logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: SPIGARSKA EWA
Liczba odnalezionych rekordów: 36Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/36
AUTORZY: Ewa Spigarska.
TYTUŁ: Sprawozdanie finansowe zakładów ubezpieczeń według regulacji międzynarodowych : zarys problemu
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Financial statement if insurance enterprises by international regulations : outline of the problem
ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 2, s. 119-126
p-ISSN: 1732-1565

UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
UWAGI: Tyt. tomu: Rachunkowość : wybrane problemy
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/36
AUTORZY: Ewa Spigarska.
TYTUŁ: Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe jako podstawa wypłacalności i stabilności finansowej zakładów ubezpieczeniowych
ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2009, 3/1, s. [361]-368
p-ISSN: 1732-1565

UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
UWAGI: Tyt. tomu: Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
3/36
AUTORZY: Ewa Spigarska.
TYTUŁ: Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym pożytków osiąganych przez współnoty mieszkaniowe
ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2009, 4/1, s. [149]-156
p-ISSN: 1732-1565

UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
UWAGI: Tyt. tomu: Rachunkowość: wybrane problemy
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
4/36
AUTORZY: Ewa Spigarska.
TYTUŁ: Wycena bieżąca i bilansowa lokat zakładu ubezpieczeń
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Current and balance valuation of insurance company investments
ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2010, nr 105, s. [199]-207
p-ISSN: 1899-3192

UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
UWAGI: Tyt. nru: Ubezpieczenia gospodarcze
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • lokaty zakładu ubezpieczeń
 • wycena bilansowa
 • wartość godziwa

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/36
  AUTORZY: Ewa Spigarska.
  TYTUŁ: Sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń a międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej w świetle wprowadzanych zmian
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Financial statement of insurance company vs. international standards of financial reporting in the light of changes
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2011, nr 228, s. [445]-453
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • umowa ubezpieczenia
 • MSSF
 • polityka rachunkowości

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • financial statement
 • accounting policy

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/36
  AUTORZY: Ewa Spigarska.
  TYTUŁ: Ujęcie wartości firmy w prawie bilansowym i podatkowym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Expressing company value in the balance and tax law
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2011, 4/6, s. [151]-158
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Zarządzanie wartością przedsiębiorstw
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/36
  AUTORZY: Ewa Spigarska.
  TYTUŁ: Zmiany w rachunkowości zakładów ubezpieczeń - Solvency II i MSSF 4 faza II
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Changes in the accountancy of the insurance companies Solvency II and new IFRS insurance contracts
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2011, 1/1, s. [361]-368
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, t. 1
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/36
  AUTORZY: Ewa Spigarska.
  TYTUŁ: Wartość godziwa w zakładach ubezpieczeń w świetle nadchodzących zmian
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Goodwill value in the insurance companies in the light of incoming changes
  ŹRÓDŁO: Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 2012, 126, s. 121-129
  p-ISSN: 2083-8611

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rachunkowość
 • wartość godziwa
 • działalność ubezpieczeniowa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • accounting
 • fair value
 • insurance activity

  9/36
  AUTORZY: Ewa Spigarska.
  TYTUŁ: Świadomość społeczna mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami na przykładzie wspólnot mieszkaniowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The citizens' public awareness of waste management on the example of housing associations
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2013, nr 297, s. [290]-299
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • odpady
 • środowisko
 • gmina
 • wspólnota mieszkaniowa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • waste segregation
 • environment
 • community
 • housing associations

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/36
  AUTORZY: Ewa Spigarska.
  TYTUŁ: Wycena aktywów i pasywów zakładów ubezpieczeń a wymogi wypłacalności
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Valuation of assets and liabilities of insurance companies and solvency requirements
  ŹRÓDŁO: Problemy Zarządzania. - 2013, Vol. 11, nr 2, s. 31-44
  p-ISSN: 1644-9584
  e-ISSN: 2300-8792

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • aktywa
 • pasywa
 • wartość godziwa
 • wycena bilansowa
 • wymogi wypłacalności

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • assets
 • liabilities
 • fair value
 • valuation of assets
 • solvency requirements

  Adres url:
  DOI:
  11/36
  AUTORZY: Ewa Spigarska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Nadzór nad zakładami ubezpieczeń w ramach oceny BION
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: BION supervision of insurance companies
  ŹRÓDŁO: W: Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń / red. nauk. Jacek Lisowski, Piotr Manikowski
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [180]-187
  ISBN: 978-83-7417-793-1
  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/36
  AUTORZY: Ewa Spigarska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Polityka rachunkowości zakładów ubezpieczeń wobec dyrektywy Wypłacalność II
  ŹRÓDŁO: W: Problemy współczesnego zarządzania / pod red. Jerzego Bielińskiego i Ewy Wycinki
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, [2014]
  OPIS FIZYCZNY: S. [39]-47
  ISBN: 978-83-64669-00-2
  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/36
  AUTORZY: Ewa Spigarska.
  TYTUŁ: Różnorodność metod ustalania opłaty za odpady i zasad segregacji odpadów na przykładzie miast wojewódzkich jako jeden z problemów systemu gospodarowania odpadami
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The diversity of methods for establishing fees for wastes and waste segregation rules on the example of voivodeship cities as one of the waste management problems
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2014, nr 329, s. [250]-260
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju : gospodarka, etyka, środowisko
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • odpady
 • segregacja śmieci
 • opłata śmieciowa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • wastes
 • waste segregation
 • waste fee

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  14/36
  AUTORZY: Ewa Spigarska.
  TYTUŁ: Sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń dla potrzeb rachunkowości i dyrektywy. Wypłacalność II - podobieństwa i różnice
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Reporting of the insurance companies for accounting purposes and the solvency. II directive - similarities and differences
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2014, nr 342, s. 278-287
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bilans
 • niewypłacalność
 • rachunkowość
 • sprawozdanie finansowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • balance sheet
 • insolvency
 • accounting
 • financial statement

  Adres url:
  DOI:
  15/36
  AUTORZY: Ewa Spigarska.
  TYTUŁ: Opłata za gospodarowanie odpadami jako dochód gminy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Fee for waste management as an income of a commune
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2015, nr 395, s. 297-306
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa, t. 1. Finanse
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • odpady
 • gmina
 • koszt
 • kalkulacja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • waste
 • municipality
 • cost
 • calculation

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  16/36
  AUTORZY: Ewa Spigarska.
  TYTUŁ: Polityka rachunkowości zakładów ubezpieczeń wobec dyrektywy Wypłacalność II I MSSF faza II
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The accounting policy of insurance companies in the face of the Solvency II directive and IFRS 4 phase II
  ŹRÓDŁO: Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2015, Vol. 3, no. 12, s. 40-51
  p-ISSN: 2300-5254
  e-ISSN: 2449-9099

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • polityka rachunkowości
 • Wypłacalność II
 • umowa ubezpieczenia
 • MSSF 4 faza II

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • accounting policies
 • Solvency II
 • insurance contract
 • IFRS 4 Phase II

  Adres url:
  DOI:
  17/36
  AUTORZY: Dorota Ostrowska, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Paweł Jamróz, Aleksandra Staniszewska, Ewa Spigarska, Małgorzata Staśkiel.
  TYTUŁ: Rynek nieruchomości w Polsce : teoria i praktyka
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na 1 lipca 2015 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 198 s., il., 21 cm
  ISBN: 978-83-264-9298-3
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  18/36
  AUTORZY: Ewa Spigarska.
  TYTUŁ: Zakres informacji finansowych składanych przez zarząd właścicielom we wspólnotach mieszkaniowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The scope of the financial information submitted by the board to the owners in housing communities
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2015, nr 77, s. 595-604
  p-ISSN: 1733-2842

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • wspólnota mieszkaniowa
 • koszty
 • zarządzanie
 • sprawozdanie finansowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • housing community
 • costs
 • management
 • financial statement

  Adres url:
  DOI:
  19/36
  AUTORZY: Ewa Spigarska.
  TYTUŁ: Bilans zakładów ubezpieczeń na potrzeby wymogów wypłacalności i do celów statutowych - podobieństwa i różnice
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Balance sheet of insurance companies for solvency requirements and for statutory purposes - similarities and differences
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2016, nr 415, s. 214-224
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bilans
 • wypłacalność
 • rachunkowość
 • wycena aktywów i zobowiązań

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • balance sheet
 • solvency
 • accounting
 • valuation of assets and liabilities

  Adres url:
  DOI:
  20/36
  AUTORZY: Renata Korzeniowska-Ginter, Alina Dereszewska, Ewa Spigarska.
  TYTUŁ: Postawa konsumentów względem wdrażania idei segregacji odpadów piekarsko-cukierniczych "u źródła"
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Consumer attitude towards the implementation of the idea of bakery and confectionery waste segregation "at sources"
  ŹRÓDŁO: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - 2016, T. 18, z. 3, s. 184-189
  p-ISSN: 1508-3535
  e-ISSN: 2450-7296

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • odpady piekarsko-cukiernicze
 • segregacja "u źródła"

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • bakery and confectionery waste
 • segregation "at source"

  Adres url:
  21/36
  AUTORZY: Ewa Spigarska, Ewa Majerowska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Preferences of the undergraduate students of the "Finance and Accounting" at the University of Gdansk in the field of further education path
  ŹRÓDŁO: W: Edulearn 16 : 8th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 4-6 July, 2016 : conference proceedings / ed. by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres
  ADRES WYDAWNICZY: Barcelona : IATED Academy, 2016
  SERIA: EDULEARN Proceedings, 2340-1117
  OPIS FIZYCZNY: S. 5189-5197
  ISBN: 978-84-608-8860-4
  UWAGI: Płyta CD
  Tytuł-nazwa konferencji: 8th International Conference on Education and New Learning Technologies
  Miejsce konferencji: Barcelona
  Kraj: ES
  Od dnia: 2016.07.04
  Do dnia: 2016.07.06
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • students of finance and accounting
 • study evaluation
 • University of Gdansk

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  22/36
  AUTORZY: Grzegorz Bucior, Ewa Spigarska.
  TYTUŁ: Specjalność biegły rewident na kierunku finanse i rachunkowość Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Certified auditor programme on the finance and accounting degree course at the Faculty of Management of the University of Gdansk
  ŹRÓDŁO: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - 2016, (83) 2, s. 35-43
  p-ISSN: 2081-0644
  e-ISSN: 2300-5386

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • biegły rewident
 • certyfikacja zawodowa
 • kierunek finanse i rachunkowość

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • certified auditor
 • professional certification
 • degree course finance and accounting

  Adres url:
  DOI:
  23/36
  AUTORZY: Arleta Szadziewska, Ewa Spigarska, A. Januszewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Analysis of the curricula at economic colleges and universities in Poland, in the field of 'finance and accounting'
  ŹRÓDŁO: W: ICERI2017 Proceedings : 10th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, 16-18 of November 2017 / ed. by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres
  ADRES WYDAWNICZY: Seville : IATED Academy, cop. 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 3991-4001
  ISBN: 978-84-697-6957-7
  Tytuł-nazwa konferencji: 10th International Conference of Education, Research and Innovation
  Nazwa skrócona konferencji: ICERI2017
  Miejsce konferencji: Seville
  Kraj: ES
  Od dnia: 2017.11.16
  Do dnia: 2017.11.18
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • students
 • finance and accounting
 • curricula
 • public economic colleges and universities
 • Poland

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  24/36
  AUTORZY: Ewa Spigarska, Ewa Majerowska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Economic and social factors of studying finance and accounting: the case of master degree students at the University of Gdansk
  ŹRÓDŁO: W: Edulearn 17 : 9th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain, 3-5 July, 2017 : conference proceedings / ed. by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres
  ADRES WYDAWNICZY: Barcelona : IATED, 2017
  SERIA: EDULEARN Proceedings, 2340-1117
  OPIS FIZYCZNY: S. 553-559
  ISBN: 978-84-697-3777-4
  UWAGI: Płyta CD
  Tytuł-nazwa konferencji: 9th International Conference on Education and New Learning Technologies
  Miejsce konferencji: Barcelona
  Kraj: ES
  Od dnia: 2017.07.03
  Do dnia: 2017.07.05
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • social factors
 • economic factors
 • logit model
 • finance and accounting
 • innovation
 • technology
 • research projects
 • students
 • teaching

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  25/36
  AUTORZY: Ewa Spigarska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3 "Połączenia jednostek gospodarczych" (MSSF 3)
  ŹRÓDŁO: W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce : komentarz problemowy, przykłady z praktyki gospodarczej, porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Gierusza i Macieja Gierusza
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny: wrzesień 2017 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : ODDK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 351-399
  ISBN: 978-83-7804-372-0
  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • merger
 • accounting
 • goodwill
 • badwill

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  26/36
  AUTORZY: Ewa Spigarska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 4 "Umowy ubezpieczeniowe" (MSSF 4)
  ŹRÓDŁO: W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce : komentarz problemowy, przykłady z praktyki gospodarczej, porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Gierusza i Macieja Gierusza
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny: wrzesień 2017 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : ODDK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 401-441
  ISBN: 978-83-7804-372-0
  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • insurance contract
 • insurance premium
 • technical reserves

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  27/36
  AUTORZY: Agnieszka Pobłocka, Ewa Spigarska.
  TYTUŁ: Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ujęciu prawa bilansowego w Polsce w latach 2001-2016
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Technical provisions in terms of balance sheet law (accounting law) in Poland in the years 2001-2016
  ŹRÓDŁO: Nauki o Finansach = Financial Sciences. - 2017, 3 (32), s. 121-135
  p-ISSN: 2080-5993
  e-ISSN: 2449-9811

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według prawa bilansowego i polskich standardó
 • wartość godziwa
 • Dyrektywa Wypłacalność II
 • analiza rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w Polsce w latach 2001-2016

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • International Accounting Standards
 • fair value
 • Direcice of Solvency II Directive
 • analysis of technical provisions in Poland in 2001-2016

  Adres url:
  DOI:
  28/36
  AUTORZY: Grzegorz Bucior, Ewa Spigarska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Teaching of university-level accounting in collaboration with the entities certifying the accounting profession - the example of faculty of management at the University of Gdansk
  ŹRÓDŁO: W: Edulearn 17 : 9th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain, 3-5 July, 2017 : conference proceedings / ed. by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres
  ADRES WYDAWNICZY: Barcelona : IATED, 2017
  SERIA: EDULEARN Proceedings, 2340-1117
  OPIS FIZYCZNY: S. 633-641
  ISBN: 978-84-697-3777-4
  UWAGI: Płyta CD
  Tytuł-nazwa konferencji: 9th International Conference on Education and New Learning Technologies
  Miejsce konferencji: Barcelona
  Kraj: ES
  Od dnia: 2017.07.03
  Do dnia: 2017.07.05
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ACCA
 • University of Gdansk
 • study evaluation

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  29/36
  AUTORZY: Agnieszka Pobłocka, Ewa Spigarska.
  TYTUŁ: Wpływ rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na wynik finansowy zakładów ubezpieczeń w Polsce w latach 2001-2015
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The Influence of Technical and Insurance Reserves on Financial Results of Insurance Companies in Poland in 2001-2015
  ŹRÓDŁO: Nauki o Finansach = Financial Sciences. - 2017, 4 (33), s. 73-88
  p-ISSN: 2080-5993
  e-ISSN: 2449-9811

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zakłady ubezpieczeń
 • rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
 • zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
 • wynik techniczny

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • insurance companies
 • technical provisions
 • change in technical provisions
 • balance on technical account

  Adres url:
  DOI:
  30/36
  AUTORZY: Ewa Spigarska, Ewa Majerowska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Expectations of the full-time accounting and econometrics students, in the light of the future career - a comparative analysis
  ŹRÓDŁO: W: Edulearn 18 : 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca, Spain, 2-4 July, 2018 : conference proceedings / ed. by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres
  ADRES WYDAWNICZY: Palma de Mallorca : IATED, 2018
  SERIA: EDULEARN Proceedings, 2340-1117
  OPIS FIZYCZNY: S. 5172-5180
  ISBN: 978-84-09-02709-5
  UWAGI: Bibliogr.
  Tytuł-nazwa konferencji: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies
  Miejsce konferencji: Palma de Mallorca
  Kraj: ES
  Od dnia: 2018.07.02
  Do dnia: 2018.07.04
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  DOI:
  31/36
  AUTORZY: Grzegorz Bucior, Ewa Spigarska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Forms and methods of teaching accounting - a student opinion survey at the faculty of management of the Gdansk University
  ŹRÓDŁO: W: Edulearn 18 : 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca, Spain, 2-4 July, 2018 : conference proceedings / ed. by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres
  ADRES WYDAWNICZY: Palma de Mallorca : IATED, 2018
  SERIA: EDULEARN Proceedings, 2340-1117
  OPIS FIZYCZNY: S. 5377-5385
  ISBN: 978-84-09-02709-5
  UWAGI: Bibliogr.
  Tytuł-nazwa konferencji: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies
  Miejsce konferencji: Palma de Mallorca
  Kraj: ES
  Od dnia: 2018.07.02
  Do dnia: 2018.07.04
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  DOI:
  32/36
  AUTORZY: Grzegorz Bucior, Ewa Spigarska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Methodology of teaching financial accounting subjects to the students of secondary economic high schools (post-secondary schools)
  ŹRÓDŁO: W: Edulearn 18 : 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca, Spain, 2-4 July, 2018 : conference proceedings / ed. by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres
  ADRES WYDAWNICZY: Palma de Mallorca : IATED, 2018
  SERIA: EDULEARN Proceedings, 2340-1117
  OPIS FIZYCZNY: S. 5355-5362
  ISBN: 978-84-09-02709-5
  UWAGI: Bibliogr.
  Tytuł-nazwa konferencji: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies
  Miejsce konferencji: Palma de Mallorca
  Kraj: ES
  Od dnia: 2018.07.02
  Do dnia: 2018.07.04
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  DOI:
  33/36
  AUTORZY: Ewa Spigarska, Grzegorz Bucior, Jarosław Kujawski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Preferences of the students of post-secondary high schools with economic profiles and the quality of financial accounting teaching
  ŹRÓDŁO: W: ICERI2018 Conference Proceedings: 11th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain), 12-14 November 2018 / ed. by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres
  ADRES WYDAWNICZY: Seville : IATED Academy, cop. 2018
  SERIA: ICERI Proceedings, 2340-1095
  OPIS FIZYCZNY: S. 1893-1899
  ISBN: 978-84-09-05948-5
  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: 11th International Conference of Education, Research and Innovation
  Organizator konferencji: ICERI2018
  Miejsce konferencji: Seville
  Kraj: ES
  Od dnia: 2018.11.12
  Do dnia: 2018.11.14
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  34/36
  AUTORZY: Grzegorz Krzykowski, Ewa Spigarska, Agnieszka Pobłocka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Probabilistic model of provision for employee retirement benefits
  ŹRÓDŁO: W: 10th international scientific conference "New challenges of economic and business development - 2018: productivity and economic growth" : May 10-12, 2018, Riga, Latvia : proceedings
  ADRES WYDAWNICZY: Riga : University of Latvia, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 367-377
  ISBN: 978-9934-18-344-7
  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: 10th international scientific conference "New challenges of economic and business development: productivity and economic growth"
  Miejsce konferencji: Riga
  Kraj: LV
  Od dnia: 2018.05.10
  Do dnia: 2018.05.12
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • provisions for future employee benefits
 • valuation of employee benefits
 • probabilistic model to the estimation of a provision for employee benefits
 • Projected Unit Credit

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  35/36
  AUTORZY: Arleta Szadziewska, Ewa Spigarska, Ewa Majerowska.
  TYTUŁ: The disclosure of non-financial information by stock-exchange-listed companies in Poland, in the light of the changes introduced by the Directive 2014/95/EU
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Dokonywanie ujawnień niefinansowych przez spółki giełdowe w Polsce w świetle zmian wprowadzonych dyrektywą 2014/95/UE
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - 2018, T. 99 (155), s. 65-95
  p-ISSN: 1641-4381
  e-ISSN: 2391-677X

  UWAGI: Bibliogr. 72 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • raportowanie niefinansowe
 • spółki giełdowe
 • dyrektywa 2014/95/UE
 • Polska

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • non-financial reporting
 • stock-exchange-listed companies
 • Directive 2014/95/EU
 • Poland

  Adres url:
  DOI:
  36/36
  AUTORZY: Ewa Spigarska.
  TYTUŁ: Wielowymiarowość sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń (prawo bilansowe, wypłacalność II, BION, GUS)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The multidimensionality of reporting in insurance companies (balance sheet law, solvency II, SREP, CSO)
  ŹRÓDŁO: Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2018, Vol. 6, no. 7, s. 63-81
  p-ISSN: 2300-5254
  e-ISSN: 2449-9099

  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • sprawozdawczość
 • prawo bilansowe
 • prawo podatkowe
 • ryzyko
 • wypłacalność

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • reporting
 • balance sheet law
 • tax law
 • risk
 • solvency

  Adres url:
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego