logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: CZOCHAŃSKI JAROSŁAW TOMASZ
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/23
AUTORZY: Jarosław Czochański.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: GIS w planowaniu i zarządzaniu obszarami morskimi Bałtyku. Nowe pola zastosowań i narzędzia współpracy instytucjonalnej
ŹRÓDŁO: W: Przyszłe wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej dla celów gospodarczych i ekologicznych / red. Jacek Zaucha [et al.]
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Morski, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 255-267.
ISBN: 978-83-85780-99-1
UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Adres url:
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/23
AUTORZY: Jarosław Czochański.
TYTUŁ: Monitoring przestrzenny zintegrowanym narzędziem realizacji polityki rozwoju
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Spatial monitoring as the integrated tool of regional policy implementation
ŹRÓDŁO: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - 2009, z. 240, s. 73-94
p-ISSN: 0079-3493

UWAGI: Bibliogr. 34 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/23
  TYTUŁ: Ochrona przyrody w województwie pomorskim : mapa edukacyjna w skali 1 : 220 000 / opracowanie danych kartograficznych z zakresu ochrony przyrody Jarosław Czochański
  OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 4
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Eko-Kapio, 2009
  ISBN: 978-83-88201-61-5
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: POL
  4/23
  AUTORZY: Jarosław Czochański.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Organizacja monitoringu i zarządzania rozwojem regionalnym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Organisation of the monitoring and management of regional development
  ŹRÓDŁO: W: Międzynarodowa konferencja naukowa "Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce : pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa Unii Europejskiej", 26-27 listopada, 2009 r., Poznań : książka abstraktów
  OPIS FIZYCZNY: S. 69-70
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: POL, ENG
  5/23
  AUTORZY: Jarosław Czochański.
  TYTUŁ: System monitoringu regionalnego jako narzędzie badań krajobrazowych i zarządzania przestrzenią
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Regional monitoring system as a tool of ladscape research and spatial management
  ŹRÓDŁO: Problemy Ekologii Krajobrazu. - 2009, Vol. 23, s. 97-104
  p-ISSN: 1899-3850

  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • monitoring krajobrazu
 • monitoring regionalny
 • wskaźniki krajobrazowe
 • rozwój regionalny

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • landscape monitoring
 • regional monitoring
 • landscape indicators
 • regional development

  Adres url:
  6/23
  AUTORZY: Jarosław T. Czochański.
  TYTUŁ: The organisation of monitoring and management in regional development
  ŹRÓDŁO: Studia Regionalia. - 2009, Vol. 27, pt. 1, s. [265]-276
  p-ISSN: 0860-3375

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Regional development and regional policy in Poland: first experiences and new challenges of the European Union membership
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  7/23
  AUTORZY: Jarosław Czochański.
  TYTUŁ: Krajobraz w systemie monitoringu planowania i rozwoju przestrzennego. Założenia do monitoringu na poziomie regionalnym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The landscape in a monitoring system of spatial planning and development. Assumptions for the regional monitoring
  ŹRÓDŁO: Problemy Ekologii Krajobrazu. - 2010, T. 26, s. 59-74
  p-ISSN: 1899-3850

  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • krajobraz
 • monitoring krajobrazu
 • wskaźniki monitoringu
 • monitoring przestrzeni
 • gospodarowanie przestrzenią

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • landscape
 • landscape monitoring
 • monitoring indicators
 • spatial monitoring
 • spatial management

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/23
  AUTORZY: Jakub Pietruszewski, Anna Błażewicz-Stasiak, Jarosław Czochański, Anna Golędzinowska, Jaromar Łukowicz, Lech Michalski, Ryszard Musiał, Bartosz Pępek, Aleksandra Rudzińska.
  TYTUŁ: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego / praca pod red. Feliksa Pankau
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2010
  OPIS FIZYCZNY: 321 s., 63 k. tabl., il., 30 cm, płyta CD
  SERIA: Pomorskie Studia Regionalne
  ISBN: 83-88262-04-1
  UWAGI: Bibliogr. s. 320-321
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/23
  AUTORZY: Jarosław Czochański.
  TYTUŁ: Regionalny system informacji i monitoringu przestrzeni w różnych skalach odniesienia - od Regionu Morza Bałtyckiego do Pomorskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Regional information and spatial monitoring system in various reference scales - from the Baltic Sea Region to Pomorskie voivodship
  ŹRÓDŁO: Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - 2010, T. 129, s. 139-[155]
  p-ISSN: 0079-3507

  UWAGI: Bibliogr. 46 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Wymiar europejski Regionu Morza Bałtyckiego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/23
  AUTORZY: Jarosław Czochański.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zachowanie i kształtowanie terenów zielonych na obszarach wielkich miast jako stymulantów rozwoju i jakości życia
  ŹRÓDŁO: W: Problemy kształtowania przestrzeni publicznych / pod red. Piotra Lorensa i Justyny Martyniuk-Pęczek
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Urbanista, 2010
  OPIS FIZYCZNY: S. 128-[147]
  ISBN: 978-83-89649-29-4
  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  11/23
  AUTORZY: Iwona Borkowska, Monika Cholewczyńska-Dmitruk, Jarosław Czochański, Katarzyna Dymowska, Adam Kałduński, Bartosz Kozicki, Anna Kurowska, Radomir Matczak, Adam Mikołajczyk, Cezary Pawlikowski, Jakub Pietruszewski, Joanna Stępień, Patrycja Szczygieł, Anna Uścinowicz.
  TYTUŁ: Raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego w latach 2005-2009 / [pod. red. Radomira Matczaka].
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, 2011.
  OPIS FIZYCZNY: 71 s., il., 24 cm.
  SERIA: Pomorskie Studia Regionalne
  ISBN: 978-83-88262-79-1
  UWAGI: Dokument przyjęty uchwałą nr 294/31/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 marca 2011.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  12/23
  AUTORZY: Jarosław Czochański, Jacek Zaucha.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Spatial information as an integration tool in spatial planning : the example of national, regional and local level planning in Poland
  ŹRÓDŁO: W: Global, continental, national and regional conditions of local development / ed. by Tomasz Michalski and Aleksander Radchenko
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Kharkiv : Publishing House "ADNDU", 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. 36-52
  ISBN: 978-966-2407-21-1
  UWAGI: Bibliogr. 53 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/23
  AUTORZY: Jarosław T. Czochański.
  TYTUŁ: Monitoring rozwoju regionalnego : aspekty metodologiczne i implementacyjne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Monitoring of regional development : methodological and implementation aspects
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013
  OPIS FIZYCZNY: 363 s., [9], il., 24 cm
  SERIA: Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3507, t. 149
  ISBN: 978-83-89693-00-4
  UWAGI: Bibliogr. s. 329-346
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • spatial monitoring
 • spatial information
 • monitoring of regional development
 • regional geography
 • GIS
 • spatial planning
 • models of regional monitoring
 • development policy

  Adres url:
  14/23
  AUTORZY: Jarosław Czochański.
  TYTUŁ: Using geoinformation and GIS technology for spatial analysis, designing and protection of ecological networks at the regional scale of landscape
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Wykorzystanie geoinformacji i narzędzi GIS do analizy przestrzennej, projektowania i ochrony sieci powiązań ekologicznych w regionalnej skali krajobrazu
  ŹRÓDŁO: Teka Commission of Protection and Formation of Natural Environment = Teka Komisji Ochrony Kształtowania Środowiska Przyrodniczego. - 2013, T. 10, s. 36-52
  p-ISSN: 1733-4233

  UWAGI: Bibliogr. 33 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • sieć ekologiczna
 • płat ekologiczny
 • korytarz ekologiczny
 • różnorodność biologiczna
 • GIS
 • geoinformacja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ecological network
 • ecological patch
 • ecological corridor
 • biodiversity
 • GIS
 • geoinformation

  Adres url:
  15/23
  AUTORZY: Anna Golędzinowska, Jarosław Czochański.
  TYTUŁ: Przestrzenna integracja funkcji miasta średniej wielkości jako metoda równoważenia rozwoju w warunkach gospodarki rynkowej (na przykładzie Regionu Pomorskiego)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Spatial integration functions medium-sized towns as a method of development balancing in conditions of market economy (on example of Pomeranien Region)
  ŹRÓDŁO: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - 2014, z. 254, s. 47-69
  p-ISSN: 0079-3493

  UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • compact city
 • medium-sized town
 • sustainable development
 • townscape

  16/23
  AUTORZY: Małgorzata Pacuk, Renata Anisiewicz, Jarosław Czochański, Krzysztof Kopeć, Marcin Połom, Tomasz Michalski, Maciej Tarkowski.
  TYTUŁ: Gdynia w Unii Europejskiej : warunki życia
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Pelplin : Uniwersytet Gdański. Wydział Oceanografii i Geografii. Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego : "Bernardinum", 2016
  OPIS FIZYCZNY: 211 s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-7823-689-4 (całość)
  ISBN: 978-83-7823-691-7 (t. 2)
  UWAGI: Bibliogr. s. 198-204
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • European Union
 • Gdynia
 • living conditions

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  17/23
  AUTORZY: Jakub Pietruszewski, Jarosław Czochański.
  TYTUŁ: Polityka ochrony krajobrazu w województwie pomorskim - w kierunku audytu krajobrazowego w województwie pomorskim
  ŹRÓDŁO: Samorząd Pomorza. - 2016, nr 3, s. 10-17
  p-ISSN: 1641-1420

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • spatial policy
 • landscape protection
 • Pomorskie Voivodeship
 • landscape audit

  Adres url:
  18/23
  AUTORZY: Jarosław T. Czochański.
  TYTUŁ: Przemiany krajobrazowe Gdyni - przegląd typów i zmian krajobrazów w dziewięćdziesięcioleciu istnienia miasta
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Gdynia's landscape transformation - an overview of landscape types and changes over the 90 years of the city's existence
  ŹRÓDŁO: Problemy Ekologii Krajobrazu. - 2016, T. 41, s. 211-225
  p-ISSN: 1899-3850

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • krajobrazy miejskie
 • typologia krajobrazu
 • krajobrazy Polski
 • Gdynia

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • urban landscapes
 • landscape typology
 • Poland's landscapes
 • Gdynia

  19/23
  AUTORZY: Jarosław T. Czochański.
  TYTUŁ: Asymetria informacji i jej znaczenie w gospodarowaniu przestrzenią
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The asymmetry of information and its role in spatial management
  ŹRÓDŁO: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. - 2017, nr 37, s. 11-25
  p-ISSN: 2353-1428

  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • asymetria informacji
 • zarządzanie przestrzenią
 • zarządzanie informacją
 • gospodarowanie zasobami przestrzeni
 • konflikty przestrzenne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • information asymmetry
 • space management
 • resource space management
 • information management
 • spatial conflicts

  Adres url:
  20/23
  AUTORZY: Barbara Korwel-Lejkowska, Jarosław Czochański.
  TYTUŁ: Stan, znaczenie i zagrożenia terenów zieleni w metropolii i jej otoczeniu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: State, significance and threat of green areas in the central part of the metropolitan area
  ŹRÓDŁO: Metropolitan : przegląd naukowy, [dokument elektroniczny]. - 2017, nr 2 (8), s. 60-69
  TRYB DOSTĘPU: http://metropolitan.im.edu.pl/wp-content/uploads/2018/01/METROPOLITAN_Nr_8_2017r.pdf [dostęp 06.02.2018]
  e-ISSN: 2353-7558

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • miejskie tereny zieleni
 • zagrożenia
 • funkcje zieleni
 • dostępność parków miejskich
 • jakość życia w mieście

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • urban green space
 • threats
 • functions of greenery
 • accessibility of urban parks
 • life quality in the city

  Adres url:
  21/23
  AUTORZY: Alicja K. Zawadzka, Barbara Korwel-Lejkowska, Jarosław T. Czochański.
  TYTUŁ: Zagubieni wśród "parków"
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Lost among the parks
  ŹRÓDŁO: Metropolitan : przegląd naukowy, [dokument elektroniczny]. - 2017, nr 2 (8), s. 92-103
  TRYB DOSTĘPU: http://metropolitan.im.edu.pl/wp-content/uploads/2018/01/METROPOLITAN_Nr_8_2017r.pdf [dostęp 06.02.2018]
  e-ISSN: 2353-7558

  UWAGI: Bibliogr. 1 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • parki miejskie
 • osiedla mieszkaniowe
 • nazewnictwo osiedli
 • tożsamość miejsca

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • city parks
 • housing estate
 • nomenclature of settlements
 • identity of place

  Adres url:
  22/23
  AUTORZY: Jarosław Tomasz Czochański.
  TYTUŁ: Landscape transformations and risks for ecosystems of protected landscape areas in the Metropolitan Area of Gdańsk-Gdynia-Sopot
  ŹRÓDŁO: Ecological Questions. - 2018, Vol. 29, no. 1, s. 103-112
  p-ISSN: 1644-7298

  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • landscape parks
 • protected landscape areas
 • suburbanization
 • metropolitan area
 • threats to ecosystems
 • investment pressure

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
  23/23
  AUTORZY: Jarosław T. Czochański, Paweł Wiśniewski.
  TYTUŁ: River valleys as ecological corridors - structure, function and importance in the conservation of natural resources
  ŹRÓDŁO: Ecological Questions. - 2018, Vol. 29, no. 1, s. 77-87
  p-ISSN: 1644-7298

  UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • river valley
 • ecological corridor
 • spatial planning
 • Pomerania Province

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego