logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: JACKOWSKA BEATA
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/28
AUTORZY: Beata Jackowska.
TYTUŁ: Ubezpieczenia od niedołęstwa (typu Long-Term Care) - produkty i modele aktuarialne
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Long-term care insurance - products and actuarial models
ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - 2008, nr 1197, s. 88-96
p-ISSN: 1899-3192

UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
UWAGI: Tyt. nru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/28
AUTORZY: Beata Jackowska.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Konsekwencje zróżnicowania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w polskim systemie emerytalnym
ŹRÓDŁO: W: 10 lat reformy emerytalnej w Polsce : efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia / pod red. Filipa Chybalskiego, Iwony Staniec
ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009
SERIA: Monografie Politechniki Łódzkiej
OPIS FIZYCZNY: S. [69]-79
ISBN: 978-83-7283-330-3
UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
3/28
AUTORZY: Beata Jackowska, Ewa Wycinka.
TYTUŁ: Modele ryzyka skreślenia z listy studentów na przykładzie studentów trybu niestacjonarnego
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Model of risk relegation based on the example of extramural students
ŹRÓDŁO: Taksonomia (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) ; nr 47. - 2009, 16, s. [485]-493
p-ISSN: 1505-9332

UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
UWAGI: Tyt. nru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • skreślenie z listy studentów
 • regresja logistyczna
 • modele logistyczne i probitowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • students relegation
 • logistic regresion
 • logistic and probit models

  Adres url:
  4/28
  AUTORZY: Dorota Banaszkiewicz, Beata Jackowska, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Wykorzystanie analizy Kaplana-Meiera do badania zróżnicowania stażu pracy osób długotrwale bezrobotnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Application of Kaplan-Meier analysis for modeling the dispersion at professional experience of long-term unemployed population
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2009, 4/2, s. [559]-568
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/28
  AUTORZY: Beata Jackowska, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Wykorzystanie metod analizy przeżycia do konstrukcji ubezpieczenia stypendialnego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Application of survival analysis for construction of scholarship insurance
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - 2009, nr 127, s. [463]-472
  p-ISSN: 1689-7374

  UWAGI: Tyt. tomu: Studia ubezpieczeniowe
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/28
  AUTORZY: Beata Jackowska.
  TYTUŁ: Wpływ wybranych metod wygładzania prawdopodobieństw zgonu na wysokość składek i rezerw netto w ubezpieczeniach na życie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: : The influence of selected graduation methods of probability of death on net premius and reserves in life insurance
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2010, nr 106, s. [48]-57
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • tablice trwania życia
 • wygładzanie wskaźników demograficznych
 • splajny
 • ubezpieczenia na życie
 • składki i rezerwy netto

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/28
  AUTORZY: Beata Jackowska, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Analysis of the last employment period of the unemployed : the application of the Cox model
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Wykorzystanie modelu Coxa do badania czasu pracy u ostatniego pracodawcy osób bezrobotnych
  ŹRÓDŁO: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2011, [T.] 255, s. [367]-375
  p-ISSN: 0208-6018

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • survival analysis
 • event history analysis
 • survival time
 • time of duration
 • risk
 • Kaplan-Meier estimator
 • Cox model
 • Akaike Information Criterion (AIC)
 • Bayesian Information Criterion (BIC)

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/28
  AUTORZY: Beata Jackowska.
  TYTUŁ: Charakterystyka wybranych metod wyrównywania tablic trwania życia : wnioski dla zastosowań aktuarialnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Characterization of selected methods of the graduation of life tables in the perspective of their actuarial applications
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2011, nr 228, s. [179]-189
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • wyrównywanie
 • tablica trwania życia
 • prawdopodobieństwo zgonu

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • graduation
 • life table
 • death probability

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/28
  AUTORZY: Beata Jackowska.
  TYTUŁ: Efekty interakcji między zmiennymi objaśniającymi w modelu logitowym w analizie zróżnicowania ryzyka zgonu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Interaction effects betwen predictor variables in a logistic model in an analysis of the diversity of death risk
  ŹRÓDŁO: Przegląd Statystyczny. - 2011, R. 58, z. 1-2, s. [24]-41
  p-ISSN: 0033-2372

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • regresja logistyczna
 • efekt interakcji
 • prawdopodobieństwo zgonu

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • logistic regression
 • interaction effect
 • death probability

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/28
  AUTORZY: Beata Jackowska, Tomasz Jurkiewicz, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Grupowe ubezpieczenia na życie w sektorze MSP
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Group life insurance in the SME sector
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2011, nr 228, s. [190]-200
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ubezpieczenia grupowe
 • małe i średnie przedsiębiorstwa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • group life insurance
 • small and medium enterprises

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/28
  AUTORZY: Beata Jackowska.
  TYTUŁ: Jad-wiga Suchecka: Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej
  ŹRÓDŁO: Polityka Społeczna. - 2011, R. 38, nr 1 (442), s. 31-32
  p-ISSN: 0137-4729

  Typ publikacji: PRE
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/28
  AUTORZY: Beata Jackowska.
  TYTUŁ: Modele parametryczne procesu przeżycia osób starszych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Parametric models of old-age survival
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2011, 2/3, s. [191]-200
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Wybrane problemy rozwoju demograficzno-społecznego Polski i metody ich badania
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/28
  AUTORZY: Beata Jackowska, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Modelowanie ryzyka wystąpienia szkody ubezpieczeniowej : budowa i kryteria oceny modeli regresji logistycznej.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Insurance risk modelling : construction and fitting criteria of logistic regression models.
  ŹRÓDŁO: Taksonomia (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) ; nr 176. - 2011, 18, s. [568]-575.
  p-ISSN: 1505-9332

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowanie.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • regresja logistyczna
 • dychotomiczna zmienna zależna
 • ryzyko ubezpieczeniowe

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/28
  AUTORZY: Beata Jackowska, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Wykorzystanie regresji logistycznej w analizie czynników wpływających na aktywne poszukiwanie pracy przez osoby długotrwale bezrobotne.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The application of logistic regression in the analysis of factors that have influence on active job seeking by long-term unemployed.
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2011, 4/8, s. [393]-403.
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:
  15/28
  AUTORZY: Beata Jackowska, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Zastosowanie scoringu do oceny ryzyka ubezpieczeniowego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The application of scoring in insurance risk evaluation
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - 2011, nr 182, s. [225]-235
  p-ISSN: 1689-7374

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Studia ubezpieczeniowe: zarządzanie ryzykiem i finansami
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • scoring
 • ryzyko
 • ubezpieczenia

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  16/28
  AUTORZY: Beata Jackowska, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Znaczenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 marca 2011 r. dla wybranych ubezpieczeń życiowych i majątkowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Impact of the European Court of Justice ruling of March 1, 2011 on selected life and non-life insurance products
  ŹRÓDŁO: Wiadomości Ubezpieczeniowe. - 2012, R. 65, nr 3, s. 5-[15]
  p-ISSN: 0137-7264

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ryzyko ubezpieczeniowe
 • czynniki ryzyka
 • płeć
 • ubezpieczenia na życie
 • ubezpieczenia OC komunikacyjne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • insurance risk
 • risk factors
 • gender
 • life insurance
 • MTPL insurance

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  17/28
  AUTORZY: Beata Jackowska.
  TYTUŁ: Modele dalszego trwania życia oraz ich zastosowania w przypadku osób starszych
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
  OPIS FIZYCZNY: 273 s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-7865-103-1
  UWAGI: Bibliogr. s. 263-273
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  18/28
  AUTORZY: Beata Jackowska, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: The comparison of the effect of gender equal treatment on insurance in Poland and other selected European Union countries
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Porównanie efektu ujednolicenia ze względu na płeć składek i świadczeń ubezpieczeniowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej
  ŹRÓDŁO: Wiadomości Ubezpieczeniowe. - 2013, R. 66, nr 4, s. 59-[73]
  p-ISSN: 0137-7264

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ryzyko ubezpieczeniowe
 • płeć
 • ubezpieczenia na życie
 • ubezpieczenia komunikacyjne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • risk insurance
 • gender
 • life insurance
 • motor insurance

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  19/28
  AUTORZY: Anna Gierusz, Beata Jackowska, Mirosław Szreder.
  TYTUŁ: Obowiązek czy dobrowolność ubezpieczenia : wybrane aspekty ekonomiczne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Compulsory insurance : selected economic aspects
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2014, R. 12, nr 1, s. 57-81
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ubezpieczenia obowiązkowe
 • hazard moralny
 • PKB
 • ubezpieczenia dobrowolne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • compulsory insurance
 • moral hazard
 • GDP
 • non-obligatory insurance

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  20/28
  AUTORZY: Beata Jackowska, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Płeć i wiek jako czynnik ryzyka w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Gender and age as risk factors in motor insurance
  ŹRÓDŁO: W: Aktualne problemy wybranych ubezpieczeń majątkowych / red. nauk. Monika Kaczała, Jacek Lisowski, Magdalena Osak
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [53]-64
  ISBN: 978-83-7417-801-3
  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • motor insurance
 • risk factors
 • odds
 • odds ratio
 • logistc regression

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  21/28
  AUTORZY: Beata Jackowska, Tomasz Jurkiewicz, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ryzyko ubezpieczeniowe w działalności podmiotów sektora MSP : ocena zagrożenia a stopień zabezpieczenia
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Insurable risk in the activity of enterprises in the MSE sector : evaluation of perils and the level of safety
  ŹRÓDŁO: W: Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń / red. nauk. Jacek Lisowski, Piotr Manikowski
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [15]-25
  ISBN: 978-83-7417-793-1
  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  22/28
  AUTORZY: Beata Jackowska, Tomasz Jurkiewicz, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Satysfakcja przedsiębiorstw sektora MŚP z likwidacji szkód ubezpieczeniowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: SMEs' satisfaction with insurance claims settlement
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2014, nr 342, s. 87-97
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ubezpieczenia
 • szkody
 • małe i średnie przedsiębiorstwa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • insurances
 • small business

  Adres url:
  DOI:
  23/28
  AUTORZY: Beata Jackowska.
  TYTUŁ: Wpływ proporcji płci ubezpieczonych na wysokość jednorazowych składek netto w ubezpieczeniach na życie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The influence of gender structure of the insured on net single premiums in life insurance
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2014, nr 342, s. 77-86
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ubezpieczenia na życie
 • tablice trwania życia
 • składki ubezpieczeniowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • life insurance
 • life table
 • insurance premium

  Adres url:
  DOI:
  24/28
  AUTORZY: Beata Jackowska.
  TYTUŁ: Analiza kohortowa czasu istnienia mikroprzedsiębiorstw w Gdańsku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Cohort analysis of survival time of micro enterprises in Gdansk
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2015, R. 13, nr 4, cz. 2, s. 127-145
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • mikroprzedsiębiorstwa
 • analiza przeżycia
 • analiza kohortowa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • micro enterprises
 • survival analysis
 • cohort analysis

  Adres url:
  25/28
  AUTORZY: Beata Jackowska, Teresa Plenikowska.
  TYTUŁ: Ocena prawdopodobieństwa zgonu osób starszych w pierwszych latach pobytu w domu pomocy społecznej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Estimation of death probability of the elderly in the first years of residence in a nursing home
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2015, R. 13, nr 4, cz. 2, s. 147-162
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • prawdopodobieństwo zgonu
 • model logitowy
 • osoby starsze
 • opieka długoterminowa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • death probability
 • logistic regression model
 • old-age
 • long-term care

  Adres url:
  26/28
  AUTORZY: Beata Jackowska, Tomasz Jurkiewicz, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Znaczenie pośrednictwa brokera w ubezpieczaniu przedsiębiorstw sektora MSP
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Using the services of insurance brokers by the companies of the SME sector
  ŹRÓDŁO: Wiadomości Ubezpieczeniowe. - 2015, R. 68, nr 2, s. 85-98
  p-ISSN: 0137-7264

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • broker
 • ubezpieczenia
 • sektor MSP

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • broker
 • insurance
 • SME

  Adres url:
  27/28
  AUTORZY: Beata Jackowska.
  TYTUŁ: Analiza przekrojowa i kohortowa w badaniu umieralności a ubezpieczenia na życie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Cross-sectional and cohort analyses in mortality studies in life insurance calculations
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2017, nr 500, s. 48-61
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • tablice trwania życia
 • analiza kohortowa
 • analiza przekrojowa
 • ubezpieczenia na życie
 • jednorazowa składka netto

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • life table
 • cohort analysis
 • cross-sectional analysis
 • life insurance
 • net single premium

  Adres url:
  DOI:
  28/28
  AUTORZY: Beata Jackowska.
  TYTUŁ: Metody analizy przeżycia w badaniu zróżnicowania rozkładów czasu istnienia przedsiębiorstw ze względu na rodzaj działalności
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Survival analysis methods in the study of the differentiation of distributions of business duration times by type of activity
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2017, R. 15, nr 3, s. 247-264
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • analiza przeżycia
 • krzywa przetrwania Kaplana-Meiera
 • mikro i małe przedsiębiorstwa
 • rodzaj działalności gospodarczej

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • survival analysis
 • Kaplan-Meier survival curve
 • micro and small enterprises
 • type of business activity

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego