logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: BUCIOR GRZEGORZ
Liczba odnalezionych rekordów: 40Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/40
AUTORZY: Cyryl Kotyla, Grzegorz Bucior.
TYTUŁ: Instrumenty pochodne : ryzyko finansowe i jego prezentacja
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Financial instruments : financial risk and its presentation
ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 2, s. 77-84
p-ISSN: 1732-1565

UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
UWAGI: Tyt. tomu: Rachunkowość : wybrane problemy
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/40
AUTORZY: Grzegorz Bucior.
TYTUŁ: Bariery modernizacji budżetowania w jednostkach samorządu terytorialnego
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Barriers in modernization of the local government budgeting
ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2009, nr 18, s. 51-57
p-ISSN: 1733-2842

UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
UWAGI: Tyt. nru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • modernizacja
 • budżetowanie
 • samorząd terytorialny

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • modernization
 • budgeting
 • local government

  3/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Sposób oceny ćwiczeń z rachunkowości skomputeryzowanej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Marking in computerized accounting tutorial
  ŹRÓDŁO: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - 2009, 56, s. 17-21
  p-ISSN: 2081-0644
  e-ISSN: 2300-5386

  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ocena studentów
 • rachunkowość skomputeryzowana
 • nauczanie
 • rachunkowość
 • studenci
 • program nauczania

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • computerized accounting
 • students marking
 • teaching
 • accounting
 • students
 • curriculum

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior, Cyryl Kotyla.
  TYTUŁ: Wycena i ewidencja aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Valuation and register of the organized part of the enterprise
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2009, 4/1, s. [5]-13
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Rachunkowość: wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/40
  AUTORZY: Beata Zackiewicz, Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Zarządzanie kosztami zadań budżetowych samorządu lokalnego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Cost management of local government budgetary tasks
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2009, nr 20, s. 401-418
  p-ISSN: 1733-2842

  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Problemy współczesnej rachunkowości
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • finanse publiczne
 • samorząd terytorialny
 • zadania samorządu terytorialnego
 • planowanie budżetowe
 • zarządzanie kosztami

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • public finance
 • local government
 • local government task
 • budget planning
 • costs management

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Budżet podstawy zerowej w jednostkach samorządu terytorialnego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Zero based budget in local government
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2010, nr 122, s. [62]-70
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • budżet podstawy zerowej
 • budżetowanie w jednostkach samorządu terytorialnego
 • ZBB

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/40
  AUTORZY: Cyryl Kotyla, Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Ustalenie wartości początkowej środka trwałego, którego zakup był zabezpieczony kontraktem forward
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Development of hedge accounting
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2010, 4/4, s. [5]-12
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Rachunkowość: wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior, Cyryl Kotyla.
  TYTUŁ: Dopłaty do kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - aspekt bilansowy i podatkowy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Additional payments to capital company with limited liability - book keeping and tax aspect
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2011, 1/1, s. [183]-195
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, t. 1
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Wymagania dotyczące prac magisterskich w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Requirements addressed to master's thesis at the Department Accounting University of Gdańsk
  ŹRÓDŁO: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - 2011, 63, s. 23-29
  p-ISSN: 2081-0644
  e-ISSN: 2300-5386

  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ocena studentów
 • praca magisterska
 • rachunkowość
 • jakość kształcenia
 • standardy
 • szkolnictwo wyższe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • master's thesis
 • students marking
 • accounting
 • quality education
 • standards
 • higher education

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Rachunkowość w akademickim kształceniu prawników
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Accounting in the academic education of lawyers
  ŹRÓDŁO: W: Rachunkowość : dydaktyka i certyfikacja zawodu księgowego / pod red. Danuty Dziawgo
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. [9]-21
  ISBN: 978-83-231-2855-7
  ISBN: 978-83-231-2910-3
  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • edukacja prawnicza
 • studia prawnicze
 • nauczanie rachunkowości
 • rachunkowość w prawie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • legal education
 • legal studies
 • teaching of the accounting
 • accounting in law education

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Zakres programowy przedmiotu rachunkowość podatkowa
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Range of the course programme tax accounting
  ŹRÓDŁO: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - 2012, 67, s. 15-26
  p-ISSN: 2081-0644
  e-ISSN: 2300-5386

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rachunkowość podatkowa
 • nauczanie rachunkowości
 • sylabus rachunkowość podatkowa
 • programy studiów
 • program nauczania
 • dydaktyka
 • rachunkowość
 • podatki

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • tax accounting
 • teaching of accounting
 • tax accounting syllabus
 • higher education curriculum
 • curriculum
 • teaching
 • accounting
 • taxes

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Badanie sprawozdania finansowego w sektorze publicznym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Audit of the financial statements in the public sector
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2013, nr 58, s. [319]-325
  p-ISSN: 1733-2842

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • biegły rewident
 • rewizja finansowa
 • przepisy prawa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • auditor
 • audit
 • legislation

  Adres url:
  13/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior, Aleksandra Paszkiewicz.
  TYTUŁ: Efekty kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Gdańskim
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Learning outcomes at degree course finance and accounting at the Univesity of Gdansk
  ŹRÓDŁO: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - 2013, 72, s. 7-18
  p-ISSN: 2081-0644
  e-ISSN: 2300-5386

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • efekty kształcenia
 • europejskie ramy kwalifikacji
 • kierunek finanse i rachunkowość
 • Krajowe Ramy Kwalifikacji

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • degree course finance and accounting
 • European Qualifications Framework
 • learning outcomes
 • Polish Qualifications Framework

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Propozycje do podmiotowego zakresu obowiązku badania sprawozdania finansowego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Audit of the financial statements - range of the obligation
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2013, nr 61, t. 2, s. [523]-532
  p-ISSN: 1733-2842

  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Problemy współczesnej rachunkowości, t. 2
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • badanie sprawozdania finansowego
 • audyt
 • rewizja finansowa
 • ustawowy obowiązek audytu

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • audit of the financial statements
 • obligation for financial statement audit

  Adres url:
  15/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Rachunkowość w klinicznym nauczaniu prawa
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Accounting in clinical teaching of law
  ŹRÓDŁO: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - 2013, z. 129, s. [69]-83
  p-ISSN: 1234-8872

  UWAGI: Bibliogr. 38 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  16/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych
  ŹRÓDŁO: W: Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości / red. nauk. Barbara Gierusz
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 147-[178]
  ISBN: 978-83-208-2162-8
  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  17/40
  AUTORZY: Cyryl Kotyla, Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Kurs faktycznie zastosowany przy ustalaniu różnic kursowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Actually applied exchange rate : its conception and interpretation in accounting and taxation law
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2014, R. 12, nr 2, s. 221-236
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • różnice kursowe
 • podatek dochodowy
 • waluty obce
 • różnice dodatnie
 • różnice ujemne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • exchange rate
 • taxation
 • foreign currency
 • unrealized gain
 • unrealized loss

  Adres url:
  18/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Międzywydziałowy kierunek podatki i doradztwo podatkowe na Uniwersytecie Gdańskim
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Interdepartmental degree course taxes and tax advice in University of Gdansk
  ŹRÓDŁO: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - 2014, (75) 2, s. 21-29
  p-ISSN: 2081-0644
  e-ISSN: 2300-5386

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • efekty kształcenia
 • finanse i rachunkowość
 • kierunki uniwersyteckie
 • prawo

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • finance and accounting
 • law
 • learning outcomes
 • universities degree course

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  19/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Podmiotowość samorządowej jednostki budżetowej w systemie podatku VAT
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Subjectivity of the local budget unit in the VAT system
  ŹRÓDŁO: W: Metodyczne aspekty badań w rachunkowości / pod red. nauk. Henryka Lelusza
  ADRES WYDAWNICZY: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [47]-56
  ISBN: 978-83-7299-890-3
  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • podatek VAT
 • samorządowa jednostka budżetowa
 • podmiotowość podatkowa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • value added tax
 • VAT
 • local government units budget
 • tax subjectivity

  20/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Przedsiębiorstwo jako podatnik podatku od nieruchomości : kierunki zmian
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Company as a real estate taxpayer : trends in modernizing
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2014, nr 69, s. 9-16
  p-ISSN: 1733-2842

  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • podatek od nieruchomości
 • opodatkowanie przedsiębiorstw
 • podatek katastralny

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • property tax
 • company taxes
 • tax cadastral

  Adres url:
  21/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior, Beata Zackiewicz-Brunke.
  TYTUŁ: Akredytacja ACCA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: ACCA accreditation at the Faculty of Management of the University of Gdansk
  ŹRÓDŁO: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - 2015, (79) 2, s. 37-47
  p-ISSN: 2081-0644
  e-ISSN: 2300-5386

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • akredytacja ACCA
 • certyfikacja zawodowa
 • ACCA
 • kierunek finanse i rachunkowość

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • accreditation ACCA
 • degree course finance and accounting
 • professional certification
 • ACCA

  Adres url:
  22/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior, Elżbieta Jaworska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Cash pool - aspekt bilansowy i podatkowy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Cash pool - accounting and tax aspect
  ŹRÓDŁO: W: Rachunkowość warta poznania : teoria, praktyka, polityka rachunkowości / red. nauk. Marzena Remlein
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 29-38
  ISBN: 978-83-64604-16-4
  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zarządzanie płynnością finansową
 • cash pool
 • grupa kapitałowa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • liquidity management
 • cash pool
 • capital group

  23/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Datio in solutum w ujęciu bilansowym i podatkowym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Datio in solutum in accounting and tax terms
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2015, 390, s. 74-81
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Rachunkowość - polityka makroekonomiczna - globalizacja
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • datio in solutum
 • spełnienie w miejsce świadczenia

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • datio in solutum
 • giving in payment

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  24/40
  AUTORZY: Cyryl Kotyla, Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Wierzytelność jako przedmiot obrotu : ujęcie księgowe i podatkowe
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Actually applied exchange rate : its conception and interpretation in accounting and taxation aspects
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2015, R. 13, nr 4, cz. 1, s. 89-103
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 34 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • wierzytelność
 • obrót
 • przelew
 • cesja
 • opodatkowanie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • debt
 • liability
 • receivable
 • receivables turnover
 • assignment of receivables

  Adres url:
  25/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Zastępcze wykonanie zobowiązania (datio in solutum ) w rachunkowości dłużnika
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Giving in payment (datio in solutum ) in debtor's accounting
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2015, nr 77, s. 21-29
  p-ISSN: 1733-2842
  e-ISSN: 2300-4460

  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zastępcze wykonanie zobowiązania
 • świadczenie w miejsce wypełnienia
 • datio in solutum w księgach rachunkowych

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • replacement performance of the obligation
 • giving in payment
 • datio in solutum in accounts

  Adres url:
  DOI:
  26/40
  AUTORZY: Elżbieta Jaworska, Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Koszty w przedsiębiorstwach hotelarskich
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Costs in enterprises from hotel industry
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2016, nr 442, s. 146-154
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • koszty
 • kalkulacja kosztu usługi
 • przedsiębiorstwa hotelarskie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • costs
 • calculation of the cost of services
 • hotel enterprises

  Adres url:
  DOI:
  27/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Neutralność podatku od towarów i usług w gminie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: VAT neutrality in community
  ŹRÓDŁO: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2016, nr 2 (80), cz. 2, s. 227-234
  p-ISSN: 2450-7741
  e-ISSN: 2300-4460

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • neutralności VAT
 • potrącalność VAT
 • gmina jako podatnik VAT
 • podatek VAT w gminie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • the principle of neutrality of VAT
 • right to deduct VAT
 • municipality for VAT
 • the VAT in the village

  Adres url:
  DOI:
  28/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior, Ewa Spigarska.
  TYTUŁ: Specjalność biegły rewident na kierunku finanse i rachunkowość Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Certified auditor programme on the finance and accounting degree course at the Faculty of Management of the University of Gdansk
  ŹRÓDŁO: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - 2016, (83) 2, s. 35-43
  p-ISSN: 2081-0644
  e-ISSN: 2300-5386

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • biegły rewident
 • certyfikacja zawodowa
 • kierunek finanse i rachunkowość

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • certified auditor
 • professional certification
 • degree course finance and accounting

  Adres url:
  DOI:
  29/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Sprawozdawczość likwidowanej spółki kapitałowej
  ŹRÓDŁO: W: Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej, t. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej / red. nauk. Anna Kuzior, Aleksandra Szewieczek
  ADRES WYDAWNICZY: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 35-43
  ISBN: 978-83-7875-309-4
  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  30/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior, Karolina Gościniak.
  TYTUŁ: Infrastruktura portowa jako przedmiot podatku od nieruchomości
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Port infrastructure as a subject of property tax
  ŹRÓDŁO: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2017, nr 4 (88), cz. 1, s. 21-30
  p-ISSN: 2450-7741
  e-ISSN: 2300-4460

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • infrastruktura portowa
 • podatek od nieruchomości
 • zwolnienie podatkowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • port infrastructure
 • property tax
 • tax exemption

  Adres url:
  DOI:
  31/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior, Jarosław Kujawski.
  TYTUŁ: Podyplomowe studia "Rachunkowość ACCA - poziom profesjonalny" na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Postgraduate study "ACCA Accounting - professional level" at the faculty of management of Gdansk University
  ŹRÓDŁO: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - 2017, (87) 2, s. 41-49
  p-ISSN: 2081-0644
  e-ISSN: 2300-5386

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kwalifikacje zawodowe ACCA
 • poziom profesjonalny ACCA
 • studia podyplomowe
 • akredytacja ACCA
 • studia akredytowane

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ACCA qualification for professionals
 • ACCA Professional level
 • postgraduate studies
 • accreditation ACCA
 • accredited studies

  Adres url:
  DOI:
  32/40
  AUTORZY: Elżbieta Jaworska, Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Self-presentation. Enterprise impression management as part of external reporting
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Autoprezentacja. Jak zarządzać wizerunkiem przedsiębiorstwa w ramach raportowania zewnętrznego
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2017, nr 474, s. 150-159
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041

  UWAGI: Bibliogr. 51 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Global challenges of management control and reporting
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zarządzanie wrażeniem
 • wizerunek przedsiębiorstwa
 • autoprezentacja
 • reputacja
 • strategie ujawniania informacji

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Impression management
 • corporate image
 • self-presentation
 • reputation
 • disclosure strategies

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  33/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior, Ewa Spigarska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Teaching of university-level accounting in collaboration with the entities certifying the accounting profession - the example of faculty of management at the University of Gdansk
  ŹRÓDŁO: W: Edulearn 17 : 9th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain, 3-5 July, 2017 : conference proceedings / ed. by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres
  ADRES WYDAWNICZY: Barcelona : IATED, 2017
  SERIA: EDULEARN Proceedings, 2340-1117
  OPIS FIZYCZNY: S. 633-641
  ISBN: 978-84-697-3777-4
  UWAGI: Płyta CD
  Tytuł-nazwa konferencji: 9th International Conference on Education and New Learning Technologies
  Miejsce konferencji: Barcelona
  Kraj: ES
  Od dnia: 2017.07.03
  Do dnia: 2017.07.05
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ACCA
 • University of Gdansk
 • study evaluation

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  34/40
  AUTORZY: Elżbieta Jaworska, Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Atrybucja jako strategia zarządzania wrażeniem w raportowaniu zewnętrznym - przykład spółki z większościowym udziałem skarbu państwa
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Attribution as impression management strategy in external reporting - example of state-owned enterprise with majority state ownership
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2018, nr 514, s. 128-138
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Adres url:
  DOI:
  35/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior, Beata Zackiewicz-Brunke.
  TYTUŁ: Centralizacja rozliczeń VAT w gminie - podmiotowość podatkowa gminnych jednostek organizacyjnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Centralization of vat settlements - legal and tax separation of organizational units of the municipality
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2018, R. 16, nr 3/1, s. 35-48
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 45 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Adres url:
  36/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior, Ewa Spigarska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Forms and methods of teaching accounting - a student opinion survey at the faculty of management of the Gdansk University
  ŹRÓDŁO: W: Edulearn 18 : 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca, Spain, 2-4 July, 2018 : conference proceedings / ed. by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres
  ADRES WYDAWNICZY: Palma de Mallorca : IATED, 2018
  SERIA: EDULEARN Proceedings, 2340-1117
  OPIS FIZYCZNY: S. 5377-5385
  ISBN: 978-84-09-02709-5
  UWAGI: Bibliogr.
  Tytuł-nazwa konferencji: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies
  Miejsce konferencji: Palma de Mallorca
  Kraj: ES
  Od dnia: 2018.07.02
  Do dnia: 2018.07.04
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  DOI:
  37/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior, Ewa Spigarska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Methodology of teaching financial accounting subjects to the students of secondary economic high schools (post-secondary schools)
  ŹRÓDŁO: W: Edulearn 18 : 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca, Spain, 2-4 July, 2018 : conference proceedings / ed. by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres
  ADRES WYDAWNICZY: Palma de Mallorca : IATED, 2018
  SERIA: EDULEARN Proceedings, 2340-1117
  OPIS FIZYCZNY: S. 5355-5362
  ISBN: 978-84-09-02709-5
  UWAGI: Bibliogr.
  Tytuł-nazwa konferencji: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies
  Miejsce konferencji: Palma de Mallorca
  Kraj: ES
  Od dnia: 2018.07.02
  Do dnia: 2018.07.04
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  DOI:
  38/40
  AUTORZY: Ewa Spigarska, Grzegorz Bucior, Jarosław Kujawski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Preferences of the students of post-secondary high schools with economic profiles and the quality of financial accounting teaching
  ŹRÓDŁO: W: ICERI2018 Conference Proceedings: 11th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain), 12-14 November 2018 / ed. by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres
  ADRES WYDAWNICZY: Seville : IATED Academy, cop. 2018
  SERIA: ICERI Proceedings, 2340-1095
  OPIS FIZYCZNY: S. 1893-1899
  ISBN: 978-84-09-05948-5
  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: 11th International Conference of Education, Research and Innovation
  Organizator konferencji: ICERI2018
  Miejsce konferencji: Seville
  Kraj: ES
  Od dnia: 2018.11.12
  Do dnia: 2018.11.14
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  39/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior, Aleksandra Wiercińska.
  TYTUŁ: Szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Specific accounting principles of budgetary units
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2018, nr 522, s. 29-39
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 39 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Adres url:
  DOI:
  40/40
  AUTORZY: Grzegorz Bucior, Karolina Gościniak.
  TYTUŁ: Zdarzenia po dacie bilansowej - przykład umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  ŹRÓDŁO: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2018, nr 4 (94), s. 11-21
  p-ISSN: 2450-7741

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  UWAGI: Tyt. nru.: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, cz. 1
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Adres url:
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego