logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: KISTOWSKI MARIUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 81Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/81
AUTORZY: Mariusz Kistowski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Koncepcja ekorozwoju profesora Stefana Kozłowskiego
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The concept of eco-development by professor Stefan Kozłowski
ŹRÓDŁO: W: Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju / pod red. Dariusza Kiełczewskiego
ADRES WYDAWNICZY: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 20-30
ISBN: 978-83-61247-03-6
UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Stefan Kozłowski
 • sustainable development
 • eco-development
 • environmental protection

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Korytarze ekologiczne w ocenach oddziaływania na środowisko planów zagospodarowania przestrzennego szczebla krajowego i regionalnego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ecological corridors in the assessments of the influence of land development plans on the environment at national and regional level
  ŹRÓDŁO: W: Ochrona łączności ekologicznej w Polsce : materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce", Białowieża, 20-22 XI 2008 r. / red.: Włodzimierz Jędrzejewski, Dorota Ławreszuk
  ADRES WYDAWNICZY: Białowieża : Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, 2009
  OPIS FIZYCZNY: S. 233-240
  ISBN: 978-83-929140-0-6
  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PRZ
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/81
  AUTORZY: Janina Ciechanowicz-McLean, Mariusz Kistowski, Bartosz Rakoczy, Diana Trzcińska, Krystyna Maria Klenowska.
  TYTUŁ: Leksykon ochrony środowiska / pod red. Janiny Ciechanowicz-McLean
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009
  OPIS FIZYCZNY: XVIII, 420 s., 20 cm
  ISBN: 978-83-255-0647-6
  UWAGI: Bibliogr. przy hasłach. Indeks
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Monitoring zrównoważonego rozwoju województwa pomorskiego - wnioski z oceny prowadzonej w 2008 r. oraz pierwszym kwartale 2009
  ŹRÓDŁO: W: Barometr zrównoważonego rozwoju : 2008/2009 / pod red. Krzysztofa Kamienieckiego, Bożenny Wójcik
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut na rzecz Ekorozwoju, 2009
  OPIS FIZYCZNY: S. 47-56
  ISBN: 978-83-7556-217-0
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski, Marcin Pchałek.
  TYTUŁ: Natura 2000 w planowaniu przestrzennym - rola korytarzy ekologicznych
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Ministerstwo Środowiska, 2009
  OPIS FIZYCZNY: 115 s., il., 30 cm, płyta CD
  ISBN: 978-83-89994-06-6
  UWAGI: Literatura s. 113-115
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Problematyka środowiska przyrodniczego i krajobrazu w Eksperckim Projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w świetle zasad rozwoju zrównoważonego (ze szczególnym uwzględnieniem woj. pomorskiego)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The problems of natural environment and landscape in the Expert Project of the National Spatial Development Concept in the light of sustainable development rules (with special attention to Pomorze province)
  ŹRÓDŁO: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - 2009, z. 240, s. 95-107
  p-ISSN: 0079-3493

  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski, Piotr Fogel.
  TYTUŁ: Problemy rozwoju sieci osadniczej i suburbanizacji w Eksperckim Projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w świetle zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The problems of the settlement network and urban sprawl in the Expert Project of the Concept of Spatial Organization of the Country in the light of sustainable development and environmental protection rules
  ŹRÓDŁO: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - 2009, z. 240, s. 26-[46]
  p-ISSN: 0079-3493

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Problemy zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich - między rozkwitem, peryferyzacją a degradacją
  ŹRÓDŁO: W: Jak zapewnić rozwój zrównoważony terenów otwartych? / koordynacja Jolanta Kamieniecka ; współpr. Franciszek Jackl ; nadzór merytoryczny Bożenna Wójcik
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut na rzecz Ekorozwoju, 2009
  SERIA: Innowacyjne Myślenie Kluczem do Zrównoważonego Rozwoju, z. 4
  OPIS FIZYCZNY: S. 6-17
  ISBN: 978-83-7556-216-3
  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Projekt Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 jako przykład kryzysu w planowaniu strategicznym ochrony środowiska w Polsce : artykuł dyskusyjny
  ŹRÓDŁO: Problemy Ocen Środowiskowych. - 2009, nr 1 (44), s. 8-15
  p-ISSN: 1507-0441

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • environmental policy
 • environmental protection
 • strategic planning
 • Poland

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski, Anna Szczypińska, Katarzyna Michałowska.
  TYTUŁ: Propozycja wskaźników skuteczności ochrony przyrody w świetle analizy dokumentów polityki ekologicznej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: A proposal for indicators of nature conservation efficiency in the light of an assessment of environmental policy documents
  ŹRÓDŁO: Przegląd Przyrodniczy. - 2009, T. 20, z. 3-4, s. 13-41
  p-ISSN: 1230-509X

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ecological indicators
 • evaluation of nature conservation efficiency
 • environmental policy

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: The natural system in the long-term perspective of a durable European Union and Poland
  ŹRÓDŁO: Studia Regionalia. - 2009, Vol. 22, s. [41]-60
  p-ISSN: 0860-3375

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wpływ istniejącego i planowanego zagospodarowania turystycznego na środowisko przyrodnicze i krajobraz Mierzei Wiślanej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The influence of existing and planned tourist management on the natural environment and the landscape of the Vistula Sandbar
  ŹRÓDŁO: W: Problemy turystyki morskiej i regionów nadmorskich / pod red. Mariana Turka
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości. Szkoła Wyższa, [2009]
  OPIS FIZYCZNY: S. [41]-65
  ISBN: 978-83-7531-003-0
  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski, Anna Szczypińska, Katarzyna Michałowska.
  TYTUŁ: Wskaźniki skuteczności ochrony przyrody w dokumentach z zakresu polityki ekologicznej - potrzeby a rzeczywistość
  ŹRÓDŁO: Problemy Ocen Środowiskowych. - 2009, nr 2 (45), s. 22-38
  p-ISSN: 1507-0441

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ecological indicators
 • environmental policy
 • strategic environmental assessment

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Zastosowanie koncepcji ekologii krajobrazu w planowaniu przestrzennym na szczeblu regionalnym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The application of landscape ecology conception a regional level of spatial planning
  ŹRÓDŁO: Problemy Ekologii Krajobrazu. - 2009, Vol. 23, s. 37-46
  p-ISSN: 1899-3850

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ekologia krajobrazu - terminy i teorie
 • plany zagospodarowania przestrzennego województw

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • landscape ecology - terms and theories
 • regional spatial development plans

  Adres url:
  15/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski, Barbara Korwel-Lejkowska.
  TYTUŁ: Zmiany w systemie przyrodniczym metropolii trójmiejskiej : stan i wskazania dla przyszłego rozwoju
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Dynamics of natural system of Tricity Metropolis : condition and hints for future development
  ŹRÓDŁO: Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - 2009, T. 123, s. 124-140
  p-ISSN: 0079-3507

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • anthropogenic impacts on environment
 • urban sprawl
 • environmental deterioration
 • Tricity Metropolis

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  16/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Bierna ochrona krajobrazu jako podstawa utrzymania korzystnych warunków życia człowieka
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Passive landscape conservation as a basis to maintain advantageous living conditions for man
  ŹRÓDŁO: Przegląd Przyrodniczy. - 2010, T. 21, z. 2, s. 29-41
  p-ISSN: 1230-509X

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • krajobraz
 • ochrona krajobrazu
 • walory krajobrazowe
 • Europejska Konwencja Krajobrazowa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • landscape
 • landscape conservation
 • landscape values
 • European Landscape Convention

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  17/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Eskterminacja krajobrazu Polski jako skutek wadliwej transformacji społeczno-gospodarczej państwa
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Polish landscape extinction as the effect of faulty social-economical state transformation
  ŹRÓDŁO: W: Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy : praca zbiorowa / red. Dagmara Chylińska, Janusz Łach
  ADRES WYDAWNICZY: Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, 2010
  OPIS FIZYCZNY: S. [9]-20
  ISBN: 978-83-928193-8-7
  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • landscape extinction
 • social-economical transformation
 • natural landscape
 • cultural landscape
 • Poland

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  18/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Jakość środowiska Bałtyku - szansa czy zagrożenie dla współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Quality of Baltic Environment - chance or threat for co-operation in Baltic Sea Region?
  ŹRÓDŁO: Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - 2010, T. 129, s. 156-[176]
  p-ISSN: 0079-3507

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Wymiar europejski Regionu Morza Bałtyckiego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Baltic Sea
 • environmental quality
 • nature conservation
 • environmental protection

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  19/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Jakość środowiska Bałtyku - szansa czy zagrożenie dla współpracy w regionie Morza Bałtyckiego?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Quality of Baltic environment - chance or threat for co-operation in Baltic Sea Region.
  ŹRÓDŁO: Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - 2010, T. 129, s. 156-[176].
  p-ISSN: 0079-3507

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Wymiar europejski Regionu Morza Bałtyckiego.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  20/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Koncepcja diagnozowania sozologicznego dla potrzeb gospodarowania przestrzenią w skali krajowej i regionalnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The concept of sozological diagnosis for spatial management applications at the state and regional levels
  ŹRÓDŁO: W: Gospodarka przestrzenna społeczeństwu : praca zbiorowa, t. 1 / pod red. Waldemara Ratajczaka i Krzysztofa Stachowiaka
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2010
  OPIS FIZYCZNY: S. [261]-272
  ISBN: 978-83-62662-21-0
  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • sozological diagnosis
 • spatial management
 • environmental indicators
 • Poland

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  21/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski, Anna Trocha, Anna Tupaj.
  TYTUŁ: Kontrasty zagospodarowania i ruchu turystycznego na polskim wybrzeżu Bałtyku na przykładzie gmin Władysławowo and Tolkmicko
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Contrast in tourist management and traffic on Polish Baltic Sea coast on the examples of Władysławowo and Tolkmicko communas.
  ŹRÓDŁO: Problemy Ekologii Krajobrazu. - 2010, T. 27, s. 179-187
  p-ISSN: 1899-3850

  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Krajobrazy rekreacyjne - kształtowanie, wykorzystanie, transformacja
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • strefa brzegowa Bałtyku
 • atrakcyjność turystyczna
 • przydatność turystyczna
 • zagospodarowanie turystyczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Baltic coastal zone
 • tourist attractiveness
 • tourist usefulness
 • tourist management

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  22/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski, Przemysław Śleszyński.
  TYTUŁ: Presja turystyczna na tle walorów krajobrazowych Polski
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Touristic pressure on the background of landscape qualities of Poland
  ŹRÓDŁO: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. - 2010, nr 14, s. 36-51
  p-ISSN: 1896-1460

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Krajobraz a turystyka
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • presja turystyczna
 • atrakcyjność wizualna krajobrazu
 • regiony turystyczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • tourist pressure
 • attractiveness of landscape visibility
 • tourist regions

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  23/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Problematyka klimatu w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko
  ŹRÓDŁO: W: Zmiany klimatu a społeczeństwo / Leszek Karski (red.), Irena Grochowska (red.)
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
  OPIS FIZYCZNY: S. 375-385
  ISBN: 978-83-255-1797-7
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • strategic environmental impact assessment
 • climate conditions
 • strategic documents
 • Poland

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  24/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Problemy sporządzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla polsko-rosyjskich obszarów przygranicznych (na przykładzie "Programu współpracy transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013")
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Issues of strategic environmental assessment compilation for Polish-Russian cross-border zone (on the example of "Lithuania, Poland and Russia Cross-Border co-operation Programme 2007-2013")
  ŹRÓDŁO: Problemy Ekologii Krajobrazu. - 2010, T. 26, s. 37-47
  p-ISSN: 1899-3850

  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
 • pogranicze polsko-rosyjskie
 • współpraca transgraniczna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • strategic environmental impact assessment
 • cross-border zone
 • cross-border co-operation

  Adres url:
  25/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 w kontekście środowiskowych uwarunkowań rozwoju regionalnego Polski
  ŹRÓDŁO: Problemy Ocen Środowiskowych. - 2010, nr 1 (48), s. 22-31
  p-ISSN: 1507-0441

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • National Strategy of Regional Development 2010-2020
 • strategic environmental impact assessment
 • regional policy
 • Poland

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  26/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Retardacja w gospodarce przestrzennej - dylematy i kierunki wdrażania w warunkach polskich
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Retardation in spatial economy - dilemmas and implementation directions in Polish conditions
  ŹRÓDŁO: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - 2010, z. 242, s. 90-108
  p-ISSN: 0079-3493

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • spatial economy
 • retardation
 • spatial development
 • sustainable development
 • Poland

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  27/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zrównoważony rozwój miast i ich otoczenia - wyzwanie XXI wieku
  ŹRÓDŁO: W: Zrównoważony rozwój II : materiały pokonferencyjne / pod red. Jerzego Błażejowskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 2010
  OPIS FIZYCZNY: S. [29]-40
  ISBN: 978-83-60693-08-7
  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  28/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Diagnoza sozologiczna Polski w ujęciu gminnym w latach 2000-2009 - metody i wstępne rezzultaty badań.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Polish communes sozological diagnosis 2000-2009 - methods and preliminary study results.
  ŹRÓDŁO: Inżynieria Ekologiczna. - 2011, nr 27, s. 60- 71.
  p-ISSN: 2081-139X

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • diagnoza sozologiczna
 • wskaźniki środowiskowe
 • regionalizacja sozologiczna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • sozological diagnosis
 • environmental indicators
 • sozological regionalization

  Adres url:
  29/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Dylematy strategicznego planowania ochrony przeciwpowodziowej Żuław Wiślanych w świetle potrzeb ochrony przyrody i społeczeństwa.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The dillemas in flood control planning for Żuławy Wiślane in the light of the needs of nature conservation and the needs of society.
  ŹRÓDŁO: Przegląd Przyrodniczy. - 2011, T. 22, z. 3, s. 3-20.
  p-ISSN: 1230-509X

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ochrona przeciwpowodziowa
 • planowanie strategiczne
 • Żuławy Wiślane
 • Program Żuławski
 • ochrona przyrody

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • food protection
 • strategic planning
 • Żuławy Wiślane
 • Programme for Żuławy
 • nature conservation

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  30/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Strategic planning of flood protection : a case study of 'Programme for Żuławy Region - to 2030 Complex Flood Protection'.
  ŹRÓDŁO: W: Issues of landscape conservation and water management in rural areas : monograph / ed. by Katarzyna Glińska-Lewczuk.
  ADRES WYDAWNICZY: Olsztyn : University of Warmia and Mazury. Faculty of Environmental Management and Agriculture, 2011.
  SERIA: Contemporary Problems of Management and Environmental Protection, no. 7
  OPIS FIZYCZNY: S. 221-231.
  ISBN: 978-83-933953-0-9
  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  31/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: The environmental profiles of Polish cities 2000-2009.
  ŹRÓDŁO: W: IALE Europe : 2nd Symposium Implementation of landscape ecological knowledge in European urban practice : September 20th - 22nd 2011, Laufen, Germany : reader.
  OPIS FIZYCZNY: S. 25-26.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  32/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: The sozological profiles of Polish communes (2000-2009) : methods and applications
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Profile sozologiczne gmin Polski (2000-2009) : metody i zastosowania
  ŹRÓDŁO: Problemy Ekologii Krajobrazu. - 2011, T. 30, s. 113-124
  p-ISSN: 1899-3850

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Four dimensions of the landscape
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • sozological diagnosis
 • environmental quality
 • environmental indicators
 • sozological regionalization
 • Poland

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  33/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym w kontekście ochrony obszarów Natura 2000.
  ŹRÓDŁO: W: Prawo ochrony przyrody a procesy inwestycyjne / pod red. Natalii Ratajczyk i Dominika Kopcia.
  ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, 2011.
  OPIS FIZYCZNY: S. 117-125.
  ISBN: 978-83-928031-4-0
  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  34/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski, Joanna Kowalczyk.
  TYTUŁ: Wpływ transformacji modelu zarządzania parkami krajobrazowymi na skuteczność realizacji ich funkcji w przestrzeni Polski.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The impacts of landscape park's management model transformation of effectiveness of park's function implementation in Polish spatial structure.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2011.
  OPIS FIZYCZNY: 165 s., 21 cm.
  SERIA: Biuletyn KPZK PAN, 0079-3493, z. 247
  ISBN: 978-83-89693-48-8
  UWAGI: Bibliogr. s. 156-159.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  35/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Atlas sozologiczny gmin Polski 2000-2009
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
  OPIS FIZYCZNY: 314, [2] s., gł. mapy kolor., 31 cm
  ISBN: 978-83-7865-041-6
  UWAGI: Bibliogr. s. 311-314
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  36/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Diagnoza sozologiczna gmin Polski w I dekadzie XXI w.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The sozological assesment of Polish communes in the first decade of 21 century
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2012
  OPIS FIZYCZNY: 302 s., il., 24 cm
  SERIA: Studia KPZK PAN, 0079-3507, 148
  ISBN: 978-83-89693-91-4
  UWAGI: Bibliogr. s. 263-275
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Poland
 • environmental policy
 • sozological diagnosis
 • sozological regionalization

  Adres url:
  37/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Institutional changes in Polish landscape parks and their influence on the efficiency of governance
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Zmiany instytucjonalne w polskich parkach krajobrazowych i ich wpływ na skuteczność zarządzania parkami
  ŹRÓDŁO: Economic and Environmental Studies. - 2012, Vol. 12, no. 1, s. 23-46
  p-ISSN: 1642-2597

  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • parki krajobrazowe
 • Ustawa o ochronie przyrody
 • zarządy parków krajobrazowych
 • skuteczność zarządzania
 • Polska

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • landscape parks
 • Nature Conservation Act
 • parks' boards
 • governance efficiency
 • Poland

  Adres url:
  38/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kompletność danych Państwowego Monitoringu Środowiska w Polsce w latach 2000-2009
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: State Environmental Monitoring data completeness in Poland in the years 2000-2009
  ŹRÓDŁO: W: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego : funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski = The Integrated Monitoring of the Environment : the functioning of geoecosystems in the various of Polish landscape zones / pod. red. Andrzeja Kostrzewskiego i Józefa Szpikowskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Storkowo : Stacja Geoekologiczna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012
  SERIA: Biblioteka Monitoringu Środowiska, 29
  OPIS FIZYCZNY: S. 153-174
  ISBN: 978-83-936530-0-3
  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • jakość środowiska
 • kompletność danych
 • monitoring środowiska
 • Polska

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • data completeness
 • environmental monitoring
 • environmental quality
 • Poland

  39/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Means of assessment of the environmental quality of the rural areas in Poland on the basis of state environmental monitoring data (2000-2009)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Możliwości oceny jakości środowiska obszarów wiejskich Polski na podstawie danych Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2000-2009
  ŹRÓDŁO: Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum = Gospodarka Przestrzenna = Real Estate Management. - 2012, [Vol.] 11, nr 2, s. 97-115
  p-ISSN: 1644-0749

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • jakość środowiska
 • sieci monitoringu środowiska
 • tereny wiejskie
 • Polska

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • environmental quality
 • environmental monitoring networks
 • rural areas
 • Poland

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  40/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ochrona różnorodności biologicznej w Polsce w latach 1992-2010 przy wsparciu środków Fundacji EkoFundusz w świetle międzynarodowych priorytetów ochrony przyrody
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Financing of biological diversity conservation in Poland by EcoFund Foundation in years 1992-2010 in the light of international nature conservation priorities
  ŹRÓDŁO: W: Cywilizacja a środowisko - wyzwania i dylematy / red. nauk. Ewelina Kantowicz, Małgorzata Roge-Wiśniewska
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. [179]-202
  ISBN: 978-83-63245-88-7
  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Fundacja Ekofundusz
 • finansowanie ochrony środowiska
 • ochrona różnorodności biologicznej w Polsce
 • polityka ekologiczna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • EcoFund Foundation
 • environmental protection financing
 • bio-diversity conservation in Poland
 • environmental policy

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  41/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Perspektywy ochrony krajobrazu w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem parków krajobrazowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The prospects for landscape conservation in Poland with special attention to landscape parks
  ŹRÓDŁO: Przegląd Przyrodniczy. - 2012, T. 23, z. 3, s. 30-45
  p-ISSN: 1230-509X

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ochrona krajobrazu
 • parki krajobrazowe
 • Europejska Konwencja Krajobrazowa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • landscape conservation
 • landscape parks
 • European Landscape Convention

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  42/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Prawne możliwości ochrony georóżnorodności i różnorodności krajobrazowej w warunkach polskich
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Legal possibilities of geodiversity and landscape diversity conservation in Poland
  ŹRÓDŁO: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia. - 2012, Vol. 67, z. 2, s. [45]-62
  p-ISSN: 0137-1983

  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • georóżnorodność
 • różnorodność krajobrazowa
 • ochrona przyrody
 • prawo ochrony środowiska

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • geodiversity
 • landscape diversity
 • nature protection
 • environmental law

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  43/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Problemy zarządzania parkami krajobrazowymi w Polsce jako skutek zmian przepisów prawnych w latach 2008-2010
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The problems of Polish landscape parks management as the consequence of law regulation transformations during 2008-2010
  ŹRÓDŁO: Problemy Ekologii Krajobrazu. - 2012, T. 33, s. 215-227
  p-ISSN: 1899-3850

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Zarządzanie systemami krajobrazowymi
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • parki krajobrazowe
 • prawo ochrony przyrody
 • skuteczność zarządzania
 • Polska

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • landscape parks
 • nature conservation regulations
 • governance efficiency
 • Poland

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  44/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Propozycja metodyczna oceny środowiskowych uwarunkowań lokalizacji farm wiatrowych w skali regionalnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: A methodological proposal for regional-scale assessment of environmental conditions in relation to the establishment of wind farms
  ŹRÓDŁO: Przegląd Geograficzny = Polish Geographical Review. - 2012, T. 84, z. 1, s. 5-22
  p-ISSN: 0033-2143

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • farmy wiatrowe
 • ocena uwarunkowań lokalizacyjnych
 • ocena odziaływania na środowisko
 • ekofizjografia

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  45/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski, Joanna Kowalczyk.
  TYTUŁ: Rozwój turystyki w wybranych parkach krajobrazowych Polski w świetle koncepcji cyklu ewolucji obszarów turystycznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The tourism development in chosen Polish landscape parks in the light of the concept of a tourist area cycle of evolution
  ŹRÓDŁO: Problemy Ekologii Krajobrazu. - 2012, T. 34, s. 77-85
  p-ISSN: 1899-3850

  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • turystyka zrównoważona
 • parki krajobrazowe
 • cykl ewolucji obszaru turystycznego

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • sustainable tourism
 • landscape parks
 • tourist area cycle of evolution

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  46/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski, Piotr Grzybowski.
  TYTUŁ: Natężenie i redukcja obciążenia środowiska skutkami antropopresji w Polsce w latach 2000-2009 : studium przestrzenne w ujęciu gminnym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Loads and reduction of anthropogenical contaminations in Polish environment during 2000-2009 : spatial analysis for communes' level
  ŹRÓDŁO: Inżynieria Ekologiczna. - 2013, nr 34, s. 17-28
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2392-0629

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • presja antropogeniczna na środowisko
 • działania sozologiczne
 • retardacja
 • syntetyczne wskaźniki sozologiczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • anthropogenic pressure on environment
 • environmental protection activities
 • retardation
 • complex sozological indicators

  Adres url:
  DOI:
  47/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Program Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do 2030 roku w świetle zasad planowania strategicznego i celów zrównoważonego rozwoju regionu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Programme for Żuławy Region - to 2030 complex flood protection in the light of strategic planning rules and sustainable development goals of for this region
  ŹRÓDŁO: Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - 2013, T. 146, s. 159-171
  p-ISSN: 0079-3507

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Funkcjonalny obszar delty Wisły w terytorializacji Polski
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Żuławy Wiślane
 • ochrona przeciwpowodziowa
 • Program Żuławski
 • planowanie strategiczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Vistula Floodplain
 • flood protection
 • Programme for Żuławy Region
 • strategic planning

  Adres url:
  48/81
  AUTORZY: Grażyna Wiklent, Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Wpływ przedsięwzięć elektroenergetycznych na wybrane elementy środowiska przyrodniczego i krajobraz gminy Pelplin
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The chosen environmental and landscape impacts of electric power enterprises in Pelplin community
  ŹRÓDŁO: Problemy Ekologii Krajobrazu. - 2013, T. 35, s. 19-45
  p-ISSN: 1899-3850

  UWAGI: Bibliogr. 29 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Energetyka w krajobrazie
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ocena oddziaływania na środowisko
 • degradacja krajobrazu
 • przedsięwzięcia elektroenergetyczne
 • gmina Pelplin

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • environmental impact assessment
 • landscape degradation
 • electric power enterprises
 • Pelplin community

  49/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski, Jerzy Szydłowski.
  TYTUŁ: Problem zastosowania GIS w regionalizacji fizycznogeograficznej Niżu Polskiego na przykładzie wybranych obszarów
  ŹRÓDŁO: Problemy Ekologii Krajobrazu. - 2014, T. 38, s. 77-94
  p-ISSN: 1899-3850

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  50/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski, Katarzyna Kupska, Grażyna Wiklent.
  TYTUŁ: Wpływ infrastruktury elektroenergetycznej na zrównoważone planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Polsce na przykładach z woj. pomorskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The impacts of electric power infrastructure on sustainable spatial planning and development in Poland on the examples of Pomorskie Voivodeships
  ŹRÓDŁO: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - 2014, z. 254, s. 129-[149]
  p-ISSN: 0079-3493

  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • infrastruktura elektroenergetyczna
 • Polska
 • zagospodarowanie przestrzenne
 • planowanie przestrzenne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • electric power infrastructure
 • Poland
 • spatial development
 • spatial planning

  51/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Badania terenowe w geoekologii - przejściowy kryzys czy trwała zmiana metodologii? Refleksje w świetle prezentacji przedstawionych na konferencji "Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku"
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Field studies in landscape ecology - temporary crisis or a permanent revision of methodology? Reflections against the speeches referred at "The role of field studies in landscape research of 21th century" conference
  ŹRÓDŁO: Problemy Ekologii Krajobrazu. - 2015, T. 39, s. 7-13
  p-ISSN: 1899-3850

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • geoekologia
 • metodologia
 • metody badawcze
 • badania terenowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • landscape ecology
 • methodology
 • study methods
 • field studies

  Adres url:
  52/81
  AUTORZY: Jerzy Solon, Tadeusz J. Chmielewski, Urszula Myga-Piątek, Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Identyfikacja i ocena krajobrazów Polski : etapy i metody postępowania w toku audytu krajobrazowego w województwach
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Identification and assessment of Polish landscapes : stages and methods of actions within the landscape audit in the administrative regions
  ŹRÓDŁO: Problemy Ekologii Krajobrazu. - 2015, T. 40, s. 55-76
  p-ISSN: 1899-3850

  UWAGI: Bibliogr. 32 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • audyt krajobrazowy
 • krajobrazy lokalne
 • mikroregionalizacja
 • tło krajobrazowe
 • typologia krajobrazu
 • krajobrazy priorytetowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • landscape audit
 • local landscapes
 • microregionalization
 • landscaper matrix
 • landscape typology
 • priority landscapes

  53/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Propozycja metodyki weryfikacji zasięgu obszarów chronionego krajobrazu (ze szczególnym uwzględnieniem obiektów położonych w otoczeniu Tucholskiego Parku Krajobrazowego)
  ŹRÓDŁO: W: Stan poznania środowiska przyrodniczego Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie = State of knowledge of the natural environment of Tuchola Landscape Park and Tuchola Forest Biosphere Reserve / red. nauk. Mieczysław Kunz
  ADRES WYDAWNICZY: Tuchola ; Toruń : Tucholski Park Krajobrazowy : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 304-315
  ISBN: 978-83-62826-76-8
  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • obszar chronionego krajobrazu
 • krajobraz
 • ocena krajobrazu
 • GIS
 • Bory Tucholskie
 • Tucholski Park Krajobrazowy

  54/81
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski, Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Structure and importance of soil-protecting forests in the areas administered by the RDSF Toruń
  ŹRÓDŁO: Bulletin of Geography. Physical Geography Series. - 2015, no. 8, s. 123-132
  p-ISSN: 2080-7686

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • soil-protecting forest
 • forest structure
 • soil protection
 • RDSF Toruń

  Adres url:
  DOI:
  55/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski, Jarosław Mytych.
  TYTUŁ: Zakres koncepcji zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego dla obszaru Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Elbląsko-Żuławskie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów leśnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The scope of the concept of recreation and tourism develop-ment for the area of the Promotional Forest Complex Lasy Elbląsko-Żuławskie with particular emphasis on forest areas
  ŹRÓDŁO: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. - 2015, R.17, z. 45/4, s. 119-125
  p-ISSN: 1509-1414

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • infrastruktura turystyczna
 • zagospodarowanie turystyczne
 • turystyka i rekreacja
 • porządkowanie przestrzeni

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • tourist infrastructure
 • tourism development
 • tourism and recreation
 • organizing space

  Adres url:
  56/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski, Jerzy Szydłowski.
  TYTUŁ: Zastosowanie GIS w delimitacji regionów fizycznogeograficznych w kontekście wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: GIS application in delimitation of physico-geographical regions in the context of implementation the European Landscape Convention
  ŹRÓDŁO: Problemy Ekologii Krajobrazu. - 2015, T. 40, s. 161-176
  p-ISSN: 1899-3850

  UWAGI: Bibliogr. 32 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • geoekologia
 • Niż Polski
 • regionalizacja fizycznogeograficzna
 • Europejska Konwencja Krajobrazowa
 • audyt krajobrazowy

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • landscape ecology
 • Polish Lowlands
 • physiographical regionalization
 • European Landscape Convention
 • landscape audit

  57/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Diagnozowanie sozologiczne jako intstrument wspomagający planowanie i realizację polityki ochrony środowiska
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Sozological diagnosis as the instrument of environmental policy planning and implementation
  ŹRÓDŁO: Barometr Regionalny. - 2016, T. 14, nr 2, s. 7-18
  p-ISSN: 1644-9398

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • polityka ekologiczna
 • diagnoza sozologiczna
 • jakość środowiska
 • Polska

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • environmental policy
 • sozological diagnosis
 • environmental quality
 • Poland

  Adres url:
  58/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: doc. dr Jerzy Szukalski (1927-2012)
  ŹRÓDŁO: W: 70 lat gdańskiego ośrodka geograficznego : teraźniejszość i przeszłość / pod red. Jana A. Wendta
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 87-88
  ISBN: 978-83-65148-75-9
  Typ publikacji: PWP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  59/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: dr hab. prof. UG Andrzej Henryk Rachocki (1941-2016)
  ŹRÓDŁO: W: 70 lat gdańskiego ośrodka geograficznego : teraźniejszość i przeszłość / pod red. Jana A. Wendta
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 78-79
  ISBN: 978-83-65148-75-9
  Typ publikacji: PWP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  60/81
  AUTORZY: Mariusz T. Kistowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska
  ŹRÓDŁO: W: 70 lat gdańskiego ośrodka geograficznego : teraźniejszość i przeszłość / pod red. Jana A. Wendta
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 141-171
  ISBN: 978-83-65148-75-9
  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  61/81
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski, Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Local low carbon economy plans in the context of low carbon rural development
  ŹRÓDŁO: Journal of Ecological Engineering, [dokument elektroniczny]. - 2016, Vol. 17, iss. 4, s. 112-119
  TRYB DOSTĘPU: http://www.jeeng.net/LOCAL-LOW-CARBON-ECONOMY-PLANS-IN-THE-CONTEXT-OF-LOW-CARBON-RURAL-DEVELOPMENT,63960,0,2.html [dostęp 22.09.2016]
  e-ISSN: 2299-8993

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • low carbon economy plans
 • low carbon development
 • rural areas
 • rural communities
 • agriculture

  Adres url:
  DOI:
  62/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Problemy weryfikacji zasięgu i reżimu ochronnego obszarów chronionego krajobrazu na przykładzie wybranych obszarów w województwie pomorskim
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The problems in verification of range and conservation regime of landscape protection areas on the example of chosen areas in Pomeranian Voivodeship
  ŹRÓDŁO: Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology. - 2016, t. 41, s. 21-42
  p-ISSN: 1899-3850

  UWAGI: Bibliogr. 38 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Teoretyczne i praktyczne aspekty badań ekologiczno-krajobrazowych
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ochrona przyrody i krajobrazu
 • obszary chronionego krajobrazu
 • województwo pomorskie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • nature and landscape conservation
 • protection landscape areas
 • Pomeranian voivodeship

  Adres url:
  63/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
  ŹRÓDŁO: W: Współczesne uwarunkowania procesów zarządzania przestrzenią w Polsce / pod red. Grażyny Chaberek-Karwackiej
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 89-122
  ISBN: 978-83-7865-465-0
  UWAGI: Bibliogr. 47 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  64/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: The study of structural, functional and visual landscape features transformation and trends in landscape management and protection around the Tricity - a case study of the Gdańsk - Kartuzy transect
  ŹRÓDŁO: W: Geography in the face of modern world challenges / ed. by Grażyna Chaberek-Karwacka, Mirosława Malinowska
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohrner, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 183-201
  ISBN: 978-83-65705-00-6
  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • landscape management
 • urban-sprawl
 • spatial development
 • visual landscape assessment
 • ecological patches and corridors
 • Gdańsk agglomeration

  65/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski, Wojciech Staszek, Michał Witkiewicz.
  TYTUŁ: Uwarunkowania i możliwości powstania Elbląsko-Żuławskiego Klastra Turystycznego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The preconditions and opportunities for creation of Elbląg-Żuławy Touristic Cluster
  ŹRÓDŁO: Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - 2016, T. 172, s. 185-209
  p-ISSN: 0079-3507

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Elbląg-Żuławy Promotional Forest Complex
 • tourist cluster
 • touristic attractiveness

  66/81
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski, Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Agriculture and rural areas in the local planning of low carbon economy in light of the idea of sustainable development - results from a case study in north-central Poland
  ŹRÓDŁO: Fresenius Environmental Bulletin. - 2017, Vol. 26, iss. 8, s. 4927-4935
  p-ISSN: 1018-4619
  e-ISSN: 1610-2304

  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.673
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 0.611
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • low carbon economy
 • rural areas
 • sustainable development
 • low carbon economy plans

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  67/81
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski, Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Carbon footprint as a tool for local planning of low carbon economy in Poland
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ślad węglowy jako narzędzie w lokalnym planowaniu gospodarki niskoemisyjnej w Polsce
  ŹRÓDŁO: Rocznik Ochrona Środowiska. - 2017, T. 19, s. 335-354
  p-ISSN: 1506-218X

  UWAGI: Bibliogr. 33 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.899
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 0.685
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ślad węglowy
 • inwentaryzacja emisji
 • gazy cieplarniane
 • ekwiwalent dwutlenku węgla
 • plany gospodarki niskoemisyjnej

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • carbon footprint
 • emission inventory
 • greenhouse gases
 • carbon dioxide equivalent
 • low carbon economy plans

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  68/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski, Paweł Wiśniewski.
  TYTUŁ: Niskowęglowy rozwój obszarów wiejskich w Polsce a plany gospodarki niskoemisyjnej
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 169 s., [1] k. złoż., il. kolor., 24 cm + [2] k. tabl. złoż.
  ISBN: 978-83-7865-566-4
  UWAGI: Bibliogr. s. 161-163
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • low carbon economy
 • low carbon economy plans
 • strategic planning
 • rural areas
 • GHG emissions
 • carbon footprint

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  69/81
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski, Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: The use of agricultural soils as a source of nitrous oxide emission in selected communes of Poland
  ŹRÓDŁO: Bulletin of Geography. Physical Geography Series. - 2017, no. 13, s. 39-49
  p-ISSN: 2080-7686
  e-ISSN: 2300-8490

  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • nitrous oxide
 • greenhouse gases
 • emission
 • agricultural soils
 • communes
 • Poland

  Adres url:
  DOI:
  70/81
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski, Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Assessment of greenhouse gas emissions from agricultural sources in order to plan for needs of low carbon economy at local level in Poland
  ŹRÓDŁO: Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography. - 2018, Vol. 118, nr 2, s. 123-136
  p-ISSN: 0016-7223
  e-ISSN: 1903-2471

  UWAGI: Bibliogr. 43 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.100
  Punktacja MNiSW: 25.000
  5-letni Impact Factor ISI: 1.247
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • carbon footprint
 • GHG emissions
 • carbon dioxide equivalent
 • agriculture
 • rural areas
 • local low carbon economy plans

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
  71/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Kierunki kształtowania i ochrony krajobrazu strefy podmiejskiej Trójmiasta w świetle procesów transformacji krajobrazu w latach 1987-2012
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The ways of management and conservation of Tri-city suburban zone landscape in the light of lanscape transformation processes over the period 1987-2012
  ŹRÓDŁO: Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology. - 2018, t. 46, s. 23-43
  p-ISSN: 1899-3850

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zarządzanie krajobrazem
 • suburbanizacja
 • gospodarka przestrzenna
 • wizualna ocena krajobrazu
 • płaty i korytarze ekologiczne
 • strefa podmiejska Trójmiasta

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • landscape management
 • urban-sprawl
 • spatial development
 • visual lanscape assessment
 • ecological patches and corridors
 • Tri-city suburban zone

  72/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Obszary chronionego krajobrazu jako problem polskiej ochrony przyrody Oraz próby jego złagodzenia na przykładzie działań prowadzonych w województwie pomorskim w latach 2014-2018 i ich implikacje społeczne
  ŹRÓDŁO: Przegląd Przyrodniczy. - 2018, T. 29, z. 4, s. 91-113
  p-ISSN: 1230-509X

  UWAGI: Bibliogr. 33 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Adres url:
  73/81
  AUTORZY: Jerzy Solon, Jan Borzyszkowski, Małgorzata Bidłasik, Andrzej Richling, Krzysztof Badora, Jarosław Balon, Teresa Brzezińska-Wójcik, Łukasz Chabudziński, Radosław Dobrowolski, Izabela Grzegorczyk, Miłosz Jodłowski, Mariusz Kistowski, Rafał Kot, Paweł Krąż, Jerzy Lechnio, Andrzej Macias, Anna Majchrowska, Ewa Malinowska, Piotr Migoń, Urszula Myga-Piątek, Jerzy Nita, Elżbieta Papińska, Jan Rodzik, Małgorzata Strzyż, Sławomir Terpiłowski, Wiesław Ziaja.
  TYTUŁ: Physico-geographical mesoregions of Poland : verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data
  ŹRÓDŁO: Geographia Polonica. - 2018, Vol. 91, no. 2, s. 143-170
  p-ISSN: 0016-7282

  UWAGI: Bibliogr. 148 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • regionalisation
 • spatial units
 • boundaries of regions
 • Poland

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
  74/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Podział Pojezierza Kaszubskiego na mikroregiony fizycznogeograficzne
  ŹRÓDŁO: W: Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski / pod red. Mariusza Kistowskiego, Urszuli Mygi-Piątek, Jerzego Solona
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego, 2018
  SERIA: Prace Geograficzne - Polska Akademia Nauk, 0373-6547, nr 266
  OPIS FIZYCZNY: S. 129-142
  ISBN: 978-83-61590-89-7
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 255-273
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  75/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski, Jerzy Szydłowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Problemy regionalizacji fizycznogeograficznej terenów młodoglacjalnych i nadmorskich Pomorza w świetle dotychczasowej ewolucji poglądów i wykonanych podziałów
  ŹRÓDŁO: W: Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski / pod red. Mariusza Kistowskiego, Urszuli Mygi-Piątek, Jerzego Solona
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego, 2018
  SERIA: Prace Geograficzne - Polska Akademia Nauk, 0373-6547, nr 266
  OPIS FIZYCZNY: S. 43-66
  ISBN: 978-83-61590-89-7
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 255-273
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  76/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Propozycja delimitacji mikroregionów fizycznogeograficznych Pojezierza Kaszubskiego w świetle współczesnych źródeł i metod badawczych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The proposal of physical-geographical microregions delimitation for Cassubian Lakeland in the light of contemporary study sources and methods
  ŹRÓDŁO: Prace i Studia Geograficzne. - 2018, T. 63, z. 1, s. 19-36
  p-ISSN: 0208-4589
  e-ISSN: 2543-7313

  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • regionalizacja fizycznogeograficzna
 • mikroregiony fizycznogeograficzne
 • metryki krajobrazowe
 • wskaźnik wilgotności terenu
 • Pojezierze Kaszubskie
 • Polska

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • physical-geographical regionalisation
 • physical-geographical microregions
 • landscape metrics
 • topographic wetness index
 • Cassubian Landscape
 • Poland

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  77/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski, Urszula Myga-Piątek.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Przedmowa
  ŹRÓDŁO: W: Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski / pod red. Mariusza Kistowskiego, Urszuli Mygi-Piątek, Jerzego Solona
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego, 2018
  SERIA: Prace Geograficzne - Polska Akademia Nauk, 0373-6547, nr 266
  OPIS FIZYCZNY: S. 7-9
  ISBN: 978-83-61590-89-7
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 255-273
  Typ publikacji: PWS
  Język publikacji: POL
  78/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Recommended lines of Kashubian Lakeland landscape management in the light of their quarter-century transformation in the vicinity of Gdańsk agglomeration
  ŹRÓDŁO: Ecological Questions. - 2018, Vol. 29, no. 1, s. 89-101
  p-ISSN: 1644-7298

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • landscape management
 • urban-sprawl
 • spatial development
 • ecological patches and corridors
 • Gdańsk agglomeration

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
  79/81
  TYTUŁ: Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski / pod red. Mariusza Kistowskiego, Urszuli Mygi-Piątek, Jerzego Solona
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Studies on division of Poland into physico-geographical regions
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego, 2018
  OPIS FIZYCZNY: 278 s., il., 24 cm
  SERIA: Prace Geograficzne - Polska Akademia Nauk, 0373-6547, nr 266
  ISBN: 978-83-61590-89-7
  UWAGI: Bibliogr. s. 255-273
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  80/81
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zasady i metody delimitacji mikroregionów fizycznogeograficznych w świetle dotychczasowych propozycji metodycznych i dostępnych zasobów ze szczególnym uwzględnieniem niżu polskiego
  ŹRÓDŁO: W: Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski / pod red. Mariusza Kistowskiego, Urszuli Mygi-Piątek, Jerzego Solona
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego, 2018
  SERIA: Prace Geograficzne - Polska Akademia Nauk, 0373-6547, nr 266
  OPIS FIZYCZNY: S. 117-126
  ISBN: 978-83-61590-89-7
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 255-273
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  81/81
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski, Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Znaczenie problematyki obszarów wiejskich oraz rolnictwa w celach i kierunkach rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na poziomie gminnym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Importance of issues regarding rural areas and agricultural activities in the objectives and directions of low carbon economy development at communal level
  ŹRÓDŁO: Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies. - 2018, T. 50, s. 49-64
  p-ISSN: 1642-4689

  UWAGI: Bibliogr. 32 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • gospodarka niskoemisyjna (niskowęglowa)
 • lokalne plany gospodarki niskoemisyjnej
 • planowanie strategiczne
 • obszary wiejskie
 • rolnictwo

  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego