logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: NIESIOBĘDZKA MAŁGORZATA
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/26
AUTORZY: Małgorzata Niesiobędzka.
TYTUŁ: Konsekwencje złożoności systemu podatkowego
ŹRÓDŁO: Polityka Społeczna. - 2009, R. 36, nr 3 (420), s. 16-20
p-ISSN: 0137-4729

UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/26
AUTORZY: Małgorzata Niesiobędzka.
TYTUŁ: Relacje podatnik - państwo jako predykatory moralności podatkowej
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Taxpayer - state relations as predictors of fiscal morality
ŹRÓDŁO: Psychologia Społeczna. - 2009, T. 4, nr 3, s. 123-132
p-ISSN: 1896-1800

UWAGI: Bibliogr. 53 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • moralność podatkowa
 • sprawiedliwość proceduralna
 • sprawiedliwość dystrybucyjna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • tax morale
 • procedural justice
 • distributive justice

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/26
  AUTORZY: Małgorzata Niesiobędzka.
  TYTUŁ: Udział dzieci w decyzjach konsumenckich dotyczących produktów przeznaczonych do ich użytku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Children's participation in consumer decisions concerning products of their own usage
  ŹRÓDŁO: Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, R. 54, nr 1, s. [115]-124
  p-ISSN: 0023-5938

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • consumer decision
 • children
 • gender
 • age

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/26
  AUTORZY: Małgorzata Niesiobędzka.
  TYTUŁ: Osobowościowe podłoże skłonności do zakupów kompulsywnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Personality and compulsive buying tendency
  ŹRÓDŁO: Marketing i Rynek. - 2010, R. 17, nr 3, s. 23-26
  p-ISSN: 1231-7853

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/26
  AUTORZY: Anna Maria Zawadzka, Małgorzata Niesiobędzka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Płeć i konsumpcja
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Gender and consumption.
  ŹRÓDŁO: W: Między płcią a rodzajem : teorie, badania, aplikacje / pod red. nauk. Anety Chybickiej, Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
  OPIS FIZYCZNY: S. [47]-63
  ISBN: 978-83-7587-245-3
  UWAGI: Bibliogr. 30 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • gender
 • consumption

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/26
  AUTORZY: Anna Maria Zawadzka, Małgorzata Niesiobędzka.
  TYTUŁ: Preferencje konsumenckie w kryzysie i rozwoju gospodarczym z perspektywy samoregulacji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Consumer preferences in times of economic crisis and growth from self-regulatory perspective
  ŹRÓDŁO: Czasopismo Psychologiczne. - 2010, T. 16, nr 2, s. 253-264
  p-ISSN: 1425-6460

  UWAGI: Bibliogr. 45 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • consumer preferences
 • economic crisis
 • economic growth
 • self-regulation

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/26
  AUTORZY: Małgorzata Niesiobędzka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Skłonność do kupowania kompulsywnego a nieracjonalne korzystanie z kart kredytowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Compulsive buying tendency and irrational credit cards use
  ŹRÓDŁO: W: Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych : przedsiębiorczość-pieniądze-konsumpcja / red. nauk. Maryla Goszczyńska, Małgorzata Górnik-Durose
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Difin, 2010
  OPIS FIZYCZNY: S. [274]-288
  ISBN: 978-83-7641-287-0
  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kupowanie kompulsywne
 • karty kredytowe
 • ukryte koszty
 • zadłużanie się

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • compulsive buying
 • credit cards
 • hidden costs
 • debt

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/26
  AUTORZY: Małgorzata Niesiobędzka.
  TYTUŁ: Nastrój a skłonność do kupowania kompulsywnego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Mood and compulsive buying tendency
  ŹRÓDŁO: Marketing i Rynek. - 2011, R. 18, nr 9, s. 9-14
  p-ISSN: 1231-7853

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • compulsive buying
 • mood

  9/26
  AUTORZY: Małgorzata Niesiobędzka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Rodzinne uwarunkowania irracjonalnych zachowań konsumenckich
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The impact of family on irrational consumer behavior
  ŹRÓDŁO: W: Rodzina i praca w warunkach kryzysu / pod red. Lucyny Golińskiej, Eleonory Bielawskiej-Batorowicz
  ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011
  OPIS FIZYCZNY: S. [117]-127
  ISBN: 978-83-7525-566-9
  UWAGI: Bibliogr. 39 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • compulsive buying
 • money
 • economic socialization
 • parental attitudes

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/26
  AUTORZY: Małgorzata Niesiobędzka.
  TYTUŁ: Wpływ rodziny na skłonność kupowania kompulsywnego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The impact of the family on compulsive buying
  ŹRÓDŁO: Przegląd Psychologiczny. - 2012, T. 55, nr 3, s. 271-287
  p-ISSN: 0048-5675

  UWAGI: Bibliogr. 48 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • compulsive buying
 • family
 • family communication patterns

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/26
  AUTORZY: Małgorzata Niesiobędzka.
  TYTUŁ: Dlaczego nie płacimy podatków? : psychologiczna analiza uchylania się od opodatkowania
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013
  OPIS FIZYCZNY: 183 s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-7383-658-7
  UWAGI: Bibliogr. s. 165-180
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • tax evasion
 • tax compliance
 • tax morale
 • tax fairness

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/26
  AUTORZY: Małgorzata Niesiobędzka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Dzieci i młodzież jako konsumenci. Wyzwania i zagrożenia
  ŹRÓDŁO: W: Kultura konsumpcji - wartości, cele, dobrostan : psychologiczne aspekty zjawiska / red. Anna Maria Zawadzka, Małgorzata Niesiobędzka, Dorota Godlewska-Werner
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Liberi Libri, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 99-117
  ISBN: 978-83-63487-11-9
  UWAGI: Bibliogr. 64 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  13/26
  AUTORZY: Małgorzata Niesiobędzka.
  TYTUŁ: Jak wzmocnić dyscyplinę podatkową? Wpływ charakteru komunikatu perswazyjnego i moralności podatkowej na zachowanie podatników
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: How to enhance fiscal discipline? The impact of nature of persuasive message and tax morale on taxpayers' behavior
  ŹRÓDŁO: Psychologia Społeczna. - 2014, T. 9, nr 4, s. 445-454
  p-ISSN: 1896-1800

  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • uchylanie się od opodatkowania
 • perswazja
 • moralność podatkowa

  Adres url:
  DOI:
  14/26
  TYTUŁ: Kultura konsumpcji - wartości, cele, dobrostan : psychologiczne aspekty zjawiska / red. Anna Maria Zawadzka, Małgorzata Niesiobędzka, Dorota Godlewska-Werner
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Liberi Libri, 2014
  OPIS FIZYCZNY: 176 s., il.
  ISBN: 978-83-63487-11-9
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdziałach
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kultura konsumpcji
 • wartości
 • dobrostan
 • dzieci
 • reklama
 • rodzina
 • praca

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • consumer culture
 • values
 • well-being
 • organization
 • children
 • adolesents
 • family
 • advertising

  15/26
  AUTORZY: Małgorzata Niesiobędzka.
  TYTUŁ: Relations between procedural fairness, tax morale, institutional trust and tax evasion
  ŹRÓDŁO: Journal of Social Research & Policy. - 2014, Vol. 5, iss. 1, s. 1-12
  p-ISSN: 2067-2640
  e-ISSN: 2068-9861

  UWAGI: Bibliogr. 63 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • tax evasion
 • tax morale
 • procedural fairness
 • trust

  Adres url:
  16/26
  AUTORZY: Małgorzata Niesiobędzka.
  TYTUŁ: Sprawiedliwość proceduralna a zaangażowanie pracowników
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Procedural fairness and employee engagement
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - 2014, nr 2 (97), s. [73]-83
  p-ISSN: 1641-0874

  UWAGI: Bibliogr. 29 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • sprawiedliwość proceduralna
 • przywiązanie do organizacji
 • przywiązanie afektywne
 • przywiązanie normatywne
 • przywiązanie trwania
 • zaangażowanie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • procedural fairness
 • organizational attachment / commitment
 • affective attachment / commitment
 • normative attachment / commitment
 • continuance attachment / commitment
 • commitment

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  17/26
  AUTORZY: Małgorzata Niesiobędzka.
  TYTUŁ: Sprawiedliwość proceduralna podatków
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Procedural tax fairness
  ŹRÓDŁO: Optimum : studia ekonomiczne. - 2014, nr 4 (70), s. [101]-110
  p-ISSN: 1506-7637

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • podatki
 • sprawiedliwość
 • sprawiedliwość proceduralna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • taxes
 • fairness
 • procedural fairness

  Adres url:
  18/26
  AUTORZY: Małgorzata Niesiobędzka.
  TYTUŁ: Typology of taxpayers and tax policy
  ŹRÓDŁO: Polish Psychological Bulletin. - 2014, Vol. 45, no. 3, s. 372-379
  p-ISSN: 0079-2993
  e-ISSN: 1641-7844

  UWAGI: Bibiogr. 56 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • taxpayers
 • tax compliance
 • tax evasion
 • tax morale
 • tax fairness

  Adres url:
  DOI:
  19/26
  AUTORZY: Małgorzata Niesiobędzka, Michał Gessek.
  TYTUŁ: Wpływ tempa muzyki na zachowania e-konsumenta
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The influence of music tempo on e-consumer behavior
  ŹRÓDŁO: Marketing i Rynek. - 2014, R. 21, nr 3, s. 25-30
  p-ISSN: 1231-7853

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • tempo muzyki
 • zachowania konsumenckie
 • e-zakupy

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • music tempo
 • consumer behavior
 • e-purchasing

  20/26
  AUTORZY: Małgorzata Niesiobędzka, Anna Maria Zawadzka, Dominika Kopka.
  TYTUŁ: Kupowanie kompulsywne on-line i problematyczne użytkowanie Internetu a płeć
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Compulsive buying on-line, problematic Internet use and gender
  ŹRÓDŁO: Marketing i Rynek. - 2015, R. 22, nr 1, s. 33-38
  p-ISSN: 1231-7853

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kupowanie kompulsywne
 • e-zakupy
 • uzależnienie od Internetu
 • płeć

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • compulsive buying
 • e-buying
 • Internet addiction
 • gender

  Adres url:
  21/26
  AUTORZY: Anna Maria Zawadzka, Natasza Kosakowska-Berezecka, Małgorzata Niesiobędzka.
  TYTUŁ: Self-esteem, readiness for self-improvement and life satisfaction in Indian and Polish female students
  ŹRÓDŁO: Polish Psychological Bulletin. - 2016, Vol. 47, no. 2, s. 179-185
  p-ISSN: 0079-2993
  e-ISSN: 1641-7844

  UWAGI: Bibiogr. 54 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • life satisfaction
 • self-improvement across cultures
 • women's collective & personal self-esteem

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
  22/26
  AUTORZY: Małgorzata Niesiobędzka.
  TYTUŁ: Wpływ perspektywy, prawdopodobieństwa kontroli skarbowej i moralności podatkowej na zachowanie podatników
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The impact of prospect, tax audit and tax morale on taxpayers' behavior
  ŹRÓDŁO: Studia Psychologiczne, [dokument elektroniczny]. - 2016, T. 54, z. 1, s. 55-66
  TRYB DOSTĘPU: www.studiapsychologiczne.pl/pdf-66464-5864?filename=WP%C5%81YW%20PERSPEKTYWY,.pdf [dostęp 10.02.2017]
  p-ISSN: 0081-685X
  e-ISSN: 2300-8520

  UWAGI: Bibliogr. 60 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • uchylanie się od opodatkowania
 • moralność podatkowa
 • teoria perspektywy

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • tax evasion
 • tax morale
 • prospect theory

  Adres url:
  DOI:
  23/26
  TYTUŁ: Tajemnice reklamy : o tym, jak reklama wpływa na dzieci i młodzież / red. Anna Maria Zawadzka, Małgorzata Niesiobędzka
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów : LiberiLibri, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 146 s., il.
  ISBN: 978-83-63487-23-2
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  24/26
  AUTORZY: Anna Maria Zawadzka, Aleksandra Lewandowska-Walter, Małgorzata Niesiobędzka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Związki materializmu i duchowości rodziców i nastolatków
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Do materialistic vs. religious parents tend to have materialistic vs. religious children respectively?
  ŹRÓDŁO: W: Studia Humanistica Gedanensia, t. 5 / [zespół red. Mirosław Paracki, Franciszek Makurat]
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego : Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego : Klub Inteligencji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 125-143
  ISBN: 83-910605-5-1
  UWAGI: Bibliogr. 46 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • transmisja międzypokoleniowa
 • materializm
 • religijność
 • adolescent
 • jakość związku rodziców

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • intergenerational transmission
 • materialism
 • religiousness
 • adolescent
 • quality of parents' relationship

  25/26
  AUTORZY: Małgorzata Niesiobędzka.
  TYTUŁ: An experimental study of the bandwagon effect in conspicuous consumption
  ŹRÓDŁO: Current Issues in Personality Psychology. - 2018, Vol. 6, no. 1, s. 26-33
  p-ISSN: 2353-4192
  e-ISSN: 2353-561X

  UWAGI: Bibliogr. 49 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • conspicuous consumption
 • bandwagon effect
 • aspirational group
 • experiment

  Adres url:
  DOI:
  26/26
  AUTORZY: Anna Maria Zawadzka, Małgorzata Niesiobędzka, Magdalena Żemojtel-Piotrowska.
  TYTUŁ: Does our well-being decrease when we value high materialistic aspirations or when we attain them?
  ŹRÓDŁO: Psychologia Społeczna. - 2018, T. 13, nr 1, art. no. e25504 s. 1-14
  p-ISSN: 1896-1800

  UWAGI: Bibliogr. 51 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Adres url:
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego