logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: PŁOTKA WITOLD
Liczba odnalezionych rekordów: 47Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/47
AUTORZY: Witold Płotka.
TYTUŁ: Between language and communication : a Husserlian approach
ŹRÓDŁO: Lingua ac Communitas. - 2009, Vol. 19, s. [85]-93
p-ISSN: 1230-3143

UWAGI: Bibliogr. 34 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 2.000
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phenomenology
 • Husserl
 • language
 • solipsism
 • meaning

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/47
  TYTUŁ: Fenomenologia i transgresje : materiały konferencyjne / pod red. Ewy Nawrockiej, Anny Borowicz, Moniki Żmudzkiej, Witolda Płotki
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, [2009]
  OPIS FIZYCZNY: 182 s., 24 cm
  ISBN: 978-83-7531-102-0
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Geneza rozumu : nowy wymiar racjonalizmu w fenomenologii Husserla
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The genesis of reason : a new dimension of rationalism in the phenomenology of Husserl
  ŹRÓDŁO: Fenomenologia. - 2009, R. 7, nr 7, s. [89]-103
  p-ISSN: 1731-7541

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • racjonalizm
 • rozum
 • rodzaje rozumności
 • analiza statyczna
 • analiza genetyczna
 • duch wspólny
 • czasowość

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • rationalism
 • reason
 • types of rationality
 • static analysis
 • genetic analysis
 • common spirit
 • temporality

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: O fenomenologii Boga i religii w projekcie filozoficznym Edmunda Husserla
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: On the phenomenology of God and religion in Edmund Husserl's philosophical project
  ŹRÓDŁO: Filo-Sofija. - 2009, R. 9, nr 1, s. 115-132
  p-ISSN: 1642-3267

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phenomenology
 • teleology
 • God
 • reduction
 • Husserl
 • cognition

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/47
  AUTORZY: Monika Żmudzka, Witold Płotka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wstęp
  ŹRÓDŁO: W: Fenomenologia i transgresje : materiały konferencyjne / pod red. Ewy Nawrockiej, Anny Borowicz, Moniki Żmudzkiej, Witolda Płotki
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, [2009]
  OPIS FIZYCZNY: S. 7-8
  ISBN: 978-83-7531-102-0
  Typ publikacji: PWS
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Granice rozumu w fenomenologii Edmunda Husserla
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The broadens of reason in Edmund Husserl's phenomenology
  ŹRÓDŁO: Słupskie Studia Filozoficzne. - 2010, nr 9, s. 127-[141]
  p-ISSN: 1641-9669

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Od monologu do wspólnoty. Rozważania metafenomenologiczne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: From a monologue towards a community. Metaphenomenological considerations
  ŹRÓDŁO: Ruch Filozoficzny. - 2010, T. 67, nr 4, s. [711]-730
  p-ISSN: 0035-9599

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phenomenology
 • reduction
 • Husserl
 • Fink
 • transcendentalism
 • loneliness
 • community

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Jak możliwa jest transcendentalna filozofia dialogu? Propozycja Husserla i Finka
  ŹRÓDŁO: W: Dialog : idea i doświadczenie / pod red. Sabiny Kruszyńskiej, Krystyny Bembennek i Iwony Krupeckiej
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
  OPIS FIZYCZNY: S. [88]-98
  ISBN: 978-83-7326-770-1
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: U źródeł krytyki teorii poznania w szkole frankfurckiej.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: At origins of the critique of the theory of cognition in the Frankfurt School.
  ŹRÓDŁO: Filo-Sofija. - 2011, R. 11, nr 2/3, s. 769-790.
  p-ISSN: 1642-3267

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Frankfurt School
 • Adorno
 • Husserl
 • theory of cognition
 • critique of techniques
 • crisis of culture

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Transcendentalna interpretacja historii w fenomenologii
  ŹRÓDŁO: W: Historia interpretacji. Interpretacja historii / pod red. Mariusza Brodnickiego, Joanny Jakubowskiej, Krzysztofa Jaronia
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
  SERIA: Ars Educandi Monografie, t. 4
  OPIS FIZYCZNY: S. [11]-23
  ISBN: 978-83-7326-843-2 (seria)
  ISBN: 978-83-7326-898-2 (t. 4)
  UWAGI: Bibliogr. 39 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Fenomenologia jako teoria wiedzy a kartezjanizm filozofii Husserla
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Phenomenology as theory of knowledge and cartesianism of Husserl's philosophy
  ŹRÓDŁO: W: Świadomość, świat, wartości : prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu w 90. rocznicę urodzin / red. Damian Leszczyński, Marek Rosiak
  ADRES WYDAWNICZY: Wrocław : Oficyna Naukowa PFF, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. [189]-204
  ISBN: 978-83-64208-00-3
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Fenomenologia między internalizmem i eksternalizmem : sformułowanie problemu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Phenomenology between internalism and externalism : a formulation of the problem
  ŹRÓDŁO: Studia Philosophiae Christianae. - 2013, R. 49, nr 1, s. [71]-91
  p-ISSN: 0585-5470

  UWAGI: Bibliogr. 42 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • fenomenologia
 • internalizm
 • eksternalizm
 • treść mentalna
 • redukcja
 • solipsyzm
 • idealizm
 • Putnam
 • Husserl

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phenomenology
 • internalism
 • externalism
 • mental content
 • reduction
 • solipsism
 • idealism
 • Putnam
 • Husserl

  13/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Normatywny charakter transcendentalno-fenomenologicznych analiz wiedzy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: A normative character of transcendental-phenomenological analyses of knowledge
  ŹRÓDŁO: Słupskie Studia Filozoficzne. - 2013, nr 12, s. 49-[63]
  p-ISSN: 1641-9669

  UWAGI: Bibliogr. 42 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Problem praxis w fenomenologii transcendentalnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The problem of praxis in transcendental phenomenology
  ŹRÓDŁO: Kwartalnik Filozoficzny. - 2013, T. 41, z. 2, s. [25]-47
  p-ISSN: 1230-4050

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  15/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Problematyka horyzontu w fenomenologii według Geniusasa
  ŹRÓDŁO: Fenomenologia. - 2013, T. 11, nr 11, s. 247-251
  p-ISSN: 1731-7541

  Typ publikacji: PRE
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • horizon
 • phenomenology
 • James
 • Husserl

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  16/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Redukcja transcendentalna jako zapytywanie. Fenomenologia Husserla a problem pytania
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The transcendental reduction as questioning. Husserl's phenomenology and the problem of the question
  ŹRÓDŁO: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria. - 2013, R. 22, nr 1, s. [173]-[190]
  p-ISSN: 1230-1493

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • redukcja transcendentalna
 • E. Husserl
 • pytanie
 • istota
 • oczywistość
 • odpowiedzialność

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • transcendental reduction
 • E. Husserl
 • question
 • essence
 • evidence
 • responsibility

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  17/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Saulius Geniusas, The Origins of the Horizon in Husserl's Phenomenology. Dordrecht: Springer, 2012
  ŹRÓDŁO: Studia Phaenomenologica. - 2013, Vol. 13, s. 459-462
  p-ISSN: 1582-5647
  e-ISSN: 2069-0061

  Typ publikacji: ZRE
  Język publikacji: ENG
  18/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Wokół herezji "zwrotu teologicznego" w fenomenologii : o problemie immanencji i transcendencji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: About the "theological turn" heresy in phenomenology : on the problem of immanence and transcendence
  ŹRÓDŁO: Fenomenologia. - 2013, R. 11, nr 11, s. [79]-92
  p-ISSN: 1731-7541

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • absolut
 • świadomość
 • immanencja
 • transcendencja
 • redukcja
 • Husserl
 • Janicaud

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • absolute
 • consciousness
 • immanence
 • transcendence
 • reduction
 • Husserl
 • Janicaud

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  19/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Z przewodnikiem po drogach filozofii umysłu
  ŹRÓDŁO: Avant, [dokument elektroniczny]. - 2013, Vol. 4, nr 1, s. 273-285
  p-ISSN: 2082-7598
  e-ISSN: 2082-6710

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  UWAGI: http://avant.edu.pl/wp-content/uploads/W-Plotka-Z-przewodnikiem-po-drogach.pdf [dostęp 28.02.2014]
  UWAGI: Rec. książki: Przewodnik po filozofii umysłu / Marcin Miłkowski, Robert Poczobut, 2012
  Typ publikacji: PRE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • neuronauki
 • percepcja
 • reprezentacje
 • świadomość
 • umysł

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • consciousness
 • mind
 • neuroscience
 • perception
 • representation

  Adres url:
  DOI:
  20/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Fenomenologia Husserlowska a etyka. Źródła, rozwój i kontynuacje
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Husserlian phenomenology and ethics. Origins, development and continuations
  ŹRÓDŁO: W: Wprowadzenie do fenomenologii : interpretacje, zastosowania, problemy : praca zbiorowa, t. 2 / pod red. Witolda Płotki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2014
  SERIA: Biblioteka Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, t. 9
  OPIS FIZYCZNY: S. [222]-257
  ISBN: 978-83-7683-083-4
  ISBN: 978-83-7683-089-6 (t. 2)
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phenomenology
 • ethics
 • logic
 • Scheler
 • Husserl
 • Drummond

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  21/47
  TYTUŁ [CZASOPISMA, SERII]: Fenomenologia nr 12 / red. nauk. Witold Płotka
  ISSN: 1731-7541
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne [etc.], 2014
  OPIS FIZYCZNY: 186 s., 24 cm
  UWAGI: Tyt. nru: Jedna czy wiele fenomenologii?
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  22/47
  AUTORZY: Edmund Husserl, Witold Płotka (tł.).
  TYTUŁ: Fundujące badania nad fenomenologicznym źródłem przestrzenności przyrody
  ŹRÓDŁO: Kwartalnik Filozoficzny. - 2014, T. 42, z. 3, s. [203]-220
  p-ISSN: 1230-4050

  Typ publikacji:
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  23/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Is authentic being a virtue?
  ŹRÓDŁO: W: Existenzphilosophie und Ethik / hrsg. von Hans Feger und Manuela Hackel
  ADRES WYDAWNICZY: Berlin ; Boston : Walter de Gruyter, cop. 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [399]-419
  ISBN: 978-3-11-033102-8
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  24/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Jedna czy wiele fenomenologii?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: One or many phenomenologies?
  ŹRÓDŁO: Fenomenologia. - 2014, R. 12, nr 12, s. [7]-11
  p-ISSN: 1731-7541

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bezzałożeniowość
 • wielość dyskursów
 • współfilozofowanie
 • Husserl

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • presuppositionlessness
 • multiplicity of discourses
 • co-philosophizing
 • Husserl

  25/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: O fenomenologii kognitywnej: kontekst, argumenty, problemy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: About the cognitive phenomenology: context, arguments, problems
  ŹRÓDŁO: Filo-Sofija. - 2014, R. 14, nr 4/II, s. 15-27
  p-ISSN: 1642-3267

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • cognitive phenomenology
 • phenomenal quality
 • content
 • representation
 • externalism

  Adres url:
  26/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: O fenomenologii konstytucji przestrzeni. Wprowadzenie do tłumaczenia
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: On the possibility of a phenomenology of the constitution of space. Introduction to the translation
  ŹRÓDŁO: Kwartalnik Filozoficzny. - 2014, T. 42, z. 3, s. [187]-202
  p-ISSN: 1230-4050

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  27/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Słowo wstępne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Foreword
  ŹRÓDŁO: W: Wprowadzenie do fenomenologii : interpretacje, zastosowania, problemy : praca zbiorowa, t. 1 / pod red. Witolda Płotki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2014
  SERIA: Biblioteka Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, t. 9
  OPIS FIZYCZNY: S. [7]-27
  ISBN: 978-83-7683-083-4
  ISBN: 978-83-7683-088-9 (t. 1)
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PWS
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phenomenology
 • Husserl
 • Heidegger
 • method
 • reduction

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  28/47
  TYTUŁ: Wprowadzenie do fenomenologii : interpretacje, zastosowania, problemy : praca zbiorowa, t. 1 / pod red. Witolda Płotki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2014
  OPIS FIZYCZNY: 548 s., 22 cm
  SERIA: Biblioteka Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, t. 9
  ISBN: 978-83-7683-083-4
  ISBN: 978-83-7683-088-9 (t. 1)
  UWAGI: Indeks
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  29/47
  TYTUŁ: Wprowadzenie do fenomenologii : interpretacje, zastosowania, problemy : praca zbiorowa, t. 2 / pod red. Witolda Płotki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2014
  OPIS FIZYCZNY: 509 s., 22 cm
  SERIA: Biblioteka Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, t. 9
  ISBN: 978-83-7683-083-4
  ISBN: 978-83-7683-089-6 (t. 2)
  UWAGI: Indeks
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  30/47
  TYTUŁ [CZASOPISMA, SERII]: Dialogue and Universalism no. 3 / guest editors George Heffernan, Jean Leclercq, Witold Płotka, Andrzej Przyłębski, Nicolas de Warren
  ISSN: 1234-5792
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 206 s.
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: ENG
  31/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Epistemiczna funkcja habitualności : elementy fenomenologii poznania zawodnego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Epistemic function of habitualities : elements of phenomenology of fallible cognition
  ŹRÓDŁO: Hybris, [dokument elektroniczny]. - 2015, nr 31, s. 58-76
  TRYB DOSTĘPU: http://magazynhybris.com/images/teksty/31/06%20Plotka%20%5B58-76%5D.pdf [dostęp 11.01.2016]
  e-ISSN: 1689-4286

  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • habitualność
 • wiedza zawodna
 • usytuowanie
 • horyzont
 • Husserl

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • habituality
 • fallible knowledge
 • situatedness
 • horizon
 • Husserl

  Adres url:
  32/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Getyńska fenomenologia Edmunda Husserla. W stronę transcendentalizmu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Gottingen phenomenology of Edmund Husserl. Toward transcendentalism
  ŹRÓDŁO: W: Edyta Stein : fenomenologia getyńsko-monachijska : analizy / pod red. nauk. Jerzego Machnacza i Krzysztofa Serafina
  ADRES WYDAWNICZY: Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 39-53
  ISBN: 978-83-63642-26-6
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  33/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Husserl dziś
  ŹRÓDŁO: W: 10 Polski Zjazd Filozoficzny 15-19 września 2015 Poznań, UAM : [księga streszczeń] / pod red. Lidii Godek, Macieja Musiała, Marka Woszczka
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 113-114
  ISBN: 978-83-7092-162-0
  Tytuł-nazwa konferencji: 10 Polski Zjazd Filozoficzny
  Miejsce konferencji: Poznań
  Kraj: PL
  Od dnia: 2015.09.15
  Do dnia: 2015.09.19
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phenomenology
 • foundationalism
 • Zahavi
 • Husserl

  34/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Introduction
  ŹRÓDŁO: Dialogue and Universalism. - 2015, no. 3, s. 7-8
  p-ISSN: 1234-5792
  e-ISSN: 1689-3816

  Typ publikacji: PWS
  Język publikacji: ENG
  DOI:
  35/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Konferencja "Husserl Circle" w Darmouth College
  ŹRÓDŁO: Fenomenologia. - 2015, R. 13, nr 13, s. 237-240
  p-ISSN: 1731-7541

  Typ publikacji: POS
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  36/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Ku jakiej fenomenologii? Waligóry propozycja wstępu do fenomenologii
  ŹRÓDŁO: Kwartalnik Filozoficzny. - 2015, T. 43, z. 3, s. 177-181
  p-ISSN: 1230-4050

  UWAGI: Rec. pracy: Wstęp do fenomenologii / Marcin Waligóra. - Kraków, 2013
  Typ publikacji: PRE
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  37/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: O "odnowie" w fenomenologii Edmunda Husserla. Uwagi wstępne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: About the "renewal" in the fenomenology of Edmund Husserl. Introductory remarks
  ŹRÓDŁO: Człowiek, Świat, Polityka, [dokument elektroniczny]. - 2015, nr 6-7, s. 62-71
  TRYB DOSTĘPU: http://wssmia.edu.pl/wp-content/uploads/2011/09/czlowiek_swiat_polityka_6_final-b.pdf [dostęp 18.12.2015]
  p-ISSN: 1643-9503

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • odnowa
 • odpowiedzialność
 • etyka
 • Edmund Husserl

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • renewal
 • responsibility
 • ethics
 • Edmund Husserl

  Adres url:
  38/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Ruch fenomenologiczny jako problem a zagadnienie redukcji : studium z pogranicza fenomenologii i hermeneutyki
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The phenomenological movement as a problem and a question of reduction
  ŹRÓDŁO: Edukacja Filozoficzna. - 2015, Vol. 59, s. 29-49
  p-ISSN: 0860-3839

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phenomenology
 • hermeneutics
 • reduction
 • reflexion
 • hermeneutical circle
 • Husserl
 • Fink
 • Gadamer
 • Ricoeur

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  39/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Studia z fenomenologii poznania : transcendentalna filozofia Edmunda Husserla a problem wiedzy
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 290, [1] s., 24 cm
  ISBN: 978-83-7865-324-0
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phenomenology of knowledge
 • theory of essences
 • transcendental reduction
 • open intentionality
 • moderate foundationalism

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  40/47
  TYTUŁ [CZASOPISMA, SERII]: Horizon. Studies in Phenomenology 5 (1) / red. nru Witold Płotka
  ISSN: 2226-5260
  ADRES WYDAWNICZY: St. Petersburg : Institute of Philosophy : St. Petersburg State University, 2016
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: ENG, RUS
  41/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Introduction. Traditions and perspectives of the phenomenological movement in central and eastern Europe
  ŹRÓDŁO: Horizon. Studies in Phenomenology. - 2016, 5 (1), s. 10-15
  p-ISSN: 2226-5260
  e-ISSN: 2311-6986

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: ZWS
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  DOI:
  42/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Knowledge and the lifeworld : phenomenological-transcendental investigations
  ŹRÓDŁO: W: The cosmos and the creative imagination / Anna Teresa Tymieniecka , Patricia Trutty-Coohill (Eds.)
  ADRES WYDAWNICZY: Cham [etc.] : Springer International Publishing, 2016
  SERIA: Analecta Husserliana, 119
  OPIS FIZYCZNY: S. 167-177
  ISBN: 978-3-319-21791-8
  ISBN: 978-3-319-21792-5 (online)
  UWAGI: Bibliogr. 38 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • common knowledge
 • constitution of knowledge
 • fallibility
 • horizon
 • Husserl

  DOI:
  43/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Report on the international conference "Horizons beyond borders. Traditions and perspectives of the phenomenological movements in central and eastern Europe" (June 17-19, 2015, Budapest, Hungary)
  ŹRÓDŁO: Horizon. Studies in Phenomenology. - 2016, 5 (1), s. 299-304
  p-ISSN: 2226-5260
  e-ISSN: 2311-6986

  Typ publikacji: ZOS
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • history of the phenomenological movement
 • phenomenology in Central and Eastern Europe
 • politics
 • practical involvement
 • Michalski
 • Tengelyi

  Adres url:
  44/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: World, consciousness, and imagination : some reflections on the phenomenology of imaginary experience
  ŹRÓDŁO: Fenomenologia. - 2016, R. 14, nr 14, s. 29-43
  p-ISSN: 1731-7541

  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • conscious experience
 • imaginary object
 • hallucination
 • mental image
 • Husserl

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  45/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Early phenomenology in Poland (1895-1945): origins, development, and breakdown
  ŹRÓDŁO: Studies in East European Thought. - 2017, Vol. 69, iss. 1, s. 79-91
  p-ISSN: 0925-9392
  e-ISSN: 1573-0948

  UWAGI: Bibliogr. 89 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.075
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 0.065
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phenomenological movement
 • descriptive psychology
 • Lvov-Warsaw school
 • Twardowski
 • Ingarden
 • Blaustein

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
  46/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Le motif cartésien dans la phénoménologie polonaise (1895-2015) : transformations, polémiques, perspectives
  ŹRÓDŁO: Les Études Philosophiques. - 2017, 2, no. 172, s. 167-196
  p-ISSN: 0014-2166
  e-ISSN: 2101-0056

  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: FRE
  Punktacja MNiSW: 15.000
  DOI:
  47/47
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: The limits of Dreyfus' view of Husserl: intentionality, openness and Praxis
  ŹRÓDŁO: W: Pragmatic perspectives in phenomenology / ed. by Ondřej Švec and Jakub Čapek
  ADRES WYDAWNICZY: New York : Routledge, cop. 2017
  SERIA: Routledge Research in Phenomenology
  OPIS FIZYCZNY: S. 105-121
  ISBN: 978-1-138-21097-4
  ISBN: 978-1-315-45389-7 (ebk)
  UWAGI: Bibliogr. 45 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego