logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: MAZANOWSKA EWA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/7
AUTORZY: Ewa Mazanowska.
TYTUŁ: Patologie systemu motywacyjnego : przyczyny i skutki
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Pathology of motivation system : reasons and consequences
¬RÓDŁO: Współczesna Gospodarka, [dokument elektroniczny]. - 2013, Vol. 4, nr 3, s. 27-36
TRYB DOSTĘPU: http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2013/10/E_Mazonowska_WG_3_ZiE.pdf [dostęp 7.1.2013]
e-ISSN: 2082-677X

UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • patologie systemu motywacyjnego
 • mobbing
 • dyskryminacja
 • molestowanie seksualne
 • wypalenie zawodowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • motivational system pathologies
 • bullying
 • discrimination
 • sexual harassment
 • burnout

  Adres url:
  2/7
  AUTORZY: Ewa Mazanowska.
  TYTUŁ: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna i perspektywy jej prawidłowego rozwoju
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Warmia-Mazury Special Economic Zone and its proper perspective development
  ¬RÓDŁO: Współczesna Gospodarka, [dokument elektroniczny]. - 2014, Vol. 5, nr 3, s. 71-82
  TRYB DOSTĘPU: http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2014/10/6_E_Mazanowska_WG_3_2014_ZiE.pdf [dostęp 11.12.2014]
  e-ISSN: 2082-677X

  UWAGI: Bibliogr. 29 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • specjalna strefa ekonomiczna
 • gospodarka
 • przedsiębiorstwo
 • województwo warmińsko-mazurskie
 • rozwój

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • special economic zone
 • economy
 • enterprise
 • Warmia and Mazury
 • development

  Adres url:
  3/7
  AUTORZY: Ewa Mazanowska.
  TYTUŁ: Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w ujęciu ekonomii behawioralnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Human resource management in terms of behavioral economics
  ¬RÓDŁO: Współczesna Gospodarka, [dokument elektroniczny]. - 2014, Vol. 5, nr 4, s. 81-90
  TRYB DOSTĘPU: http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2015/01/6_E_Mazanowska_WG_4_2014_ZiE_pdf.pdf [dostęp 15.09.2015]
  e-ISSN: 2082-677X

  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ekonomia behawioralna
 • kapitał ludzki
 • zachowania ludzkie
 • potencjał pracowniczy
 • organizacja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • beahavioral economics
 • human capital
 • human behavior
 • potential labor
 • organization

  Adres url:
  4/7
  AUTORZY: Ewa Mazanowska.
  TYTUŁ: Konflikt jako etiologia powstawania patologii w organizacji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Conflict as a source etiology pathology in organization
  ¬RÓDŁO: Współczesna Gospodarka, [dokument elektroniczny]. - 2015, Vol. 6, nr 1, s. 53-65
  TRYB DOSTĘPU: http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2015/03/6_E__Mazanowska_WG_1_2015_ZiE.pdf [dostęp 3.08.2015]
  e-ISSN: 2082-677X

  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • konflikt
 • organizacja
 • patologie
 • relacje interpersonalne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • conflict
 • organization
 • pathologies
 • interpersonal relations

  Adres url:
  5/7
  AUTORZY: Ewa Mazanowska.
  TYTUŁ: Przeciwdziałanie mobbingowi w organizacji na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej - uwarunkowania prawne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Preventing bullying in the organisation in selected countries of the European Union - legal considerations
  ¬RÓDŁO: International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej, [dokument elektroniczny]. - 2015, nr 34, s. 152-162
  TRYB DOSTĘPU: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=1668 [dostęp 09.12.2015]
  p-ISSN: 2300-6102
  e-ISSN: 2353-9496

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • psychological harassment
 • legal regulations
 • Member States of the European Union

  Adres url:
  DOI:
  6/7
  AUTORZY: Ewa Mazanowska.
  TYTUŁ: Wpływ nagród i kar na postawy podwładnych i kierowników w organizacjach
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Influence of rewards and penalties on attitudes subordinates and managers in organizations
  ¬RÓDŁO: Nasze Studia : zeszyty studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 2015, nr 7, s. 236-248
  p-ISSN: 1731-6707

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kierowanie
 • nagradzanie
 • karanie
 • organizacja

  Adres url:
  7/7
  AUTORZY: Ewa Mazanowska.
  TYTUŁ: Dynamika zachowań pracowników w innowacyjnym procesie zmian
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The dynamics of employee behaviour in the process of innovative change
  ¬RÓDŁO: Współczesna Gospodarka, [dokument elektroniczny]. - 2017, Vol. 8, nr 1, s. 93-104
  TRYB DOSTĘPU: http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2017/04/7_E_Mazanowska_WG_1_2017_ZiE.pdf [dostęp 11.04.2017]
  e-ISSN: 2082-677X

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • innowacje
 • zachowania
 • pracownik

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • innovation
 • behavior
 • employee

  Adres url:
    Wy¶wietl ponownie stosuj±c format:
 • Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego