logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: WIERZBICKA BEATA
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/17
AUTORZY: Beata Wierzbicka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Źródła pomocy unijnej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w województwie pomorskim w latach 2004-2006
ŹRÓDŁO: W: Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Rokity, Wojciecha Czakona i Adama Samborskiego
ADRES WYDAWNICZY: Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009
SERIA: Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
OPIS FIZYCZNY: S. [529]-538
ISBN: 978-83-7246-482-8
UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/17
AUTORZY: Beata Wierzbicka.
TYTUŁ: Zarządzanie rozwojem mikroprzedsiębiorstw sektora turystycznego, dzięki wsparciu ze środków unijnych - studium na podstawie Strategicznej Karty Wyników
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Managing touristic microenterprises' development owing to European Union support - case study based on Balanced Scorecard
ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2011, 4/3, s. [219]-229
p-ISSN: 1732-1565

UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
UWAGI: Tyt. tomu: Strategie sukcesu organizacji
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
3/17
AUTORZY: Maria Lechicka-Kostuch, Beata Wierzbicka.
TYTUŁ: Rozwój oferty produktowej MSP sektora turystycznego dzięki wykorzystaniu unijnej pomocy w finansowaniu innowacji.
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Development of touristic offer in MSP sector as a result of European Union support in financing innovation.
ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2012, R. 10, nr 2, cz. 1, s. [161]-179.
p-ISSN: 2084-5189

UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • innowacje
 • innowacyjność
 • przedsiębiorstwo turystyczne
 • turystyka zdrowotna
 • polityka innowacyjna Unii Europejskiej

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • innovation
 • touristic enterprise
 • wellnes&spa tourism
 • European Union innovation policy

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/17
  AUTORZY: Beata Wierzbicka.
  TYTUŁ: Standaryzacja i adaptacja strategii - dylemat firm działających na rynkach zagranicznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Standardization and adaptation of the strategy - the dilemma of enterprises acting on foreign markets
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2012, R. 10, nr 2, cz. 2, s. [177]-190
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • standaryzacja strategii
 • adaptacja strategii
 • działalność firm na rynkach zagranicznych

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • strategy standardization
 • strategy adaptation
 • firms acting on foreign markets

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/17
  AUTORZY: Beata Wierzbicka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Budowanie nowej wartości firmy. Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie budowania wartości firmy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Creating the new value of the company. Balanced Scorecard as a tool for the effective implementation of the strategy
  ŹRÓDŁO: W: Uwarunkowania sukcesu organizacji / red. nauk. Halina Czubasiewicz, Zdzisław Mokwa, Piotr Walentynowicz
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, [2013]
  OPIS FIZYCZNY: S. [337]-352
  ISBN: 978-83-7531-261-4
  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Strategiczna Karta Wyników
 • zarządzanie strategiczne
 • rozwój
 • strategia

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Balanced Scorecard
 • strategy management
 • development
 • strategy

  6/17
  AUTORZY: Beata Wierzbicka.
  TYTUŁ: Strategiczna Karta Wyników jako element zarządzania strategicznego w budowaniu współpracy w regionie w obliczu zagospodarowania środków unijnych w nowej perspektywie pomocowej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Balanced Scorecard as a strategic management in building cooperation in the region in the face of management of EU funds in the new term assistance
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2014, nr 65, s. [179]-191
  p-ISSN: 1733-2842

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Strategiczna Karta Wyników
 • fundusze unijne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Balances Scorecard
 • European funds

  Adres url:
  7/17
  AUTORZY: Beata Wierzbicka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Strategiczna Karta Wyników jako koncepcja zarządzania organizacją publiczną zorientowaną na wynik
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Balanced Scorecard as a concept of management of a results-oriented public organization
  ŹRÓDŁO: W: Współczesne wyzwania rynku finansowego / red. nauk. Patrycja Chodnicka, Małgorzata Olszak
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 73-89
  ISBN: 978-83-63962-61-6
  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • organizacje publiczne
 • administrowanie
 • nowe zarządzanie publiczne
 • Strategiczna Karta Wyników

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • public organization
 • administration
 • new public management
 • Balanced Scorecard

  8/17
  AUTORZY: Beata Wierzbicka.
  TYTUŁ: Czy społecznie odpowiedzialne postępowanie może stanowić trwałe źródło przewagi konkurencyjnej?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Can corporate social responsibility provide a sustainable source of competitive advantage?
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. - 2015, T. 42, s. 113-124
  p-ISSN: 1899-9867

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/17
  AUTORZY: Beata Wierzbicka.
  TYTUŁ: Znaczenie współpracy sektora publicznego i prywatnego w zagospodarowaniu środków unijnych w obszarach turystycznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The importance of cooperation of public and private sector in the use of EU funds in the tourist areas
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2015, nr 74, t. 2, s. 575-585
  p-ISSN: 1733-2842
  e-ISSN: 2300-4460

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • turystyka
 • podmiot turystyczny
 • współpraca regionalna
 • organizacje publiczne
 • przedsiębiorstwa turystyczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • tourism
 • tourist operator
 • regional cooperation
 • public organizations
 • tourism businesses

  Adres url:
  DOI:
  10/17
  AUTORZY: Beata Wierzbicka.
  TYTUŁ: Korzyści dla rozwoju turystyki w regionie płynące ze współpracy podmiotów kreujących produkt turystyczny obszaru
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Benefits for the development of tourism in region coming from cooperation businesses who create tourist product area
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. - 2016, T. 45, s. 107-121
  p-ISSN: 1899-9867

  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Nowe trendy w zarządzaniu i marketingu
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/17
  AUTORZY: Beata Wierzbicka, Maria Lechicka-Kostuch.
  TYTUŁ: Ochrona interesu klienta jako wartość dodana zarządzania bankiem, zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The client's interest protection as the added value of bank management, according to the concept of corporate social responsibility
  ŹRÓDŁO: Finanse i Prawo Finansowe = Journal of Finance and Financial Law. - 2016, Vol. 3, no. 1, s. 137-148
  p-ISSN: 2391-6478
  e-ISSN: 2353-5601

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bank
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • ochrona klienta
 • wartość dodana

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • bank
 • Corporate Social Responsibility (CSR)
 • customer protection
 • added value

  Adres url:
  12/17
  AUTORZY: Ewa Kowalewska, Beata Wierzbicka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Opodatkowanie usług świadczonych przez przedsiębiorstwa turystyczne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Taxation of services provided by tourism businesses
  ŹRÓDŁO: W: System podatkowy w Polsce : jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania / red. nauk. Wojciech Bożek
  ADRES WYDAWNICZY: Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 183-196
  ISBN: 978-83-945471-0-3
  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • usługa
 • przedsiębiorstwo turystyczne
 • VAT
 • marża

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • service
 • tourist company
 • VAT
 • margin

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/17
  AUTORZY: Jędrzej Strumiłło, Beata Wierzbicka.
  TYTUŁ: Zmodyfikowana metoda Servqual jako narzędzie pomiaru satysfakcji klienta w procesach usługowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Modified Servqual method as a tool for measuring customer satisfaction in service processes
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2016, R. 14, nr 2/1, s. 35-44
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • proces usługowy
 • Servqual
 • satysfakcja klienta
 • jakość usług

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • service processes
 • Servqual
 • customer satisfaction
 • quality of services

  Adres url:
  14/17
  AUTORZY: Jędrzej Strumiłło, Beata Wierzbicka.
  TYTUŁ: Doskonalenie procesów w organizacji jako narzędzie transferu międzypokoleniowego wiedzy w firmach rodzinnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Processes improving in organization as a tool for transferring the intergenerational knowledge in family businesses
  ŹRÓDŁO: Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - 2017, T. 18, z. 9, cz. 3, s. 207-217
  p-ISSN: 1733-2486
  e-ISSN: 2543-8190

  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  UWAGI: Tyt. nru.: Transfery międzypokoleniowe. Zarządzanie różnorodnością
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • process improvement
 • strategy knowledge
 • knowledge transfer
 • knowledge transfer barriers

  Adres url:
  15/17
  AUTORZY: Beata Wierzbicka, Jędrzej Strumiłło.
  TYTUŁ: Wyzwania i korzyści dla miast, regionów i państw-organizatorów wielkich imprez sportowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Challenges and benefits for cities, regions and countries-organizers of major sports events
  ŹRÓDŁO: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2017, nr 5 (89), cz. 1, s. 435-447
  p-ISSN: 2450-7741
  e-ISSN: 2300-4460

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  UWAGI: Tyt. nru.: Finanse publiczne i gospodarka
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zarządzanie procesami
 • strefa globalnej gospodarki
 • kreowanie wizerunku

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • process management
 • zone of the global economy
 • creating the image

  Adres url:
  DOI:
  16/17
  AUTORZY: Beata Wierzbicka, Jędrzej Strumiłło.
  TYTUŁ: Balanced scorecard as a tool for application of EU assistance into innovative development of tourist companies
  ŹRÓDŁO: European Journal of Service Management. - 2018, Vol. 27/2, 3, s. 513-520
  p-ISSN: 2450-8535

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Adres url:
  DOI:
  17/17
  AUTORZY: Beata Wierzbicka, Jędrzej Strumiłło.
  TYTUŁ: Strategiczna Karta Wyników jako nośnik skutecznej aplikacji pomocy unijnej przez firmy rodzinne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Balanced Scorecard as a carrier of an effective application of EU assistance by family businesses
  ŹRÓDŁO: Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - 2018, T. 19, z. 7, cz. 1, s. 245-259
  p-ISSN: 1733-2486
  e-ISSN: 2543-8190

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  UWAGI: Tyt. nru.: Firmy rodzinne - zarządzanie, rozwój, przedsiębiorczość
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Balanced Scorecard
 • family businesses
 • European funds

  Adres url:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego