logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: OPORA ROBERT
Liczba odnalezionych rekordów: 57Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/57
AUTORZY: Robert Opora.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Udział zniekształceń poznawczych w myśleniu przestępczym u nieletnich pozostających w schronisku dla nieletnich
ŹRÓDŁO: W: Człowiek w obliczu prawa / pod red. nauk. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej
ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
OPIS FIZYCZNY: S. 125-138
ISBN: 978-83-7587-063-3
ISBN: 978-83-7326-539-4
UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/57
AUTORZY: Robert Opora.
TYTUŁ: Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
OPIS FIZYCZNY: 405 s., il., 24 cm
ISBN: 978-83-7326-657-5
UWAGI: Bibliogr. s. 351-371
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
3/57
AUTORZY: Robert Opora.
TYTUŁ: Poziom odporności psychicznej nieletnich pozostających pod nadzorem kuratora sądowego
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Resiliency of delinquent juveniles staying under probation supervision
ŹRÓDŁO: Studia Edukacyjne. - 2009, nr 10, s. [55]-70
p-ISSN: 1233-6688

UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
4/57
AUTORZY: Radosław Breska, Robert Opora.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Psychokorekcja zachowania osób odbywających karę pozbawienia wolności
ŹRÓDŁO: W: Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce / pod red. nauk. Moniki Marczak
ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 259-264
ISBN: 978-83-7326-600-1
ISBN: 978-83-7587-110-4
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
5/57
AUTORZY: Robert Opora.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Readaptacja społeczna skazanych za czyn pedofilny jako element prewencji kryminalnej
ŹRÓDŁO: W: Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych / pod red. Franciszka Kozaczuka
ADRES WYDAWNICZY: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. [454]-463
ISBN: 978-83-7338-497-2
UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
6/57
AUTORZY: Robert Opora.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Rozpoznawanie przyczyn zachowań agresywnych u uczniów
ŹRÓDŁO: W: Przemoc i agresja w szkole : od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania / red. nauk. Paweł Łuczeczko
ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. [47]-58
ISBN: 978-83-7405-467-6
UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
7/57
AUTORZY: Robert Opora.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Terapia poznawczo-behawioralna w resocjalizacji
ŹRÓDŁO: W: Terapia w resocjalizacji, cz. 1, ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2009
OPIS FIZYCZNY: S. [138]-149
ISBN: 978-83-62015-01-6
UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
8/57
AUTORZY: Robert Opora.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Eliminowanie zachowań autoagresywnych w zakładach karnych
ŹRÓDŁO: W: Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji / red. nauk. Sławomir Przybyliński
ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010
OPIS FIZYCZNY: S. 89-101
ISBN: 978-83-89163-60-8
UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
9/57
AUTORZY: Natasza Kohel, Robert Opora.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Postawy wobec resocjalizacji osób skazanych za czyn pedofilny.
ŹRÓDŁO: W: Zachowania przestępcze : przyczyny i zapobieganie / pod red. Franciszka Kozaczuka.
ADRES WYDAWNICZY: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010.
OPIS FIZYCZNY: S. [352]-362.
ISBN: 978-83-7338-602-0
UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
10/57
AUTORZY: Joanna Jezierska, Robert Opora.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Przestępcze myślenie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności za rozbój (art. 280 k.k.)
ŹRÓDŁO: W: Zachowania przestępcze : przyczyny i zapobieganie / pod red. Franciszka Kozaczuka
ADRES WYDAWNICZY: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010
OPIS FIZYCZNY: S. [271]-285
ISBN: 978-83-7338-602-0
UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
11/57
AUTORZY: Robert Opora.
TYTUŁ: Refleksje na temat współczesnej resocjalizacji w kontekście jej efektywności
ŹRÓDŁO: Resocjalizacja Polska. - 2010, nr 1, s. [211]-220
p-ISSN: 2081-3767

UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
12/57
AUTORZY: Robert Opora.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Resocjalizacja nieletnich a ich indywidualne potrzeby
ŹRÓDŁO: W: Terapia i resocjalizacja dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi : monografia zbiorowa / red. nauk. Waldemar Budziński
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2010
OPIS FIZYCZNY: S. 32-39
ISBN: 978-83-89277-11-4
UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
13/57
AUTORZY: Robert Opora.
TYTUŁ: Resocjalizacja : wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie
ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
OPIS FIZYCZNY: 125 s., 24 cm
ISBN: 978-83-7587-315-3
UWAGI: Bibliogr. s. [123]-125
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
14/57
AUTORZY: Robert Opora.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wybrane aspekty efektywności kurateli sądowej
ŹRÓDŁO: W: Wiedza, doświadczenie, praktyka : interdyscyplinarne spojrzenie na problemy społeczne / pod red. nauk. Moniki Marczak, Beaty Pastwy-Wojciechowskiej, Magdaleny Błażek
ADRES WYDAWNICZY: Kraków ; Gdańsk : Oficyna Wydawnicza "Impuls" : Uniwersytet Gdański, 2010
OPIS FIZYCZNY: S. [293]-302
ISBN: 978-83-7587-396-2 (Impuls)
ISBN: 978-83-7326-730-5 (UG)
UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
UWAGI: Prace dedykowane panu profesorowi Henrykowi Machelowi
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
15/57
AUTORZY: Robert Opora.
TYTUŁ: Złożoność pojęcia efektywności instytucji kurateli sądowej
ŹRÓDŁO: Probacja. - 2010, [nr] 3-4, s. 24-35
p-ISSN: 1689-6122

UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
16/57
AUTORZY: Robert Opora.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zmiany w zakresie niedostosowania społecznego po upływie roku od orzeczenia nadzoru kuratora sądowego wobec nieletniego
ŹRÓDŁO: W: Przekraczanie kręgu zagubionego człowieczeństwa na resocjalizacyjnej niwie / pod red. Sławomira Przybylińskiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Impuls, 2010
SERIA: Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego, t. 4
OPIS FIZYCZNY: S. [99]-108
ISBN: 978-83-89067-53-1
ISBN: 978-83-7587-375-7
UWAGI: Bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
17/57
AUTORZY: Robert Opora.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Znaczenie szkoły w kształtowaniu odporności psychicznej osób niedostosowanych społecznie
ŹRÓDŁO: W: Terapia i resocjalizacja dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi : monografia zbiorowa / red. nauk. Waldemar Budziński
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2010
OPIS FIZYCZNY: S. 66-[75]
ISBN: 978-83-89277-11-4
UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
18/57
AUTORZY: Robert Opora.
TYTUŁ: Zaburzenia uwagi a niedostosowanie społeczne
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Association between the attention deficits and delinquency
ŹRÓDŁO: Resocjalizacja Polska. - 2011, nr 2, s. [275]-286
p-ISSN: 2081-3767

UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
19/57
AUTORZY: Robert Opora.
TYTUŁ: Analiza wybranych aspektów funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego
ŹRÓDŁO: Forum o Bezdomności bez Lęku. - 2012, R. 5, s. 77-92
p-ISSN: 2080-2692

UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Adres url:
20/57
AUTORZY: Robert Opora.
TYTUŁ: Charakterystyka zjawiska uzależnienia i nadużywania alkoholu przez kobiety
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The overuse and addiction to alcohol among female
ŹRÓDŁO: Resocjalizacja Polska. - 2012, nr 3, s. [317]-326
p-ISSN: 2081-3767

UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
21/57
AUTORZY: Robert Opora.
TYTUŁ: Kierunki współczesnych badań nad efektywnością oddziaływań resocjalizacyjnych
ŹRÓDŁO: Probacja. - 2012, [nr] 3, s. [67]-81
p-ISSN: 1689-6122

UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
22/57
AUTORZY: Robert Opora, Agnieszka Głogowska.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Potrzeby seksualne kobiet w kontekście izolacji więziennej - dewiacja czy alternatywa
ŹRÓDŁO: W: Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, cz. 2 / pod red. nauk. Wiesława Ambrozika, Anny Kieszkowskiej
ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
OPIS FIZYCZNY: S. [245]-260
ISBN: 978-83-7587-602-4
ISBN: 978-83-7587-603-1
UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
23/57
AUTORZY: Robert Opora.
TYTUŁ: Współczesne modele resocjalizacji oraz perspektywy na przyszłość
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Current models of social rehabilitation and their future perspectives
ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2012, nr 8, s. [59]-69
p-ISSN: 2080-9476

UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
UWAGI: Tyt. nru: Problemy resocjalizacji penitencjarnej i niedostosowania społecznego
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
24/57
AUTORZY: Robert Opora.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Możliwości wykorzystania koncepcji odporności psychicznej w poradnictwie rodzinnym
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The possibilities of using the concept of mental toughness in family counseling
ŹRÓDŁO: W: Rodzina, młodzież, dziecko : szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej / red. nauk. Magdalena Piorunek, Joanna Kozielska, Agnieszka Skowrońska-Pućka
ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013
SERIA: Seria Psychologia i Pedagogika, 0083-4254, nr 198
OPIS FIZYCZNY: S. [131]-144
ISBN: 978-83-232-2616-1
UWAGI: Bibliogr. 30 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • family counseling
 • mental toughness
 • problem behaviors

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  25/57
  AUTORZY: Robert Opora.
  TYTUŁ: Percepcja zachodzących zmian we własnym funkcjonowaniu u uczestników stacjonarnej terapii uzależnień od narkotyków
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The perception of changes among participants of drug psychotherapy
  ŹRÓDŁO: Resocjalizacja Polska. - 2013, nr 5, s. 233-240
  p-ISSN: 2081-3767
  e-ISSN: 2392-2656

  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • psychoterapia uzależnień
 • zmiany w funkcjonowaniu człowieka

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • psychotherapy of addiction
 • changes in the human functioning

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  26/57
  AUTORZY: Robert Opora.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Społeczne konsekwencje izolacji więziennej osób starszych
  ŹRÓDŁO: W: Senior w obliczu izolacji penitencjarnej : konteksty teoretyczne / Anetta Jaworska red. nauk.
  ADRES WYDAWNICZY: Bydgoszcz ; Łochowice : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. [89]-97
  ISBN: 978-83-64335-01-3
  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  27/57
  AUTORZY: Robert Opora.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Systemowa pomoc dziecku z zaburzeniami zachowania
  ŹRÓDŁO: W: Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka / Artur Kołakowski (red. nauk.)
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. [123]-151
  ISBN: 978-83-7489-440-1
  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  28/57
  AUTORZY: Robert Opora.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Znaczenie umiejętności prowadzenia rozmowy przez wychowawcę w pracy resocjalizacyjnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The significance of the skill of conducting an interview by the educator in rehabilitation work
  ŹRÓDŁO: W: Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności / pod red. nauk. Danuty Kowalczyk i Ireny Mudreckiej
  ADRES WYDAWNICZY: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013
  SERIA: Studia i Rozprawy z Pedagogiki Resocjalizacyjnej, t. 4
  OPIS FIZYCZNY: S. [69]-79
  ISBN: 978-83-7395-550-9
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  29/57
  AUTORZY: Robert Opora.
  TYTUŁ: Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa u nieletnich w procesie ich resocjalizacji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Developing secure base among delinquent juveniles in the process of the social rehabilitation
  ŹRÓDŁO: Studia i Badania Naukowe = Scientific Studies and Research. - 2013 [wyd. 2014], R. 7, nr 1, s. 29-41
  p-ISSN: 1897-2829

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  30/57
  AUTORZY: Robert Opora, Ewa Kubicka.
  TYTUŁ: Przynależność do subkultury skinheadów w kontekście odporności psychicznej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Belonging to the subculture of skinheads in the context of resilience
  ŹRÓDŁO: Resocjalizacja Polska = Polish Journal of Social Rehabilitation. - 2014, nr 8, s. 159-168 [wersja pol.], s. 339-348 [wersja ang.]
  p-ISSN: 2081-3767
  e-ISSN: 2392-2656

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • podkultury młodzieżowe
 • odporność psychiczna
 • skinheadzi

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • youth subcultures
 • resilience
 • skinheads

  Adres url:
  31/57
  AUTORZY: Robert Opora.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Specyfika terapii uzależnień kobiet przebywających w zakładach karnych
  ŹRÓDŁO: W: Uzależnienia chemiczne i przemoc domowa : konteksty penitencjarne i terapeutyczne / red. nauk. Anetta Jaworska, Paweł Kozłowski
  ADRES WYDAWNICZY: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [29]-38
  ISBN: 978-83-64335-12-9
  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  32/57
  AUTORZY: Robert Opora.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Warunki pomyślnej implementacji oddziaływań resocjalizacyjnych
  ŹRÓDŁO: W: Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej : człowiek a system : praca zbiorowa / pod red. nauk. Piotra Stępniaka
  ADRES WYDAWNICZY: Kalisz ; Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 570-577
  ISBN: 978-83-62135-59-2
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  33/57
  AUTORZY: Robert Opora.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zasady efektywnych oddziaływań resocjalizacyjnych
  ŹRÓDŁO: W: Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji / red. nauk. Krystyna Marzec-Holka, Katarzyna Mirosław-Nawrocka, Joanna Moleda
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 244-255
  ISBN: 978-83-62828-74-6
  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  34/57
  AUTORZY: Robert Opora.
  TYTUŁ: Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2015
  OPIS FIZYCZNY: 234 s., 21 cm
  ISBN: 978-83-65231-04-8
  UWAGI: Bibliogr. s. 224-234
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  35/57
  AUTORZY: Robert Opora.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Formy spędzania wolnego czasu i jego znaczenie dla kobiet odbywających karę pozbawienia wolności
  ŹRÓDŁO: W: Prawda, dobro, piękno : wymiar filozoficzno-prawny i socjopedagogiczny / red. nauk. Anna Kieszkowska
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Difin, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 438-453
  ISBN: 978-83-7930-973-3
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 659-684
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  36/57
  AUTORZY: Robert Opora.
  TYTUŁ: Sposoby spędzania czasu wolnego przez kobiety skazane na karę pozbawienia wolności jako potencjał do rozumienia znaczenia readaptacji społecznej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ways of spending free time by the women sentencend to imprisonment as a potential for understanding the meaning of social rehabilitation
  ŹRÓDŁO: Rocznik Andragogiczny. - 2015, T. 22, s. 197-212
  p-ISSN: 1429-186X
  e-ISSN: 2391-7571

  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • czas wolny
 • kobiety
 • resocjalizacja
 • edukacja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • free time
 • women
 • social rehabilitation
 • education

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  37/57
  AUTORZY: Robert Opora.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Teoretyczne perspektywy podejścia do przestępców w kontekście długoterminowej izolacji więziennej
  ŹRÓDŁO: W: Długoterminowe kary pozbawienia wolności w teorii i praktyce / pod red. Wojciecha Zalewskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 33-48
  ISBN: 978-83-7865-313-4
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Tytuł-nazwa konferencji: Długoterminowe kary pozbawienia wolności w teorii i praktyce
  Miejsce konferencji: Gdańsk
  Kraj: PL
  Od dnia: 2014.04.07
  Do dnia: 2014.04.08
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  38/57
  AUTORZY: Robert Opora, Radosław Breska, Aleksandra Dymowska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Trudności w zakresie terapii i readaptacji społecznej osób skazanych za czyn pedofilny
  ŹRÓDŁO: W: Readaptacja społeczna sprawców przestępstw z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną / red. nauk. Anetta Jaworska
  ADRES WYDAWNICZY: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 73-84
  ISBN: 978-83-64335-16-7
  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • sex offenders treatment
 • pedophiles
 • commited crime

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  39/57
  AUTORZY: Robert Opora, Rebeca García Murias.
  TYTUŁ: Fomento formativo da resiliencia con menores desprotexidos e abandonados
  ŹRÓDŁO: Revista Galega de Educación. - 2016, no. 64, s. 48-50
  p-ISSN: 1132-8932

  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: SPA
  40/57
  AUTORZY: Robert Opora, Przemysław Piwowarczyk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Instytucje izolacyjne dla nieletnich
  ŹRÓDŁO: W: Psychologia penitencjarna / red. nauk. Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
  SERIA: Psychologia w Postępowaniu Karnym i Wykonawczym
  OPIS FIZYCZNY: S. 144-172
  ISBN: 978-83-01-18293-9
  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  UWAGI: Robert Opora: wprowadzenie, pkt 4.1.-4.8., podsumowanie
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • aksjologia
 • celkowy system penitencjarny
 • charyzmat zakonny
 • niedostosowanie społeczne
 • nieletni sprawcy czynów karalnych
 • chrześcijańskie ośrodki resocjalizacji
 • transcendencja

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  41/57
  AUTORZY: Robert Opora.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Programowe i pozaprogramowe determinanty efektywności resocjalizacyjnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Programme-based and outside-programme determiners of rehabilitative effectiveness
  ŹRÓDŁO: W: Oddziaływania penitencjarne wobec skazanych w przestrzeni więziennej : uwarunkowania, doświadczenia, propozycje / pod red. nauk. Danuty Kowalczyk i Anny Glińskiej-Lachowicz
  ADRES WYDAWNICZY: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016
  SERIA: Studia i Rozprawy z Pedagogiki Resocjalizacyjnej, t. 5
  OPIS FIZYCZNY: S. 47-55
  ISBN: 978-83-7395-700-8
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  42/57
  AUTORZY: Robert Opora, Rafał Tomaszewski.
  TYTUŁ: Przejawy niedostosowania społecznego u podopiecznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Manifestations of social maladjustment in children in care in circadian educational care facilities
  ŹRÓDŁO: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2016, T. 35, z. 2, s. 237-247
  p-ISSN: 0137-6136
  e-ISSN: 2449-8327

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • opieka zastępcza
 • rodzina dysfunkcjonalna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • foster care
 • dysfunctional family

  Adres url:
  DOI:
  43/57
  AUTORZY: Robert Opora.
  TYTUŁ: Zmiany w zakresie zachowań problemowych podopiecznych "Domów dla Dzieci"
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Changes in the scope of problem behaviors of young people from "Homes for Children"
  ŹRÓDŁO: Resocjalizacja Polska = Polish Journal of Social Rehabilitation. - 2016, nr 11, s. 133-144 [wersja pol.], s. 125-135 [wersja ang.]
  p-ISSN: 2081-3767
  e-ISSN: 2392-2656

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zachowania problemowe
 • piecza zastępcza
 • przywiązanie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • problem behaviors
 • foster care
 • bonding

  Adres url:
  DOI:
  44/57
  AUTORZY: Robert Opora.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Znaczenie resocjalizacji w eliminowaniu przestępczości
  ŹRÓDŁO: W: Czy i jakie więzienia są potrzebne : rozważania na tle zagadnień współczesności : księga rocznicowa z okazji 25 lat Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego / pod red. Piotra Stępniaka, Tomasza Kalisza i Wojciecha Zalewskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań ; Gdańsk ; Wrocław ; Kalisz : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 274-284
  ISBN: 978-83-944776-1-5
  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  45/57
  AUTORZY: Robert Opora.
  TYTUŁ: Klienci kasyn w wypowiedziach pracowników
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Casino customers in the statements of the staff
  ŹRÓDŁO: Miscellanea Anthropologica et Sociologica, [dokument elektroniczny]. - 2017, 18 (1), s. 82-90
  TRYB DOSTĘPU: http://maes-online.com/fulltxt.php?ICID=1242527 [dostęp 13.07.2017]
  p-ISSN: 2084-2937
  e-ISSN: 2354-0389

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • hazard
 • uzależnienie
 • kasyno

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • gambling
 • casino clients
 • casino

  Adres url:
  46/57
  AUTORZY: Robert Opora.
  TYTUŁ: Rola przekonań w teoriach kryminologicznych i praktyce resocjalizacyjnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The role of beliefs in criminological theories and practice of social rehabilitation
  ŹRÓDŁO: Forum Pedagogiczne. - 2017, 1, s. 17-26
  p-ISSN: 2083-6325
  e-ISSN: 2449-7142

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • resocjalizacja
 • procesy poznawcze
 • programy resocjalizacyjne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • social rehabilitation
 • cognitions
 • correctional program

  Adres url:
  DOI:
  47/57
  AUTORZY: Robert Opora.
  TYTUŁ: Specyfika wykonywania kary pozbawienia wolności wobec skazanych seniorów i trudności w ich readaptacji społecznej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Specificity of prison sentences among seniors and difficulties in their reentry
  ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2017, nr 28, s. 9-20
  p-ISSN: 2080-9476

  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Proces resocjalizacji w nurcie egalitarnej niejednorodności
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • resocjalizacja
 • seniorzy
 • zakład karny

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • correction
 • seniors
 • prison

  Adres url:
  48/57
  AUTORZY: Robert Opora.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Warunki efektywnych programów resocjalizacyjnych w ujęciu ekologii społecznej
  ŹRÓDŁO: W: Współczesne modele i strategie resocjalizacji / red. nauk. Robert Opora, Radosław Breska, Joanna Jezierska, Małgorzata Piechowicz
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Difin, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 26-37
  ISBN: 978-83-8085-324-9
  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  49/57
  AUTORZY: Anna Klas, Robert Opora.
  TYTUŁ: Wpływ środowiska rodzinnego na skłonność nieletnich do popełniania czynów karalnych na przykładzie osadzonych w zakładzie poprawczym w Gdańsku i Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The impact of the family environment to the inclination of the underaged to commit punishable acts on the example of the incarcerated in the youth detention centre in Gdańsk and the Juvenile Shelter in Chojnice
  ŹRÓDŁO: Probacja. - 2017, [nr] 1, s. 109-126
  p-ISSN: 1689-6122

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  50/57
  TYTUŁ: Współczesne modele i strategie resocjalizacji / red. nauk. Robert Opora, Radosław Breska, Joanna Jezierska, Małgorzata Piechowicz
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Difin, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 311 s., il., 23 cm
  ISBN: 978-83-8085-324-9
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  51/57
  AUTORZY: Robert Opora.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Znaczenie terapii grupowej w resocjalizacji nieletnich niedostosowanych społecznie - perspektywa poznawczo-behawioralna
  ŹRÓDŁO: W: Horyzonty pedagogiki resocjalizacyjnej : księga jubileuszowa profesora Wiesława Ambrozika / red. nauk. Agnieszka Barczykowska, Maciej Muskała
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017
  SERIA: Seria Psychologia i Pedagogika, 0083-4254, nr 262
  OPIS FIZYCZNY: S. 385-394
  ISBN: 978-83-232-3236-0
  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  52/57
  AUTORZY: Robert Opora, Radosław Breska.
  TYTUŁ: Charakterystyka pacjentów przerywających stacjonarną terapię uzależnień uzyskana na podstawie analizy dokumentów medycznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Characteristic of patients stopping the stationary alcohol therapy obtained on the basis of the analysis of the medical documentation
  ŹRÓDŁO: Studia Paedagogica Ignatiana. - 2018, Vol. 21, no. 1, s. 199-218
  p-ISSN: 2450-5358
  e-ISSN: 2450-5366

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • terapia
 • uzależnienie od alkoholu
 • alkohol
 • stacjonarne leczenie
 • resocjalizacja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • therapy
 • alcohol addiction
 • alcohol
 • stationary treatment
 • social rehabilitation

  Adres url:
  DOI:
  53/57
  AUTORZY: Robert Opora.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Oddziaływania resocjalizacyjne w perspektywie poznawczo-behawioralnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The impact of social rehabiliation in the perspective of the cognitive-behavioral theory
  ŹRÓDŁO: W: Resocjalizacja w przestrzeni penitencjarnej : stan i potrzeby / red. nauk. Danuta Kowalczyk i Mariusz Snopek
  ADRES WYDAWNICZY: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2018
  SERIA: Studia i Rozprawy z Pedagogiki Resocjalizacyjnej, t. 6
  OPIS FIZYCZNY: S. 73-81
  ISBN: 978-83-7395-795-4
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  54/57
  AUTORZY: Robert Opora.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Rola wartości moralnych w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu
  ŹRÓDŁO: W: Współczesne dylematy resocjalizacyjne : w stronę twórczej resocjalizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Konopczyńskiemu / red. nauk. Wiesław Ambrozik, Anna Kieszkowska, Krzysztof Sawicki
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 317-324
  ISBN: 978-83-8095-548-6
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 549-585
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  55/57
  AUTORZY: Robert Opora.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Sukces zawodowy w wypowiedziach rodzinnych kuratorów sądowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Professional success in the statements of family probation officers
  ŹRÓDŁO: W: Kuratela sądowa w Polsce: analiza systemu: księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Tadeuszowi Jedynakowi / red. nauk. Krzysztof Stasiak
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 121-138
  ISBN: 978-83-8019-976-7
  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kuratela sądowa
 • sukces
 • resocjalizacja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • probation
 • success
 • social rehabilitation

  56/57
  AUTORZY: Robert Opora.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wspieranie odporności psychicznej nieletnich w działalności resocjalizacyjnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Promoting resilience in juvenile social rehabilitation
  ŹRÓDŁO: W: Resocjalizacja nieletnich : stan obecny i perspektywy rozwoju / pod red. nauk. Anny Karłyk-Ćwik, Marka Heine
  ADRES WYDAWNICZY: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 125-138
  ISBN: 978-83-65408-31-0
  UWAGI: Bibliogr. 44 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • resocjalizacja
 • odporność psychiczna
 • zachowania problemowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • social rehabilitation
 • resilience
 • troubled behaviours

  57/57
  AUTORZY: Robert Opora, Wiesław Nynca.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zakłady poprawcze w przestrzeni instytucjonalnych działań resocjalizacyjnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Correctional facilities in the institutional rehabilitation activities
  ŹRÓDŁO: W: Resocjalizacja nieletnich : aktualne dylematy instytucji resocjalizacyjnych / pod red. Pawła Witka
  ADRES WYDAWNICZY: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 315-333
  ISBN: 978-83-7996-383-6
  UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego