logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: DOBROWOLSKI KRZYSZTOF
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/31
AUTORZY: Krzysztof Dobrowolski.
TYTUŁ: Znaczenie własności prywatnej w gospodarce.
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The meaning of the private ownership in economy.
ŹRÓDŁO: Współczesna Gospodarka, [dokument elektroniczny]. - 2010, Vol. 1, nr 1, s. 49-56.
TRYB DOSTĘPU: http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2012/03/6.K.-Dobrowolski_GG_1_2010.pdf
p-ISSN: 2082-677X

UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • mechanizm rynkowy
 • mechanizm konkurencji
 • gospodarka upaństwowiona
 • niepełna prywatyzacja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • market mechanizm
 • competition mechanizm
 • nationalized economy
 • semi-privatisation

  2/31
  AUTORZY: Krzysztof Dobrowolski.
  TYTUŁ: Agenda Warsaw City 2010 - założenia i realizacja
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Warsaw City 2010 Agenda - postulates and executions
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. - 2011, nr 8, s. [157]-179
  p-ISSN: 2080-6302

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/31
  AUTORZY: Krzysztof Dobrowolski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Upublicznienie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle zmian w strukturze podmiotowej europejskiego rynku giełdowego.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Publicizing of the securities exchange in Warsaw against a background of changes in the subject structure of the European Stock Market.
  ŹRÓDŁO: W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym : rozwój w warunkach niestabilności gospodarczej / pod red. Anety Oniszczuk-Jastrząbek.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011.
  OPIS FIZYCZNY: S. [121]-147.
  ISBN: 978-83-7531-230-0
  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/31
  AUTORZY: Krzysztof Dobrowolski.
  TYTUŁ: Zagrożenia dla stabilności krajowego systemu bankowego w okresie kryzysu wynikające z dominacji kapitału zagranicznego - fikcja, czy rzeczywistość?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Threats to stability of the national banking system during the crisis of the foreign capital domination - fiction or reality?
  ŹRÓDŁO: Współczesna Gospodarka, [dokument elektroniczny]. - 2011, Vol. 2, nr 2, s. 31-46.
  TRYB DOSTĘPU: http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2012/03/4.K.-Dobrowolski_WG_GG_2_2011.pdf
  p-ISSN: 2082-677X

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • krajowy system bankowy
 • inwestycje zagraniczne
 • struktura własnościowa krajowego sektora bankowego
 • wykup banków zagranicznych

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Polish banking system
 • foreign investments
 • property structure of Polish banking sector
 • buying-back foreign banks

  Adres url:
  5/31
  TYTUŁ: Challenges of global economy / ed. by Olga Dębicka, Krzysztof Dobrowolski
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
  OPIS FIZYCZNY: 278 s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-7865-173-4
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  6/31
  AUTORZY: Krzysztof Dobrowolski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie na konkurencyjnym rynku europejskim
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Warsaw Stock Exchange on the competitive European market
  ŹRÓDŁO: W: Wpływ globalizacji i integracji na konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Alina Grynia
  ADRES WYDAWNICZY: Białystok ; Wilno : Uniwersytet : Wydział Ekonomiczno-Informatyczny, [2013]
  OPIS FIZYCZNY: S. [173]-185
  ISBN: 978-609-95472-4-4
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • stock exchange
 • Warsaw Stock Exchange
 • structure of stock exchange market

  7/31
  AUTORZY: Krzysztof Dobrowolski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Warszawska Giełda Papierów Wartościowych na konkurencyjnym rynku europejskim
  NAZWA KONFERENCJI: Międzynarodowa Konferencja Oblicza konkurencyjności nowych krajów członkowskich w warunkach globalizacji i integracji
  MIEJSCE: Wilno, Litwa, 19-20 kwietnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytetu w Białymstoku. Filia w Wilnie
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: POL
  8/31
  AUTORZY: Dominik Aziewicz, Krzysztof Dobrowolski.
  TYTUŁ: Identyfikacja zjawiska niedoszacowania debiutujących akcji i ich przeszacowania w dłuższym okresie na giełdzie warszawskiej w latach 2005-2013
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Identification of phenomena of IPOs underpricing and IPOs medium and long-run underperformance on the Warsaw Stock Exchange in the period 2005-2013
  ŹRÓDŁO: Współczesna Gospodarka, [dokument elektroniczny]. - 2014, Vol. 5, nr 4, s. 17-35
  TRYB DOSTĘPU: http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2015/01/2_D_Aziewicz_K_Dobrowolski_WG_4_2014_GG_pdf [dostęp 19.01.2015]
  e-ISSN: 2082-677X

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • niedowartościowanie debiutujących akcji
 • przewartościowanie akcji w długim okresie
 • ponadprzeciętne stopy zwrotu z akcji
 • teoria rynków efektywnych

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • efficient markets theory
 • abnormal return
 • IPOs underpricing
 • IOPs long-run underperformance

  Adres url:
  9/31
  AUTORZY: Krzysztof Dobrowolski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Przekształcenia w systemie zarządzania głównymi polskimi portami morskimi i ich wpływ na funkcjonowanie portów w warunkach globalizacji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Transformations in the management system of major Polish sea ports and their impact on funcioning of the ports in the context of globalization
  ŹRÓDŁO: W: Zmiany konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej : osiągnięcia i wyzwania / red. nauk. Alina Grynia
  ADRES WYDAWNICZY: Wilno : Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Uniwersytet w Białymstoku, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [217]-232
  ISBN: 978-609-95472-5-1
  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • globalization
 • port management model
 • Polish seaports
 • international market of port services

  10/31
  AUTORZY: Krzysztof Dobrowolski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Przekształcenia własnościowe w polskich portach morskich jako przykład udanej transformacji w globalizującej się gospodarce
  NAZWA KONFERENCJI: Międzynarodowa Konferencja Oblicza konkurencyjności nowych krajów członkowskich w warunkach globalizacji i integracji
  MIEJSCE: Wilno, Litwa, 9-10 maja 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytetu w Białymstoku. Filia w Wilnie
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: POL
  11/31
  AUTORZY: Krzysztof Dobrowolski.
  TYTUŁ: Teoria rynków efektywnych i model racjonalnego inwestora : od warunków ryzyka do warunków konfliktu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The theory of efficient markets and a model of rational investor : from conditions of risk to terms of conflict
  ŹRÓDŁO: Współczesna Gospodarka, [dokument elektroniczny]. - 2014, Vol. 5, nr 1, s. 1-12
  TRYB DOSTĘPU: http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2014/04/1.Klasyczny-model_WG_1_2014_GG.pdf [dostęp 11.12.2014]
  e-ISSN: 2082-677X

  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • teoria rynków efektywnych
 • racjonalny inwestor
 • ryzyko
 • niepewność
 • ignorancja
 • warunki konfliktu

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • theory of efficient markets
 • rational investor
 • risk
 • uncertainty
 • ignorance
 • terms of conflict

  Adres url:
  12/31
  AUTORZY: Krzysztof Dobrowolski, Grzegorz Pawłowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zasady funkcjonowania i uprawnienia podmiotów zarządzających głównymi polskimi portami morskimi w świetle teorii nowej ekonomii instytucjonalnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The working principles and powers of the main Polish seaport authorities in the light of new institutional economics theories
  ŹRÓDŁO: W: Polskie porty morskie w procesie przemian europejskiego rynku usług portowych : praca zbiorowa / pod red. Henryka Salmonowicza
  ADRES WYDAWNICZY: Szczecin : Wydawnictwo ANT Projekt, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 33-55
  ISBN: 978-83-60585-99-3
  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zarządy portów morskich
 • nowa ekonomia instytucjonalna
 • dobra i usługi publiczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • seaport authorities
 • new institutional economics
 • public goods and services

  13/31
  AUTORZY: Ernest Czermański, Krzysztof Dobrowolski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Konosament i pokrewne dokumenty przewozowe
  ŹRÓDŁO: W: Organizacja i technika transportu morskiego / pod red. Jerzego Kujawy
  OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 3 popr. i uzup.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 271-304
  ISBN: 978-83-7865-337-0
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza 305-308
  UWAGI: Ernest Czermański pkt 6.5, 7.1, 7.3 ; Krzysztof Dobrowolski pkt 1-6.4
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/31
  AUTORZY: Krzysztof Dobrowolski, Grzegorz Pawłowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Relacje pomiędzy tempem i kierunkami rozwoju gospodarki polskiej i litewskiej a poziomem przeładunków w głównych portach w latach 2010-2014 w kontekście ich konkurencyjności na globalnym rynku usług portowych
  NAZWA KONFERENCJI: Międzynarodowa Konferencja Oblicza Konkurencyjności Nowych Krajów Członkowskich w Warunkach Globalizacji i Integracji 2015
  MIEJSCE: Wilno, Litwa, 22-23 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet W Białymstoku ; Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • porty morskie
 • globalizacja
 • konkurencyjność
 • PKB

  15/31
  AUTORZY: Krzysztof Dobrowolski, Grzegorz Pawłowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Relacje pomiędzy tempem rozwoju gospodarki polskiej a poziomem i dynamiką przeładunków w głównych krajowych portach morskich w latach 2004-2014 w kontekście ich konkurencyjności na globalnym rynku usług portowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The relationship between the rate of development of the Polish economy and the level and dynamics of cargo handling in major national seaports in the years 2004-2014 in terms of their competitiveness in the port services global market
  ŹRÓDŁO: W: Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Alina Grynia
  ADRES WYDAWNICZY: Wilno : Wydział Ekonomiczno-Informatyczny ; Uniwersytet w Białymstoku, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 287-304
  ISBN: 978-609-95472-6-8
  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • seaports
 • globalisation
 • competitiveness
 • gross domestic product

  16/31
  AUTORZY: Krzysztof Dobrowolski, Dominik Aziewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analiza teoretyczna wybranych koncepcji przejęć i fuzji spółek z udziałem Skarbu Państwa jako procesów wzmacniających ich pozycję na rynku globalnym
  NAZWA KONFERENCJI: Międzynarodowa Konferencja Oblicza konkurencyjności nowych krajów członkowskich UE w warunkach globalizacji i integracji
  MIEJSCE: Wilno, Litwa, 12-14 maja 2016
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet w Białymstoku. Filia w Wilnie
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: POL
  17/31
  AUTORZY: Krzysztof Dobrowolski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Czy przy wejściu MSP na giełdę celowe jest wsparcie? Wsparcie we wprowadzaniu przedsiębiorstwa na giełdę
  ŹRÓDŁO: W: Wpływ oddziaływań behawioralnych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw / pod red. Przemysława Kulawczuka, Andrzeja Poszewieckiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Uniwersytet Gdański. Katedra Makroekonomii, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 217-234
  ISBN: 978-83-944797-0-1
  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:
  18/31
  AUTORZY: Janusz Dąbrowski, Krzysztof Dobrowolski, Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, Krzysztof Szałucki, Dagmara Wach, Janusz Żurek.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Działania podejmowane przez przedsiębiorstwo w obszarze zarządzania
  ŹRÓDŁO: W: Przedsiębiorstwo : drogi sukcesu rynkowego / red. nauk. Janusz Żurek
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 229-317
  ISBN: 978-83-208-2229-8
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 577-596
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  19/31
  AUTORZY: Krzysztof Dobrowolski, Krzysztof Szałucki, Janusz Żurek.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa
  ŹRÓDŁO: W: Przedsiębiorstwo : drogi sukcesu rynkowego / red. nauk. Janusz Żurek
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 47-154
  ISBN: 978-83-208-2229-8
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 577-596
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  20/31
  AUTORZY: Krzysztof Dobrowolski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Nadpłynność czy swoboda strategiczna? Jak doradztwo efektywnościowe może pomóc w uwolnieniu nadmiernej preferencji płynności MSP
  ŹRÓDŁO: W: Wpływ oddziaływań behawioralnych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw / pod red. Przemysława Kulawczuka, Andrzeja Poszewieckiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Uniwersytet Gdański. Katedra Makroekonomii, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 199-216
  ISBN: 978-83-944797-0-1
  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:
  21/31
  AUTORZY: Przemysław Kulawczuk, Andrzej Poszewiecki, Wojciech Bizon, Marek Szczepaniec, Jacek Zaucha, Krzysztof Dobrowolski, Adam Szczęch, Paulina Szulc-Fischer, Lilia Neumann, Dominik Aziewicz, Mieczysław Bąk, Anna Szcześniak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ocena skuteczności inżynierii behawioralnej w polityce wspierania MSP. Synteza i podsumowanie wyników. Rekomendacje
  ŹRÓDŁO: W: Wpływ oddziaływań behawioralnych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw / pod red. Przemysława Kulawczuka, Andrzeja Poszewieckiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Uniwersytet Gdański. Katedra Makroekonomii, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 511-551
  ISBN: 978-83-944797-0-1
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:
  22/31
  AUTORZY: Krzysztof Dobrowolski, Tomasz Gutowski, Dagmara Wach, Janusz Żurek.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Oferowane przez otoczenie rynkowe instrumenty sprzyjające poprawie efektywności i umacnianu pozycji konkurencyjnego przedsiębiorstwa
  ŹRÓDŁO: W: Przedsiębiorstwo : drogi sukcesu rynkowego / red. nauk. Janusz Żurek
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 381-468
  ISBN: 978-83-208-2229-8
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 577-596
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  23/31
  AUTORZY: Dominik Aziewicz, Krzysztof Dobrowolski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ryzyko w wybranych aspektach decyzyjnych MSP
  NAZWA KONFERENCJI: Ekonomia behawioralna a polityka rozwoju. Jak Europa może wykorzystywać oddziaływania behawioralne do podniesienia skuteczności polityki rozwoju
  MIEJSCE: Sopot, 15 kwietnia 2016
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny, Katedra Makroekonomii
  UWAGI: Konferencja podumowująca wyniki badań prowadzonych w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki pt.: "Wpływ oddziaływań behawioralnych na przyswajanie instrumentów polityki rozwoju przez małe i średnie przedsiębiorstwa"
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  24/31
  AUTORZY: Dominik Aziewicz, Krzysztof Dobrowolski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Specyfika fuzji i przejęć w obrębie spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa jako procesów mających wzmocnić ich pozycję na rynku krajowym i globalnym. Analiza przypadków
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Mergers and aquisitions involving state owned enterprises in Poland
  ŹRÓDŁO: W: Czynniki ograniczające oraz poprawiające konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Alina Grynia
  ADRES WYDAWNICZY: Wilno : Wydział Ekonomiczno - Informatyczny w Wilnie : Uniwersytet w Białymstoku, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 352-376
  ISBN: 978-609-95472-7-5
  UWAGI: Bibliogr. 36 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • mergers
 • acquisitions
 • M&A
 • state-owned enterprises
 • SOE

  Adres url:
  25/31
  AUTORZY: Przemysław Kulawczuk, Andrzej Poszewiecki, Wojciech Bizon, Marek Szczepaniec, Jacek Zaucha, Krzysztof Dobrowolski, Dominik Aziewicz, Lilia Neumann, Adam Szczęch, Paulina Szulc-Fischer, Mieczysław Bąk, Anna Szcześniak.
  TYTUŁ: The impact of behavioral interventions on the effectiveness of SME development policy
  ADRES WYDAWNICZY: Gdansk : University of Gdansk. Department of Macroeconomics, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 204 s., il.
  ISBN: 978-83-944797-1-8
  UWAGI: Bibliogr. s. 201-204
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Adres url:
  26/31
  AUTORZY: Krzysztof Dobrowolski, Grzegorz Pawłowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Etatyzm w polityce gospodarczej rządu PiS jako czynnik oddziałujący na konkurencyjność gospodarki polskiej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Statism in the economic policy of the PiS government as a factor affecting the competitiveness of the Polish economy
  ŹRÓDŁO: W: Nowe kraje członkowskie UE wobec procesów globalizacji : źródła konkurencyjności / red. nauk. Alina Grynia
  ADRES WYDAWNICZY: Wilno : Wydział Ekonomiczno-Informatyczny : Uniwersytet w Białymstoku, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 57-81
  ISBN: 978-609-95472-8-2
  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • privatization
 • Washington Consensus
 • statism
 • economic policy

  Adres url:
  27/31
  AUTORZY: Krzysztof Dobrowolski, Grzegorz Pawłowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Koncepcje gospodarcze rządu PiS w kontekście konkurencyjności gospodarki polskiej
  NAZWA KONFERENCJI: Międzynarodowa Konferencja Oblicza konkurencyjności nowych krajów członkowskich UE w warunkach globalizacji i integracji 2017
  MIEJSCE: Wilno, Litwa, 26-27 maja 2017
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu Białostockiego
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • economic policy
 • competitiveness of nation

  28/31
  AUTORZY: Krzysztof Dobrowolski.
  TYTUŁ: Polska w strefie i poza strefą euro - zagrożenia i korzyści w świetle nowych uwarunkowań politycznych i gospodarczych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Poland in and outside the euro zone-risks and benefits in the light of new political and economic determinants
  ŹRÓDŁO: Współczesna Gospodarka, [dokument elektroniczny]. - 2017, Vol. 8, nr 3, s. 29-58
  TRYB DOSTĘPU: http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2017/09/3.K.Dobrowolski_WG_3_2017_GG.pdf [dostęp 27.09.2017]
  e-ISSN: 2082-677X

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • strefa euro
 • kryteria z Maastricht
 • szoki asymetryczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • euro zone
 • Maastricht criteria
 • asymmetric shocks

  Adres url:
  29/31
  AUTORZY: Krzysztof Dobrowolski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: The utilization of privatization receipts as part of budgetary policy in Poland
  ŹRÓDŁO: W: Modern tendencies of fiscal policy in European economic space : monograph / sci. ed. by A. Krysovatyy
  ADRES WYDAWNICZY: Ternopil : Ternopil National Economic University, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 100-111
  ISBN: 978-966-654-472-1
  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  30/31
  AUTORZY: Krzysztof Dobrowolski, Grzegorz Pawłowski.
  TYTUŁ: Economic Growth in the Euro Zone Countries and Other Member States of the European Union in the Years 2006 - 2017 - Comparative Analysis
  ŹRÓDŁO: SHS Web of Conferences. - 2018, Vol. 57, art. no. 01011, s. 1-11
  p-ISSN: 2416-5182

  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Economic Growth Dynamics
 • Euro Zone Countries
 • Other Member States of the European Union

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:
  31/31
  AUTORZY: Krzysztof Dobrowolski, Grzegorz Pawłowski.
  TYTUŁ: The condition of public finances and its impact on the level of inflation in Poland in 2011-2017
  ŹRÓDŁO: Współczesna Gospodarka, [dokument elektroniczny]. - 2018, Vol. 9, nr 4, s. 1-11
  TRYB DOSTĘPU: www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2019/01/Dobrowolski-Pawlowski-WG-4-2018-1.pdf [dostęp 10.01.2019]
  e-ISSN: 2082-677X

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego