logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: WĄS MARCIN
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/32
AUTORZY: Jerzy Libera, Marcin Wąs, Anna Zakościelna.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Allerödzkie obozowisko technokompleksu z tylczakami łukowymi w Pawłowie koło Zawichostu w świetle analizy technologicznej
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Alleröd campsite of the Arch-Backed Piece technocomplex in Pawłów near Zawichost in the light of technological analysis
ŹRÓDŁO: W: Krzemień czekoladowy w pradziejach : materiały z konferencji w Orońsku, 08-10.10.2003 / pod red. Wojciecha Borkowskiego, Jerzego Libery, Barbary Sałacińskiej, Sławomira Sałacińskiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne : Instytut Archeologii UMCS, 2008
SERIA: Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach, t. 7
OPIS FIZYCZNY: S. 357-377
ISBN: 978-83-60099-09-4
ISBN: 978-83-227-2946-5
UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/32
AUTORZY: Marcin Wąs.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: O dystrybucji "czekolady" w kulturze janisławickiej z perspektywy technologii krzemieniarstwa
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: On the distribution of chocolate flint in Janisławice culture from the point of view of flint -knapping technology
ŹRÓDŁO: W: Krzemień czekoladowy w pradziejach : materiały z konferencji w Orońsku, 08-10.10.2003 / pod red. Wojciecha Borkowskiego, Jerzego Libery, Barbary Sałacińskiej, Sławomira Sałacińskiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne : Instytut Archeologii UMCS, 2008
SERIA: Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach, t. 7
OPIS FIZYCZNY: S. 171-183
ISBN: 978-83-60099-09-4
ISBN: 978-83-227-2946-5
UWAGI: Bibliogr. 29 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
3/32
AUTORZY: Marcin Wąs.
TYTUŁ: New Palaeolithic materials from Upper Nubia (Sudan) : results of excavation at site HP732.
ŹRÓDŁO: African Reports. - 2010, Vol. 6, s. [217]-229.
p-ISSN: 1731-6146

UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: ENG
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
4/32
AUTORZY: Piotr Sysiak, Kamilla Waszczuk, Marcin Wąs.
TYTUŁ: Settlement of Globular Amphora Culture at Domasław site 35, dolnośląskie voivodship
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Osada kultury amfor kulistych na stanowisku 35 w Domasławiu, woj. dolnośląskie
ŹRÓDŁO: Sprawozdania Archeologiczne. - 2010, [T.] 62, s. [237]-310 [wersja ang.], s. 310-333 [wersja pol.]
p-ISSN: 0081-3834

UWAGI: Bibliogr. 33 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: ENG, POL
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Globular Amphora Culture
 • Lower Silesia
 • settlement
 • bone remains
 • flintknapping
 • 14C
 • rescue excavations
 • foundation sacrifice
 • households
 • chronology verification
 • star-shaped vessel base

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/32
  AUTORZY: Marcin Wąs, Katarzyna Pyżewicz.
  TYTUŁ: Studia i materiały nad najdawniejszymi dziejami Równiny Gorzowskiej : starsza i środkowa epoka kamienia
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010
  OPIS FIZYCZNY: 156 s., [1] k. tabl. złoż., il., 27 cm
  SERIA: Poznańskie Studia Archeologiczne, 1
  ISBN: 978-83-7177-716-5
  UWAGI: Bibliogr. s. [145]-149
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/32
  AUTORZY: Marcin Wąs.
  TYTUŁ: "Janisławickie" i "wstęgowe" koncepcje rdzeniowania wiórowego. Próba konfrontacji technologicznej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: "Janislavician" and "linear" conceptions of blade core processing. An attempt at technological confrontation
  ŹRÓDŁO: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica. - 2011, [T.] 28, s. [5]-23
  p-ISSN: 0208-6034

  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Janislawice Culture
 • lithic technology

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/32
  AUTORZY: Marcin Wąs.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Materiały krzemienne kultury pucharów lejkowatych ze stanowisk Jastrzębiec 4 i Renice 5-6
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Flint material of the TRB culture from sites of Jastrzębiec 4 and Renice 5-6
  ŹRÓDŁO: W: Studia i materiały nad najdawniejszymi dziejami Równiny Gorzowskiej : osady i cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych na stanowiskach Jastrzębiec 4 i Renice 5-6 / Seweryn Rzepecki
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2011
  SERIA: Poznańskie Studia Archeologiczne, 6
  OPIS FIZYCZNY: S. [87]-101
  ISBN: 978-83-7177-858-2
  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/32
  AUTORZY: Lucyna Domańska, Marcin Wąs.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Materiały krzemienne trzcinieckiego kręgu kulturowego ze stanowiska Polesie 1, gm. Łyszkowice, woj. łódzkie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Flint materials of the Trzciniec cultural circle from site Polesie 1, Łyszkowice commune, Łódź voivodship
  ŹRÓDŁO: W: Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, stanowisko 1, woj. łódzkie, t. 1, tekst / Jacek Górski, Przemysław Makarowicz, Adam Wawrusiewicz.
  ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego : Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, 2011
  SERIA: Spatium Archaeologicum, vol. 2
  OPIS FIZYCZNY: S. [276]-283
  ISBN: 978-83-928887-6-5
  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/32
  AUTORZY: Adam Ostasz, Paweł Owczarek, Marcin Wąs.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Sprawozdanie z badań ratowniczych na stanowisku wielokulturowym w Rębielczu, stanowisko 16, AZP 16-44/104, gm. Pszczółki, woj. pomorskie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Report on rescue excavations on the multicultural site in Rębielcz, site 16, AZP 16-44/104, Pszczółki commune, pomorskie voivodeship
  ŹRÓDŁO: W: Raport 2005-2006 / [red. Sławomir Kadrow]
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2011
  OPIS FIZYCZNY: S. 11-32
  ISBN: 978-83-63260-00-2
  UWAGI: Bibliogr. 44 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/32
  AUTORZY: Marcin Wąs.
  TYTUŁ: Zarys pradziejów ziem polskich, [dokument elektroniczny]
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
  OPIS FIZYCZNY: 93 s., il.
  SERIA: Skrypt dla Studentów Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej
  ISBN: 978-83-7326-817-3
  UWAGI: Bibliogr. s. 93
  UWAGI: Skrypt dostępny na stronie UG ; https://pe.ug.edu.pl/mdl2/mod/resource/view.php?id=1869 [dostęp 19.02.2013]
  Typ publikacji: POD
  Język publikacji: POL
  11/32
  AUTORZY: Marcin Wąs.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Materiały krzemienne z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Lubieniu, pow. piotrkowski [aneks nr 5]
  ŹRÓDŁO: W: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski / Tomasz Kurasiński, Kalina Skóra
  ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. 345-346
  ISBN: 978-83-89499-91-2
  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/32
  AUTORZY: Marcin Wąs.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Materiały krzemienne ze stanowiska Janów Pomorski 1
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Flint artifacts from the Janów Pomorski site 1
  ŹRÓDŁO: W: Janów Pomorski, stan. 1 : wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008, t. 1, Od paleolitu do wczesnego okresu wędrówek ludów = Janów Pomorski, site 1 : archaeological rescue excavations in 2007-2008, vol. 1, From the Paleolithic to the early migration period / red. Mateusz Bogucki, Beata Jurkiewicz
  ADRES WYDAWNICZY: Elbląg : Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2012
  SERIA: Studia nad Truso, t. 1
  OPIS FIZYCZNY: S. 39-50
  ISBN: 978-83-63016-12-8
  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/32
  AUTORZY: Marcin Wąs.
  TYTUŁ: Stan rozpoznania i perspektywy badawcze mezolitu północnej części Pomorza Gdańskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Current research and related research prospects: the Mesolith, northern part of Gdańsk Pomerania
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Archeologiczne = Gdańsk Archaeological Studies. - 2012, nr 2, s. 17-41
  p-ISSN: 1897-4120

  UWAGI: Bibliogr. 48 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/32
  AUTORZY: Lucyna Domańska, Seweryn Rzepecki, Przemysław Makarowicz, Jacek Górski, Adam Wawrusiewicz, Łukasz Solecki, Karolina Kot, Magdalena Piotrowska, Maciej Ficyk, Marcin Wąs.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2005-2008 na stanowisku Polesie 1, gm. Łyszkowice, woj. łódzkie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Results of rescue excavation research carried out in years 2005-2008 at the Polesie site 1, Łyszkowice commune, łódzkie voivodeship
  ŹRÓDŁO: W: Raport 2007-2008, t. 1 / red. Sławomir Kadrow
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. 183-216
  ISBN: 978-83-63260-10-1
  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  15/32
  AUTORZY: Marcin Wąs.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Materiały krzemienne ze stanowiska Renice 5, gm. Myślibórz
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Flint materials from site Renice 5, Myślibórz commune
  ŹRÓDŁO: W: Osadnictwo kultury łużyckiej w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza we wschodniej części Pojezierza Myśliborskiego / Karolina Kot
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje ; Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego : Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
  SERIA: Spatium Archaeologicum, vol. 6
  OPIS FIZYCZNY: S. [373]-374
  ISBN: 978-83-63795-80-1
  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • lithic technology
 • Bronze Age

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  16/32
  AUTORZY: Marcin Wąs.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Materiały krzemienne ze stanowiska Renice 6, gm. Myślibórz
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Flint materials from site Renice 6, Myślibórz commune
  ŹRÓDŁO: W: Osadnictwo kultury łużyckiej w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza we wschodniej części Pojezierza Myśliborskiego / Karolina Kot
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje ; Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego : Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
  SERIA: Spatium Archaeologicum, vol. 6
  OPIS FIZYCZNY: S. [375]-377
  ISBN: 978-83-63795-80-1
  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • lithic technology
 • Bronze Age

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  17/32
  AUTORZY: Lucyna Domańska, Seweryn Rzepecki, Jakub Affelski, Marcin Ignaczak, Beata Jurkiewicz, Maciej Ficyk, Kamila Pietkiewicz, Łukasz Solecki, Marcin Wąs.
  TYTUŁ: Osada wielokulturowa na stanowisku 2 w Głazowie, gm. Myślibórz, woj. zachodniopomorskie. Badania w latach 2007 i 2008
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Multi-cultural settlement at the site Głazów 2, Myślibórz commune, zachodnipomorskie voivodeship. Excavations in the years 2007 and 2008
  ŹRÓDŁO: Raport. - 2007/2008 [wyd. 2013], 8, t. 2, s. 89-102
  p-ISSN: 2300-0511

  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Myślibórz Lakeland
 • Neolithic
 • Bronze Age
 • Early Iron Age
 • La Tène period
 • pre-Roman period
 • Early Middle Ages
 • Funnelbeaker culture
 • Lusatian culture
 • Jastorf culture
 • open settlement

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  18/32
  AUTORZY: Marcin Wąs.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Świat "człowieka z Janisławic" : środowisko naturalne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The world of the Janisławice Man : the natural environment
  ŹRÓDŁO: W: Prehistoryczny łowca : wystawa o człowieku z Janisławic : katalog / pod red. Wojciecha Brzezińskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 45-49
  ISBN: 978-83-60099-54-4
  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  19/32
  AUTORZY: Marcin Wąs.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Technologia krzemieniarska "człowiek z Janisławic"
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Flint technology of the Janisławice Man
  ŹRÓDŁO: W: Prehistoryczny łowca : wystawa o człowieku z Janisławic : katalog / pod red. Wojciecha Brzezińskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 29-32
  ISBN: 978-83-60099-54-4
  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  20/32
  AUTORZY: Lucyna Domańska, Seweryn Rzepecki, Marcin Wąs.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: The Polesie site: from Neanderthal man to the motorway builders
  ŹRÓDŁO: W: Suyanggae and her neighbours in Nihewan : the 16th International Symposium / organized and ed. by Yung-jo Lee, Gao Xing, Xie Fei
  ADRES WYDAWNICZY: Beijing : Oceanpress, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 123-130
  ISBN: 978-7-5027-8562-8
  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: 16th International Symposium "Suyanggae and her neighbours in Nihewan"
  Miejsce konferencji: Nihewan
  Kraj: CN
  Od dnia: 2011.08.14
  Do dnia: 2011.08.21
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  21/32
  AUTORZY: Lucyna Domańska, Seweryn Rzepecki, Jakub Affelski, Marcin Ignaczak, Beata Jurkiewicz, Kamila Pietkiewicz, Łukasz Solecki, Marcin Wąs.
  TYTUŁ: Wielokulturowa osada na stanowisku 8 w Głazowie, gm. Myślibórz, woj. zachodniopomorskie, badania przeprowadzone w 2007 roku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Multi-cultural settlement at the site Głazów 8, Myślibórz commune, zachodniopomorskie voivodeship, excavations in 2007
  ŹRÓDŁO: Raport. - 2007/2008 [wyd. 2013], 8, t. 2, s. 115-129
  p-ISSN: 2300-0511

  UWAGI: Bibliogr. 34 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Myślibórz Lakeland
 • Late Palaeolithic
 • Mesolithic
 • Neolithic
 • Late Bronze Age
 • Early Iron Age
 • La Tène period
 • Early Middle Ages
 • Funnelbeaker culture
 • Lusatian culture
 • Jastorf culture
 • settlement

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  22/32
  AUTORZY: Marcin Wąs, Piotr Klimaszewski.
  TYTUŁ: Nowe znaleziska sztyletów krzemiennych z Pomorza Wschodniego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: New discoveries of flint daggers from Eastern Pomerania
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Archeologiczne = Gdańsk Archaeological Studies. - 2015, nr 5, s. 53-67
  p-ISSN: 1897-4120

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • sztylety krzemienne
 • Pomorze
 • wczesna epoka brązu

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • flint daggers
 • Pomerania
 • early Bronze Age

  23/32
  AUTORZY: Lech Czerniak, Marcin Wąs, Bartosz Jóźwiak, Barotsz Szydłowski.
  TYTUŁ: Ślady osadnictwa mezolitycznego i neolitycznego we wsi Kokotów, gm. Wieliczka, woj. małopolskie, stanowisko 20
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: he traces of the Mesolithic and Neolithic settlements in the village of Kokotów, Wieliczka district, the Małopolskie Voivodeship
  ŹRÓDŁO: Raport. - 2015, 10, s. 7-42
  p-ISSN: 2300-0511

  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Mesolithic
 • Neolithic
 • early Bronze Age
 • Lesser Poland
 • flint axes workshop

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  24/32
  AUTORZY: Marcin Wąs.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Krzemień pomorski w pradziejach Pomorza Gdańskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The Pomeranian flint in prehistory of Gdańsk Pomerania
  ŹRÓDŁO: W: Krzemień narzutowy w pradziejach : materiały z konferencji w "Mądralinie" w Otwocku, 18-20 października 2010 / pod red. Wojciecha Borkowskiego, Barbary Sałacińskiej, Sławomira Sałacińskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 2016
  SERIA: Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach, t. 8
  OPIS FIZYCZNY: S. 43-63
  ISBN: 978-83-60099-76-6
  UWAGI: Bibliogr. 44 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: "Krzemień narzutowy w pradziejach"
  Miejsce konferencji: Otwock
  Kraj: PL
  Od dnia: 2010.10.18
  Do dnia: 2010.10.20
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  25/32
  AUTORZY: Marcin Wąs.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Paleolityczny i mezolityczny mikroregion osadniczy w dolinie Bychowskiej Strugi na Wysoczyźnie Żarnowieckiej
  ŹRÓDŁO: W: Archaeologia et Pomerania : studia ofiarowane prof. Tadeuszowi Grabarczykowi w 70. rocznicę urodzin i w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej / [red.: Lucyna Domańska, Anna Marciniak-Kajzer, Aleksander Andrzejewski, Seweryn Rzepecki]
  ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego : Łódzka Fundacja Badań Naukowych, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 81-97
  ISBN: 978-83-944066-2-2
  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • mezolit
 • późny paleolit
 • Pomorze Gdańskie
 • Wysoczyzna Żarnowiecka

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  26/32
  AUTORZY: Marcin Wąs, Szymon Nowaczyk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stanowisku 46 w Wybranowie, gm. Janowiec Wielkopolski w sezonach 2006-2007
  ŹRÓDŁO: W: IV sprawozdanie biskupińskie / pod red. Szymona Nowaczyka, Anny Grossman i Wojciecha Piotrowskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Biskupin : Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 131-156
  ISBN: 978-83-927846-7-8
  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  27/32
  AUTORZY: Lech Czerniak, Joanna Pyzel, Marcin Wąs.
  TYTUŁ: The beginnings of the Neolithic in Eastern Pomerania : a Linear Pottery culture settlement at site 13, Kościelna Jania, Smętowo Graniczne Commune
  ŹRÓDŁO: Sprawozdania Archeologiczne. - 2016, 68, s. 193-222
  p-ISSN: 0081-3834

  UWAGI: Bibliogr. 49 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • neolithisation
 • LBK
 • Pomerania
 • Southern Baltic

  28/32
  AUTORZY: Michał Przeździecki, Marcin Wąs.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zabytki krzemienne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Flint artifacts
  ŹRÓDŁO: W: Wielokulturowe stanowisko 1 w miejscowości Izdebno Kościelne gmina Grodzisk Mazowiecki : źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A2, odcinek mazowiecki / pod red. Sylwii Domaradzkiej, Bartosza Józwiaka, Henryka Machajewskiego, Adama Walusia
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2016
  SERIA: Światowit. Supplement Series M, Via Archaeologica Massoviensis, vol. 1
  OPIS FIZYCZNY: S. 17-27
  ISBN: 978-83-61376-70-5
  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  29/32
  TYTUŁ: Nie tylko krzemienie = Not only flints : studia ofiarowane prof. Lucynie Domańskiej w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej i w 70. rocznicę urodzin / [red. Anna Marciniak-Kajzer, Aleksander Andrzejewski, Adam Golański, Seweryn Rzepecki, Marcin Wąs]
  ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 618 s., 24 cm
  ISBN: 978-83-944066-9-1
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  30/32
  AUTORZY: Marcin Wąs, Witold Migal.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Środkowopaleolityczne ostrze znalezione nad Wisłą w okolicach Warszawy
  ŹRÓDŁO: W: Nie tylko krzemienie = Not only flints : studia ofiarowane prof. Lucynie Domańskiej w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej i w 70. rocznicę urodzin / [red. Anna Marciniak-Kajzer, Aleksander Andrzejewski, Adam Golański, Seweryn Rzepecki, Marcin Wąs]
  ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 45-55
  ISBN: 978-83-944066-9-1
  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  31/32
  AUTORZY: Joanna Pyzel, Marcin Wąs.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Jurrasic-Cracow flint in the linear pottery culture in Kuyavia, Chełmno Land and the lower Vistula region
  ŹRÓDŁO: W: Between history and archaeology : papers in honour of Jacek Lech / ed. by Dagmara H. Werra and Marzena Woźny
  ADRES WYDAWNICZY: Oxford : Archaeopress Publishing, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 181-194
  ISBN: 978-1-78491-772-2
  ISBN: 978-1-78491-773-9 (e-Pdf)
  UWAGI: Bibliogr. 40 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Polish Lowland
 • Early Neolithic
 • Neolithic flintworking
 • Jurrasic-Cracow flint
 • Linear Pottery Culture (LBK)

  32/32
  AUTORZY: Marcin Wąs.
  TYTUŁ: Późny paleolit i mezolit w północnej części Pomorza Gdańskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Łódzka Fundacja Badań Naukowych, 2018
  OPIS FIZYCZNY: 161 s.
  SERIA: Spatium Archaeologicum, vol. 10
  ISBN: 978-83-952484-0-5
  UWAGI: Bibliogr. s. 143-156
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego