logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: KORWEL-LEJKOWSKA BARBARA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/12
AUTORZY: Mariusz Kistowski, Barbara Korwel-Lejkowska.
TYTUŁ: Zmiany w systemie przyrodniczym metropolii trójmiejskiej : stan i wskazania dla przyszłego rozwoju
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Dynamics of natural system of Tricity Metropolis : condition and hints for future development
ŹRÓDŁO: Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - 2009, T. 123, s. 124-140
p-ISSN: 0079-3507

UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
UWAGI: Tyt. tomu: System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • anthropogenic impacts on environment
 • urban sprawl
 • environmental deterioration
 • Tricity Metropolis

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/12
  AUTORZY: Alicja Kopeć, Barbara Korwel-Lejkowska.
  TYTUŁ: Analysis of the suitability for development in regards to the landscape unit of lands designated for housing in the local plan of the rural commune of Pruszcz Gdański
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Analiza przydatności pod zabudowę terenów przeznaczonych w planie miejscowym gminy wiejskiej Pruszcz Gdański pod funkcje mieszkaniowe w odniesieniu do jednostek krajobrazowych
  ŹRÓDŁO: Teka Commission of Protection and Formation of Natural Environment = Teka Komisji Ochrony Kształtowania Środowiska Przyrodniczego. - 2013, T. 10, s. 170-184
  p-ISSN: 1733-4233

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • jednostki krajobrazowe
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • landscape units
 • local spatial development plan

  Adres url:
  3/12
  AUTORZY: Barbara Korwel-Lejkowska.
  TYTUŁ: Rozwój przestrzenny terenów zabudowanych w południowej części aglomeracji trójmiejskiej na przełomie XX i XXI wieku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The spatial development of built-up areas in the southern part of the Tricity at the turn of XX and XXI century
  ŹRÓDŁO: Problemy Ekologii Krajobrazu. - 2014, T. 37, s. 41-49
  p-ISSN: 1899-3850

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • suburbanizacja
 • zmiany użytkowania gruntów
 • aglomeracja gdańska

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • suburbanization
 • land-use changes
 • Tricity aglomeration

  4/12
  AUTORZY: Barbara Korwel-Lejkowska, Jakub H. Szlachetko.
  TYTUŁ: Opracowanie ekofizjograficzne w planowaniu przestrzennym jako przesłanka zrównoważonego rozwoju
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: An ecophysiographic study in area planning and development as the basis of balanced development
  ŹRÓDŁO: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - 2015, nr 318, s. 95-103
  p-ISSN: 0524-4544

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/12
  AUTORZY: Barbara Korwel-Lejkowska, Alicja K. Zawadzka.
  TYTUŁ: Szklane domy. Identyfikacja i charakterystyka obiektów budowlanych mogących być przyczyną kolizji ptaków z elementami szklanymi tych obiektów, położonych w centrum aglomeracji Trójmiasta
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Glass buildings. Identification and specification of construction works that may be the cause of bird collisions with glass elements of these buildings, located in the center of the Tri-City agglomeration
  ŹRÓDŁO: Problemy Ekologii Krajobrazu. - 2015, T. 39, s. 103-110
  p-ISSN: 1899-3850

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kolizje ptaków
 • aglomeracja Trójmiasta
 • elementy szklane obiektów budowalnych

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • bird collisions
 • Tricity agglomeration
 • glass elements of construction works

  Adres url:
  6/12
  AUTORZY: Barbara Korwel-Lejkowska.
  TYTUŁ: Analiza wybranych zagrożeń rozwoju osadnictwa w gminach województwa pomorskiego w kontekście rozwoju zrównoważonego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Analysis of selected natural hazards for the settlement development of Pomeranian Voivodeship municipalities in the contex of sustainable development
  ŹRÓDŁO: Problemy Ekologii Krajobrazu. - 2016, t. 42, s. 87-100
  p-ISSN: 1899-3850

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rozwój zrównoważony
 • opracowanie ekofizjograficzne
 • województwo pomorskie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • sustainable development
 • ecophysiographic elaboration
 • Pomeranian voivodeship

  7/12
  AUTORZY: Barbara Korwel-Lejkowska.
  TYTUŁ: Analiza zmian wybranych elementów struktury krajobrazu wschodniej części Pojezierza Kaszubskiego w pierwszej dekadzie XXI w. jako efekt suburbanizacji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Analysis of changes in selected elements of landscape structure in eastern part of Kashubian Lakeland during first decade of XXI century as a result of suburbanization
  ŹRÓDŁO: Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology. - 2016, t. 41, s. 107-117
  p-ISSN: 1899-3850

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Teoretyczne i praktyczne aspekty badań ekologiczno-krajobrazowych
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • użytkowanie terenu
 • zagrożenia krajobrazu
 • suburbanizacja
 • Gdański obszar metropolitalny

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • land use
 • landscape threats
 • urban sprawl
 • Gdańsk metropolitan area

  Adres url:
  8/12
  AUTORZY: Barbara Korwel-Lejkowska, Emilia Topa.
  TYTUŁ: Dostępność parków miejskich jako elementów zielonej infrastruktury w Gdańsku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Accessibility of urban parks, as elements of green infrastructure in Gdańsk
  ŹRÓDŁO: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. - 2017, nr 37, s. 63-75
  p-ISSN: 2353-1428

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zielona infrastruktura
 • parki miejskie
 • Gdańsk

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • green infrastructure
 • urban parks
 • Gdansk

  Adres url:
  9/12
  AUTORZY: Barbara Korwel-Lejkowska, Jarosław Czochański.
  TYTUŁ: Stan, znaczenie i zagrożenia terenów zieleni w metropolii i jej otoczeniu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: State, significance and threat of green areas in the central part of the metropolitan area
  ŹRÓDŁO: Metropolitan : przegląd naukowy, [dokument elektroniczny]. - 2017, nr 2 (8), s. 60-69
  TRYB DOSTĘPU: http://metropolitan.im.edu.pl/wp-content/uploads/2018/01/METROPOLITAN_Nr_8_2017r.pdf [dostęp 06.02.2018]
  e-ISSN: 2353-7558

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • miejskie tereny zieleni
 • zagrożenia
 • funkcje zieleni
 • dostępność parków miejskich
 • jakość życia w mieście

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • urban green space
 • threats
 • functions of greenery
 • accessibility of urban parks
 • life quality in the city

  Adres url:
  10/12
  AUTORZY: Alicja K. Zawadzka, Barbara Korwel-Lejkowska, Jarosław T. Czochański.
  TYTUŁ: Zagubieni wśród "parków"
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Lost among the parks
  ŹRÓDŁO: Metropolitan : przegląd naukowy, [dokument elektroniczny]. - 2017, nr 2 (8), s. 92-103
  TRYB DOSTĘPU: http://metropolitan.im.edu.pl/wp-content/uploads/2018/01/METROPOLITAN_Nr_8_2017r.pdf [dostęp 06.02.2018]
  e-ISSN: 2353-7558

  UWAGI: Bibliogr. 1 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • parki miejskie
 • osiedla mieszkaniowe
 • nazewnictwo osiedli
 • tożsamość miejsca

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • city parks
 • housing estate
 • nomenclature of settlements
 • identity of place

  Adres url:
  11/12
  AUTORZY: Barbara Korwel-Lejkowska, Martyna Nadratowska.
  TYTUŁ: Przekształcenia struktury użytkowania ziemi w wybranych sołectwach gminy Szemud w latach 1985-2012
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Transformation of the land use structure in selected villages of Szemud commune during the period 1985-2012
  ŹRÓDŁO: Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology. - 2018, t. 46, s. 45-60
  p-ISSN: 1899-3850

  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • struktura użytkowania ziemi
 • dokumenty planistyczne
 • gmina Szemud

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • land use structure
 • spatial planning documents
 • Szemud commune

  12/12
  AUTORZY: Joanna Poczobut, Barbara Korwel-Lejkowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wykorzystanie narzędzi edukacyjnych w projektach dotyczących krajobrazu na wybranych obszarach Gdańska
  NAZWA KONFERENCJI: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Krajobraz w percepcji społecznej"
  MIEJSCE: Brok, 3-5 październik 2018
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego