logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: WIŚNIEWSKI PAWEŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/29
AUTORZY: Paweł Wiśniewski.
TYTUŁ: Noteć - jej walory, możliwości wykorzystania i zagrożenia
ŹRÓDŁO: Kronika Wielkopolski. - 2014, nr 3 (151), s. [5]-13
p-ISSN: 0137-3102

UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Noteć River
 • Noteć River valley
 • E-70 waterway
 • inland navigation

  2/29
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski.
  TYTUŁ: Powiatowe programy ochrony środowiska w kontekście zarządzania przeciwerozyjną ochroną gleb na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: County environmental programmes in view of soil protection from erosion : an example of kujawsko-pomorskie province
  ŹRÓDŁO: Woda. Środowisko. Obszary Wiejskie. - 2014, T. 14, z. 2, s. 141-153
  p-ISSN: 1642-8145

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • erozja gleb
 • melioracje przeciwerozyjne
 • powiatowe programy ochrony środowiska
 • zarządzanie ochroną środowiska

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • counter-erosion measures
 • county environmental programmes
 • environmental protection management
 • soil erosion

  Adres url:
  3/29
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Problematyka odnawialnych źródeł energii i bezpieczeństwa energetycznego w edukacji dzieci i młodzieży
  ŹRÓDŁO: W: Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska : bezpieczeństwo, edukacja, gospodarka, ochrona środowiska, polityka, prawo, technologie / red. nauk. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i inni
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [61]-70
  ISBN: 978-83-64541-02-5
  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: Konferencja Naukowa "Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska"
  Miejsce konferencji: Poznań
  Kraj: PL
  Od dnia: 2014.06.17
  Do dnia: 2014.06.18
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • odnawialne źródła energii
 • bezpieczeństwo energetyczne
 • edukacja ekologiczna
 • podstawa programowa
 • programy nauczania

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • renewable energy sources
 • energy security
 • ecological education
 • core curriculum
 • teaching programmes

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/29
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski.
  TYTUŁ: Problematyka odnawialnych źródeł energii i bezpieczeństwa energetycznego w edukacji dzieci i młodzieży
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The issue of renewable energy sources and energy security in the education of children and youth
  ŹRÓDŁO: Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2014, R. 7, nr 3, s. [351]-360
  p-ISSN: 1899-3524

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  UWAGI: Artykuł na CD
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • odnawialne źródła energii
 • bezpieczeństwo energetyczne
 • edukacja ekologiczna
 • podstawa programowa
 • programy nauczania

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • renewable energy sources
 • energy security
 • ecological education
 • core curriculum
 • teaching programmes

  Adres url:
  5/29
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski, Mieczysław Wojtasik.
  TYTUŁ: Rola gminnych programów ochrony środowiska w zarządzaniu przeciwerozyjną ochroną gleb na wybranych przykładach w województwie kujawsko-pomorskim
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The role of commune environmental protection plans in the erosion mitigation in the Kujawy region
  ŹRÓDŁO: Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie. - 2014, R. 57, nr 1, s. 18-22
  p-ISSN: 0510-4262

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • erozja gleb
 • melioracje przeciwerozyjne
 • zarządzanie ochroną środowiska
 • programy ochrony środowiska

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • soil erosion
 • erosion measures
 • environment protection
 • communas programs

  6/29
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski, M. Wojtasik.
  TYTUŁ: Wpływ erozji gleb na fizjonomię krajobrazu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The impact of soil erosion on the landscape physiognomy
  ŹRÓDŁO: Ekologia i Technika. - 2014, R. 22, nr 6, s. 346-351
  p-ISSN: 1230-462X

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • landscape physiognomy
 • young glacial landscape
 • agricultural area
 • water erosion
 • wind erosion
 • cultivation erosion

  7/29
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski, Mieczysław Wojtasik.
  TYTUŁ: Zróżnicowanie właściwości gleb uprawnych oraz leśnych na erodowanych stokach
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Variability of arable and forest soils properties on eroded slopes
  ŹRÓDŁO: Inżynieria Ekologiczna. - 2014, nr 39, s. 198-208
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2392-0629

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • erozja gleb
 • właściwości gleby
 • ochrona przeciwerozyjna
 • las glebochronny

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • soil erosion
 • soil properties
 • anti-erosion protection
 • soil-protecting forest

  Adres url:
  DOI:
  8/29
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski.
  TYTUŁ: Dolna Noteć jako droga wodna - stan i perspektywy rozwoju
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Lower Noteć River as a waterway - current state and development perspectives
  ŹRÓDŁO: Logistyka (dodatek na CD Logistyka-nauka) , [dokument elektroniczny]. - 2015, nr 4, s. 6621-6628
  p-ISSN: 1231-5478

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • dolna Noteć
 • drogi wodne
 • żegluga śródlądowa
 • turystyka wodna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • lower Noteć River
 • waterways
 • inland navigation
 • water tourism

  9/29
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski.
  TYTUŁ: Perspektywy wykorzystania Kanału Bydgoskiego i Noteci dla celów dydaktycznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Prospects for the use of the Bydgoszcz Canal and Noteć River for teaching purposes
  ŹRÓDŁO: Geography and Tourism. - 2015, Vol. 3, no. 1, s. 21-25
  p-ISSN: 2353-4524
  e-ISSN: 2449-9706

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Kanał Bydgoski
 • Noteć
 • dydaktyka
 • edukacja ekologiczna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Bydgoszcz Canal
 • Noteć River
 • teaching
 • ecological education

  Adres url:
  DOI:
  10/29
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski.
  TYTUŁ: Problematyka ochrony gleb przed erozją w gminnych programach ochrony środowiska
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Anti-erosion soil protection in commune environmental protection programmes
  ŹRÓDŁO: Inżynieria i Ochrona Środowiska. - 2015, T. 18, nr 3, s. 311-322
  p-ISSN: 1505-3695
  e-ISSN: 2391-7253

  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ochrona gleb
 • erozja gleb
 • ochrona przeciwerozyjna
 • gminne programy ochrony środowiska

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • soil protection
 • soil erosion
 • anti-erosion protection
 • commune environmental programmes

  Adres url:
  11/29
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski.
  TYTUŁ: Przeciwerozyjna funkcja lasów glebochronnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Antierosion soil-protecting forests function
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 125 s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-7865-338-7
  UWAGI: Bibliogr. s. 112-121
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • soil-protecting forest
 • soil protection
 • anti-erosion protection
 • forest structure
 • RDSF Toruń

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/29
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski.
  TYTUŁ: Rolnictwo i obszary wiejskie w lokalnym planowaniu gospodarki niskoemisyjnej na przykładzie powiatu starogardzkiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Agriculture and rural areas in local low carbon economy planning : a case study of the county of Starogard
  ŹRÓDŁO: Woda. Środowisko. Obszary Wiejskie. - 2015, T. 15, z. 4, s. 69-81
  p-ISSN: 1642-8145

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • gospodarka niskoemisyjna (niskowęglowa)
 • obszary wiejskie
 • plany gospodarki niskoemisyjnej
 • powiat starogardzki

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • county of Starogard
 • low emission economy (low carbon economy)
 • low emission plans (low carbon plans)
 • rural areas

  Adres url:
  13/29
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski, Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Structure and importance of soil-protecting forests in the areas administered by the RDSF Toruń
  ŹRÓDŁO: Bulletin of Geography. Physical Geography Series. - 2015, no. 8, s. 123-132
  p-ISSN: 2080-7686

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • soil-protecting forest
 • forest structure
 • soil protection
 • RDSF Toruń

  Adres url:
  DOI:
  14/29
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski, M. Wojtasik.
  TYTUŁ: Wskaźniki ochrony gleb i gruntów w gminnych programach ochrony środowiska
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Indicators of soil and land conservation in commune environmental protection plans
  ŹRÓDŁO: Ekologia i Technika. - 2015, R. 23, nr 5, s. 291-296
  p-ISSN: 1230-462X

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • soil and land conservation
 • commune environmental plans
 • environmental protection management
 • environmental indicators

  15/29
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zintegrowane planowanie gospodarki niskoemisyjnej w gminach
  ŹRÓDŁO: W: Między ewolucją a rewolucją : w poszukiwaniu strategii energetycznej, t. 2, Zrównoważony rozwój, OZE, elektroenergetyka, prawo, ochrona środowiska, ekologia, biomasa, odpady komunalne / red. nauk. Julian Maj, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski, [et al.]
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 609-618
  ISBN: 978-83-64541-05-6
  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • low carbon economy
 • integrated planning
 • strategic documents
 • commune
 • local development

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  16/29
  AUTORZY: Mieczysław Wojtasik, Paweł Wiśniewski.
  TYTUŁ: Equivalent density of soils below the level of topsoil
  ŹRÓDŁO: Fresenius Environmental Bulletin. - 2016, Vol. 25, iss. 9, s. 3666-3672
  p-ISSN: 1018-4619
  e-ISSN: 1610-2304

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.425
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 0.450
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • granulometric ratio of soil equivalent density
 • string of growing density of the soil into their pedons
 • interval equivalent density of the soil
 • the processes of self-regulation density of soils

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:
  17/29
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski, Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Local low carbon economy plans in the context of low carbon rural development
  ŹRÓDŁO: Journal of Ecological Engineering, [dokument elektroniczny]. - 2016, Vol. 17, iss. 4, s. 112-119
  TRYB DOSTĘPU: http://www.jeeng.net/LOCAL-LOW-CARBON-ECONOMY-PLANS-IN-THE-CONTEXT-OF-LOW-CARBON-RURAL-DEVELOPMENT,63960,0,2.html [dostęp 22.09.2016]
  e-ISSN: 2299-8993

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • low carbon economy plans
 • low carbon development
 • rural areas
 • rural communities
 • agriculture

  Adres url:
  DOI:
  18/29
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski.
  TYTUŁ: Zintegrowane planowanie gospodarki nieskoemisyjnej w gminach
  ŹRÓDŁO: Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2016, R. 9, nr 1, s. 1591-1600
  p-ISSN: 1899-3524

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • low carbon economy
 • integrated planning
 • strategic documents
 • commune
 • local development

  Adres url:
  19/29
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski, Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Agriculture and rural areas in the local planning of low carbon economy in light of the idea of sustainable development - results from a case study in north-central Poland
  ŹRÓDŁO: Fresenius Environmental Bulletin. - 2017, Vol. 26, iss. 8, s. 4927-4935
  p-ISSN: 1018-4619
  e-ISSN: 1610-2304

  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.673
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 0.611
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • low carbon economy
 • rural areas
 • sustainable development
 • low carbon economy plans

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  20/29
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski, Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Carbon footprint as a tool for local planning of low carbon economy in Poland
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ślad węglowy jako narzędzie w lokalnym planowaniu gospodarki niskoemisyjnej w Polsce
  ŹRÓDŁO: Rocznik Ochrona Środowiska. - 2017, T. 19, s. 335-354
  p-ISSN: 1506-218X

  UWAGI: Bibliogr. 33 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.899
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 0.685
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ślad węglowy
 • inwentaryzacja emisji
 • gazy cieplarniane
 • ekwiwalent dwutlenku węgla
 • plany gospodarki niskoemisyjnej

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • carbon footprint
 • emission inventory
 • greenhouse gases
 • carbon dioxide equivalent
 • low carbon economy plans

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  21/29
  AUTORZY: Mariusz Kistowski, Paweł Wiśniewski.
  TYTUŁ: Niskowęglowy rozwój obszarów wiejskich w Polsce a plany gospodarki niskoemisyjnej
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 169 s., [1] k. złoż., il. kolor., 24 cm + [2] k. tabl. złoż.
  ISBN: 978-83-7865-566-4
  UWAGI: Bibliogr. s. 161-163
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • low carbon economy
 • low carbon economy plans
 • strategic planning
 • rural areas
 • GHG emissions
 • carbon footprint

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  22/29
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski.
  TYTUŁ: Ślad węglowy w planowaniu gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Carbon footprint in local planning of low carbon economy in rural areas
  ŹRÓDŁO: Inżynieria Ekologiczna. - 2017, Vol. 18, iss. 1, s. 58-64
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2392-0629

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • plany gospodarki niskoemisyjnej
 • bazowa inwentaryzacja emisji
 • ślad węglowy
 • ekwiwalent dwutlenku węgla
 • obszary wiejskie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • low carbon economy plans
 • baseline emission inventory
 • carbon footprint
 • carbon dioxide equivalent
 • rural areas

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
  23/29
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski, Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: The use of agricultural soils as a source of nitrous oxide emission in selected communes of Poland
  ŹRÓDŁO: Bulletin of Geography. Physical Geography Series. - 2017, no. 13, s. 39-49
  p-ISSN: 2080-7686
  e-ISSN: 2300-8490

  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • nitrous oxide
 • greenhouse gases
 • emission
 • agricultural soils
 • communes
 • Poland

  Adres url:
  DOI:
  24/29
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski.
  TYTUŁ: Zasoby obszarów wiejskich w lokalnym rozwoju gospodarki niskowęglowej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Rural resources in the local development of low-carbon economy
  ŹRÓDŁO: Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies. - 2017, T. 45, s. 7-20
  p-ISSN: 1642-4689

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Zasoby obszarów wiejskich w lokalnym rozwoju gospodarki niskowęglowej = Rural resources in the local development of low-carbon economy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • gospodarka niskowęglowa
 • lokalne plany gospodarki niskoemisyjnej
 • obszary wiejskie
 • zrównoważone rolnictwo
 • powiat starogardzki

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • low carbon economy
 • low carbon economy plans
 • rural areas
 • sustainable agriculture
 • Starogard county

  Adres url:
  DOI:
  25/29
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski, Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Assessment of greenhouse gas emissions from agricultural sources in order to plan for needs of low carbon economy at local level in Poland
  ŹRÓDŁO: Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography. - 2018, Vol. 118, nr 2, s. 123-136
  p-ISSN: 0016-7223
  e-ISSN: 1903-2471

  UWAGI: Bibliogr. 43 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.100
  Punktacja MNiSW: 25.000
  5-letni Impact Factor ISI: 1.247
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • carbon footprint
 • GHG emissions
 • carbon dioxide equivalent
 • agriculture
 • rural areas
 • local low carbon economy plans

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
  26/29
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski.
  TYTUŁ: Ocena wielkości emisji gazów cieplarnianych ze źródeł rolniczych na poziomie lokalnym w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Assessment of greenhouse gas emissions from agricultural sources at local level in Poland
  ŹRÓDŁO: Rocznik Ochrona Środowiska. - 2018, T. 20, s. 1811-1829
  p-ISSN: 1506-218X

  UWAGI: Bibliogr. 37 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.899
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 0.685
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ślad węglowy
 • emisja gazów cieplarnianych
 • ekwiwalent dwutlenku węgla
 • rolnictwo
 • gminy
 • lokalne plany gospodarki niskoemisyjnej

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • carbon footprint
 • greenhouse gas emissions
 • carbon dioxide equivalent
 • agriculture
 • communes
 • local low carbon economy plans

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  27/29
  AUTORZY: Jarosław T. Czochański, Paweł Wiśniewski.
  TYTUŁ: River valleys as ecological corridors - structure, function and importance in the conservation of natural resources
  ŹRÓDŁO: Ecological Questions. - 2018, Vol. 29, no. 1, s. 77-87
  p-ISSN: 1644-7298

  UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • river valley
 • ecological corridor
 • spatial planning
 • Pomerania Province

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
  28/29
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski, Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Znaczenie problematyki obszarów wiejskich oraz rolnictwa w celach i kierunkach rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na poziomie gminnym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Importance of issues regarding rural areas and agricultural activities in the objectives and directions of low carbon economy development at communal level
  ŹRÓDŁO: Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies. - 2018, T. 50, s. 49-64
  p-ISSN: 1642-4689

  UWAGI: Bibliogr. 32 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • gospodarka niskoemisyjna (niskowęglowa)
 • lokalne plany gospodarki niskoemisyjnej
 • planowanie strategiczne
 • obszary wiejskie
 • rolnictwo

  DOI:
  29/29
  AUTORZY: Paweł Wiśniewski, Michael Märker.
  TYTUŁ: The role of soil-protecting forests in reducing soil erosion in young glacial landscapes of Northern-Central Poland
  ŹRÓDŁO: Geoderma. - 2019, Vol. 337, s. 1227-1235
  p-ISSN: 0016-7061

  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.740
  Punktacja MNiSW: 45.000
  5-letni Impact Factor ISI: 3.921
  Adres url:
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego