logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: WÓJCIK ROBERT
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/16
AUTORZY: Mirosław Miętus, Ewa Jakusik, Małgorzata Owczarek, Dawid Biernacik, Robert Wójcik.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Podstawowe statystyki
ŹRÓDŁO: W: O przydatności rezultatów globalnych reanaliz NCEP i ERA-40 do opisu warunków termicznych w Polsce / pod red. Mirosława Miętusa
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2009
SERIA: Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
OPIS FIZYCZNY: S. 15-17
ISBN: 978-83-61102-14-4
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/16
AUTORZY: Mirosław Miętus, Dawid Biernacik, Robert Wójcik.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Porównanie cech rozkładów statystycznych
ŹRÓDŁO: W: O przydatności rezultatów globalnych reanaliz NCEP i ERA-40 do opisu warunków termicznych w Polsce / pod red. Mirosława Miętusa
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2009
SERIA: Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
OPIS FIZYCZNY: S. 78-85
ISBN: 978-83-61102-14-4
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
3/16
AUTORZY: Ewa Jakusik, Robert Wójcik, Dawid Biernacik, Mirosław Miętus.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wpływ zmian pola barycznego nad Europą i Północnym Atlantykiem na zmiany średniego poziomu Morza Bałtyckiego w strefie polskiego wybrzeża.
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Influence of regional pressure field on mean sea level changes on the Polish coast of the Baltic Sea.
ŹRÓDŁO: W: Woda w badaniach geograficznych / red. Tadeusz Ciupa, Roman Suligowski.
ADRES WYDAWNICZY: Kielce : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Instytut Geografii, 2010.
OPIS FIZYCZNY: S. 59-73.
ISBN: 978-83-60026-33-5
UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • średni poziom morza
 • Morze Bałtyckie
 • statystyczny downscaling
 • korelacje kanoniczne
 • scenariusze emisyjne SRES

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • mean sea level
 • Baltic Sea
 • statistical downscaling
 • canonical correlation
 • IPCC SRES emissions scenarios

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/16
  AUTORZY: Ewa Jakusik, Robert Wójcik, Dawid Biernacik, Michał Pilarski, Mirosław Miętus.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zmiany poziomu morza wzdłuż polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Rezultaty projektu KLIMAT.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The variability of sea level along the Polish coast of the Baltic Sea. The results of KLIMAT research project.
  ŹRÓDŁO: W: Klimat Polski na tle klimatu Europy : zmiany i ich konsekwencje / pod red. Ewy Bednorz i Leszka Kolendowicza.
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2010.
  SERIA: Studia i Prace z Geografii i Geologii, nr 16
  OPIS FIZYCZNY: S. [219]-234.
  ISBN: 978-83-62662-19-7
  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • średni i maksymalny poziom morza
 • zmiany poziomu morza
 • statystyczny downscaling
 • korelacje kanoniczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • mean and maximum sea level
 • sea level changes
 • statistical downscaling
 • CCA

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/16
  AUTORZY: Dawid Biernacik, Janusz Filipiak, Mirosław Miętus, Robert Wójcik.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zmienność warunków termicznych w Polsce po roku 1951. Rezultaty projektu KLIMAT.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The variability of thermal conditions in Poland since 1951. The results of KLIMAT research project.
  ŹRÓDŁO: W: Klimat Polski na tle klimatu Europy : zmiany i ich konsekwencje / pod red. Ewy Bednorz i Leszka Kolendowicza.
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2010.
  SERIA: Studia i Prace z Geografii i Geologii, nr 16
  OPIS FIZYCZNY: S. [9]-21.
  ISBN: 978-83-62662-19-7
  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • średnia obszarowa temperatura powietrza
 • zmienność temperatury powietrza
 • statystyczny downscaling
 • korelacje kanoniczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • area averaged air temperature
 • temperature variability
 • statistical downscaling
 • CCA

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/16
  AUTORZY: Michał Pilarski, Robert Wójcik, Dawid Biernacik, Janusz Filipiak, Ewa Jakusik, Michał Marosz, Małgorzata Owczarek, Mirosław Miętus.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Warunki klimatyczne.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Climatological conditions.
  ŹRÓDŁO: W: Stan środowiska polskiej strefy przybrzeżnej Bałtyku w latach 1986-2005 : wybrane zagadnienia / pod red. Mirosława Miętusa i Marzenny Sztobryn.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011.
  SERIA: Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
  OPIS FIZYCZNY: S. 19-55.
  ISBN: 978-83-61102-52-6
  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/16
  AUTORZY: Michał Marosz, Robert Wójcik, Dawid Biernacik, Ewa Jakusik, Michał Pilarski, Małgorzata Owczarek, Mirosław Miętus.
  TYTUŁ: Zmienność klimatu Polski od połowy XX wieku. Rezultaty projektu KLIMAT.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Poland's climate variability 1951-2008. KLIMAT project's results.
  ŹRÓDŁO: Prace i Studia Geograficzne. - 2011, T. 47, s. 51-66.
  p-ISSN: 0208-4589

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • klimat Polski
 • temperatura powietrza
 • opady atmosferyczne
 • poziom morza
 • zlodzenie Bałtyku

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • climate of Poland
 • air temperature
 • precipitation
 • sea level
 • Baltic Sea ice cover

  Adres url:
  8/16
  AUTORZY: Robert Wójcik, Mirosław Miętus.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu długookresowych zmian temperatury powietrza w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The role of atmospheric circulation in forming long-term changes of air temperature in Poland
  ŹRÓDŁO: W: Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu / [red. Zuzanna Bielec-Bąkowska, Ewa Łupikasza, Artur Widawski]
  ADRES WYDAWNICZY: Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 2012
  SERIA: Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, 1895-6777, nr 74
  OPIS FIZYCZNY: S. 385-397
  ISBN: 978-83-61644-29-3
  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • wzrost temperatury
 • cyrkulacja atmosferyczna
 • kanoniczne korelacje

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • temperature increase
 • atmospheric circulation
 • canonical correlations

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/16
  AUTORZY: Janusz Filipiak, Dawid Biernacik, Robert Wójcik, Mirosław Miętus.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Scenariusze zmian warunków termicznych w Polsce w skali XXI wieku w oparciu o model downscalingu statystyczno-empirycznego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Projections of thermal conditions changes in the scale of 21st century in Poland as a result of statistical-empirical downscaling
  ŹRÓDŁO: W: Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu / [red. Zuzanna Bielec-Bąkowska, Ewa Łupikasza, Artur Widawski]
  ADRES WYDAWNICZY: Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 2012
  SERIA: Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, 1895-6777, nr 74
  OPIS FIZYCZNY: S. 419-434
  ISBN: 978-83-61644-29-3
  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • temperatura powietrza
 • scenariusz zmian
 • metoda korelacji kanonicznych

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • air temperature
 • scenario of changes
 • canonical correlations analysis

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/16
  AUTORZY: Mirosław Miętus, Dawid Biernacik, Bartosz Czernecki, Janusz Filipiak, Michał Marosz, Małgorzata Owczarek, Michał Pilarski, Robert Wójcik.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Statystyczno-empiryczne projekcje wybranych elementów klimatu Polski na lata 2011-2030
  ŹRÓDŁO: W: Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym : spodziewane zmiany i wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w gospodarce krajowej / pod red. Joanny Wibig i Ewy Jakusik
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012
  SERIA: Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo, t. 1 ; Monografie - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
  OPIS FIZYCZNY: S. 34-92
  ISBN: 978-83-61102-65-6
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/16
  AUTORZY: Michał Pilarski, Dawid Biernacik, Robert Wójcik, Ewa Jakusik, Małgorzata Owczarek, Mirosław Miętus.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Warunki meteorologiczne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Meteorological conditions
  ŹRÓDŁO: W: Bałtyk Południowy : charakterystyka wybranych elementów środowiska w 2009 roku / [zespół red. Mirosław Miętus et al.]
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. 14-34
  ISBN: 978-83-61102-61-8
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  12/16
  AUTORZY: Danuta Limanówka, Dawid Biernacik, Bartosz Czernecki, Ryszard Farat, Janusz Filipiak, Tomasz Kasprowicz, Robert Pyrc, Grzegorz Urban, Robert Wójcik.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zmiany i zmienność klimatu od połowy XX w.
  ŹRÓDŁO: W: Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym : spodziewane zmiany i wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w gospodarce krajowej / pod red. Joanny Wibig i Ewy Jakusik
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012
  SERIA: Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo, t. 1 ; Monografie - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
  OPIS FIZYCZNY: S. 7-33
  ISBN: 978-83-61102-65-6
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/16
  AUTORZY: Michał Marosz, Robert Wójcik, Michał Pilarski, Mirosław Miętus.
  TYTUŁ: Extreme daily precipitation totals in Poland during summer : the role of regional atmospheric circulation
  ŹRÓDŁO: Climate Research. - 2013, Vol. 56, no. 3, s. 245-259
  p-ISSN: 0936-577X

  UWAGI: Bibliogr. 32 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.707
  Punktacja MNiSW: 35.000
  5-letni Impact Factor ISI: 3.413
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • precipitation extremes
 • downscaling
 • climate extremes

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:
  14/16
  AUTORZY: Robert Wójcik, Mirosław Miętus.
  TYTUŁ: Niektóre cechy wieloletniej zmienności temperatury powietrza w Polsce (1951-2010)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Some features of long-term variability in air temperature in Poland (1951-2010)
  ŹRÓDŁO: Przegląd Geograficzny = Polish Geographical Review. - 2014, T. 86, z. 3, s. 339-364
  p-ISSN: 0033-2143
  e-ISSN: 2300-8466

  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zmienność klimatu
 • temperatura powietrza
 • średnie obszarowe
 • trendy
 • anomalie temperatury
 • Polska

  Adres url:
  DOI:
  15/16
  AUTORZY: Robert Wójcik, Michał Pilarski, Mirosław Miętus.
  TYTUŁ: Statistical downscaling of probability density function of daily precipitation on the Polish coast
  ŹRÓDŁO: Meteorology, Hydrology and Water Management. - 2014, Vol. 2, iss. 1, s. [27]-36
  p-ISSN: 2299-3835
  e-ISSN: 2353-5652

  UWAGI: Bibliogr. 44 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • statistical downscaling
 • canonical correlation
 • precipitation totals
 • probability density function
 • gamma distribution

  Adres url:
  16/16
  AUTORZY: Marcin Nowicki, Maciej Tarkowski, Anna Hildebrandt, Wojciech Woźniak, Przemysław Susmarski, Marcin Wandałowski, Katarzyna Drozd-Wiśniewska, Marcin Hrynkiewicz, Michał Miguła, Robert Wójcik, Jacek Zabłotny, Bożena Żmijewska, Alan Aleksandrowicz, Edyta Damszel-Turek, Marek Jankowski, Małgorzata Jasnoch, Remigiusz Kitliński, Mariola Paluch, Irena Romasiuk, Grzegorz Szczuka, Aleksandra Szymańska, Joanna Tobolewicz.
  TYTUŁ: Gdańsk 2030 Plus. Strategia Rozwoju Miasta. Diagnozy do programów operacyjnych
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Miejski, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 144 s.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Gdańsk
 • local development strategy
 • education
 • public health
 • sport
 • social integration
 • civic participation
 • culture
 • lesiure
 • innovation
 • entrepreneurship
 • investment attractiveness
 • infrastructure
 • mobility
 • transport
 • public space

  Adres url:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego