logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: KUCZEWSKA JOANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 99Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/99
AUTORZY: Joanna Kuczewska.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Evaluation of the use of structural funds for enterprises in the 2004-2006 period in the Pomeranian Voivodeship
ŹRÓDŁO: W: Structural funds for the development of entrepreneurship and innovativeness of SMEs in Poland and the Łódź region in the perspective of experiences of Polish regions / ed. by Robert Stanisławski, Jacek Otto, Aleksandra Maciaszczyk
ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008
SERIA: Monografie - Politechnika Łódzka, no. 1823
OPIS FIZYCZNY: S. 137-149
ISBN: 978-83-7283-292-4
UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: ENG
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/99
AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Joanna Kuczewska, Anna Zielińska-Głębocka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Implikacje dla polityki gospodarczej
ŹRÓDŁO: W: Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność polskich regionów : (w kontekście integracji europejskiej) / pod red. Anny Zielińskiej-Głębockiej
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008
OPIS FIZYCZNY: S. 237-252
ISBN: 978-83-7326-570-7
UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 253-260
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • economic policy
 • cluster based policy
 • policy recommendations

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Fundusze strukturalne UE jako narzędzie wsparcia przedsiębiorstw w obliczu kryzysu
  ŹRÓDŁO: W: Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza / pod red.: Andrzeja T. Szablewskiego, Iwony Wojciechowskiej-Toruńskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009
  SERIA: Monografie Politechniki Łódzkiej, nr 1923
  OPIS FIZYCZNY: S. 183-194
  ISBN: 978-83-7283-348-8
  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Fundusze Strukturalne UE
 • konkurencyjność przedsiębiorstw
 • kryzys gospodarczy

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Rynek pracy w województwie pomorskim. Wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013
  ŹRÓDŁO: W: Równi na rynku pracy? : analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim / pr. zbior. pod red. Joanny Frycy
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa, [2009]
  OPIS FIZYCZNY: S. 61-67
  ISBN: 978-83-61712-06-6
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  5/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ: Benchmarking - instrument poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw
  ŹRÓDŁO: Innopomorze, [dokument elektroniczny]. - 2011, 3 s.
  TRYB DOSTĘPU: http://innopomorze.pomorskie.eu/benchmarking-przedsiebiorstw/benchmarking-przedsiebiorstw.html [dostęp 10.07.2013]
  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  6/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ: Efekty wewnętrzne współpracy klastrowej jako źródło tworzenia wartości przedsiębiorstwa
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Internal effects of cluster cooperation as a source of company value creation
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2011, 4/6, s. [77]-88
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 53 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Zarządzanie wartością przedsiębiorstw
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ: Efekty wewnętrzne współpracy w klastrach
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
  OPIS FIZYCZNY: 21 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 2 (005)
  UWAGI: Bibliogr. 87 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • koncentracja przemysłu
 • klastry
 • efekty współpracy klastrowej

  Adres url:
  8/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Maciej Krzemiński.
  TYTUŁ: Regional constructed advantages : case of Pomerania Region in Poland
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
  OPIS FIZYCZNY: 21 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 5 (008)
  UWAGI: Bibliogr. 43 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • regional competitiveness
 • constructed advantages
 • Triple Helix
 • labour market

  Adres url:
  9/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ: Regionalne przewagi skonstruowane : relacje biznes - instytucje badawczo-rozwojowe w województwie pomorskim
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Regional constructed advantages : relation between business and research institutions in the Pomeranian province
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
  OPIS FIZYCZNY: 19 s., tab.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 6 (009)
  UWAGI: Bibliogr. 46 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • konkurencyjność regionalna
 • przewagi skonstruowane
 • teoria potrójnej helisy
 • Regionalne Systemy Innowacji
 • parki naukowo-technologiczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • regional competitiveness
 • constructed advantages
 • Triple Helix
 • Regional Innovations Systems
 • science and technological parks

  Adres url:
  10/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Marcin Kujawski, Tomasz Brodzicki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Efekty wewnętrzne klastrów
  ŹRÓDŁO: W: Klastry i polityka klastrowa w Polsce : konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów / pod red. Tomasza Brodzickiego i Joanny Kuczewskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. [130]-176
  ISBN: 978-83-7865-050-8
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 264-279
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/99
  TYTUŁ: Klastry i polityka klastrowa w Polsce : konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów / pod red. Tomasza Brodzickiego i Joanny Kuczewskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
  OPIS FIZYCZNY: 309 s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-7865-050-8
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 264-279
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ: Konstruowanie przewag regionalnych a tworzenie wartości polskich przedsiębiorstw.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Constructing regional advantages vs. constructing Polish enterprises value.
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2012, R. 10, nr 4, cz. 1, s. [367]-387.
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 43 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • regiony
 • Potrójna Helisa
 • wiedza

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • regions
 • Triple Helix
 • knowledge

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Regionalne przewagi skonstruowane - relacje biznes - instytucje badawczo-rozwojowe w województwie pomorskim
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Regional constructed advantages - relations between business and research institutions in the Pomeranian province
  ŹRÓDŁO: W: Kształcenie i rozwój specjalistów i menedżerów / pod red. Piotra Górskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Wydawnictwo AGH, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. 93-[109]
  ISBN: 978-83-7464-476-1
  UWAGI: Bibliogr. 46 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • konkurencyjność regionalna
 • przewagi skonstruowane
 • teoria potrójnej helisy
 • Regionalne Systemy Innowacji
 • parki naukowo-technologiczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • regional competitiveness
 • constructed advantages
 • Triple Helix
 • Regional Innovations System
 • science and technological parks

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ: The importance of innovation policy in constructing a competitive advantage : a regional approach
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Znaczenie polityki innowacyjnej w konstruowaniu przewagi konkurencyjnej : ujęcie regionalne
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - 2012, nr 246, s. [152]-165
  p-ISSN: 1689-7374

  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • constructed advantages
 • regional competitiveness
 • Triple Helix
 • Regional Innovation System

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  15/99
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Dorota Ciołek, Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zakończenie
  ŹRÓDŁO: W: Klastry i polityka klastrowa w Polsce : konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów / pod red. Tomasza Brodzickiego i Joanny Kuczewskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. [259]-263
  ISBN: 978-83-7865-050-8
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 264-279
  Typ publikacji: PWS
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  16/99
  TYTUŁ: Ekonomiczne wyzwania współczesności / pod red. Joanny Kuczewskiej, Joanny Stefaniak-Kopoboru, Macieja Krzemińskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Ośrodek Badań Intergracji Europejskiej : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
  OPIS FIZYCZNY: 151 s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-7531-158-7
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  17/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak-Kopoboru.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: European enterprises in crisis time
  NAZWA KONFERENCJI: X Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii oraz Międzynarodowej Konferencji Naukowej Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat = Economics Challenge of the XXI Century Poland - European Union - World
  MIEJSCE: Międzyzdroje, Polska, 3-5 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • European enterprises
 • crisis
 • enterprises policy
 • support

  18/99
  AUTORZY: Joanna Stefaniak-Kopoboru, Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ: European enterprises in crisis time
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Europejskie przedsiębiorstwa w czasie kryzysu
  ŹRÓDŁO: Managerial Economics. - 2013, no. 14, s. 151-164
  p-ISSN: 1898-1143
  e-ISSN: 2353-3617

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • przedsiębiorstwa europejskie
 • kryzys
 • polityka przedsiębiorczości
 • wsparcie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • European enterprises
 • crisis
 • enterprises policy
 • support

  Adres url:
  DOI:
  19/99
  AUTORZY: Joanna Stefaniak-Kopoboru, Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: International trade in services : export specialization of the Visegrad countries
  NAZWA KONFERENCJI: IABPAD Summer Conference
  MIEJSCE: Istanbul, Turkey, 1-4 July 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: International Academy of Business and Public Administration Disciplines (IABPAD)
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  20/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ: Jednolity rynek europejski wobec przedsiębiorstw - bezpieczeństwo czy zagrożenie?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The European internal market for enterprises - safeness or threat?
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2013, R. 11, nr 4, cz. 3, s. 245-262
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • konkurencyjność przedsiębiorstw
 • europejska polityk a przedsiębiorczości

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • enterprise competitiveness
 • European enterprise policy

  Adres url:
  21/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Jednolity rynek europejski wobec przedsiębiorstw - bezpieczeństwo czy zagrożenie?
  NAZWA KONFERENCJI: XIII Konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością Bezpieczeństwo gospodarcze w świetle zarządzania wartością
  MIEJSCE: Sztokholm, 5-8 października 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; Kolegium Nauk o Przedsiębiorczości Szkoły Głównej Handlowej
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  22/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Konstruowanie przewag konkurencyjnych polskich regionów w latach 2009-2010
  ŹRÓDŁO: W: Siła współdziałania : formy, mechanizmy i skutki umiędzynarodowienia klastrów / [red. nauk. Ryszard Kamiński]
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 62-81
  ISBN: 978-83-916740-6-2
  UWAGI: Bibliogr. 39 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  23/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak-Kopoboru.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Korzyści rynku wewnętrznego UE wobec przedsiębiorstw
  NAZWA KONFERENCJI: Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej
  MIEJSCE: Sopot, 24 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  24/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Małe i średnie przedsiębiorstwa w krajach Grupy Wyszehradzkiej
  ŹRÓDŁO: W: Ekonomiczne wyzwania współczesności / pod red. Joanny Kuczewskiej, Joanny Stefaniak-Kopoboru, Macieja Krzemińskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Ośrodek Badań Intergracji Europejskiej : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. [24]-46
  ISBN: 978-83-7531-158-7
  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • small and medium enterprises (SME)
 • Visegrad Group
 • European Union
 • competitivenes
 • enterpreneurship

  25/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak-Kopoboru.
  TYTUŁ: Ocena i kierunki rozwoju jednolitego rynku europejskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Evaluation and development trends of the European internal market
  ŹRÓDŁO: Przegląd Zachodniopomorski. - 2013, R. 28, z. 3, vol. 2, s. [217]-[230]
  p-ISSN: 0552-4245

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • reforma systemów gospodarczych
 • rynek wewnętrzny UE
 • konkurencyjność UE

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • economic systems reform
 • European Union Internal Market
 • European Union competitiveness

  Adres url:
  26/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak-Kopoboru.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ocena i kierunki rozwoju jednolitego rynku europejskiego
  NAZWA KONFERENCJI: X Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii oraz Międzynarodowej Konferencji Naukowej Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat = Economics Challenge of the XXI Century Poland - European Union - World
  MIEJSCE: Międzyzdroje, Polska, 3-5 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • economic systems reform
 • European Union Internal Market
 • European Union competitiveness

  27/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Przewagi skonstruowane w rozwoju regionów państw Grupy Wyszehradzkiej
  ŹRÓDŁO: W: Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji / pod red. Anny Zielińskiej-Głębockiej i Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. [199]-267
  ISBN: 978-83-7865-048-5
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. [275]-288
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  28/99
  AUTORZY: Joanna Stefaniak-Kopoboru, Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ: Rynek spotkań w Gdańsku i regionie : raport za rok 2012 : promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Gdańska i regionu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Gdańsk & Region meetings market : report for 2012 : business tourism promotion as the trademark of Gdańsk and Pomerania
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Gdańsk Convention Bureau, 2013
  OPIS FIZYCZNY: 55 s., il.
  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL, ENG
  Adres url:
  29/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Strategies of constructing the regional advantages and enterprises' competitiveness in the CEE countries
  NAZWA KONFERENCJI: RENT XXVII Research in entrepreneurship and small business
  MIEJSCE: Vilnius, Lithuania, 20-22 November 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: The European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB)
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  30/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak-Kopoboru.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Strategies of constructing the regional competitive advantages within the regions of the Visegrad countries
  NAZWA KONFERENCJI: 9th EBES Conference - Rome
  MIEJSCE: Rome, Italy, 11-13 January 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Euroasia Business and Economics Society
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • constructed advantages
 • regional competitiveness
 • Triple Helix
 • Regional Innovation System

  31/99
  TYTUŁ: Ekonomiczne wyzwania współczesności : przedsiębiorstwo / pod red. Joanny Kuczewskiej, Joanny Stefaniak-Kopoboru, Hanny Kruk
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
  OPIS FIZYCZNY: 143 s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-7531-197-6
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  32/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Konkurencja i kooperacja przedsiębiorstw - dylematy polityki wspierania klastrów
  NAZWA KONFERENCJI: XIV Konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością Zarządzanie wartością w przedsiębiorstwach strategicznych. Zarządzanie wartością w projektach infrastrukturalnych
  MIEJSCE: Sztokholm, 4-7 października 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; Kolegium Nauk o Przedsiębiorczości Szkoły Głównej Handlowej
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  33/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ: Konkurencja i kooperacja przedsiębiorstw : dylematy polityki wspierania klastrów
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Competition and cooperation of enterprises : dilemmas of cluster policy
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2014, R. 12, nr 3, cz. 1, s. 227-244
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 54 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • klastry
 • polityka wspierania klastrów

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • clusters
 • cluster policy

  Adres url:
  34/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak-Kopoboru.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Korzyści rynku wewnętrznego Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Advantages of the European Union Internal Market for enterprises
  ŹRÓDŁO: W: Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu / pod red. Anny Blajer-Gołębiewskiej i Leszka Czerwonki
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [115]-128
  ISBN: 978-83-7865-178-9
  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • European Internal Market
 • enterprises
 • advantages and costs

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  35/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Podstawy przedsiębiorczości
  ŹRÓDŁO: W: Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej / [red. nauk. Ewa Latoszek, Andrzej Stępniak]
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [73]-104
  ISBN: 978-83-7531-177-8
  UWAGI: Bibliogr. 29 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • European integration process

  36/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Polityka Unii Europejskiej i Polski wobec małych i średnich przedsiębiorstw : kierunki i wyzwania
  ŹRÓDŁO: W: 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej : ocena i perspektywy / pod red. Ewy Latoszek [et al.]
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [217]-240
  ISBN: 978-83-7865-248-9
  UWAGI: Bibliogr. 38 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  37/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Przedsiębiorstwa w procesie konstruowania regionalnych przewag konkurencyjnych na przykładzie regionów Polski i Czech
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Enterprises in the process of constructing regional competitiveness. Case of Polish and Czech regions
  ŹRÓDŁO: W: Ekonomiczne wyzwania współczesności : przedsiębiorstwo / pod red. Joanny Kuczewskiej, Joanny Stefaniak-Kopoboru, Hanny Kruk
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [33]-57
  ISBN: 978-83-7531-197-6
  UWAGI: Bibliogr. 34 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • przewagi skonstruowane
 • konkurencyjność regionów i przedsiębiorstw
 • Potrójna Helisa
 • regionalny system innowacji

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • constructed advantages
 • regional competitiveness
 • enterprise competitiveness
 • Triple Helix
 • Regional Innovation System

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  38/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak-Kopoboru.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Sopot jako kierunek turystyki biznesowej na tle Trójmiasta i Polski
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja naukowa Wielkomiejscy inwestorzy, mecenasi i filantropi. Kurorty w Europie środkowej na przełomie XIX i XX wieku
  MIEJSCE: Sopot, 16-17 października 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Muzeum Sopotu ; Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  39/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Izabela Szumal.
  TYTUŁ: Alianse strategiczne w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Strategic alliances in the company's value creation
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej. Wydział Ekonomii. Uniwersytet Gdański, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 21 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 05 (022)
  UWAGI: Bibliogr. 29 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • alianse strategiczne
 • wartość przedsiębiorstwa
 • typy i formy sojuszy strategicznych

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • strategic alliances
 • company value
 • types and forms of strategic alliances

  Adres url:
  40/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Izabela Szumal.
  TYTUŁ: Alianse strategiczne w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Strategic alliances in the company's value creation
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2015, R. 13, nr 3, cz. 2, s. 67-84
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 29 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • alianse strategiczne
 • wartość przedsiębiorstwa
 • sojusze strategiczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • strategic alliances
 • company value
 • strategic alliances

  Adres url:
  41/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Izabela Szumal.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Alianse strategiczne w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa
  NAZWA KONFERENCJI: XV Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością Ekonomiczno-prawne aspekty zarządzania wartością w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych
  MIEJSCE: Gdynia - Kopenhaga - Malmö, 25-28 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  42/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Renata Orłowska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Analiza wyników badania wśród studentów Uniwersytetu Gdańskiego odbywających staże w polskich i amerykańskich przedsiębiorstwach
  ŹRÓDŁO: W: Współpraca instytucji nauki i biznesu w Polsce i w USA : raport / pod red. Joanny Kuczewskiej, Renaty Orłowskiej, Krystyny Żołądkiewicz
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Stowarzyszenie Absolwentów MBA UG, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 77-112
  ISBN: 978-83-941177-0-2
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • staże studenckie
 • współpraca Polska-USA

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • students internship
 • enterprises

  43/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Renata Orłowska.
  TYTUŁ: Assessment of science - business cooperation in Poland and the USA
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej. Wydział Ekonomii. Uniwersytet Gdański, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 46 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 03/2014 (020)
  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  44/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak-Kopoboru.
  TYTUŁ: Challenges for the EU industrial policy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Wyzwania europejskiej polityki przemysłowej
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 17 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 01 (018)
  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • polityka przemysłowa UE
 • konkurencyjność przemysłowa
 • kryzys

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • European industrial policy
 • industrial competitiveness
 • crisis

  Adres url:
  45/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak-Kopoboru.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Export specialization in services of the Visegrad countries
  ŹRÓDŁO: W: Economics and finance : proceedings of the 8th international conference on applied economics contemporary issues in economy under the title Market or Government? : 18-19 June 2015 / ed. by Adam P. Balcerzak
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Institute of Economic Research ; Polish Economic Society Branch, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 991-1010
  ISBN: 978-83-937843-7-0
  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: 8th international conference on applied economics contemporary issues in economy "Market or Government?"
  Miejsce konferencji: Toruń
  Kraj: PL
  Od dnia: 2015.06.18
  Do dnia: 2015.06.19
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • international trade
 • services
 • specialization
 • comparative advantage
 • Visegrad countries

  Adres url:
  46/99
  AUTORZY: Joanna Stefaniak-Kopoboru, Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Export specialization in services of the Visegrad countries
  NAZWA KONFERENCJI: VIII International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy Market or government?
  MIEJSCE: Toruń, Polska, 18-19 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  47/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak-Kopoboru.
  TYTUŁ: Export specialization in services of the Visegrad countries
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Institute of Economic Research, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 21 s.
  SERIA: Institute of Economic Research Working Papers, no. 107
  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  48/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Renata Orłowska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ocena współpracy instytucji nauki i biznesu w Polsce i USA
  ŹRÓDŁO: W: Współpraca instytucji nauki i biznesu w Polsce i w USA : raport / pod red. Joanny Kuczewskiej, Renaty Orłowskiej, Krystyny Żołądkiewicz
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Stowarzyszenie Absolwentów MBA UG, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 35-76
  ISBN: 978-83-941177-0-2
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • współpraca biznes-nauka USA-Polska

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • potential of US and Polish economies
 • cooperation between science and business institutions in Poland and in the USA

  49/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Sylwia Morawska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Propozycja pomiaru efektywności procesów sieci współpracy sądów i korzyści wynikające z usieciowienia wymiaru sprawiedliwości
  NAZWA KONFERENCJI: Grupa robocza prezesów i dyrektorów sądów pilotażowych. Wymiar sprawiedliwości w dążeniu do zmian i perspektywy rozwoju
  MIEJSCE: Gdańsk, 19-20 listopada 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej ; Sąd Okręgowy w Gdańsku
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  50/99
  TYTUŁ: Współpraca instytucji nauki i biznesu w Polsce i USA : raport / pod red. Joanny Kuczewskiej, Renaty Orłowskiej, Krystyny Żołądkiewicz
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Stowarzyszenie Absolwentów MBA UG, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 116 s., il., 21 cm
  ISBN: 978-83-941177-0-2
  UWAGI: Bibliogr. s. 113
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • business-science cooperation in Poland and USA
 • MBA
 • Program at UHD in USA
 • teaching methods
 • methods of assessments

  51/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak-Kopoboru.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wyzwania europejskiej polityki przemysłowej
  ŹRÓDŁO: W: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Piotr Idczak, Grzegorz Mazur
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 258-269
  ISBN: 978-83-7417-859-4
  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • polityka przemysłowa
 • Unia Europejska
 • reindustrializacja

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  52/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak-Kopoboru.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wyzwania europejskiej polityki przemysłowej
  NAZWA KONFERENCJI: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości
  MIEJSCE: Poznań, 16 kwietnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Europeistyki oraz Centrum Doskonałości Jean Monnet Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  53/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Renata Orłowska.
  TYTUŁ: Assessment of cooperation between institutions of science and the business sector in Poland and in the USA
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ocena współpracy instytucji nauki i biznesu w Polsce i USA
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 49 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 1/2016 (23)
  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • współpraca nauka - biznes
 • porównanie relacji nauka - biznes w USA i Polsce

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • science - business cooperation
 • comparision of science - business relations in the USA and Poland

  Adres url:
  54/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Assessment of the small business act implementation
  NAZWA KONFERENCJI: XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Handel międzynarodowy i internacjonalizacja przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce
  MIEJSCE: Kraków, 7 listopada 2016
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  55/99
  AUTORZY: Sylwia Morawska, Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ: Court Excellence Model as a tool of improving the organizational efficiency of courts
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Court Excellence Model jako narzędzie poprawy sprawności organizacyjnej sądów
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 17 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, 2080-0940, nr 5/2016 (027)
  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • wymiar sprawiedliwości
 • benchmarking
 • sprawność organizacyjna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • justice
 • benchmarking
 • efficiency

  Adres url:
  56/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Sylwia Morawska.
  TYTUŁ: Court Excellence Model jako narzędzie poprawy sprawności organizacyjnej sądów
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Court Excellence Model as a tool of improving the organizational efficiency of courts
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2016, nr 439, s. 206-218
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • wymiar sprawiedliwości
 • benchmarking
 • sprawność arganizacyjna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • judiciary
 • benchmarking
 • organizational efficiency

  Adres url:
  DOI:
  57/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Court excellence model jako narzędzie poprawy sprawności organizacyjnej sądów
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
  MIEJSCE: Karpacz, 5-7 września 2016
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  58/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Court Excellence Model w zarządzaniu nieformalną siecią sądów
  NAZWA KONFERENCJI: II konferencja naukowa Budowanie wartości wymiaru sprawiedliwości - wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny
  MIEJSCE: Warszawa, 22 czerwca 2016
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Szkoła Główna Handlowa, Katedra Prawa Finansowego i Administracyjnego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  59/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Sylwia Morawska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Court manager - leader of regulatory or voluntary networks?
  NAZWA KONFERENCJI: 3rd International Conference on Economic Analysis of Ligitation
  MIEJSCE: Montpellier, France, 27-28 June 2016
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Faculty of Economics, University Montpellier
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • leadership
 • courts networks
 • benchmarking

  60/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Sylwia Morawska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Decoupling praktyki i polityki wspólnotowej wobec przedsiębiorstw przeżywających trudności finansowe na przykładzie Polski
  NAZWA KONFERENCJI: XVI Konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością Zarządzanie wartością w warunkach zmiany
  MIEJSCE: Gdańsk - Sztokholm, 8-11 października 2016
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; Kolegium Nauk o Przedsiębiorczości Szkoły Głównej Handlowej
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  61/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Efficiency of insolvency law versus entrepreneurship
  NAZWA KONFERENCJI: International Seminar Entrepreneurship and efficiency of insolvency law
  MIEJSCE: Sopot, Poland, 14 June 2016
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: University of Gdańsk, Faculty of Economics
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  62/99
  AUTORZY: Joanna Stefaniak-Kopoboru, Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ: Export specialization in services of the Visegrad countries
  ŹRÓDŁO: Equilibrium. - 2016, Vol. 11, iss. 2, s. 265-284
  p-ISSN: 1689-765X
  e-ISSN: 2353-3293

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • international trade
 • services
 • specialization
 • comparative advantage
 • Visegrad countries

  Adres url:
  DOI:
  63/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Sylwia Morawska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Implementation of small business act regarding a second chance policy for European SMEs - the case of Poland
  NAZWA KONFERENCJI: 14th International Scientific Conference Economic policy in the European Union member countries
  MIEJSCE: Petrovice u Karviné, Czech Republic, 14-16 September 2016
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Department of Economics and Public Administration, Silesian University in Opava ; Department of National Economy, Faculty of Economics, School of Business Administration in Karvina ; VSB - Technical University of Ostrava
  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Small Business Act principles
 • a second chance policy
 • insolvency law

  64/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Sylwia Morawska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Implementation of Small Business Act regarding a second chance policy for European SMEs - the case of Poland
  ŹRÓDŁO: W: Proceedings of 14th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries, September 14-16, 2016 Petrovice u Karviné, Czech Republic, part 1 / eds. Ingrid Majerová, Eva Kotlánová
  ADRES WYDAWNICZY: Karviná : Silesian University in Opava : School of Business Administration in Karvina, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 346-357
  ISBN: 978-80-7510-210-2
  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: 14th International Scientific Conference Economic policy in the European Union member countries
  Miejsce konferencji: Petrovice u Karviné
  Kraj: CZ
  Od dnia: 2016.09.14
  Do dnia: 2016.09.16
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Small Business Act principles
 • second chance policy
 • insolvency law

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:
  65/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ: Implementation of the Small Business Act in the context of new internal market strategy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Implementacja Aktu Małego Biznesu w kontekście nowej strategii rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 20 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 3/2016 (026)
  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • strategia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
 • zasady Aktu Małego Biznesu

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • EU internal market strategy
 • Small Business Act principles

  Adres url:
  66/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Implementation of the Small Business Act in the context of new internal market strategy
  NAZWA KONFERENCJI: ICEP - 2016: 14th International Conference on European Processes The future of European Union international roles: political, economic and social challenges
  MIEJSCE: Kaunas, Lithuania, 18 March 2016
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Kaunas University of Technology
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • EU internal market strategy
 • Small Business Act principles

  67/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Mapa drogowa jednolitego rynku wewnętrznego - dokument czy rzeczywistość?
  NAZWA KONFERENCJI: Unia Europejska w obliczu strategicznych wyzwań Quo vadis, Europo? O przyszłości UE z różnych perspektyw
  MIEJSCE: Poznań, 20-21 października 2016
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedrę Europeistyki oraz Centrum Doskonałości Jean Monnet Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Instytut Zachodni w Poznaniu
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  68/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak-Kopoboru.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nowa strategia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
  NAZWA KONFERENCJI: Międzynarodowa konferencja naukowa Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa
  MIEJSCE: Kościelisko, 13 stycznia 2016
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej ; Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu ; Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • European Union
 • internal market

  69/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak-Kopoboru.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Nowa strategia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
  ŹRÓDŁO: W: Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych / pod red. Justyny Żylińskiej, Iwony Przychockiej, Moniki Filipowskiej-Tuthill
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 803-813
  ISBN: 978-83-62250-37-0
  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rynek wewnętrzny Unii Europejskiej
 • strategia rozwoju rynku wewnętrznego

  70/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Polityka wspierania przedsiębiorczości w Unii Europejskiej w kontekście nowej strategii rynku wewnętrznego
  ŹRÓDŁO: W: Europa w obliczu aktualnych wyzwań / red. Aleksandra Borowicz, Andrzej Stępniak
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 114-128
  ISBN: 978-83-7865-515-2
  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • polityka wspierania przedsiębiorczości Unii Europejskiej
 • strategia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  71/99
  AUTORZY: Sylwia Morawska, Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ: Praktyka i polityka unijnych instytucji wobec przedsiębiorstw przeżywających trudności finansowe na przykładzie Polski
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Decoupling of practice and the EU enterprise policy towards companies in financial difficulties. The evidence from Poland
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2016, R. 14, nr 3/2, s. 127-147
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • polityka wspierania przedsiębiorczości w UE
 • prawo upadłościowe
 • decoupling

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • The EU enterprise policy
 • insolvency law
 • decoupling

  72/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Sylwia Morawska, Przemysław Banasik.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: President and manager of the court versus networking in justice system - "extending of delimitation"
  NAZWA KONFERENCJI: III International Conference Social and economic innovatics: trends, forecasts and perspectives
  MIEJSCE: Stavropol, Russia, 11-12 May 2016
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Russian State Social University (Stavropol) ; Measi Institute of Management (Chennai, India)
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • leadership
 • justice
 • collaboration networks

  73/99
  AUTORZY: Sylwia Morawska, Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ: Proposal of benchmarking concerning cooperation networks between justice organisations
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Propozycja benchmarkingu sieci współpracy organizacji wymiaru sprawiedliwości
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 28 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 3/2016 (025)
  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • wymiar sprawiedliwości
 • benchmarking
 • sieci współpracy

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • justice
 • benchmarking
 • cooperation networks

  Adres url:
  74/99
  AUTORZY: Sylwia Morawska, Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Propozycja benchmarkingu sieci współpracy organizacji wymiaru sprawiedliwości
  ŹRÓDŁO: W: Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych, cz. 2, Zarządzanie i ekonomia / red. nauk. Przemysław Banasik, Roman Sobiecki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 67-83
  ISBN: 978-83-255-8459-7
  ISBN: 978-83-255-8460-3 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. XIII-XXVI
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • justice
 • benchmarking
 • cooperation networks

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  75/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Sylwia Morawska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Sieci w wymiarze sprawiedliwości - pożądany model przywództwa
  NAZWA KONFERENCJI: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego
  MIEJSCE: Dobczyce k. Krakowa, 13-15 października 2016
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  76/99
  AUTORZY: Agata Austen, Przemysław Banasik, Joanna Kuczewska, Sylwia Morawska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Sieci w wymiarze sprawiedliwości - pożądany model przywództwa
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The networking of the justice system - the desired model of leadership
  ŹRÓDŁO: W: Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego / red. nauk. Marek Ćwiklicki, Marek Jabłoński, Stanisław Mazur
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 297-307
  ISBN: 978-83-947017-2-7
  UWAGI: Bibliogr. 50 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • przywództwo
 • sieci
 • wymiar sprawiedliwości
 • sądy

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • leadership
 • networks
 • justice system
 • courts

  Adres url:
  77/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak-Kopoboru.
  TYTUŁ: The new strategy of the European Union's internal market
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Nowa strategia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 14 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 2/2016 (024)
  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rynek wewnętrzny Unii Europejskiej
 • strategia rozwoju rynku wewnętrznego

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • European Internal Market
 • strategy of EU and internal market

  Adres url:
  78/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Sylwia Morawska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Amendmends to legal regulations in the field of the enterprises restructuring procedures in Poland
  NAZWA KONFERENCJI: 5th International Conference on Applied Economics Institutions and Development
  MIEJSCE: Volos, Greece, 17-19 May 2017
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: University of Tessaly
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  79/99
  AUTORZY: Sylwia Morawska, Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Amendments to legal regulations in the field of the enterprises restructuring procedures in Poland
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolski Kongres Europeistyki Państwo w Unii Europejskiej
  MIEJSCE: Szczecin, 26-28 września 2017
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego ; Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • restructuring law
 • insolvency law

  80/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Sylwia Morawska, Ewa Dziawgo.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analiza wybranych wskaźników w postępowaniach upadłościowych w Polsce w latach 2004-2012
  NAZWA KONFERENCJI: I Ogólnopolska konferencja naukowa Organizacje sektora publicznego - czynniki i pomiar skuteczności
  MIEJSCE: Warszawa, 29-31 maj 2017
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Kapitału Ludzkiego ; Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ; Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  81/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Rafał Krzynowek, Tomasz Tomaszewski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Business Model Canvas as a practical toolin the proces of implementation of innovations
  NAZWA KONFERENCJI: 7th International Scientific Conference World Economy - Challenges of the 21st Century
  MIEJSCE: Radom, Poland, 24 November 2017
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • business model Canvas
 • innovation management

  82/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Constructed advantages - strategia skutecznej kooperacji
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja naukowa Kooperacja przedsiębiorstw i jej znaczenie dla konkurencyjności gospodarki lokalnej i krajowej - wyzwania dla Wielkopolski
  MIEJSCE: Poznań, 20 luty 2017
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Społeczno-Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  83/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak, Piotr Mazur.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Dedicated recruitment service outsourcing and value of service provider - case study: SDA Ltd company in Poland
  NAZWA KONFERENCJI: Global Conference on Services Management (GLOSERV 2017)
  MIEJSCE: Volterra, Italy, 3-7 October 2017
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Institute for Research on Innovation and Services for Development
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  84/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak, Piotr Mazur.
  TYTUŁ: Dedicated recruitment service outsourcing and value of service provider - case study: SDA Ltd company in Poland
  ŹRÓDŁO: Proceedings of the International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference. - 2017, s. 288-292
  p-ISSN: 2372-5885

  UWAGI: Bibliogr. 33 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: Global Conference on Services Management
  Organizator konferencji: GLOSERV 2017
  Miejsce konferencji: Volterra
  Kraj: IT
  Od dnia: 2017.10.03
  Do dnia: 2017.10.07
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  85/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Deficiency in bankruptcy estate versus efficiency of insolvency law
  NAZWA KONFERENCJI: 4th International Workshop on Economic Analysis of Litigation
  MIEJSCE: Paris, France, 22-23 June 2017
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: EconomiX - CNRS & University Paris Nanterre
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • insolvency law

  86/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ: Implementacja programu "Small Business Act" dla Europy w Polsce w latach 2008-2015
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Implementation of the Small Business Act for Europe in Poland over the period 2008-2015
  ŹRÓDŁO: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2017, nr 4 (807), s. 70-86
  p-ISSN: 0860-6846

  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • europejska polityka wspierania przedsiębiorczości
 • Program Small Business Act dla Europy
 • zasady Programu Small Business Act dla Europy
 • ocena Programu Small Business Act dla Europy w Polsce

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • European enterprise policy
 • Small Business Act for Europe
 • Small Business Act for Europe principles
 • assessment of the Small Business Act for Europe in Poland

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  87/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Elżbieta Pawłowska, Sylwia Morawska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Komercjalizacja jako element restrukturyzacji publicznej służby zdrowia
  NAZWA KONFERENCJI: I Ogólnopolska konferencja naukowa Organizacje sektora publicznego - czynniki i pomiar skuteczności
  MIEJSCE: Warszawa, 29-31 maj 2017
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Kapitału Ludzkiego ; Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ; Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  88/99
  AUTORZY: Joanna Stefaniak, Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ: Mapa drogowa jednolitego rynku wewnętrznego - założenia czy rzeczywistość?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The road map to a single internal market - assumptions or reality?
  ŹRÓDŁO: Przegląd Zachodni. - 2017, R. 73, nr 2, s. 247-260
  p-ISSN: 0033-2437

  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • intensyfikacja rolnictwa
 • Komisja Europejska
 • strategia rozwoju wspólnego rynku

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • European Commission
 • single market development strategy
 • intensification of agriculture

  89/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Sylwia Morawska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ocena nowego prawa restrukturyzacyjnego wobec niewypłacalnych przedsiębiorstw w Polsce 5. Dane bibliograficzne potrzebne do zidentyfikowania pracy:
  NAZWA KONFERENCJI: VII International Conference Entrepreneurship in modern economy
  MIEJSCE: Gdańsk, Poland, 16-17marca 2017
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: POL
  90/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Przedsiębiorstwa wobec nowej strategii rynku wewnętrznego i unii gospodarczo-walutowej
  NAZWA KONFERENCJI: Seminarium Polska w Unii - promocja przedsiębiorczości w kontekście funkcjonowania rynku wewnętrznego
  MIEJSCE: Sopot, 26 kwietnia 2017
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  91/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw ze środków europejskich. Fundusze polityki wspierania przedsiębiorczości
  NAZWA KONFERENCJI: XX Konferencja Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego
  MIEJSCE: Kraków, Poland, 6-11 czerwca 2017
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: POL
  92/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Sylwia Morawska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Współpraca sieciowa sądów w Polsce
  NAZWA KONFERENCJI: XX Konferencja Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego
  MIEJSCE: Kraków, Poland, 6-11 czerwca 2017
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: POL
  93/99
  AUTORZY: Przemysław Banasik, Joanna Kuczewska, Monika Odlanicka-Poczobutt, Sylwia Morawska.
  TYTUŁ: Współpraca sieciowa sądów w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Network cooperation of the courts in Poland
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - 2017, 3 (26), s. 108-127
  p-ISSN: 2391-9167

  UWAGI: Bibliogr. 42 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • sądy powszechne
 • współpraca sieciowa sądów
 • sieci hierarchiczne
 • sieci heterarchiczne
 • przywództwo w sieci

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • common courts
 • network co-operation of courts / courts networking
 • hierarchical networks
 • heterarchic networks
 • network leadership

  94/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Źródła finansowania działalności polskich przedsiębiorstw dostępne w ramach europejskiej polityki wspierania przedsiębiorczości
  NAZWA KONFERENCJI: II Międzynarodowa konferencja naukowa Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa
  MIEJSCE: Kościelisko, Poland, 11-13 stycznia 2017
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej ; Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu ; Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: POL
  95/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Źródła finansowania działalności polskich przedsiębiorstw dostępne w ramach europejskiej polityki wspierania przedsiębiorczości
  ŹRÓDŁO: W: Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia / pod red. Justyny Żylińskiej i Iwony Przychockiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, [2017]
  OPIS FIZYCZNY: S. 802-814
  ISBN: 978-83-62250-39-4
  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  96/99
  AUTORZY: Sylwia Morawska, Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Amendments to legal regulations in the field of the Enterprises restructuring procedures in Poland
  ŹRÓDŁO: W: Institutionalist perspectives on development : a multidisciplinary approach / Spyros Vliamos, Michel S. Zouboulakis (Eds.)
  ADRES WYDAWNICZY: Cham : Palgrave Macmillan, 2018
  SERIA: Palgrave Studies in Democracy, Innovation, and Entrepreneurship for Growth
  OPIS FIZYCZNY: S. 249-264
  ISBN: 978-3-319-98493-3
  ISBN: 978-3-319-98494-0
  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:
  DOI:
  97/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Platforma Doskonałości Biznesu jako narzędzie wsparcia eksportu
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja IME - Intermodal, Multimodal, Electricity - Internacjonalizacja produktów Klastra LTPP
  MIEJSCE: Gdańsk, 14 listopada 2018
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  98/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Sylwia Morawska, Błażej Prusak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: The impact of bankruptcy law on entrepreneurship (self-employment)
  NAZWA KONFERENCJI: Global Conference on Services Management (GLOSERV 2018)
  MIEJSCE: Sarasota, USA, 4-8 June 2018
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  99/99
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, S. Tabari, A. Conneally, Joanna Stefaniak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: What does the customer of café-corner expect from a service delivery?
  NAZWA KONFERENCJI: Global Conference on Services Management (GLOSERV 2018)
  MIEJSCE: Sarasota, USA, 4-8 June 2018
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego