logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: DRZEWICKI KRZYSZTOF
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/26
AUTORZY: Krzysztof Drzewicki.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Framework Convention as a Pan-European instrument: a perspective of the OSCE High Commissioner on National Minorities
ŹRÓDŁO: W: The Framework Convention for the Protection of National Minorities: a useful Pan-European instrument? / A. Verstichel, A. Alen, B. De Witte, P. Lemmens (ed.)
ADRES WYDAWNICZY: Antwerp ; Oxford ; Portland : Intersentia, 2008
OPIS FIZYCZNY: S. 215-229
ISBN: 978-90-5095-643-7
UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: ZMR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
2/26
AUTORZY: Krzysztof Drzewicki.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: European systems for the promotion and protection of human rights
ŹRÓDŁO: W: International protection of human rights: a textbook / ed. by Catarina Krause and Martin Scheinin
ADRES WYDAWNICZY: Turku ; Åbo : Åbo Akademi University, Institute for Human Rights, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 365-388
ISBN: 978-952-12-2285-6
UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: ZMR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
3/26
AUTORZY: Krzysztof Drzewicki.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Minority protection within the OSCE
ŹRÓDŁO: W: Managing diversity: protection of minorities in international law / Daniel Thürer and Zdzisław Kędzia (eds)
ADRES WYDAWNICZY: Zürich etc. : Schulthess, 2009
SERIA: Convivenza, 1
OPIS FIZYCZNY: S. 99-131
ISBN: 978-3-7255-5927-5
UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: ZMR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
4/26
AUTORZY: John Darcy, Andrew Drzemczewski, Krzysztof Drzewicki, Jill Heine, David Milner, Agata Rogalska-Piechota, Vít Schorm, Jakub Wołąsiewicz.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: [Głos w dyskusji] The concept of the"Statute of the Court" : on the concept of a "Statute" for the European Court of Human Rights
ŹRÓDŁO: W: Pilot Judgment procedure in the European court of human rights and the future development of human rights' standards and procedures : Third Informal Seminar for Government Agents and Other Institutions, Warsaw, 14-15 May 2009 : in memory of Prof. Andrzej Stelmachowski (1925-2009)
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Kontrast, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 173-203
ISBN: 978-83-927138-2-1
UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PWY
Język publikacji: ENG
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
5/26
AUTORZY: Krzysztof Drzewicki.
TYTUŁ: Advisability and feasibility of establishing a complaints mechanism for minority rights
ŹRÓDŁO: Security and Human Rights. - 2010, Vol. 21, iss. 2, s. 93-107
p-ISSN: 1874-7337

UWAGI: Bibliogr.
Typ publikacji: ZAC
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
DOI:
6/26
AUTORZY: Krzysztof Drzewicki.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Confronting two models of simplified procedures for amending the European Convention of Human Rights
ŹRÓDŁO: W: Concepts of general domestic remedy and simplified procedure for amending the convention in the post-interlaken process : 4th Warsaw Seminar, 9-10 September 2010 : in memory of Professor Krzysztof Skubiszewski (1926-2010) / Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
ADRES WYDAWNICZY: Warsaw : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej : Kontrast, 2010
OPIS FIZYCZNY: S. 126-134
ISBN: 978-83-61713-01-2 (KSAP)
ISBN: 978-83-927138-9-0
UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: ENG
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
7/26
AUTORZY: Krzysztof Drzewicki.
TYTUŁ: Naczelny Sąd Administracyjny jako "sąd" w rozumieniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Refleksje na tle wyroku Potocka i inni przeciwko Polsce.
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Supreme Administrative Court as a "court" in the meaning of the European Convention on Human Rights. Reflections on the background of judgment in the case of Potocka and others v. Poland.
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2012, T. 28, s. [99]-111.
p-ISSN: 1734-5669

UWAGI: Bibliogr. w przypiasach.
UWAGI: Tyt. tomu: Studia prawnoadministracyjne.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
8/26
AUTORZY: Krzysztof Drzewicki.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Prawo do pracy jako normatywny agregat międzynarodowej ochrony praw człowieka
ŹRÓDŁO: W: Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu : księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu : praca zbiorowa / pod red. Michała Seweryńskiego i Jakuba Steliny
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
OPIS FIZYCZNY: S. 73-85
ISBN: 978-83-7326-885-2
UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • prawo do pracy
 • normatywny agregat międzynarodowej ochrony praw człowieka
 • składniki normatywne prawa do pracy

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/26
  AUTORZY: Krzysztof Drzewicki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: The modalities of simplified procedures for amending the European Convention on Human Rights : modernism versus conservatism
  ŹRÓDŁO: W: Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka : efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE / red. nauk. Jerzy Jaskiernia
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. [140]-157
  ISBN: 978-83-7780-236-6
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/26
  AUTORZY: Krzysztof Drzewicki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Triada wartości w trójkącie działań organizacji europejskich. Refleksje nad sukcesami i porażkami OBWE
  ŹRÓDŁO: W: 20 lat Polski w Radzie Europy: Rada Europy - Unia Europejska wobec wyzwań współczesnego świata
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, cop. 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. 65-71
  ISBN: 978-83-62844-08-1
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  11/26
  AUTORZY: Krzysztof Drzewicki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zalecenia tematyczne Wysokiego Komisarza OBWE do spraw Mniejszości Narodowych
  ŹRÓDŁO: W: Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka : księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni / red. nauk. Ryszard M. Czarny i Kamil Spryszak
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012
  SERIA: Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań, 1
  OPIS FIZYCZNY: S. 620-643
  ISBN: 978-83-7780-383-7
  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • OBWE
 • Wysoki Komisarz ds. Mniejszości Narodowych
 • zalecenia tematyczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • thematic recommendations of the OSCE High Commissioner on National Minorities
 • recommendations for preventive mandate
 • law-making powers of the HCNM
 • deficit of normative rules on national minorities

  12/26
  AUTORZY: Krzysztof Drzewicki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Międzynarodowa ochrona praw językowych mniejszości polskiej na Litwie w odniesieniu do pisowni imion i nazwisk
  ŹRÓDŁO: W: Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, t. 3 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. [366]-388
  ISBN: 978-83-7666-244-2 (t. 3)
  ISBN: 978-83-7666-241-1
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Tytuł-nazwa konferencji: Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka
  Miejsce konferencji: Warszawa
  Kraj: PL
  Od dnia: 2012.04.22
  Do dnia: 2012.04.23
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • human rights
 • Minority Rights
 • Righst of Polish Minority in Lithuania

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/26
  AUTORZY: Krzysztof Drzewicki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Koncepcja mechanizmu skargowego w prawie międzynarodowej ochrony praw mniejszości narodowych
  ŹRÓDŁO: W: Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka : nowe wyzwania - nowe rozwiązania, t. 1 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe : OWG, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [475]-493
  ISBN: 978-83-7666-292-3
  ISBN: 978-83-7666-293-0 (t. 1)
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • complaints mechanism
 • Framework Convention for the Protection of National Minorities
 • Council of Europe
 • Advisory Committee of the Framework Convention
 • collective complaints

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/26
  AUTORZY: Krzysztof Drzewicki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Międzynarodowe prawo humanitarne. Wyzwania u progu XXI stulecia
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: International humanitarian law. Challenges at the threshold of XXI century
  ŹRÓDŁO: W: X lat Polski w Unii Europejskiej : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Mirosław Borkowski, Aleksandra Friedberg
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [255]-274
  ISBN: 978-83-89762-58-0
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • międzynarodowe prawo humanitarne
 • międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych
 • międzynarodowa ochrona praw człowieka
 • międzynarodowe prawo zwyczajowe
 • konflikty zbrojne
 • Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK)
 • sądownictwo międzynarodowe
 • sądownictwo mieszane (hybrydowe)
 • prawo haskie
 • prawo genewskie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • International Humanitarian Law
 • international law of armed conflicts
 • international protection of human rights
 • international customary law
 • armed conflicts
 • International Committee of the Red Cross (ICRC)
 • international courts
 • mixed (hybrid) courts
 • Hague law
 • Geneva law

  15/26
  AUTORZY: Krzysztof Drzewicki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 246-247
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 1 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  16/26
  AUTORZY: Krzysztof Drzewicki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 247
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 1 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  17/26
  AUTORZY: Krzysztof Drzewicki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Minority policies of the OSCE
  ŹRÓDŁO: W: International protection of minorities - challenges in practice and doctrine / Daniel Thürer ( ed.)
  ADRES WYDAWNICZY: Zurich : Schulthess, 2014
  SERIA: Convivenza, 3
  OPIS FIZYCZNY: S. 23-51
  ISBN: 978-3-7255-6983-0
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:
  18/26
  AUTORZY: Krzysztof Drzewicki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Mniejszości
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 261-264
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  19/26
  AUTORZY: Krzysztof Drzewicki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Nordycka Rada Ministrów
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 291
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 1 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  20/26
  AUTORZY: Krzysztof Drzewicki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 315-316
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 1 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  21/26
  AUTORZY: Krzysztof Drzewicki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Plebiscyt
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 352-354
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  22/26
  AUTORZY: Krzysztof Drzewicki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Prawo do rozwoju
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 367-368
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  23/26
  AUTORZY: Krzysztof Drzewicki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Rada Nordycka
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 416-417
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 1 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  24/26
  AUTORZY: Krzysztof Drzewicki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: System ochrony praw człowieka
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 485-487
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  25/26
  AUTORZY: Krzysztof Drzewicki.
  TYTUŁ: Analogia w prawie karnym a ochrona praw człowieka na tle opinii doradczej Trybunału haskiego w sprawie Wolnego Miasta Gdańska
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Analogy in criminal law and the protection of human rights on the background of an advisory opinion of the hague court pertaining to the Free City of Danzig
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2015, T. 33, s. [139]-153
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Księga jubileuszowa 45-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  26/26
  AUTORZY: Krzysztof Drzewicki, Katarzyna Łasak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: The linguistic rights of national minorities in Poland and its international obligations
  ŹRÓDŁO: W: Integration and exclusion : linguistic rights of national minorities in Europe / [ed. by Elżbieta Kuzborska]
  ADRES WYDAWNICZY: Vilnius : Artprint, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 143-157
  ISBN: 978-609-8193-00-8
  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: International Conference "Integration and exclusion. Linguistic rights of national minorities in Europe"
  Miejsce konferencji: Vilnius
  Kraj: LT
  Od dnia: 2015.11.27
  Do dnia: 2015.11.27
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego