logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: POLAK WALDEMAR
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/26
AUTORZY: Ewa Polak, Waldemar Polak.
TYTUŁ: Wpływ przemian społeczno-ekonomicznych na rynek pracy
ŹRÓDŁO: Cywilizacja i Polityka. - 2008, nr 6, s. [80]-92
p-ISSN: 1732-5641

UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/26
AUTORZY: Waldemar Polak.
TYTUŁ: Perspektywy rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Prospects for the development of foreign direct investment in Poland
ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2009, nr 48, s. [635]-642
p-ISSN: 1899-3192

UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
UWAGI: Tyt. nru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
3/26
AUTORZY: Ewa Polak, Waldemar Polak.
TYTUŁ: Przesłanki dalszego rozwoju inwestycji zagranicznych w Polsce
ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji. - 2009, z. 9, s. 203-216
p-ISSN: 1896-2505

UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
4/26
AUTORZY: Ewa Polak, Waldemar Polak.
TYTUŁ: Zjawisko bogactwa materialnego we wpółczesnej cywilizacji konsumpcyjnej
ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji. - 2009, z. 8, s. 155-186
p-ISSN: 1896-2505

UWAGI: Bibliogr. 34 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
5/26
AUTORZY: Waldemar Polak.
TYTUŁ: Inwestycje i bariery w rozwoju konkurencyjności sektora MŚP w Polsce
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The investments and basic limitations in the development of competitiveness of small and medium companies in Poland
ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2010, nr 99, s. [285]-295
p-ISSN: 1899-3192

UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
UWAGI: Tyt. nru: Finanse publiczne i międzynarodowe
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • sektor MŚP
 • inwestycje
 • rozwój
 • konkurencyjność
 • bariery

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/26
  AUTORZY: Ewa Polak, Waldemar Polak.
  TYTUŁ: Wpływ kapitału zagranicznego na efektywność przedsiębiorstw.
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji. - 2010, z. 10, s. 202-219.
  p-ISSN: 1896-2505

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/26
  AUTORZY: Waldemar Polak, Ewa Polak.
  TYTUŁ: Podejście opcyjne w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji. - 2011, z. 11, s. 146-160
  p-ISSN: 1896-2505

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/26
  AUTORZY: Ewa Polak, Waldemar Polak.
  TYTUŁ: Wybrane koncepcje BIZ
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Selected concepts of FDI
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2011, nr 158, s. [760]-769
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bezpośrednie inwestycje zagraniczne
 • teorie BIZ
 • ujęcie behawiorystyczne
 • opcje rzeczowe

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/26
  AUTORZY: Waldemar Polak, Ewa Polak.
  TYTUŁ: Znaczenie inwestycji bezpośrednich (BIZ) dla gospodarki kraju przyjmującego
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji. - 2011, z. 11, s. 161-183
  p-ISSN: 1896-2505

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/26
  AUTORZY: Waldemar Polak, Ewa Polak.
  TYTUŁ: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The quantity and structure of foreign direct investments in Poland
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej. - 2012, nr 12, s. 81-100
  p-ISSN: 2300-9055

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/26
  AUTORZY: Waldemar Polak, Ewa Polak.
  TYTUŁ: BIZ a przepływ innowacji do przedsiębiorstw
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: FDI and the transfer of innovation to companies
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej. - 2012, nr 12, s. 101-117
  p-ISSN: 2300-9055

  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/26
  AUTORZY: Ewa Polak, Waldemar Polak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Czynniki sprzyjające wzrostowi zróżnicowania współczesnych wynagrodzeń
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Determinants of growing contemporary wage inequalities
  ŹRÓDŁO: W: Oblicza dobrobytu : wybrane zagadnienia / red. nauk. Stefan Angielski i Krystyna Strzała
  ADRES WYDAWNICZY: Kwidzyn : Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie, 2012
  SERIA: Prace i Materiały Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie, 2
  OPIS FIZYCZNY: S. 39-48
  ISBN: 978-88-933360-3-6
  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • globalizacja
 • deregulacja
 • liberalizacja
 • wynagrodzenia
 • dochody
 • sektor wysokich i niskich płac
 • struktura wynagrodzeń
 • ubóstwo
 • bogactwo

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • globalization
 • liberalization
 • deregulation
 • social-economic stratification
 • income
 • labour market
 • income inequality
 • poverty
 • wealth

  13/26
  AUTORZY: Waldemar Polak, Ewa Polak.
  TYTUŁ: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na efektywność przedsiębiorstw
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Impact of foreign investment on the efficiency of businesses
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2012, nr 51, s. [211]-221
  p-ISSN: 1733-2842

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/26
  AUTORZY: Ewa Polak, Waldemar Polak.
  TYTUŁ: Ekonomizacja nierynkowych dziedzin życia i jej konsekwencje
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Economization of public services sector and its consequences
  ŹRÓDŁO: Współczesna Gospodarka, [dokument elektroniczny]. - 2013, Vol. 4, nr 1, s. 11-20
  TRYB DOSTĘPU: http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2013/04/2.-E.-Polak_WG_1_2013_GG-.pdf [dostęp 6.12.2013]
  e-ISSN: 2082-677X

  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ekonomizacja
 • urynkowienie
 • komercjalizacja
 • usługi publiczne
 • ochrona zdrowia
 • edukacja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • economization
 • commercialization
 • marketization
 • public services
 • health care
 • education

  Adres url:
  15/26
  AUTORZY: Waldemar Polak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały
  NAZWA KONFERENCJI: Problemy współczesnej ekonomii: globalny, narodowy i regionalny kontekst
  MIEJSCE: Grodno, Białoruś, 22-24 maj 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: POL
  16/26
  AUTORZY: Waldemar Polak.
  TYTUŁ: Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw - aktywność inwestycyjna i bariery rozwoju
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The competitiveness of small and medium-sized enterprises - investment activity and development barriers
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2013, nr 59, s. [573]-584
  p-ISSN: 1733-2842

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • sektor MŚP
 • inwestycje
 • rozwój
 • konkurencyjność
 • bariery

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • SME sector
 • investment
 • competitiveness
 • barriers of development

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  17/26
  AUTORZY: Waldemar Polak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw - aktywność inwestycyjna i bariery rozwoju
  NAZWA KONFERENCJI: XV Międzynarodowa Naukowa Konferencja Zarządzanie finansami
  MIEJSCE: Kołobrzeg, Polska, 17-19 kwietnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: POL
  18/26
  AUTORZY: Ewa Polak, Waldemar Polak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Konkurencyjność państwa w warunkach globalizacji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Competitiveness of state in conditions of globalization
  ŹRÓDŁO: W: Wpływ globalizacji i integracji na konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Alina Grynia
  ADRES WYDAWNICZY: Białystok ; Wilno : Uniwersytet : Wydział Ekonomiczno-Informatyczny, [2013]
  OPIS FIZYCZNY: S. [27]-38
  ISBN: 978-609-95472-4-4
  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • global competitiveness
 • global economy
 • transnational companies
 • sovereignty of state

  Adres url:
  19/26
  AUTORZY: Ewa Polak, Waldemar Polak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Konkurencyjność państwa w warunkach globalizacji, wygłoszony na konferencji
  NAZWA KONFERENCJI: Międzynarodowa Konferencja Oblicza konkurencyjności nowych krajów członkowskich w warunkach globalizacji i integracji
  MIEJSCE: Wilno, Litwa, 19-20 kwietnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytetu w Białymstoku. Filia w Wilnie
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: POL
  20/26
  AUTORZY: Ewa Polak, Waldemar Polak.
  TYTUŁ: Przyczyny wycofania kapitału zagranicznego z realizacji inwestycji bezpośrednich w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The causes to retreat of capital investment to the implementation of direct investments in Poland
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej. - 2014, nr 14, s. 131-143
  p-ISSN: 2300-9055

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kapitał zagraniczny
 • bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)
 • bariery w realizacji BIZ

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • foreign capital
 • foreign direct investment (FDI)
 • barriers of FDI

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  21/26
  AUTORZY: Waldemar Polak, Ewa Polak.
  TYTUŁ: Motywy podejmowania działalności gospodarczej w Polsce przez inwestorów zagranicznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Undertaking economic activity in Poland by foreign investors
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej. - 2015, nr 15, s. 119-128
  p-ISSN: 2300-9055

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kapitał zagraniczny
 • rozwój
 • inwestorzy zagraniczni
 • współpraca
 • bariery

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • foreign capital
 • development
 • foreign investors
 • cooperation
 • barriers

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  22/26
  AUTORZY: Waldemar Polak, Ewa Polak.
  TYTUŁ: Perspektywy rozwoju przyszłych BIZ
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Prospects for the development of future FDI
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej. - 2015, nr 15, s. 129-136
  p-ISSN: 2300-9055

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rozwój
 • bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)
 • efektywność
 • prognoza

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • development
 • foreign direct investment (FDI)
 • effectiveness
 • forecast

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  23/26
  AUTORZY: Ewa Polak, Waldemar Polak.
  TYTUŁ: Wskaźniki dotyczące zdrowia i opieki zdrowotnej jako mierniki jakości życia w Polsce na tle wybranych państw
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Indices referring to health care as the measure of life quality in Poland in comparison to selected countries
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2016, nr 450, s. 433-445
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041

  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Polityka ekonomiczna
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • jakość życia
 • długość życia
 • dobrostan społeczny
 • wydatki na zdrowie
 • dostępność świadczeń zdrowotnych
 • nierówności zdrowotne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • life quality
 • life expectancy
 • social welfare
 • health expenses
 • accessibility of medical services
 • disparities referring to health care service

  Adres url:
  DOI:
  24/26
  AUTORZY: Waldemar Polak, Ewa Polak.
  TYTUŁ: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The functioning of the enterprise in the conditions of globalization
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej. - 2017, nr 17, s. 189-197
  p-ISSN: 2300-9055

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • przedsiębiorstwo
 • finanse
 • zarządzanie
 • globalizacja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • enterprise
 • finance
 • management
 • globalization

  25/26
  AUTORZY: Ewa Polak, Waldemar Polak.
  TYTUŁ: Wpływ polityki społeczno-gospodarczej na jakość życia mieszkańców wybranych województw
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The impact of socio-economic policy on the measure of prosperity of selected voivodships
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej. - 2017, nr 17, s. 179-188
  p-ISSN: 2300-9055

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • region
 • zróżnicowanie regionalne
 • jakość życia
 • mierniki jakości życia

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • economic well-being
 • measure of prosperity
 • region
 • regional differentation

  26/26
  AUTORZY: Ewa Polak, Waldemar Polak.
  TYTUŁ: Współczesne uwarunkowania polityki gospodarczej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The influence of globalization processes on the economic policy of the state
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2017, nr 498, s. 263-272
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Adres url:
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego