logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: GOLUS WŁODZIMIERZ
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/13
AUTORZY: Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Włodzimierz Golus.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Organizacja sieci hydrograficznej w zlewni pojeziernej przy różnym stanie jej retencji
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Hydrographic network layout in lake catchment areas at various retention levels
ŹRÓDŁO: W: Zasoby i ochrona wód : obieg wody i materii w zlewniach rzecznych / pod red. Roberta Bogdanowicza i Joanny Fac-Benedy
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. [159]-166
ISBN: 978-83-7531-028-3
UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • sieć hydrograficzna obszarów młodoglacjalnych
 • model kaskady ośrodków retencji

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • hydrographic network of late glacial landscape
 • basin retention cascada model

  Adres url:
  2/13
  AUTORZY: Dariusz Borowiak, Magdalena Borowiak, Włodzimierz Golus.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Przyrodnicze uwarunkowania występowania substancji optycznie aktywnych w jeziorach pomorskich
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Natural determinants of the occurrence of optically active substances in Pomeranian lakes
  ŹRÓDŁO: W: Przeobrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniajacego się środowiska / red. nauk. Andrzej T. Jankowski [et al.]
  ADRES WYDAWNICZY: Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego [etc.], 2009
  OPIS FIZYCZNY: S. 59-[69]
  ISBN: 978-83-61644-05-7
  UWAGI: Bibliogr. 32 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • substancje optycznie aktywne
 • jeziora pomorskie
 • morfometria mis jeziornych
 • parametry zlewni
 • regresja wielokrotna

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/13
  AUTORZY: Dariusz Borowiak, Magdalena Borowiak, Włodzimierz Golus.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Przyrodnicze uwarunkowania zmienności rozpuszczonej i zawieszonej materii w jeziorach pomorskich.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Natural determinants of the variability of dissolved and suspended matter in the Pomeranian lakes.
  ŹRÓDŁO: W: Anthropogenic and natural transformations of lakes, vol. 3 / ed. Włodzimierz Marszelewski.
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Polish Limnological Society, 2009.
  OPIS FIZYCZNY: S. [37]-43.
  ISBN: 978-83-910381-8-5
  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • substancje żółte
 • seston
 • jeziora pomorskie
 • morfometria mis jeziornych
 • parametry zlewni
 • regresja wielokrotna

  4/13
  AUTORZY: Jacek Barańczuk, Włodzimierz Golus, Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Jezioro Leśno Dolne.
  ŹRÓDŁO: W: Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego / pod red. Jacka Barańczuka, Dariusza Borowiaka.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Charzykowy : Katedra Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego : Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych. Oddział, 2010.
  SERIA: Badania Limnologiczne = Limnological Research, t. 6
  OPIS FIZYCZNY: S. 119-124.
  ISBN: 978-83-910381-9-2
  ISBN: 978-83-7531-034-4
  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/13
  AUTORZY: Jacek Barańczuk, Włodzimierz Golus.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Jezioro Somińskie.
  ŹRÓDŁO: W: Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego / pod red. Jacka Barańczuka, Dariusza Borowiaka.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Charzykowy : Katedra Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego : Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych. Oddział, 2010.
  SERIA: Badania Limnologiczne = Limnological Research, t. 6
  OPIS FIZYCZNY: S. 186-192.
  ISBN: 978-83-910381-9-2
  ISBN: 978-83-7531-034-4
  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/13
  AUTORZY: Jacek Barańczuk, Włodzimierz Golus, Piotr Grzybowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Jezioro Witoczno.
  ŹRÓDŁO: W: Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego / pod red. Jacka Barańczuka, Dariusza Borowiaka.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Charzykowy : Katedra Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego : Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych. Oddział, 2010.
  SERIA: Badania Limnologiczne = Limnological Research, t. 6
  OPIS FIZYCZNY: S. 197-202.
  ISBN: 978-83-910381-9-2
  ISBN: 978-83-7531-034-4
  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/13
  AUTORZY: Maciej Markowski, Włodzimierz Golus, Monika Kwidzińska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Aplikacyjność metod oceny wielkości opadów zasilających oczka Pomorza Gdańskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The applicability of methods to estimate precipitation that recharges ponds in Gdańsk Pomerania
  ŹRÓDŁO: W: Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej = Novel methods and solutions in hydrology and water management / pod red. Damiana Absalona, Magdaleny Matysik, Marka Rumana
  ADRES WYDAWNICZY: Sosnowiec : Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego : Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, 2015
  SERIA: Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, t. 3
  OPIS FIZYCZNY: S. 287-298
  ISBN: 978-83-61695-26-4
  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • oczka
 • metody geostatyczne
 • kriging zwykły
 • metoda Thiessena
 • opady
 • interpolacja przestrzenna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ponds
 • geostatistical method
 • ordinary kriging
 • Thieseen method
 • percipitation
 • spatial interpolation

  Adres url:
  8/13
  AUTORZY: Monika Kwidzińska, Maciej Markowski, Włodzimierz Golus.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wpływ uwarunkowań przyrodniczych na obieg wody i materii biogenicznej w systemie rzeczno-jeziornym Świętej Strugi
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The impact of natural factors on water and biogenic matter circulation in the river and lake system of the Święta Struga River in Poland
  ŹRÓDŁO: W: Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej = Novel methods and solutions in hydrology and water management / pod red. Damiana Absalona, Magdaleny Matysik, Marka Rumana
  ADRES WYDAWNICZY: Sosnowiec : Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego : Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, 2015
  SERIA: Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, t. 3
  OPIS FIZYCZNY: S. 259-271
  ISBN: 978-83-61695-26-4
  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Święta Struga
 • system rzeczno-jeziorny
 • koncepcja kontinuum rzecznego

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Święta Struga River
 • river and lake system
 • concept on the river continuum

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/13
  AUTORZY: Włodzimierz Golus, Barbara Wojtasik.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: An evaluation on the trophic state of small water bodies based on the analysis of major meiobethic taxa
  NAZWA KONFERENCJI: 10th Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS10)
  MIEJSCE: Olomouc, Czech Republic, 2-7 July 2017
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  10/13
  AUTORZY: Włodzimierz Golus, Monika Kwidzińska, Maciej Markowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Dynamika sieci hydrograficznej obszarów pojeziernych
  ŹRÓDŁO: W: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących / pod red. Roberta Czerniakowskiego, Pawła Bilskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 257-272
  ISBN: 978-83-7867-725-3
  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ponds
 • endorheic areas
 • post-glacial landscape

  11/13
  AUTORZY: Monika Kwidzińska, Maciej Markowski, Włodzimierz Golus.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Jednostkowe ładunki biogenów dostarczane opadem atmosferycznym na obszary pojezierne w różnych pod względem wodności latach (na przykładzie zlewni systemu rzeczno-jeziornego Świętej Strugi)
  ŹRÓDŁO: W: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących / pod red. Roberta Czerniakowskiego, Pawła Bilskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 345-354
  ISBN: 978-83-7867-725-3
  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • river-lake systems
 • postglacial landscape
 • nitrogen
 • precipitation

  12/13
  AUTORZY: Maciej Markowski, Włodzimierz Golus, Żaneta Polkowska, Monika Kwidzińska.
  TYTUŁ: Surfactants: a real threat to the aquatic geoecosystems of lobelia lakes
  ŹRÓDŁO: Limnological Review. - 2017, Vol. 17, no. 4, s. 183-193
  p-ISSN: 1642-5952
  e-ISSN: 2300-7575

  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • lobelia lakes
 • surfactants
 • surface-active substances
 • anthropogenic pressure

  Adres url:
  DOI:
  13/13
  AUTORZY: Włodzimierz Golus, Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska.
  TYTUŁ: Water circulation in the moraine ponds of northern Poland
  ŹRÓDŁO: Hydrobiologia. - 2017, Vol. 793, iss. 1, s. 55-65
  p-ISSN: 0018-8158
  e-ISSN: 1573-5117

  UWAGI: Bibliogr. 35 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.165
  Punktacja MNiSW: 30.000
  5-letni Impact Factor ISI: 2.444
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ponds
 • water circulation
 • endorheic areas
 • post-glacial landscape

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego