logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: POBŁOCKA AGNIESZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/16
AUTORZY: Agnieszka Pobłocka.
TYTUŁ: Szacowanie rezerwy szkód IBNR
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: IBNR claims reserves estimate.
ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - 2009, nr 127, s. [117]-131
p-ISSN: 1689-7374

UWAGI: Tyt. tomu: Studia ubezpieczeniowe
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/16
AUTORZY: Agnieszka Pobłocka.
TYTUŁ: Rozwój polskiego rynku ubezpieczeń w latach 1991-2008
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Development of Polish insurance market in the period 1991-2008
ŹRÓDŁO: Wiadomości Ubezpieczeniowe. - 2010, R. 63, nr 1, s. 49-68
p-ISSN: 0137-7264

UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Polish insurace market
 • development of insurance
 • insurance premium
 • compensation and performance
 • technical provission

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/16
  AUTORZY: Agnieszka Pobłocka.
  TYTUŁ: Klasyczne metody szacowania rezerwy IBNR w ubezpieczeniach majątkowych : jaką technikę wybrać w praktyce?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Classical methods for estimating IBNR reserves in non-life insurance : which methods should be chosen in practice?
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - 2011, nr 182, s. [273]-285
  p-ISSN: 1689-7374

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Studia ubezpieczeniowe: zarządzanie ryzykiem i finansami
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
 • rezerwy szkodowe
 • rezerwa IBNR
 • metody szacowania rezerwy IBNR w ubezpieczeniach majątkowych

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • technical provision in non-life insurance
 • IBNR reserve (IBNR technical provision)
 • some deterministic methods of estimation of IBNR reserve in non-life insurance
 • run-off triangle
 • solvency I, solvency II

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/16
  AUTORZY: Tomasz Jurkiewicz, Agnieszka Pobłocka.
  TYTUŁ: Ocena praktycznych metod szacowania rezerwy IBNR w ubezpieczeniach majątkowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Evaluation of practical methods of estimation of incurred but not reported reserves in non-life insurance
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2011, nr 228, s. [222]-231
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • szkody
 • rezerwy
 • symulacja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • reserves
 • simulation
 • technical provision
 • IBNR reserves

  5/16
  AUTORZY: Agnieszka Pobłocka.
  TYTUŁ: Rezerwa IBNR w ubezpieczeniach majątkowych - praktyczne metody jej szacowania
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: IBNR reserve in non-life insurance. Practical methods of its estimation
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2011, nr 207, s. [173]-189
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 44 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • technical provision in non life insurance
 • IBNR reserve (IBNR technical provision)
 • characteristic IBNR reserve
 • some statistic methods of estimation of IBNR reserve

  6/16
  AUTORZY: Tomasz Jurkiewicz, Agnieszka Pobłocka.
  TYTUŁ: Badanie zmienności rezerwy IBNR w ubezpieczeniach majątkowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Research into variability of IBNR reserve in non-life insurance
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2014, R. 12, nr 1, s. 125-138
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rezerwa IBNR
 • metody szacowania rezerwy IBNR w ubezpieczeniach majątkowych
 • prawdopodobieństwo wystarczalności rezerw
 • projekt Solvency II
 • symulacje

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • IBNR reserves
 • deterministic and stochastic methods of evaluating the IBNR reserves
 • Solvency II
 • simulations

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/16
  AUTORZY: Tomasz Jurkiewicz, Agnieszka Pobłocka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Szacowanie rezerwy IBNR w ubezpieczeniach majątkowych metodami bootstrapowymi
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Bootstrapping methods of estimation incurred but not reported reserves in non-life insurance
  ŹRÓDŁO: W: Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń / red. nauk. Jacek Lisowski, Piotr Manikowski
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [34]-46
  ISBN: 978-83-7417-793-1
  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/16
  AUTORZY: Tomasz Jurkiewicz, Agnieszka Pobłocka.
  TYTUŁ: Najlepsze oszacowanie rezerwy IBNR w ubezpieczeniach majątkowych - propozycje kalkulacji według projektu Solvency II
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Best estimate IBNR reserves in non-life insurance - proposals for the calculation of the Solvency II
  ŹRÓDŁO: Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2015, Vol. 3, no. 11, s. 36-51
  p-ISSN: 2300-5254
  e-ISSN: 2449-9099

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • projekt Wypłacalność II
 • rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
 • rezerwa IBNR
 • metody szacowania rezerwy IBNR
 • prawdopodobieństwo niedoszacowania rezerw

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • European project Solvency II
 • IBNR reserve
 • best estimate and margin risk of IBNR reserve
 • deterministic&stochastic methods of evaluating the IBNR reserve in non-life insu
 • simulations

  Adres url:
  DOI:
  9/16
  AUTORZY: Lech Kujawski, Agnieszka Pobłocka.
  TYTUŁ: Oszacowanie rezerwy IBNR bayesowskim modelem chain ladder w ubezpieczeniach majątkowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Bayesian methods for calculation the best estimate of IBNR technical provision in non-life insurance
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2016, nr 415, s. 115-123
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rezerwa IBNR
 • wnioskowanie bayesowskie
 • projekt Wypłacalność II
 • klasyczna i bayesowskia metoda chain ladder

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • IBNR reserve
 • Bayesian inference
 • Solvency II project
 • classical and Bayesian chain ladder method of evaluating the IBNR

  Adres url:
  DOI:
  10/16
  AUTORZY: Agnieszka Pobłocka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i ubezpieczenia na życie związane z systemem zabezpieczenia społecznego w latach 2002-2015
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Life insurance with insurance capital fund and life insurance related to employee pension schemes in the years 2002-2015
  ŹRÓDŁO: W: Długoterminowe oszczędzanie : postawy, strategie i wyzwania / red. nauk. Joanna Rutecka-Góra
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 209-224
  ISBN: 978-83-8030-121-4
  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • długoterminowe oszczędzanie
 • ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
 • ubezpieczenia na życie związane z systemem zabezpieczenia społecznego

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • long-term saving
 • unit-linked life insurance
 • life insurance related to employee pension schemes

  Adres url:
  11/16
  AUTORZY: Agnieszka Pobłocka.
  TYTUŁ: Proposals for additional forms of saving for retirement in Poland
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Propozycje dodatkowych form oszczędzania na emeryturę
  ŹRÓDŁO: Economic and Environmental Studies. - 2017, Vol. 17, no. 1, s. 65-82
  p-ISSN: 1642-2597
  e-ISSN: 2081-8319

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zabezpieczenie emerytalne
 • formy dodatkowego oszczędzania na emeryturę
 • Pracownicze Plany Kapitałowe
 • Indywidualne Plany Kapitałowe
 • stopa zastąpienia

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • retirement provision
 • sample forms of additional savings
 • Employee Capital Plans
 • Individual Plans Capital
 • replacement rate

  Adres url:
  12/16
  AUTORZY: Agnieszka Pobłocka, Ewa Spigarska.
  TYTUŁ: Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ujęciu prawa bilansowego w Polsce w latach 2001-2016
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Technical provisions in terms of balance sheet law (accounting law) in Poland in the years 2001-2016
  ŹRÓDŁO: Nauki o Finansach = Financial Sciences. - 2017, 3 (32), s. 121-135
  p-ISSN: 2080-5993
  e-ISSN: 2449-9811

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według prawa bilansowego i polskich standardó
 • wartość godziwa
 • Dyrektywa Wypłacalność II
 • analiza rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w Polsce w latach 2001-2016

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • International Accounting Standards
 • fair value
 • Direcice of Solvency II Directive
 • analysis of technical provisions in Poland in 2001-2016

  Adres url:
  DOI:
  13/16
  AUTORZY: Agnieszka Pobłocka.
  TYTUŁ: Tworzenie rezerwy IBNR metodami deterministycznymi na potrzeby wypłacalności w zakładach ubezpieczeń majątkowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Creating IBNR provision using deterministic methods for solvency in non-life insurance companies
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2017, R. 15, nr 3, s. 101-119
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe - wartość księgowa i rynkowa
 • rezerwa IBNR
 • metoda średnich wartości
 • metoda Bornhuettera-Fergusona
 • metoda chain-ladder
 • metoda grossing-up
 • dyrektywa Wypłacalności II

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • technical provisions - book value and market value of reserves
 • IBNR provision
 • methods of the average value of development indicators losses
 • Bornhuetter-Ferguson method
 • chain ladder method
 • grossing up method

  14/16
  AUTORZY: Agnieszka Pobłocka, Ewa Spigarska.
  TYTUŁ: Wpływ rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na wynik finansowy zakładów ubezpieczeń w Polsce w latach 2001-2015
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The Influence of Technical and Insurance Reserves on Financial Results of Insurance Companies in Poland in 2001-2015
  ŹRÓDŁO: Nauki o Finansach = Financial Sciences. - 2017, 4 (33), s. 73-88
  p-ISSN: 2080-5993
  e-ISSN: 2449-9811

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zakłady ubezpieczeń
 • rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
 • zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
 • wynik techniczny

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • insurance companies
 • technical provisions
 • change in technical provisions
 • balance on technical account

  Adres url:
  DOI:
  15/16
  AUTORZY: Grzegorz Krzykowski, Ewa Spigarska, Agnieszka Pobłocka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Probabilistic model of provision for employee retirement benefits
  ŹRÓDŁO: W: 10th international scientific conference "New challenges of economic and business development - 2018: productivity and economic growth" : May 10-12, 2018, Riga, Latvia : proceedings
  ADRES WYDAWNICZY: Riga : University of Latvia, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 367-377
  ISBN: 978-9934-18-344-7
  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: 10th international scientific conference "New challenges of economic and business development: productivity and economic growth"
  Miejsce konferencji: Riga
  Kraj: LV
  Od dnia: 2018.05.10
  Do dnia: 2018.05.12
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • provisions for future employee benefits
 • valuation of employee benefits
 • probabilistic model to the estimation of a provision for employee benefits
 • Projected Unit Credit

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  16/16
  AUTORZY: Rafał Szyc, Agnieszka Pobłocka, Krystyna Wojewódzka-Król.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Współzależności między potencjałem przedsiębiorstw transportu samochodowego a rozwojem społeczno-gospodarczym powiatów w województwie pomorskim
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2018 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 28-30 maja 2018
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego