Mariusz Brodnicki, Anna Jarmołowska, Franciszek Makurat, Artur Bracki
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Kijów : Talkom, 2018
  OPIS FIZYCZNY: 240 s.
  ISBN: 978-617-7685-66-0
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  Typ publikacji: ZEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  60/61
  AUTORZY: Artur Bracki (tł.).
  TYTUŁ: Leon Petrażycki - nowa teoria prawa i moralno¶ci oraz krytyka prof. W. Siergiejewicza
  ¬RÓDŁO: Studia Iuridica. - 2018, T. 74, s. 13-96
  p-ISSN: 0137-4346

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji:
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  61/61
  AUTORZY: Anna Jarmołowska, Artur Bracki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wstęp
  ¬RÓDŁO: W: Depresja: wybrane aspekty żywieniowe, psychologiczne i humanistyczne / red. Mariusz Brodnicki, Anna Jarmołowska, Franciszek Makurat, Artur Bracki
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Kijów : Talkom, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 5-9
  ISBN: 978-617-7685-66-0
  Typ publikacji: ZWS
  Język publikacji: POL
    Wy¶wietl ponownie stosuj±c format:
 • Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego