logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: KRAJEWSKI MIROSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/21
AUTORZY: Mirosław Krajewski.
TYTUŁ: Wykorzystanie modelu Du Ponta w ocenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The productivity models in an enterprise's financial fitness evaluation
ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2008, nr 9, s. 116-124
p-ISSN: 1899-3192

UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
UWAGI: Tyt. nru: Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/21
AUTORZY: Mirosław Krajewski, Jerzy Gwizdała, Marek Ossowski, Sebastian Susmarski.
TYTUŁ: Dostosowanie ewidencji kosztów dla potrzeb controllingu na Uniwersytecie Gdańskim
ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2009, nr 19, s. [217]-225
p-ISSN: 1733-2842

UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
UWAGI: Tyt. nru: Budżetowanie jako narzędzie zarządzania
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
3/21
AUTORZY: Mirosław Krajewski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kierunki budowy systemu wczesnego ostrzegania w aspekcie kondycji finansowej przedsiębiorstwa
ŹRÓDŁO: W: Rynek finansowy w erze zawirowań / red. nauk. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski
ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. [597]-604
ISBN: 978-83-227-3057-7
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
4/21
AUTORZY: Mirosław Krajewski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Metody analizy sprawności działania
ŹRÓDŁO: W: Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / pod red. Wandy Skoczylas
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 241-250
ISBN: 978-83-7228-234-7
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
5/21
AUTORZY: Mirosław Krajewski.
TYTUŁ: Ocena działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w aspekcie kosztochłonności, produktywności i rentowności aktywów
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Evaluation of economic activity of a company in terms of productivity and cost absorptivity of the assets
ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2009, nr 17, s. [525]-532
p-ISSN: 1733-2842

UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
6/21
AUTORZY: Mirosław Krajewski.
TYTUŁ: Piramida wskaźnikowa kapitału pracującego w ocenie zarządzania aktywami przesiębiorstwa w dobie kryzysu
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The indicatory pyramid of the working capital in the estimation of the management with assets of the enterprises in the day of the crisis
ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2009, 3/2, s. [589]-595
p-ISSN: 1732-1565

UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
UWAGI: Tyt. tomu: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
7/21
AUTORZY: Mirosław Krajewski, Jerzy Gwizdała, Marek Ossowski, Sebastian Susmarski.
TYTUŁ: Plan projektu budowy systemu controllingu na Uniwersytecie Gdańskim
ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2009, nr 19, s. [207]-216
p-ISSN: 1733-2842

UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
UWAGI: Tyt. nru: Budżetowanie jako narzędzie zarządzania
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
8/21
AUTORZY: Mirosław Krajewski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Problemy kształcenia studentów w zakresie finansów przedsiębiorstw - zderzenie z praktyką gospodarczą
ŹRÓDŁO: W: Równi na rynku pracy? : analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim / pr. zbior. pod red. Joanny Frycy
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa, [2009]
OPIS FIZYCZNY: S. 57-60
ISBN: 978-83-61712-06-6
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
9/21
AUTORZY: Mirosław Krajewski.
TYTUŁ: System powiązania wskaźników w ocenie zarządzania kapitałami w przedsiębiorstwie
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The connection system of the capital management coefficients in enterprise assessment
ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. - 2009, nr 76, s. [61]-71
p-ISSN: 2081-6979

UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
10/21
AUTORZY: Mirosław Krajewski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wybrane aspekty zarządzania finansowego mikroprzedsiębiorstw
ŹRÓDŁO: W: Rynki finansowe, mikrofinanse / pod red. nauk. Elżbiety Ostrowskiej i Janusza Ossowskiego
ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych - Instytut Stefczyka, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 663-670
ISBN: 978-83-920173-9-4
UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
11/21
AUTORZY: Mirosław Krajewski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zakres oceny i instrumentarium badania płynności finansowej
ŹRÓDŁO: W: Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / pod red. Wandy Skoczylas
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 225-239
ISBN: 978-83-7228-234-7
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
12/21
AUTORZY: Mirosław Krajewski.
TYTUŁ: Kierunki efektywnego zarządzania finansami w przedsiębiorstwach
ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2010, nr 34, s. [187]-195
p-ISSN: 1733-2842

UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
13/21
AUTORZY: Mirosław Krajewski.
TYTUŁ: Kierunki budowy i wykorzystania modeli analityczno-finansowych w przedsiębiorstwach
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Directions for the construction and use of analytical models financial companies
ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2011, nr 38, s. [427]-433
p-ISSN: 1733-2842

UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
14/21
AUTORZY: Mirosław Krajewski.
TYTUŁ: Układy nierówności w ocenie sprawności działania
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Systems of inequalities in the assessment of activity efficiency
ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2011, 1/2, s. [177]-182
p-ISSN: 1732-1565

UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
UWAGI: Tyt. tomu: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, t. 2
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
15/21
AUTORZY: Mirosław Krajewski.
TYTUŁ: Kapitał ludzki w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Human capital in the process of management of the company's value
ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2012, nr 245, s. [243]-252
p-ISSN: 1899-3192

UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
UWAGI: Tyt. nru: Ekonomia
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kapitał ludzki
 • kapitał własny
 • koszty działalności
 • modele analityczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • human capital
 • equity capital
 • operating costs
 • analytical models

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  16/21
  AUTORZY: Mirosław Krajewski.
  TYTUŁ: Kierunki oceny zarządzania wynikiem finansowym przedsiębiorstw
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Directions of assessment of the financial result management in business
  ŹRÓDŁO: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - 2012, Vol. 46, z. 1, s. 107-113
  p-ISSN: 0459-9586

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  17/21
  AUTORZY: Mirosław Krajewski.
  TYTUŁ: Kierunki zarządzania aktywami w przedsiębiorstwie w aspekcie podejmowanych decyzji finansowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Directions of assets management in enterprises in light of making financial decisions
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2012, nr 50, s. [295]-303
  p-ISSN: 1733-2842

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Zarządzanie finansami. Upowszechnianie i transfer wyników badań
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  18/21
  AUTORZY: Mirosław Krajewski.
  TYTUŁ: Problemy wyboru efektywnych decyzji w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Problems of effective decision-making in corporate finance management
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2013, nr 62, s. [595]-605
  p-ISSN: 1733-2842

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Zarządzanie finansami. Finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zarządzanie finansami
 • wynik finansowy
 • modele analityczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • financial management
 • financial result
 • analytical models

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  19/21
  AUTORZY: Mirosław Krajewski.
  TYTUŁ: Wykorzystanie wybranych modeli analizy finansowej dla oceny możliwości aktywizowania się organizacji pozarządowych w sektorze transportu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Using the chosen financial analysis models to assess the possibility to motivate non-governmental organizations in transport sector
  ŹRÓDŁO: Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 2014, 165, s. [38]-46
  p-ISSN: 2083-8611

  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Aktywność organizacji pozarządowych jako interesariuszy polityki transportowej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  20/21
  AUTORZY: Andrzej Letkiewicz, Mirosław Krajewski, Krzysztof Szałucki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Badania efektywności finansowania majątku przedsiębiorstw
  ŹRÓDŁO: W: Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw : publikacja dedykowana pamięci profesora Mirosława Krajewskiego / pod red. Krzysztofa Szałuckiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 99-118
  ISBN: 978-83-7865-502-2
  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  21/21
  AUTORZY: Joanna Hartenberger-Liszek, Mirosław Krajewski, Krzysztof Szałucki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Struktura problemowa badań finansowych przedsiębiorstw
  ŹRÓDŁO: W: Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw : publikacja dedykowana pamięci profesora Mirosława Krajewskiego / pod red. Krzysztofa Szałuckiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 85-98
  ISBN: 978-83-7865-502-2
  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego