logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: KOLEŚNIK KATARZYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/15
AUTORZY: Katarzyna Koleśnik.
TYTUŁ: Śródroczne sprawozdania finansowe : zasady sporządzania według MSSF - MRS 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa"
ŹRÓDŁO: Buchalter. - 2008, nr 28, s. 7-12
p-ISSN: 0867-7204

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/15
AUTORZY: Katarzyna Koleśnik.
TYTUŁ: Utrata wartości aktywów : przewodnik po zapisach KSR nr 4, cz. 1
ŹRÓDŁO: Buchalter. - 2008, nr 3, s. 7-12
p-ISSN: 0867-7204

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
3/15
AUTORZY: Katarzyna Koleśnik.
TYTUŁ: Utrata wartości aktywów : przewodnik po zapisach KSR nr 4, cz. 2
ŹRÓDŁO: Buchalter. - 2008, nr 4, s. 7-12
p-ISSN: 0867-7204

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
4/15
AUTORZY: Katarzyna Koleśnik.
TYTUŁ: Zmiany w sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych : nowe rozporządzenie konsolidacyjne
ŹRÓDŁO: Buchalter. - 2008, nr 51/52, s. 30-31
p-ISSN: 0867-7204

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
5/15
AUTORZY: Katarzyna Koleśnik.
TYTUŁ: Wybrane zagadnienia dotyczące wartości firmy - rozwiązania polskie oraz międzynarodowe
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Selected aspects of goodwill valuation - Polish and interational accounting
ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2009, 4/1, s. [99]-108
p-ISSN: 1732-1565

UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
UWAGI: Tyt. tomu: Rachunkowość: wybrane problemy
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
6/15
AUTORZY: Katarzyna Koleśnik.
TYTUŁ: Jednostkowe sprawozdanie finansowe : sporządzenie, zatwierdzenie, ogłoszenie oraz złożenie go w rejestrze sądowym
ŹRÓDŁO: Buchalter. - 2010, nr 12, s. 14-17
p-ISSN: 0867-7204

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
7/15
AUTORZY: Katarzyna Koleśnik.
TYTUŁ: Przedawnione zobowiązania walutowe : ujęcie podatkowe i księgowe
ŹRÓDŁO: Buchalter. - 2010, nr 22, s. 7-9
p-ISSN: 0867-7204

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
8/15
AUTORZY: Katarzyna Koleśnik.
TYTUŁ: Wartości kulturowe a kształt systemów rachunkowości
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Cultural values and accounting systems' form
ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2010, 4/4, s. [105]-120
p-ISSN: 1732-1565

UWAGI: Bibliogr. 38 poz.
UWAGI: Tyt. tomu: Rachunkowość: wybrane problemy
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
9/15
AUTORZY: Katarzyna Koleśnik.
TYTUŁ: Zamiana wierzytelności walutowych na udziały (akcje) : ujęcie podatkowe i księgowe
ŹRÓDŁO: Buchalter. - 2010, nr 23, s. 5-8
p-ISSN: 0867-7204

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
10/15
AUTORZY: Katarzyna Koleśnik.
TYTUŁ: Zdarzenia po dniu bilansowym oraz błędy poprzednich okresów
ŹRÓDŁO: Buchalter. - 2010, nr 6, s. 13-18
p-ISSN: 0867-7204

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
11/15
AUTORZY: Katarzyna Koleśnik, Sylwia Silska-Gembka.
TYTUŁ: Aspekty kulturowe rachunkowości - analiza krajowej literatury
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The cultural aspects of accounting - a review of Polish literature
ŹRÓDŁO: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - 2012, T. 66 (122), s. 87-99
p-ISSN: 1641-4381

UWAGI: Bibliogr. 37 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kultura
 • rachunkowość
 • analiza literatury

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • culture
 • accounting
 • literature review

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/15
  AUTORZY: Katarzyna Koleśnik.
  TYTUŁ: The role of culture in accounting in the light of Hofstede's, Gray's and Schwartz's cultural dimensions theories : a literature review
  ŹRÓDŁO: e-Finanse, [dokument elektroniczny]. - 2013, Vol. 9, nr 3, s. 33-41
  TRYB DOSTĘPU: http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/254.pdf [dostęp 26.02.2015]
  e-ISSN: 1734-039X

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • culture
 • accounting

  Adres url:
  13/15
  AUTORZY: Jerzy Gierusz, Katarzyna Koleśnik, Sylwia Silska-Gembka.
  TYTUŁ: The impact of culture on interpreting International Financial Reporting Standards in Poland. A comparative analysis with Germany and Great Britain
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Wpływ uwarunkowań kulturowych na interpretację Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Analiza porównawcza na tle Niemiec i Wielkiej Brytanii
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - 2014, T. 78 (134), s. 87-107
  p-ISSN: 1641-4381

  UWAGI: Bibliogr. 45 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kultura
 • rachunkowość
 • MSSF

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • culture
 • accounting
 • IFRS

  14/15
  AUTORZY: Jerzy Gierusz, Katarzyna Koleśnik, Sylwia Silska-Gembka.
  TYTUŁ: Znaczenie profesjonalnego osądu przy wycenie kontraktów długoterminowych : wyniki badania empirycznego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Significance of professional judgement in valuation of construction contracts : results of empirical study
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - 2014, T. 77 (133), s. 65-77
  p-ISSN: 1641-4381

  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kontrakty długoterminowe
 • profesjonalny osąd
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • construction contracts
 • professional judgement
 • IFRS

  15/15
  AUTORZY: Jerzy Gierusz, Katarzyna Koleśnik, Sylwia Silska-Gembka.
  TYTUŁ: Podejście praktyków do rozpoznania rezerw, zobowiązań oraz aktywów warunkowych w świetle MSSF - wyniki badania empirycznego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The practitioners' approach to the recognition of provisions, contingent liabilities and contingent assets in accordance with IAS 37 - the results of an empirical study
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2015, 390, s. 123-133
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041

  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Rachunkowość - polityka makroekonomiczna - globalizacja
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rezerwy
 • zobowiązania warunkowe
 • aktywa warunkowe
 • profesjonalny osąd
 • MSSF

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • provisions
 • contigent liabilities
 • contigent assets
 • profesional judgment
 • IFRS

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego