logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: KOT ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/26
AUTORZY: Anna Kossobucka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Rola podręcznika w wychowaniu w wymiarze moralnym - zagadnienia bioetyczne w podręcznikach biologii do szkół ponadgimnazjalnych
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The role of a textbook in moral education - the bioethical issues in the textbooks of Biology in secondary schools.
ŹRÓDŁO: W: W poszukiwaniu nowoczesnej koncepcji podręcznika szkolnego / pod red. Jolanty Rodzoś i Pawła Wojtanowicza
ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego : Pracownia Dydaktyki Geografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 107-[118]
ISBN: 978-83-928306-0-3
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/26
AUTORZY: Anna Kossobucka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wychowanie moralne w zakresie bioetyki drogą kreowania bezpieczeństwa jednostki i społeczeństwa
ŹRÓDŁO: W: Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczeństwo intelektualne Polaków / red. nauk. Magdalena Gawrońska-Garstka
ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 171-181
ISBN: 978-83-61304-15-9
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • bioethics
 • moral education
 • moral values in education

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/26
  AUTORZY: Anna Kossobucka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Duchowy wymiar człowieka w kontekście wychowania moralnego - między adaptacją a emancypacją
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Spiritual side of human being in the context of moral education - adaptation and emancipation
  ŹRÓDŁO: W: Duchowy wymiar istnienia / red. nauk. Kazimierz Obuchowski, Makary K. Stasiak
  ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010
  OPIS FIZYCZNY: S. [185]-206
  ISBN: 978-83-7405-500-0
  UWAGI: Bibliogr. 35 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • spiritual dimension in education
 • bioethics
 • moral education
 • moral maturity
 • adapting and emancipating rationalization

  4/26
  AUTORZY: Anna Kossobucka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Samowychowanie w kształceniu bioetycznym wobec wyzwań społeczeństwa XXI wieku
  ŹRÓDŁO: W: Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego, 2 / Andrzej Zduniak (red. nauk.)
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2010
  OPIS FIZYCZNY: S. 261-268
  ISBN: 978-83-61304-19-7
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • self-education
 • auto-formation
 • bioethics education
 • moral values in education

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/26
  AUTORZY: Anna Kossobucka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wychowanie moralne w zakresie bioetyki jako wyzwanie i potrzeba współczesnej edukacji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Moral education comprising bioethics as a challenge and a need of contemporary education
  ŹRÓDŁO: W: Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych = Educational space versus social challenges and expectations / red. nauk. Irina Surina
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
  OPIS FIZYCZNY: S. [223]-234
  ISBN: 978-83-7587-425-9
  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • bioethical education
 • moral development
 • moral attitudes

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/26
  AUTORZY: Anna Kossobucka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wykorzystanie potencjału tkwiącego w kształceniu bioetycznym przez nauczycieli biologii w liceum ogólnokształcącym w świetle habermasowskiej koncepcji interesów konstytuujących poznanie
  ŹRÓDŁO: W: Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, [t.] 3 / Edyta Ślachcińska, Andrzej Zduniak (red. nauk.)
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2011
  SERIA: Edukacja XXI wieku, 24
  OPIS FIZYCZNY: S. 42-52
  ISBN: 978-83-61304-24-1
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • moral education
 • theory of cognitive interests in bioethics education

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/26
  AUTORZY: Anna Kossobucka, Bożena Karawajczyk, Mirosława Semczuk.
  TYTUŁ: Zajęcia Praktyczno - Badawcze : program nauczania dla klas I-III gimnazjum, [dokument elektroniczny]
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Elbląg : [ZPB-Innowacje], 2011
  OPIS FIZYCZNY: 89 s.
  UWAGI: http://www.zpb-innowacje.pl/files/2_ZPB_GIM_PROGRAM_NAUCZANIA.pdf [dostęp 16.05.2013]
  Typ publikacji: POD
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • konstruktywizm
 • program modułowy
 • ocenianie kształtujące
 • integracja wiedzy
 • wiedza osobista
 • elastyczny system kształcenia
 • moduł
 • jednostka modułowa
 • metoda projektów
 • samoocena
 • ocena rówieśnicza
 • autonomia ucznia

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • curriculum for hands-on science course

  Adres url:
  8/26
  AUTORZY: Anna Kossobucka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Podmiotowość w wychowaniu moralnym w kształceniu bioetycznym : postulaty a rzeczywistość
  ŹRÓDŁO: W: Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań, 1 / Natasza Starik, Andrzej Zduniak (red. nauk.)
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2012
  SERIA: Edukacja XXI wieku, 2084-9001, 27
  OPIS FIZYCZNY: S. [97]-106
  ISBN: 978-83-61304-52-4
  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • moral education
 • subjectivity
 • bioethical education

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/26
  AUTORZY: Anna Kossobucka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Właściwości pośredniej komunikacji interpersonalnej w kształceniu metodą e-learningu a kompetencje komunikacyjne studentów specjalizacji nauczycielskiej.
  ŹRÓDŁO: W: Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku, 1 / Natalia Majchrzak, Andrzej Zduniak (red. nauk.).
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2011.
  SERIA: Edukacja XXI wieku, 25
  OPIS FIZYCZNY: S. [67]-78.
  ISBN: 978-83-61304-38-8
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • e-learning
 • Moodle
 • effective communication

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/26
  AUTORZY: Anna Kossobucka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Fenomenografia jako metoda diagnozy genetycznej
  ŹRÓDŁO: W: Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych : XIX Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gniezno, 26-28 września 2013 r. / pod red. Bolesława Niemierko i Marii Krystyny Szmigiel
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Grupa Tomami, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 405-413
  ISBN: 978-83-63873-06-6
  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  11/26
  AUTORZY: Anna Kossobucka.
  TYTUŁ: Ogólnopolskie Seminarium Naukowe : Diagnoza i ewaluacja. Spotkania w szkole : Gdańsk, 22-23 kwietnia 2013 roku
  ŹRÓDŁO: Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2013, nr 4 (64), s. [149]-155
  p-ISSN: 1505-8808

  Typ publikacji: POS
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  12/26
  AUTORZY: Anna Kossobucka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Bezpieczeństwa wewnętrzne człowieka a kształcenie bioetyczne w szkole ponadgimnazjalnej
  ŹRÓDŁO: W: Człowiek - społeczeństwo - państwo w sytuacjach kryzysu / Wojciech Horyń, Natalia Dębowska (red. nauk.)
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2014
  SERIA: Bezpieczeństwo - Wielorakie Perspektywy, 1
  OPIS FIZYCZNY: S. [371]-381
  ISBN: 978-83-61304-76-0
  UWAGI: Bibliogr. 30 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kształcenie bioetyczne
 • zagadnienia bioetyczne
 • bezpieczeństwo wewnętrzne (duchowe, moralne)
 • wartości moralne w wychowaniu

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • bioethical education
 • bioethical issues
 • human inner (moral, spiritual) security
 • moral values in education

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/26
  AUTORZY: Anna Kot.
  TYTUŁ: Profesor Bolesław Niemierko i diagnostyka edukacyjna w Polsce
  ŹRÓDŁO: Ruch Pedagogiczny. - 2014, R. 85, nr 2, s. 167-[172]
  p-ISSN: 0483-4992

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PWP
  Język publikacji: POL
  14/26
  AUTORZY: Anna Kossobucka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Uczniowskie konceptualizacje kształcenia bioetycznego w szkole ponadgimnazjalnej a wielokulturowość
  ŹRÓDŁO: W: Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej : od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, 3 / Edyta Ślachcińska, Helena Marek (red. nauk.)
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2014
  SERIA: Edukacja XXI wieku, 2084-9001, 32
  OPIS FIZYCZNY: S. [185]-194
  ISBN: 978-83-61304-84-5
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  15/26
  AUTORZY: Anna Kot.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Warsztat diagnosty edukacyjnego wczoraj i dziś. Analiza porównawcza diagnozowania "z bliska" w ujęciu: Janusza Korczaka, Romany Miller, Ferenca Martona oraz w odniesieniu do współcześnie stosowanych technik badawczych
  ŹRÓDŁO: W: Diagnozy edukacyjne : dorobek i nowe zadania : XX Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gdańsk, 18-20 września 2014 r. / pod red. Bolesława Niemierko i Marii Krystyny Szmigel
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Grupa Tomami, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 348-357
  ISBN: 978-83-63873-13-4
  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: XX Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej "Diagnozy edukacyjne : dorobek i nowe zadania"
  Miejsce konferencji: Gdańsk
  Kraj: PL
  Od dnia: 2014.09.18
  Do dnia: 2014.09.20
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:
  16/26
  AUTORZY: Anna Kot.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: (Nie)bezpieczna biotechnologia? - moralne i pozamoralne zagrożenia związane z rozwojem nauk biomedycznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Dangerous biotechnology? - Moral and beyond-moral risks associated with the development of the biomedical sciences
  ŹRÓDŁO: W: Wybrane aspekty bezpieczeństwa w zakresie działalności podmiotów stosunków międzynarodowych, [dokument elektroniczny] / pod red. Piotra Niwińskiego, Marka Ilnickiego, Beaty Woźniak-Krawczyk
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 179-194
  ISBN: 978-83-64970-03-0
  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  UWAGI: https://issuu.com/politologiaug/docs/wybrane_aspekty_bezpiecze__stwa_w_z_1ca503841398f9 [dostęp 30.03.2016]
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • dangerous biotechnology
 • phenomenology
 • moral and beyond-moral risks
 • development of the biomedical sciences

  Adres url:
  17/26
  AUTORZY: Anna Kot.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kształcenie bioetyczne na lekcjach biologii w perspektywie oświeceniowej i poststrukturalnej formuły podmiotu
  ŹRÓDŁO: W: Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne : wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku, 4 / Natalia Anna Fechner, Andrzej Zduniak (red. nauk.)
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015
  SERIA: Edukacja XXI wieku, 36
  OPIS FIZYCZNY: S. 75-87
  ISBN: 978-83-65096-03-6
  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • subject in education
 • subjectivity in education
 • Enlightenment
 • Kant
 • Descartes
 • Michael Foucault

  18/26
  AUTORZY: Anna Kossobucka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Oswoić przestrzeń szkoły - ogród szkolny jako miejsce edukacji
  ŹRÓDŁO: W: Miejsce, przestrzeń, krajobraz : edukacyjne znaki / pod red. Teresy Sadoń-Osowieckiej
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 91-102
  ISBN: 978-83-7865-278-6
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 307-322
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • humanistic geography
 • Tuan's place and space
 • school garden
 • tame space

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  19/26
  AUTORZY: Anna Kot.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Racjonalności edukacyjne uczestników kształcenia metodą e-learningu zbiorowe studium przypadku studentów i ich nauczycieli akademickich
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Educational rationales of the e-learning participants collective case study of students and their teachers
  ŹRÓDŁO: W: Technologie informacyjno-komunikacyjne w geograficznej praktyce edukacyjnej = Information and communications technologies in geographical education practice / [red. tomu Adam Hibszer, Elżbieta Szkurłat]
  ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Komisja Edukacji Geograficznej PTG, 2015
  SERIA: Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 5
  OPIS FIZYCZNY: S. 29-42
  ISBN: 978-83-934983-2-1
  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • racjonalności edukacyjne
 • e-learning
 • zbiorowe studium przypadku

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • educational rationality
 • e-learning
 • collective case study

  20/26
  AUTORZY: Anna Kot.
  TYTUŁ: Rola nauczyciela i uczącego się on-line w opiniach studentów kierunków przyrodniczych specjalizacji nauczycielskiej
  ŹRÓDŁO: EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej, [dokument elektroniczny]. - 2015, nr 2 (10), s. 30-38
  TRYB DOSTĘPU: http://eduakcja.eu/files/pdf/104.pdf [dostęp 21.01.2016]
  e-ISSN: 2081-870X

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • e-learning
 • uczenie się on-line
 • wewnątrzsterowność i zewnątrzsterowność w uczeniu się
 • bierność i aktywność w uczeniu się

  Adres url:
  21/26
  AUTORZY: Anna Kot.
  TYTUŁ: Uczniowskie konceptualizacje zagadnień bioetycznych w kontekście edukacji biologicznej w szkole ponadgimnazjalnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Pupils' conceptualizations of bioethical issues in perspective of biology education in secondary school
  ŹRÓDŁO: Wychowanie na co Dzień. - 2015, nr 6 (255), s. 20-25
  p-ISSN: 1230-7785

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • bioethical education
 • bioethical issues
 • phenomenographic research

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  22/26
  AUTORZY: Anna Kot.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wiedza osobista uczniów jako przedmiot diagnozy "z bliska"
  ŹRÓDŁO: W: Zastosowania diagnozy edukacyjnej : praca zbiorowa / pod red. Bolesława Niemierko i Marii Krystyny Szmigiel
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej : Grupa Tomami, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 187-194
  ISBN: 978-83-63873-17-2
  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: XXI Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej "Zastosowania diagnozy edukacyjnej"
  Miejsce konferencji: Bydgoszcz
  Kraj: PL
  Od dnia: 2015.09.17
  Do dnia: 2015.09.19
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • personal knowledge
 • phenomenography
 • educal diagnosis
 • institutional and personal perspective of educal diagnosis

  23/26
  AUTORZY: Anna Kot.
  TYTUŁ: Zagadnienia bioetyczne na lekcjach biologii i przyrody w szkole ponadgimnazjalnej - propozycja metod kształcenia
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Bioethical issues in biology and science education in secondary school - methods of teaching
  ŹRÓDŁO: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2015, nr 2 (55), s. 63-69
  p-ISSN: 1643-8779

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • bioethical education
 • education methods
 • Konstanz method of discussion
 • dialogue game

  Adres url:
  24/26
  AUTORZY: Anna Kot.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zarządzanie ryzykiem w kontekście globalnych, społecznych i jednostkowych zagrożeń związanych z zastosowaniem osiągnięć biotechnologii
  ŹRÓDŁO: W: Jednostki, grupy i społeczeństwa, 3 / Marian Kopczewski, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak (red. nauk.)
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015
  SERIA: Paradygmaty Badań nad Bezpieczeństwem
  OPIS FIZYCZNY: S. 17-28
  ISBN: 978-83-65096-18-0
  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • żywność modyfikowana genetycznie
 • bezpieczeństwo
 • zasada ostrożności

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • genetically modified food
 • safety
 • precautionary principle

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  25/26
  AUTORZY: Anna Kot.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Nauczycielskie rozumienie autorytetu moralnego w perspektywie hermeneutyki H.-G. Gadamera
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Teachers' understanding of moral authority in the perspective of hermeneutics H.-G. Gadamer
  ŹRÓDŁO: W: Wyzwania i kierunki rozwoju nauk społecznych, [dokument elektroniczny] / red. nauk. Sandra Frąckowiak, Patrycja Łaga, Margaretta Mielewczyk, Marta Pięta, Agnieszka Ploetzing, Monika Ruksztełło
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Uniwersytet Gdański. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Politologii, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 329-346
  ISBN: 978-83-64970-11-5
  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  UWAGI: https://issuu.com/politologiaug/docs/wyzwania_i_kierunki_rozwoju_nauk_sp_d44c7eb963ef80 [dostęp 25.01.2017]
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • pedeutologia
 • autorytaryzm
 • autorytet nauczyciela
 • autorytet w hermeneutyce H.-G. Gadamera

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • pedeutology
 • authoritarianism
 • authority of the teacher
 • authority in the H.-G. Gadamer's hermeneutics

  Adres url:
  26/26
  AUTORZY: Anna Kot.
  TYTUŁ: Neuroetyka - mózg a moralność
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Neuroethics - the brain and morality
  ŹRÓDŁO: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 201, nr 2 (67), s. 55-62
  p-ISSN: 1643-8779

  UWAGI: Bibliogr. 29 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • neuronauka
 • neuroetyka
 • empatia
 • neurony lustrzane
 • wolna wola
 • eksperyment J. D. Haynes'a

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • neuroscience
 • neuroethics
 • empathy
 • mirror neurons
 • free will
 • Haynes experiment

  Adres url:
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego