logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: PUCHOWSKI KAZIMIERZ
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/29
AUTORZY: Kazimierz Puchowski.
TYTUŁ: [Bolingbroke, Robertson, Gibbon. Znajomość i recepcja ich dzieł w Rzeczypospolitej doby Oświecenia (1764-1820) - recenzja]
ŹRÓDŁO: Ars Educandi
Rok: 2008, T. 5, s. 315-319
UWAGI: Rec. pracy: Bolingbroke, Robertson, Gibbon : znajomość i recepcja ich dzieł w Rzeczypospolitej doby Oświecenia : (1764-1820) / Paweł Komorowski. - Warszawa, 2003
UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PRE
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/29
AUTORZY: Kazimierz Puchowski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Dzieje Litwy w kształceniu elit politycznych w szkołach jezuickich Rzeczypospolitej Obojga Narodów : rekonesans
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The history of Lithuania in the education of political elites in Jesuit schools of the Polish-Lithuanian Commonwealth : reconnaissance
ŹRÓDŁO: W: Albertas Vijūkas-Kojalavičius iš 400 metų perspektyvos / [red. kol. Mintautas Čiurinskas ; sudarė ir parengė Sigitas Narbutas]
ADRES WYDAWNICZY: Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos instituta, 2009
SERIA: Senoji Lietuvos Literatūra, 1822-3656, kn. 27
OPIS FIZYCZNY: S. 289-307
UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: ZMR
Język publikacji: POL
3/29
AUTORZY: Kazimierz Puchowski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Edukacja młodzieży z Prus Królewskich w kolegiach szlacheckich Rzeczpospolitej
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Bildung der Jugend aus Königlichem Preuβen in den Adelskollegs der Republik Polen
ŹRÓDŁO: W: Między przeszłością a współczesnymi mediami : z problemów historii, kultury i edukacji / pod red. Piotra Kąkola i Anny Reglińskiej-Jemioł
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. [116]-128
ISBN: 978-83-7326-656-8
UWAGI: Materiały z konf., 8 lipca 2008 r., Krokowa
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
4/29
AUTORZY: Kazimierz Puchowski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: "Doskonałe pożytki tragedyi i komedyi uważyć". Teatr w edukacji nowożytnych elit politycznych
ŹRÓDŁO: W: Wychowanie - nierozłączność teorii i praktyki : w perspektywie historii edukacji oraz pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej / red. nauk. Danuta Apanel, Anetta Jaworska
ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010
OPIS FIZYCZNY: S. 24-34
ISBN: 978-83-89163-68-4
UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
5/29
AUTORZY: Kazimierz Puchowski.
TYTUŁ: Dariusz Rolnik, Portret szlachty czasów stanisławowskich epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wrocław 2009, ss. 618
ŹRÓDŁO: Rozprawy z dziejów Oświaty. - 2010, T. 47, s. 250-261
p-ISSN: 0080-4754

Typ publikacji: PRE
Język publikacji: POL
6/29
AUTORZY: Kazimierz Puchowski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kształcenie Karola i Jana Wolffów w Collegium Nobilium Societatis Jesu w Wilnie
ŹRÓDŁO: W: Pamięć wieków kształtuje potomność : księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ z okazji 70. urodzin / [red.: Andrzej Paweł Bieś, Beata Topij-Stempińska]
ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Wydaw. WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2010
OPIS FIZYCZNY: S. [445]-456
ISBN: 978-83-7614-049-0 (Ignatianum)
ISBN: 978-83-7505-631-0 (WAM)
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
7/29
AUTORZY: Kazimierz Puchowski.
TYTUŁ: The relief of Vienna in the Jesuit theatre in Poland
ŹRÓDŁO: Vìsnik Prikarpats'kogo Unìversitetu. Pedagogìka. - 2011, vip. 39, s. 21-27
UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: ZAC
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Jesuit theatre
 • Poland
 • youth
 • advocacy

  8/29
  AUTORZY: Kazimierz Puchowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Antyk w edukacji elit Rzeczypospolitej epoki oświecenia
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Antique in the education of the elites of Polish Republic in the enlightenment epoch
  ŹRÓDŁO: W: Antyk oświeconych : studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII wieku / pod red. Tomasza Chachulskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : IBL Wydawnictwo, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. [97]-144
  ISBN: 978-83-61552-55-0
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/29
  AUTORZY: Kazimierz Puchowski.
  TYTUŁ: Kolegia szlacheckie teatynów, pijarów i jezuitów a reformy edukacyjne w Rzeczypospolitej Obojga Narodów doby oświecenia
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Theatine, Piarist and Jesuit noble colleges in light of educational reforms in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Age of Enlightenment
  ŹRÓDŁO: Nasza Przeszłość. - 2012, T. 117, s. 301-313
  p-ISSN: 0137-3218

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/29
  AUTORZY: Kazimierz Puchowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Model kształcenia elit w szkolnictwie katolickim i protestanckim w Prusach Królewskich
  ŹRÓDŁO: W: Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 5, Źródła i artykuły / pod red. Lecha Mokrzeckiego i Mariusza Brodnickiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. 197-207
  ISBN: 978-83-7326-877-7
  ISBN: 978-83-7326-485-4
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/29
  AUTORZY: Małgorzata Puchowska, Kazimierz Puchowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Teatr szkolny w edukacji elit : rekonesans
  ŹRÓDŁO: W: Sic erat in fatis : studia i szkice historyczne dedykowane profesorowi Bogdanowi Rokowi, t.1 / red. nauk. Elżbieta Kościk [et al.]
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. [43]-57
  ISBN: 978-83-7780-293-9
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/29
  AUTORZY: Kazimierz Puchowski.
  TYTUŁ: Daniel Beauvois o szkolnictwie polskim na ziemiach litewsko-ruskich w latach 1803-1832
  ŹRÓDŁO: Wiek Oświecenia. - 2013, [T.] 29, s. 341-353
  p-ISSN: 0137-6942

  Typ publikacji: PRE
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/29
  AUTORZY: Kazimierz Puchowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: European standards and local determinants in education of the social elites in Noble Colleges in the Commonwealth of Poland and Lithuania
  ŹRÓDŁO: W: European ideas in the works of famous educationalists : internationalization, globalization and their impact on education / eds. Ryszard Kucha and Henryk Cudak
  ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2013
  SERIA: Studia i Monografie - Społeczna Akademia Nauk, nr 41
  OPIS FIZYCZNY: S. [457]-474
  ISBN: 978-83-62916-61-0
  UWAGI: Bibliogr. 37 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • history of education
 • Jesuit education
 • teaching orders
 • Collegium Nobilium
 • Piarist school
 • Theatin school
 • elite education in Poland and Lithuania
 • education of the elite
 • Enlightenment and education

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/29
  AUTORZY: Kazimierz Puchowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kształtowanie wizerunku Anglii i Anglików w elitarnych szkołach Rzeczypospolitej w XVIII wieku : rekonesans
  ŹRÓDŁO: W: Europejski wiek osiemnasty : uniwersalizm myśli, różnorodność dróg : studia i materiały / pod red. Marka Dębowskiego, Anny Grześkowiak-Krwawicz i Michała Zwierzykowskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 175-[184]
  ISBN: 978-83-61033-66-0
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  15/29
  AUTORZY: Kazimierz Puchowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Teatins, Jesuits, Piarists and their Collegia Nobilium vis-a'-vis the educational ambitions of the aristocracy in the Polish-Lithuanian Commonwealth
  ŹRÓDŁO: W: Education and power : historical perspectives : ISCHE 35, August 21-24, 2013, Riga : abstracts
  ADRES WYDAWNICZY: Rēzekne : SIA "Latgales druka", 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 130-131
  ISBN: 978-9934-517-08-2
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: ENG
  16/29
  AUTORZY: Kazimierz Puchowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Mars or Apollo? The ideal king presented in Jesuit colleges in the Polish-Lithuanian Commonwealth
  ŹRÓDŁO: W: Education, war & peace : abstracts : Institute of Education, University of London 23-26 July 2014, [dokument elektroniczny]
  SERIA: ISCHE, 2313-1837, 36
  OPIS FIZYCZNY: S. 279
  UWAGI: http://www.ische2014.org/wp-content/uploads/2014/02/Abstracts-book-final.pdf [dostęp 04.03.2015]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Jesuit colleges
 • history of education

  Adres url:
  17/29
  AUTORZY: Kazimierz Puchowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Szybiński Gabriel
  ŹRÓDŁO: W: Polski słownik biograficzny, t. 49/4, z. 203, Szwencki Fryderyk - Szyjewski Andrzej / [red. nacz. Andrzej Romanowski]
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa ; Kraków : Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla : Polska Akademia Umiejętności, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 516-518
  ISBN: 978-83-63352-26-4
  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PWP
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  18/29
  AUTORZY: Kazimierz Puchowski, Józef Żerko.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Profesor Lech Marian Mokrzecki - badacz dziejów nauki, kultury i oświaty
  ŹRÓDŁO: W: Polskie dziedzictwo edukacyjne od XVI do XX wieku - ciągłość i zmiana : zbiór studiów i rozpraw ofiarowanych Profesorowi Lechowi Mokrzeckiemu z okazji Jubileuszu 80 urodzin / pod red. Romualda Grzybowskiego, Krzysztofa Jakubiaka, Mariusza Brodnickiego, Tomasza Maliszewskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
  SERIA: Szkoła, Państwo, Społeczeństwo, t. 6
  OPIS FIZYCZNY: S. 17-27
  ISBN: 978-83-8019-199-0
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  19/29
  AUTORZY: Kazimierz Puchowski.
  TYTUŁ: Trudna misja. Jezuici na Węgrzech w świetle studium Paula Shore'a
  ŹRÓDŁO: Czasy Nowożytne. - 2015, T. 28, s. 183-194
  p-ISSN: 1428-8982

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Jesuits and politics
 • Jesuit education
 • Habsburg empire history

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  20/29
  AUTORZY: Kazimierz Puchowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Žinios apie Italiją ir jos gyventojus Vilniaus jėzuitų Kilmingųjų kolegijoje (Collegium Nobilium)
  ŹRÓDŁO: W: Lietuva-Italija: šimtmečių ryšiai : mokslinių straipsnių rinkinys / Sudaryt. Daiva Mitrulevičiūtė
  ADRES WYDAWNICZY: Vilnius : Nacionalinis Muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų Rūmai, 2016
  SERIA: Lietuvos Didžiųjų Kunigaikščių Rūmų Studijos, 2351-7107, t. 28
  OPIS FIZYCZNY: S. 327-337
  ISBN: 978-609-8061-46-8
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Tytuł-nazwa konferencji: Lietuva-Italija: šimtmečių ryšiai
  Miejsce konferencji: Vilnius
  Kraj: LT
  Od dnia: 2014.05.14
  Do dnia: 2014.05.16
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: LIT
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • historical education in Lithuania
 • Lithuania and Italy
 • Jesuit Colleges in Lithuania

  21/29
  AUTORZY: Kazimierz Puchowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Europejski rodowód konwiktu szlacheckiego w Kaliszu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The European origin of the Jesuit College for nobles in Kalisz
  ŹRÓDŁO: W: Wielkopolska i Wielkopolanie w dziejach polskiej edukacji : księga jubileuszowa z okazji 50-lecia Zakładu Historii Wychowania na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / red. nauk. Edyta Głowacka-Sobiech, Katarzyna Kabacińska-Łuczak
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 289-309
  ISBN: 978-83-232-3217-9
  UWAGI: Bibliogr. 70 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • history of education
 • Jesuit schools
 • Jesuit teacher
 • Jesuit education
 • education of the elite
 • Enlightenment and education

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  22/29
  AUTORZY: Kazimierz Puchowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Pietas w kolegiach szlacheckich Rzeczypospolitej Obojga Narodów doby oświecenia
  ŹRÓDŁO: W: Wiek XVIII - między tradycją a oświeceniową współczesnością : hermeneutyka wartości religijnych / red. nauk. Bernadetta Kuczera-Chachulska, Tomasz Chachulski ; współpr. Jerzy Snopek
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017
  SERIA: Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w Dialogu z Europą. Hermeneutyka Wartości, t. 12
  OPIS FIZYCZNY: S. 156-192
  ISBN: 978-83-235-2147-1 (t. I-XII)
  ISBN: 978-83-235-3083-1
  ISBN: 978-83-235-3091-6 (pdf online)
  ISBN: 978-83-235-3099-2 (e-pub)
  ISBN: 978-83-235-3107-4 (mobi)
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • elite education
 • Collegium Nobilium
 • teaching orders
 • piety in education
 • education in enlightenment

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  23/29
  TYTUŁ: Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku : materiały z badań, cz. 1 / red. Kazimierz Puchowski, wstęp i oprac. Joanna Orzeł
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 183 s.
  ISBN: 978-83-949983-1-8
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:
  24/29
  AUTORZY: Kazimierz Puchowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Teatr jezuicki w Rzeczypospolitej Obojga Narodów - Clio w edukacji obywatela
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The Jesuit theatre in the Polish-Lithuanian Commonwealth: Clio in the education of a citizen
  ŹRÓDŁO: W: Świat teatru - świat wartości : wychowanie obywatelskie w teatrze szkolnym jezuitów w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. : księga zbiorowa / pod red. Jana Okonia
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Collegium Columbinum, 2017
  SERIA: Biblioteka Tradycji, 1895-6076, nr 152
  OPIS FIZYCZNY: S. 105-131
  ISBN: 978-83-7624-173-9
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Tytuł-nazwa konferencji: "Kształcenie obywatela na scenach jezuickich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Programy teatralne w archiwach wileńskich i rzymskich SJ oraz w wybranych bibliotekach polskich"
  Miejsce konferencji: Kraków
  Kraj: PL
  Od dnia: 2016.10.20
  Do dnia: 2016.10.21
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • teatr jezuicki
 • edukacja historyczna
 • edukacja elit

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • historical education
 • Jesuit theatre
 • Jesuit history teaching
 • Jesuit College Theatres

  25/29
  AUTORZY: Kazimierz Puchowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wiedza o Italii i jej mieszkańcach w wileńskim Collegium Nobilium Societatis Jesu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Knowledge about Italy and its inhabitants in the Collegium Nobilium Societatis Jesu in Vilnius
  ŹRÓDŁO: W: Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku : materiały z badań, cz. 1 / red. Kazimierz Puchowski, wstęp i oprac. Joanna Orzeł
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 55-73
  ISBN: 978-83-949983-1-8
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:
  26/29
  AUTORZY: Mariusz Ausz, Kazimierz Puchowski.
  TYTUŁ: Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 : szkoły w Wydziale Pijarskim
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo IHN PAN : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018
  OPIS FIZYCZNY: 325 s.
  SERIA: Komisji Edukacji Narodowej model szkoły i obywatela - koncepcje, do świadczenia i inspiracje, t. 9
  ISBN: 978-83-7545-846-6 seria
  ISBN: 978-83-7545-855-8
  UWAGI: Bibliogr. s. 269-294
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Commission of the National Education (1773-1794)
 • Piarists Department
 • Piarists Order

  27/29
  AUTORZY: Kazimierz Puchowski, Mariusz Ausz.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Koncepcja konwiktów dla ubogiej szlachty w ustawach Komisji Edukacji Narodowej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The concept of dormitories (convictus) for poor nobility in the legislation of the Commission of National Education
  ŹRÓDŁO: W: Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku : materiały z badań, cz. 2 / red. Kazimierz Puchowski, wstęp i oprac. Joanna Orzeł
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 75-98
  ISBN: 978-83-949983-3-2
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • dormitories
 • Commission of National Education (1773)
 • convicts
 • history of education
 • convictus for the poor nobility

  Adres url:
  28/29
  AUTORZY: Kazimierz Puchowski.
  TYTUŁ: Kwestia żydowska na sejmiku szkolnym w warszawskim Collegium Nobilium Societatis Jesu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The school council of the Warsaw Collegium Nobilium Societatis Jesu on the Jewish question
  ŹRÓDŁO: Pedagogika. - 2018, T. 27, nr 2, s. 463-472
  p-ISSN: 2545-3041

  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Żydzi
 • jezuici

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Jews
 • societatis Jesu

  Adres url:
  DOI:
  29/29
  TYTUŁ: Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku : materiały z badań, cz. 2 / red. Kazimierz Puchowski
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2018
  OPIS FIZYCZNY: 229 s.
  ISBN: 978-83-949983-3-2
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • history of education
 • elite education in Poland and Lithuania

  Adres url:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego