logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: WOJSŁAW JACEK
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/25
AUTORZY: Jacek Wojsław.
TYTUŁ: Obraz teraźniejszości w propagandzie komunistycznej Polski lat 1949-1954 : zarys problematyki
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
OPIS FIZYCZNY: 248 s., 24 cm
ISBN: 978-83-7326-575-2
UWAGI: Bibliogr. s. 218-246
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/25
AUTORZY: Jacek Wojsław.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Plakat o tematyce morskiej instrumentem indoktrynacji społeczeństwa polskiego w latach PRL (1944-1989)
ŹRÓDŁO: W: Media, biznes, kultura / pod red. Jana Krefta i Józefa Majewskiego
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : [Wydawnictwo Marpress], 2009
OPIS FIZYCZNY: S. [67]-75
ISBN: 978-83-7528-043-2
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
3/25
AUTORZY: Jacek Wojsław.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Sierpień '80 w dokumentach Wydziału Prasy, Radia i Telewizji KC PZPR
ŹRÓDŁO: W: Media, biznes, kultura, t. 2 / pod red. Jana Krefta, Roberta Stopikowskiego
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo "Marpress", cop. 2011
OPIS FIZYCZNY: S. [274]-283
ISBN: 978-83-7528-074-6
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
4/25
AUTORZY: Jacek Wojsław.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kulminacja kultu Bolesława Bieruta - kampania propagandowa towarzysząca 60. rocznicy jego urodzin (18 kwietnia 1952)
ŹRÓDŁO: W: Maski dziennikarstwa : księga poświęcona prof. dr hab. Wiktorowi Peplińskiemu / pod red. nauk. Anny Kalinowskiej-Żeleźnik, Anny Lusińskiej, Jolanty Maćkiewicz
ADRES WYDAWNICZY: Pelplin : Wydawnictwo "Bernardinum", 2012
OPIS FIZYCZNY: S. 307-330
ISBN: 978-83-7823-099-1
UWAGI: Bibliogr. 35 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
5/25
AUTORZY: Jacek Wojsław.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Miejsce cenzury w ocenach aparatu partyjnego w okresie politycznej konfrontacji lat 1980-1981
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The place of censorship in the appraisals of party apparatus in the period of political confrontation 1980-1981
ŹRÓDŁO: W: "Nie należy dopuszczać do publikacji" : cenzura w PRL : zbiór studiów / pod red. Grażyny Gzelli i Jacka Gzelli
ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
OPIS FIZYCZNY: S. [195]-215
ISBN: 978-83-231-3061-1
UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
6/25
AUTORZY: Jacek Wojsław.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Strategie propagandowe w latach apogeum stalinizmu na przykladzie wyborów do Sejmu z 26 października 1952 r. : język tekstu i obrazu
ŹRÓDŁO: W: Wybory i referenda w PRL / pod red. Sebastiana Ligarskiego i Michała Siedziako
ADRES WYDAWNICZY: Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2014
SERIA: Struktury i Działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, t. 6
OPIS FIZYCZNY: S. [455]-488
ISBN: 978-83-61336-26-6
UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
7/25
AUTORZY: Jacek Wojsław.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: "Głos Wybrzeża" lokalnym narzędziem partyjnej propagandy w okresie sierpniowego przełomu (1980)
ŹRÓDŁO: W: Media i dziennikarstwo w XX wieku : studia i szkice / pod red. Michała Kaczmarczyka i Magdaleny Boczkowskiej
ADRES WYDAWNICZY: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015
OPIS FIZYCZNY: S. [37]-56
ISBN: 978-83-64788-12-3
UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
8/25
AUTORZY: Jacek Wojsław.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: "Polityka" Mieczysława Rakowskiego wobec "marcowej" (1968) mowy nienawiści
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Mieczyslaw Rakowski's "Polityka" in the face of the "March" (1968) hate speech
ŹRÓDŁO: W: Media, business, culture, vol. 2, Social and political role of the media = Media, biznes, kultura, t. 2, Społeczna i polityczna rola mediów / [ed. by Małgorzata Łosiewicz, Anna Ryłko-Kurpiewska]
ADRES WYDAWNICZY: Kinvara Co. Galway ; Gdynia : TrueSign : Novae Res, 2015
OPIS FIZYCZNY: S. 121-[142]
ISBN: 978-0-9927953-1-3 (IRL)
ISBN: 978-83-7942-495-5 (POL)
UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
Tytuł-nazwa konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2013"
Miejsce konferencji: Gdańsk
Kraj: PL
Od dnia: 2013.10.10
Do dnia: 2013.10.11
Typ publikacji: ZMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • propaganda antysemicka
 • mowa nienawiści
 • tygodnik "Polityka"

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • anti-Semitic propaganda
 • hate speech
 • "Polityka" weekly

  9/25
  AUTORZY: Jacek Wojsław.
  TYTUŁ: Ideologizacja przekazów ikonograficznych o tematyce zdrowotnej w czasach PRL: w poszukiwaniu wizualnego stereotypu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ideologization of health iconographic messages in times of People's Republic of Poland: in search of visual stereotype
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Prasoznawcze. - 2015, R. 58, nr 2, s. 405-422
  p-ISSN: 0555-0025
  e-ISSN: 2299-6362

  UWAGI: Bibliogr. 43 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • tematyka zdrowotna
 • plakat
 • polski socrealizm
 • ideologia
 • typowość

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • health subject area
 • poster
 • Polish social realism
 • ideology
 • typicality

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  10/25
  AUTORZY: Jacek Wojsław.
  TYTUŁ: Kierownictwo partyjne wobec prasy w Polsce w latach kulminacji stalinizmu (1949-1953): polityka personalna, decyzje organizacyjne i "nastawienie" tematyczne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Party leadership vis a vis the press in Poland during the culminating period of Stalinism (1949-1953): personnel policy, organizational decisions and thematic "orientation"
  ŹRÓDŁO: Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy. - 2015, T. 7 (18), s. 39-62
  p-ISSN: 2080-4938
  e-ISSN: 2449-898X

  UWAGI: Bibliogr. 51 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Wydział Prasy i Wydawnictw KC PZPR
 • RSW "Prasa"
 • szkolnictwo dziennikarskie
 • "nastawianie" tematyczne
 • prasa polska w latach kulminacji stalinizmu (1949-1954)

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • press and publication KC PZPR
 • RSW "Prasa'
 • journalistic education
 • thematic orientation
 • Polish press in the culminating years of Stalinism (1949-1954)

  Adres url:
  11/25
  AUTORZY: Jacek Wojsław.
  TYTUŁ: RSW "Prasa-Książka-Ruch" narzędziem polityki informacyjnej kierownictwa PZPR w latach 1980-1981
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The RSW Prasa-Książka-Ruch press empire - a tool of the Polish United Workers party and its information policy in 1980-1981
  ŹRÓDŁO: Rocznik Historii Prasy Polskiej = Yearbook of the History of Polish Press. - 2015, T. 18, z. 4, s. 75-100
  p-ISSN: 1509-1074

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • polski system prasowy
 • RSW "Prasa-Książka-Ruch"
 • PZPR
 • Stefan Olszowski
 • Zdzisław Andruszkiewicz
 • NSZZ "Solidarność"
 • przełom polityczny lat 1980-1981

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Polish press in 1980-1981
 • Poland's political crisis of 1980-1981
 • Solidarity movement
 • RSW Prasa-Książka-Ruch press empire
 • Poland's communist party (Polish United Workers' Party)
 • Stefan Olszowski (b. 1931)

  Adres url:
  12/25
  AUTORZY: Jacek Wojsław.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Stefan Olszowski głównym nadzorcą partyjnej propagandy w latach 1980-1982
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Stefan Olszowski - chief superintendent of the party propaganda in years 1980-1982
  ŹRÓDŁO: W: Społeczne i historyczne konteksty funkcjonowania mediów / pod red. Michała Kaczmarczyka, Dariusza Rotta, Magdaleny Boczkowskiej, Małgorzaty Koszembar-Wiklik
  ADRES WYDAWNICZY: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 89-106
  ISBN: 978-83-64788-11-6
  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/25
  AUTORZY: Jacek Wojsław.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kultura informacyjna w polskich mass mediach po 1989 roku - stare grzechy w nowych czasach
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Informational culture in Polish mass media after 1989 - old sins in new times
  ŹRÓDŁO: W: Media, business, culture, vol. 2, The faces of media communication = Media, biznes, kultura, t. 2, Oblicza komunikacji medialnej / [ed. by Małgorzata Łosiewicz, Anna Ryłko-Kurpiewska]
  ADRES WYDAWNICZY: Kinvara Co. Galway ; Gdynia : TrueSign : Novae Res, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 216-251
  ISBN: 978-0-9927953-5-1 (IRL)
  UWAGI: 978-83-8083-405-7 (POL)
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • informowanie
 • manipulacja
 • profesjonalizm dziennikarski
 • propaganda
 • przełom roku 1989

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • informing
 • manipulation
 • journalistic professionalism
 • propaganda
 • 1989 breakth rough

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/25
  AUTORZY: Jacek Wojsław.
  TYTUŁ: "Ziemie Odzyskane" w polityce propagandowej kierownictwa PPR w latach 1945-1948 w kontekście rysowania relacji Niemców i Polaków: strategie komunikacyjne i ich stosowanie na przykładzie prasy Wybrzeża Gdańskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: "Reclaimed Lands" in the propaganda policy of the PPR leadership in the years 1945-1948 in the context of building relations between Germans and Poles: communication strategies and their application on the example of the Gdańsk Coast Press
  ŹRÓDŁO: Naukowy Przegląd Dziennikarski = Journalism Quarterly Research Review, [dokument elektroniczny]. - 2017, nr 3, s. 7-27
  TRYB DOSTĘPU: naukowy-przeglad-dziennikarski.org/nr/2017.3/02.%20Jacek%20Wojs%C5%82aw.pdf [dostęp 02.02.2018]
  e-ISSN: 2084-8064

  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Ziemie Odzyskane
 • prasa Wybrzeża Gdańskiego
 • polityka propagandowa PPR
 • autochtoni
 • ludność niemiecka
 • wysiedlenia

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Reclaimed Lands
 • Gdańsk Coastal Press
 • PPR propaganda policy
 • indigenous peoples
 • German population
 • displaced

  Adres url:
  15/25
  AUTORZY: Jacek Wojsław.
  TYTUŁ: Figura wroga w ideologii i propagandzie XX-wiecznych totalitaryzmów - przyczynek do dyskusji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The enemy figure in ideology and propaganda of the 20th century totalitarian system - foundation for the debate
  ŹRÓDŁO: Media Biznes Kultura = Media Business Culture. - 2017, nr 1 (2), s. 47-63
  p-ISSN: 2451-1986

  UWAGI: Bibliogr. 36 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • propaganda
 • figura wroga
 • systemy totalitarne
 • XX wiek

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • propaganda
 • enemy figure
 • totalitarian systems
 • twentieth century

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  16/25
  AUTORZY: Jacek Wojsław.
  TYTUŁ: Obraz działalności Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie w dokumentach RSW "Prasa-Książka-Ruch" w latach politycznych przełomów (1980-1983)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Activity profile of the Ośrodek Badań Prasoznawczych in Cracow in the RSW's documents "Prasa-Książka-Ruch" during the years of political breakthrough (1980-1983)
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Prasoznawcze. - 2017, R. 60, nr 1, s. 29-44
  p-ISSN: 0555-0025
  e-ISSN: 2299-6362

  UWAGI: Bibliogr. 41 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • political breakthrough of 1980-1983
 • RSW "Prasa-Książka-Ruch"
 • Ośrodek Badań Prasoznawczych (Press Research Centre) in Cracow

  DOI:
  17/25
  AUTORZY: Jacek Wojsław.
  TYTUŁ: Polityczne wyzwania pierwszych tygodni "karnawału Solidarności" (wrzesień 1980). Ocena sytuacji przez gdański i centralny aparat partyjny w świetle wybranych dokumentów KC PZPR
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Political challenges of the first weeks of the "Carnival of Solidarity" (September 1980). Evaluation of the situation by central and Gdańsk party apparatus in the light of the selected KC PZPR documents
  ŹRÓDŁO: Acta Cassubiana. - 2017, T. 19, s. 155-167
  p-ISSN: 1509-5703

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  18/25
  AUTORZY: Jacek Wojsław.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Rysowanie obrazu "propagandy sukcesu" w "Głosie Wybrzeża" w przededniu sierpniowego przełomu (do 14 sierpnia 1980 r.) w świetle wybranych zaleceń cenzorskich GUKPPiW i instrukcji Wydziału Prasy, Radia i TelewizjiKC PZPR
  ŹRÓDŁO: W: Cenzura w PRL : analiza zjawiska / red. nauk. Zbigniew Romek, Kamila Kamińska-Chełminiak
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 187-210
  ISBN: 978-83-7545-808-5
  ISBN: 978-83-7545-801-5
  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  19/25
  AUTORZY: Jacek Wojsław.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Biuro Prasy KC PZPR (1956-1972)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The Press Office of the Central Committee of the Polish United Workers Party (1956-1972)
  ŹRÓDŁO: W: Media, business, culture, vol. 1, The media in the process of change - ethics and communication = Media, biznes, kultura, t. 1, Media w procesie zmian - etyka i komunikacja / ed. by Beata Czechowska-Derkacz, Dominik Chomik, Jacek Wojsław
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018
  SERIA: Media, Business, Culture = Media, Biznes, Kultura, 2544-977X
  OPIS FIZYCZNY: S. 285-312
  ISBN: 978-83-7865-774-3
  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Biuro Prasy KC PZPR 1956-1972
 • Władysław Gomułka
 • Zenon Kliszko
 • Artur Starewicz
 • Stefan Olszowski
 • propaganda
 • mass media PRL

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Press Office of the KC PZPR 1956-1972
 • Władysław Gomułka
 • Zenon Kliszko
 • Artur Starewicz
 • Stefan Olszowski
 • propaganda
 • mass media of PRL

  20/25
  AUTORZY: Beata Czechowska-Derkacz, Dominik Chomik, Jacek Wojsław.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Etyka słowa w życiu publicznym. Stare problemy i nowe sytuacje
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The ethics of the word in public life: old problems and new situations
  ŹRÓDŁO: W: Media, business, culture, vol. 1, The media in the process of change - ethics and communication = Media, biznes, kultura, t. 1, Media w procesie zmian - etyka i komunikacja / ed. by Beata Czechowska-Derkacz, Dominik Chomik, Jacek Wojsław
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018
  SERIA: Media, Business, Culture = Media, Biznes, Kultura, 2544-977X
  OPIS FIZYCZNY: S. 11-20 [wersja pol.], s. 23-33 [wersja ang.]
  ISBN: 978-83-7865-774-3
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  21/25
  TYTUŁ: Media, business, culture, vol. 1, The media in the process of change - ethics and communicationMedia, biznes, kultura, t. 1, Media w procesie zmian - etyka i komunikacja / ed. by Beata Czechowska-Derkacz, Dominik Chomik, Jacek Wojsław
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018
  OPIS FIZYCZNY: 312 s.
  SERIA: Media, Business, Culture = Media, Biznes, Kultura, 2544-977X
  ISBN: 978-83-7865-774-3
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  22/25
  TYTUŁ: Media, business, culture, vol. 2, Media image creations - image and word: Media, biznes, kultura, t. 2, Medialne kreacje wizerunkowe - obraz i słowo / ed. by Beata Czechowska-Derkacz, Dominik Chomik, Jacek Wojsław
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018
  OPIS FIZYCZNY: 316 s.
  SERIA: Media, Business, Culture = Media, Biznes, Kultura, 2544-977X
  ISBN: 978-83-7865-775-0
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL, ENG
  23/25
  AUTORZY: Dominik Chomik, Jacek Wojsław.
  TYTUŁ: Pasków TVP Info życie po życiu. Internetowy dyskurs wokół współczesnych tickerów telewizyjnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Afterlife of Polish television (TVP) info news tickers. Internet based discourse surrounding contemporary tv tickers
  ŹRÓDŁO: Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy. - 2018, T. 10 (21), s. 73-84
  p-ISSN: 2080-4938
  e-ISSN: 2449-898X

  UWAGI: Bibliogr. 29 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • pasek informacyjny
 • ticker
 • pasek TVP Info

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • news ticker
 • TVP Info crawl

  Adres url:
  24/25
  AUTORZY: Beata Czechowska-Derkacz, Dominik Chomik, Jacek Wojsław.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Świat medialnych wizerunków
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The world of media images
  ŹRÓDŁO: W: Media, business, culture, vol. 2, Media image creations - image and word = Media, biznes, kultura, t. 2, Medialne kreacje wizerunkowe - obraz i słowo / ed. by Beata Czechowska-Derkacz, Dominik Chomik, Jacek Wojsław
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018
  SERIA: Media, Business, Culture = Media, Biznes, Kultura, 2544-977X
  OPIS FIZYCZNY: S. 11-21 [wersja pol.], s. 23-33 [wersja ang.]
  ISBN: 978-83-7865-775-0
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL, ENG
  25/25
  AUTORZY: Jacek Wojsław.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Telewizja Polska Gdańsk
  ŹRÓDŁO: W: Publiczna telewizja regionalna w Polsce : stan na koniec grudnia 2015 roku / red. nauk. Paweł Kuca, Wojciech Furman, Kazimierz Wolny-Zmorzyński
  ADRES WYDAWNICZY: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 48-62
  ISBN: 978-83-7996-528-1
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego