logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: SIKORA KATARZYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/14
AUTORZY: Katarzyna Sikora.
TYTUŁ: I Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego, Lubostroń 22-24 października 2014 r.
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The First Professor Jan Pruszyński All-Poland Seminar on the Law on the Protection of Monuments for young scientists, PhD students and students Lubostroń, 22-24 September 2014
ŹRÓDŁO: Santander Art & Culture Law Review. - 2015, nr 1, s. 275-277
p-ISSN: 2391-7997
e-ISSN: 2450-050X

Typ publikacji: POS
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • monuments
 • law of the cultural heritage
 • cultural goods

  2/14
  AUTORZY: Katarzyna Sikora.
  TYTUŁ: Zlecenie kompetencji wojewódzkiego konserwatora zabytków na podstawie porozumienia administracyjnego z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jako fundament kształtowania samorządowej ochrony zabytków
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Agreement from the Act on the conservation and the care of monuments as the basis of the formation of local government conservation
  ŹRÓDŁO: Santander Art & Culture Law Review. - 2015, nr 1, s. 233-248
  p-ISSN: 2391-7997
  e-ISSN: 2450-050X

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • miejski konserwator zabytków
 • samorządowy konserwator zabytków
 • porozumienie administracyjne w sprawie przekazania kompetencji
 • samorządowa ochrona zabytków

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • monument conservation officer
 • local government administrative
 • agreement concerning handing over competences
 • self-government conservation
 • municipality

  Adres url:
  DOI:
  3/14
  AUTORZY: Katarzyna Sikora.
  TYTUŁ: Administracyjnoprawne formy ochrony zabytków właściwe dla organów administracji rządowej. Zarys
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Administrative and legal forms of protection of monuments used by the state administration. Outline
  ŹRÓDŁO: Studia Administracyjne. - 2016, nr 8, s. 99-108
  p-ISSN: 2080-5209
  e-ISSN: 2353-284X

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • prawo ochrony zabytków
 • ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • administracja rządowa
 • formy ochrony zabytków
 • rejestr zabytków
 • Lista Skarbów Narodowych
 • pomniki historii

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • law of the protection of monuments
 • Act on the Protection of Monuments and the Guardianship of Monuments
 • government administration
 • forms of the protection of monuments
 • register of historic monuments
 • list of national treasures
 • monument history

  DOI:
  4/14
  AUTORZY: Katarzyna Sikora.
  TYTUŁ: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ochrona Zbiorów Bibliotecznych. Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość", Bydgoszcz, 19-20 maja 2016 roku
  ŹRÓDŁO: Santander Art & Culture Law Review. - 2016, nr 1, s. 266-269
  p-ISSN: 2391-7997
  e-ISSN: 2450-050X

  Typ publikacji: POS
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • libary materials
 • cultural goods
 • protection

  5/14
  AUTORZY: Magdalena Marcinkowska, Katarzyna Sikora.
  TYTUŁ: Młodzi naukowcy o prawie ochrony zabytków
  ŹRÓDŁO: Spotkania z Zabytkami. - 2016, R. 40, nr 1-2, s. 71
  p-ISSN: 0137-222X

  Typ publikacji: POS
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • monuments
 • law of the cultural heritage
 • cultural goods

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/14
  AUTORZY: Katarzyna Sikora.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Problemy restytucji i ochrony zabytków sakralnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Problems of the restitution and conservations sacred monuments
  ŹRÓDŁO: W: Ochrona dóbr kultury : aktualne wyzwania / pod red. Mieczysława Różańskiego i Norberta Kasparka
  ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Archidjecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 73-79
  ISBN: 978-83-62934-80-5
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  7/14
  AUTORZY: Katarzyna Sikora.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym jako narzędzie ochrony niematerialnego dziedzictwa kultury
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The act of national and ethnic minorities and of regional language as a tool for the protection of intangible cultural heritage
  ŹRÓDŁO: W: Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza, t. 3 / red.: Anna Iwanowska, Małgorzata Klinkosz, Zenon Lica
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 317-335
  ISBN: 978-83-7865-437-7
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  8/14
  AUTORZY: Katarzyna Sikora.
  TYTUŁ: Materiały biblioteczne a muzealia i zabytki. Kilka uwag o definicjach legalnych i ochronie prawnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Library materials, museum exhibit, historic monuments. A few remarks about legal definitions and the law protection
  ŹRÓDŁO: Toruńskie Studia Bibliologiczne. - 2017, Vol. 10, no. 1, s. 119-134
  p-ISSN: 2080-1807
  e-ISSN: 2392-1633

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • biblioteka
 • dziedzictwo kultury
 • materiały biblioteczne
 • muzealia
 • ochrona prawna
 • zabytki

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • cultural heritage
 • historic monuments
 • library
 • library materials
 • museum exhibits
 • legal protection

  Adres url:
  DOI:
  9/14
  AUTORZY: Katarzyna Sikora.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Od archiwaliów do dziedzictwa dokumentacyjnego. Profil najważniejszych pojęć prawnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: From archival records to the documentary inheritance. Pivotal legal concepts profile
  ŹRÓDŁO: W: Ochrona dóbr kultury w rozwoju historycznym / red. nauk. Mieczysław Różański
  ADRES WYDAWNICZY: Olsztyn : [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski], 2017
  SERIA: KPP Monografie
  OPIS FIZYCZNY: S. 193-204
  ISBN: 978-83-65992-06-2
  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • cultural heritage
 • historical records
 • archives
 • documentary heritage
 • Memory of The Word

  Adres url:
  10/14
  AUTORZY: Katarzyna Sikora.
  TYTUŁ: Społeczna opieka nad zabytkami w PTTK Oddziale Gdańskim. Przyczynek do szerszego opracowania
  ŹRÓDŁO: Jantarowe Szlaki. - 2017, R. 60, nr 1, s. 40-42
  p-ISSN: 0209-3847

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Polish Tourist and Sightseeing Society
 • cultural heritage
 • cultural heritage protection
 • cultural property

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/14
  AUTORZY: Katarzyna Huszcza-Osińska, Katarzyna Sikora.
  TYTUŁ: Wokół jednego zabytku: Drzwi Dworu Uphagena w Gdańsku
  ŹRÓDŁO: Spotkania z Zabytkami. - 2017, R. 41, nr 1-2, s. 40-42
  p-ISSN: 0137-222X

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • monuments
 • door woodwork
 • door
 • Uphagen's Manor
 • history of Gdańsk

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/14
  AUTORZY: Katarzyna Sikora.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wykonanie - na zasadzie uzyskanego…
  ŹRÓDŁO: W: Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z komentarzem, czyli eseje o prawie ochrony dziedzictwa kultury / red. Kamil Zeidler, Magdalena Marcinkowska
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny 1 września 2017 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 150-157
  ISBN: 978-83-7865-583-1
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 264-274
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/14
  AUTORZY: Katarzyna Sikora.
  TYTUŁ: Gdynia. Pomnik historii - historia pomnika
  ŹRÓDŁO: Jantarowe Szlaki. - 2018, R. 61, nr 1, s. 9-11
  p-ISSN: 0209-3847

  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Gdynia
 • cultural heritage protection

  14/14
  AUTORZY: Katarzyna Sikora.
  TYTUŁ: PTTK dla Dziedzictwa - udział w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa 2017
  ŹRÓDŁO: Jantarowe Szlaki. - 2018, R. 61, nr 1, s. 78
  p-ISSN: 0209-3847

  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Polish Tourist and Sightseeing Society
 • European Heritage Days
 • cultural heritage

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego