logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: GRZEGORCZYK GRZEGORZ
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/18
AUTORZY: Grzegorz Grzegorczyk.
TYTUŁ: Is humour an ethnically conditioned phenomenon?
ŹRÓDŁO: Beyond Philology. - 2010, no. 7, s. [263]-284.
p-ISSN: 1732-1220

UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • humour
 • comedy
 • translation
 • culture
 • language

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/18
  AUTORZY: Grzegorz Grzegorczyk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Poczucie humoru i poprawność polityczna : odpowiedzialność tłumacza w przekładzie tekstów humorystycznych.
  ŹRÓDŁO: W: Tłumacz : sługa, pośrednik, twórca? / red. tomu Małgorzata Guławska-Gawkowska, Krzysztof Hejwowski, Anna Szczęsny.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.
  OPIS FIZYCZNY: S. 517-525.
  ISBN: 978-83-929439-2-1
  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  UWAGI: Materiały z 3. Konferencji z cyklu Imago Mundi.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/18
  AUTORZY: Grzegorz Grzegorczyk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Throwing rocks at storks or a few remarks on self-deprecating humour
  ŹRÓDŁO: W: Codes of humour / ed. by Alina Kwiatkowska and Agnieszka Stanecka
  ADRES WYDAWNICZY: Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2012
  SERIA: Humour: Theories, Applications, Practices, vol. 3/2
  OPIS FIZYCZNY: S. [97]-104
  ISBN: 978-83-7726-042-5
  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  UWAGI: Materiały z 3. konf. Humor TAP, Piotrków Trybunalski
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/18
  AUTORZY: Magdalena Grabowska, Grzegorz Grzegorczyk, Hadrian Lankiewicz.
  TYTUŁ: Language and concepts in action : multidisciplinary perspectives on linguistic research
  ADRES WYDAWNICZY: Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, cop. 2013
  OPIS FIZYCZNY: 158 s., 22 cm
  SERIA: Schriften zur Diachronen und Synchronen Linguistik, 2191-8856, Bd. 12
  ISBN: 978-3-631-64383-9
  ISBN: 978-3-653-03481-3 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  Typ publikacji: ZM
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 25.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/18
  AUTORZY: Grzegorz Grzegorczyk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Humor telewizyjny
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Television humour
  ŹRÓDŁO: W: Humor polski : monografia / pod red. Doroty Brzozowskiej i Władysława Chłopickiego
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Tertium, 2014
  SERIA: Humour and Culture, 4
  OPIS FIZYCZNY: S. 285-300
  ISBN: 978-83-61678-09-0
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • humor
 • telewizja
 • język
 • kultura

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/18
  AUTORZY: Grzegorz Grzegorczyk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Nie-komunikacja w coachingu, czyli kto rozmawia z kim podczas sesji coachingowej. Zastosowanie teorii języka i komunikacji do wyjaśnienia mechanizmów obecnych w rozmowie coachingowej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Non-communication in coaching or who is talking to whom during a coaching session. Applying the theory of language and communication to explain the mechanisms present in a coaching conversation
  ŹRÓDŁO: W: Coaching naukowy / red. Piotr Dubiński, Monika Grochalska
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 111-127
  ISBN: 978-83-934466-5-0
  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • coaching
 • język
 • komunikacja

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/18
  AUTORZY: Grzegorz Grzegorczyk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Skrzydlate słowa - współczesne polskie przysłowia i aforyzmy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Winged words - contemporary Polish proverbs and aphorisms
  ŹRÓDŁO: W: Humor polski : monografia / pod red. Doroty Brzozowskiej i Władysława Chłopickiego
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Tertium, 2014
  SERIA: Humour and Culture, 4
  OPIS FIZYCZNY: S. 323-335
  ISBN: 978-83-61678-09-0
  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • humor
 • język
 • komunikacja
 • kultura
 • przysłowia
 • aforyzmy
 • słowa skrzydlate

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/18
  AUTORZY: Grzegorz Grzegorczyk.
  TYTUŁ: Linguistic foundations of techniques instigating mental and behavioural change in coaching conversations
  ŹRÓDŁO: Rocznik Kognitywistyczny, [dokument elektroniczny]. - 2015, T. 8, s. 13-22
  TRYB DOSTĘPU: http://www.ejournals.eu/pliki/art/5898/ [dostęp 15.12.2015]
  p-ISSN: 1689-927X
  e-ISSN: 2084-3895

  UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • change
 • language
 • coaching
 • communication
 • self-talk
 • dialogue

  Adres url:
  DOI:
  9/18
  AUTORZY: Maria Dembska, Grzegorz Grzegorczyk.
  TYTUŁ: Shaking hands with buildings - cognitive ecology and embodiment in the language of architectural reviews : a case study
  ŹRÓDŁO: Forum Filologiczne Ateneum = Ateneum Philological Forum. - 2015, 1 (3), s. 21-33
  p-ISSN: 2353-2912

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • language
 • metaphor
 • interactivity
 • embodiment
 • cognition
 • architecture

  Adres url:
  10/18
  AUTORZY: Grzegorz Grzegorczyk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Tutoring rozwojowy albo jak określenie własnego celu wpływa na wewnętrzną motywację? Wprowadzenie w problematykę
  ŹRÓDŁO: W: Coaching i tutoring : w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej / pod red. Jana A. Malinowskiego i Agaty Wesołowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT", cop. 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 40-41
  ISBN: 978-83-63955-37-3
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  11/18
  AUTORZY: Grzegorz Grzegorczyk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Language relativism and the effectiveness of communication
  ŹRÓDŁO: W: Pathways to language, culture, communication and identity / Elizabeth Woodward-Smith, Hadrian Aleksander Lankiewicz, Małgorzata Godlewska (eds.)
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Ateneum-Szkoła Wyższa, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 73-82
  ISBN: 978-83-61079-36-1
  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ecological perspective
 • communication
 • linguistic relativism

  12/18
  AUTORZY: Grzegorz Grzegorczyk.
  TYTUŁ: Language, communication, observation and coupling in second-order change
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Język, komunikacja, obserwacja i sprzężenie w procesie zmiany
  ŹRÓDŁO: Beyond Philology. - 2016, no. 13, s. 351-367
  p-ISSN: 1732-1220
  e-ISSN: 2451-1498

  UWAGI: Bibliogr. 33 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • język
 • komunikacja
 • languaging
 • poznanie
 • zmiana

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • changement
 • communication
 • connaissance
 • langage
 • mise en langage (languaging)

  Adres url:
  13/18
  AUTORZY: Grzegorz Grzegorczyk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Tutoring w perspektywie kontekstowo - ekologicznej
  ŹRÓDŁO: W: W trosce o jakość w ilości : tutoring oksfordzki w Uniwersytecie Gdańskim / pod red. Beaty Karpińskiej-Musiał
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 95-112
  ISBN: 978-83-65148-72-8
  UWAGI: Bibliogr. 49 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:
  14/18
  AUTORZY: Grzegorz Grzegorczyk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Coding and transferring or actions and interactions? An alternative approach to understanding language
  ŹRÓDŁO: W: Przekraczanie granic w języku, literaturze, kulturze / [red. Elżbieta Sternal, Małgorzata Chrzan, Joanna Burzyńska-Sylwestrzak]
  ADRES WYDAWNICZY: Świecie : Wydawnictwo Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu, 2017
  SERIA: Humanistica 21, 2544-1345, t. 1
  OPIS FIZYCZNY: S. 17-39
  ISBN: 978-83-933823-3-0
  ISBN: 978-83-933823-2-3 (online)
  UWAGI: Bibliogr. 42 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • język
 • dialogiczność
 • interakcyjność
 • współdziałanie
 • perspektywa rozproszona
 • ucieleśnienie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • language
 • dialogicality
 • interactivity
 • co-action
 • distributed perspective
 • embodiment

  15/18
  AUTORZY: Grzegorz Grzegorczyk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Language and dialogicality as instigators of transformative and sense making processes in personalised education
  ŹRÓDŁO: W: Translatorik, Translationsdidaktik und Fremdsprachendidaktik : Herausforderungen und Perspektiven / Jolanta Hinc, Adam Jarosz, Joanna Mampe (Hrsg.)
  ADRES WYDAWNICZY: Frankfurt am Main : Peter Lang, 2017
  SERIA: Schriften zur Diachronen und Synchronen Linguistik, 2191-8856, Bd. 18
  OPIS FIZYCZNY: S. 121-134
  ISBN: 978-3-631-73602-9
  ISBN: 978-3-631-73603-6 (E-DF)
  ISBN: 978-3-631-73604-3 (EPUB)
  ISBN: 978-3-631-73605-0 (MOBI)
  UWAGI: Bibliogr. 46 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • sense-making
 • personalised education
 • dialogicality
 • language
 • communication

  16/18
  AUTORZY: Magdalena Grabowska, Grzegorz Grzegorczyk, Piotr Kallas.
  TYTUŁ: Narrativity in action : language, culture and text
  ADRES WYDAWNICZY: Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 158 s.
  SERIA: Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures, 2364-7558, vol. 8
  ISBN: 978-3-631-73065-2
  ISBN: 978-3-631-73079-9 (E-PDF)
  ISBN: 978-3-631-73080-5 (EPUB)
  ISBN: 978-3-631-73081-2 (MOBI)
  UWAGI: Bibliogr. s. 141-157
  Typ publikacji: ZM
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 25.000
  DOI:
  17/18
  AUTORZY: Grzegorz Grzegorczyk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Uczenie się jako nadawanie sensów i znaczeń, czyli komunikacja w edukacji spersonalizowanej w ujęciu enaktywistycznym
  ŹRÓDŁO: W: Style komunikacyjne / pod red. Aleksandry Knapik, Aleksandry Misior-Mroczkowskiej, Piotra Chruszczewskiego, Władysława Chłopickiego
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium", 2017
  SERIA: Język a Komunikacja, 39
  OPIS FIZYCZNY: S. 133-142
  ISBN: 978-83-61678-03-8
  UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • współuczestniczące nadawanie znaczeń
 • komunikacja
 • uczenie się
 • poznanie
 • enaktywizm
 • tutoring

  18/18
  AUTORZY: Grzegorz Grzegorczyk.
  TYTUŁ: Dialogue and language as factors contributing to transformative learning in academic tutoring
  ŹRÓDŁO: Psychology of Language and Communication. - 2018, Vol. 22, no. 1, s. 164-186
  p-ISSN: 1234-2238
  e-ISSN: 2083-8506

  UWAGI: Bibliogr. 56 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • interactivity
 • learning
 • language
 • embodiment
 • meaning-making

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego