logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: WIEWIOROWSKI JACEK
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/13
AUTORZY: Jacek Wiewiorowski.
TYTUŁ: Aurelius Valerius Tullianus Symmachus : proconsul of Achaea?
ŹRÓDŁO: Eos. - 2016, Vol. 103, fasc. 1, s. 99-108
p-ISSN: 0012-7825

UWAGI: Bibliogr.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 13.000
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Aurelius Valerius Tullianus Symmachus
 • proconsul of Achaea
 • prosopography
 • Later Roman Empire

  2/13
  AUTORZY: Jacek Wiewiorowski.
  TYTUŁ: Regulacja przeciwko naruszeniu praw dziewczyny przez jej opiekuna - obrona wolności wyboru męża czy odrębny typ zbrodni?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The act against violation of the interests of charges committed by their guardians - protection of the freedom to choose a husband, or a crime in its own right?
  ŹRÓDŁO: U schyłku starożytności - Studia źródłoznawcze = Late Antiquity - Studies in Source Criticism. - 2016, nr 15, s. 9-29
  p-ISSN: 2080-8097

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Constantine the Great
 • rescriptum
 • matrimonium
 • tutor
 • pupilla
 • vicarius Italiae
 • virginity
 • evolutionary psychology

  DOI:
  3/13
  AUTORZY: Jacek Wiewiorowski.
  TYTUŁ: "Do serca przytul..." - czyli dlaczego warto było mieć psa z perspektywy Rzymian (i nie tylko)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: "The hearting hug..." - why it was worthy to have a dog according to the Romans (and not only)
  ŹRÓDŁO: Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej. - 2017, 16, s. 255-279
  p-ISSN: 0860-830X

  UWAGI: Bibliogr. 147 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • pies
 • Rzym
 • prawo rzymskie
 • ewolucja
 • udomowienie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • dog
 • Rome
 • Roman law
 • evolution
 • domestication

  4/13
  AUTORZY: Jacek Wiewiorowski.
  TYTUŁ: 'Classis Seleucena' - późnorzymska flota wojenna?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: 'Classis Seleucena' - Late Roman military fleet?
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2017, T. 38, s. 757-769
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Dwadzieścia lat Gdańskich Studiów Prawniczych
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  5/13
  AUTORZY: Jacek Wiewiorowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Prohibition of retroactive law - a historical key to intertemporal law
  ŹRÓDŁO: W: The intertemporal problems in law / ed. by Jarosław Mikołajewicz, Wojciech Szafrański, Andżelika Godek
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 25-54
  ISBN: 978-83-232-3195-0
  UWAGI: Bibliogr. 228 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • intertemporal law
 • prohibition of retroactive law
 • Roman law
 • Roman Legal Tradition
 • time
 • Naive Physics/Folk Physic
 • Moral Foundations Theory
 • evolutionary psychology

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/13
  AUTORZY: Jacek Wiewiorowski, Petr Dostalík.
  TYTUŁ: The specific position of the animal, especially a dog in the Roman and modern Czech law
  ŹRÓDŁO: The Lawyer Quarterly. - 2017, Vol. 1, no 1, s. 12-28
  p-ISSN: 1805-8396
  e-ISSN: 1805-840X

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • conception of thing (res)
 • evolutionary psychology
 • history of Roman law
 • position of animal in the Roman and the Czech law
 • legal history

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  7/13
  AUTORZY: Jacek Wiewiorowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Uniwersalizm paremii dolo facit, qui petit quod redditurus est (oraz venire contra factum proprium nemini licet)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Universal significance of the legal maxim dolo facit, qui petit quod redditurus est (and venire contra factum proprium nemini licet)
  ŹRÓDŁO: W: Semper fidelis : prace dedykowane pamięci Profesora Janusza Sondla legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego / pod red. Doroty Malec, Łukasza Marca, Tomasza Palmirskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : nakł. Jarosława Reszczyńskiego i Tomasza Palmirskiego : Poligrafia Salezjańska, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 443-452
  ISBN: 978-83-65323-36-1
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Roman law
 • Universality of Legal Rules
 • Common Law (estoppel)
 • dolo facit qui petit quod statim redditurus est
 • venire contra proprium factum nulli conceditur
 • Moral Foundations Theory
 • Evolution of Morality

  8/13
  AUTORZY: Jacek Wiewiorowski.
  TYTUŁ: Kolorystyka szczegółów geograficznych w Notitia dignitatum pars orientis według rękopisów Oxoniensis Canonicianus Misc. 378 i Monacensis Latinus 10291
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The colours of topographical allusions in Notitia dignitatum pars orientis according to Oxoniensis Canonicianus Misc. 378 and Monacensis Latinus 10291
  ŹRÓDŁO: Vox Patrum : antyk chrześcijański. - 2018, R. 38, t. 70, s. 355-394
  p-ISSN: 0860-9411

  UWAGI: Bibliogr. 132 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Notitia dignitatum in partibus Orientis
 • Oxoniensis Canonicianus Misc. 378
 • Monacensis Latinus 10291
 • szczegóły geograficzne
 • percepcja barw u ludzi
 • psychologia ewolucyjna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Notitia dignitatum in partibus Orientis
 • Oxoniensis Canonicianus Misc. 378
 • Monacensis Latinus 10291
 • topographical allusions
 • colour perception among Humans
 • evolutionary psychology

  9/13
  AUTORZY: Jacek Wiewiorowski.
  TYTUŁ: O pożytkach płynących z uważnej lektury: krótkie uwagi na temat C.Th. 5.7.1 (=Brev. 5.5.1) = C. 8.50.19 (a. 366)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: On the benefits of careful reading: short remarks on C. Th. 5.7.1 (Brev. 5.5.1) = C. 8.50.19 (a. 366)
  ŹRÓDŁO: Sapientia Iuris. Prawo Rzymskie i Kanoniczne. Historia Prawa. - 2018, nr 1, s. 82-101
  UWAGI: Bibliogr. 113 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ius postliminii
 • późne Cesarstwo Rzymskie
 • konstytucje cesarskie
 • C. Th. 5.7.1 (Brev. 5.5.1) = C. 8.50.19
 • metodologia badań

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ius postliminii
 • Late Roman Empire
 • imperial constitutions
 • C.Th. 5.7.1 (= Brev. 5.5.1) = C. 8.50.19
 • research methodology

  Adres url:
  10/13
  AUTORZY: Jacek Wiewiorowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Paremie prawnicze w zwierciadle ewolucji
  ŹRÓDŁO: W: Podejście ewolucyjne w naukach społecznych / red. nauk. Jan Polowczyk, Hubert Witczak, Maciej Błaszak
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : CeDeWu, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 121-151
  ISBN: 978-83-8102-146-3
  UWAGI: Bibliogr. 233 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Legal Maxims
 • regulae iuris
 • Roman law
 • canon law
 • civil law tradition
 • common law
 • Digesta Iustiniani
 • Codex Iustinianus
 • Codex Theodosianus
 • evolutionary psychology
 • Moral Foundations Theory
 • naive physics/folk physics

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/13
  AUTORZY: Jacek Wiewiorowski.
  TYTUŁ: Późnorzymskie ius postliminii świadectwem słabości 'soft power' cesarstwa - studium przypadku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Late Roman 'ius postliminii' as a sign of weakening of Roman 'soft power' - a case study
  ŹRÓDŁO: Res Historica. - 2018, 46, s. 85-113
  p-ISSN: 2082-6060
  e-ISSN: 2449-8467

  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Adres url:
  DOI:
  12/13
  AUTORZY: Jacek Wiewiorowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Roch Knapowski (16 sierpnia 1892-18 maja 1971) - zapomniany mistrz interdyscyplinarności
  ŹRÓDŁO: W: Ad laudem magistri nostri : mistrzowie: dzieła polskiej romanistyki / red. nauk. Ewa Gajda
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa : Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 289-311
  ISBN: 978-83-7285-859-7
  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  13/13
  AUTORZY: Jacek Wiewiorowski.
  TYTUŁ: Zakaz retroakcji określony w art. 3 k.c. w świetle europejskiej tradycji prawnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Rule of art. 3 of the Polish Civil Code against retroactivity in the light of the European legal tradition
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2018, T. 39, s. 419-434
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Współczesne Problemy Prawa Prywatnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Polish Civil Code
 • article 3
 • retroactivity of law
 • Roman law
 • European Legal Tradition

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego