logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: GIĘTKOWSKI RADOSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 67Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/67
AUTORZY: Krzysztof Łokucijewski, Radosław Giętkowski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Dekoncentracja/Koncentracja
ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa administracyjnego / pod red. Eugeniusza Bojanowskiego, Krzysztofa Żukowskiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 52-55
ISBN: 978-83-255-0838-8
UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
UWAGI: Na okł. podtyt.: 100 podstawowych pojęć
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/67
AUTORZY: Radosław Giętkowski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Hierarchiczne przyporządkowanie
ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa administracyjnego / pod red. Eugeniusza Bojanowskiego, Krzysztofa Żukowskiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 90-93
ISBN: 978-83-255-0838-8
UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
UWAGI: Na okł. podtyt.: 100 podstawowych pojęć
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
3/67
AUTORZY: Radosław Giętkowski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kierowanie
ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa administracyjnego / pod red. Eugeniusza Bojanowskiego, Krzysztofa Żukowskiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 119-122
ISBN: 978-83-255-0838-8
UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
UWAGI: Na okł. podtyt.: 100 podstawowych pojęć
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
4/67
AUTORZY: Radosław Giętkowski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kontrola
ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa administracyjnego / pod red. Eugeniusza Bojanowskiego, Krzysztofa Żukowskiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 128-135.
ISBN: 978-83-255-0838-8
UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
UWAGI: Na okł. podtyt.: 100 podstawowych pojęć
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
5/67
AUTORZY: Radosław Giętkowski, Tomasz Bąkowski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Nadzór
ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa administracyjnego / pod red. Eugeniusza Bojanowskiego, Krzysztofa Żukowskiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 151-156
ISBN: 978-83-255-0838-8
UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
UWAGI: Na okł. podtyt.: 100 podstawowych pojęć
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
6/67
AUTORZY: Radosław Giętkowski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Organ administracji publicznej
ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa administracyjnego / pod red. Eugeniusza Bojanowskiego, Krzysztofa Żukowskiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 215-220
ISBN: 978-83-255-0838-8
UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
UWAGI: Na okł. podtyt.: 100 podstawowych pojęć
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
7/67
AUTORZY: Radosław Giętkowski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Podział terytorialny państwa
ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa administracyjnego / pod red. Eugeniusza Bojanowskiego, Krzysztofa Żukowskiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 227-231
ISBN: 978-83-255-0838-8
UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
UWAGI: Na okł. podtyt.: 100 podstawowych pojęć
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
8/67
AUTORZY: Radosław Giętkowski.
TYTUŁ: Sprawozdanie z kolokwium habilitacyjnego dra Mariusza Bogusza
ŹRÓDŁO: Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka. - 2009, nr 2 (15), s. 229-233
p-ISSN: 1896-0049

Typ publikacji: POS
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
9/67
AUTORZY: Radosław Giętkowski.
TYTUŁ: Szczegółowe warunki i sposób postępowania policjantów przy użyciu broni palnej w kontekście prawnej ochrony życia ludzkiego
ŹRÓDŁO: Przegląd Policyjny. - 2009, R. 19, nr 2, s. 67-74
p-ISSN: 0867-5708

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
10/67
AUTORZY: Radosław Giętkowski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Świadczenia publiczne
ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa administracyjnego / pod red. Eugeniusza Bojanowskiego, Krzysztofa Żukowskiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 430-433
ISBN: 978-83-255-0838-8
UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
UWAGI: Na okł. podtyt.: 100 podstawowych pojęć
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
11/67
AUTORZY: Radosław Giętkowski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Urząd administracji publicznej
ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa administracyjnego / pod red. Eugeniusza Bojanowskiego, Krzysztofa Żukowskiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 473-475
ISBN: 978-83-255-0838-8
UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
UWAGI: Na okł. podtyt.: 100 podstawowych pojęć
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
12/67
AUTORZY: Radosław Giętkowski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wojewoda
ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa administracyjnego / pod red. Eugeniusza Bojanowskiego, Krzysztofa Żukowskiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 494-501
ISBN: 978-83-255-0838-8
UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
UWAGI: Na okł. podtyt.: 100 podstawowych pojęć
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
13/67
AUTORZY: Radosław Giętkowski.
TYTUŁ: Zasada osobistej odpowiedzialności karnej
ŹRÓDŁO: Państwo i Prawo. - 2009, R. 64, z. 5, s. 73-82
p-ISSN: 0031-0980

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
14/67
AUTORZY: Radosław Giętkowski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Odpowiedzalność dyscyplinarna w administracji publicznej a nauka prawa karnego materialnego
ŹRÓDŁO: W: Przegląd dyscyplin badawczych, pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 19-22 września 2010 r. / red.: Stanisław Wrzosek [et al.]
ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010
OPIS FIZYCZNY: S. [599]-607
ISBN: 978-83-7702-103-3
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
15/67
AUTORZY: Radosław Giętkowski.
TYTUŁ: Przedawnienie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko studentowi. Glosa do wyroku WSA w Gdańsku z dnia 3 lipca 2008 r., III SA/Gd 445/07
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2010, nr 1, s. 51-64
p-ISSN: 1734-5677

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
16/67
AUTORZY: Radosław Giętkowski.
TYTUŁ: Strażnik studenckiej dyscypliny : z Rzecznikiem Dyscyplinarnym do spraw Studentów i Doktorantów, dr. Radosławem Giętkowskim, rozmawia Jarosław Kurek
ŹRÓDŁO: Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. - 2010, nr 22 (115), s. 8-9
p-ISSN: 1689-4723

Typ publikacji: PWY
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
17/67
AUTORZY: Radosław Giętkowski.
TYTUŁ: W sprawie koncepcji prawa ustrojowego (uwagi na tle problematyki podziału systemu prawa na gałęzie)
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2010, T. 24, s. [129]-138
p-ISSN: 1734-5669

UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia nauki prawa w 40-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
18/67
AUTORZY: Radosław Giętkowski.
TYTUŁ: W sprawie nowych regulacji dotyczących wykonywania kary ograniczenia wolności
ŹRÓDŁO: Przegląd Sądowy. - 2010, nr 9, s. 35-41
p-ISSN: 0867-7255

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
19/67
AUTORZY: Radosław Giętkowski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Funkcja stabilizacyjna kar dyscyplinarnych
ŹRÓDŁO: W: Sankcje administracyjne : blaski i cienie / red. Małgorzata Sahl, Renata Lewicka, Marek Lewicki
OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na 1 maja 2011 r.
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011
SERIA: Monografie - Wolters Kluwer Polska, 1897-4392
OPIS FIZYCZNY: S. 193-201
ISBN: 978-83-264-1485-5
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
20/67
AUTORZY: Radosław Giętkowski.
TYTUŁ: Naprawienie przez osobę trzecią szkody wyrządzonej przestępstwem
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Damage caused by the crime rectification by the third party
ŹRÓDŁO: Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej. - 2011, R. 56, nr 1-2, s. 26-30
p-ISSN: 0031-0344

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • obowiązek naprawienia szkody
 • poplecznictwo
 • ubezpieczenie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • duty of damage rectification
 • support
 • insurance

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  21/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ: Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów Uniwersytetu Gdańskiego : procedury, przepisy, orzecznictwo.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011.
  OPIS FIZYCZNY: 93 s., 21 cm.
  ISBN: 978-83-7326-861-6
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  22/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ: Problem studentów z zaburzeniami.
  ŹRÓDŁO: Forum Akademickie. - 2011, R. 18, nr 6, s. 46-47.
  p-ISSN: 1233-0930

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  23/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ: Prawne zmiany w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The legal changes in range of executing limitation of liberty penalty.
  ŹRÓDŁO: Przegląd Sądowy. - 2012, nr 6, s. 54-62.
  p-ISSN: 0867-7255

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • limitation of liberty penality
 • executing penality
 • avoidance of serving penalty

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  24/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ: Prawnoorganizacyjna odpowiedzialność pracowników samorządowych.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Legal organizational liability of the employees of local self-government.
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2012, T. 28, s. [113]-128.
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach.
  UWAGI: Tyt. tomu: Studia prawnoadministracyjne.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  25/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: [Komentarz do art. 34-36]
  ŹRÓDŁO: W: Kodeks karny. Komentarz [dokument elektroniczny] / red. Ryszard A. Stefański
  OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 2
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012
  SERIA: System Informacji Prawnej Legalis. Komentarze Online - BeckOK
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  26/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Efficiency and legality of the use of firearms by the officials of Polish public service
  ŹRÓDŁO: W: Legal aspects of the efficiency of public administration / ed. Piotr Stanisz, Małgorzata Czuryk, Kazimierz Ostaszewski, Juliusz Święcki
  ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Wydawnictwo KUL, cop. 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 139-153
  ISBN: 978-83-7702-786-8
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 403-435
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • use of firearms
 • public service officials
 • protection of human life

  27/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ: Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim
  OZNACZENIE WYDANIA: [Stan prawny na dzień 15 V 2013 r.]
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
  OPIS FIZYCZNY: 379 s., 24 cm
  ISBN: 978-83-7865-124-6
  UWAGI: Bibliogr. s. 350-379. Wykaz źródeł prawa s. 337-344. Wykaz orzeczeń s. 345-349
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • disciplinary liability
 • disciplinary delict
 • disciplinary penalty

  28/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ: Odstąpienie od ukarania dyscyplinarnego policjanta. Przyczynienie się przełożonego do niewykonania obowiązku przez funkcjonariusza. Glosa do wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2012 r., IV SA/Wr 402/121
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2013, nr 4, s. 11-[19]
  p-ISSN: 1734-5677

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  29/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: [Komentarz do art. 34-36]
  ŹRÓDŁO: W: Kodeks karny. Komentarz [dokument elektroniczny] / red. Ryszard A. Stefański
  OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 7
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  SERIA: System Informacji Prawnej Legalis. Komentarze Online - BeckOK
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  30/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ: Gdynia w polskim ustawodawstwie
  ŹRÓDŁO: Rocznik Gdyński. - 2014, nr 26, s. [99]-103
  p-ISSN: 0137-4044

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Gdynia city
 • Polish legislation
 • pre-war public administration

  31/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: O możliwościach wykorzystywania w polskim prawie urzędniczym rozwiązań prawnych w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej urzędników Unii Europejskiej
  ŹRÓDŁO: W: Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne : praca zbiorowa, t. 1 / pod red. Janusza Sługockiego
  ADRES WYDAWNICZY: Wrocław : Presscom Sp. z o.o., 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [763]-[769]
  ISBN: 978-83-64512-07-0 (t. 1)
  ISBN: 978-83-64512-06-3 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • disciplinary liability
 • civil service law
 • EU officials

  32/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Sprawność a legalność użycia broni palnej przez funkcjonariuszy polskich służb publicznych
  ŹRÓDŁO: W: Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego / red. Piotr Stanisz, Małgorzata Czuryk, Kazimierz Ostaszewski, Juliusz Święcki
  ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 299-313
  ISBN: 978-83-7702-785-1
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 731-757
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • use of firearms
 • public service officials
 • protection of human life

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  33/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kary [objaśnienia do art. 34-36]
  ŹRÓDŁO: W: Kodeks karny : komentarz / red. Ryszard A. Stefański
  OZNACZENIE WYDANIA: [Stan prawny na 1.1.2015 r.]
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015
  SERIA: Komentarze Kodeksowe
  OPIS FIZYCZNY: S. 289-306
  ISBN: 978-83-255-6855-9
  ISBN: 978-83-255-6856-6 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. s. 280-281
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • limitation of liberty penalty

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  34/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kary [objaśnienia do art. 34-36]
  ŹRÓDŁO: W: Kodeks karny : komentarz / red. Ryszard A. Stefański
  OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 2
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015
  SERIA: Komentarze Kodeksowe
  OPIS FIZYCZNY: S. 289-305
  ISBN: 978-83-255-7639-4
  ISBN: 978-83-255-7640-0 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. s. 280-281
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • limitation of liberty
 • penalty

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  35/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ: O odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników samorządowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Disciplinary responsibility of local self-government employees
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2015, T. 34, s. 419-427
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: 25 lat samorządu terytorialnego w wolnej Polsce
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  36/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ: Przedawnienie w sprawach dyscyplinarnych
  ŹRÓDŁO: Forum Akademickie. - 2015, R. 22, nr 9, s. 42-44
  p-ISSN: 1233-0930

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • disciplinary liability
 • academic teacher
 • prescription

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  37/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ: Uczciwość i godność. Kodeksy etyki studenta na polskich uniwersytetach
  ŹRÓDŁO: Forum Akademickie. - 2015, R. 22, nr 11, s. 46-48
  p-ISSN: 1233-0930

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ethical codes
 • student ethics
 • Polish universities

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  38/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ: Zawieszenie studenta w jego prawach
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Suspension of a student in his/her rights
  ŹRÓDŁO: Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka. - 2015, nr 2 (39), s. 5-22
  p-ISSN: 1896-0049

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • disciplinary trial
 • suspension of the student
 • student's rights

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  39/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: [Komentarz do art. 34-35]
  ŹRÓDŁO: W: Kodeks karny. Komentarz [dokument elektroniczny] / red. Ryszard A. Stefański
  OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 11
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015
  SERIA: System Informacji Prawnej Legalis. Komentarze Online - BeckOK
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • limitation of liberty penalty

  40/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kontrola działalności administracji publicznej
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa administracyjnego materialnego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Tomasza Bąkowskiego, Krzysztofa Żukowskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 94-96
  ISBN: 978-83-255-8011-7
  ISBN: 978-83-255-8012-4 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  41/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kontrola przestrzegania przez jednostki norm materialnego prawa administracyjnego
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa administracyjnego materialnego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Tomasza Bąkowskiego, Krzysztofa Żukowskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 97-98
  ISBN: 978-83-255-8011-7
  ISBN: 978-83-255-8012-4 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  42/67
  AUTORZY: Tomasz Bąkowski, Adam Bochentyn, Mariusz Bogusz, Eugeniusz Bojanowski, Katarzyna Borówka, Marcin Brzeski, Radosław Giętkowski, Paulina Glejt, Michał Miłosz, Mikołaj Pułło, Jakub H. Szlachetko, Dominika Tykwińska-Rutkowska, Karol Ważny, Krzysztof Żukowski.
  TYTUŁ: Leksykon prawa administracyjnego materialnego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Tomasza Bąkowskiego, Krzysztofa Żukowskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 329 s., 21 cm
  ISBN: 978-83-255-8011-79
  ISBN: 978-83-255-8012-4 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. przy hasłach
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  43/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Nadzór w materialnym prawie administracyjnym
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa administracyjnego materialnego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Tomasza Bąkowskiego, Krzysztofa Żukowskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 112-114
  ISBN: 978-83-255-8011-7
  ISBN: 978-83-255-8012-4 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  44/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ: Ocena ostatnich zmian ustawowych w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów, radców prawnych i notariuszy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Evaluation of recent statutory amendments concerning the disciplinary liability of attorneys, legal advisers and notaries
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2016, T. 36, s. 137-147
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Problemy prawa prywatnego i publicznego w pierwszych dekadach XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Ciszewskiemu
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  45/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ: Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich z perspektywy rzeczników dyscyplinarnych i członków komisji dyscyplinarnych
  ŹRÓDŁO: Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka. - 2016, nr 3, s. 24-34
  p-ISSN: 1896-0049

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  46/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Odpowiedzialność pracownika administracji publicznej
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa administracyjnego materialnego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Tomasza Bąkowskiego, Krzysztofa Żukowskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 137-138
  ISBN: 978-83-255-8011-7
  ISBN: 978-83-255-8012-4 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  47/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Organ administracji publicznej jako adresat norm materialnego prawa administracyjnego
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa administracyjnego materialnego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Tomasza Bąkowskiego, Krzysztofa Żukowskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 141-143
  ISBN: 978-83-255-8011-7
  ISBN: 978-83-255-8012-4 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  48/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ: Rzecznicy dyscyplinarni postulują zmiany
  ŹRÓDŁO: Forum Akademickie. - 2016, R. 23, nr 6, s. 22-24
  p-ISSN: 1233-0930

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  49/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Świadczenia i ciężary publiczne
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa administracyjnego materialnego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Tomasza Bąkowskiego, Krzysztofa Żukowskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 268-270
  ISBN: 978-83-255-8011-7
  ISBN: 978-83-255-8012-4 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  50/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wytyczne i ich funkcja w realizacji prawa administracyjnego materialnego
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa administracyjnego materialnego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Tomasza Bąkowskiego, Krzysztofa Żukowskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 300-301
  ISBN: 978-83-255-8011-7
  ISBN: 978-83-255-8012-4 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  51/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zakres przedmiotowy środków zaskarżenia w postępowaniach dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy służb mundurowych
  ŹRÓDŁO: W: Postępowanie odwoławcze w sprawach dyscyplinarnych w służbach mundurowych : VI seminarium prawnicze z cyklu "Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych" / [red. Piotr Jóźwiak, Wiesław Kozielewicz, Krzysztof Opaliński]
  ADRES WYDAWNICZY: Piła : Wydawnictwo Szkoły Policji, 2016
  SERIA: Biblioteka Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego, nr 6
  OPIS FIZYCZNY: S. 7-12
  ISBN: 978-83-88360-77-0
  UWAGI: Bibliogr. s. 108-112
  Tytuł-nazwa konferencji: VI seminarium prawnicze z cyklu "Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych"
  Miejsce konferencji: Piła
  Kraj: PL
  Od dnia: 2015.11.20
  Do dnia: 2015.11.20
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • disciplinary proceedings
 • uniformed services
 • legal remedies

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  52/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zwyczaj w prawie administracyjnym materialnym
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa administracyjnego materialnego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Tomasza Bąkowskiego, Krzysztofa Żukowskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 323-324
  ISBN: 978-83-255-8011-7
  ISBN: 978-83-255-8012-4 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  53/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: [Komentarz do art. 34-36]
  ŹRÓDŁO: W: Kodeks karny. Komentarz [dokument elektroniczny] / red. Ryszard A. Stefański
  OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 15
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016
  SERIA: System Informacji Prawnej Legalis. Komentarze Online - BeckOK
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  54/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kary [objaśnienia do art. 34-36]
  ŹRÓDŁO: W: Kodeks karny : komentarz / red. Ryszard A. Stefański
  OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 3, [Stan prawny na 1.5.2017 r.]
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017
  SERIA: Komentarze Kodeksowe
  OPIS FIZYCZNY: S. 318-333
  ISBN: 978-83-255-9152-6
  UWAGI: Bibliogr. s. 294-297
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  55/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
  ŹRÓDŁO: W: Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym Kodeksie karnym / red. Paweł Daniluk
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017
  SERIA: Monografie Prawnicze
  OPIS FIZYCZNY: S. 391-425
  ISBN: 978-83-255-9190-8
  ISBN: 978-83-255-9191-5 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. XV-XXXV
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • compensation for damage duty
 • compensation for the non-material harm duty
 • compensation mean

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  56/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ: Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich. Doświadczenia i problemy : (ogólnopolska konferencja naukowa, Warszawa, 25-26.04.2016 r.)
  ŹRÓDŁO: Państwo i Prawo. - 2017, R. 72, z. 1, s. 125-126
  p-ISSN: 0031-0980

  Typ publikacji: POS
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • disciplinary liability
 • academic teacher
 • scientific conference

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  57/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ: Rola sądowego kuratora zawodowego i zakładu pracy w wykonywaniu kary ograniczenia wolności
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Role of a professional legal guardian and the workplace in the enforcement of the penalty of restriction of liberty
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2017, T. 38, s. 69-79
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Dwadzieścia lat Gdańskich Studiów Prawniczych
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  58/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ: Rośnie liczba spraw dyscyplinarnych
  ŹRÓDŁO: Forum Akademickie. - 2017, R. 24, nr 11, s. 40-41
  p-ISSN: 1233-0930

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • disciplinary liability
 • academic teacher

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  59/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy służb mundurowych
  ŹRÓDŁO: W: Odpowiednie stosowanie przepisów innych ustaw w sprawach dyscyplinarnych w służbach mundurowych : VII Seminarium Prawnicze z cyklu "Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych" / [materiały pod red. Piotra Jóźwiaka, Wiesława Kozielewicza, Krzysztofa Opalińskiego]
  ADRES WYDAWNICZY: Piła : Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, 2017
  SERIA: Biblioteka Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego, nr 7
  OPIS FIZYCZNY: S. 14-20
  ISBN: 978-83-88360-78-7
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 57-59
  Tytuł-nazwa konferencji: VII Seminarium Prawnicze z cyklu "Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych"
  Miejsce konferencji: Piła
  Kraj: PL
  Od dnia: 2017.11.14
  Do dnia: 2017.11.14
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • disciplinary proceedings
 • uniformed services
 • administrative procedure code

  60/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ: Wzory pism i decyzji procesowych sporządzanych w postępowaniach w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na dzień 1 lipca 2017 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : [Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego], 2017
  OPIS FIZYCZNY: 32 s.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  61/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ: Wzory pism i decyzji procesowych sporządzanych w postępowaniach w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich
  OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 2, stan prawny na dzień 20 listopada 2017 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : [Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego], 2017
  OPIS FIZYCZNY: 32 s.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  62/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: [Komentarz do art. 34-36]
  ŹRÓDŁO: W: Kodeks karny. Komentarz [dokument elektroniczny] / red. Ryszard A. Stefański
  OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 17
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017
  SERIA: System Informacji Prawnej Legalis. Komentarze Online - BeckOK
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  63/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kary : [objaśnienia do art. 34-36]
  ŹRÓDŁO: W: Kodeks karny : komentarz / red. Ryszard A. Stefański
  OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 4
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
  SERIA: Komentarze Kodeksowe
  OPIS FIZYCZNY: S. 323-338
  ISBN: 978-83-812-8953-5
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  64/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Odpowiedzialność dyscyplinarna z tytułu naruszenia zasad etyki prawniczej
  ŹRÓDŁO: W: Etyka prawnicza : zagadnienia podstawowe / red. Sebastian Sykuna
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018
  SERIA: Monografie Prawnicze
  OPIS FIZYCZNY: S. 269-280
  ISBN: 978-83-8158-309-1
  ISBN: 978-83-8158-310-7
  UWAGI: Bibliogr. s. zbiorcza XIII-XIX
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  65/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ: Po zakończeniu działalności konwentu rzeczników
  ŹRÓDŁO: Forum Akademickie. - 2018, R. 25, nr 12, s. 40-41
  p-ISSN: 1233-0930

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  66/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ: Pojęcie miejsca stałego pobytu w prawie karnym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The notion of permanent place of residence in criminal law
  ŹRÓDŁO: Forum Prawnicze. - 2018, nr 1 (45), s. 35-48
  p-ISSN: 2081-688X

  UWAGI: Bibliogr. 39 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • miejsce stałego pobytu
 • prawo karne
 • kara ograniczenia wolności

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • permanent place of residence
 • criminal law
 • limitation of liberty penalty

  Adres url:
  67/67
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: [Komentarz do art. 34-36]
  ŹRÓDŁO: W: Kodeks karny. Komentarz [dokument elektroniczny] / red. Ryszard A. Stefański
  OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 21
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018
  SERIA: System Informacji Prawnej Legalis. Komentarze Online - BeckOK
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego