logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: KAMIŃSKA KATARZYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 41Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/41
AUTORZY: Katarzyna Kamińska.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Liberalne media i solidarne społeczeństwo - wybór nie do pogodzenia?
ŹRÓDŁO: W: Jednostka, społeczeństwo, instytucje : wybrane problemy badawcze z zakresu nauki o polityce : księga jubileuszowa dedykowana prof. Markowi J. Malinowskiemu / pod red. Piotra Czachorowskiego i Rafała Ożarowskiego
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. [101]-109
ISBN: 978-83-7326-637-7
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • media
 • liberalism
 • social solidarity
 • social trust

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Nowe media w służbie demokracji - rozwój społeczny czy zagrożenie?
  ŹRÓDŁO: W: Jednostka - społeczeństwo - państwo wobec megatrendów współczesnego świata / pod red. Grzegorza Piwnickiego, Sylwii Mrozowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
  OPIS FIZYCZNY: S. [398]-406
  ISBN: 978-83-7326-635-3
  UWAGI: Ogólnopolska konferencja naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Jurata, 20-21 maja 2008
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Estonia
 • e-voting
 • political participation

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/41
  TYTUŁ: Państwa - regiony - świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej / pod red. Katarzyny Kamińskiej, Sylwii Mrozowskiej, Grzegorza Piwnickiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
  OPIS FIZYCZNY: 522 s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-7326-646-9
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • monograph
 • conference
 • globalization
 • countries
 • regions

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska.
  TYTUŁ: Partie piwotalne w Niemieckiej Republice Federalnej
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Międzynarodowe. - 2010, Vol. 8, nr 1-2, s. 184-[191]
  p-ISSN: 1730-4652

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • pivotal parties
 • Germany
 • coalition governments

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska.
  TYTUŁ: Dobrodziejstwa populizmu na przykładzie Francji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Benefactions of Populism. The case of France
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Międzynarodowe. - 2011, Vol. 9, nr 1-2, s. 105-[114]
  p-ISSN: 1730-4652

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska.
  TYTUŁ: Rola dobrobytu w kształtowaniu zachowań wyborczych na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The role of prosperity in shaping electoral behavior : the example of the Federal Republic of Germany
  ŹRÓDŁO: Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 2012, 102, s. [50]-58
  p-ISSN: 2083-8611

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. nru: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Egzemplifikacja pojęcia dobrobytu
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Adres url:
  7/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Moczyło.
  TYTUŁ: Z przemian estońskich mediów publicznych w procesie transformacji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Changing of the Estonian public media in the process of transformation
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Prasoznawcze. - 2012, R. 55, nr 3, s. 63-75
  p-ISSN: 0555-0025

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Estonia
 • public media
 • transformation

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  8/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Moczyło.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Polityka rodzinna w hasłach programowych relewantnych partii politycznych Republiki Federalnej Niemiec
  ŹRÓDŁO: W: Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej : aspekty globalne i europejskie / pod red. Katarzyny Głąbickiej i Michała Kubiaka
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej : Uniwersytet Gdański, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 303-316
  ISBN: 978-83-7351-354-9
  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Moczyło.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zachowania wyborcze w rozwiniętych demokracjach : na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
  ŹRÓDŁO: W: Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii / red. nauk. Łukasz Młyńczyk, Bernadetta Nitschke
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. [679]-696
  ISBN: 978-83-7780-778-1
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • partycypacja wyborcza
 • zachowania wyborcze
 • wyborcy niezdecydowani

  10/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Moczyło.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Aktywność społeczna w Estonii i na Łotwie
  ŹRÓDŁO: W: Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenia na kijowskim Euromajdanie = Aktivìzacìâ gromadâns'kogo suspìl'stva v Ukraïnì. Podìï na Êvromajdanì v Kiêvì / red. Andrzej Wojtaszak
  ADRES WYDAWNICZY: Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 163-177
  ISBN: 978-83-7867-234-0
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • social activity in Estonia and Latvia
 • electoral participation in Estonia and Latvia
 • self-organizing in Estonia and Latvia

  11/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Moczyło.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Dostęp do informacji publicznej : w poszukiwaniu dobrych praktyk, Niemcy, Estonia i Polska
  ŹRÓDŁO: W: Dostęp do informacji publicznej : wybrane aspekty teorii i praktyki / pod red. Anny Lusińskiej i Anny Kalinowskiej-Żeleźnik
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [58]-78
  ISBN: 978-83-61161-20-2
  UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • dostęp do informacji publicznej
 • społeczeństwo informacyjne
 • Estonia
 • Niemcy

  12/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Moczyło.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Edukacja i imigracja w nowych i starych państwach Unii Europejskiej : przykład RFN i Łotwy
  ŹRÓDŁO: W: Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej / red. nauk. Maciej Boryń, Bartosz Duraj, Sylwia Mrozowska
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [83]-101
  ISBN: 978-83-7780-846-7
  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Korolczuk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Estonia
  ŹRÓDŁO: W: Systemy medialne państw Unii Europejskiej : nowe kraje członkowskie / (red.) Aleksandra Matykiewicz-Włodarska, Monika Ślufińska
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 109-140
  ISBN: 978-83-7780-901-3
  UWAGI: Bibliogr. 41 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • media in Estonia
 • history of media in Estonia
 • media system in Estonia

  14/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Korolczuk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Łotwa
  ŹRÓDŁO: W: Systemy medialne państw Unii Europejskiej : nowe kraje członkowskie / (red.) Aleksandra Matykiewicz-Włodarska, Monika Ślufińska
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 163-193
  ISBN: 978-83-7780-901-3
  UWAGI: Bibliogr. 50 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • media in Latvia
 • history of media in Latvia
 • media system in Latvia

  15/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Moczyło.
  TYTUŁ: Obywatele versus nieobywatele : rzecz o demokracji na Łotwie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The citizens versus non-citizens : about democracy in Latvia
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Międzynarodowe. - 2014, Vol. 12, nr 1-2, s. 62-[77]
  p-ISSN: 1730-4652

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Latvia
 • minorities in Latvia
 • Russian minority in Latvia
 • media in Latvia

  16/41
  TYTUŁ: Tożsamość, polityka, biznes : kobiety w przestrzeni publicznej / red. nauk. Sylwia Bykowska, Katarzyna Kamińska-Moczyło
  ADRES WYDAWNICZY: Starogard Gdański : Pomorska Szkoła Wyższa, 2014
  OPIS FIZYCZNY: 228 s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-89481-06-1
  UWAGI: Bibliogr. przy pracach
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • women identity politics participation

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  17/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Moczyło.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zmiany zachodzące w modelach rodziny w wybranych państwach Unii Europejskiej : przykład Republiki Federalnej Niemiec i Łotwy
  ŹRÓDŁO: W: Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie / pod red. Michała Kubiaka
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Radom : Uniwersytet Gdański : Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 307-323
  ISBN: 978-83-7351-434-8
  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  18/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Moczyło.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: [Wstęp]
  ŹRÓDŁO: W: Tożsamość, polityka, biznes : kobiety w przestrzeni publicznej / red. nauk. Sylwia Bykowska, Katarzyna Kamińska-Moczyło
  ADRES WYDAWNICZY: Starogard Gdański : Pomorska Szkoła Wyższa, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [19]-21
  ISBN: 978-83-89481-06-1
  Typ publikacji: PWS
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  19/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Moczyło.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Die Entwicklung der Medienmärkte von Estland und Lettland
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Kształtowanie się rynków medialnych Estonii i Łotwy
  ŹRÓDŁO: W: Media, business, culture, vol. 2, Social and political role of the media = Media, biznes, kultura, t. 2, Społeczna i polityczna rola mediów / [ed. by Małgorzata Łosiewicz, Anna Ryłko-Kurpiewska]
  ADRES WYDAWNICZY: Kinvara Co. Galway ; Gdynia : TrueSign : Novae Res, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 79-[101]
  ISBN: 978-0-9927953-1-3 (IRL)
  ISBN: 978-83-7942-495-5 (POL)
  UWAGI: Bibliogr. 29 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2013"
  Miejsce konferencji: Gdańsk
  Kraj: PL
  Od dnia: 2013.10.10
  Do dnia: 2013.10.11
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • media w Estonii
 • media na Łotwie
 • rynki mediów

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • media in Estonia
 • media in Latvia
 • media markets

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  20/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Korolczuk.
  TYTUŁ: Facebook jako element zarządzania strategicznego czy kula u nogi nadawców? Przykład Estonii i Polski
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Facebook as an element of strategic management or broadcasters ball and chain? Example of Estonia and Poland
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie Mediami, [dokument elektroniczny]. - 2015, T. 3, nr 3, s. 181-196
  TRYB DOSTĘPU: http://www.ejournals.eu/pliki/art/7126/ [dostęp 14.06.2016]
  e-ISSN: 2354-0214

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Facebook
 • social media in Estonia
 • social media in Poland
 • dailies in Estonia
 • dallies in Poland

  Adres url:
  DOI:
  21/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Korolczuk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Media w społeczeństwie wielonarodowościowym : przykład Estonii i Łotwy
  ŹRÓDŁO: W: Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, t. 2 / pod red. Łukasza Fijałkowskiego & Elżbiety Stadtmüller
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 443-459
  ISBN: 978-83-62751-41-9 (t. 2)
  ISBN: 978-83-62751-39-6
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  22/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Moczyło.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Polowanie na świnię - czyli efektywność działań państwa w zapewnianiu bezpieczeństwa socjalnego rodzinom dzięki uelastycznianiu form i czasu pracy rodziców, przykład Republiki Federalnej Niemiec
  ŹRÓDŁO: W: Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju / pod red. Marka Leszczyńskiego i Michała Kubiaka
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. [209]-227
  ISBN: 978-83-64970-01-6
  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  23/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Korolczuk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Regionalne portale tematyczne w kampanii wyborczej do parlamentu w 2011 r. w Polsce. Przykład Pomorza Gdańskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Regional thematic portals in the 2011 parliamentary campaign in Poland. The case of Pomerania
  ŹRÓDŁO: W: Obraz parlamentarnej kampanii wyborczej w polskich mediach regionalnych w 2011 roku : ujęcie medioznawczo-politologiczne = The image of the 2011 parliamentary election campaign in the Polish regional media : the spin of media and political science / pod red. Katarzyny Maciejewskiej-Mieszkowskiej, Łukasza Szurmińskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 29-45
  ISBN: 978-83-65497-02-4 (t. 2)
  ISBN: 978-83-63183-99-8 (seria)
  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  24/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Korolczuk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Między ryzykiem a korzyścią - znaczenie zmian wprowadzanych w polityce imigracyjnej dla systemów politycznych wybranych państw Unii Europejskiej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Between risk and benefit : the impoprtance of changes in immigration policy for political systems in selected European Union countries
  ŹRÓDŁO: W: Systemy polityczne i komunikowanie polityczne w Europie i na świecie, [dokument elektroniczny] / red. nauk. Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Margaretta Mielewczyk, Rafał Ożarowski
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii, 2016
  SERIA: Między Teorią a Praktyką Funkcjonowania Systemów Politycznych i Partyjnych
  OPIS FIZYCZNY: S. 94-135
  ISBN: 978-83-64970-10-8
  UWAGI: Bibliogr. 41 poz.
  UWAGI: https://issuu.com/politologiaug/docs/mi__dzy_teori___a_praktyk___funkcjo_ee84c37716d8b6 [dostęp 15.02.2016]
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • polityka imigracyjna w UE
 • ryzyka i korzyści polityki imigracyjnej
 • praktyki polityki imigracyjnej w Szwecji
 • praktyki polityki imigracyjnej w Niemczech
 • partie polityczne
 • zmiany w systemach politycznych

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • immigration policy in EU
 • risks and benefits of immigration policy
 • immigration policy praxis in Sweden
 • immigration policy praxis in Germany
 • political parties
 • changes in political systems

  Adres url:
  25/41
  TYTUŁ: Systemy polityczne i komunikowanie polityczne w Europie i na świecie, [dokument elektroniczny] / red. nauk. Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Margaretta Mielewczyk, Rafał Ożarowski
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 347 s.
  SERIA: Między Teorią a Praktyką Funkcjonowania Systemów Politycznych i Partyjnych
  ISBN: 978-83-64970-10-8
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  UWAGI: https://issuu.com/politologiaug/docs/mi__dzy_teori___a_praktyk___funkcjo_ee84c37716d8b6 [dostęp 15.02.2016]
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • politycal systems
 • politycal parties

  Adres url:
  26/41
  TYTUŁ: Systemy polityczne i partyjne w ujęciu teoretycznym i praktycznym, [dokument elektroniczny] / red. nauk. Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Margaretta Mielewczyk, Rafał Ożarowski
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 352 s.
  SERIA: Między Teorią a Praktyką Funkcjonowania Systemów Politycznych i Partyjnych
  ISBN: 978-83-64970-09-2
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  UWAGI: https://issuu.com/politologiaug/docs/mi__dzy_teori___a_praktyk___funkcjo [dostęp 15.02.2016]
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • political systems
 • political parties

  Adres url:
  27/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Korolczuk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Aktywność młodych ludzi w nowych mediach i w rzeczywistości społeczno-politycznej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The activity of young people in new media and in the socio-political reality
  ŹRÓDŁO: W: Uczestnictwo polityczne w ujęciu teoretycznym i praktycznym / red. nauk. Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Margaretta Mielewczyk, Rafał Ożarowski
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2017
  SERIA: Między Teorią a Praktyką Funkcjonowania Systemów Politycznych i Partyjnych
  OPIS FIZYCZNY: S. 49-68
  ISBN: 978-83-64706-35-6
  UWAGI: Bibliogr. 34 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • partycypacja wyborcza
 • nowe media a aktywność polityczna młodych ludzi
 • nieuczestniczenie w wyborach

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • electoral participation
 • new media and the political activity of young people
 • non-participation in elections

  28/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Korolczuk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Estonia i Łotwa - polityka naturalizacyjna i stosunek do migracji
  ŹRÓDŁO: W: Między tolerancją a niechęcią : polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości / pod red. nauk. Anity Adamczyk, Andrzeja Saksona, Cezarego Trosiaka
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 77-90
  ISBN: 978-83-65817-08-2
  UWAGI: Bibliogr. 38 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • minorities
 • Estonia
 • Latvia
 • migration
 • naturalization

  29/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Korolczuk.
  TYTUŁ: Influence of the media on the integration of society in multinational states on the example of the Russian - language media in Estonia
  ŹRÓDŁO: European Journal of Transformation Studies, [dokument elektroniczny]. - 2017, Vol. 5, no. 2, s. 5-17
  TRYB DOSTĘPU: https://europeourhouse.weebly.com/uploads/9/7/0/4/9704859/ejts_2017_vol__5_no_2.pdf [dostęp 15.01.2018]
  e-ISSN: 2298-0997

  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Estonia
 • minorities in Estonia
 • Russian - speaking media in Estonia
 • integration of society through the media

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:
  30/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Korolczuk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Nowy prawicowy populizm w niemieckim systemie partyjnym
  ŹRÓDŁO: W: Nowe partie i ruchy polityczne : praktyka i idee współczesnych demokracji / red. nauk. Katarzyna Walecka, Kinga Wojtas
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 89-106
  ISBN: 978-83-8090-362-3
  ISBN: 978-83-8090-363-0 (wersja elektroniczna)
  UWAGI: Bibliogr. 38 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  31/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Barbara Kijewska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: The history of the internet in Estonia and Poland
  ŹRÓDŁO: W: The Routledge companion to global internet histories / ed. by Gerard Goggin and Mark McLelland
  ADRES WYDAWNICZY: New York ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 135-150
  ISBN: 978-1-138-81216-1 (hbk)
  ISBN: 978-1-315-74896-2 (ebk)
  UWAGI: Bibliogr. 67 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  32/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Korolczuk.
  TYTUŁ: The internet, social media, attractiveness of the message and electoral participation - dependencies and forecasts for the future
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Internet, media społecznościowe, atrakcyjność przekazu i udział w wyborach - zależności i prognozy na przyszłość
  ŹRÓDŁO: Kognitywistyka i Media w Edukacji. - 2017, nr 2, s. 35-51
  p-ISSN: 1643-6938

  UWAGI: Bibliogr. 38 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Internet
 • nowe media
 • partycypacja wyborcza
 • teoria gratyfikacji
 • aktywność społeczno-polityczna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • internet
 • new media
 • electoral participation
 • gratification theory
 • socio-political activity

  Adres url:
  33/41
  TYTUŁ: Uczestnictwo polityczne w ujęciu teoretycznym i praktycznym / red. nauk. Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Margaretta Mielewczyk, Rafał Ożarowski
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 275 s., il., 24 cm
  SERIA: Między Teorią a Praktyką Funkcjonowania Systemów Politycznych i Partyjnych
  ISBN: 978-83-64706-35-6
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  34/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Korolczuk.
  TYTUŁ: Wpływ mniejszości narodowych zamieszkujących Estonię i Łotwę na rozwój systemów medialnych państw pobytu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The impact of national minorities from Estonia and Latvia on media systems development
  ŹRÓDŁO: Cywilizacja i Polityka. - 2017, nr 15, s. 375-390
  p-ISSN: 1732-5641

  UWAGI: Bibliogr. 37 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • media w Estonii
 • media na Łotwie
 • mniejszości narodowe w Estonii
 • mniejszości narodowe na Łotwie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • media in Estonia
 • media in Latvia
 • minorities in Latvia
 • minorities in Estonia

  Adres url:
  DOI:
  35/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Margaretta Mielewczyk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wstęp
  ŹRÓDŁO: W: Uczestnictwo polityczne w ujęciu teoretycznym i praktycznym / red. nauk. Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Margaretta Mielewczyk, Rafał Ożarowski
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2017
  SERIA: Między Teorią a Praktyką Funkcjonowania Systemów Politycznych i Partyjnych
  OPIS FIZYCZNY: S. 7-10
  ISBN: 978-83-64706-35-6
  Typ publikacji: PWS
  Język publikacji: POL
  36/41
  TYTUŁ: Zmiany w systemach politycznych w Europie i na świecie / red. nauk. Katarzyna Kaminska-Korolczuk, Margaretta Mielewczyk, Rafał Ożarowski
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 283, [1] s., il., 24 cm
  SERIA: Między Teorią a Praktyką Funkcjonowania Systemów Politycznych i Partyjnych
  ISBN: 978-83-64706-36-3
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  37/41
  TYTUŁ: Meandry współczesnego systemu partyjnego w Polsce / red. nauk. Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Margaretta Mielewczyk, Rafał Ożarowski
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2018
  OPIS FIZYCZNY: 166 s., 24 cm
  SERIA: Między Teorią a Praktyką Funkcjonowania Systemów Politycznych i Partyjnych
  ISBN: 978-83-64706-42-4
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  38/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Margaretta Mielewczyk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wstęp
  ŹRÓDŁO: W: Wybrane systemy polityczne i partyjne - wyzwania i prognozy / red. nauk. Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Margaretta Mielewczyk, Rafał Ożarowski
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2018
  SERIA: Między Teorią a Praktyką Funkcjonowania Systemów Politycznych i Partyjnych
  OPIS FIZYCZNY: S. 7-10
  ISBN: 978-83-64706-43-1
  Typ publikacji: PWS
  Język publikacji: POL
  39/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Margaretta Mielewczyk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wstęp
  ŹRÓDŁO: W: Meandry współczesnego systemu partyjnego w Polsce / red. nauk. Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Margaretta Mielewczyk, Rafał Ożarowski
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2018
  SERIA: Między Teorią a Praktyką Funkcjonowania Systemów Politycznych i Partyjnych
  OPIS FIZYCZNY: S. 7-10
  ISBN: 978-83-64706-42-4
  Typ publikacji: PWS
  Język publikacji: POL
  40/41
  TYTUŁ: Wybrane systemy polityczne i partyjne - wyzwania i prognozy / red. nauk. Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Margaretta Mielewczyk, Rafał Ożarowski
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2018
  OPIS FIZYCZNY: 181 s., 24 cm
  SERIA: Między Teorią a Praktyką Funkcjonowania Systemów Politycznych i Partyjnych
  ISBN: 978-83-64706-43-1
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  41/41
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Korolczuk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zmiany w kształcie systemu partyjnego Republiki Federalnej Niemiec na przełomie XX i XXI wieku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Changes in the shape of the party system of the Federal Republic of Germany at the turn of the 20th and 21st centuries
  ŹRÓDŁO: W: Wybrane systemy polityczne i partyjne - wyzwania i prognozy / red. nauk. Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Margaretta Mielewczyk, Rafał Ożarowski
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2018
  SERIA: Między Teorią a Praktyką Funkcjonowania Systemów Politycznych i Partyjnych
  OPIS FIZYCZNY: S. 47-66
  ISBN: 978-83-64706-43-1
  UWAGI: Bibliogr. 32 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • niemiecki system partyjny
 • partie RFN

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • German party system
 • parties in Germany

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego