logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: DĄBROWSKI PRZEMYSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/32
AUTORZY: Dariusz Szpoper, Przemysław Dąbrowski.
TYTUŁ: Postępowanie karne przeciwko Stanisławowi Cywińskiemu i Aleksandrowi Zwierzyńskiemu : sprawa zamknięcia "Dziennika Wileńskiego" 17 lutego 1938 roku
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2008, T. 19, s. [235]-250
p-ISSN: 1734-5669

UWAGI: Bibliogr. w przypisach
UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia prawa karnego
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/32
AUTORZY: Dariusz Szpoper, Przemysław Dąbrowski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Dzieje "Kuriera Litewskiego" w latach 1905-1915
ŹRÓDŁO: W: Z dziejów prasy konserwatywnej : przegląd tytułów / pod red. Włodzimierza Micha, Bogdana Borowika
ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. [93]-109
ISBN: 978-83-227-2990-8
UWAGI: Bibliogr. 35 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
3/32
AUTORZY: Dariusz Szpoper, Przemysław Dąbrowski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Konserwatyści i narodowi demokraci byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego podczas wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej (1906-1917)
ŹRÓDŁO: W: Kompromis czy konfrontacja? : studia z dziejów parlamentaryzmu rosyjskiego początku XX wieku / pod. red. nauk. Dariusza Tarasiuka, Krzysztofa Latawca, Mariusza Korzeniowskiego
ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. [21]-41
ISBN: 978-83-227-2949-6
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
4/32
AUTORZY: Przemysław Dąbrowski, Michał Gałędek.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kształtowanie się polskiej władzy cywilnej na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1918-1920 - projekty i ich realizacja
ŹRÓDŁO: W: Gospodarcze i społeczne problemy XX i XXI wieku : praca zbiorowa / red. nauk. Tadeusz Noch
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 7-44
ISBN: 978-83-89762-24-5
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • eastern provinces of Poland in the interwar period

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/32
  AUTORZY: Przemysław Dąbrowski.
  TYTUŁ: Nacjonalizm i naród w doktrynie Narodowej Demokracji na przełomie XIX i XX wieku
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2009, T. 20, s. [69]-85
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Tyt. tomu: Studia z zakresu myśli politycznej i prawnej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/32
  AUTORZY: Dariuš Špoper, Pšemyslav Dombrovskij.
  TYTUŁ: "Zdes' Pol'ši net..." : pol'sko-litovskie političeskie èlity i Rossiâ Aleksandra II (1855-1862)
  ŹRÓDŁO: Rodina. - 2010, 9, s. 121-123
  p-ISSN: 0235-7089

  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: RUS
  7/32
  AUTORZY: Przemysław Dąbrowski.
  TYTUŁ: Geneza Ustawy o prawie autorskim z 29 marca 1926 roku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Origin of Copyright Act of 29 March 1926
  ŹRÓDŁO: Studia Iuridica Toruniensia. - 2010, T. 7, s. [66]-89
  p-ISSN: 1689-5258

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • copyright law
 • Copyright Act of 1926

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/32
  AUTORZY: Przemysław Dąbrowski.
  TYTUŁ: Narodowa Demokracja byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego : studium z zakresu myśli politycznej i działalności obozu narodowego na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1897-1918
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010
  OPIS FIZYCZNY: 388 s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-7638-008-7
  UWAGI: Bibliogr. s. 329-361. Indeks
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/32
  AUTORZY: Michał Gałędek, Przemysław Dąbrowski.
  TYTUŁ: "Program wołyński" w świetle protokołu ze zjazdu wojewodów z Kresów Wschodnich z 2-3 grudnia 1929 roku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: 'The Volhynia Programme' in the light of the reports from the congress of Kresy voivodes, 2-3 December 1929
  ŹRÓDŁO: Przegląd Humanistyczny. Pedagogika, Politologia, Filologia. - 2010, nr 3, s. 205-225
  p-ISSN: 2080-931X

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  10/32
  AUTORZY: Przemysław Dąbrowski.
  TYTUŁ: A. Pukszto, Między stołecznością a partykularyzmem.Wielonarodowościowe społeczeństwo Wilna w latach 1915-1920, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, ss. 258
  ŹRÓDŁO: Imponderabilia : biuletyn piłsudczykowski. - 2011, nr 2, s. 209-216
  p-ISSN: 2080-8011

  Typ publikacji: PRE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/32
  AUTORZY: Przemysław Dąbrowski.
  TYTUŁ: Buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lenkų tautiniai demokratai ir lietuvių tautinis atgimimas XX amžiaus pradžioje
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Polish national democrats of the grand duchy of Lithuania and the Lithuanian revival at the beginning of the 20th century
  ŹRÓDŁO: Lietuvos Istorijos Studijos = Studies of Lithuania's History. - 2011, Vol. 27, s. 54-60
  p-ISSN: 1392-0448

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: LIT
  Adres url:
  12/32
  AUTORZY: Przemysław Dąbrowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Idea utworzenia przez rząd polski Uniwersytetu Ukraińskiego - w świetle wspomnień Fryderyka Zolla
  ŹRÓDŁO: W: W kręgu idei : państwo, edukacja, religia : księga pamiątkowa ofiarowana dr Katarzynie Kalinowskiej / pod red. Witolda Wojdyły [et al.]
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
  OPIS FIZYCZNY: S. [121]-143
  ISBN: 978-83-231-2612-6
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/32
  AUTORZY: Przemysław Dąbrowski.
  TYTUŁ: Instytucjonalne formy repolonizacji szlachty zagrodowej w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu w latach 1933-1939
  ŹRÓDŁO: Czasopismo Prawno-Historyczne. - 2011, T. 63, z. 1, s. [247]-260
  p-ISSN: 0070-2471

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/32
  AUTORZY: Przemysław Dąbrowski.
  TYTUŁ: Myśl polityczno-prawna i działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego Ziemi Wileńskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Political - legal thought and activity of Polish People's Party Vilnius Land in period of interwar two decades
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Prawnicze. - 2011, z. 11.4, s. [209]-235
  p-ISSN: 1643-8183

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  15/32
  AUTORZY: Dariusz Szpoper, Przemysław Dąbrowski.
  TYTUŁ: Polsko-litewski spór językowy w diecezji wileńskiej na przełomie XIX i XX wieku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Polish-Lithuanian dispute over language in the diocese of Vilnius in the late nineteenth and early twentieth century
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2011, T. 26, s. [203]-222
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Tyt. tomu: Księga pamiątkowa profesora Sławomira Dalki
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  16/32
  AUTORZY: Przemysław Dąbrowski.
  TYTUŁ: Siła w kulturze, jedność w narodzie : wileńska działalność społeczno-polityczna Michała, Witolda i Emilii Węsławskich w końcu XIX wieku i pierwszej połowie XX stulecia (do 1930 roku)
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Arche, 2011
  OPIS FIZYCZNY: 253 s., il., 22 cm
  ISBN: 978-83-89356-54-3
  UWAGI: Bibliogr. s. 208-227. Indeks
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  17/32
  AUTORZY: Przemysław Dąbrowski.
  TYTUŁ: Zabójstwo Prezydenta Gariela Narutowicza - proces Eligiusza Niewiadomskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The murder of the President Gabriel Narutowicz - the trial of Eligiusz Niewiadomski
  ŹRÓDŁO: Imponderabilia : biuletyn piłsudczykowski. - 2011, nr 2, s. 144-165
  p-ISSN: 2080-8011

  UWAGI: Bibliogr. 41 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 1.000
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  18/32
  AUTORZY: Przemysław Dąbrowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: "Litewski Wielopolski", czyli program hrabiego Wiktora Starzeńskiego przed 1863 r.
  ŹRÓDŁO: W: Próba ustrojowej rekonstrukcji Królestwa Polskiego w latach 1861-1862 : w 150. rocznicę reform margrabiego Aleksandra Wielopolskiego : praca zbiorowa / pod red. Lecha Mażewskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Olsztyn : Pracownia Wydawnicza ElSet, [2012]
  OPIS FIZYCZNY: S. [73]-83
  ISBN: 978-83-62383-20-7
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Materiały z konf., 27-29 maja 2012 r., Kętrzyn
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  19/32
  AUTORZY: Przemysław Dąbrowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Adwokat przysięgły okręgu Wileńskiej Izby Sądowej - przyczynek do biografii Michała Węsławskiego (1849-1917)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Sworn Vilnius district attorney - a contribution to the biography of Michał Węsławski
  ŹRÓDŁO: W: Polska myśl prawnicza w XIX i XX wieku = Polish legal science in XIXth and XXth century / pod red. Piotra Majera, Martyny Seroki, Krzysztofa M. Wojciechowskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Olsztyn : Katedra Teorii Bezpieczeństwa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. [47]-55
  ISBN: 978-83-62383-19-1
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Materiały z konf., 9-11 września 2011 r., Olsztyn
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  20/32
  AUTORZY: Przemysław Dąbrowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Działalność społeczno-kulturalna i polityczna Witolda Węsławskiego (1855-1930) na Wileńszczyźnie
  ŹRÓDŁO: W: Narodowa demokracja XIX-XXI wiek : dzieje ruchu politycznego : księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Romana Wapińskiego (1931-2008), t. 1, Koncepcje - ludzie / pod red. Tomasza Sikorskiego, Adama Wątora
  OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 2. popr. i uzup.
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. [398]-409
  ISBN: 978-83-7780-296-0
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  21/32
  AUTORZY: Dariusz Szpoper, Przemysław Dąbrowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: John Stuart Mill - prekursor teoretycznych rozważań o nacjonalizmie i narodzie politycznym
  ŹRÓDŁO: W: Nam hoc natura aequum est... : księga jubileuszowa ku czci profesora Janusza Justyńskiego w siedemdziesięciolecie urodzin / [red. Andrzej Madeja]
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. 179-[190]
  ISBN: 978-83-7285-631-9
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  22/32
  AUTORZY: Przemysław Dąbrowski.
  TYTUŁ: Myśl polityczno-prawna starożytnych Chin - próba syntezy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Legal and political thought of Ancient China an attempt of synthesis
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Azji Wschodniej. - 2012, z. 2, s. 29-[49]
  p-ISSN: 2084-2902

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  23/32
  AUTORZY: Przemysław Dąbrowski.
  TYTUŁ: Pojęcie szczęścia w Dialogach Platona.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The concept of happiness in Plato's Dialogue.
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2012, T. 27, s. [83]-92.
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach.
  UWAGI: Tyt. tomu: W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  24/32
  AUTORZY: Przemysław Dąbrowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Polska myśl inkorporacyjna Wilna wobec kwestii przynależności ziemi wileńskiej w latach 1918-1922
  ŹRÓDŁO: W: Między aprobatą a odrzuceniem : demokracja polska w refleksji i praktyce politycznej XX i XXI wieku / pod red. Michała Strzeleckiego
  ADRES WYDAWNICZY: Olsztyn : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. [69]-83
  ISBN: 978-83-87867-78-2
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  25/32
  AUTORZY: Przemysław Dąbrowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Polski elitaryzm kulturalny na przełomie XIX i XX wieku
  ŹRÓDŁO: W: Egalitaryzm i elitaryzm : tradycja i przyszłość Europy / red. Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej Szymański
  ADRES WYDAWNICZY: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. [199]-216
  ISBN: 978-83-7395-479-3
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  26/32
  AUTORZY: Przemysław Dąbrowski.
  TYTUŁ: Rozpolitykowane miasto : ustrój polityczny państwa w koncepcjach polskich ugrupowań działających w Wilnie w latach 1918-1939
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Arche, 2012
  OPIS FIZYCZNY: 632 s., il., 23 cm
  ISBN: 978-83-88445-50-7
  UWAGI: Bibliogr. s. 523-582. Indeks
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  27/32
  AUTORZY: Przemysław Dąbrowski, Ryszard Gaidis.
  TYTUŁ: Rzeź katolików w Krożach. Przyczynek do dziejów walki Polaków i Litwinów przeciwko rządom carskim w XIX wieku
  ŹRÓDŁO: Czasopismo Prawno-Historyczne. - 2012, T. 64, z. 1, s. [129]-139
  p-ISSN: 0070-2471

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  28/32
  AUTORZY: Dariusz Szpoper, Przemysław Dąbrowski.
  TYTUŁ: Sprawa Zygmunta Wasilewskiego : proces o zniesławienie Aleksandra Lednickiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Case of Zygmunt Wasilewski : Aleksander Lednicki's trial for libel
  ŹRÓDŁO: Studia Iuridica Toruniensia. - 2012, T. 11, s. [200]-224
  p-ISSN: 1689-5258

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • libel
 • National Democracy

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  29/32
  AUTORZY: Przemysław Dąbrowski.
  TYTUŁ: The model of legal education in Poland
  ŹRÓDŁO: Journal of Law. - 2012, spec. ed., s. 54-69
  p-ISSN: 1987-7668

  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  30/32
  AUTORZY: Przemysław Dąbrowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Tygodnik Petersburski (1830-1858) Józefa Emanuela Przecławskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Tygodnik Petersburski (Petersburski Weekly) of Józef Emanuel Przecławski
  ŹRÓDŁO: W: Z dziejów prasy konserwatywnej : twórcy i dzieła / pod red. Bogdana Borowika, Włodzimierza Micha
  ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. [9]-29
  ISBN: 978-83-7784-088-7
  UWAGI: Bibliogr. 81 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  31/32
  AUTORZY: Dariusz Szpoper, Przemysław Dąbrowski.
  TYTUŁ: Union of Brest and its foundation in 1596
  ŹRÓDŁO: Journal of Law. - 2012, spec. ed., s. 35-40
  p-ISSN: 1987-7668

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  32/32
  AUTORZY: Przemysław Dąbrowski.
  TYTUŁ: Vilnius social democracy after World War I (to the beginning of 1919) - selected aspects of its activism and political and legal thought
  ŹRÓDŁO: Journal on European History of Law. - 2013, Vol. 4, no. 1, s. 81-84
  p-ISSN: 2042-6402

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • social democracy
 • LSDP
 • Vilnius Organization of the Social Democratic Party of Lithuania

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego