logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: JURKIEWICZ TOMASZ
Liczba odnalezionych rekordów: 44Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/44
AUTORZY: Tomasz Jurkiewicz.
TYTUŁ: An influence of distance measure among sample units on efficiency of the modified synthetic estimator : Monte Carlo analysis
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Wpływ miary odległości jednostek w próbie na efektywność zmodyfikowanego estymatora syntetycznego : analiza Monte Carlo
ŹRÓDŁO: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2009, [T.] 225, s. [117]-126
p-ISSN: 0208-6018

UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • small domain estimation
 • multivariate methods
 • distance measures

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/44
  AUTORZY: Tomasz Jurkiewicz, Arkadiusz Kozłowski.
  TYTUŁ: Analiza porównawcza wybranych narzędzi oprogramowania statystyczno-ekonometrycznego do analiz prognostycznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Methods of estimating time series models with periodic component in statistical computer packages
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2009, 4/2, s. [591]-602
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • prognozowanie
 • sezonowość
 • pakiety statystyczne i ekonometryczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • forecasting
 • seasonality
 • statistical and econometric software

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/44
  AUTORZY: Tomasz Jurkiewicz.
  TYTUŁ: Efficiency of the modified synthetic estimator : Monte Carlo analysis
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Efektywność zmodyfikowanego estymatora systetycznego : analiza Monte Carlo
  ŹRÓDŁO: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2009, [T.] 228, s. [43]-51
  p-ISSN: 0208-6018

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • small domain estimation
 • multivariate methods
 • distance measures
 • Monte Carlo analysis

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/44
  AUTORZY: Marek Szczepaniec, Tomasz Jurkiewicz.
  TYTUŁ: Kapitał ludzki a innowacje w małych i średnich firmach
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Human capital and innovation in small and medium-sized enterprises
  ŹRÓDŁO: Gospodarka Narodowa. - 2009, R. 20, nr 11-12, s. [25]-44
  p-ISSN: 0867-0005

  UWAGI: Bibliogr. 56 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • human capital
 • innovation
 • small and medium-sized enterprises (SMEs)

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/44
  AUTORZY: Marek Szczepaniec, Tomasz Jurkiewicz.
  TYTUŁ: Kapitał ludzki a inwestycje i wyniki ekonomiczne małych i średnich firm
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2009, R. 12, nr 4, s. 119-133
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 45 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/44
  AUTORZY: Marek Szczepaniec, Tomasz Jurkiewicz.
  TYTUŁ: Kapitał ludzki i jego akumulacja w małych i średnich firmach
  ŹRÓDŁO: Polityka Społeczna. - 2009, R. 36, nr 8 (425), s. 18-26
  p-ISSN: 0137-4729

  UWAGI: Bibliogr. 75 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/44
  AUTORZY: Tomasz Jurkiewicz, Teresa Plenikowska-Ślusarz.
  TYTUŁ: O szacowaniu parametrów modelu zmian w czasie z uwzględnieniem wahań okresowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: On estimates of the model of changes over time with periodical component
  ŹRÓDŁO: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2009, [T.] 227, s. [121]-135
  p-ISSN: 0208-6018

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/44
  AUTORZY: Tomasz Jurkiewicz, Arkadiusz Kozłowski.
  TYTUŁ: O wyznaczaniu dominanty rozkładu cechy ciągłej w szeregach szczegółowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: On determining the mode of a continuous variable in raw data
  ŹRÓDŁO: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2009, [T.] 227, s. [107]-120
  p-ISSN: 0208-6018

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • dominanta
 • szeregi szczegółowe
 • symulacje komputerowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • mode
 • data sets
 • computer simulations

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/44
  AUTORZY: Tomasz Jurkiewicz.
  TYTUŁ: O wyznaczaniu kwantyli rozkładu w szeregach rozdzielczych przedziałowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: On determining quantiles in frequency interval distributions
  ŹRÓDŁO: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2009, [T.] 227, s. [95]-106
  p-ISSN: 0208-6018

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/44
  AUTORZY: Damian Gajda, Tomasz Jurkiewicz.
  TYTUŁ: Korzystanie z usług bankowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce przed i w trakcie "kryzysu finansowego"
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The use of bank services by small and medium-sized enterprises before and after the financial crisis
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2010, nr 3, s. [35]-44
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Finanse w warunkach kryzysu : wybrane zagadnienia
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/44
  AUTORZY: Marek Szczepaniec, Tomasz Jurkiewicz.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Oddziaływanie framingu na skłonność do zaciągania kredytu inwestycyjnego
  ŹRÓDŁO: W: Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce : ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości / pod red. Przemysława Kulawczuka i Andrzeja Poszewieckiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010
  OPIS FIZYCZNY: S. [39]-53
  ISBN: 978-83-7531-089-1
  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/44
  AUTORZY: Przemysław Kulawczuk, Marek Szczepaniec, Jacek Zaucha, Andrzej Poszewiecki, Elżbieta Babula, Adam Szczęch, Mirosław Jodko, Wojciech Bizon, Tomasz Jurkiewicz.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Rekomendacje dla władz publicznych i weryfikacja hipotez badawczych. Model oddziaływań behawioralnych
  ŹRÓDŁO: W: Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce : ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości / pod red. Przemysława Kulawczuka i Andrzeja Poszewieckiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010
  OPIS FIZYCZNY: S. [296]-320
  ISBN: 978-83-7531-089-1
  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/44
  AUTORZY: Damian Gajda, Tomasz Jurkiewicz.
  TYTUŁ: Ubezpieczenia w sektorze MSP w latach 2007-2010 (wyniki badań ankietowych)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Insurance in the SME sector in the years 2007-2010 (results of survey research)
  ŹRÓDŁO: Wiadomości Ubezpieczeniowe. - 2010, R. 63, nr 2, s. 19-32
  p-ISSN: 0137-7264

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/44
  AUTORZY: G. C. Tikkiwal, Tomasz Jurkiewicz.
  TYTUŁ: A comparative study of composite estimators for small domains under Lahiri-Midzuno sampling scheme
  ŹRÓDŁO: Journal of Statistical Research - University of Dacca. Institute of Statistical Research and Training. - 2011, Vol. 45, no. 1, s. 59-70
  p-ISSN: 0256-422X

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • composite estimators
 • synthetic ratio estimators
 • small domains
 • Lahiri-Midzuno sampling scheme
 • SICURE model

  15/44
  AUTORZY: Tomasz Jurkiewicz, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Analiza migracji pomiędzy zakładami ubezpieczeń klientów z sektora MŚP
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Analysis of migration between insurance clients in the SME sector
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - 2011, nr 182, s. [236]-243
  p-ISSN: 1689-7374

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Studia ubezpieczeniowe: zarządzanie ryzykiem i finansami
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • lojalność klientów
 • ubezpieczenia
 • sektor MŚP

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • clients loyality
 • insurance
 • SME

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  16/44
  AUTORZY: Beata Jackowska, Tomasz Jurkiewicz, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Grupowe ubezpieczenia na życie w sektorze MSP
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Group life insurance in the SME sector
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2011, nr 228, s. [190]-200
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ubezpieczenia grupowe
 • małe i średnie przedsiębiorstwa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • group life insurance
 • small and medium enterprises

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  17/44
  AUTORZY: Damian Gajda, Tomasz Jurkiewicz.
  TYTUŁ: Innovations and usage of new technologies in Polish small and medium-sized enterprises : results of a sample survey
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Innowacyjność i wykorzystanie nowych technologii w polskich MSP : wyniki badań ankietowych
  ŹRÓDŁO: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2011, [T.] 255, s. [387]-396
  p-ISSN: 0208-6018

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • innovations
 • small and medium size enterprises
 • sample survey

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  18/44
  AUTORZY: Tomasz Jurkiewicz.
  TYTUŁ: Multidimensional smoothing in tables of fertility rates
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Wielowymiarowe wygładzanie tablic współczynników płodności
  ŹRÓDŁO: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2011, [T.] 255, s. [265]-272
  p-ISSN: 0208-6018

  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • small domain estimation
 • fertility rates
 • multidimensional smoothing

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  19/44
  AUTORZY: Tomasz Jurkiewicz, Agnieszka Pobłocka.
  TYTUŁ: Ocena praktycznych metod szacowania rezerwy IBNR w ubezpieczeniach majątkowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Evaluation of practical methods of estimation of incurred but not reported reserves in non-life insurance
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2011, nr 228, s. [222]-231
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • szkody
 • rezerwy
 • symulacja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • reserves
 • simulation
 • technical provision
 • IBNR reserves

  20/44
  AUTORZY: Damian Gajda, Tomasz Jurkiewicz.
  TYTUŁ: Uwarunkowania wykorzystania ubezpieczeń przez MŚP w 2009 roku : wyniki badań ankietowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Determinants of the use of insurance products by SMEs in 2009 : sample survey results
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - 2011, nr 182, s. [69]-76
  p-ISSN: 1689-7374

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Studia ubezpieczeniowe: zarządzanie ryzykiem i finansami
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ubezpieczenia
 • sektor MŚP

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  21/44
  AUTORZY: Tomasz Czuba, Marek Szczepaniec, Tomasz Jurkiewicz.
  TYTUŁ: Kapitał relacyjny a wyniki ekonomiczne małych i średnich firm w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Relational capital and economic results of the SME sector in Poland
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 2012, nr 31/2, s. [194]-211
  p-ISSN: 1230-6444

  UWAGI: Bibliogr. 34 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Wyzwania gospodarki globalnej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • SME
 • relational capital
 • economic indicators
 • SME relationships

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  22/44
  AUTORZY: Damian Gajda, Tomasz Jurkiewicz.
  TYTUŁ: Insurance in Polish small and medium-sized enterprises : survey results for the period of 2010-2012
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ubezpieczenia w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce w latach 2010-2012 : wyniki badań ankietowych
  ŹRÓDŁO: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2013, [T.] 286, s. [325]-332
  p-ISSN: 0208-6018

  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • insurance
 • small and medium enterprises
 • sample survey

  Adres url:
  23/44
  AUTORZY: Tomasz Jurkiewicz, Agnieszka Pobłocka.
  TYTUŁ: Badanie zmienności rezerwy IBNR w ubezpieczeniach majątkowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Research into variability of IBNR reserve in non-life insurance
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2014, R. 12, nr 1, s. 125-138
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rezerwa IBNR
 • metody szacowania rezerwy IBNR w ubezpieczeniach majątkowych
 • prawdopodobieństwo wystarczalności rezerw
 • projekt Solvency II
 • symulacje

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • IBNR reserves
 • deterministic and stochastic methods of evaluating the IBNR reserves
 • Solvency II
 • simulations

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  24/44
  AUTORZY: Marek Szczepaniec, Tomasz Czuba, Tomasz Jurkiewicz.
  TYTUŁ: Kapitał relacyjny a inwestycje w małych i średnich firmach
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Relational capital and investments in small and medium-size companies
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2014, R. 17, nr 4, s. 64-77
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kapitał relacyjny
 • inwestycje
 • małe i średnie przedsiębiorstwa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • relational capital
 • investment
 • small and medium-sized companies

  25/44
  AUTORZY: Beata Jackowska, Tomasz Jurkiewicz, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ryzyko ubezpieczeniowe w działalności podmiotów sektora MSP : ocena zagrożenia a stopień zabezpieczenia
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Insurable risk in the activity of enterprises in the MSE sector : evaluation of perils and the level of safety
  ŹRÓDŁO: W: Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń / red. nauk. Jacek Lisowski, Piotr Manikowski
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [15]-25
  ISBN: 978-83-7417-793-1
  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  26/44
  AUTORZY: Beata Jackowska, Tomasz Jurkiewicz, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Satysfakcja przedsiębiorstw sektora MŚP z likwidacji szkód ubezpieczeniowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: SMEs' satisfaction with insurance claims settlement
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2014, nr 342, s. 87-97
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ubezpieczenia
 • szkody
 • małe i średnie przedsiębiorstwa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • insurances
 • small business

  Adres url:
  DOI:
  27/44
  AUTORZY: Tomasz Jurkiewicz, Agnieszka Pobłocka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Szacowanie rezerwy IBNR w ubezpieczeniach majątkowych metodami bootstrapowymi
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Bootstrapping methods of estimation incurred but not reported reserves in non-life insurance
  ŹRÓDŁO: W: Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń / red. nauk. Jacek Lisowski, Piotr Manikowski
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [34]-46
  ISBN: 978-83-7417-793-1
  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  28/44
  AUTORZY: Tomasz Jurkiewicz, Agnieszka Pobłocka.
  TYTUŁ: Najlepsze oszacowanie rezerwy IBNR w ubezpieczeniach majątkowych - propozycje kalkulacji według projektu Solvency II
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Best estimate IBNR reserves in non-life insurance - proposals for the calculation of the Solvency II
  ŹRÓDŁO: Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2015, Vol. 3, no. 11, s. 36-51
  p-ISSN: 2300-5254
  e-ISSN: 2449-9099

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • projekt Wypłacalność II
 • rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
 • rezerwa IBNR
 • metody szacowania rezerwy IBNR
 • prawdopodobieństwo niedoszacowania rezerw

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • European project Solvency II
 • IBNR reserve
 • best estimate and margin risk of IBNR reserve
 • deterministic&stochastic methods of evaluating the IBNR reserve in non-life insu
 • simulations

  Adres url:
  DOI:
  29/44
  AUTORZY: Dorota Ciołek, Tomasz Jurkiewicz, Stanisław Umiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rola kapitału zagranicznego w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Wyniki badań ankietowych
  NAZWA KONFERENCJI: Seminarium Instytutu Rozwoju Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych. Implikacje dla polityki gospodarczej w dobie kryzysu
  MIEJSCE: Sopot, 14 grudnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Rozwoju
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  30/44
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Tomasz Jurkiewicz, Stanisław Umiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rola produktywności i innych czynników w procesie umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Wyniki badań ankietowych
  NAZWA KONFERENCJI: Seminarium Instytutu Rozwoju Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych. Implikacje dla polityki gospodarczej w dobie kryzysu
  MIEJSCE: Sopot, 14 grudnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Rozwoju
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  31/44
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Tomasz Jurkiewicz, Stanisław Umiński, Krystyna Gawlikowska-Hueckel.
  TYTUŁ: The role of productivity and other factors in the internationalization of Polish firms : the initial results of a survey
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Instytut Rozwoju, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 26 s.
  SERIA: Working Papers, 2082-7318, no. 5
  UWAGI: Bibliogr. s. 25-26
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • exporters
 • non-exporters
 • Poland's trade
 • firms' survey

  Adres url:
  32/44
  AUTORZY: Stanisław Umiński, Tomasz Brodzicki, Tomasz Jurkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: The role of productivity and other factors in the internationalization of Polish firms. The initial results of a survey
  NAZWA KONFERENCJI: Warsaw International Economic Meeting - WIEM 2015
  MIEJSCE: Warsaw, Poland, 2-4 July 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ; Centrum Analiz Ekonomicznych CENEA
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  33/44
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Tomasz Jurkiewicz, Stanisław Umiński, Krystyna Gawlikowska-Hueckel.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: The role of productivity and other factors in the internationalization of Polish firms. The initial results of a survey
  NAZWA KONFERENCJI: European Trade Study Group (ETSG) Seventeenth Annual Conference 2015
  MIEJSCE: Paris, France, 10-12 September 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: University Paris 1, Pantheon-Sorbone
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  34/44
  AUTORZY: Beata Jackowska, Tomasz Jurkiewicz, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Znaczenie pośrednictwa brokera w ubezpieczaniu przedsiębiorstw sektora MSP
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Using the services of insurance brokers by the companies of the SME sector
  ŹRÓDŁO: Wiadomości Ubezpieczeniowe. - 2015, R. 68, nr 2, s. 85-98
  p-ISSN: 0137-7264

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • broker
 • ubezpieczenia
 • sektor MSP

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • broker
 • insurance
 • SME

  Adres url:
  35/44
  AUTORZY: Tomasz Jurkiewicz, Stanisław Umiński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: An analysis of the survey results
  ŹRÓDŁO: W: An analysis of Poland's foreign trade in the light of the latest theoretical concepts : implications for economic policy at a time of crisis / ed. by Krystyna Gawlikowska-Hueckel and Stanisław Umiński
  ADRES WYDAWNICZY: Warsaw ; Sopot : Scholar Publishing House : Institute for Development, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 151-165
  ISBN: 978-83-7383-816-1
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 242-259
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:
  36/44
  AUTORZY: Tomasz Jurkiewicz, Stanisław Umiński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Analiza wyników badania ankietowego. Wprowadzenie
  ŹRÓDŁO: W: Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych : implikacje dla polityki gospodarczej w dobie kryzysu / red. nauk. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Stanisław Umiński
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa ; Sopot : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Instytut Rozwoju, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 154-168
  ISBN: 978-83-7383-815-4
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 260-277
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  37/44
  AUTORZY: Stanisław Umiński, Dorota Ciołek, Tomasz Jurkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rola kapitału zagranicznego w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Wyniki badań ankietowych
  NAZWA KONFERENCJI: 9th International Scientific Conference Challenges of the Global Economy 2016
  MIEJSCE: Sopot, Poland, 19-20 May 2016
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: POL
  38/44
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Tomasz Jurkiewicz, Stanisław Umiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rola produktywności oraz innych czynników w umiędzynarodowieniu polskich przedsiębiorstw. Wyniki badania ankietowego
  NAZWA KONFERENCJI: XXVII konferencja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
  MIEJSCE: Serock, 23-24 września 2016
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: POL
  39/44
  AUTORZY: Ewa Wycinka, Tomasz Jurkiewicz.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Mixture cure models in prediction of time to default : comparison with logit and cox models
  ŹRÓDŁO: W: Contemporary trends and challenges in finance : proceedings from the 2nd Wroclaw International Conference in Finance / eds. Krzysztof Jajuga, Lucjan T. Orlowski, Karsten Staehr
  ADRES WYDAWNICZY: Cham : Springer International Publishing, 2017
  SERIA: Springer Proceedings in Business and Economics, 2198-7246
  OPIS FIZYCZNY: S. 221-231
  ISBN: 978-3-319-54884-5
  ISBN: 978-3-319-54885-2 (eBook)
  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: 2nd Wroclaw International Conference in Finance
  Miejsce konferencji: Wrocław
  Kraj: PL
  Od dnia: 2016.09.27
  Do dnia: 2016.09.28
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  40/44
  AUTORZY: Marek Szczepaniec, Tomasz Czuba, Tomasz Jurkiewicz.
  TYTUŁ: Kapitał relacyjny a procesy internacjonalizacji małych i średnich firm w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Relational capital and internationalization processes of small and medium-sized enterprises in Poland
  ŹRÓDŁO: International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej, [dokument elektroniczny]. - 2018, nr 37, s. 458-475
  TRYB DOSTĘPU: www.ejournals.eu/pliki/art/13420/pl [dostęp 17.01.2019]
  p-ISSN: 2300-6102
  e-ISSN: 2353-9496

  UWAGI: Bibliogr. 45 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  41/44
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Tomasz Jurkiewicz, Laura Marquez-Ramos, Stanisław Umiński.
  TYTUŁ: Patterns and determinants of horizontal and vertical IIT of regions: panel analysis for Spain & Poland
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Instytut Rozwoju, 2018
  OPIS FIZYCZNY: 41 s.
  SERIA: Working Papers, 2082-7318, no. 003/2018
  ISBN: Bibliogr. 70 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • intra-industry trade
 • horizontal & vertical IIT
 • semi-mixed effects model
 • PPML
 • Poland
 • Spain

  Adres url:
  42/44
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Tomasz Jurkiewicz, Laura Marquez-Ramos, Stanisław Umiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Patterns and determinants of horizontal and vertical IIT of regions: panel analysis for Spain and Poland
  NAZWA KONFERENCJI: European Trade Study Group (ETSG) Twentieth Annual Conference 2018
  MIEJSCE: Warsaw, Poland, 13-15 September 2018
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Horizontal IIT
 • Vertical IIT
 • intra-industry trade
 • Poland
 • Spain

  43/44
  AUTORZY: Stanisław Umiński, Jarosław Nazarczuk, Tomasz Jurkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: The role of foreign owned entities in smart specialisations in export's success of NUTS 2 regions: empirical evidence for Poland
  NAZWA KONFERENCJI: 58th ERSA Congress Places for People: Innovative, Inclusive and Liveable Regions
  MIEJSCE: Cork, Ireland, 28-31 August 2018
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  44/44
  AUTORZY: Jarosław M. Nazarczuk, Stanisław Umiński, Tomasz Jurkiewicz, Krystyna Gawlikowska-Hueckel.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: The role of smart specialisation in the export success of NUTS 2 regions
  NAZWA KONFERENCJI: 58th ERSA Congress Places for People: Innovative, Inclusive and Liveable Regions
  MIEJSCE: Cork, Ireland, 28-31 August 2018
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego