logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: SIEMIONOW JUSTYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 71Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/71
AUTORZY: Justyna Siemionow.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Efektywność oddziaływań instytucji resocjalizacyjnych a nowe trendy w resocjalizacji
ŹRÓDŁO: W: Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej / red. Marek Konopczyński, Wiesław Ambrozik
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 87-98
ISBN: 978-83-60475-42-3
UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/71
AUTORZY: Justyna Siemionow.
TYTUŁ: Próba oceny instytucjonalnych oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich
ŹRÓDŁO: Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, nr 1-2 (77-78), s. [43]-45
p-ISSN: 1230-0861

UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
3/71
AUTORZY: Justyna Siemionow.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Czynniki ryzyka oraz czynniki chroniące w pracy pedagoga resocjalizacyjnego w aspekcie przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego, na przykładzie młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Malborku
ŹRÓDŁO: W: Wypalenie zawodowe pracowników placówek resocjalizacyjnych : zjawisko, zagrożenia, wsparcie / pod red. Ewy Bilskiej
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2010
OPIS FIZYCZNY: S. [151]-157
ISBN: 978-83-62902-00-2
ISBN: 978-83-61303-68-8
UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
4/71
AUTORZY: Justyna Siemionow.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Efektywność działań podejmowanych przez instytucje resocjalizacyjne dla nieletnich - nowe trendy w resocjalizacji
ŹRÓDŁO: W: Wiedza, doświadczenie, praktyka : interdyscyplinarne spojrzenie na problemy społeczne / pod red. nauk. Moniki Marczak, Beaty Pastwy-Wojciechowskiej, Magdaleny Błażek
ADRES WYDAWNICZY: Kraków ; Gdańsk : Oficyna Wydawnicza "Impuls" : Uniwersytet Gdański, 2010
OPIS FIZYCZNY: S. [165]-175
ISBN: 978-83-7587-396-2 (Impuls)
ISBN: 978-83-7326-730-5 (UG)
UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
UWAGI: Prace dedykowane panu profesorowi Henrykowi Machelowi
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
5/71
AUTORZY: Justyna Siemionow.
TYTUŁ: Ewaluacja oddziaływań resocjalizacyjnych w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych
ŹRÓDŁO: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, R. 50, nr 8, s. 28-31
p-ISSN: 0552-2188

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
6/71
AUTORZY: Justyna Siemionow.
TYTUŁ: Istota resocjalizacji penitencjarnej a kwestie pierwsze w pedagogice - wokół rozważań Henryka Machela
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The essence of penitentiary resocialization and the first issues in pedagogy - around considerations of Henryk Machel
ŹRÓDŁO: Ars Educandi. - 2010, T. 7, s. [46]-52
p-ISSN: 1230-607X

UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
7/71
AUTORZY: Justyna Siemionow.
TYTUŁ: Możliwości oceny oddziaływań resocjalizacyjnych prowadzonych wobec nieletnich
ŹRÓDŁO: Probacja. - 2010, [nr] 2, s. 105-112
p-ISSN: 1689-6122

UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
8/71
AUTORZY: Justyna Siemionow.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Psychospołeczne mechanizmy stawania się przestępcą : rozważania o przestępczości nieletnich w kontekście samooceny oraz obrazu "ja"
ŹRÓDŁO: W: Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji / red. nauk. Sławomir Przybyliński
ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010
OPIS FIZYCZNY: S. 36-44
ISBN: 978-83-89163-60-8
UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
9/71
AUTORZY: Justyna Siemionow.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Specyfika funkcjonowania instytucji dla nieletnich - resocjalizacja otwarta na środowisko drogą powrotu do środowiska
ŹRÓDŁO: W: Przekraczanie kręgu zagubionego człowieczeństwa na resocjalizacyjnej niwie / pod red. Sławomira Przybylińskiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Impuls, 2010
SERIA: Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego, t. 4
OPIS FIZYCZNY: S. [63]-71
ISBN: 978-83-89067-53-1
ISBN: 978-83-7587-375-7
UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
10/71
AUTORZY: Justyna Siemionow.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kształtowanie kompetencji społecznych u nieletnich niedostosowanych społecznie jako wybrany wskaźnik efektywności procesu resocjalizacji
ŹRÓDŁO: W: Poszukiwanie człowieka w nieegalitarnym świecie - horyzonty resocjalizacyjne / pod red. Sławomira Przybylińskiego
ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011
SERIA: Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego
OPIS FIZYCZNY: S. [165]-172
ISBN: 978-83-89067-53-1
ISBN: 978-83-7587-624-6
UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
11/71
AUTORZY: Justyna Siemionow.
TYTUŁ: Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich niedostosowanych społecznie - w kierunku dobrych praktyk
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The methodology of resocialization treatment of socially maladjusted juveniles - heading for good practises
ŹRÓDŁO: Resocjalizacja Polska. - 2011, nr 2, s. [287]-297
p-ISSN: 2081-3767

UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
12/71
AUTORZY: Katarzyna Hajdukiewicz, Justyna Siemionow, Marta Bogdanowicz.
TYTUŁ: Młodzież nieprzystosowana społecznie : jej rozwój poznawczy i umiejętności szkolne
ŹRÓDŁO: Dysleksja. - 2011, nr 2 (10), s. 13-17
p-ISSN: 1689-4839

UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
13/71
AUTORZY: Justyna Siemionow.
TYTUŁ: Niedostosowanie społeczne nieletnich : działania, zmiana, efektywność
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Difin, cop. 2011
OPIS FIZYCZNY: 218 s., il., 23 cm
ISBN: 978-83-7641-384-6
UWAGI: Bibliogr. s. 212-218
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
14/71
AUTORZY: Justyna Siemionow.
TYTUŁ: Poznawcze korelaty zjawiska niedostosowania społecznego nieletnich
ŹRÓDŁO: Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, nr 3-4 (87-88), s. [18]-23
p-ISSN: 1230-0861

UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
15/71
AUTORZY: Justyna Siemionow.
TYTUŁ: Zastosowanie interwencji poznawczo-behawioralnej w procesie resocjalizacji dorosłych sprawców przestępstw
ŹRÓDŁO: Przegląd Więziennictwa Polskiego. - 2011, nr 71, s. 43-51
p-ISSN: 1230-4433

UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
16/71
AUTORZY: Justyna Siemionow.
TYTUŁ: Możliwości pracy z rodzinami nieletnich niedostosowanych społecznie przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych
ŹRÓDŁO: Probacja. - 2012, [nr] 1, s. 126-132
p-ISSN: 1689-6122

UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
17/71
AUTORZY: Justyna Siemionow.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Pojęcie wartości w resocjalizacji nieletnich niedostosowanych społecznie, poszukiwanie wewnętrznych regulatorów ich zachowania
ŹRÓDŁO: W: Resocjalizacja penitencjarna : aktualne wyzwania i rozwiązania / pod red. Amadeusza Krause, Sławomira Przybylińskiego
ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
SERIA: Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego, t. 8
OPIS FIZYCZNY: S. [187]-195
ISBN: 978-83-89067-53-1
ISBN: 978-83-7587-992-6
UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
18/71
AUTORZY: Justyna Siemionow.
TYTUŁ: Poznawcza koncepcja funkcjonowania człowieka, odniesienia do resocjalizacji nieletnich - możliwości zmiany w kierunku jednostki samodzielnej
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The cognitive conception of human being : with reference to social rehabilitation, how to change the under age criminal into independent person
ŹRÓDŁO: Resocjalizacja Polska. - 2012, nr 3, s. [227]-236
p-ISSN: 2081-3767

UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
19/71
AUTORZY: Justyna Siemionow.
TYTUŁ: Readaptacja społeczna nieletnich w MOW
ŹRÓDŁO: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, R. 52, nr 9, s. 26-31
p-ISSN: 0552-2188

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
20/71
AUTORZY: Justyna Siemionow.
TYTUŁ: Wsparcie procesu readaptacji społecznej młodzieży niedostosowanej społecznie lub zagrożonej tym zjawiskiem na przykładzie programu "MOS-T w przyszłość" jako modelu edukacji alternatywnej
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Support the process of social rehabilitation young people or youth at risk of this phenomenon on the unadjusted socially. For example: the program "MOS-T in the future" as a model of alternative education
ŹRÓDŁO: Probacja. - 2012, [nr] 4, s. [103]-112
p-ISSN: 1689-6122

UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
21/71
AUTORZY: Justyna Siemionow.
TYTUŁ: Działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Malborku na rzecz nieletnich niedostosowanych społecznie - próba oceny efektywności procesu resocjalizacji
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Activity of the Youth Centre of Education no. 1 in Malbork for socially unsuited juveniles - attempt of the evaluation of the effectiveness of the process of the social rehabilitation
ŹRÓDŁO: Acta Elbingensia : kwartalnik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. - 2013, T. 17, nr 2, s. [63]-73
p-ISSN: 1730-9980

UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
22/71
AUTORZY: Justyna Siemionow.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Działalność opiekuńczo-wychowawcza instytucji resocjalizacyjnej na rzecz nieletnich niedostosowanych społecznie na wybranym przykładzie
ŹRÓDŁO: W: W kręgu trudnego dzieciństwa i rodzicielstwa / pod red. Iwony Myśliwczyk
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, 2013
OPIS FIZYCZNY: S. [54]-71
ISBN: 978-83-61121-75-6
UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
23/71
AUTORZY: Justyna Siemionow.
TYTUŁ: Instytucja resocjalizacyjna dla nieletnich jako część społeczności lokalnej - możliwości współpracy oraz podejmowania działań edukacyjnych : analiza na wybranym przykładzie
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Rehabilitation institution for juveniles as part of local community - possibility for cooperation and educational action : analysis on chosen example
ŹRÓDŁO: Szkice Humanistyczne. - 2013, T. 13, nr 4, s. [75]-82
p-ISSN: 1642-6363

UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • resocjalizacja
 • pedagogika
 • środowisko społeczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • process of the rehabilitation
 • cooperation with the society
 • rehabilitation in an open environment

  24/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Kształcenie resocjalizujące : specyfika i znaczenie procesu edukacji nieletnich niedostosowanych społecznie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Specificity and the importance of the process of education of socially maladjusted
  ŹRÓDŁO: Resocjalizacja Polska. - 2013, nr 4, s. 103-111
  p-ISSN: 2081-3767
  e-ISSN: 2392-2656

  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • dydaktyka resocjalizacyjna
 • indywidualny proces resocjalizacji
 • specyfika procesu edukacji w instytucji resocjalizacyjnej
 • uczeń niedostosowany społecznie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • social rehabilitation
 • teaching underage criminals
 • individual rehabilitation process
 • specificity of the process of education in institutions
 • student socially inappropriate

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  25/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Motywowanie osadzonych do udziału w systemie indywidualnego programowania
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The process of motivating inmates to participate in individual programming system-reflections on prison rehabilitation
  ŹRÓDŁO: Resocjalizacja Polska. - 2013, nr 5, s. 77-85
  p-ISSN: 2081-3767
  e-ISSN: 2392-2656

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • system programowanego oddziaływania
 • zmiana w procesie resocjalizacji
 • motywowanie osadzonego do pracy nad sobą
 • efektywność resocjalizacji penitencjarnej

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • prison system impact
 • change in the process of rehabilitation
 • process of motivating the prisoner
 • efficiency of prison rehabilitation

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  26/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Oddziaływania resocjalizacyjne wobec nieletnich niedostosowanych społecznie w warunkach instytucji otwartej - możliwości i ograniczenia
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The impact of juvenile social rehabilitation in the open institution possibilities and restrictions
  ŹRÓDŁO: W: Człowiek we współczesnym świecie : zagrożenia i wyzwania : perspektywa interdyscyplinarna, t. 5 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy
  ADRES WYDAWNICZY: Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. [317]-327
  ISBN: 978-83-89113-58-0
  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  27/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Pedagogika cyrku jako alternatywny nurt w resocjalizacji nieletnich w ocenie wychowawców wybranej instytucji opiekuńczo-wychowawczej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The pedagogy of the circus as the alternative current in the social rehabilitation of juveniles in the assessment of class tutors of the chosen institution
  ŹRÓDŁO: Szkice Humanistyczne. - 2013, T. 13, nr 4, s. [315]-323
  p-ISSN: 1642-6363

  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • pedagogika zabawy
 • pedagogika cyrku
 • resocjalizacja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • pedagogy of the play
 • pedagogy of the circus
 • creative social rehabilitation

  28/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Praca z rodzinami nieletnich niedostosowanych społecznie jako element procesu resocjalizacji
  ŹRÓDŁO: Acta Elbingensia : kwartalnik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. - 2013, T. 16, nr 1, s. [21]-30
  p-ISSN: 1730-9980

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  29/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Rola i zadania pracownika socjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
  ŹRÓDŁO: W: Widzieć, rozumieć, pomagać : przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego / pod red. Marcina Teodorczyka
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 16-23
  ISBN: 978-83-61638-65-0
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  30/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: The juveniles socially maladjusted boys' predominant beliefs about themselves and the world : the outline of the concept of research
  ŹRÓDŁO: Polish Journal of Social Science. - 2013, Vol. 8, no. 1, s. [95]-102
  p-ISSN: 1896-7817

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  31/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: The new ways of upbringing: contemporary trends in social rehabilitation. Searching for effective methods influencing the socially maladjusted
  ŹRÓDŁO: The New Educational Review. - 2013, Vol. 33, no. 3, s. [31]-38
  p-ISSN: 1732-6729

  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Adres url:
  32/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Uczeń niedostosowany społecznie z obniżoną sprawnością intelektualną - możliwości oddziaływań edukacyjnych i resocjalizacyjnych w instytucji opiekuńczo-wychowawczej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Pupil with social maladjustment and lower intellectual abilities - educational and social rehabilitation impact within caring and educational institution
  ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2013, nr 12, s. [32]-43
  p-ISSN: 2080-9476

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Pogranicza niepełnosprawności
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • niedostosowanie nieletnich
 • niepełnosprawność intelektualna
 • zniekształcenia poznawcze
 • proces rehabilitacji społecznej

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • maladjusted juveniles
 • intallectual disability
 • cognitive distortion
 • social rehabilitation process

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  33/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Wsparcie procesu readaptacji społecznej młodzieży niedostosowanej społecznie lub zagrożonej tym zjawiskiem na przykładzie programu "MOS-T w przyszłość", jako modelu edukacji alternatywnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Support for the process of social reintegration of young socially maladjusted people or those threatened by this phenomenon on the example of the project "MOS-T into the future" as a model of alternative education
  ŹRÓDŁO: Szkice Humanistyczne. - 2013, T. 13, nr 1, s. [131]-140
  p-ISSN: 1642-6363

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • niedostosowanie społeczne
 • readaptacja społeczna
 • resocjalizacja
 • kompetencje społeczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • social maladjustment
 • social adaptation
 • resocialization
 • social competence

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  34/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Analiza efektywności procesu resocjalizacji nieletnich w wymiarze społeczno-ekonomicznym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Assesment of the effectiveness of resocialization in social and economical dimension
  ŹRÓDŁO: W: Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji / pod red. Elżbiety Łuczak, Sławomira Przybylińskiego, Joanny Żeromskiej-Charlińskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2014
  SERIA: Horyzonty Pedagogiczne, 2
  OPIS FIZYCZNY: S. [29]-36
  ISBN: 978-83-7299-856-9
  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • efektywność i skuteczność procesu resocjalizacji
 • czynniki społeczne i ekonomiczne
 • indywidualna praca z podopiecznym

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • efficiency
 • economic and social factors
 • differential treatment

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  35/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Analiza podejmowanych działań i uzyskiwanych rezultatów w procesie resocjalizacji nieletnich
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Analysis of undertaken actions and obtained results in the process of social rehabilitation of minors
  ŹRÓDŁO: Resocjalizacja Polska = Polish Journal of Social Rehabilitation. - 2014, nr 8, s. 43-53 [wersja pol.], s. 237-247 [wersja ang.]
  p-ISSN: 2081-3767

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ewaluacja w pracy resocjalizacyjnej
 • indywidualny proces resocjalizacji
 • efektywność procesu resocjalizacji

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • social rehabilitation process
 • socially maladjusted
 • evaluation
 • effectiveness

  Adres url:
  36/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Funkcjonowanie emocjonalne wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Emotional functioning of socially maladjusted boys in the educational centre
  ŹRÓDŁO: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, R. 54, nr 7, s. 47-55
  p-ISSN: 0552-2188

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  37/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Indywidualna terapia poznawczo-behawioralna nieletnich
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The individual cognitive-behavioral therapy of underage criminals
  ŹRÓDŁO: Psychoterapia. - 2014, nr 3 (170), s. 69-78
  p-ISSN: 0239-4170
  e-ISSN: 2391-5862

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • cognitive-behavioral therapy
 • social rehabilitation process
 • underage criminals
 • cognitive distortion

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  38/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Niedostosowanie społeczne nieletnich a obniżona sprawność intelektualna : praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych
  ŹRÓDŁO: Szkoła Specjalna. - 2014, T. 75, nr 5, s. 350-359
  p-ISSN: 0137-818X

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  39/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Praca czy współpraca z rodzicami wychowanków MOW : propozycje rozwiązań
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Working or cooperation with parents' pupils from Juvenile Education Centre : the possible solutions
  ŹRÓDŁO: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, R. 54, nr 3, s. 51-56
  p-ISSN: 0552-2188

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  40/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Convictions which impede the social adaptation of minors - a new tool in their assessment and analysis : Non-adaptive Convictions Scale (NCS)
  ŹRÓDŁO: Polish Journal of Social Science. - 2015, Vol. 10, no. 1, s. 127-139
  p-ISSN: 1896-7817

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:
  41/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Levels of self-esteem in socially maladjusted underage males - pre and post therapy in a corrective institution for juvenile offenders
  ŹRÓDŁO: European Journal of Educational Sciences. - 2015, Vol. 2, no. 2, s. 43-60
  p-ISSN: 1857-6036

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • juvenile delinquency
 • self-esteem
 • effective juvenile rehabilitation model
 • cognitive - behavioral therapy
 • juvenile criminal's cognitive system
 • effectiveness of social rehabilitation process

  Adres url:
  DOI:
  42/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Model pracy terapeutycznej i wychowawczej w instytucji resocjalizacyjnej dla nieletnich
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Model of therapeutic and pedagogic work in a social rehabilitation institution for juveniles
  ŹRÓDŁO: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, R. 55, nr 9, s. 20-28
  p-ISSN: 0552-2188

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  43/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Nowe standardy w pracy resocjalizacyjnej z młodzieżą niedostosowaną społecznie : propozycje rozwiązań
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: New standards in the rehabilitative work with socially maladjusted young people : proposals of solutions
  ŹRÓDŁO: Probacja. - 2015, [nr] 2, s. 133-142
  p-ISSN: 1689-6122

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  44/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Pedagog resocjalizacyjny jako źródło wsparcia dla rodziców swoich podopiecznych : przykład rozwiązań praktycznych w wybranej instytucji
  ŹRÓDŁO: W: Rodzina wobec problemów i wyzwań współczesności : w poszukiwaniu rozwiązań, t. 2 / red. nauk. Bożena Chrostowska, Magdalena Dymowska, Magdalena Zmysłowska
  ADRES WYDAWNICZY: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 223-236
  ISBN: 978-83-7299-981-8
  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  45/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Rola pracownika socjalnego w rozpoznawaniu potrzeb oraz identyfikacji problemów środowiska rodzinnego nieletnich przebywających w młodzieżowym ośrodku wychowawczym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Role of a social worker in identifying needs and the identification of problems of families of socially maladjusted boys from the Juvenile Education Centre
  ŹRÓDŁO: Praca Socjalna. - 2015, R. 30, nr 3, s. 88-102
  p-ISSN: 0860-3480

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  46/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: A model of cooperation with parents of socially maladjusted boys - practical solutions derived from the example of one institution
  ŹRÓDŁO: Pedagogika Rodziny. - 2016, nr 6 (4), s. 187-196
  p-ISSN: 2082-8411

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • social rehabilitation process
 • socially maladjusted
 • family work
 • family as a system
 • working with troubled families

  47/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Edukacja młodzieży niedostosowanej społecznie jako podstawa procesu resocjalizacji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The process of education for socially maladjusted boys as the base of social rehabilitation
  ŹRÓDŁO: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, R. 56, nr 3, s. 20-27
  p-ISSN: 0552-2188

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  48/71
  AUTORZY: Paweł Atroszko, Justyna Siemionow, Franciszek Makurat, Anetta Jaworska, Joanna Jezierska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Formy oddziaływań penitencjarnych
  ŹRÓDŁO: W: Psychologia penitencjarna / red. nauk. Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
  SERIA: Psychologia w Postępowaniu Karnym i Wykonawczym
  OPIS FIZYCZNY: S. 243-297
  ISBN: 978-83-01-18293-9
  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  UWAGI: Paweł Atroszko: wprowadzenie, pkt 7.1. ; Justyna Siemionow: pkt 7.2. ; Franciszek Makurat: pkt 7.3. ; Joanna Jezierska: pkt 7.5.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • twórczość
 • twórczość więzienna
 • wychowanie przez sztukę
 • funkcje sztuki
 • aktywność fizyczna
 • sport
 • więźniowie
 • resocjalizacja
 • resocjalizacja penitencjarna
 • zalety programów resocjalizacyjno-terapeutycznych
 • zakres oddziaływań resocjalizacyjnych
 • trening zastępowania agresji (ART)
 • praca więźniów
 • resocjalizacja przez pracę
 • wychowanie do pracy
 • ergoterapia
 • system progresywny
 • nawyk pracy
 • bezrobocie
 • nieformalna kontrola społeczna
 • kapitał ludzki
 • wychowanie przez pracę

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  49/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Grupowe programy pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Programs for socially maladjusted juveniles
  ŹRÓDŁO: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, R. 56, nr 7, s. 30-34
  p-ISSN: 0552-2188

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  50/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Idea leseferyzmu w wychowaniu a poziom agresji u dzieci w wieku 6 lat
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The idea of laisser-faire in the process of education in contrast with the level of aggression in group of six years old children
  ŹRÓDŁO: Społeczeństwo i Rodzina. - 2016, nr 48 (3), s. 156-167
  p-ISSN: 1734-6614

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  51/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Praca z rodziną dziecka niedostosowanego społecznie oparta na jej (jego) zasobach
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Work with the family of the socially maladjusted child based on his or her resources
  ŹRÓDŁO: W: Zasoby rodziny : wychowanie, poradnictwo, praca socjalna / red. nauk. Eliza Czerka-Fortuna, Katarzyna Kmita-Zaniewska, Alicja Zbierzchowska
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 114-131
  ISBN: 978-83-65155-37-5
  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • dziecko niedostosowane społecznie
 • zasoby rodziny
 • diagnoza pozytywna
 • wychowanie kreujące
 • model pracy z rodziną

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • socially maladjusted child
 • family resources
 • upbringing
 • social rehabilitation process
 • model of the work with the family

  52/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow, Paweł Jurek.
  TYTUŁ: Psychometryczne opracowanie Skali Przekonań Utrudniających Adaptację Społeczną Młodzieży
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Convictions which impede the social adaptation of minors - a new tool in their assessment and analysis: Non-adaptive Convictions Scale (NCS)
  ŹRÓDŁO: Polskie Forum Psychologiczne. - 2016, T. 21, nr 1, s. 123-144
  p-ISSN: 1642-1043

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • mlodzież spolecznie niedostosowana
 • przekonania dominujące
 • zmiana poznawcza
 • modyfikacja zachowań przestępczych
 • efektywność procesu resocjalizacji

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • the social adaptation of minors
 • a new tool
 • cognitive system
 • criminal thinking style
 • social rehabilitation process

  Adres url:
  DOI:
  53/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Standaryzacja młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Moda czy konieczność?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Standardization of youth education centres - the fashion or the need?
  ŹRÓDŁO: Probacja. - 2016, [nr] 1, s. 123-135
  p-ISSN: 1689-6122

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  54/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Zmiana przekonań utrudniających adaptację społeczną u wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Difin, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 221 s., 23 cm
  ISBN: 978-83-8085-210-5
  UWAGI: Bibliogr. s. 193-199
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  55/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Znaczenie ewaluacji działań wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych w procesie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The importance of evaluation of education and therapy in the process of the rehabilitation of socially maladjusted
  ŹRÓDŁO: Edukacja Humanistyczna. - 2016, nr 2 (35), s. 123-133
  p-ISSN: 1507-4943

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • proces resocjalizacji
 • ewaluacja wewnętrzna
 • młodzież niedostosowana społecznie
 • skuteczność działań wychowawczych

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • process of social rehabilitation
 • internal evaluation
 • socially maladjusted
 • effectiveness of education action

  56/71
  TYTUŁ [CZASOPISMA, SERII]: Ars Educandi t. 14 / red. nauk. nru Justyna Siemionow
  ISSN: 1230-607X
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 24 cm
  UWAGI: Tyt. nru.: Społeczno-kulturowe oraz polityczne uwarunkowania rozwoju i funkcjonowania współczesnego człowieka
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  57/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie - wychowankiem młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Wybrane pytania i odpowiedzi
  ŹRÓDŁO: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, R. 57, nr 4, s. 27-34
  p-ISSN: 0552-2188

  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  58/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Model pracy resocjalizacyjnej ukierunkowanej na wzrost samooceny wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego
  ŹRÓDŁO: W: Teoretyczne i metodyczne aspekty resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie / red. nauk. Irena Mudrecka
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 227-238
  ISBN: 978-83-62902-24-8
  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  59/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Możliwości analizy działalności wychowawczej i terapeutycznej instytucji resocjalizacyjnej dla nieletnich na wybranym przykładzie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Possibilities of analysis of the educational and therapeutic aspects of social rehabilitation process in institution for juveniles. The chosen example
  ŹRÓDŁO: W: Wybrane aspekty resocjalizacji / red. nauk. Karina Szafrańska, Robert Bogdzio
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 157-170
  ISBN: 978-83-62902-24-8
  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  60/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Nowe media w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży z perspektywy wiedzy i działań ich rodziców
  ŹRÓDŁO: Forum Pedagogiczne. - 2017, 2, s. 253-266
  p-ISSN: 2083-6325
  e-ISSN: 2449-7142

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • nowe technologie
 • proces edukacji i wychowania
 • wirtualna rzeczywistość
 • zachowania ryzykowne

  DOI:
  61/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Poczucie bezpieczeństwa chłopców niedostosowanych społecznie przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
  ŹRÓDŁO: W: Współczesne modele i strategie resocjalizacji / red. nauk. Robert Opora, Radosław Breska, Joanna Jezierska, Małgorzata Piechowicz
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Difin, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 238-250
  ISBN: 978-83-8085-324-9
  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  62/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Słowo wstępne
  ŹRÓDŁO: Ars Educandi. - 2017, T. 14, s. 5-10
  p-ISSN: 1230-607X

  Typ publikacji: PWS
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  63/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia niedostosowanego społecznie a proces jego resocjalizacji w środowisku instytucjonalnym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The special educational needs of socially maladjusted pupils which are connected with process of their social rehabilitation in the institutional environment
  ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2017, nr 28, s. 162-174
  p-ISSN: 2080-9476

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Proces resocjalizacji w nurcie egalitarnej niejednorodności
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • uczeń niedostosowany społecznie
 • proces resocjalizacji
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • special educational needs
 • socially maladjusted students
 • process of social rehabilitation
 • youth educational centres

  Adres url:
  64/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Subiektywna wizja świata u osób skazanych na karę pozbawienia wolności a proces planowania swojej przyszłości
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Convicts' subjective worldview vs planning one's future
  ŹRÓDŁO: Archiwum Kryminologii. - 2017, T. 39, s. 177-196
  p-ISSN: 0066-6890

  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  DOI:
  65/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Wybrane teoretyczne aspekty zjawiska niedostosowania społecznego w perspektywie poznawczej. Rozważania na pograniczu nauk: pedagogiki i psychologii
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Some selected theoretical aspects of the social maladjustment in the cognitive perspective. The considering in the borderland: of pedagogy and psychology
  ŹRÓDŁO: Miscellanea Anthropologica et Sociologica, [dokument elektroniczny]. - 2017, 18 (1), s. 135-150
  TRYB DOSTĘPU: http://maes-online.com/fulltxt.php?ICID=1242541 [dostęp 13.07.2017]
  p-ISSN: 2084-2937
  e-ISSN: 2354-0389

  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • niedostosowanie społeczne
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika kreująca
 • perspektywa poznawcza w psychologii i pedagogice

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • socially maladjusted
 • social rehabilitation pedagogy
 • creating pedagogy
 • cognitive aspect in psychology and pedagogy

  Adres url:
  66/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Kształtowanie umiejętności poznawczych i społecznych młodzieży nieprzystosowanej społecznie: przykład innowacji pedagogicznej w resocjalizacji nieletnich
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Improving social and cognitive skills of socially maladjusted youth: the example of the pedagogical innovation in resocialization of minors
  ŹRÓDŁO: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, T. 573, nr 8, s. 27-34
  p-ISSN: 0552-2188

  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • proces socjalizacji
 • zaburzenia zachowania i emocji
 • innowacja pedagogiczna
 • pedagogika kreująca

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • process of the socialization
 • behavioral and emotion disorders
 • pedagogic innovation
 • creating pedagogy

  DOI:
  67/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Leseferyzm w wychowaniu dzieci 6-letnich a poziom agresji w ich zachowaniach
  ŹRÓDŁO: W: Społeczeństwo, kultura, wychowanie : publikacja dedykowana Profesorowi Janowi Żebrowskiemu z okazji sześćdziesięciolecia pracy twórczej / pod red. Jana Papieża
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018
  SERIA: Ars Educandi Monografie, t. 6
  OPIS FIZYCZNY: S. 314-331
  ISBN: 978-83-7326-843-2 (seria)
  ISBN: 978-83-7865-616-6 (tom 6)
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  68/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: New media in the education of children with and without disabilities from the perspective of the knowledge and actions of their parents
  ŹRÓDŁO: Problemy Wczesnej Edukacji = Issues in Early Education. - 2018, nr 1 (40), s. 85-94
  p-ISSN: 1734-1582
  e-ISSN: 2451-2230

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • new technologies
 • disabled child
 • education process
 • virtual reality
 • risky behaviours

  Adres url:
  69/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Organizacja procesu resocjalizacji wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w wymiarze indywidualnym i grupowym. Propozycja oceny jego skuteczności
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Organization of the process of the rehabilitation of clients of the youth education centre in the individual dimension and in the group dimension. Proposal of the evaluation of its effectiveness
  ŹRÓDŁO: W: Resocjalizacja nieletnich : aktualne dylematy instytucji resocjalizacyjnych / pod red. Pawła Witka
  ADRES WYDAWNICZY: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 353-370
  ISBN: 978-83-7996-383-6
  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  70/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Propozycja modelu pracy terapeutycznej i wychowawczej z młodzieżą niedostosowaną społecznie w wybranej instytucji resocjalizacyjnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Proposal of the model of the therapy and education work with socially maladjusted at the chosen rehabilitation institution
  ŹRÓDŁO: W: Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich : w 95-lecie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej / pod red. Joanny Głodkowskiej, Kaspra Sipowicza, Iwony Patejuk-Mazurek
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2018
  SERIA: OSOBA Osobowość, samorealizacja, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, autonomia
  OPIS FIZYCZNY: S. 347-358
  ISBN: 978-83-64953-98-9
  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • proces resocjalizacji nieletnich
 • model pracy wychowawczej
 • zmiana w zachowaniu
 • teoria poznawczo-behawioralna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • social rehabilitation process
 • model of educational work
 • change of the behaviour
 • cognitive-behavioral theory

  Adres url:
  71/71
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Rola przestrzeni i miejsca w procesie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The role of the space and the place in the process of social rehabilitation of socially maladjusted youth
  ŹRÓDŁO: Kwartalnik Pedagogiczny. - 2018, R. 63, nr 2 (248), s. 24-36
  p-ISSN: 0023-5938

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • place and space in the social rehabilitation process
 • socially maladjusted
 • effectiveness of social rehabilitation process

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego