logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: PYĆ DOROTA
Liczba odnalezionych rekordów: 161Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/161
AUTORZY: Jerzy Zajadło, Janina Ciechanowicz-McLean, Dorota Pyć.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Prawo kontra ekologia
ŹRÓDŁO: W: Fascynujące ścieżki filozofii prawa / pod. red. Jerzego Zajadło
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008
OPIS FIZYCZNY: S. 238-259
ISBN: 978-83-7334-869-1
UWAGI: Bibliogr.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/161
AUTORZY: Jerzy Zajadło, Dorota Pyć, Maciej Barczewski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Prawo kontra nauka
ŹRÓDŁO: W: Fascynujące ścieżki filozofii prawa / pod. red. Jerzego Zajadło
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008
OPIS FIZYCZNY: S. 114-131
ISBN: 978-83-7334-869-1
UWAGI: Bibliogr.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
3/161
AUTORZY: Dorota Pyć.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Analiza podstaw prawnych programu rekultywacji wyrobisk w Zatoce Puckiej
ŹRÓDŁO: W: Program rekultywacji wyrobisk w Zatoce Puckiej : przyrodnicze podstawy i uwarunkowania / pod red. Lidii Kruk-Dowgiałło i Radosława Opioła
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. [233]-250
ISBN: 978-83-85780-98-4
UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
4/161
AUTORZY: Dorota Pyć.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Dwa oblicza pro publico bono
ŹRÓDŁO: W: Europa urzędników / Monika Adamczak-Retecka [et.al]; pod red. Zdzisława Brodeckiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 220-233
ISBN: 978-83-7620-148-1
UWAGI: Bibliogr. 33 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
5/161
AUTORZY: Dorota Pyć.
TYTUŁ: Fundamenty publicznoprawne nowoczesnej lex mercatoria : kilka refleksji o społecznej odpowiedzialności za środowisko i zasoby naturalne
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2009, T. 22, s. [127]-139
p-ISSN: 1734-5669

UWAGI: Tyt. tomu: Prawne aspekty interwencjonizmu w gospodarce i środowisku
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
6/161
AUTORZY: Dorota Pyć.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Komparystyka prawnicza w badaniach nad gospodarką morską
ŹRÓDŁO: W: Gospodarka morska : metodyka badań / pr. pod kier. Marka Grzybowskiego
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 63-74
ISBN: 978-83-62438-00-6
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
7/161
AUTORZY: Dorota Pyć.
TYTUŁ: Modyfikacja zasady "zanieczyszczający płaci" w związku z wypadkiem tankowca Erika. Glosa do wyroku ETS z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie C-188/07
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2009, nr 4, s. 169-180
p-ISSN: 1734-5677

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
8/161
AUTORZY: Dorota Pyć.
TYTUŁ: Morskie obszary chronione USA a doktryna zaufania publicznego
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: US protected maritime areas and the doctrine of public trust
ŹRÓDŁO: Prawo Morskie. - 2009, T. 25, s. [183]-200
p-ISSN: 0860-7338

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
9/161
AUTORZY: Dorota Pyć.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Od świadomości ekologicznej do zrównoważonego rozwoju
ŹRÓDŁO: W: Zrównoważony rozwój : materiały pokonferencyjne / pod red. Jerzego Błażejowskiego
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. [93]-101
ISBN: 978-83-60693-05-6
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
10/161
AUTORZY: Zdzisław Brodecki, Dorota Pyć.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Odpowiedzialność prewencyjna w prawie morza
ŹRÓDŁO: W: Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego / pod red. Artura Kozłowskiego i Barbary Mielnik
ADRES WYDAWNICZY: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009
SERIA: Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661, nr 3140
OPIS FIZYCZNY: S. [11]-34
ISBN: 978-83-229-3028-1
UWAGI: Materiały z konferencji katedr prawa międzynarodowego, Wrocław 22-24 października 2008 r.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
11/161
AUTORZY: Dorota Pyć.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Prawna ochrona Oceanu Światowego
ŹRÓDŁO: W: Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata / pod red. Elżbiety Dyni
ADRES WYDAWNICZY: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. [237]-254
ISBN: 978-83-7338-484-2
UWAGI: Materiał z międzynarodowej konferencji naukowej nt. "Prawo międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata", Jasionka k. Rzeszowa, 16-19 września 2008 r.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
12/161
AUTORZY: Dorota Pyć.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Prawo w gospodarce morskiej
ŹRÓDŁO: W: Modelowanie klastrów gospodarki morskiej / pr. pod kier. Marka Grzybowskiego
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 57-74
ISBN: 978-83-62438-03-7
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
13/161
AUTORZY: Dorota Pyć.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zarządzanie zanieczyszczeniami morskimi (zrozumieć gopodrcze przyczyny problemów ochrony środowiska morskiego)
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Managing marine pollution (understanding economic causes of the problems of the marine environmental protection)
ŹRÓDŁO: W: Gospodarcze prawo środowiska / pod red. Janiny Ciechanowicz-McLean i Tomasza Bojar-Fijałkowskiego
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. [182]-200
ISBN: 978-83-7326-661-2
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
14/161
AUTORZY: Dorota Pyć.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem morskim
ŹRÓDŁO: W: Konwencja NZ o prawie morza z 1982 r. : w piętnastą rocznicę wejścia w życie / pod red. Cezarego Mika i Konrada Marciniaka
ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2009
OPIS FIZYCZNY: S. [373]-399
ISBN: 978-83-7285-425-4
UWAGI: Na str. tyt.: UN Convention on the Law of the Sea of 1982: in the fiftheen anniversary of the entry into force
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
15/161
AUTORZY: Dorota Pyć.
TYTUŁ: Znaczenie podejścia ekosystemowego w zintegrowanym zarządzaniu Oceanem Światowym
ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. - 2009, z. 12, s. 69-83
p-ISSN: 1428-7889

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
16/161
AUTORZY: Dorota Pyć.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zrównoważone zarządzanie środowiskiem Morza Bałtyckiego
ŹRÓDŁO: W: Prawo ochrony środowiska jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej / pod red. Janiny Ciechanowicz-McLean i Tomasza Bojar-Fijałkowskiego
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. [172]-182
ISBN: 978-83-7326-588-2
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
17/161
AUTORZY: Dorota Pyć.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: "Wolność ochrony morza" - zagrożenia i zrównoważone rozwiązania
ŹRÓDŁO: W: Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Janusz Symonides
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010
OPIS FIZYCZNY: S. [487]-506
ISBN: 978-83-7383-444-6
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
18/161
AUTORZY: Dorota Pyć.
TYTUŁ: Aspekty prawne składowania dwutlenku węgla pod dnem morskim
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Legal aspects of carbon dioxide subsea storage
ŹRÓDŁO: Prawo Morskie. - 2010, T. 26, s. [183]-198
p-ISSN: 0860-7338

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
19/161
AUTORZY: Dorota Pyć.
TYTUŁ: Ochrona granic morskich w Unii Europejskiej - przypadek irregular migration na Morzu Śródziemnym
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Maritime border protection in the European Union. Irregular migration in the Mediterranean
ŹRÓDŁO: Prawo Morskie. - 2010, T. 26, s. [145]-163
p-ISSN: 0860-7338

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
20/161
AUTORZY: Dorota Pyć.
TYTUŁ: Otwarta puszka Pandory - prawo międzynarodowe wobec piractwa somalijskiego
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2010, T. 24, s. [479]-489
p-ISSN: 1734-5669

UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia nauki prawa w 40-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
21/161
AUTORZY: Maria Dragun-Gertner, Dorota Pyć, Zuzanna Pepłowska.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: The law applicable on the continental shelf and in the exclusive economic zone : specific questions to consider in relation to national legislation, case law or other policies and practices
ŹRÓDŁO: W: Rapports polonais : XVIIIe Congrès international de droit comparé = XVIIIth International Congress of Comparative Law : Washington, 25 VII - 1 VIII 2010 / [red. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska]
ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010
OPIS FIZYCZNY: S. [183]-206
ISBN: 978-83-7525-424-2
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
22/161
AUTORZY: Dorota Pyć.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Polityka morska Unii Europejskiej jako sztuka zintegrowanego rządzenia morzem
ŹRÓDŁO: W: Współczesne problemy prawa : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jerzemu Młynarczykowi / [red. nauk. Urszula Jackowiak, Izabela Nakielska, Piotr Lewandowski]
ADRES WYDAWNICZY: Gdynia : Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, 2011
OPIS FIZYCZNY: S. 178-198
ISBN: 978-83-61505-84-6
UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • integrated European marine management
 • marine spatial planning
 • cross-sectoral approach

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  23/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: Prawo Oceanu Światowego : res usus publicum
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
  OPIS FIZYCZNY: 292 s., 25 cm
  ISBN: 978-83-7326-791-6
  UWAGI: Bibliogr. s. 267-[280]. Indeks
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  24/161
  AUTORZY: Paulina Lemke, Aleksandra Zgrundo, Katarzyna Smolarz, Dorota Pyć, Christina Halling, Maciej Wołowicz.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Science-policy interactions and stakeholders' participation in invasive alien species risk governance in the Baltic Sea region
  ŹRÓDŁO: W: World Conference on Marine Biodiversity "Our oceans, our future" : 26-30 September 2011, Aberdeen, Scotland (UK) : combined abstract booklet
  OPIS FIZYCZNY: S. 101
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  25/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: Sprawozdanie z konferencji o piractwie morskim
  ŹRÓDŁO: Prawo Morskie. - 2011, T. 27, s. [445]-446
  p-ISSN: 0860-7338

  Typ publikacji: POS
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  26/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Global ocean governance: from vision to action
  ŹRÓDŁO: Prawo Morskie. - 2011, T. 27, s. [441]-444
  p-ISSN: 0860-7338

  Typ publikacji: POS
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  27/161
  AUTORZY: Aleksandra Zgrundo, Paulina Lemke, Katarzyna Smolarz, Dorota Pyć, Ch. Halling, Maciej Wołowicz.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Stakeholders' participation and communication in invasive alien species risk governance in the Baltic Sea region.
  ŹRÓDŁO: W: ICES Annual Science Conference, 19-23 September 2011, Gdańsk : book of abstracts.
  OPIS FIZYCZNY: S. 192.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • alien species
 • Baltic Sea
 • risk communication
 • risk governance

  Adres url:
  28/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: Wspomnienie o profesorze Józefie Andrzeju Straburzyńskim (1940-2011)
  ŹRÓDŁO: Prawo Morskie. - 2011, T. 27, s. [451]-452
  p-ISSN: 0860-7338

  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  29/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zakaz handlu produktami z fok
  ŹRÓDŁO: W: Europa przedsiębiorców / pod red. Zdzisława Brodeckiego
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011
  OPIS FIZYCZNY: S. 169-178
  ISBN: 978-83-7620-535-9
  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  30/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: Zarządzanie ryzykiem introdukcji do środowiska morskiego obcych gatunków inwazyjnych. Analiza wytycznych IMO do konwencji balastowej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Risk management on introduction of invasive species into the marine environment. Analysis of IMO guidelines on BWM Convention
  ŹRÓDŁO: Prawo Morskie. - 2011, T. 27, s. [179]-203
  p-ISSN: 0860-7338

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  31/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: Zrównoważony rozwój jako cel polityki współpracy na rzecz rozwoju w Unii Europejskiej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Sustainable development as the aim of development cooperation policy in the European Union
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2011, T. 25, s. [353]-371
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Tyt. tomu: Księga jubileuszowa profesora Zdzisława Brodeckiego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  32/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: 100 lat od katastrofy "Titanica" - rozwój prawa bezpieczeństwa morskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Hundred years after the "Titanic" disaster on the development of the marine safety law
  ŹRÓDŁO: Prawo Morskie. - 2012, T. 28, s. [33]-50
  p-ISSN: 0860-7338

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  33/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Administracyjne prawo międzynarodowe.
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Anny Przyborowskiej-Klimczak, Doroty Pyć.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012.
  OPIS FIZYCZNY: S. 1-4.
  ISBN: 978-83-255-2839-3
  ISBN: 978-83-255-2840-9 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  34/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: Ballast water management in the Baltic Sea Region.
  ŹRÓDŁO: Polish Review of International and European Law. - 2012, inaugural issue, s. 85-[112].
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  35/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Integracji prawo.
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Anny Przyborowskiej-Klimczak, Doroty Pyć.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012.
  OPIS FIZYCZNY: S. 83-85.
  ISBN: 978-83-255-2839-3
  ISBN: 978-83-255-2840-9 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  36/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kontrola międzynarodowa.
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Anny Przyborowskiej-Klimczak, Doroty Pyć.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012.
  OPIS FIZYCZNY: S. 143-148.
  ISBN: 978-83-255-2839-3
  ISBN: 978-83-255-2840-9 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  37/161
  TYTUŁ: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Anny Przyborowskiej-Klimczak, Doroty Pyć.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012.
  OPIS FIZYCZNY: XXII, 599 s., 20 cm.
  ISBN: 978-83-255-2839-3
  ISBN: 978-83-255-2840-9 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. s. XIX-XXII oraz przy rozdz. Indeks.
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  38/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Międzynarodowe prawo gospodarcze.
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Anny Przyborowskiej-Klimczak, Doroty Pyć.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012.
  OPIS FIZYCZNY: S. 196-199.
  ISBN: 978-83-255-2839-3
  ISBN: 978-83-255-2840-9 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  39/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Międzynarodowe prawo morza.
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Anny Przyborowskiej-Klimczak, Doroty Pyć.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012.
  OPIS FIZYCZNY: S. 204-209.
  ISBN: 978-83-255-2839-3
  ISBN: 978-83-255-2840-9 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  40/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Międzynarodowe prawo środowiska.
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Anny Przyborowskiej-Klimczak, Doroty Pyć.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012.
  OPIS FIZYCZNY: S. 214-221.
  ISBN: 978-83-255-2839-3
  ISBN: 978-83-255-2840-9 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  41/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Milcząca akceptacja.
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Anny Przyborowskiej-Klimczak, Doroty Pyć.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012.
  OPIS FIZYCZNY: S. 221-226.
  ISBN: 978-83-255-2839-3
  ISBN: 978-83-255-2840-9 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  42/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Morskich obszarów status.
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Anny Przyborowskiej-Klimczak, Doroty Pyć.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012.
  OPIS FIZYCZNY: S. 226-233.
  ISBN: 978-83-255-2839-3
  ISBN: 978-83-255-2840-9 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  43/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Morskie obszary chronione.
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Anny Przyborowskiej-Klimczak, Doroty Pyć.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012.
  OPIS FIZYCZNY: S. 234-244.
  ISBN: 978-83-255-2839-3
  ISBN: 978-83-255-2840-9 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  44/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: Morskie umowy w prawie krajowym
  ŹRÓDŁO: Namiary na Morze i Handel. - 2012, R. 17, nr 12, s. 12-13
  p-ISSN: 1426-4137

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  45/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Nieszkodliwego przepływu prawo.
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Anny Przyborowskiej-Klimczak, Doroty Pyć.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012.
  OPIS FIZYCZNY: S. 250-254.
  ISBN: 978-83-255-2839-3
  ISBN: 978-83-255-2840-9 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  46/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Organizacja Narodów Zjednoczonych.
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Anny Przyborowskiej-Klimczak, Doroty Pyć.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012.
  OPIS FIZYCZNY: S. 308-311.
  ISBN: 978-83-255-2839-3
  ISBN: 978-83-255-2840-9 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  47/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Piractwo.
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Anny Przyborowskiej-Klimczak, Doroty Pyć.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012.
  OPIS FIZYCZNY: S. 322-330.
  ISBN: 978-83-255-2839-3
  ISBN: 978-83-255-2840-9 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  48/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Prawo pościgu.
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Anny Przyborowskiej-Klimczak, Doroty Pyć.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012.
  OPIS FIZYCZNY: S. 376-378.
  ISBN: 978-83-255-2839-3
  ISBN: 978-83-255-2840-9 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  49/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Regionalizm.
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Anny Przyborowskiej-Klimczak, Doroty Pyć.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012.
  OPIS FIZYCZNY: S. 398-404.
  ISBN: 978-83-255-2839-3
  ISBN: 978-83-255-2840-9 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  50/161
  AUTORZY: Dorota Pyć, Sylwia Majkowska-Szulc.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Rekomendowane zmiany polskich przepisów prawa warunkujące wprowadzenie optymalnego modelu zatrudnienia w żegludze międzynarodowej marynarzy na statkach pod polską banderą
  ŹRÓDŁO: W: Modele zatrudnienia marynarzy : analiza najlepszych praktyk / pod red. nauk. Czesławy Christowej
  ADRES WYDAWNICZY: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. 255-309
  ISBN: 978-83-89901-66-8
  UWAGI: Bibliogr. 64 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  51/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Uniwersalizm.
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Anny Przyborowskiej-Klimczak, Doroty Pyć.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012.
  OPIS FIZYCZNY: S. 517-520.
  ISBN: 978-83-255-2839-3
  ISBN: 978-83-255-2840-9 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  52/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: Uwagi de lege ferenda o statusie Morza Bałtyckiego jako obszaru kontroli emisji tlenków azotu ze statków morskich
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: De lege ferenda notes on the status of the Baltic Sea as the emission control area of nitrogen oxides from vessels
  ŹRÓDŁO: Prawo Morskie. - 2012, T. 28, s. [235]-247
  p-ISSN: 0860-7338

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  53/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wolność mórz.
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Anny Przyborowskiej-Klimczak, Doroty Pyć.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012.
  OPIS FIZYCZNY: S. 531-540.
  ISBN: 978-83-255-2839-3
  ISBN: 978-83-255-2840-9 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  54/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Współpraca międzynarodowa.
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Anny Przyborowskiej-Klimczak, Doroty Pyć.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012.
  OPIS FIZYCZNY: S. 547-548.
  ISBN: 978-83-255-2839-3
  ISBN: 978-83-255-2840-9 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  55/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zrównoważony rozwój.
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Anny Przyborowskiej-Klimczak, Doroty Pyć.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012.
  OPIS FIZYCZNY: S. 575-586.
  ISBN: 978-83-255-2839-3
  ISBN: 978-83-255-2840-9 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  56/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Administracja morska
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 7-15
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  57/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Akwakultura
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 23-30
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  58/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Autostrady morskie
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 51-55
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  59/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Badania naukowe morskie
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 61-67
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  60/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Bandera
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 67-71
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  61/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Bezpieczeństwo morza
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 83-89
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  62/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Dokumenty statku
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 117-133
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  63/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Edukacja morska
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 139-142
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  64/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Energetyka morska
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 142-145
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  65/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Górnictwo morskie
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 174-182
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  66/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Granic morskich ochrona
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 182-184
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  67/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Inspekcja
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 202-207
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  68/161
  AUTORZY: Maciej Barczewski, Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Intellectual property and sustainable development : a distributive justice perspective
  ŹRÓDŁO: W: Methods and perspectives in intellectual property / ed. Graeme B. Dinwoodie
  ADRES WYDAWNICZY: Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 201-210
  ISBN: 978-1-78254-997-0
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • intellectual property
 • development
 • justice

  69/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Jurysdykcja państwa
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 215-218
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  70/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Klaster morski
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 239-242
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  71/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Legislacja morska międzynarodowa
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 266-274
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  72/161
  TYTUŁ: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: XVIII, 677 s., 20 cm
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. przy hasłach. Indeks
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  73/161
  AUTORZY: Wojciech Adamczak, Magdalena Adamowicz, Cezary Łuczywek, Justyna Nawrot, Małgorzata Anna Nesterowicz, Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, Dorota Pyć, Monika Iwona Tomaszewska, Wojciech Rafał Wiewiórowski, Iwona Zużewicz-Wiewiórowska.
  TYTUŁ: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: XVIII, 677 s., 20 cm
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. przy hasłach. Indeks
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  74/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Międzynarodowa Organizacja Morska
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 292-296
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  75/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 296-299
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  76/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Morskie planowanie przestrzenne
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 306-314
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  77/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Obszar chroniony morski
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 320-327
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  78/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Obszarów morskich status
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 327-338
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  79/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: Odpowiedzialność za bezpieczeństwo statków i środowiska zgodnie z wymaganiami Kodeksu Zarządzania Bezpieczeństwem (Kodeksu ISM)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Responsibility for maritime safety and environment in accordance with the requirements of the International Safety Management Code (ISM Code)
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2013, T. 29, s. [181]-196
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Mare liberum : księga pamiątkowa Profesora Andrzeja Straburzyńskiego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  80/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Polityka morska
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 412-417
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  81/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Port morski
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 439-442
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  82/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Prawo morza
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 455-458
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  83/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Regiony morskie
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 511-514
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  84/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Rybołówstwo morskie
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 522-531
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  85/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Statek morski
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 535-540
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  86/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Suwerenność państwa nadbrzeżnego
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 540-544
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  87/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Środowisko morskie
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 545-548
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  88/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: United Nations Convention on the Law of the Sea at Thirty: Reflections, UN Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, New York 2013
  ŹRÓDŁO: Prawo Morskie. - 2013, T. 29, s. 293-296
  p-ISSN: 0860-7338

  Typ publikacji: PRE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  89/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Współpraca międzynarodowa
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 591-594
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  90/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zarządzanie morskie
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 624-627
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  91/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zarządzanie statkiem
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 627-629
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  92/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: Zasady morskiego planowania przestrzennego i zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Principles of marine spatial planning and integrated coastal zone management
  ŹRÓDŁO: Prawo Morskie. - 2013, T. 29, [117]-135
  p-ISSN: 0860-7338

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  93/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zasady prawa morskiego
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 629-642
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  94/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zasoby morza
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon prawa morskiego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Doroty Pyć, Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 643-648
  ISBN: 978-83-255-4362-4
  ISBN: 978-83-255-4363-1 (e-book ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  95/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Agenda 21
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 19-20
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  96/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Europa 2020
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Zdzisław Brodecki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 64-66
  ISBN: 978-83-64556-02-9 (t. 3)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  97/161
  TYTUŁ [CZASOPISMA, SERII]: Gdańskie Studia Prawnicze t. 32 / pod red. Doroty Pyć
  ISSN: 1734-5669
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
  OPIS FIZYCZNY: 480 s., 24 cm
  UWAGI: Tyt. tomu: Navigare necesse est : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Adamczakowi
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  98/161
  TYTUŁ: Global ocean governance : from vision to action / Dorota Pyć, Jakub Puszkarski (eds.)
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Ars boni et aequi Przedsiębiorstwo Wydawnicze - Władysław Rozwadowski, 2014
  OPIS FIZYCZNY: 251 s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-64321-28-3
  UWAGI: Mat. konferencyjne, Gdańsk, 2011
  Tytuł-nazwa konferencji: International Conference on the Law of the Sea "Global Ocean Governance: From Vision To Action"
  Miejsce konferencji: Gdańsk
  Kraj: PL
  Od dnia: 2011.02.23
  Do dnia: 2011.02.23
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  99/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Jurysdykcja państwa nadbrzeżnego
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 143
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  100/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Klub Rzymski
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 157
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 3)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  101/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kodeks odpowiedzialnego rybołówstwa
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 158
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  102/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kodeksy postępowania
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 158-159
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  103/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Komisja Narodów Zjednoczonych do spraw Zrównoważonego Rozwoju
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 166
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  104/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Komisja ochrony środowiska morskiego Bałtyku
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 166
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  105/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Konferencje Narodów Zjednoczonych w sprawie zrównoważonego rozwoju
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 178
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  106/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kontrola państwa portu
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 189
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 3)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 1 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  107/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Konwencja o pracy na morzu
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 192-193
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  108/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 220-221
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  109/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 221
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  110/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 221-222
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  111/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Międzynarodowa Organizacja Morska
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 225-226
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  112/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Międzyrządowa Komisja Oceanograficzna
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 257
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  113/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Milenijne cele rozwoju
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 257-258
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  114/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Morski obszar chroniony
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 267-268
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  115/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Morskie planowanie przestrzenne
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Zdzisław Brodecki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 134-[135]
  ISBN: 978-83-64556-02-9 (t. 3)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 1 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  116/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Morze Bałtyckie
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 271-272
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  117/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: Ochrona ciągłości ekologicznej jako funkcja konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju na przykładzie korytarzy ekologicznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Protection of ecological connectivity as a function of the constitutional principle of sustainable development on the example of ecological corridors
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2014, T. 31, s. [1121]-1137
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Studia ustrojoznawcze : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Pułło
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  118/161
  AUTORZY: Dorota Pyć, Paulina Zajadło-Węglarz.
  TYTUŁ: Organizacja pozarządowa jako amicus curiae przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: NGO as an amicus curiae at the European Court of Human Rights
  ŹRÓDŁO: Disputatio. - 2014, T. 18, s. 87-101
  p-ISSN: 1898-3707

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:
  119/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Państwo nadbrzeżne
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 348
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  120/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Polityka morska
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Zdzisław Brodecki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 172-174
  ISBN: 978-83-64556-02-9 (t. 3)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  121/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Pomoc rozwojowa
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Zdzisław Brodecki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 178-179
  ISBN: 978-83-64556-02-9 (t. 3)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  122/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Program Narodów Zjednoczonych do spraw rozwoju
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 401
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  123/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Statek morski
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 470
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  124/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Środowisko morskie
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 491
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  125/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Światowa komisja do spraw środowiska i rozwoju
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 491
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 1 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  126/161
  TYTUŁ: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: 614 s., 25 cm
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  UWAGI: Bibliogr. przy hasłach
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  127/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wolność mórz
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 556-557
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  128/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Współpraca na rzecz rozwoju
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Zdzisław Brodecki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 288-289
  ISBN: 978-83-64556-02-9 (t. 3)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  129/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wygodna bandera
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 570
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  130/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zarządzanie morskie
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Zdzisław Brodecki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 297
  ISBN: 978-83-64556-02-9 (t. 3)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  131/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zasada prewencji
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 589-591
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  132/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zasada przezorności
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 591
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 1 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  133/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zasada rzeczywistej więzi
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 591-592
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POR
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  134/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zgodność prawna międzynarodowa
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 606
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  135/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zrównoważony rozwój
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Zdzisław Brodecki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 301-[303]
  ISBN: 978-83-64556-02-9 (t. 3)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  136/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zrównoważony rozwój
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Janusz Symonides, Dorota Pyć
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 609-610
  ISBN: 978-83-64556-03-6 (t. 4)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  137/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: Zrównoważony system transportu morskiego jako cel Międzynarodowej Organizacji Morskiej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Sustainable maritime transportation system as the purpose of the International Maritime Organization
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2014, T. 32, s. [351]-361
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Navigare necesse est : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Adamczakowi
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  138/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: Bezpieczeństwo statków rybackich i ich załóg w kontekście ratyfikacji przez polskę międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich (stcw-f)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Fishing vessel and crew safety in light if STCW-F ratification
  ŹRÓDŁO: Prawo Morskie. - 2015, T. 31, s. 21-30
  p-ISSN: 0860-7338

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Adres url:
  139/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ład przestrzenny na morzu jako cel zrównoważonej gospodarki morskiej
  ŹRÓDŁO: W: Mare Nostrum : księga jubileuszowa prof. dr. hab. Leonarda Łukaszuka : praca zbiorowa / red. nauk. Marta Szuniewicz
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 161-173
  ISBN: 978-83-60584-53-8
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 372-395
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  140/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: Prawne instrumenty ochrony morza w strategii bezpieczeństwa morskiego Unii Europejskiej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Legal instruments for sea protection in the European Union strategy of maritime safety
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2015, T. 33, s. [343]-356
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Księga jubileuszowa 45-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  141/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: Global ocean governance
  ŹRÓDŁO: TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. - 2016, Vol. 10, no. 1, s. 159-162
  p-ISSN: 2083-6473
  e-ISSN: 2083-6481

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • global ocean governance (GOG)
 • ocean
 • maritime policy
 • international law of the sea
 • law of the sea
 • Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)
 • EU legislation

  Adres url:
  DOI:
  142/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Obowiązki państwa bandery, państwa portu oraz państwa pochodzenia marynarza wynikające z konwencji o pracy na morzu
  ŹRÓDŁO: W: Ubi ius, ibi remedium : księga dedykowana pamięci profesora Jana Kolasy / [red. księgi Bartłomiej Krzan]
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 485-501
  ISBN: 978-83-255-9154-0
  ISBN: 978-83-255-9155-7 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  143/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Podejście ekosystemowe do morskiego planowania przestrzennego jako praktyka postępowania w zarządzaniu działalnością człowieka
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The ecosystem approach to marine spatial planning as practices in the management of human activities
  ŹRÓDŁO: W: Europeizacja prawa morskiego / pod red. Magdaleny Adamowicz i Justyny Nawrot
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Arche, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 15-39
  ISBN: 978-83-88445-62-0
  UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • podejście ekosystemowe
 • morskie planowanie przestrzenne
 • dobry stan środowiska
 • zarządzanie działalnością człowieka

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ecosystem approach
 • maritime spatial planning
 • good environmental status
 • management of human activities

  144/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: Polska błękitna gospodarka morska. Kilka refleksji o znaczeniu intergracji w polityce morskiej Unii Europejskiej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The blue maritime economy of Poland. Some reflections on the importance of integration in the European Union maritime policy
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. - 2016, z. 23, s. 36-59
  p-ISSN: 1428-7889

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • gospodarka morska
 • zintegrowane podejście
 • morskie planowanie przestrzenne
 • polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • maritime economy
 • integrated approach
 • maritime spatial planning
 • maritime policy of the Republic od Poland

  Adres url:
  145/161
  TYTUŁ [CZASOPISMA, SERII]: Prawo Morskie / red. nacz. Dorota Pyć
  ISSN: 0860-7338
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Polish Academy of Sciences. Gdańsk Branch, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 23 cm
  Typ publikacji: PEC
  Język publikacji: ENG
  146/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: Strefa przyległa jako obszar morski kontroli prewencyjnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Contiguous zone as a market area of preventive control
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2016, T. 36, s. 379-396
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Problemy prawa prywatnego i publicznego w pierwszych dekadach XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Ciszewskiemu
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  147/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: Compliance and enforcement of maritime labour conditions - the Polish legal perspective
  ŹRÓDŁO: Polish Yearbook of International Law. - 2016 [wyd. 2017], Vol. 36, s. 247-255
  p-ISSN: 0554-498X

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • certification system
 • MLC inspections and penalties
 • Polish Act on Maritime Labour
 • on-board complaint procedures

  Adres url:
  DOI:
  148/161
  TYTUŁ [CZASOPISMA, SERII]: Prawo Morskie / red. nacz. Dorota Pyć
  ISSN: 0860-7338
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Polish Academy of Sciences. Gdańsk Branch, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 24 cm
  Typ publikacji: PEC
  Język publikacji: ENG
  149/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: Świadczenie usług pilotowych w pilotażu morskim
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Rendering pilotage services in maritime pilotage
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2017, T. 37, s. 317-332
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Społeczna gospodarka rynkowa
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  150/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: The Polish contiguous zone - the exercise of the coastal state jurisdiction and control
  ŹRÓDŁO: TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. - 2017, Vol. 11, no. 3, s. 453-456
  p-ISSN: 2083-6473
  e-ISSN: 2083-6481

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  DOI:
  151/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: The Polish legal regime on marine spatial planning
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Morskie planowanie przestrzenne w polskim prawie
  ŹRÓDŁO: Prawo Morskie. - 2017, T. 33, s. 105-120
  p-ISSN: 0860-7338

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Polish marine areas
 • marine spatial planning
 • ecosystem approach

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • polskie obszary morskie
 • morskie planowanie przestrzenne
 • podejście ekosystemowe

  Adres url:
  152/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: Wpływ zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich na stan bezpieczeństwa morskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Influence of safety recommendations of the State Marine Accident Investigation Commission on the maritime safety
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2017, T. 38, s. 475-487
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Dwadzieścia lat Gdańskich Studiów Prawniczych
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  153/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: Zdatności statku do żeglugi
  ŹRÓDŁO: Namiary na Morze i Handel. - 2017, R. 22, nr 14-15, s. 15-17
  p-ISSN: 1426-4137

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  154/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: Ballast water management for sustainable development - some remarks on Polish law
  ŹRÓDŁO: SHS Web of Conferences. - 2018, Vol. 57, art. no. 01027 , s. 1-11
  p-ISSN: 2416-5182

  UWAGI: Bibliogr. 30 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:
  155/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską a konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju
  ŹRÓDŁO: W: Zalew Wiślany / red. nauk. Jerzy Bolałek
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 419-431
  ISBN: 978-83-01-19974-6
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 433-478
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • sustainable development

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  156/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: Dzielić, mnożyć czy równoważyć przestrzeń morską?
  ŹRÓDŁO: Namiary na Morze i Handel. - 2018, R. 23, nr 12, s. 13-14
  p-ISSN: 1426-4137

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  157/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: ECA compliance and enforcement - legal regime for ships
  ŹRÓDŁO: SHS Web of Conferences. - 2018, Vol. 58, art. no. 01026, s. 1-8
  p-ISSN: 2416-5182

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: GLOBMAR 2018 - Global Maritime Conference
  Miejsce konferencji: Sopot
  Kraj: PL
  Od dnia: 2018.04.19
  Do dnia: 2018.04.20
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:
  158/161
  TYTUŁ [CZASOPISMA, SERII]: Prawo Morskie / red. nacz. Dorota Pyć
  ISSN: 0860-7338
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Polish Academy of Sciences. Gdańsk Branch, 2018
  OPIS FIZYCZNY: 24 cm
  Typ publikacji: PEC
  Język publikacji: ENG
  159/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: Preface
  ŹRÓDŁO: Prawo Morskie. - 2018, T. 34, s. 7-7
  p-ISSN: 0860-7338

  Typ publikacji: PWS
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  160/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: Report of the 7th Maritime Law Conference "Marine Spatial Planning"
  ŹRÓDŁO: Prawo Morskie. - 2018, T. 34, s. 243-245
  p-ISSN: 0860-7338

  Typ publikacji: POS
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  161/161
  AUTORZY: Dorota Pyć.
  TYTUŁ: Zdatność statku do żeglugi jako podstawowy warunek bezpieczeństwa statku morskiego i jego załogi
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Seaworthiness as a main safety condition of the seagoing vessel and her crew
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2018, T. 39, s. 469-483
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Współczesne Problemy Prawa Prywatnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego