logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: NIEWIADOMSKI PRZEMYSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 66Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/66
AUTORZY: Przemysław Niewiadomski, Bogdan Nogalski.
TYTUŁ: Kryterium zwinnego zakładu wytwórczego - strategiczny model biznesowy w przedsiębiorstwie wiedzy
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Agile manufacturing plant criterion - strategic business model in a knowledge enterprise
ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2012, nr 260, s. [314]-327
p-ISSN: 1899-3192

UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
UWAGI: Tyt. nru: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zwinny zakład wytwórczy
 • model biznesowy
 • przedsiębiorstwo wiedzy

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • agile manufacturing plant
 • business model
 • knowledge enterprise

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Szczupłe wytwarzanie - paradygmat lidera kosztowego w przedsiębiorstwie wiedzy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Lean manufacturing - cost leader paradigm in a knowledge enterprise
  ŹRÓDŁO: Przegląd Organizacji. - 2012, nr 8 (871), s. 15-19
  p-ISSN: 0137-7221

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Absorbcja wiedzy inżynierskiej w praktyce zarządzania : kontekst strategii przywództwa kosztowego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Absorption of engineering knowledge in management : context of the cost leadership strategy
  ŹRÓDŁO: Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - 2013, nr 5 (158), s. 11-29
  p-ISSN: 0137-5466
  e-ISSN: 2300-2530

  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zarządzanie wiedzą
 • strategia przywództwa kosztowego
 • inżynieria zarządzania
 • wiedza inżynierska
 • wiedza menedżerska

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • knowledge management
 • cost leadership strategy
 • engineering management
 • engineering knowledge
 • managerial (management) knowledge

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/66
  AUTORZY: Przemysław Niewiadomski, Bogdan Nogalski.
  TYTUŁ: Analiza wartości produktu metodą punktową
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Analysis of product value according to point method
  ŹRÓDŁO: Przegląd Organizacji. - 2013, nr 6 (881), s. 18-25
  p-ISSN: 0137-7221

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Doskonalenie procesu doboru dostawcy jako przejaw uczenia się organizacji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Improvement of the spplier slection pocess as a sgn of oganizational larning
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2013, nr 310, s. 397-410
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/66
  AUTORZY: Przemysław Niewiadomski, Bogdan Nogalski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Doskonalenie procesu oceny kompetencji wykonawczych w elastycznym zakładzie wytwórczym
  ŹRÓDŁO: W: Zarządzanie ludźmi : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Hanny Karaszewskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 111-[124]
  ISBN: 978-83-231-3085-7
  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • proces produkcji
 • ocena kompetencji wykonawczych
 • modelowanie kompetencji
 • elastyczność oparta na kompetencjach

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • production process
 • assessment of executive competencies
 • modelling of competencies
 • competence-based flexibility

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Engineering expertise as an attribute of a contemporary sales manager on the market of industrial goods : own research
  ŹRÓDŁO: W: Contemporary economies in the face of new challenges : economic, social and legal aspects / ed. by Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Tomasz Rojek
  ADRES WYDAWNICZY: Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 659-674
  ISBN: 978-83-62511-03-7
  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Implementacja wybranych metod szczupłego zarządzania produktem w elastycznym zakładzie wytwórczym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Implementation of selected methods of lean management with a product at a flexible production plant
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2013, nr 277, s. [182]-194
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Zmiana warunkiem sukcesu. Współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • szczupłe zarządzanie
 • elastyczny zakład wytwórczy
 • szczupły produkt

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Lean Management
 • flexible manufacturing plant
 • lean product

  Adres url:
  9/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: International exchange as a means of profit control in the practice of flexible manufacturing plants
  ŹRÓDŁO: W: Management science in transition period in South Africa and Poland / sci. ed. Janusz Teczke, Nic Terblanche
  ADRES WYDAWNICZY: Cracow ; Stellenbosch : International Management Foundation. Cracow University of Economics : Department of Business Management. Stellenbosch University, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 207-224
  ISBN: 978-83-937642-0-4 (Polish)
  ISBN: 978-0-620-56866-1 (Rep. of South Africa)
  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Koncepcja oceny dostawcy w elastycznym zakładzie wytwórczym : strategiczna perspektywa sukcesu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The concept of supplier assessment in a flexible manufacturing plant : a strategic perspective
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2013, R. 11, nr 4, cz. 2, s. 289-304
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • łańcuch dostaw
 • zaopatrzenie
 • kwalifikacja dostawcy
 • adaptabilność dostawcy

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • supply chain
 • procurement
 • supplier's qualification
 • supplier's adaptive behaviour

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/66
  AUTORZY: Przemysław Niewiadomski, Bogdan Nogalski.
  TYTUŁ: Koncepcja oceny opłacalności przedsięwzięć rozwojowych w elastycznym zakładzie wytwórczym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Assesment concept of profitability of developmental businesses in a flexible manufacturing plant
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. - 2013, z. 55, s. [5]-19
  p-ISSN: 0137-2599

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Marża jako kryterium racjonalności implementacji w elastycznie zorientowanym rodzinnym zakładzie wytwórczym
  ŹRÓDŁO: W: Efektywność organizacji / red. nauk. Marek Cisek, Anna Marciniuk-Kluska
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 113-127
  ISBN: 978-83-63773-38-0
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  13/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Model wiedzy inżynierskiej w doskonale elastycznym zakładzie wytwórczym - koncepcja i zastosowanie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Engineering knowledge model at an ideally flexible manufacturing plant - concept and application
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2013, nr 299, s. [61]-74
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Wiedza w zarządzaniu współczesną organizacją
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • wiedza
 • elastyczność
 • zakład wytwórczy

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • knowledge
 • flexibility
 • manufacturing plant

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/66
  AUTORZY: Przemysław Niewiadomski, Bogdan Nogalski.
  TYTUŁ: Product flexibility model and practice of manufacturing plants
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Model elastyczności produktowej a praktyka zakładów wytwórczych
  ŹRÓDŁO: Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. - 2013, Vol. 58, nr 1, s. 130-132
  p-ISSN: 1642-686X

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • elastyczność produktu
 • zakłady wytwórcze
 • maszyny rolnicze

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • product flexibility
 • manufacturing plants
 • farm machines

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  15/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ryzyko walutowe w transakcjach elastycznego zakładu wytwórczego
  ŹRÓDŁO: W: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym : aspekty podmiotowe i przedmiotowe / red. nauk. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Paweł Bartkowiak
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. [37]-53
  ISBN: 978-83-7417-743-6
  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  16/66
  AUTORZY: Przemysław Niewiadomski, Bogdan Nogalski.
  TYTUŁ: Sieciowa forma organizacji produkcji przekładni napędu rozrzutnika obornika
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Network form of the production organization for a manure spreader drive transmission
  ŹRÓDŁO: Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna. - 2013, nr 3, s. 22-24
  p-ISSN: 1732-1719

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • organizacja sieciowa
 • sieć kooperantów strategicznych
 • przekładnia przenośnika
 • rozrzutnik obornika

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • network organization
 • network of strategic business partners
 • conveyor gearbox
 • manure spreade

  Adres url:
  17/66
  AUTORZY: Przemysław Niewiadomski, Bogdan Nogalski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Strategia dyferencjacji produktu jako determinanta wzrostu wartości zakładu wytwórczego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Product differentiation strategy as a growth determinant of a manufacturing plant
  ŹRÓDŁO: W: Paradygmaty i instrumenty kreowania wartości przedsiębiorstwa / pod red. A. Nataszy Duraj i Marzeny Papiernik-Wojdery
  ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. [77]-90
  ISBN: 978-83-7525-867-7
  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • differentiation strategy
 • product quality
 • manufacturing plant
 • value of the company

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  18/66
  AUTORZY: Przemysław Niewiadomski, Bogdan Nogalski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: The problem of waste minimization during raw material cutting in a flexible manufacturing plant : practical dimension
  ŹRÓDŁO: W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : perspektywa klienta i procesów wewnętrznych = Enterprise management : the customer perspective and internal processes management / red. Joanna Kałkowska, Edmund Pawłowski, Hanna Włodarkiewicz-Klimek
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. [79]-96
  ISBN: 978-83-7775-241-8
  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  19/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: The strategic dimension of product flexibility of a manufacturing plant : the concept and its application
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Strategiczny wymiar elastyczności produktowej zakładu wytwórczego : koncepcja i zastosowanie
  ŹRÓDŁO: Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - 2013, nr 1 (154), s. 47-64
  p-ISSN: 0137-5466
  e-ISSN: 2300-2530

  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zakłady wytwórcze
 • elastyczność
 • rekonfiguracja i integracja procesu wytwarzania

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • manufacturing facilities
 • flexibility
 • reconfiguration and integration of their manufacturing processes
 • market

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  20/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wymiana barterowa jako ekonomicznie uzasadniona strategia rozwoju elastycznego zakładu wytwórczego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Barter exchange as an economically justified development strategy of a flexible manufacturing company
  ŹRÓDŁO: W: Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 229-243
  ISBN: 978-83-62511-18-1
  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  21/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zasoby finansowe jako kryterium elastyczności produktowej zakładu wytwórczego : implementacja modelu decyzyjnego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Financial resources as a manufacturing flexibility criterion of a production plant : implementation of a decision-making model
  ŹRÓDŁO: W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań : praca zbiorowa / pod red. Jana Brzóski, Jana Pyki
  ADRES WYDAWNICZY: Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 447-460
  ISBN: 978-83-85587-32-3
  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  22/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Czynniki kształtujące koszty w procesie implementacji wyrobu złożonego : rekomendacje dla elastycznego wytwórcy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Factors shaping costs in the implementation process of a complex product : recommendations for a flexible manufacturer
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2014, nr 66, s. 419-433
  p-ISSN: 1733-2842

  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • planowanie finansowe
 • strategia finansowa
 • elastyczny zakład produkcyjny
 • wyrób złożony

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • financial planning
 • financial strategy
 • flexible manufacturing plant
 • complex product

  Adres url:
  23/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Czynniki motywujące elastyczność implementacyjną w praktyce zakładów wytwórczych - metoda oceny
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Factors motivating implementating flexibility in the practice of manufacturing plants. Evaluation method
  ŹRÓDŁO: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2014, 304, s. 117-130
  p-ISSN: 0208-6018

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • elastyczność organizacji
 • motywacje
 • przedsiębiorstwo produkcyjne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • organisational flexibility
 • motivation
 • production enterprise

  Adres url:
  24/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Dopasowanie zasobowe jako warunek elastyczności produktowej i determinanta konkurencyjności zakładu wytwórczego : ocena istotności wymagań
  ŹRÓDŁO: W: Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu / red. nauk. Jan Stachowicz, Maria Nowicka-Skowron, Ludmila. A. Voronina
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 225-[249]
  ISBN: 978-83-7285-757-6
  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  25/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Doskonalenie produktu złożonego jako przejaw strategii dyferencjacji na rynku mechanizacji rolnictwa
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Improving a complex product as a manifestation of differentiation strategy on the market of agricultural mechanization
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - 2014, z. 73, s. [441]-457
  p-ISSN: 1641-3466

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • dyferencja jakościowa
 • jakość wyrobu
 • przewaga rynkowa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • qualitative differentiation
 • product quality
 • market advantage

  Adres url:
  26/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Elastyczność jako przejaw kultury organizacyjnej w elastycznych zakładach wytwórczych
  ŹRÓDŁO: W: Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach / red. nauk. Katarzyna Szymańska
  ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [87]-102
  ISBN: 978-83-7283-601-4
  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  27/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Elastyczność produktowa jako domena przedsiębiorstwa wytwórczego w sektorze mechanizacji rolnictwa
  ŹRÓDŁO: W: Nowe tendencje w zarządzaniu, t. 5 / red. Marek Pawlak
  ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [221]-236
  ISBN: 978-83-7702-877-3
  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  28/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Elastyczność produktowa jako przejaw zmian i determinanta doskonalenia konkurencyjnego zakładu wytwórczego : koncepcja oceny
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Product flexibility as an indication of changes and a determinant of a perfectly competitive manufacturing facility : assessment concept
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2014, nr 359, s. [220]-234
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Zmiana warunkiem sukcesu. Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • doskonalenie organizacji
 • doskonałość
 • elastyczność produktowa
 • konkurencyjność
 • wiedza
 • uczenie się organizacji

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • improvement of organization
 • excellence
 • product flexibility
 • competitiveness
 • knowledge
 • learning of organization

  Adres url:
  DOI:
  29/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Elastyczność w obliczu wyzwań globalnej gospodarki : kontekst dopasowania rynkowego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Flexibility in the face of the global economy challanges : a market adaptation context
  ŹRÓDŁO: W: Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 123-138
  ISBN: 978-83-62511-98-3
  UWAGI: Bibliogr. 38 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • flexibility
 • economy globalisation
 • currency rate risk
 • manufacturing plant

  30/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Flexibility as a manifestation of an organization's positive potential based on knowledge
  ŹRÓDŁO: Journal of Positive Management. - 2014, Vol. 5, no. 2, s. 64-81
  p-ISSN: 2083-103X
  e-ISSN: 2392-1412

  UWAGI: Bibliogr. 33 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • flexibility
 • positive potential of the organization
 • non-financial incentive system
 • innovations

  Adres url:
  DOI:
  31/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Implementacja strategii przywództwa kosztowego w zaopatrzeniu surowcowym na rynku mechanizacji rolnictwa : rekomendacje dla elastycznego wytwórcy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Concept of a flexible organization as a manifestation of cost leadership strategy model's implementation
  ŹRÓDŁO: Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - 2014, nr 1A (159), s. 177-192
  p-ISSN: 0137-5466
  e-ISSN: 2300-2530

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • elastyczna organizacja
 • przywództwo kosztowe
 • model strategii
 • surowiec
 • odchudzanie surowca (lean)

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • flexible organization
 • cost leadership
 • strategy model
 • resource
 • leaning of resources

  Adres url:
  32/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Koncepcja oceny przedsięwzięć innowacyjnych w elastycznym zakładzie wytwórczym : rekomendacje dla innowacji produktowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Assessment concept of innovative projects in a flexible manufacturing plant : recommendations for product innovations
  ŹRÓDŁO: Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 2014, 183/2, s. [121]-131
  p-ISSN: 2083-8611

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań. Cz. 2
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  33/66
  AUTORZY: Przemysław Niewiadomski, Bogdan Nogalski.
  TYTUŁ: Kryteria konkurencyjności wyrobów w elastycznej organizacji : perspektywa wytwórcy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Competition criteria of products at a flexible organization : manufacturer's perspective
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2014, nr 340, s. [509]-524
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • produkt
 • ocena atrakcyjności wyrobu
 • siedmiokryterialny model
 • zakład wytwórczy

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • product
 • product attractiveness rating
 • seven-criterion model
 • manufacturing facility

  DOI:
  34/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Metodyka oceny pracowników wykonawczych w elastycznym zakładzie wytwórczym - koncepcja i zastosowanie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The methodics of labor workers performance appraisal in a flexible manufacturing plant - concept and application
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2014, nr 349, s. 254-271
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 37 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ocena pracowników
 • kompetencje
 • kompetencje pracownicze
 • elastyczność organizacji

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • employee appraisal
 • competences
 • employees competences
 • organisational flexibility

  Adres url:
  DOI:
  35/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Modelowanie wieloaspektowych uwarunkowań w procesach implementacyjnych zakładu wytwórczego sektora mechanizacji rolnictwa : implikacje dla elastyczności
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Modelling multi-faceted determinants in the implementation processes of a manufacturing plant in the sector of agricultural machinery : implications for flexibility
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. - 2014, T. 27, 2, s. [327]-348
  p-ISSN: 2084-2686

  UWAGI: Bibliogr. 29 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • elastyczność
 • wieloaspektowe uwarunkowania w procesach implementacyjnych
 • zakład wytwórczy
 • mechanizacja rolnictwa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • flexibility
 • multi-faceted determinants in implementation process
 • manufacturing plant
 • agricultural machinery

  Adres url:
  36/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Renta ekonomiczna jako warunek strategii implementacji wyrobu gotowego i determinanta elastycznego wytwórcy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Economic rent as a condition of implementation strategy of a finished product and a determinant of a flexible manufacturer
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2014, nr 366, s. 381-394
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • renta ekonomiczna
 • elastyczność wytwórcy
 • implementacja wyrobu gotowego
 • rynek mechnizacji rolnictwa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • economic rent
 • manufacturer's flexibility
 • implementation of the finished product
 • market of agricultural mechanization

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  37/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Technologia jako zasób implikujący granice elastyczności produktowej zakładu wytwórczego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Technology as resource implying limits of product flexibility of manufacturing plant
  ŹRÓDŁO: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - 2014, z. 136, s. [83]-101
  p-ISSN: 1234-8872

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • granice możliwości implementacyjnych
 • elastyczność organizacji
 • zasoby rzeczowe
 • zasoby technologiczne
 • technologia wytwarzania

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • limits of the manufacturing possibilities
 • flexibility of organisation
 • physical resources
 • technological resources
 • manufacturing technology

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  38/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Uwarunkowania stabilności i rozwoju organizacji na rynku mechanizacji rolnictwa : elastyczność jako atrybut wytwórcy
  ŹRÓDŁO: W: Stabilność organizacji we współczesnej gospodarce / red. nauk. Marek Cisek, Teresa Nowogródzka
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 172-197
  ISBN: 978-83-64437-17-5
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 292-315
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  39/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Wskaźnik głębokości wytwarzania a koszty na przykładzie przekładni ślimakowej napędu rozrzutnika obornika
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Indicator of the production depth and costs on the basis of the worm gear of manure spreader drive
  ŹRÓDŁO: Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna. - 2014, nr 5, s. 22-24
  p-ISSN: 1732-1719

  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • wskaźnik głębokości wytwarzania
 • przekładnia ślimakowa
 • koszty produkcji

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • indicator of the production depth
 • worm gear
 • production costs

  Adres url:
  40/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zarządzanie różnorodnością produktową atrybutem elastycznej organizacji : holistyczne ujęcie portfela produktowego
  ŹRÓDŁO: W: Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / pod red. Adama Stabryły i Tomasza Małkusa
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Mfiles.pl, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [145]-156
  ISBN: 978-83-935104-5-0
  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  41/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Zdolność do innowacji jako kompetencja elastycznego wytwórcy : od teorii do praktyki zarządzania
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ability to innovation as a competence of the flexible manufacturer : from theory to practice of management
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. - 2014, T. 37, s. 67-84
  p-ISSN: 1899-9867

  UWAGI: Bibliogr. 47 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  42/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Dobór technologii a koszty w procesie produkcji podzespołu przekładni ślimakowej rozrzutnika obornika
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The choice of technology and the costs in manufacturing process of the worm drive component of the manure spreader
  ŹRÓDŁO: Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna. - 2015, nr 3, s. 6-9
  p-ISSN: 1732-1719

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • przekładnia ślimakowa
 • koło przekładni
 • ślimacznica
 • technologia wytwarzania
 • koszty produkcji

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • worm drive
 • worm drive wheels
 • worm wheel
 • manufacturing technology
 • manufacturing costs

  Adres url:
  43/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Durability as a criterion of complex product quality on the example of a component in the form of the manure spreader gearbox shaft
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Wytrzymałość jako kryterium jakości produktu złożonego na przykładzie podzespołu w postaci wałka przekładni rozrzutnika obornika
  ŹRÓDŁO: Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. - 2015, Vol. 60, nr 1, s. 50-54
  p-ISSN: 1642-686X

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • jakość produktu
 • wytrzymałość
 • rozrzutnik obornika
 • wałek przekładni

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • product quality
 • durability
 • manure spreader
 • gearbox shaft

  Adres url:
  44/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski, Agnieszka Szpitter.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Flexibility of the manufacturing plant's functioning as a manifestation of its strategic business relations on international markets : case study
  ŹRÓDŁO: W: Management science during destabilization : global perspective, vol. 6 / sci. eds.: Tengiz Chachibaia, Halina Łyszczarz, Agnieszka Żak
  ADRES WYDAWNICZY: Cracow ; Tbilisi : International Management Fundation : Cracow University of Economics, cop. 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 83-101
  ISBN: 978-83-937642-4-2
  ISBN: 978-9941-0-7786-9
  UWAGI: Bibliogr. 35 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  45/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Implementacja systemu pomiaru kosztów pracy w procesie produkcji części i podzespołów na rynku maszyn rolniczych - ku elastycznej organizacji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The implementation of the measurement system of labour costs in the process of parts and sub-assemblies manufacture on the agricultural machinery market - towards a flexible organisation
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2015, nr 73, s. 59-74
  p-ISSN: 1733-2842
  e-ISSN: 2300-4460

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ryzyko, zarządzanie, wartość
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • praca
 • koszty pracy
 • system kontroli kosztów
 • elastycznośc organizacji

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • labour
 • labour costs
 • costs control system
 • flexibility of organisation

  Adres url:
  46/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Innowacyjność technologii a koszty produkcji wyrobu złożonego w wybranym procesie wytwórczym : studium przypadku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Technology innovation and manufacturing costs of a complex product in the selected manufacturing process : case study
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - 2015, z. 83, s. 457-478
  p-ISSN: 1641-3466

  UWAGI: Bibliogr. 45 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zarządzanie innowacjami
 • zmiany technologiczne
 • koszty wytwarzania
 • szczupła organizacja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • innovation management
 • technological changes
 • manufacturing costs
 • lean organization

  Adres url:
  47/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Koncepcja i zastosowanie systemu ekspertowego wspomagającego działania implementacyjne -profilaktyka antykryzysowa w obszarze kosztów
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Concept and application of the expert system supporting the implementation activities - anti-crisis prevention in costs
  ŹRÓDŁO: Marketing i Rynek. - 2015, R. 22, nr 5, s. 187-205
  p-ISSN: 1231-7853

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  UWAGI: Artykuł na płycie CD
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • systemy ekspertowe
 • sztuczna inteligencja
 • działania implementacyjne
 • profilaktyka antykryzysowa w obszarze kosztów

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • expert systems
 • artificial intelligence
 • implementation activities
 • anti-crisis prevention in costs

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  48/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Metoda szacowania kosztów pracy a premiowanie pracowników produkcyjnych
  ŹRÓDŁO: W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych : praca zbiorowa / pod red. Marka Makowca
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Zachowań Organizacyjnych, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 131-140
  ISBN: 978-83-941580-2-6
  ISBN: 978-83-941580-3-3 (online)
  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  49/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Model racjonalnej decyzji implementacyjnej wytwórcy na rynku mechanizacji rolnictwa : koncepcja i zastosowanie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Model of a rational implementation decision of a manufacturer on the market of agricultural mechanisation : concept and application
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2015, 386, s. 193-208
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • model racjonalnej decyzji implementacyjnej
 • racjonalność
 • efektywność
 • portfel produktowy
 • zakład wytwórczy
 • rynek mechanizacji rolnictwa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • model of a rational implementation decision
 • rationality
 • efficiency
 • product portfolio
 • manufacturing plant
 • agricultural mechanisation market

  Adres url:
  DOI:
  50/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Produkcja małoseryjna a efekt skali w zaopatrzeniu surowcowym - system ekspercki jako strategiczny zasób wiedzy w elastycznej organizacji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Low-volume production vs. economies of scale in the supply of raw materials - the expert system as strategic knowledge in a flexible organization
  ŹRÓDŁO: Marketing i Rynek. - 2015, R. 22, nr 9, s. 436-454
  p-ISSN: 1231-7853

  UWAGI: Bibliogr. 29 poz.
  UWAGI: Artykuł na płycie CD
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • elastyczność
 • efekt skali
 • zaopatrzenie surowcowe
 • system ekspercki

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • flexibility
 • economies of scale
 • supply of raw materials
 • expert system

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  51/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Strategia sieci i przedsiębiorstw w sieci. Wytworzyć czy kupić? : dylematy rozwoju współczesnych zakładów wytwórczych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Produce or buy : development dilemmas of modern production plants
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. - 2015, T. 32, 2, s. 253-266
  p-ISSN: 2084-2686

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • koszty
 • rachunek kosztów
 • wytworzyć czy kupić
 • racjonalność decyzji
 • kalkulacja wyrobów

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • costs
 • cost accounting
 • to produce or buy
 • rational decisions
 • calculation of products

  Adres url:
  52/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Zjawisko koincyndencji w sektorze mechanizacji rolnictwa : rekomendacje w kierunku elastyczności produktowej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Phenomenon of coincidence in the agricultural mechanisation sector : recommendations towards the product flexibility
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - 2015, nr 39, s. 191-209
  p-ISSN: 2080-4881
  e-ISSN: 1899-2382

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Zarządzanie, t. 4
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • koincyndencja
 • elastyczność produktowa
 • zakład wytwórczy

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • coincidence
 • product flexibility
 • manufacturing plant

  Adres url:
  53/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski, Agnieszka Szpitter.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Determinants of choice of the Polish manufacturer in the light of the foreign partners' assessment
  ŹRÓDŁO: W: Risks and opportunities - in search of equilibrium / ed. by Piotr Buła
  ADRES WYDAWNICZY: Cracow ; Saint Petersburg : International Management Foundation : Cracow University of Economics, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 89-103
  ISBN: 978-83-937642-6-6
  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  54/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Diagnozowanie stanu elastyczności przedsiębiorstwa wytwórczego sektora maszyn rolniczych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Flexibility state diagnosis of a manufacturing company of the agricultural machinery sector - concept and application
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2016, R. 14, nr 2, cz. 2, s. 261-274
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • diagnoza stanu elastyczności
 • sfery zarządzania
 • rynek maszyn rolniczych

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • flexibility state diagnosis
 • management spheres
 • agricultural machinery market

  55/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski, Agnieszka Szpitter.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Koncepcja metody pomiaru konkurencyjności portfela produktowego elastycznej organizacji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The concept of measurement method of product portfolio competitiveness of a flexible organisation
  ŹRÓDŁO: W: Meandry teorii i praktyki zarządzania : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Jana Lichtarskiego / pod red. Grażyny Osbert-Pociechy i Stanisława Nowosielskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 174-189
  ISBN: 978-83-7695-578-0
  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • pomiar konkurencyjności
 • portfel produktowy
 • elastyczność organizacji

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • competitiveness measurement
 • product portfolio
 • flexibility of the organisation

  56/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ: Twórczość jako domena elastyczności przedsiębiorstwa wytwórczego - próba jej oceny w sektorze maszyn rolniczych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Creativity as the domain of manufacturing company flexibility - attempt to its evaluation in the agricultural machinery sector
  ŹRÓDŁO: Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 2016, 280, s. 116-131
  p-ISSN: 2083-8611

  UWAGI: Bibliogr. 30 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • twórczość
 • przedsiębiorczość
 • innowacyjność
 • diagnozowanie twórczości
 • elastyczność

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • creativity
 • entrepreneurship
 • innovation
 • creativity diagnosis
 • flexibility

  Adres url:
  57/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski, Agnieszka A. Szpitter.
  TYTUŁ: Zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw w obliczu szans i zagrożeń związanych z kryzysem
  ŹRÓDŁO: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - 2016, z. 149, s. 147-169
  p-ISSN: 1234-8872

  UWAGI: Bibliogr. 35 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • inteligentne systemy wspomagające zarządzanie
 • elastyczność zaopatrzenia
 • dopasowanie dostawcy

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • intelligent systems supporting management
 • elasticity of supply
 • supplier matching

  Adres url:
  58/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski, Agnieszka A. Szpitter.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Bariery umiędzynaradawiania działalności zaopatrzeniowej w opinii polskich wytwórców - rekomendacje w kierunku elastycznej organizacji
  ŹRÓDŁO: W: Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego / red. nauk. Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 289-307
  ISBN: 978-83-8030-150-4
  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  59/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski, Agnieszka Szpitter.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Flexible sales manager in international business - an attempt to assess the extent of executed tasks
  ŹRÓDŁO: W: Management in the time of networks, cross-cultural activities and flexible organizations / sci. eds. Janusz Teczke, Piotr Buła
  ADRES WYDAWNICZY: Cracow : International Management Foundation. Cracow University of Economics, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 179-194
  ISBN: 978-83-947815-1-4
  UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  60/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Agnieszka A. Szpitter, Przemysław Niewiadomski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Problematyka badań w postępowaniach habilitacyjnych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu podejmowana w latach 2007-2016
  ŹRÓDŁO: W: Nauki ekonomiczne w XXI wieku : dylematy wyzwania, perspektywy : jubileusz 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / red. nauk. Czesław Zając
  ADRES WYDAWNICZY: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 225-240
  ISBN: 978-83-7695-665-7
  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  61/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski, Natalia Pawlak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Teoretyczne i praktyczne aspekty Lean Management - w kierunku strategii przywództwa kosztowego
  ŹRÓDŁO: W: Elementy inżynierii logistycznej : praca zbiorowa / pod red. Marka Fertscha
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 75-100
  ISBN: 978-83-63186-49-4
  UWAGI: Bibliogr. 42 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  62/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski, Agnieszka Szpitter.
  TYTUŁ: Creativity in the aspect of composition of business models of manufacturers from the agricultural machines sector: an attempt to assess the significance of the requirements
  ŹRÓDŁO: Journal of Management and Financial Sciences. - 2018, Vol. 11, iss. 31, s. 9-26
  p-ISSN: 1899-8968

  UWAGI: Bibliogr. 32 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • creativity
 • flexible business models
 • strategy
 • agricultural machinery sector

  Adres url:
  63/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski, Agnieszka Szpitter.
  TYTUŁ: Dynamic competences in the opinion of the machine sector experts - from management theory to practice
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Kompetencje dynamiczne w opinii ekspertów sektora maszynowego - od teorii do praktyki zarządzania
  ŹRÓDŁO: Management. - 2018, Vol. 22, no.1, s. 17-36
  p-ISSN: 1429-9321
  e-ISSN: 2299-193X

  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kompetencje dynamiczne
 • zasoby materialne
 • zasoby niematerialne
 • zdolności dynamiczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • dynamic competence
 • tangible resources
 • intangible resources
 • dynamic capabilities

  Adres url:
  DOI:
  64/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski, Agnieszka Szpitter.
  TYTUŁ: Przemysł czwartej generacji a strategiczne działania dostosowawcze polskich wytwórców sektora maszyn rolniczych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Industry 4.0 vs. strategic adaptation measures of Polish manufacturers from the agricultural machinery sector
  ŹRÓDŁO: Przegląd Organizacji. - 2018, nr 11 (946), s. 6-13
  p-ISSN: 0137-7221

  UWAGI: Bibliogr. 40 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  65/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski, Agnieszka Szpitter.
  TYTUŁ: Reconnaissance of the ability to profile a business model focused on market niches - expert self-assessment in the machine sector
  ŹRÓDŁO: Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - 2018, T. 19, z. 6, cz. 1, s. 41-52
  p-ISSN: 1733-2486
  e-ISSN: 2543-8190

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  UWAGI: Tyt. nru.: Emerging challenges in modern management
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • profiling ability
 • business model
 • market niche
 • flexibility
 • machine sector

  Adres url:
  66/66
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski, Agnieszka Szpitter.
  TYTUŁ: Technical dynamic capabilities in the opinion of Polish producers from the agricultural machines sector
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Techniczne zdolności dynamiczne w opinii polskich wytwórców sektora maszyn rolniczych
  ŹRÓDŁO: Management. - 2018, Vol. 22, no.2, s. 264-284
  p-ISSN: 1429-9321

  UWAGI: Bibliogr. 43 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Adres url:
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego