logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: SZATAN EWA
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/26
AUTORZY: Ewa Szatan.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Musical and motion development of the child from the eurhythmics teacher's perspective
ŹRÓDŁO: W: Person. Color. Nature. Music : arts for sustainable education : scientific articles of VI International Conference, may 5-10, 2009
ADRES WYDAWNICZY: Daugavpils : Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule", 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 252-255
ISBN: 978-9984-14-463-4
UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: ZMR
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • music education
 • motion expression
 • non-verbal communication
 • present and the future
 • pedagogical observation

  2/26
  AUTORZY: Ewa Szatan.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Muzyka w kształceniu (i dokształcaniu) zawodowym pedagogów
  ŹRÓDŁO: W: Propozycje w edukacji wobec problemów współczesnej szkoły / pod red. Iwony Marii Kijowskiej i Ireny Sorokosz
  ADRES WYDAWNICZY: Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009
  OPIS FIZYCZNY: S. [59]-65
  ISBN: 978-83-927315-6-6
  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/26
  AUTORZY: Ewa Szatan.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Nauczyciel kształcenia zintegrowanego a muzyka współczesna
  ŹRÓDŁO: W: Propozycje w edukacji wobec problemów współczesnej szkoły / pod red. Iwony Marii Kijowskiej i Ireny Sorokosz
  ADRES WYDAWNICZY: Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009
  OPIS FIZYCZNY: S. [51]-58
  ISBN: 978-83-927315-6-6
  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/26
  AUTORZY: Ewa Szatan.
  TYTUŁ: Aktywność muzyczo-ruchowa dziecka - praca z rekwizytem w profilaktyce i terapii dysleksji
  ŹRÓDŁO: Dysleksja. - 2010, nr 3 (8), s. 41-45
  p-ISSN: 1689-4839

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • musical and movement activity
 • child
 • prevention and treatment of dyslexia

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/26
  AUTORZY: Ewa Szatan.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Artystyczna i społeczna perspektywa edukacji muzycznej w świetle przemian w oświacie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Artistic and social perspective of musical education in the face of transformation at education
  ŹRÓDŁO: W: Współczesna edukacja kulturowa : oblicza - przemiany - perspektywy / pod red. Agnieszka Roguska, Małgorzata Danielak-Chomać
  ADRES WYDAWNICZY: Siedlce : Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, 2010
  OPIS FIZYCZNY: S. 191-[197]
  ISBN: 978-83-923693-7-0
  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/26
  AUTORZY: Ewa Szatan.
  TYTUŁ: O aktywnym słuchaniu muzyki
  ŹRÓDŁO: Problemy Wczesnej Edukacji = Issues in Early Education. - 2011, R. 7, nr 3, s. 144-147
  p-ISSN: 1734-1582

  UWAGI: Rec. pracy: Konsonanse i dysonanse wczesnoszkolnej edukacji muzycznej / Elżbieta Frołowicz. - Gdańsk, 2011
  Typ publikacji: PRE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/26
  AUTORZY: Ewa Szatan.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Child, music and movement (creativity in early childhood education)
  ŹRÓDŁO: W: Scientific articles of 7th international conference Person. Color. Nature. Music : arts lifelong learning program, May 10-15, 2011, Daugavpils, Latvia
  ADRES WYDAWNICZY: Daugavpils : Daugavpils University Academic Press "Saule", 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. 253-259
  ISBN: 978-9984-14-556-3
  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • child
 • music
 • movement
 • creativity
 • early childhood education

  8/26
  AUTORZY: Ewa Szatan.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: O zagrożeniu infantylizacją w edukacji muzycznej dziecka.
  ŹRÓDŁO: W: Pedagogika wczesnej edukacji : dyskursy, problemy, otwarcia / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Dorota Bronk, Anna Malenda.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2011.
  OPIS FIZYCZNY: S. 573-584.
  ISBN: 978-83-62015-40-5
  UWAGI: Bibliogr. 30 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/26
  AUTORZY: Ewa Szatan.
  TYTUŁ: Recenzja 1 i 2 numeru rocznika naukowego Sztuka, Literatura, Edukacja
  ŹRÓDŁO: Problemy Wczesnej Edukacji = Issues in Early Education. - 2012, R. 8, nr 3, s. 154-157
  p-ISSN: 1734-1582

  UWAGI: Rec. czasopisma: Sztuka, Kultura, Edukacja, 2010 (nr 1), 2011 (nr 2) / Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki. - Gdańsk
  Typ publikacji: PRE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  10/26
  AUTORZY: Ewa Szatan.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Narracje studentów wczesnej edukacji i nauczycieli o "zaprzepaszczonych" szansach uzdolnionych muzycznie dzieci
  ŹRÓDŁO: W: Środowisko edukacyjne uczniów zdolnych : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Jabłonowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Universitas Rediviva, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 180-188
  ISBN: 978-83-929503-6-3
  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/26
  AUTORZY: Ewa Szatan.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Rozważania o kompetencjach muzycznych nauczycieli-terapeutów w terapii muzyką
  ŹRÓDŁO: W: Muzyka w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie : trzy drogi, jeden cel / red. nauk. Ditta Baczała i Jacek J. Błeszyński
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [61]-73
  ISBN: 978-83-231-3199-1
  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • musical competence
 • teacher therapist
 • music therapy

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/26
  AUTORZY: Ewa Szatan.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: W poszukiwaniu radosnych (?) spotkań dzieci z muzyką w kształceniu zintegrowanym (o krytyczno-refleksyjnym modelu pracy nauczyciela)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: In search of happy (?) meeting children with music in the integrated education (with critical-reflective model of the teacher work)
  ŹRÓDŁO: W: Pomiędzy dwiema edukacjami, [t.1], Nauczyciel wczesnej edukacji dziecka wobec czasu zmiany / red. nauk. Irena Adamek, Barbara Olszewska
  ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 295-304
  ISBN: 978-83-62684-64-9
  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • child
 • pupil
 • student
 • music education
 • model of the teacher work

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/26
  AUTORZY: Ewa Szatan.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Edukacja muzyczna i rozumienie jej znaczenia dla rozwoju własnych kompetencji kluczowych studentów wczesnej edukacji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Music education and understanding its meaning for the development of their key competencies of students of early childhood education
  ŹRÓDŁO: W: Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży : teoria i badania / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Małgorzata Bilewicz
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak : Fundacja Centrum Transfeu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 257-269
  ISBN: 978-83-62015-92-4
  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • university student
 • key competencies
 • early childhood education

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/26
  AUTORZY: Ewa Szatan.
  TYTUŁ: Myśli Jana Jakuba Rousseau o wychowaniu i muzyce - ich reminiscencje w rytmice Emila Jaques-Dalcroze'a
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Thoughts of Jean-Jacques Rousseau on education and music - their reminiscences in Dalcroze Eurhythmics
  ŹRÓDŁO: Problemy Wczesnej Edukacji = Issues in Early Education. - 2015, R. 11, nr 3, s. 87-103
  p-ISSN: 1734-1582

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • dziecko
 • nauczyciel
 • muzyka
 • wychowanie muzyczne
 • rytmika

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • child
 • teacher
 • music
 • musical education
 • eurythmics

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  15/26
  AUTORZY: Ewa Szatan.
  TYTUŁ: Przestrzeń muzyczna dziecka w wymiarze klasy szkolnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The musical space of the child in the classroom
  ŹRÓDŁO: Konteksty Pedagogiczne. - 2015, nr 1 (4), s. 63-74
  p-ISSN: 2300-6471

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • dziecko
 • uczeń
 • przestrzeń muzyczna
 • edukacja muzyczna
 • klasa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • child
 • pupil
 • musical space
 • education
 • classroom

  Adres url:
  16/26
  TYTUŁ: Emil Jaques-Dalcroze i jego idee w edukacji, sztuce i terapii / pod red. Ewy Szatan, Ewy Antoniny Muzioł, Alicji Komorowskiej-Zielony
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 312 s., il., 24 cm
  SERIA: Wokół Sztuki
  ISBN: 978-83-7865-468-1
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Dalcroze Eurhythmics
 • education
 • art
 • therapy

  17/26
  AUTORZY: Ewa Szatan.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Idea wykorzystania pracy zespołowej w doświadczaniu muzyki. Zajęcia muzyczno-ruchowe jako pole dla twórczości i kreatywności dzieci
  ŹRÓDŁO: W: Emil Jaques-Dalcroze i jego idee w edukacji, sztuce i terapii / pod red. Ewy Szatan, Ewy Antoniny Muzioł, Alicji Komorowskiej-Zielony
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
  SERIA: Wokół Sztuki
  OPIS FIZYCZNY: S. 141-159
  ISBN: 978-83-7865-468-1
  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • child
 • music and movement
 • creativity

  18/26
  AUTORZY: Ewa Szatan.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Interpretacja muzyki ruchem jako dziecięce doświadczanie sukcesu
  ŹRÓDŁO: W: Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego : specyfika kształcenia małego dziecka / red. nauk. Alicja Delecka-Bury
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 112-126
  ISBN: 978-83-8019-591-2
  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • musical and motor development
 • musical and movement interpetation
 • success

  19/26
  AUTORZY: Ewa Szatan.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Interpretacja ruchowa utworów muzycznych w pozaszkolnym środowisku dziecka
  ŹRÓDŁO: W: Kultura - sztuka - edukacja, t. 2 / red. Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016
  SERIA: Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239-6025, 770
  OPIS FIZYCZNY: S. 11-19
  ISBN: 978-83-8084-008-9
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • child
 • movement interpretation
 • music
 • environment
 • after school activities

  20/26
  AUTORZY: Ewa Szatan.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Jak dzieci wypowiadają się o muzyce? Interpretacja werbalnych i ruchowych znaczeń nadawanych przez dzieci muzycznym i pozamuzycznym treściom utworu Sanctus (Libera)
  ŹRÓDŁO: W: Co dzieci myślą o życiu, religii i sztuce : z cyklu: Dziecko a tematy trudne / red. nauk. Małgorzata Karczmarzyk, Aleksandra Lewandowska-Walter, Anna Wasilewska
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 209-224
  ISBN: 978-83-7744-111-4
  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  21/26
  AUTORZY: Ewa Szatan, Ewa Antonina Muzioł, Alicja Komorowska-Zielony.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Przedmowa
  ŹRÓDŁO: W: Emil Jaques-Dalcroze i jego idee w edukacji, sztuce i terapii / pod red. Ewy Szatan, Ewy Antoniny Muzioł, Alicji Komorowskiej-Zielony
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
  SERIA: Wokół Sztuki
  OPIS FIZYCZNY: S. 9-13
  ISBN: 978-83-7865-468-1
  Typ publikacji: PWS
  Język publikacji: POL
  22/26
  AUTORZY: Ewa Szatan.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Reinterpretacja idei pedagogicznych i artystycznych Emila Jaques-Dalcroze'a
  ŹRÓDŁO: W: Emil Jaques-Dalcroze i jego idee w edukacji, sztuce i terapii / pod red. Ewy Szatan, Ewy Antoniny Muzioł, Alicji Komorowskiej-Zielony
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
  SERIA: Wokół Sztuki
  OPIS FIZYCZNY: S. 15-29
  ISBN: 978-83-7865-468-1
  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  23/26
  AUTORZY: Ewa Szatan.
  TYTUŁ: Co dzieci myślą o muzyce? Interpretacja muzycznych i literackich treści utworu Sanctus w wypowiedziach dzieci
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: What do children think about music? Interpretation of the musical and literary content of the Sanctus composition in children's speeches
  ŹRÓDŁO: Problemy Wczesnej Edukacji = Issues in Early Education. - 2017, R. 13, nr 2 (37), s. 77-87
  p-ISSN: 1734-1582
  e-ISSN: 2451-2230

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • muzyka
 • piosenka
 • dzieci
 • znaczenia

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • music
 • song
 • children
 • interpretation

  Adres url:
  24/26
  AUTORZY: Ewa Szatan.
  TYTUŁ: Emile Jaques-Dalcroze Eurhythmics - artistic and educational aspects of the method in contemporary music education in Poland
  ŹRÓDŁO: Naukovì Zapiski. - 2017, Vip. 155, s. 28-33
  p-ISSN: 2415-7988

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Dalcroze Eurhythmic
 • music education
 • artistic and educational aspects of the Dalcroze Method
 • Movement Interpretation of piece of music

  Adres url:
  25/26
  AUTORZY: Ewa Szatan.
  TYTUŁ: Twórczość i kreatywność dzieci na zajęciach muzyczno-ruchowych (z doświadczeń w pracy w środowisku małomiejskim)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The creations and creativity of children in music and movement activities (from the experience of working in a small city environment)
  ŹRÓDŁO: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2017, T. 36, z. 1, s. 121-132
  p-ISSN: 0137-6136
  e-ISSN: 2449-8327

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • dziecko
 • kreatywność
 • muzyka
 • interpretacje ruchowe muzyki

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • child
 • creativity
 • music
 • interpretations of music movement

  Adres url:
  DOI:
  26/26
  AUTORZY: Ewa Szatan.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Interpretacje ruchowe muzyki instrumentalnej i wokalnej w edukacji muzycznej dziecka
  ŹRÓDŁO: W: Dziecko i sztuka w kontekście wczesnej edukacji / pod red. Urszuli Chęcińskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018
  SERIA: Biblioteka Katedry Wczesnej Edukacji, 2451-0254, t. 3
  OPIS FIZYCZNY: S. 93-102
  ISBN: 978-83-7972-196-2
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • movement interpretations of instrumental and vocal music
 • music education
 • creativity
 • express the music movement

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego