logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: CZOCHAŃSKI JAROSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/23
AUTORZY: Jarosław Czochański.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: GIS w planowaniu i zarządzaniu obszarami morskimi Bałtyku. Nowe pola zastosowań i narzędzia współpracy instytucjonalnej
ŹRÓDŁO: W: Przyszłe wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej dla celów gospodarczych i ekologicznych / red. Jacek Zaucha [et al.]
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Morski, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 255-267.
ISBN: 978-83-85780-99-1
UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Adres url:
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/23
AUTORZY: Jarosław Czochański.
TYTUŁ: Monitoring przestrzenny zintegrowanym narzędziem realizacji polityki rozwoju
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Spatial monitoring as the integrated tool of regional policy implementation
ŹRÓDŁO: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - 2009, z. 240, s. 73-94
p-ISSN: 0079-3493

UWAGI: Bibliogr. 34 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis:
  • Web of Science

    [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
    3/23
    TYTUŁ: Ochrona przyrody w województwie pomorskim : mapa edukacyjna w skali 1 : 220 000 / opracowanie danych kartograficznych z zakresu ochrony przyrody Jarosław Czochański
    OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 4
    ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Eko-Kapio, 2009
    ISBN: 978-83-88201-61-5
    Typ publikacji: POP
    Język publikacji: POL
    4/23
    AUTORZY: Jarosław Czochański.
    TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Organizacja monitoringu i zarządzania rozwojem regionalnym
    TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Organisation of the monitoring and management of regional development
    ŹRÓDŁO: W: Międzynarodowa konferencja naukowa "Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce : pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa Unii Europejskiej", 26-27 listopada, 2009 r., Poznań : książka abstraktów
    OPIS FIZYCZNY: S. 69-70
    Typ publikacji: PSZ
    Język publikacji: POL, ENG
    5/23
    AUTORZY: Jarosław Czochański.
    TYTUŁ: System monitoringu regionalnego jako narzędzie badań krajobrazowych i zarządzania przestrzenią
    TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Regional monitoring system as a tool of ladscape research and spatial management
    ŹRÓDŁO: Problemy Ekologii Krajobrazu. - 2009, Vol. 23, s. 97-104
    p-ISSN: 1899-3850

    UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
    Typ publikacji: PAC
    Język publikacji: POL
    Punktacja MNiSW: 4.000
    Słowa kluczowe w j. pol.:
  • monitoring krajobrazu
  • monitoring regionalny
  • wskaźniki krajobrazowe
  • rozwój regionalny

    Słowa kluczowe w j. ang.:
  • landscape monitoring
  • regional monitoring
  • landscape indicators
  • regional development

    Adres url:
    6/23
    AUTORZY: Jarosław T. Czochański.
    TYTUŁ: The organisation of monitoring and management in regional development
    ŹRÓDŁO: Studia Regionalia. - 2009, Vol. 27, pt. 1, s. [265]-276
    p-ISSN: 0860-3375

    UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
    UWAGI: Tyt. tomu: Regional development and regional policy in Poland: first experiences and new challenges of the European Union membership
    Typ publikacji: PAC
    Język publikacji: ENG
    Punktacja MNiSW: 6.000
    7/23
    AUTORZY: Jarosław Czochański.
    TYTUŁ: Krajobraz w systemie monitoringu planowania i rozwoju przestrzennego. Założenia do monitoringu na poziomie regionalnym
    TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The landscape in a monitoring system of spatial planning and development. Assumptions for the regional monitoring
    ŹRÓDŁO: Problemy Ekologii Krajobrazu. - 2010, T. 26, s. 59-74
    p-ISSN: 1899-3850

    UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
    UWAGI: Tyt. tomu: Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej
    Typ publikacji: PAC
    Język publikacji: POL
    Punktacja MNiSW: 6.000
    Słowa kluczowe w j. pol.:
  • krajobraz
  • monitoring krajobrazu
  • wskaźniki monitoringu
  • monitoring przestrzeni
  • gospodarowanie przestrzenią

    Słowa kluczowe w j. ang.:
  • landscape
  • landscape monitoring
  • monitoring indicators
  • spatial monitoring
  • spatial management

    Adres url:
    [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
    8/23
    AUTORZY: Jakub Pietruszewski, Anna Błażewicz-Stasiak, Jarosław Czochański, Anna Golędzinowska, Jaromar Łukowicz, Lech Michalski, Ryszard Musiał, Bartosz Pępek, Aleksandra Rudzińska.
    TYTUŁ: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego / praca pod red. Feliksa Pankau
    ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2010
    OPIS FIZYCZNY: 321 s., 63 k. tabl., il., 30 cm, płyta CD
    SERIA: Pomorskie Studia Regionalne
    ISBN: 83-88262-04-1
    UWAGI: Bibliogr. s. 320-321
    Typ publikacji: PM
    Język publikacji: POL
    [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
    9/23
    AUTORZY: Jarosław Czochański.
    TYTUŁ: Regionalny system informacji i monitoringu przestrzeni w różnych skalach odniesienia - od Regionu Morza Bałtyckiego do Pomorskiego
    TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Regional information and spatial monitoring system in various reference scales - from the Baltic Sea Region to Pomorskie voivodship
    ŹRÓDŁO: Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - 2010, T. 129, s. 139-[155]
    p-ISSN: 0079-3507

    UWAGI: Bibliogr. 46 poz.
    UWAGI: Tyt. tomu: Wymiar europejski Regionu Morza Bałtyckiego
    Typ publikacji: PAC
    Język publikacji: POL
    Punktacja MNiSW: 9.000
    [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
    10/23
    AUTORZY: Jarosław Czochański.
    TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zachowanie i kształtowanie terenów zielonych na obszarach wielkich miast jako stymulantów rozwoju i jakości życia
    ŹRÓDŁO: W: Problemy kształtowania przestrzeni publicznych / pod red. Piotra Lorensa i Justyny Martyniuk-Pęczek
    ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Urbanista, 2010
    OPIS FIZYCZNY: S. 128-[147]
    ISBN: 978-83-89649-29-4
    UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
    Typ publikacji: PMR
    Język publikacji: POL
    Punktacja MNiSW: 7.000
    11/23
    AUTORZY: Iwona Borkowska, Monika Cholewczyńska-Dmitruk, Jarosław Czochański, Katarzyna Dymowska, Adam Kałduński, Bartosz Kozicki, Anna Kurowska, Radomir Matczak, Adam Mikołajczyk, Cezary Pawlikowski, Jakub Pietruszewski, Joanna Stępień, Patrycja Szczygieł, Anna Uścinowicz.
    TYTUŁ: Raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego w latach 2005-2009 / [pod. red. Radomira Matczaka].
    ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, 2011.
    OPIS FIZYCZNY: 71 s., il., 24 cm.
    SERIA: Pomorskie Studia Regionalne
    ISBN: 978-83-88262-79-1
    UWAGI: Dokument przyjęty uchwałą nr 294/31/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 marca 2011.
    Typ publikacji: PM
    Język publikacji: POL
    12/23
    AUTORZY: Jarosław Czochański, Jacek Zaucha.
    TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Spatial information as an integration tool in spatial planning : the example of national, regional and local level planning in Poland
    ŹRÓDŁO: W: Global, continental, national and regional conditions of local development / ed. by Tomasz Michalski and Aleksander Radchenko
    ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Kharkiv : Publishing House "ADNDU", 2012
    OPIS FIZYCZNY: S. 36-52
    ISBN: 978-966-2407-21-1
    UWAGI: Bibliogr. 53 poz.
    Typ publikacji: PMR
    Język publikacji: ENG
    [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
    13/23
    AUTORZY: Jarosław T. Czochański.
    TYTUŁ: Monitoring rozwoju regionalnego : aspekty metodologiczne i implementacyjne
    TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Monitoring of regional development : methodological and implementation aspects
    ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013
    OPIS FIZYCZNY: 363 s., [9], il., 24 cm
    SERIA: Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3507, t. 149
    ISBN: 978-83-89693-00-4
    UWAGI: Bibliogr. s. 329-346
    Typ publikacji: PM
    Język publikacji: POL
    Punktacja MNiSW: 25.000
    Słowa kluczowe w j. ang.:
  • spatial monitoring
  • spatial information
  • monitoring of regional development
  • regional geography
  • GIS
  • spatial planning
  • models of regional monitoring
  • development policy

    Adres url:
    14/23
    AUTORZY: Jarosław Czochański.
    TYTUŁ: Using geoinformation and GIS technology for spatial analysis, designing and protection of ecological networks at the regional scale of landscape
    TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Wykorzystanie geoinformacji i narzędzi GIS do analizy przestrzennej, projektowania i ochrony sieci powiązań ekologicznych w regionalnej skali krajobrazu
    ŹRÓDŁO: Teka Commission of Protection and Formation of Natural Environment = Teka Komisji Ochrony Kształtowania Środowiska Przyrodniczego. - 2013, T. 10, s. 36-52
    p-ISSN: 1733-4233

    UWAGI: Bibliogr. 33 poz.
    Typ publikacji: PAC
    Język publikacji: ENG
    Punktacja MNiSW: 8.000
    Słowa kluczowe w j. pol.:
  • sieć ekologiczna
  • płat ekologiczny
  • korytarz ekologiczny
  • różnorodność biologiczna
  • GIS
  • geoinformacja

    Słowa kluczowe w j. ang.:
  • ecological network
  • ecological patch
  • ecological corridor
  • biodiversity
  • GIS
  • geoinformation

    Adres url:
    15/23
    AUTORZY: Anna Golędzinowska, Jarosław Czochański.
    TYTUŁ: Przestrzenna integracja funkcji miasta średniej wielkości jako metoda równoważenia rozwoju w warunkach gospodarki rynkowej (na przykładzie Regionu Pomorskiego)
    TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Spatial integration functions medium-sized towns as a method of development balancing in conditions of market economy (on example of Pomeranien Region)
    ŹRÓDŁO: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - 2014, z. 254, s. 47-69
    p-ISSN: 0079-3493

    UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
    Typ publikacji: PAC
    Język publikacji: POL
    Punktacja MNiSW: 8.000
    Słowa kluczowe w j. ang.:
  • compact city
  • medium-sized town
  • sustainable development
  • townscape

    16/23
    AUTORZY: Małgorzata Pacuk, Renata Anisiewicz, Jarosław Czochański, Krzysztof Kopeć, Marcin Połom, Tomasz Michalski, Maciej Tarkowski.
    TYTUŁ: Gdynia w Unii Europejskiej : warunki życia
    ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Pelplin : Uniwersytet Gdański. Wydział Oceanografii i Geografii. Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego : "Bernardinum", 2016
    OPIS FIZYCZNY: 211 s., il., 24 cm
    ISBN: 978-83-7823-689-4 (całość)
    ISBN: 978-83-7823-691-7 (t. 2)
    UWAGI: Bibliogr. s. 198-204
    Typ publikacji: PM
    Język publikacji: POL
    Punktacja MNiSW: 25.000
    Słowa kluczowe w j. ang.:
  • European Union
  • Gdynia
  • living conditions

    [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
    17/23
    AUTORZY: Jakub Pietruszewski, Jarosław Czochański.
    TYTUŁ: Polityka ochrony krajobrazu w województwie pomorskim - w kierunku audytu krajobrazowego w województwie pomorskim
    ŹRÓDŁO: Samorząd Pomorza. - 2016, nr 3, s. 10-17
    p-ISSN: 1641-1420

    UWAGI: Bibliogr. w przypisach
    Typ publikacji: PAC
    Język publikacji: POL
    Słowa kluczowe w j. ang.:
  • spatial policy
  • landscape protection
  • Pomorskie Voivodeship
  • landscape audit

    Adres url:
    18/23
    AUTORZY: Jarosław T. Czochański.
    TYTUŁ: Przemiany krajobrazowe Gdyni - przegląd typów i zmian krajobrazów w dziewięćdziesięcioleciu istnienia miasta
    TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Gdynia's landscape transformation - an overview of landscape types and changes over the 90 years of the city's existence
    ŹRÓDŁO: Problemy Ekologii Krajobrazu. - 2016, T. 41, s. 211-225
    p-ISSN: 1899-3850

    UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
    Typ publikacji: PAC
    Język publikacji: POL
    Punktacja MNiSW: 8.000
    Słowa kluczowe w j. pol.:
  • krajobrazy miejskie
  • typologia krajobrazu
  • krajobrazy Polski
  • Gdynia

    Słowa kluczowe w j. ang.:
  • urban landscapes
  • landscape typology
  • Poland's landscapes
  • Gdynia

    19/23
    AUTORZY: Jarosław T. Czochański.
    TYTUŁ: Asymetria informacji i jej znaczenie w gospodarowaniu przestrzenią
    TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The asymmetry of information and its role in spatial management
    ŹRÓDŁO: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. - 2017, nr 37, s. 11-25
    p-ISSN: 2353-1428

    UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
    Typ publikacji: PAC
    Język publikacji: POL
    Punktacja MNiSW: 9.000
    Słowa kluczowe w j. pol.:
  • asymetria informacji
  • zarządzanie przestrzenią
  • zarządzanie informacją
  • gospodarowanie zasobami przestrzeni
  • konflikty przestrzenne

    Słowa kluczowe w j. ang.:
  • information asymmetry
  • space management
  • resource space management
  • information management
  • spatial conflicts

    Adres url:
    20/23
    AUTORZY: Barbara Korwel-Lejkowska, Jarosław Czochański.
    TYTUŁ: Stan, znaczenie i zagrożenia terenów zieleni w metropolii i jej otoczeniu
    TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: State, significance and threat of green areas in the central part of the metropolitan area
    ŹRÓDŁO: Metropolitan : przegląd naukowy, [dokument elektroniczny]. - 2017, nr 2 (8), s. 60-69
    TRYB DOSTĘPU: http://metropolitan.im.edu.pl/wp-content/uploads/2018/01/METROPOLITAN_Nr_8_2017r.pdf [dostęp 06.02.2018]
    e-ISSN: 2353-7558

    UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
    Typ publikacji: PAC
    Język publikacji: POL
    Słowa kluczowe w j. pol.:
  • miejskie tereny zieleni
  • zagrożenia
  • funkcje zieleni
  • dostępność parków miejskich
  • jakość życia w mieście

    Słowa kluczowe w j. ang.:
  • urban green space
  • threats
  • functions of greenery
  • accessibility of urban parks
  • life quality in the city

    Adres url:
    21/23
    AUTORZY: Alicja K. Zawadzka, Barbara Korwel-Lejkowska, Jarosław T. Czochański.
    TYTUŁ: Zagubieni wśród "parków"
    TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Lost among the parks
    ŹRÓDŁO: Metropolitan : przegląd naukowy, [dokument elektroniczny]. - 2017, nr 2 (8), s. 92-103
    TRYB DOSTĘPU: http://metropolitan.im.edu.pl/wp-content/uploads/2018/01/METROPOLITAN_Nr_8_2017r.pdf [dostęp 06.02.2018]
    e-ISSN: 2353-7558

    UWAGI: Bibliogr. 1 poz.
    Typ publikacji: PAC
    Język publikacji: POL
    Słowa kluczowe w j. pol.:
  • parki miejskie
  • osiedla mieszkaniowe
  • nazewnictwo osiedli
  • tożsamość miejsca

    Słowa kluczowe w j. ang.:
  • city parks
  • housing estate
  • nomenclature of settlements
  • identity of place

    Adres url:
    22/23
    AUTORZY: Jarosław Tomasz Czochański.
    TYTUŁ: Landscape transformations and risks for ecosystems of protected landscape areas in the Metropolitan Area of Gdańsk-Gdynia-Sopot
    ŹRÓDŁO: Ecological Questions. - 2018, Vol. 29, no. 1, s. 103-112
    p-ISSN: 1644-7298

    UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
    Typ publikacji: PAC
    Język publikacji: ENG
    Punktacja MNiSW: 13.000
    Słowa kluczowe w j. ang.:
  • landscape parks
  • protected landscape areas
  • suburbanization
  • metropolitan area
  • threats to ecosystems
  • investment pressure

    Inne bazy podające opis:
  • Scopus

    Adres url:
    DOI:
    23/23
    AUTORZY: Jarosław T. Czochański, Paweł Wiśniewski.
    TYTUŁ: River valleys as ecological corridors - structure, function and importance in the conservation of natural resources
    ŹRÓDŁO: Ecological Questions. - 2018, Vol. 29, no. 1, s. 77-87
    p-ISSN: 1644-7298

    UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
    Typ publikacji: PAC
    Język publikacji: ENG
    Punktacja MNiSW: 13.000
    Słowa kluczowe w j. ang.:
  • river valley
  • ecological corridor
  • spatial planning
  • Pomerania Province

    Inne bazy podające opis:
  • Scopus

    Adres url:
    DOI:
      Wyświetl ponownie stosując format:
  • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego