logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: WIERCZYŃSKI GRZEGORZ
Liczba odnalezionych rekordów: 48Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/48
AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
TYTUŁ: Gospodarcze wykorzystywanie informacji publicznych w świetle prawa polskiego i wspólnotowego
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2009, T. 21, s. [589]-598
p-ISSN: 1734-5669

UWAGI: Tyt. tomu: Studia z prawa prywatnego
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/48
AUTORZY: Grzegorz Wierczyński, Karolina Wierczyńska.
TYTUŁ: Ogłaszanie umów międzynarodowych jako warunek ich bezpośredniego stosowania - kilka uwag na marginesie polskiej praktyki
ŹRÓDŁO: Studia Prawnicze. - 2009, z. 3 (181), s. [5]-23
p-ISSN: 0039-3312

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
3/48
AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
TYTUŁ: Wpływ przeniesienia przepisu upoważniającego na obowiązywanie aktu wykonawczego wydanego na jego podstawie. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 lutego 2009 r., II SA/Go 832/08
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2009, nr 2, s. 177-[184]
p-ISSN: 1734-5677

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
4/48
AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
TYTUŁ: Austriacka ustawa o reformie ogłaszania aktów prawnych jako potencjalna inspiracja dla polskiego prawodawcy
ŹRÓDŁO: Przegląd Legislacyjny. - 2010, R. 17, nr 1, s. [25]-40
p-ISSN: 1426-6989

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
5/48
AUTORZY: Piotr Uziębło, Grzegorz Wierczyński.
TYTUŁ: Charakter prawny aktów prawa zakładowego
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2010, T. 24, s. [447]-462
p-ISSN: 1734-5669

UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia nauki prawa w 40-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
6/48
AUTORZY: Grzegorz Wierczyński, Michał Sokołowski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Informatyzacja procesu udostępniania informacji prawnych w Austrii i w Polsce - różnice i podobieństwa
ŹRÓDŁO: W: Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej / red. Jacek Gołaczyński
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
OPIS FIZYCZNY: S. 269-278
ISBN: 978-83-255-1396-2
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
7/48
AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
TYTUŁ: Instytucjonalne problemy polskiego procesu ustawodawczego i ich wpływ na jakość tworzonego w Polsce prawa
ŹRÓDŁO: Krajowa Rada Sądownictwa. - 2010, nr 4 (9), s. 42-45
p-ISSN: 1689-5088

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
8/48
AUTORZY: Wojciech Wiewiórowski, Grzegorz Wierczyński.
TYTUŁ: Pracownia Informatyki Prawniczej
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2010, T. 23, s. [191]-195
p-ISSN: 1734-5669

UWAGI: Tyt. tomu: Księga jubileuszowa 40-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
9/48
AUTORZY: Grzegorz Wierczyński, Wojciech Wiewiórowski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Prawne aspekty informatyki
ŹRÓDŁO: W: Informatyka ekonomiczna : podręcznik akademicki / red. nauk. Stanisław Wrycza
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010
OPIS FIZYCZNY: S. [569]-600
ISBN: 978-83-208-1863-5
UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
10/48
AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
TYTUŁ: Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych : komentarz.
OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na 15 listopada 2009 r.
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010.
OPIS FIZYCZNY: 960 s., 21 cm.
ISBN: 978-83-7601-907-9
UWAGI: Bibliogr. s. 953-960.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
11/48
AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
TYTUŁ: Uwagi do rządowego projektu ustawy reformującej ogłaszanie prawa w Polsce
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Remarks concerning governmental draft of the reform of official promulgation of legal acts in Poland
ŹRÓDŁO: Przegląd Legislacyjny. - 2010, R. 17, nr 1, s. [30]-47
p-ISSN: 1426-6989

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
12/48
AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
TYTUŁ: Wpływ zmiany organu upoważnionego do wydania rozporządzenia na obowiązywanie tego rozporządzenia. Glosa do wyroku NSA z dnia 2 października 2009 r., I OSK 495/09.
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2010, nr 1, s. 191-200
p-ISSN: 1734-5677

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
13/48
AUTORZY: Tomasz Bąkowski, Piotr Uziębło, Grzegorz Wierczyński.
TYTUŁ: Zarys legislacji administracyjnej : uwarunkowania i zasady prawotwórczej działalności administracji publicznej
ADRES WYDAWNICZY: Wrocław : Presscom, 2010
OPIS FIZYCZNY: 160 s., 24 cm
ISBN: 978-83-61188-36-0
UWAGI: Bibliogr. s. 155-160.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
14/48
AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
TYTUŁ: Glosa (aprobująca) do wyroku WSA w Krakowie z 17 września 2010 r. ( II SA/Kr 734/10)
ŹRÓDŁO: Samorząd Terytorialny. - 2011, R. 21, nr 7-8, s. 175-177
p-ISSN: 0867-4973

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
15/48
AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
TYTUŁ: Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 września 2009 r. (sygn. akt P 81/08)
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Gloss to the ruling of the Constitutional Tribunal of September 23, 2009 (Act Call No. P 81/08)
ŹRÓDŁO: Przegląd Sejmowy. - 2011, R. 19, nr 1, s. 133-140
p-ISSN: 1230-5502

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
16/48
AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
TYTUŁ: Polska reforma ogłaszania prawa
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Poland reforms its law publication system
ŹRÓDŁO: Przegląd Sejmowy. - 2011, R. 19, nr 5, s. [23]-36
p-ISSN: 1230-5502

UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
17/48
AUTORZY: Marcin Kokoszczyński, Grzegorz Wierczyński.
TYTUŁ: System informacji prawnej w pracy sędziego
OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na 1 lipca 2011 r.
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011
OPIS FIZYCZNY: 140, [1] s., il., 25 cm
SERIA: Biblioteka Sądowa
ISBN: 978-83-264-1512-8
UWAGI: Bibliogr. s. 139-[141]
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
18/48
AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
TYTUŁ: Utrata mocy przez akt wykonawczy jako skutek zmiany upoważnienia ustawowego
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: An executive act losing its force due to changes in the statutory authorization
ŹRÓDŁO: Państwo i Prawo. - 2011, R. 66, z. 4, s. 49-60
p-ISSN: 0031-0980

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
19/48
AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
TYTUŁ: Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r. (sygn. akt P 1/11)
ŹRÓDŁO: Przegląd Sejmowy. - 2012, R. 20, nr 5, s. [167]-176
p-ISSN: 1230-5502

UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
20/48
AUTORZY: Grzegorz Wierczyński, Wojciech Rafał Wiewiórowski.
TYTUŁ: Informatyka prawnicza : nowoczesne technologie informacyjne w pracy prawników i administracji publicznej
OZNACZENIE WYDANIA: 3. wyd., stan prawny na 1 stycznia 2012 r.
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012
OPIS FIZYCZNY: 362, [1] s., 24 cm
SERIA: Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska
ISBN: 978-83-264-0722-2
UWAGI: Bibliogr. s. 353-[363]
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
21/48
AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
TYTUŁ: O wpływie nowelizacji upoważnienia ustawowego na obowiązywanie aktów wykonawczych - raz jeszcze
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: About the impact of the amendment concering the statutory authorization on the validity of executive legal acts - once again
ŹRÓDŁO: Państwo i Prawo. - 2012, R. 67, z. 6, s. 91-98
p-ISSN: 0031-0980

UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PPP
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
22/48
AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
TYTUŁ: Akty wewnętrznie obowiązujące jako przedmiot abstrakcyjnej kontroli Trybunału Konstytucyjnego
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Internally binding acts as the objects of the abstract control by the Constitutional Tribunal
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2014, T. 31, s. [705]-718
p-ISSN: 1734-5669

UWAGI: Bibliogr. w przypisach
UWAGI: Tyt. tomu: Studia ustrojoznawcze : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Pułło
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • internally binding legal acts

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  23/48
  AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
  TYTUŁ: Problemy z ujednolicaniem tekstu ustawy na przykładzie kodyfikacji cywilnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Problems of consolidating an act's text - example of civil codificantions
  ŹRÓDŁO: Przegląd Legislacyjny. - 2014, R. 21, nr 1, s. [9]-28
  p-ISSN: 1426-6989

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  24/48
  AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Uzasadnienie aktu stanowienia prawa jako źródło legitymizacji norm w nim ustanowionych
  ŹRÓDŁO: W: Prawowitość władzy państwowej / pod red. Małgorzaty Masternak-Kubiak, Anny Młynarskiej-Sobaczewskiej i Artura Preisnera
  ADRES WYDAWNICZY: Wrocław : Beta-druk, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 165-180
  ISBN: 978-83-931390-0-2
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  25/48
  AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Źródła pozyskiwania informacji o prawie
  ŹRÓDŁO: W: Modele dostępu do informacji o prawie / pod red. Grażyny Szpor
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 90-[104]
  ISBN: 978-83-64181-63-4
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  26/48
  AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Doskonalenie rządowego procesu tworzenia prawa w Republice Federalnej Niemiec
  ŹRÓDŁO: W: Leges ab omnibus intellegi debent : księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji / red. nauk. Wojciech Brzozowski i Adam Krzywoń
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 79-91
  ISBN: 978-83-7666-401-9
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • lawmaking

  27/48
  AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: O potrzebie nowelizacji Zasad techniki prawodawczej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad redagowania przepisów przejściowych i końcowych
  ŹRÓDŁO: W: Konferencja z dnia 4 września 2014 r. Zasady techniki prawodawczej - perspektywa zmian : materiały pokonferencyjne
  ADRES WYDAWNICZY: [S. l. : s. n., 2015?]
  OPIS FIZYCZNY: S. 118-139
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PRZ
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • legislative drafting

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  28/48
  AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
  TYTUŁ: Pracownia Informatyki Prawniczej
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2015, T. 33, s. [625]-626
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Tyt. tomu: Księga jubileuszowa 45-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  29/48
  AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
  TYTUŁ: Udostępnianie informacji o prawie jako warunek skutecznej działalności prawotwórczej
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 321, [1] s., [2] k. tabl. złoż., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-7865-272-4
  UWAGI: Bibliogr. s. [295]-321
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • legal information
 • lawmaking

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  30/48
  AUTORZY: Grzegorz Wierczyński, Wojciech Rafał Wiewiórowski.
  TYTUŁ: Informatyka prawnicza : nowoczesne technologie informacyjne w pracy prawników i administracji publicznej
  OZNACZENIE WYDANIA: 4. wyd., stan prawny na 1 września 2016 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 420 s., 24 cm
  SERIA: Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska
  ISBN: 978-83-8092-599-1
  UWAGI: Bibliogr. s. 411-420
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • legal informatics

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  31/48
  AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Komentarz [do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 1998 r., K 21/98]
  ŹRÓDŁO: W: Na straży państwa prawa : trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego / red. nauk. Leszek Garlicki, Marta Derlatka, Marcin Wiącek
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 240-257
  ISBN: 978-83-8092-312-6
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  32/48
  TYTUŁ [CZASOPISMA, SERII]: Monografie Prawnicze / red. serii Grzegorz Wierczyński
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • legislative drafting

  33/48
  AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
  TYTUŁ: Niemiecki podręcznik techniki prawodawczej / tł. Bożena Kwiatkowska, Grzegorz Wierczyński ; wprow. Grzegorz Wierczyński
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 378 s., 21 cm
  SERIA: Monografie Prawnicze
  ISBN: 978-83-7865-388-2
  ISBN: 978-83-7865-400-1 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. s. 377-378
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • legislative drafting

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  34/48
  AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Piętnaście lat obowiązywania ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
  ŹRÓDŁO: W: Legislacja czasu przemian, przemiany w legislacji : księga jubileuszowa na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji / red. nauk. Maciej Kłodawski, Alicja Witorska, Mariusz Lachowski
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe Kancelaria Sejmu, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 195-209
  ISBN: 978-83-7666-444-6
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 427-443
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • publication of the law

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  35/48
  AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
  TYTUŁ: Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych : komentarz
  OZNACZENIE WYDANIA: 2. wyd., stan prawny na 1 marca 2016 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 1026, [1] s., 24 cm
  ISBN: 978-83-8092-237-2
  UWAGI: Bibliogr. s. 1015-1027
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • legislative drafting
 • publication of the law

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  36/48
  AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
  TYTUŁ: Cywilne prawo - zobowiązania - odszkodowanie - ochrona środowiska - obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia oddziałującego na środowisko - prawo miejscowe - problemy z ustalaniem obowiązywania aktu prawa miejscowego po zmianie przepisu upoważniającego do wydania tego aktu. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 25 czerwca 2015 r., III CZP 34/15 i uchwały składu 7 Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 22.11.2016 r., III CZP 62/16
  ŹRÓDŁO: Orzecznictwo Sądów Polskich. - 2017, R. 61, z. 11, s. 58-79
  p-ISSN: 0867-1850

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • przepisy upoważniające
 • akty wykonawcze
 • utrata mocy obowiązującej

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • authorising provisions
 • implementing instruments
 • loss of binding force

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  37/48
  AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Odzwierciedlanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego w ujednoliconym tekście aktu normatywnego
  ŹRÓDŁO: W: Znaczenie wyroków Trybunału Konstytucyjnego dla tekstu jednolitego ustawy / red. nauk. Marzena Laskowska
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 79-96
  ISBN: 978-83-7666-490-3
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 221-234
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • publication of law
 • consolidated text of legal act
 • judgement of Constitutional Tribunal

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  38/48
  AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ogłoszenie aktu prawnego
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa : 100 podstawowych pojęć / pod red. Jerzego Zajadło
  OZNACZENIE WYDANIA: 2. wyd. zm. i uaktualnione
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 198-202
  ISBN: 978-83-255-9220-2
  ISBN: 978-83-255-9221-9 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  39/48
  AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
  TYTUŁ: Polskie doświadczenia w zakresie ogłaszania prawa
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The Polish experience in the area of promulgating laws
  ŹRÓDŁO: Krajowa Rada Sądownictwa. - 2017, nr 3 (36), s. 13-24
  p-ISSN: 1689-5088

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ogłaszanie prawa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • publication of the law

  Adres url:
  40/48
  AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
  TYTUŁ: Projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego z punktu widzenia techniki prawodawczej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Draft Urban Planning and Construction Code from the point of view of legislative technique
  ŹRÓDŁO: Przegląd Legislacyjny. - 2017, R. 24, nr 2, s. 21-32
  p-ISSN: 1426-6989

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • legislative technique

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  41/48
  AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
  TYTUŁ: Stosowanie klauzul terminowych w przepisach przejściowych utrzymujących w mocy dotychczasowe akty wykonawcze. Studium przypadku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Time limits in the statutory transitional provisions which maintain in force previous regulations. A case study
  ŹRÓDŁO: Państwo i Prawo. - 2017, R. 72, z. 7, s. 67-76
  p-ISSN: 0031-0980

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • klauzule terminowe
 • przepisy przejściowe
 • zasady techniki prawodawczej

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • time limits
 • transitional provisions
 • technique of legislative drafting

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  42/48
  AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Świadomość prawna
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa : 100 podstawowych pojęć / pod red. Jerzego Zajadło
  OZNACZENIE WYDANIA: 2. wyd. zm. i uaktualnione
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 318-322
  ISBN: 978-83-255-9220-2
  ISBN: 978-83-255-9221-9 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  43/48
  AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Technika prawodawcza
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa : 100 podstawowych pojęć / pod red. Jerzego Zajadło
  OZNACZENIE WYDANIA: 2. wyd. zm. i uaktualnione
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 322-324
  ISBN: 978-83-255-9220-2
  ISBN: 978-83-255-9221-9 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  44/48
  AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
  TYTUŁ: The Polish practice regarding the promulgation of international agreements between 1945 and 2017
  ŹRÓDŁO: Polish Yearbook of International Law. - 2016 [wyd. 2017], Vol. 36, s. 257-266
  p-ISSN: 0554-498X

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • promulgation
 • international agreement
 • Polish practice
 • international law

  Adres url:
  DOI:
  45/48
  AUTORZY: Piotr Uziębło, Grzegorz Wierczyński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Tworzenie prawa
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa : 100 podstawowych pojęć / pod red. Jerzego Zajadło
  OZNACZENIE WYDANIA: 2. wyd. zm. i uaktualnione
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 337-341
  ISBN: 978-83-255-9220-2
  ISBN: 978-83-255-9221-9 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  46/48
  AUTORZY: Piotr Uziębło, Grzegorz Wierczyński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Źródła prawa
  ŹRÓDŁO: W: Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa : 100 podstawowych pojęć / pod red. Jerzego Zajadło
  OZNACZENIE WYDANIA: 2. wyd. zm. i uaktualnione
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 373-376
  ISBN: 978-83-255-9220-2
  ISBN: 978-83-255-9221-9 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  47/48
  AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
  TYTUŁ: Agnieszka Bielska-Brodziak, Śladami prawodawcy faktycznego. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni prawa, Warszawa 2017, Wolters Kluwer, s. 598
  ŹRÓDŁO: Państwo i Prawo. - 2018, R. 73, z. 9, s. 134-137
  p-ISSN: 0031-0980

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PRE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • legislative materials

  48/48
  AUTORZY: Grzegorz Wierczyński.
  TYTUŁ: Pound
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Wydawnictwo Arche, 2018
  OPIS FIZYCZNY: 168 s.
  ISBN: 978-83-88445-77-4
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Roscoe Pound
 • legal realism

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego