logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: MACHAJEWSKI HENRYK
Liczba odnalezionych rekordów: 45Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/45
AUTORZY: Wacław Florek, Marek Majewski, Henryk Machajewski, Mariusz Gałka, Joanna Pajewska.
TYTUŁ: Ewolucja doliny Darżyńskiej Strugi jako efekt procesów naturalnych i antropogenicznych
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The evolution of the Darżyńska Struga valley as a combined effect of natural and anthropogenic processes
ŹRÓDŁO: Landform Analysis. - 2008, Vol. 7, s. 43-52
p-ISSN: 1429-799X

UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • dolina rzeczna
 • neolit
 • epoka brązu
 • okres przedrzymski
 • okres rzymski
 • okres wędrówek ludów
 • wczesne średniowiecze
 • osady deluwialne
 • aluwiacja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • river valley
 • Neolithic
 • Bronze Age
 • pre-Roman periode
 • Roman periode
 • Great Migration periode
 • Early medieval periode
 • deluvial deposits
 • alluviation

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/45
  AUTORZY: Beata Jurkiewicz, Henryk Machajewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Osada z okresu przedrzymskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Settlement from the pre-Roman Iron Age
  ŹRÓDŁO: W: Osada wielokulturowa w Łękach Górnych, gmina Krzyżanów, województwo łódzkie / red. Lech Czerniak, Jerzy Gąssowski
  ADRES WYDAWNICZY: Pułtusk : Instytut Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, 2008
  SERIA: Via Archaeologica Pultuskiensis, vol. 2
  OPIS FIZYCZNY: S. 61-175
  ISBN: 978-83-925423-8-6
  ISBN: 978-83-7549-109-8
  ISBN: 978-83-61287-19-3
  UWAGI: Bibliogr. 50 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Rogi do picia z brązowymi okuciami z Troszyna, pow. Kamień Pomorski
  ŹRÓDŁO: W: Kultura ludów Morza Bałtyckiego, t. 1, Starożytność i średniowiecze / pod red. Michała Bogackiego, Macieja Franz, Zbigniewa Pilarczyka
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008
  SERIA: Mare Integrans : studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego
  OPIS FIZYCZNY: S. 114-121
  ISBN: 978-83-7611-035-6
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski, Ryszard Pietrzak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ze studiów nad ceramiką naczyniową kultury przeworskiej z późnego okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów w Wielkopolsce
  ŹRÓDŁO: W: Ceramika warsztatowa w środkowoeuropejskim Barbaricum / red. Artur Błażejewski
  ADRES WYDAWNICZY: Wrocław : Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008
  OPIS FIZYCZNY: S. 225-251
  ISBN: 978-83-921090-5-1
  UWAGI: Bibliogr. 99 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski, Roman Kamiński, Anna Uciechowska-Gawron.
  TYTUŁ: Osada ludności grupy gustowskiej w Kamieniu Pomorskim (województwo zachodniopomorskie), stanowisko 32
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Siedlung der Gustow-Gruppe in Kamień Pomorski, Stelle Nr. 37, Woiwodschaft Westpommern
  ŹRÓDŁO: Acta Archaeologica Pomoranica. - 2009, T. 3, cz. 1, s. 129-143
  p-ISSN: 1506-705X

  UWAGI: XVI Sesja Pomorzoznawcza
  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Südzone des Ostseebeckens und der Elbekulturkreis in der späten römischen Kaiserzeit und in der frühen Stufe der Völkerwanderungszeit.
  ŹRÓDŁO: W: The turbulent epoch : new materials from the Late Roman Period and the Migration Period, t. 2 / ed. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska [et al.].
  ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
  SERIA: Monumenta Studia Gothica, t. 5
  OPIS FIZYCZNY: S. [131]-159.
  ISBN: 978-83-227-2970-0
  UWAGI: Bibliogr. 115 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: GER
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/45
  AUTORZY: Jakub Affelski, Marcin Ignaczak, Bartosz Jóźwiak, Henryk Machajewski, Jacek Rozen.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Z badań nad przemianami kulturowymi na przełomie epoki brązu i epoki żelaza na Pomorzu Zachodnim
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Aus Untersuchungen an Kulturwandlungen an der Wende von Bronze-und Eisenzeit in Westpommern.
  ŹRÓDŁO: W: Nowe materiały kultury łużyckiej i pomorskiej z Pomorza / pod red. Mirosława Fudzińskiego, Henryka Panera i Sylwestra Czopka
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2009
  OPIS FIZYCZNY: S. 141-152
  ISBN: 978-83-85824-47-3
  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Archeologia o Wielkopolsce u schyłku starożytności - osiągnięcia i porażki
  ŹRÓDŁO: W: Archeologia wobec wyzwań współczesności : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 27 marca 2008 roku w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu / pod red. Macieja Przybyła i Małgorzaty Winiarskiej-Kabacińskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk [etc.], 2010
  SERIA: Prace Komisji Archeologicznej - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 0137-3250, t. 27
  OPIS FIZYCZNY: S. 33-[45]
  ISBN: 978-83-7654-005-4
  UWAGI: Bibliogr. 48 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/45
  TYTUŁ: Ceramika rzemieślnicza jako źródło do badań nad zróżnicowaniem garncarstwa kultury przeworskiej / red. Henryk Machajewski, Beata Jurkiewicz
  ADRES WYDAWNICZY: [Gdańsk] ; Pułtusk : Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdański : Instytut Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, 2010
  OPIS FIZYCZNY: 267, [1] s., il., 30 cm
  ISBN: 978-83-7549-112-8
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  UWAGI: Materiały z sesji zorganizowanej w dniach 8-9 lutego 2007 r. przez Instytut Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej w Pułtusku
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski, Michał Brzostowicz.
  TYTUŁ: Pozostałości po osadzie z okresu przedrzymskiego w Czarnym Piątkowie, powiat Środa Wielkopolska.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Überreste einer Siedlung aus der vorrömischen Eisenzenit in Czarne Piątkowo, Kreis Środa Wielkopolska.
  ŹRÓDŁO: Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne. - 2010, T. 11, s. 83-89.
  p-ISSN: 1734-4549

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/45
  AUTORZY: Michał Brzostowicz, Henryk Machajewski, Maciej Nowacki.
  TYTUŁ: Problematyka osady przedlokacyjnej we Wrześni.
  ŹRÓDŁO: Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski. - 2010, T. 4, s. 197-208.
  p-ISSN: 1734-4875

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski.
  TYTUŁ: Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Poznaniu w roku 2009.
  ŹRÓDŁO: Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne. - 2010, T. 11, s. 265-268.
  p-ISSN: 1734-4549

  Typ publikacji: POS
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski.
  TYTUŁ: Studia i materiały nad najdawniejszymi dziejami Równiny Gorzowskiej : epoka żelaza
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010
  OPIS FIZYCZNY: 117 s., [3] k. tabl. złoż., il., 27 cm
  SERIA: Poznańskie Studia Archeologiczne, 4
  ISBN: 978-83-7177-711-0
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wczesnorzymski pochówek z Troszyna, pow. Kamień Pomorski.
  ŹRÓDŁO: W: Terra barbarica : studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin / [red. tomu Agnieszka Urbaniak et al.]
  ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, 2010.
  SERIA: Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina, 1644-8774, t. 2
  OPIS FIZYCZNY: S. [357]-366
  ISBN: 978-83-928887-5-8
  ISBN: 978-83-927585-1-8
  UWAGI: Bibliogr. 38 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  15/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wprowadzenie.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Einleitung.
  ŹRÓDŁO: W: Ceramika rzemieślnicza jako źródło do badań nad zróżnicowaniem garncarstwa kultury przeworskiej / red. Henryk Machajewski, Beata Jurkiewicz.
  ADRES WYDAWNICZY: [Gdańsk] ; Pułtusk : Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdański : Instytut Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, 2010.
  OPIS FIZYCZNY: S. 9-[15].
  ISBN: 978-83-7549-112-8
  UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: PWS
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  16/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski, Anna Leciejewska, Piotr Wolanin.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Osada ludności z okresu przedrzymskiego i wczesnorzymskiego w Świętym, gmina Stargard Szczeciński, stan. 10
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Eine Siedlung aus vorrömischer und früher Römischer Kaiserzeit in Święte, Kreis Stargard Szczeciński, Fundstelle 10
  ŹRÓDŁO: W: XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 1, Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2011
  OPIS FIZYCZNY: S. [267]-296
  ISBN: 978-83-85824-54-1
  UWAGI: Bibliogr. 35 poz.
  UWAGI: Materiały z sesji naukowej, zorganizowanej w Gdańsku w dniach 18-20 listopada 2009 r.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  17/45
  AUTORZY: Jakub Affelski, Joanna Dąbal, Henryk Machajewski, Marcin Ignaczak, Beata Jurkiewicz.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Osada wielokulturowa w miejscowości Krzyżanówek, stanowisko 11, położona na trasie planowanej autostrady A-1
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Multicultural settlement in Krzyżanówek, site 11, situated in the route of the planned A-1 motorway
  ŹRÓDŁO: W: Raport 2005-2006 / [red. Sławomir Kadrow]
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2011
  OPIS FIZYCZNY: S. 145-161
  ISBN: 978-83-63260-00-2
  UWAGI: Bibliogr. 37 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  18/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ze studiów nad okresem przedrzymskim na Pomorzu Zachodnim
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Aus Studien zur vorrömischen zeit in westpommern
  ŹRÓDŁO: W: Między kulturą pomorską a kulturą oksywską : przemiany kulturowe w okresie lateńskim / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2011
  OPIS FIZYCZNY: S. [209]-219
  ISBN: 978-83-85824-53-4
  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  UWAGI: Materiały z sympozjum naukowego, Gdańsk, 14-15 października 2010 r.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  19/45
  AUTORZY: Piotr Wolanin, Alina Jaszewska, Henryk Machajewski, Anna Leciejewska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Grzebykowe narzędzie kościane do zdobienia powierzchni naczyń z późnego okresu przedrzymskiego ze stanowiska nr 10 w Świętem, gm. Stargard Szczeciński
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Kammförmige Knochenwerkzeuge zur Verzierung der Oberflächen von Gefässen aus der Späten Vorrömerischen Eisenzeit vom Fundplatz 10 von Święte, Gem. Stargard Szczeciński
  ŹRÓDŁO: W: Z najdawniejszych dziejów : Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej / pod red. Aliny Jaszewskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Zielona Góra : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. [189]-201
  ISBN: 978-83-932546-4-4
  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  20/45
  AUTORZY: Aleksander Bursche, Henryk Machajewski, Bartłomiej Rogalski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Okres przedrzymski - okres wędrówek ludów - katalog zabytków
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The Pre-Roman Iron Age - migration period - catalogue of the archaeological finds
  ŹRÓDŁO: W: Zaginione - ocalone : szczecińska kolekcja starożytności pomorskich = Lost - saved : the Pomeranian antiquities collection of Szczecin / [red. Krzysztof Kowalski, Dorota Kozłowska-Skoczka]
  ADRES WYDAWNICZY: Szczecin : Muzeum Narodowe, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. 237-312
  ISBN: 978-83-63365-20-2
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 371-386
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  21/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wprowadzenie do problematyki kulturowej zabytków z okresu wpływów rzymskich i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów (I - V/VI wiek)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The cultural issues as related to the Roman period and the early migration period (1st - 5th/6th century AD) antiquities : an introduction
  ŹRÓDŁO: W: Zaginione - ocalone : szczecińska kolekcja starożytności pomorskich = Lost - saved : the Pomeranian antiquities collection of Szczecin / [red. Krzysztof Kowalski, Dorota Kozłowska-Skoczka]
  ADRES WYDAWNICZY: Szczecin : Muzeum Narodowe, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. 203-222
  ISBN: 978-83-63365-20-2
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 371-386
  UWAGI: Tekst równol. pol., ang.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL, ENG
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  22/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski.
  TYTUŁ: Z badań nad osadnictwem z okresu przedrzymskiego w Wielkopolsce północnej. Kwestia osad typu Poznań-Nowe Miasto
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Research on a Pre-Roman settlement in northern Wielkopolska. The problem of Poznań-Nowe Miasto settlements
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Archeologiczne = Gdańsk Archaeological Studies. - 2012, nr 2, s. 97-117
  p-ISSN: 1897-4120

  UWAGI: Bibliogr. 34 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  23/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ze studiów nad formami osad z okresu rzymskiego w dorzeczu dolnej Odry : przykład osady z Czarnowa, powiat pyrzycki, woj. zachodniopomorskie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Studien zu Kaiserzeitlichen Siedlungsformen im Unteren Odergebiet : das Beispiel Czarnowo, Kr. Pyrzyce
  ŹRÓDŁO: W: Z najdawniejszych dziejów : Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej / pod red. Aliny Jaszewskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Zielona Góra : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. [403]-426
  ISBN: 978-83-932546-4-4
  UWAGI: Bibliogr. 61 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  24/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski.
  TYTUŁ: Ze studiów nad początkami Środy
  ŹRÓDŁO: Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski. - 2012, T. 5, s. 9-[29]
  p-ISSN: 1734-4875

  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  25/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski.
  TYTUŁ: Gronowo : ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Westpommern
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa [etc.] : Fundacja Monumenta Archeologica Barbarica [etc.], 2013
  OPIS FIZYCZNY: 210 s., il. kolor., 30 cm
  SERIA: Monumenta Archeologica Barbarica, 1426-3998, t. 18
  ISBN: 978-83-927585-3-2 (FMAB)
  ISBN: 978-83-63365-01-1 (MNS)
  ISBN: 978-83-7531-271-3 (FRUG)
  ISBN: 978-83-7531-271-3 (PMA)
  UWAGI: Bibliogr. s. [77]-85
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 25.000
  26/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski.
  TYTUŁ: Grzebień znaleziony w studni ludności kultury przeworskiej z miejscowości Konotopa na Mazowszu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Comb from Przeworsk culture well from Konotopa in Mazovia
  ŹRÓDŁO: Folia Praehistorica Posnaniensia. - 2012 [wyd. 2013], T. 17, s. [275]-285
  p-ISSN: 0239-8524

  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  27/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Przemiany kulturowe w Polsce północno-zachodniej w okresie przedrzymskim
  ŹRÓDŁO: W: Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej : dedykowany pamięci profesor Zofii Hilczer-Kurnatowskiej, Warszawa, 19-21 września 2013 roku : [streszczenia referatów i posterów / red. Artur Błażejewski et al.]
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 33
  ISBN: 978-83-938131-0-0
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: POL
  28/45
  AUTORZY: Zenon Woźniak, Michał Grygiel, Henryk Machajewski, Andrzej Michałowski.
  TYTUŁ: The Jastorf culture in Poland
  ADRES WYDAWNICZY: Oxford : Archaeopress, 2013
  OPIS FIZYCZNY: IV, 103 s., il., 30 cm
  SERIA: BAR International Series, 2579
  ISBN: 978-1-4073-1202-6
  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: ZM
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 25.000
  29/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: On the study of the Jastorf culture in Northwest Poland
  ŹRÓDŁO: W: Das Jastorf-Konzept und die vorrömische Eisenzeit im nördlichen Mitteleuropa : Beiträge der Internationalen Tagung zum Einhundertjährigen Jubiläum der Veröffentlichung "Die Ältesten Urnenfriedhöfe bei Uelzen und Lüneburg" durch Gustav Schwantes, 18. - 22.05.2011 in Bad Bevensen / hrsg. durch Jochen Brandt und Björn Rauchfuβ
  ADRES WYDAWNICZY: Hamburg : Archäologisches Museum, 2014
  SERIA: Veröffentlichung des Helms-Museums, Archäologisches Museum Hamburg, Stadtmuseum Harburg, Nr. 105
  OPIS FIZYCZNY: S. 267-286
  ISBN: 978-3-931429-23-2
  UWAGI: Bibliogr.
  Tytuł-nazwa konferencji: Einhundertjährigen Jubiläum der Veröffentlichung "Die Ältesten Urnenfriedhöfe bei Uelzen und Lüneburg" durch Gustav Schwantes
  Miejsce konferencji: Bad Bevensen
  Kraj: DE
  Od dnia: 2011.05.18
  Do dnia: 2011.05.22
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  30/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski.
  TYTUŁ: Studia Józefa Kostrzewskiego nad schyłkiem starożytności
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Professor Józef Kostrzewski's studies on the close of the Antiquity
  ŹRÓDŁO: Fontes Archaeologici Posnanienses. - 2014, Vol. 50/1, s. 79-88
  p-ISSN: 0071-6863

  UWAGI: Bibliogr. 37 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  31/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zagroda na osadzie ludności kultury przeworskiej w miejscowości Konotopa pow. warszawski-zachodni
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ein Gehöft in einer Siedlung der Przeworsk-Kultur von Konotopa, Kr. Warszawa-Zachód
  ŹRÓDŁO: W: In medio Poloniae barbaricae : Agnieszka Urbaniak in memoriam / [red. tomu Jacek Andrzejowski]
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
  SERIA: Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina, 1644-8774, t. 3
  OPIS FIZYCZNY: S. [115]-124
  ISBN: 978-83-927585-7-0
  ISBN: 978-83-61376-22-4
  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  32/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski, Ryszard Pietrzak.
  TYTUŁ: Figurka typu "wilk ogniowy" z osady ludności kultury jastorfskiej w Jeziorach Małych, powiat średzki
  ŹRÓDŁO: Barbaricum. - 2015, T. 11, s. 403-412
  p-ISSN: 1231-1499

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  33/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Skandynawskie penetracje południowej strefy Morza Bałtyckiego w pradziejach
  ŹRÓDŁO: W: Rzeki i ludzie : wykłady popularnonaukowe zorganizowane w ramach XI Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą w dniach 6-7 czerwca 2015 roku / pod red. Michała Brzostowicza, Macieja Przybyła i Jacka Wrzesińskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań ; Ląd : Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 28-48
  ISBN: 978-83-60109-48-9
  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: XI Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej
  Miejsce konferencji: Ląd
  Kraj: PL
  Od dnia: 2015.06.06
  Do dnia: 2015.06.07
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  34/45
  AUTORZY: Anna Kroczyńska, Bartosz Knapp, Henryk Machajewski.
  TYTUŁ: Skarb przedmiotów brązowych odkryty na osadzie ludności kultury łużyckiej w Sarbsku, powiat lęborski, stanowisko 16
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: A hoard of bronze artefacts discovered in the Lusatian culture settlement in Sarbsk, Wicko commune, Lębork district, site 16
  ŹRÓDŁO: Pomorania Antiqua. - 2015, T. 24, s. 145-164
  p-ISSN: 0556-0691

  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  35/45
  TYTUŁ: Archeologia miast wielkopolskich / [kom. red. Jolanta Goszczyńska, Henryk Machajewski, Anna Skrzeczyńska, Marta Błażejewska]
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 268, [1] s., il., 25 cm
  ISBN: 978-83-65085-03-0
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  36/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Archeologia Wielenia
  ŹRÓDŁO: W: Archeologia miast wielkopolskich / [kom. red. Jolanta Goszczyńska, Henryk Machajewski, Anna Skrzeczyńska, Marta Błażejewska]
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 145-172
  ISBN: 978-83-65085-03-0
  UWAGI: Bibliogr. 37 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  37/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski.
  TYTUŁ: Cmentarzysko ludności kultury oksywskiej i wielbarskiej w Rogowie, powiat białogardzki, stanowisko 9
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Burial ground of the Oksywie culture and the Wielbark culture population in Rogowo, Białogard district, site 9
  ŹRÓDŁO: Pomorania Antiqua. - 2016, T. 25, s. 151-210
  p-ISSN: 0556-0691

  UWAGI: Bibliogr. 50 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  38/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski, Bartłomiej Rogalski.
  TYTUŁ: Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Ruszkowie Pierwszym, stan. 27, pow. kolski, woj. wielkopolskie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: A cemetery of the Przeworsk culture groups in Ruszków Pierwszy, site 27, Koło county, Greater Poland province
  ADRES WYDAWNICZY: Zielona Góra ; Gdańsk : Fundacja Archeologiczna. Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej : Uniwersytet Gdański, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 148 s., il., 30 cm
  SERIA: Prace Archeologiczne - Fundacja Archeologiczna, nr 2
  ISBN: 978-83-940985-5-1
  UWAGI: Bibliogr. s. 137-142
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  39/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski, Jacek Rozen.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Osada kultury jastorfskiej oraz cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: A settlement of Jastorf culture and a grave field of a Przeworsk culture from the early pre-Roman period
  ŹRÓDŁO: W: Wielokulturowe stanowisko 1 w miejscowości Izdebno Kościelne gmina Grodzisk Mazowiecki : źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A2, odcinek mazowiecki / pod red. Sylwii Domaradzkiej, Bartosza Józwiaka, Henryka Machajewskiego, Adama Walusia
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2016
  SERIA: Światowit. Supplement Series M, Via Archaeologica Massoviensis, vol. 1
  OPIS FIZYCZNY: S. 45-206
  ISBN: 978-83-61376-70-5
  UWAGI: Bibliogr. 124 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  40/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Osada ludności kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu rzymskiego oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The site of the Przeworsk culture from the early and late Roman periods and the early phase of human migration
  ŹRÓDŁO: W: Wielokulturowe stanowisko 1 w miejscowości Izdebno Kościelne gmina Grodzisk Mazowiecki : źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A2, odcinek mazowiecki / pod red. Sylwii Domaradzkiej, Bartosza Józwiaka, Henryka Machajewskiego, Adama Walusia
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2016
  SERIA: Światowit. Supplement Series M, Via Archaeologica Massoviensis, vol. 1
  OPIS FIZYCZNY: S. 207-350
  ISBN: 978-83-61376-70-5
  UWAGI: Bibliogr. 97 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  41/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Środa Wielkopolska. Ze studiów nad najdawniejszą organizacją zabudowy miasta
  ŹRÓDŁO: W: Archeologia miast wielkopolskich / [kom. red. Jolanta Goszczyńska, Henryk Machajewski, Anna Skrzeczyńska, Marta Błażejewska]
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 235-253
  ISBN: 978-83-65085-03-0
  UWAGI: Bibliogr. 32 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  42/45
  TYTUŁ: Wielokulturowe stanowisko 1 w miejscowości Izdebno Kościelne gmina Grodzisk Mazowiecki : źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A2, odcinek mazowiecki / pod red. Sylwii Domaradzkiej, Bartosza Józwiaka, Henryka Machajewskiego, Adama Walusia
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 471, [1] s., [16] s. tablic, [2] karty tablic luzem, il., 30 cm, płyta CD
  SERIA: Światowit. Supplement Series M, Via Archaeologica Massoviensis, vol. 1
  ISBN: 978-83-61376-70-5
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  43/45
  AUTORZY: Anna Strobin, Henryk Machajewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Cmentarzysko z okresu wędrówek ludów w Brzynie, pow. pucki, stanowisko 7. Ze studiów nad okresem wędrówek ludów na Pomorzu Wschodnim
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Das völkerwanderungszeitliche Gräberfeld von Brzyno, Kr. Puck, Fpl. 7. Untersuchungen zur Völkerwanderungszeit in Ostpommern
  ŹRÓDŁO: W: Orbis barbarorum : studia ad archaeologiam Germanorum et Baltorum temporibus Imperii Romani pertinentia Adalberto Nowakowski dedicata / pod red. Jacka Andrzejowskiego, Clausa von Carnapa-Bornheima, Adama Cieślińskiego i Bartosza Kontnego
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa ; Schleswig : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica : Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, 2017
  SERIA: Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina, 1644-8774, t. 6
  OPIS FIZYCZNY: S. 549-574
  ISBN: 978-83-61367-19-4 (IA UW)
  ISBN: 978-3-00-056047-7 (ZBSA)
  ISBN: 978-83-943543-4-3 (FMAB)
  UWAGI: Bibliogr. 57 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Pomerania
 • cemetery
 • migration period

  44/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Pradolina środkowej Parsęty u schyłku starożytności i na początku wczesnego średniowiecza (II/III w. - VII/VIII w. n.e.)
  ŹRÓDŁO: W: Pradoliny pomorskich rzek : kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu / pod red. Mirosława Fudzińskiego, Witolda Świętosławskiego i Wojciecha Chudziaka
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 273-292
  ISBN: 978-83-85824-76-3
  UWAGI: Bibliogr.
  Tytuł-nazwa konferencji: Pradoliny pomorskich rzek. Kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu
  Miejsce konferencji: Gdańsk
  Kraj: PL
  Od dnia: 2014.11.27
  Do dnia: 2014.11.28
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  45/45
  AUTORZY: Henryk Machajewski, Ignacy Skrzypek.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Trzy zapinki brązowe z Mirogniewa, pow. człuchowski, woj. zachodniopomorskie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Three bronze fibulae from Mirogniew, Człuchów commune, Pomerania Voivodship
  ŹRÓDŁO: W: Studia barbarica : profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin = Studia barbarica : for professor Andrzej Kokowski on his 65th birthday, t. 2 / red. Barbara Niezabiatowska-Wiśniewska, Piotr Łuczkiewicz, Sylwester Sadowski, Marta Stasiak-Cyran, Michael Erdrich
  ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Drukarnia Akapit na zlecenie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 522-529
  ISBN: 978-83-7825-043-2
  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego