logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: PIOTROWSKI JAROSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/29
AUTORZY: Jarosław Piotrowski, Magdalena Żemojtel-Piotrowska.
TYTUŁ: Kwestionariusz roszczeniowości
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The entitlement questionnaire
ŹRÓDŁO: Roczniki Psychologiczne. - 2009, T. 12, nr 2, s. [151]-177
p-ISSN: 1507-7888

UWAGI: Bibliogr. 38 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • roszczeniowość
 • konstrukcja skali

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • entitlement
 • scale construction

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/29
  AUTORZY: Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Narzekanie i roszczeniowość a przekonania (de)legitymizujące świat społeczny
  ŹRÓDŁO: W: Przekonania w życiu jednostek, grup, społeczności / red. nauk. Aleksandra Cisłak, Kamil Henne, Krystyna Skarżyńska
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2009
  OPIS FIZYCZNY: S. 87-[95]
  ISBN: 978-83-89281-82-1
  UWAGI: Bibliogr. 29 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/29
  AUTORZY: Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski.
  TYTUŁ: Skala lęku i fascynacja śmiercią
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Death anxiety and fascination scale
  ŹRÓDŁO: Polskie Forum Psychologiczne. - 2009, T. 14, nr 1, s. 90-109
  p-ISSN: 1642-1043

  UWAGI: Bibliogr. 42 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/29
  AUTORZY: Eufrozyna Gruszecka, Jarosław Piotrowski.
  TYTUŁ: Interpersonalne konsekwencje wybaczenia. Kiedy wybaczenie nie jest mile widziane?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Interpersonal consequences of forgiveness. When forgiveness is not welcome?
  ŹRÓDŁO: Psychologia Społeczna. - 2010, T. 5, nr 4, s. 316-329
  p-ISSN: 1896-1800

  UWAGI: Bibliogr. 41 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • krzywda
 • wina
 • przebaczenie
 • pomoc
 • sympatia

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • harm
 • forgiveness
 • retribution
 • helping
 • liking

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/29
  AUTORZY: Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kiedy złość motywuje? Społeczne funkcje wyrażania złości.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: When the anger mobilize? Social functions of anger expression.
  ŹRÓDŁO: W: Oblicza złości : perspektywa psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów / red. nauk. Bernarda Bereza.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Difin, 2010.
  OPIS FIZYCZNY: S. [39]-54.
  ISBN: 978-83-7641-574-1
  UWAGI: Bibliogr. 55 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • złość
 • funkcje społeczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • anger
 • social functions

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/29
  AUTORZY: Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Joanna Klimaszewska, Jarosław Piotrowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Style konsumpcji i materializm a transcendencja i lęk przed śmiercią : co kupować, by poczuć się lepiej?
  ŹRÓDŁO: W: Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu : psychologiczne ścieżki współzależności / red. nauk. Anna M. Zawadzka, Małgorzata Górnik-Durose
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010
  OPIS FIZYCZNY: S. [215]-230
  ISBN: 978-83-7489-315-2
  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/29
  AUTORZY: Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wizja świata społecznego a aktywność polityczna młodzieży : raport z badań.
  ŹRÓDŁO: W: Spotkania z psychologią społeczną, 2 / red. Barnaba Danieluk, Katarzyna Stasiuk.
  ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Wydawnictwo Wojciech Olech, 2010.
  OPIS FIZYCZNY: S. [115]-132.
  ISBN: 978-83-931441-1-2
  UWAGI: Bibliogr. 32 poz.
  UWAGI: Materiały z III Lubelskich Spotkań z Psychologią Społeczną, 22-24 kwietnia, 2009 r., Lublin.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/29
  AUTORZY: Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Biedny, więc roszczeniowy czy roszczeniowy, więc biedny? O możliwych związkach postaw roszczeniowych ze statusem socjo-ekonomicznym i wykluczeniem społecznym.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Poor because demandingness caused by poverty? About possible interdependence between entitlement attitudes socio-economic status and social exclusion.
  ŹRÓDŁO: W: Oblicza biedy we współczesnej Polsce, [dokument elektroniczny] / red. Monika Popow [et al.].
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Doktoranckie Koło Naukowe "Na Styku", 2011.
  OPIS FIZYCZNY: S. 279-295.
  ISBN: 978-83-9337420-5
  UWAGI: Bibliogr. 40 poz.
  UWAGI: http://depot.ceon.pl/handle/123456789/131 [dostęp 3.02.2012].
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • wykluczenie społeczne
 • postawy roszczeniowe

  Adres url:
  9/29
  AUTORZY: Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Tomasz Baran, Jarosław Piotrowski.
  TYTUŁ: Postawy roszczeniowe a system wartości w ujęciu Shaloma Schwartza
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Entitlement attitudes and Schwartz's values system.
  ŹRÓDŁO: Psychologia Społeczna. - 2011, T. 6, nr 2, s. 146-158
  p-ISSN: 1896-1800

  UWAGI: Bibliogr. 40 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • postawy roszczeniowe
 • wartości

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • entitlement attitudes
 • values

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/29
  AUTORZY: Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski.
  TYTUŁ: Temperamentalne i osobowościowe predyktory postaw roszczeniowych.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Temperamental and personal predictors of entitlement attitudes.
  ŹRÓDŁO: Polskie Forum Psychologiczne. - 2011, T. 16, nr 2, s. 159-177.
  p-ISSN: 1642-1043

  UWAGI: Bibliogr. 32 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/29
  AUTORZY: Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Belief in the zero-sum game and entitlement attitudes in the context of organizational behavior
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Wiara w grę o sumie zerowej i podstawy roszczeniowe w kontekście zachowań organizacyjnych
  ŹRÓDŁO: W: Empirical aspects of the psychology of management = Empiryczne oblicza psychologii zarządzania / ed. by Mariusz Lipowski, Zdzisław Nieckarz
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia : Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. 396-429
  ISBN: 978-83-61505-05-1
  UWAGI: Bibliogr. 41 poz.
  UWAGI: Tekst równol. ang., pol.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG, POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • roszczeniowość
 • wiara w grę o sumie zerowej
 • zachowania organizacyjne
 • kultura organizacyjna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • entitlement
 • belief in zero-sum game
 • organizational behaviors
 • organizational culture

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/29
  AUTORZY: Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Maciej Labuda, Anna Szymak, Jarosław Piotrowski.
  TYTUŁ: Być jak Palikot? Kontrowersyjność jako wymiar spostrzegania polityka
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: To be as Palikot? Controversy as a dimension of politician's perception
  ŹRÓDŁO: Psychologia Społeczna. - 2012, T. 7, nr 1, s. 71-88
  p-ISSN: 1896-1800

  UWAGI: Bibliogr. 46 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kontrowersyjność
 • wizerunek polityka
 • zachowania wyborcze

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • controversy
 • politician image
 • electoral behavior

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/29
  AUTORZY: Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Tomasz Baran, Amanda Clinton, Jarosław Piotrowski, Sergiu Băltătescu, Alain van Hiel.
  TYTUŁ: Materialism, subjective well-being, and entitlement
  ŹRÓDŁO: Journal of Social Research & Policy. - 2013, Vol. 4, iss. 2, s. [79]-91
  p-ISSN: 2067-2640
  e-ISSN: 2068-9861

  UWAGI: Bibliogr. 43 poz.
  UWAGI: Tyt. numeru: Between wealth and well-being: consumption, psychology and quality of life
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • materialism
 • subjective well-being
 • entitlement

  Adres url:
  14/29
  AUTORZY: Jarosław Piotrowski, Katarzyna Skrzypińska, Magdalena Żemojtel-Piotrowska.
  TYTUŁ: Skala Transcendencji Duchowej. Konstrukcja i walidacja
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The Scale of Spiritual Transcendence. Construction and validation
  ŹRÓDŁO: Roczniki Psychologiczne. - 2013, T. 16, nr 3, s. [451]-467
  p-ISSN: 1507-7888

  UWAGI: Bibliogr. 62 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • transcendencja duchowa
 • konstrukcja narzędzia

  Adres url:
  15/29
  AUTORZY: Iwona Świątek, Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski.
  TYTUŁ: The importance of material status for electoral chances and perception of politician : delegitimization of wealth as post-transition specificity?
  ŹRÓDŁO: Journal of Education, Culture and Society. - 2013, no. 2, s. 361-374
  p-ISSN: 2081-1640

  UWAGI: Bibliogr. 33 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • legitimating myths
 • delegitimization of wealth
 • cross-cultural research

  Adres url:
  DOI:
  16/29
  AUTORZY: Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Tomasz Baran, Jarosław Piotrowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wykluczenie społeczne a postawy roszczeniowe i wartości - czy biedny jest roszczeniowy, a bogaty przedsiębiorczy?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Social exclusion and entitlement attitudes and values - are the poor demanding and the rich entrepreneurial?
  ŹRÓDŁO: W: Społecznie wykluczeni : niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni / red. Anna M. Klonkowska, Marcin Szulc
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. [267]-293
  ISBN: 978-83-7865-054-6
  UWAGI: Bibliogr. 50 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • postawy roszczeniowe
 • status społeczny

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  17/29
  AUTORZY: Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Amanda Clinton, Jarosław Piotrowski.
  TYTUŁ: Agentic and communal narcissism and subjective well-being: are narcissistic individuals unhappy? : a research report
  ŹRÓDŁO: Current Issues in Personality Psychology. - 2014, Vol. 2, no. 1, s. 10-16
  p-ISSN: 2353-4192
  e-ISSN: 2353-561X

  UWAGI: Bibliogr. 30 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • agentic/communal narcissism
 • subjective well-being
 • self-esteem

  Adres url:
  DOI:
  18/29
  AUTORZY: Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski, Piergiorgio Argentero, Sergiu Baltatescu, Gopa Bardhwaj, Marcin Bukowski, Rachel Calogero, Melania Chargazia, Amanda Clinton, Murnizam H.J. Halik, Dzintra Ilisko, Narine Khachatryan, Martina Klicperova-Baker, Monika Kovacs, Eva Letovancova, Kadi Liik, Jarosław Michałowski, Ivo Nord, Elena Paspalanova, Pablo Perez de Leon, José Techera, Mariano Rojas, Joanna Różycka, Beate Seibt, Iryna Semkiv, Habib Tiliouine, Ha Khanh Truong, Alain Van Hiel, Kees van den Bos, Eduardo Wills-Herrera.
  TYTUŁ: Kulturowe wymiary postaw roszczeniowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Cultural dimensions of entitlement
  ŹRÓDŁO: Psychologia Społeczna. - 2014, T. 9, nr 2, s. 220-240
  p-ISSN: 1896-1800

  UWAGI: Bibliogr. 53 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • postawy roszczeniowe
 • rozwój społeczny
 • model ekokulturowy
 • teoria rozwoju ludzkiego
 • wartości kulturowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • cultural entitlement attitudes
 • social development
 • ecocultural model
 • human development theory
 • cultural values

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  19/29
  AUTORZY: Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski, Tomasz Baran.
  TYTUŁ: Roszczeniowość a satysfakcja ze związku intymnego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Entitlement and satisfaction from romantic relationship
  ŹRÓDŁO: Studia Psychologiczne, [dokument elektroniczny]. - 2014, T. 52, z. 1, s. 21-32
  TRYB DOSTĘPU: http://studiapsychologiczne.pl/fulltxt.php?ICID=1102114 [dostęp 13.01.2015]
  p-ISSN: 0081-685X
  e-ISSN: 2300-8520

  UWAGI: Bibliogr. 34 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • roszczeniowość
 • związki romantyczne
 • satysfakcja
 • bilans wymiany społecznej

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • entitlement
 • romantic relationship
 • satisfaction
 • social exchange balance

  Adres url:
  DOI:
  20/29
  AUTORZY: Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski, Amanda Clinton, Jan Cieciuch, Joanna Różycka-Tran, Truong Thi Khanh Ha.
  TYTUŁ: Entitlement and subjective well-being: a three-nations study
  ŹRÓDŁO: Health Psychology Report. - 2015, Vol. 3, no. 2, s. 140-149
  p-ISSN: 2353-4184
  e-ISSN: 2353-5571

  UWAGI: Bibliogr. 50 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • entitlement
 • hedonistic well-being
 • eudaimonic well-being

  Adres url:
  DOI:
  21/29
  AUTORZY: Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski, Amanda Clinton.
  TYTUŁ: Materialism, subjective well-being and psychological entitlement : interplay between materialism and social functioning
  ŹRÓDŁO: Československá Psychologie. - 2015, Vol. 59, suppl. 1, s. 56-66
  p-ISSN: 0009-062X
  e-ISSN: 1804-6436

  UWAGI: Bibliogr. 58 poz.
  Typ publikacji: ZAS
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.236
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 0.207
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • materialism
 • subjective well-being
 • entitlement

  Adres url:
  22/29
  AUTORZY: John Maltby, Liz Day, Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski, Hidefumi Hitokoto, Tomasz Baran, Ceri Jones, Anjalee Chakravarty-Agbo, Heather D. Flowe.
  TYTUŁ: An ecological systems model of trait resilience : cross-cultural and clinical relevance
  ŹRÓDŁO: Personality and Individual Differences. - 2016, Vol. 98, s. 96-101
  p-ISSN: 0191-8869

  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.005
  Punktacja MNiSW: 35.000
  5-letni Impact Factor ISI: 2.400
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • resilience
 • adaptation
 • recovery
 • depression
 • anxiety
 • psychometrics

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:
  23/29
  AUTORZY: Radosław Rogoza, Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Marta Rogoza, Jarosław Piotrowski, Patrycja Wyszyńska.
  TYTUŁ: Narcissistic admiration and rivalry in the context of personality metatraits
  ŹRÓDŁO: Personality and Individual Differences. - 2016, Vol. 102, s. 180-185
  p-ISSN: 0191-8869
  e-ISSN: 1873-3549

  UWAGI: Bibliogr. 35 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.005
  Punktacja MNiSW: 35.000
  5-letni Impact Factor ISI: 2.400
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • narcissism
 • admiration
 • rivalry
 • personality metatraits

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:
  24/29
  AUTORZY: Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski, Tomasz Baran.
  TYTUŁ: Roszczeniowość psychologiczna i metoda jej pomiaru - polska adaptacja
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Polish adaptation of Psychological Entitlement Scale (PES)
  ŹRÓDŁO: Psychologia Społeczna. - 2016, T. 11, nr 3, s. 356-367
  p-ISSN: 1896-1800

  UWAGI: Bibliogr. 48 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Skala roszczeniowości psychologicznej (PES)
 • polska adaptacja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Psychological Entitlement Scale (PES)
 • Polish adaptation

  Adres url:
  DOI:
  25/29
  AUTORZY: Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski.
  TYTUŁ: Spiritual transcendence, mortality salience and consumer behaviors : is spirituality really opposite to materialism?
  ŹRÓDŁO: International Journal of Psychology & Behavior Analysis. - 2016, Vol. 2, art. no. 112, s. 1-6
  p-ISSN: 2455-3867

  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • TMT
 • spiritual transcendence
 • consumer behaviors

  Adres url:
  DOI:
  26/29
  AUTORZY: Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Anna Z. Czarna, Jarosław Piotrowski, Tomasz Baran, John Maltby.
  TYTUŁ: Structural validity of the Communal Narcissism Inventory (CNI): The bifactor model
  ŹRÓDŁO: Personality and Individual Differences. - 2016, Vol. 90, s. 315-320
  p-ISSN: 0191-8869
  e-ISSN: 1873-3549

  UWAGI: Bibliogr. 30 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.005
  Punktacja MNiSW: 35.000
  5-letni Impact Factor ISI: 2.400
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • communal narcissism
 • measurement
 • bifactor model

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:
  27/29
  AUTORZY: Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Alison Marganski, Tomasz Baran, Jarosław Piotrowski.
  TYTUŁ: Corruption and sexual scandal : the importance of politician gender
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Corrupción y escándalo sexual : la importancia del género de un político
  ŹRÓDŁO: Anales de Psicología = Annals of Psychology. - 2017, Vol. 33, no 1, s. 133-141
  p-ISSN: 0212-9728
  e-ISSN: 1695-2294

  UWAGI: Bibliogr. 48 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.756
  Punktacja MNiSW: 20.000
  5-letni Impact Factor ISI: 1.184
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • political scandal
 • gender stereotypes
 • expectancy violations theory
 • shifting standards theory

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
  28/29
  AUTORZY: Radosław Rogoza, Truong Thi Khanh Ha, Joanna Różycka-Tran, Jarosław Piotrowski, Magdalena Żemojtel-Piotrowska.
  TYTUŁ: Psychometric properties of the MHC-SF: an integration of the existing measurement approaches
  ŹRÓDŁO: Journal of Clinical Psychology. - 2018, Vol. 74, iss. 10, s. 1742-1758
  p-ISSN: 0021-9762
  e-ISSN: 1097-4679

  UWAGI: Bibliogr. 46 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.330
  Punktacja MNiSW: 30.000
  5-letni Impact Factor ISI: 3.149
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • bifactor
 • ESEM
 • measurement
 • MHC-SF
 • well-being

  Inne bazy podające opis:
 • Medline
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
  29/29
  AUTORZY: Joanna Różycka-Tran, Paweł Jurek, Michał Olech, Jarosław Piotrowski, Magdalena Zemojtel-Piotrowska.
  TYTUŁ: Measurement invariance of the Belief in a Zero-Sum Game scale across 36 countries
  ŹRÓDŁO: International Journal of Psychology. - 2019, Vol. 54, iss. 3, s. 406-413
  p-ISSN: 0020-7594
  e-ISSN: 1464-066X

  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.867
  Punktacja MNiSW: 25.000
  5-letni Impact Factor ISI: 2.287
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Belief in a zero-sum game scale
 • cross-cultural studies
 • measurement invariance

  Inne bazy podające opis:
 • Medline

  Adres url:
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego