logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: DOBROWOLSKA EMILIA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/13
AUTORZY: Emilia Dobrowolska.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Cechy zasobów strategicznych jako źródło przewagi konkurencyjnej
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Strategic assets features as a source of competitive advantage
ŹRÓDŁO: W: Uwarunkowania sukcesu organizacji / red. nauk. Halina Czubasiewicz, Zdzisław Mokwa, Piotr Walentynowicz
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, [2013]
OPIS FIZYCZNY: S. [306]-321
ISBN: 978-83-7531-261-4
UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • cechy zasobów strategicznych
 • przewaga konkurencyjna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • strategic resources features
 • competitive advantage

  2/13
  AUTORZY: Emilia Dobrowolska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Motywy, korzyści i bariery nawiązywania współpracy międzyorganizacyjnej : porównawcze studium przypadku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Interorganizational network cooperation - motives, benefits and barriers : comparative case study
  ŹRÓDŁO: W: Perspektywy rozwoju społeczeństwa sieciowego w Europie Środkowej i Wschodniej / pod red. Sławomira Partyckiego
  ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [467]-477
  ISBN: 978-83-7702-873-5
  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • interorganizational network cooperation
 • motives
 • benefits
 • barriers

  3/13
  AUTORZY: Marek Kalinowski, Emilia Dobrowolska.
  TYTUŁ: Strategiczne gry szkoleniowe jako narzędzie kształtowania kompetencji menedżerskich
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Motivational and organizational predictors of employees commitment
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2014, nr 350, s. [93]-104
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • szkolenie pracowników
 • gry dydaktyczne
 • menedżer
 • umiejętności kierownicze

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • manpower training
 • educational games
 • manager

  Adres url:
  DOI:
  4/13
  AUTORZY: Marek Kalinowski, Emilia Dobrowolska.
  TYTUŁ: Współpraca pomimo rywalizacji na przykładzie przedsiębiorstw projektujących gry szkoleniowe
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Cooperation despite competition: the case of firms creating training games
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2014, nr 366, s. 225-235
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • coopetition relationships
 • cooperation
 • competition

  Adres url:
  DOI:
  5/13
  AUTORZY: Emilia Dobrowolska.
  TYTUŁ: Pomiędzy rywalizacją a współpracą - strategia koopetycji w klastrach ICT
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Between cooperation and competition - coopetition strategy in ICT clusters
  ŹRÓDŁO: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zarządzanie. - 2015, Vol. 42, nr 2, s. 83-100
  p-ISSN: 1689-8966

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • koopetycja
 • współpraca
 • rywalizacja
 • klastry

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • coopetition
 • cooperation
 • competition
 • clusters

  Adres url:
  DOI:
  6/13
  AUTORZY: Jacek Rybicki, Piotr Grajewski, Emilia Dobrowolska.
  TYTUŁ: Normatywne opcje rozwiązań paradoksu: konkurencja - współpraca na płaszczyźnie myślenia strategicznego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Normative options as solutions of paradox: competition - cooperation in the perspective of strategic thinkig
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2016, nr 444, s. 411-421
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • paradoks strategiczny
 • kooperacja
 • konkurencja
 • koopetycja
 • myślenie strategiczne
 • dialektyka myślenia

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • strategic paradox
 • cooperation
 • competition
 • coopetiton
 • strateic thinking
 • dialectics of thinking

  Adres url:
  DOI:
  7/13
  AUTORZY: Emilia Dobrowolska.
  TYTUŁ: Sposoby tworzenia relacji w zarządzaniu innowacyjności
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ways of creating relations in innovation management
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2016, R. 14, nr 1, s. 153-172
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 41 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • innowacje
 • koncepcje innowacyjności
 • strategie innowacji
 • relacje

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • innovation
 • innovation concepts
 • innovation strategies
 • relations

  Adres url:
  8/13
  AUTORZY: Emilia Dobrowolska.
  TYTUŁ: The mobility of researchers as a manifestation of academic entrepreneurship based on the example of the University of Gdansk
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Mobilność naukowców jako przejaw przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego
  ŹRÓDŁO: Management. - 2016, Vol. 20, no.1, s. 184-196
  p-ISSN: 1429-9321
  e-ISSN: 2299-193X

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • mobilność naukowców
 • uniwersytet przedsiębiorczy

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • the mobility of researchers
 • entrepreneurial university

  Adres url:
  DOI:
  9/13
  AUTORZY: Emilia Dobrowolska.
  TYTUŁ: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Circumstances of academic entrepreneurship development based on the example of the University of Gdansk
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2016, R. 14, nr 2/1, s. 105-115
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • przedsiębiorczość akademicka
 • przedsiębiorstwa typu spin-off

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • academic entrepreneurship
 • spin-off firms

  Adres url:
  10/13
  AUTORZY: Jacek Rybicki, Emilia Dobrowolska.
  TYTUŁ: Elastyczność a spójność modeli biznesowych - ujęcie relacyjne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Flexibility versus cohesion of a business model - relational approach
  ŹRÓDŁO: Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. - 2017, nr 24, s. 61-75
  p-ISSN: 1897-7480

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • model biznesu
 • elastyczność
 • spójność
 • dopasowanie dynamiczne
 • sieć biznesowa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • business model
 • flexibility
 • cohesion
 • dynamic fit
 • business network

  11/13
  AUTORZY: Jacek Rybicki, Emilia Dobrowolska.
  TYTUŁ: Hybrydyzacja modeli biznesowych w procesie tworzenia innowacji technologicznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Business models hybridization in technological innovation process
  ŹRÓDŁO: Przegląd Organizacji. - 2018, nr 7 (942), s. 3-9
  p-ISSN: 0137-7221

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • hybridization
 • business model
 • innovation
 • technology

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/13
  AUTORZY: Emilia Dobrowolska.
  TYTUŁ: Identyfikacja i kierunki zmian kultury organizacyjnej innowacyjnych przedsiębiorstw - analiza wybranych przypadków
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Organizational culture of innovative firms: identification and directions of changes - case study analysis
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2018, nr 538, s. 125-140
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Adres url:
  DOI:
  13/13
  AUTORZY: Jacek Rybicki, Emilia Dobrowolska.
  TYTUŁ: Model współpracy polskich politechnik z przedsiębiorstwami - identyfikacja i kierunki rozwoju
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Model of collaboration at polish technical universities and enterprises - identyfication and directions of it's development
  ŹRÓDŁO: Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - 2018, nr 2 (181), s. 159-174
  p-ISSN: 0137-5466

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • transfer technologii
 • innowacje
 • współpraca nauka-biznes
 • modele tworzenia innowacji
 • sieci współpracy

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • technology transfer
 • innovation
 • collaboration between science & business
 • models of innovation process
 • business model
 • business networks

  Adres url:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego